OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU"

Transkrypt

1 OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez GFT. W przeciwieostwie do handlu na rynku Forex i na instrumentach CFD, które posiadają wymagania depozytowe związane z konkretną pozycją, w przypadku opcji Forex GFT wylicza depozyt w inny sposób. Gdy sprzedajesz opcję Forex, wszystkie pozycję na rynku Forex i pozycje na opcjach Forex są połączone i depozyt jest kalkulowany dla całego portfela Spot Forex. Pozycje na rynku CFD w dalszym ciągu będą posiadad osobny depozyt dla każdej pozycji. Mamy 3 scenariusze do rozważenia: Gdy otwierasz pozycje na opcjach Forex, Twój Całkowity kapitał jest wyliczany jako wartośd mniejsza z poniższych: Gotówka + Zmienny Z/S Gotówka Premie za kupno opcji Forex

2 Pomaga to zapobiegad spadkowi kapitału Klienta poniżej zera, co mogłoby nastąpid gdyby Zmienny Z/S był dostępny do zakupu opcji Forex. To także oznacza, że Wymagany depozyt jest równy zero, gdy na rachunku są otwarte tylko długie pozycje na opcjach Forex. Poniżej znajdują się przykłady trzech scenariuszy, na podstawie których pokazane jest jak wyliczad Wymagany depozyt dla portfela zawierającego opcje Forex. Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z wysokim ryzykiem i możliwością poniesienia bardzo dużych strat, w związku z tym nie jest odpowiednie dla wszystkich osób. Wysoka dźwignia może działad zarówno na Twoją korzyśd, jak i na Twoją niekorzyśd. Wcześniejsze transakcje niekoniecznie są wyznacznikiem Twoich rezultatów w przyszłości.

3 TYLKO DŁUGIE POZYCJE NA OPCJACH FOREX Poniżej znajduje się przykład rachunku z kupioną opcją Forex po cenie USD: CAŁKOWITY KAPITAŁ = 298, Jest to wartośd mniejsza z poniższych: Gotówka + Zmienny Z/S = 299, = 299, Gotówka - Premie za kupno opcji Forex = 299, , = 298, Wymagany depozyt = 0 i Premia za zakup opcji została w pełni odjęta od Całkowitego kapitału.

4 DŁUGIE POZYCJE NA OPCJACH FOREX + POZYCJE NA RYNKU FOREX Do przykładu powyżej dodajemy pozycję na rynku Forex: CAŁKOWITY KAPITAŁ = 298, Jest to wartośd mniejsza z poniższych: Gotówka + Zmienny Z/S = 299, = 299, Gotówka - Premie za kupno opcji Forex = 299, , = 298, Wymagany depozyt = Depozyt dla pozycji na rynku Forex = 1% * 100,000 = 1, Dostępny kapitał = Całkowity kapitał Wymagany depozyt = 298, , = 297,182.35

5 PORTFEL ZAWIERAJĄCY KRÓTKIE POZYCJE NA OPCJACH FOREX Do przykładu powyżej dodajemy krótką pozycję na opcji Forex: CAŁKOWITY KAPITAŁ = 298, Jest to wartośd mniejsza z poniższych: Gotówka + Zmienny Z/S = 299, = 299, Gotówka - Premie za kupno opcji Forex = 299, , = 298, Wymagany depozyt = Depozyt dla portfela zawierającego opcje Forex = USD Dostępny kapitał = Całkowity kapitał Wymagany depozyt = 298, = 297,721.10USD

6 W tym przykładzie mamy wyższy Dostępny kapitał i niższy Wymagany depozyt niż w poprzednim przypadku, mimo iż posiadamy więcej otwartych pozycji. Jest to spowodowane efektem redukcji ryzyka z pozycji na rynku Spot Forex przez krótką pozycję na opcji Forex. Nie wszystkie otwarte pozycje zwiększają Dostępny kapitał i zmniejszają Wymagany depozyt, co będzie dokładniej omówione w dalszej części artykułu. OBLICZANIE DEPOZYTU DLA PORTFELA ZAWIERAJĄCEGO OPCJE FOREX Obliczanie Wymaganego depozytu dla portfela zawierającego opcje Forex jest oparte o wysokośd ponoszonego przez Klienta ryzyka. Miarami ryzyka jest Delta (miara ryzyka wynikającego ze zmiany ceny instrumentu bazowego) i Vega (miara ryzyka wynikająca ze zmiany zmienności instrumentu bazowego). Wzór na Wymagany depozyt portfela możemy przedstawid następująco: Wymagany depozyt dla portfela = Delta Depozyt + Vega Depozyt Gdzie: Delta Depozyt = wartośd bezwzględna (procentowa wielkośd depozytu dla danej pary na rynku Spot Forex większa z liczb: Delta długiej pozycji i Delta krótkiej pozycji) Vega Depozyt = wartośd bezwzględna (Vega dla krótkiej pozycji na opcji Forex Mnożnik Vega) Standardowo procentowa wielkośd depozytu dla danej pary na rynku Spot Forex jest równa 1% (dźwignia 100:1). Delta długiej i krótkiej pozycji to ekspozycje w poszczególnych walutach z kwotowanej pary przemnożone przez deltę opcji. Wszystkie delty długich pozycji są sumowane, tak samo sytuacja wygląda w przypadku delt krótkich pozycji.

7 Vega opcji Forex wyraża jak zmieni się cena tej opcji przy 1% zmianie zmienności danej pary walutowej. Mnożnik Vega stosuje się do wyliczania Vega Depozytu i jego wartośd zależy od ilości dni do wygaśnięcia opcji Forex. Przykład: *GFT wylicza Wymagany depozyt z większą dokładnością po przecinku, niż jest to wyświetlane, co może skutkowad niewielkimi różnicami w zaokrąglaniu, zazwyczaj mniejszymi niż 0,02 waluty bazowej rachunku.

8 Dla pozycji otwartych na parze USD/JPY Wymagany depozyt jest wyliczany następująco: USD Delta = -11,109-11, = 897,135 (USD Delta Kurs średni USD/JPY -1 = JPY Delta) JPY Delta jest konwertowana do waluty bazowej rachunku (w tym przypadku jest to USD): 897, = 11,124 (897,135 kurs konwersji JPY/USD) Większą wartośd bezwzględną posiada delta długiej pozycji dla JPY. Procentowa wielkośd depozytu dla tej pary na rynku Spot Forex jest równa 1%, więc Delta Depozyt jest równy: Delta Depozyt = 11,124 1% = USD Wartośd współczynnika Vega dla krótkiej pozycji na opcji Forex jest równa 175 USD. Opcja ta wygasa za 74 dni, w związku z tym Mnożnik Vega dla tej pozycji wynosi 2: Vega Depozyt = 175 USD 2 = 350 USD Wymagany depozyt dla portfela = Delta Depozyt + Vega Depozyt = USD USD = USD Na podstawie przedstawionych przykładów widad wyraźnie, że zanim na rachunku została otwarta krótka pozycja na opcji, Wymagany depozyt był wyliczany tylko dla pozycji na rynku Spot Forex. Natomiast gdy do portfela została dodana krótka pozycja na opcji PUT, Wymagany depozyt został wyliczony w inny sposób. Po otwarciu tej pozycji Wymagany depozyt obniżył się, ponieważ ekspozycja na ryzyko (wyrażona Delta JPY) portfela zmniejszyła się. Krótka pozycja na opcji Forex zredukowała ryzyko z pozycji na rynku Spot Forex. Nawet uwzględniając to, że Depozyt Vega wyniósł 350 USD, całkowity Wymagany depozyt dla portfela jest mniejszy niż we wcześniejszym przypadku.

9 POZOSTAŁE UWAGI ODNOŚNIE OPCJI Wartośd Gotówki na rachunku nie zmienia się do momentu zamknięcia pozycji na opcji Forex. Dopóki pozycja na opcji jest otwarta, Premia opcyjna wyrażana jest w pierwszej walucie z pary. Dopiero zamknięcie pozycji lub wygaśnięcie opcji sprawia, że Premia zostaje zaksięgowana na rachunku (in minus w przypadku długiej pozycji i in plus w przypadku krótkiej pozycji). Delta i Vega opcji zmieniają się dynamicznie, w związku z tym zmienny jest również depozyt wymagany do utrzymania otwartej pozycji. W wyniku tego, że Wymagany depozyt zmniejsza się czasami po otwarciu kolejnej pozycji mogą wystąpid sytuacje, że niemożliwe będzie zamknięcie niektórych pozycji przed zamknięciem lub zredukowaniem innych.

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo