Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska"

Transkrypt

1 Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem w ekonomii ul. Cystersów 13A/ Kraków NIP: Regon: tel. +48 (12)

2 Spis treści I. Wstęp 4 II. Kontekst i metodyka badań 5 1. Rynek Forex Podstawowe pojęcia Opis problemu badawczego Oszacowanie potencjału zysku Wyszukiwanie publikacji o wysokim potencjale zysku Wybór metody stopu III. Strategie zamknięcia pozycji 8 1. Wstęp Trailing Stop. TSL Trailing Stop. Mediana Trailing Stop. Średnia arytmetyczna Analiza prędkości Analiza regresji Zamknięcie strategii IV. Opis wybranych wydarzeń US Nonfarm Payrolls.EURUSD Reaktywność rynku Trailing Stop. TSL Trailing stop. Mediana Trailing stop. Średnia Analiza prędkości Analiza regresji US Initial Unemployment Claims. EURUSD Reaktywność rynku Trailing Stop. TSL Trailing Stop.Mediana Trailing Stop.Średnia Analiza prędkości Analiza regresji US (Core) Retail Sales. EURUSD Reaktywność rynku str. 2

3 3.2. Trailing Stop. TSL Trailing Stop. Mediana Trailing Stop. Średnia Analiza prędkości Analiza regresji CAD (Core) Retail Sales, Core CPI. EURCAD Reaktywność rynku Trailing Stop. TSL Trailing Stop. Mediana Trailing Stop. Średnia Analiza prędkości Analiza regresji CAD Manufacturing Sales. EURCAD Reaktywność rynku Trailing Stop. TSL Trailing Stop.Mediana Trailing Stop. Średnia Analiza prędkości Analiza regresji CAD Employment Change. CAD Unemployment Rate. EURCAD Reaktywność rynku Trailing Stop. TSL Trailing Stop. Mediana Trailing Stop. Średnia Analiza prędkości Analiza regresji UK Unemployment Rate. EURGBP Reaktywność rynku Traling Stop. TSL Traling Stop. Mediana Traling Stop. Średnia arytmetyczna Analiza prędkości Analiza regresji Industrial production (mm). USDSEK Reaktywność rynku Traling Stop. TSL Traling Stop. Mediana str. 3

4 8.4. Traling Stop. Średnia arytmetyczna Analiza prędkości Analiza regresji V. Dalsze badania 117 Autorzy 118 Spis rysunków 119 Spis tabel 120 str. 4

5 Streszczenie Publikacje danych makroekonomicznych często powodują nagłą i znaczącą dla inwestora reakcję rynku. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmiany sytuacji rynkowej w odpowiedzi na publikację danych makroekonomicznych mająca na celu ukazanie potencjału inwestycyjnego zwiazanego z event-based trading, tj aktywnosci inwestycyjnej spowodowanej bezposrednio publikacją odczytów makroekonomicznych. Przedstawione zostały przykładowe strategie algorytmiczne wyznaczające moment zamknięcia transakcji zawartej w odpowiedzi na publikację wskaźnika makroekonomicznego oraz związane z nimi wyniki numeryczne. str. 5

6 I. Wstęp Współczesne rynki, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych, stanowią przedmiot licznych i nieustannych obserwacji i badań. Wskaźniki makroekonomiczne będące wynikami tych obserwacji publikowane są regularnie za pośrednictwem agencji informacyjnych (takich jak Bloomberg czy Reuters). Publikacje danych makroekonomicznych wpływają na zachowanie uczestników rynku i - co za tym idzie - wpływają na ceny instrumentów finansowych, często bardzo gwałtownie. Reakcja rynku na publikację na największym pod względem obrotu światowym rynku - Forex - następuje w pierwszych sekundach po publikacji, co w praktyce uniemożliwia aktywność rynkową bez wykorzystania algorytmów inwestycyjnych. Narzędzia informatyczne, takie jak Robotero, spowodowały powstanie nowego segmentu detalicznego handlu na rynku Forex - event-driven trading, czyli aktywności inwestycyjnej spowodowanej bezpośrednio publikacją odczytów makroekonomicznych i dokonywanej na podstawie ich wartości. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmiany sytuacji rynkowej w odpowiedzi na publikację danych makroekonomicznych mająca na celu ukazanie potencjału inwestycyjnego związanego z tym rodzajem spekulacji na rynkach walutowych. Punktem wyjścia dla niniejszej publikacji jest obserwacja, że odpowiednio duża różnica pomiędzy wartością opublikowanego wskaźnika makroekonomicznego (oznaczoną tutaj jako Actual), a jego wcześniejszą prognozą (oznaczoną tutaj jako Forecast) powoduje gwałtowną i potencjalnie zyskowną reakcję rynku, tj. znaczący dla inwestora wzrost lub spadek (zależnie od znaku wspomnianej różnicy) kursu dla odpowiadającej wydarzeniu pary walutowej. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań numerycznych obrazujących reaktywność rynku w odpowiedzi na rodzaj publikacji oraz na wspomnianą wartość różnicy pomiędzy Actual oraz Forecast (dla zadanej publikacji wartość tej różnicy będzie tutaj oznaczona jako Delta), następnie przykładowe algorytmy wyjścia z pozycji walutowej otwartej w reakcji na publikację makroekonomiczną oraz związane z nimi wyniki numeryczne obrazujące potencjał inwestycyjny dla omawianego typu transakcji. Do pobrania informacji o wartościach wskaźników został wykorzystany system Robotero. Poruszone wyniki numeryczne zostały uzyskane przy użyciu środowiska R oraz tickowych danych historycznych pobranych z serwisu Dukaskopy Bank. Wyniki publikowane w niniejszej pracy wyznaczają ścieżki dalszych możliwych badań zjawiska event-driven tradingu. Pierwszy rozdział niniejszego artykułu przedstawia opis problemu biznesowego, który stanowił motywację do przedstawionych rozważań. Autorzy mają nadzieję, że będzie szczególnie pomocny dla czytelnika, który wcześniej nie miał styczności z rynkiem Forex, chociaż na pewno nie jest w tym zakresie wyczerpujący. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały narzędzia, które wykorzystywane były w rozważaniach dotyczących analizy event-driven tradingu, a w szczególności reaktywności rynku oraz wyszukiwaniu momentu stopu dla otwartych pozycji walutowych. Przykłady zastosowania tych metod przedstawione zostały w dalszej części pracy poświęconej analizie wybranych publikacji odczytów makroekonomicznych. Ostatni rozdział pracy przedstawia zagadnienia pozostawione do dalszej analizy i - zdaniem autorów - godne uwagi i przeprowadzenia dalszych badań. str. 6

7 II. Kontekst i metodyka badań Specyfika handlu na wydarzeniach (event-driven trading) na rynku Forex w sposób znaczący różni się od inwestowania tradycyjnego. Przede wszystkim - podobnie jak w przypadku High Frequency Trading - z uwagi na gwałtowną reakcję rynku (pierwsze sekundy od momentu publikacji danych) manualna reakcja na publikowane dane jest w praktyce niemożliwa. Obserwujemy ponadto zmienność rynku na dużo większą skalę niż w okresie poza publikacjami danych. Zachowanie rynku dla różnych rodzajów publikacji oraz różnych par walutowych jest zróżnicowane. W efekcie modele handlu event-driven należy rozpatrywać osobno w zależności od rodzaju wskaźnika ekonomicznego oraz pary walutowej, badając poziomy ryzyka, potencjalnego zysku, jak i optymalne momenty zamknięcia pozycji otwieranej bezpośrednio po publikacji danych makroekonomicznych. 1. Rynek Forex Pierwotnie pojęcie rynku Forex dotyczyło rynku walutowego (Foreign Exchange). Z czasem jednak rozpowszechnienie instrumentów spekulacyjnych doprowadziło do przyjmowanej ogólnie definicji rynku Forex jako rynku instrumentów pochodnych bez dostawy (rozliczanych na podstawie różnic kursowych), w szczególności kontraktów na różnice kursowe, ceny akcji, indeksy giełdowe itp. Co do zasady głównymi uczestnikami rynku Forex są największe światowe banki, ale inwestorzy indywidualni mają dostęp do tego rynku za pośrednictwem wyspecjalizowanych w tej materii domów maklerskich (brokerów). Ważną cechą przedmiotowego rynku jest brak centralizacji - tj. kursy tego samego instrumentu u dwóch różnych dostawców mogą być różne. Co do zasady zachowanie rynku w momencie publikacji jest zbliżone bez względu na to, czy mówimy o centralnym obrocie międzybankowym, czy handlu detalicznym u brokera, jednak niniejsze opracowanie opiera się na danych (zwłaszcza kursach par walutowych) pobieranych od brokerów rynku detalicznego. Nie będziemy w niniejszej publikacji głębiej poruszać tematu rynku Forex jako takiego, zwłaszcza wobec faktu istnienia bogatej literatury przedmiotowej. Zainteresowanego czytelnika odsyłamy do takich pozycji jak: 1. A.M. Chisholm: Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finnasowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy. Wolters Kluwer, David Luenberger: Teoria inwestycji finansowych. PWN, John J. Murphy: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Podstawowe pojęcia Poniżej przedstawiono najistotniejsze pojęcia dotyczące rynku Forex zawarte w tej pracy oraz kilka oznaczeń wprowadzonych przez autorów na potrzeby niniejszej publikacji. str. 7

8 1. Kurs walutowy - cena danej waluty (waluty bazowej) w innej walucie (walucie kwotowanej). Inaczej kurs pary walutowej. W niniejszej publikacji przyjęto kurs pary walutowej przedstawiany z dokładnością do 0,00001 jednostki oraz następujące nazewnictwo: a. 1 punkt = 0,00001 jednostki waluty kwotowanej b. 1 pips = 0,0001 jednostki waluty kwotowanej 2. Bid - cena sprzedaży waluty bazowej przez brokera (dom maklerski) 3. Ask - cena zakupu waluty bazowej przez brokera 4. Pozycja długa (long) - (tutaj) posiadanie waluty bazowej zakupionej za walutę kwotowaną. Otwarcie pozycji długiej - zakup waluty bazowej za walutę kwotowaną. 5. Pozycja krótka (short) - (tutaj) posiadanie waluty kwotowanej zakupionej za walutę bazową. Otwarcie pozycji krótkiej - zakup waluty kwotowanej za walutę bazową. 6. Spread(t, instrument) - różnica pomiędzy ask(t, instrument) a bid(t, instrument), gdzie t - moment w czasie, instrument - instrument finansowy, którego dotyczy kwotowanie (w naszym przypadku para walutowa) 7. Tick - pojedyncze kwotowanie instrumentu finansowego na rynku Forex (pary walutowej). W modelu idealnego dostępu do danych każdy tick reprezentuje pojedynczą transakcję na rynku. W przypadku rozważanych w niniejszej pracy danych platformy informatyczne brokerów zazwyczaj limitują liczbę ticków do na sekundę. 8. Stop loss - zlecenie automatycznego zamknięcia pozycji walutowej (zazwyczaj ze stratą dla inwestora) w momencie, gdy kurs osiągnie określoną wartość. Zlecenia tego typu mają za zadanie ograniczenie poziomu strat 9. Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą charakterystykę: a. Mają ustaloną i powtarzalną datę i godzinę publikacji b. Posiadają wartość liczbową 10. Forecast - prognoza odczytu makroekonomicznego. W niniejszej pracy forecast oznacza prognozę publikowaną przez serwis Thomson-Reuters. 11. Actual - najnowszy opublikowany odczyt makroekonomiczny 12. Previous - poprzedni opublikowany odczyt makroekonomiczny 13. Delta - (tutaj) Różnica pomiędzy Actual i Forecast 3. Opis problemu badawczego Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki opierały się na kilkuetapowej analizie, której elementami składowymi były: 1. Oszacowanie wstępne możliwego potenciału zysku 2. Wyszukiwanie w serii publikacji wydarzeń mających odpowiednio wysoki potencjał zysku 3. Analiza i wybór metody stopu str. 8

9 3.1. Oszacowanie potencjału zysku Sam fakt publikacji danych makroekonomicznych nie stanowi przesłanki do gwałtownej i przewidywalnej zmiany kursu pary walutowej. Celem pierwszego etapu analiz jest więc wyodrębnienie czynników, które wpływają na poziom potencjalnej zmiany kursu oraz - na tej podstawie - wybór tych wydarzeń w serii publikacji, które z dużym prawdopodobieństwem do odpowiednio dużej zmiany kursu doprowadzą. W celu wyboru wydarzeń w pierwszym etapie analiz dla każdego wydarzenia wyliczana jest różnica pomiędzy kursem otwarcia a maksymalną oraz minimalną wartością kursu w okresie 3 minut od daty publikacji danych. Odpowiednio duży poziom większej z wartości bezwzględnych tych różnic oznacza wysoki potencjał zysku dla danego wydarzenia w serii Wyszukiwanie publikacji o wysokim potencjale zysku Wstępne analizy wskazują, że czynnikiem decydującym o wysokości potencjalnej zmiany kursu jest różnica pomiędzy aktualnym odczytem makroekonomicznym a jego prognozą (dalej: Delta). W trakcie analiz brane były również pod uwagę czynniki takie jak różnica pomiędzy odczytem aktualnym a poprzednim oraz wszelkiego rodzaju średnie obu wymienionych różnic. Jednak zgodnie z oczekiwaniami oraz (w pewnym zakresie) hipotezą efektywnego rynku, czynnikiem istotnie wpływającym jest tylko pierwszy z przedstawionych parametrów. Stąd w tym etapie analizy wybierane są do dalszego badania tylko wydarzenia w serii publikacji o odpowiednio wysokim potencjale zysku - ale tutaj już rozumiane jako wydarzenia, dla których Delta przekracza poziom graniczny określony w tym etapie analiz Wybór metody stopu Dalsze analizy dotyczą wyłącznie wydarzeń w serii wybranych na podstawie poprzednich etapów. Dla tych wydarzeń analizowane są różne strategie stopu (przedstawione w dalszej części pracy) w zależności od przyjętych wartości parametrów oraz wyszukiwana jest ta spośród wszystkich analizowanych, która daje średnio najlepsze wyniki (największy zysk). Wykorzystane do eksperymentów numerycznych wartości parametrów w obrębie każdej ze strategii NIE zostały dobrane w sposób optymalny. Uzyskane wyniki obrazują efektywność użytych strategii w zależności od przyjętych parametrów oraz ukazują potencjał inwestycyjny event-tradingu. Optymalny dobór parametrów mógbłby być niereprezentatywny dla przyszłych wydarzeń ze względu na wielkość próbki oraz zmienność rynku w czasie. str. 9

10 III. Strategie zamknięcia pozycji 1. Wstęp W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną modele strategii algorytmicznych, których zadaniem jest wyznaczenie optymalnego momentu stopu dla transakcji zawartej w efekcie publikacji wskaźnika ekonomicznego. Wyniki numeryczne obrazujące sprawność przedstawionych tutaj metod zostaną przedstawione w rozdziale IV. Przetestowano algorytmy typu Trailing Stop Loss ( modyfikacje klasycznego algorytmu TSL, mediany kroczącej oraz średniej kroczącej), algorytm bazujący na interpretacji fizycznej kursu pary walutowej jako drogi będącej funkcją czasu oraz algorytm bazujący na regresji liniowej której współczynnik kierunkowy obrazuje bieżącą zmianę trendu kursu pary walutowej. Przedstawione algorytmy dostosowane są do działania na kursach par walutowych będących danymi tickowymi. Zazwyczaj algorytmy transakcyjne korzystają z danych świecowych - tak, aby pomiędzy danymi pozostawał równy interwał czasu. W przypadku strategii przedstawionych w niniejszym rozdziale algorytmy bazują na danych nieregularnie rozmieszczonych w czasie, co jednak wobec dużej gęstości danych zostało przyjęte za dopuszczalne, a w trakcie wstępnych badań - z uwagi na optymalizację czasu obliczania algorytmu - wręcz pożądane. Dla uproszczenia opisu strategii w niniejszym rozdziale skupiamy się na przypadku gdy wartości wskaźników ekonomicznych (których publikacja wyznaczaja moment zawarcia transakcji) prognozują bliski spadek wartości kursu pary walutowej. W takiej sytuacji przez zawarcie transakcji rozumiemy sprzedaż pary walutowej, by następnie, w momencie wyznaczonym przez użytą strategię algorytmiczną, kupić parę walutową i zamknąć transakcję. Wobec założenia o spadkowej tendencji kursu optymalnym momentem zamknięcia transakcji byłby czas, w którym cena kupna pary walutowej osiąga wartość możliwie najniższą w zadanym przedziale czasowym od momentu publikacji wskaźnika. Przedstawione w poniższych rozdziałach strategie łatwo dostosować do sytuacji, gdy wartości wskaźników ekonomicznych prognozują wzrost kursu. Niech ciąg X t, t = 1, 2,..., reprezentuje kolejne wartości ceny kupna pary walutowej dla kwotowań zarejestrowanych od momentu publikacji wskaźnika. Ogólny mechanizm charakterystyczny dla przedstawionych strategii jest dwuetapowy. Pierwszym etapem jest wyznaczenie chwili T 1, w której zostało stwierdzone, że oczekiwany spadek wartości ceny ask, zadany wzorem X 1 X T1 przekroczył zadaną z góry wielkość S > 0. Alternatywne podejście, gdzie moment T 1 oznacza przekroczenie wartości S przez różnicę X 1 ˆX T1, gdzie ciąg ˆX t, t = 1, 2,... jest wynikiem operacji wygładzania wykładniczego na ciągu X t, zostało zastosowane do algorytmu przedstawionego w sekcji 5 oraz przetestowane w rozdziałach Moment T 1 będzie krótko nazywany momentem startu strategii ( NIE jest on tożsamy z momentem zawarcia transakcji w efekcie publikacji wskaźnika ekonomicznego). Parametr S > 0, definiujący moment startu strategii T 1 poprzez T 1 = min{t N: X t X 0 S} lub T 1 = min{t N: ˆXt X 0 S}, będzie nazywany parametrem startu strategii. Właściwie dobrana wartość parametru S jest warunkiem koniecznym dla poprawnego działania każdej z omawianych strategii. Zbyt mała wartość parametru S może spowodować przedwczesne zamknięcie strategii, natomiast zbyt duża wartość parametru S może przekroczyć odpowiedź rynku na publikację wskaźnika i spowodować, że strategia nie zostanie zamknięta w zyskownym momencie. W momencie T 1 rozpoczyna sie etap drugi strategii, którego zadaniem jest wyznaczenie chwili T 2, w której spadek wartości kursu już się zakończył oraz zamknięcie transakcji. Moment T 2 będzie nazywany momentem str. 10

11 stopu strategii. Końcowy zysk ze strategii inwestycyjnej zamkniętej w momencie T 2 zadany jest wzorem: Z = X T2 + Y 1, gdzie Y 1 jest wartością bid pary walutowej w chwili otwarcia transakcji (bezpośrednio po publikacji wskaźnika ekonomicznego) oraz, zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, X T2 jest ceną ask pary walutowej w chwili zamknięcia transakcji T 2 wyznaczonej przez ustaloną strategię inwestycyjną. Analogicznie, w przypadku gdyby wartości wskaźników prognozowały wzrost kursu, końcowy zysk zadany jest wzorem: Z = Y T2 X 1, gdzie Y T2 jest ceną sprzedaży pary walutowej w chwili zamknięcia transakcji T 2 wyznaczonej przez ustaloną strategię inwestycyjną oraz, zgodnie z przyjętą notacją, X 1 jest wartością ceny kupna pary walutowej w chwili otwarcia transakcji (w chwili publikacji wartości wskaźników ekonomicznych). 2. Trailing Stop. TSL. Parametry: S > 0, S 1 > 0. Przypomnijmy, że {X t } t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Definiujemy teraz rekurencyjnie słabo malejącą funkcję poprzez warunki: oraz T SL: {n N: n T 1 } [S, ) T SL(T 1 ) = X T1 + S 1 T SL(t + 1) = min{t SL(t), X t + S 1 }, t T 1. Funkcja T SL śledzi wykres kursu znajdując się nad nim w odległości co najwyżej S 1. Interesujący jest dla nas moment pierwszego przecięcia z tym wykresem. Moment zamknięcia transakcji T 2 zadany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : T SL(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1 w którym wykres kursu uzyskał wartość większą o S 1 od najniższej wartości osiągniętej po momencie T 1. Zbyt mała wartość parametru S 1 może spowodować przedwczesne zamknięcie strategii, podczas gdy duża wartość parametru S 1 opóźnia zakmnięcie strategii względem zarejestrowanego do chwili bieżącej momentu optymalnego, co zmniejsza zysk inwestora. Wartość parametru S 1, podobnie jak wartość parametru S, musi być właściwie dobrana do zmienności kursu pary walutowej w odpowiedzi na publikację ustalonego wskaźnika makroekonomicznego. Przypomnijmy, że przedstawiona powyżej funkcja TSL ma zastosowanie w przypadku posiadania pozycji krótkiej. Dla pozycji długiej odpowiednia funkcja nierosnąca jest zdefiniowana analogicznie. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe zachowania omawianej strategii na przykładzie pary walutowej EURUSD w reakcji na publikację wskaźnika US Initial Unemployment Claims w dniu o godzinie str. 11

12 8:30 czasu nowojorskiego. Niebieski punkt na wykresach oznacza moment startu T 1, natomiast czerwony punkt oznacza moment stopu T 2. Rysunek 1 obrazuje, jak zbyt małe wartości parametrów S oraz S 1 prowadzą do przedwczesnego zamknięcia strategii. Na drugim rysunku większa wartość parametru S 1 zwiększa zysk inwestora. Na rysunku 3 widać, że zwiększenie parametru startu S przy nie zwiększeniu wartości S 1 spowodowało zamknięcie strategii bliżej momentu optymalnego i większy zysk. Rysunek 1: Przykładowe zachowanie strategii TSL Rysunek 2: Przykładowe zachowanie strategii TSL str. 12

13 Rysunek 3: Przykładowe zachowanie strategii TSL 3. Trailing Stop. Mediana Parametry: S > 0, m N. Przypomnijmy, że {X t } t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech M(t) oznaczana medianę z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do momentu t, tj. medianę z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : M(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po chwili T 1, w którym wartość ask dla pary walutowej uzyskała wartość większą od mediany z ostatnich m zaobserwowanych wartości. Zbyt mała wartość parametru m może spowodować przedwczesne zamknięcie strategii, podczas gdy duża wartość parametru m zmniejsza czułość na strategii na zmiany zachowania kursu i opóźnia zakmnięcie strategii. Działanie strategii dla zadanej wartości parametru m jest związane z gęstością dostępnych kwotowań dla pary walutowej. W przeciwieństwie do wartości parametru S, wartość parametru m jest dobierana niezależnie od skali reakcji kursu pary walutowej odpowiadającej publikacji ustalonego wskaźnika makroekonomicznego. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe zachowania omawianej strategii na przykładzie pary walutowej EURUSD w reakcji na publikację wskaźnika US Initial Unemployment Claims w dniu o godzinie 8:30 czasu nowojorskiego. Niebieski punkt na wykresach oznacza moment startu T 1, natomiast czerwony punkt oznacza moment stopu T 2. Rysunek 4 obrazuje, jak zbyt małe wartości parametrów S oraz m prowadzą do przedwczesnego zamknięcia strategii. Na rysunku 5 widać, że większa (i mniej czuła na zmiany kursu) wartość parametru m spowodowała zamknięcie strategii bliżej momentu optymalnego i większy zysk. str. 13

14 Rysunek 4: Przykładowe zachowanie strategii Mediana Rysunek 5: Przykładowe zachowanie strategii Mediana 4. Trailing Stop. Średnia arytmetyczna Parametry: S > 0, m N. Przypomnijmy, że {X t } t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech M A(t) oznaczana średnią arytmetyczną z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do chwili t, tj. średnią arytmetyczną z następujących punktów: Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: X t m+1, X t m+2,..., X t. T 2 = min{t > T 1 : MA(t) X t }. str. 14

15 Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1, w którym wykres kursu uzyskał wartość większą od średniej arytmetycznej z ostatnich m zaobserwowanych wartości. Zbyt mała wartość parametru m może spowodować przedwczesne zamknięcie strategii, podczas gdy duża wartość parametru m zmniejsza czułość na strategii na zmiany zachowania kursu i opóźnia zakmnięcie strategii. Działanie strategii dla zadanej wartości parametru m jest związane z gęstością dostępnych kwotowań dla pary walutowej. W przeciwieństwie do wartości parametru S, wartość parametru m jest dobierana niezależnie od skali reakcji kursu pary walutowej odpowiadającej publikacji ustalonego wskaźnika makroekonomicznego. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe zachowania omawianej strategii na przykładzie pary walutowej EURUSD w reakcji na publikację wskaźnika US Initial Unemployment Claims w dniu o godzinie 8:30 czasu nowojorskiego. Niebieski punkt na wykresach oznacza moment startu T 1, natomiast czerwony punkt oznacza moment stopu T 2. Rysunek 6 obrazuje, jak mała wartość parametru m spowodowała zamknięcie strategii blisko momentu optymalnego, podczas gdy na rysunku 7 widać jak większa (i mniej czuła na zmiany kursu) wartość parametru m zmniejszyła zysk płynący z inwestycji. Rysunek 6: Przykładowe zachowanie strategii Średnia Rysunek 7: Przykładowe zachowanie strategii Średnia str. 15

16 5. Analiza prędkości Parametry: c (0, 1], S > 0, α 0. Przypomnijmy, że {X t } t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Niech { X t } t N będzie ciągiem o czasie dyskretym powstałym po operacji wygładzania wykładniczego ze stałą c ciągu X t. Innymi słowy, Y t jest zadany równaniem rekurencyjnym: X 1 = X 1 oraz X t+1 = c X t+1 + (1 c) X t. Duża wartość stałej c odpowiada słabemu wygładzaniu wykresu kursu pary walutowej (dla stałej c = 1 mamy X t = X t, t N) natomiast małe wartości stałej c powodują silne wygładzanie wykresu, zmniejszając jego wahanie. Poniższe rysunki przedstawiają odpowiednio: niewygładzony wykres kursu ask pary walutowej EURUSD, wykres poddany wygładzaniu ze stałą c = 0.45 oraz wykres poddany wygładzaniu ze stałą c = Rysunek 8: Kurs niewygładzony str. 16

17 Rysunek 9: Wykres kursu po słabym wygładzaniu Rysunek 10: Wykres kursu po mocniejszym wygładzaniu Moment startu T 1 zadany równaniem T 1 = min{t N: Xt X 1 S} wyznacza chwilę, w której po raz pierwszy wartość ciągu X t spadła o co najmniej S od wartości kursu zanotowanej po raz pierwszy od momentu publikacji wskaźnika. Ponieważ wygładzanie zmniejsza wariancję wykresu kursu pary walutowej, tak zdefiniowany warunek dla moment startu jest bardziej rygorystyczny, niż warunek zastosowany w poprzednich rozdziałach. Został on przetestowany w rozdziałach dla omawianej strategii, natomiast warunek standardowy, tj. warunek z poprzednich rozdziałów, został przetestowany dla niniejszej strategii w rozdziałach str. 17

18 Funkcję V : N \ {1} R zdefiniowaną wzorem V (t) = X t X t 1 t, gdzie t = T ime(t) T ime(t 1) oznacza czas pomiędzy zarejestrowaniem ticku X t oraz X t 1, będziemy nazywać prędkością wykresu. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : V (t 2) > α, V (t 1) > 0, V (t) > α}. Powyższy warunek, stwierdzający zmianę prędkości wygładzonego kursu X t z ujemnej na dodatnią, ma prognozować wzrost wartości kursu X t. Istnieje wiele potencjalnych modyfikacji powyższego warunku. Wartość parametru α = 0 prowadzi do warunku najłagodniejszego (trzykrotne wystąpienie prędkości dodatniej), podczas gdy wzrost wartości parametru α zwiększa restrykcyjność warunku. Parametr α jest dobierany do zmienności kursy pary walutowej w odpowiedzi na publikację wskaźnika makroekonomicznego oraz do przyjętej stałej wygładzania c. Własności wykresu wygładzonego powodują, że mocne wygładzanie prowadzi do późniejszego zamknięcia transakcji. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe zachowania omawianej strategii na przykładzie pary walutowej EURUSD w reakcji na publikację wskaźnika US Initial Unemployment Claims w dniu o godzinie 8:30 czasu nowojorskiego. Niebieski punkt na wykresach oznacza moment startu T 1, natomiast czerwony punkt oznacza moment stopu T 2. Rysunek 11 obrazuje, jak łagodne warunki nałożone na moment stopu spowodowały zamknięcie strategii blisko momentu optymalnego, podczas gdy na rysunku 12 widać, że warunki mniej czułe na zmianę kursu opóźniły zamknięcie transakcji zmniejszając zysk inwestora. Rysunek 12 obrazuje również, jak mocniejsze wygładzenie (stała c = 0.15) czyni warunek startu bardziej rygorystycznym, opóźniając moment startu. Rysunek 11: Przykładowe zachowanie strategii Prędkość str. 18

19 Rysunek 12: Przykładowe zachowanie strategii Prędkość 6. Analiza regresji Parametry: c (0, 1], S > 0, m N. Niech {X t } t N będzie procesem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej. Niech { X t } t N będzie ponownie procesem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości wykresu powstałego po operacji wygładzania wykładniczego ze stałą c wykresu X t. Innymi słowy, Xt jest zadany równaniem rekurencyjnym: Moment startu T 1 zadany równaniem X 1 = X 1 oraz X t+1 = c X t+1 + (1 c) X t. T 1 = min{t N: X t X 0 S} wyznacza chwilę, w której po raz pierwszy wartość kursu spadła o co najmniej S od wartości kursu w chwili zero. Dla t m, niech A(t) oznacza współczynnik wiodący prostej regresji liniowej dopasowanej do ostatnich m wartości wykresu wygładzonego do czasu t. Analogicznie, dla t < m, niech A(t) oznaczana współczynnik wiodący prostej regresji liniowej dopasowanej do ostatnich t wartości wykresu wygładzonego do czasu t. Innymi słowy, A(t) jest współczynnikiem wiodącym prostej trendu wyznaczonej na podstawie metody najmniejszych kwadratów dopasowanej do punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t lub X1, X 2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : A(t) > 0}. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1, w którym zachowanie trendu wskazuje na wzrost wartości Xt, co pośrednio przekłada się na wzrost wartości kursu X t. W praktyce moment T 2 wskazuje na moment, gdy dostrzegamy zmianę trendu. Rozważanie wygładzonego wykresu pozwala na str. 19

20 pominięcie zaburzeń, które utrudniają uchwycenie trendu. Parametr m dookreśla, jak trwała musi być zmiana zachowania się wykresu, abyśmy uznali ją za trwałe odwrócenie trendu. Przy przyjęciu słabszej, czyli większej, stałej wygładzającej c, powinniśmy dobrać większy parametr m, aby ominąć chwilowe zmiany trendu. Jednak jeśli kurs został istotnie wygładzony, to nawet chwilowa zmiana trendu może oznaczać trwałe odwrócenie trendu. W związku z tym warto rozważyć mniejszą wartość parametru m. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe zachowania omawianej strategii na przykładzie pary walutowej EURGBP w reakcji na publikację wskaźnika Unemployment Rate, w dniu o godzinie 5:30 czasu nowojorskiego. Niebieski punkt na wykresach oznacza moment startu T 1 natomiast czerwony punkt oznacza moment stopu T 2. Rysunek 13 obrazuje, jak zbyt czuły paramert m wywołuje zbyt wczesny moment stopu, podczas gdy na rysunku 14 widać, jak mniej czuły warunek pozwolił zignorować chwilowe odwrócenie trendu, a w efekcie pozwolił na zamknięcie transakcji w optymalnym momencie. Na obydwu rysunkach parameter wygładzania c wynosi 0, 17, natomiast parametr startu S jest równy dwóm spreadom z godziny Rysunek 13: Przykładowe zachowanie strategii Analiza regresji str. 20

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Event Driven Trading. Badania Numeryczne.

Event Driven Trading. Badania Numeryczne. INIME 21.10.2014 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym

Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym Prof. UJ dr hab. Andrzej Szopa Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym Ryzyko finansowe rozumiane jest na ogół jako zjawisko rozmijania

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec 2014 2 Inwestorzy BossaFX w 2013r. Agenda składniki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo