Testy popularnych wskaźników - RSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy popularnych wskaźników - RSI"

Transkrypt

1 Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej kilka wskaźników, jak wykazują nasze testy, odpowiednie użycie samego RSI może w niektórych przypadkach dawać interesujące rezultaty. Jak działa RSI? Na początku, przed przetestowaniem wybranego przez nas wskaźnika, przypomnijmy jego budowę: gdzie a= Średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z y dni b = Średnia wartość spadku cen zamknięcia z y dni RSI (ang. Relative Strength Index), czyli indeks siły względnej jest oscylatorem, który mierzy szybkość i wielkość zmian cen. Został stworzony przez J. Wildera pod koniec lat 70. Autor sugeruje użycie okresu 14 dni do obliczania wartości wskaźnika. RSI przyjmuje wartość od 0 do 100. Standardowo przebywanie wskaźnika powyżej 70 pkt przyjmuje się jako oznakę wykupienia danego waloru, natomiast poniżej 30 pkt znajduje się strefa wyprzedania. Wykres 1. Dzienny wykres WIG20, razem ze wskaźnikiem RSI. Źródło: Bloomberg

2 Na powyższym wykresie widzimy działanie RSI spada on poniżej linii wyprzedania w pobliżu lokalnego dołka, wzrasta powyżej linii wykupienia w okolicy lokalnego szczytu. W takiej interpretacji sygnałem kupna na RSI jest przecięcie od dołu linii poziomu wyprzedania (30pkt) a sygnałem sprzedaży jest przecięcie od góry linii poziomy wykupienia (70pkt). W przypadku silnych trendów często przesuwa się jednak wspomniane poziomy i tak podczas trendu wzrostowego strefa wyprzedania leży w okolicy pkt a w czasie trendu spadkowego strefa wykupienia to już pkt. Dywergencje Drugim sposobem interpretacji RSI jest poszukiwanie dywergencji. Wykres 2. Dzienny wykres akcji BRE oraz obserwowana na RSI pozytywna dywergencja. Źródło: Bloomberg Przedstawiona na powyższym wykresie pozytywna dywergencja tworzy się wtedy, gdy kurs osiąga nowe minimum podczas gdy wartość wskaźnika jest wyższa od jego minimum. Dywergencja negatywna tworzy się w odwrotny sposób kiedy kurs osiąga swoje maksimum, a wartość wskaźnika jest poniżej swojego szczytu. Ze względu na dużą subiektywność w poszukiwaniu i określaniu dywergencji a także braku jednoznacznych wskazań dotyczących momentu kupna albo sprzedaży ominiemy w naszym badaniu test dywergencji.

3 Testy RSI Rozpocznijmy nasze badanie od sprawdzenia jak zachowuje się RSI z 14 okresów, w skrócie RSI(14), przy użyciu najpopularniejszych sygnałów kupna (przebicie od dołu linii 30 pkt) oraz sprzedaży (przebicie od góry linii 70 pkt). Wszystkie testy przeprowadzane są na danych dziennych, kapitał początkowy to 100 tys. zł. Dla ułatwienia pominięto prowizję domu maklerskiego oraz podatek od zysków kapitałowych. Użyte w teście dane pochodzą z platformy Bloomberg, zakładany kapitał początkowy to 100 tys. zł, kupno oraz sprzedaż przeprowadzana była na otwarciu następnej sesji po wystąpieniu odpowiedniego sygnału. Wykres 3. Zastosowanie standardowej strategii dla RSI z 14 okresów na WIG20. Źródło: Bloomberg. Jak pokazuje powyższy backtest, często używane ustawienia RSI(14) nie są skuteczne inwestowanie w ten sposób przyniosłoby w ciągu ostatnich 10 lat stratę w wysokości 76,4% (test zaczynaliśmy z kapitałem 100 tyś. zł). Podobne wyniki użycia tej wersji strategii obserwujemy także na indeksach zagranicznych.

4 Wykres 4. W przypadku indeksu DAX strata w ciągu 10 lat wyniosłaby 56,4%. Źródło: Bloomberg. Wykres 5. Nieco lepszy rezultat można było osiągnąć przy użyciu tej wersji strategii na indeksie S&P500 nasza strata wyniosłaby 17,1%. Źródło: Bloomberg.

5 Wykres 6. Użycie strategii RSI 30/70 na japońskim indeksie Nikkei225 także nie przynosi zysku. Źródło: Bloomberg. Osiągnięte, negatywne rezultaty mogą mieć związek z budową samego wskaźnika, który przy użyciu średnich wartości zmian cen wygładza zmiany wartości RSI. Może więc dojść do takiej sytuacji, kiedy przy stopniowym spadku albo wzroście cen RSI nie przekroczy określonych wartości wyprzedania albo wykupienia i nie wygeneruje odpowiedniego w danej sytuacji sygnału. Przetestujmy więc jak zachowuje się RSI(14) przy założeniu innych poziomów, których przecięcie generuje sygnał kupna albo sprzedaży. Widząc osiągniętą stratę dla poziomów odpowiednio 30 pkt i 70 pkt, spróbujemy zobaczyć co się stanie po zamianie generowanych sygnałów.

6 Wykres 7. Źródło: Bloomberg. Wynik zastosowania na dla RSI(14) odwrotnych sygnałów kupna i sprzedaży na WIG20. Kupno następuje po przebiciu od dołu linii 70 pkt, do sprzedaży dochodzi po przebiciu od góry linii 30 pkt. W ciągu 10 lat osiągnęliśmy stopę zwrotu w wysokości 67,1%. Jest to jednak ciągle mniej od strategii kup i trzymaj, w której to mogliśmy zarobić 71,22%. W tabeli poniżej podsumujemy kilka różnych wariantów testowanej przez nas strategii na indeksie WIG20. Liczba Łączny Profit Sharpe Trafne Obsuniecie transakcji zysk Factor Ratio transakcje kapitału RSI 80/ % 0, ,0% 34.52% Buy & Hold % % RSI 70/ ,10% % 48.86% RSI 60/ % % 40.57% RSI 60/40 osobno % % 38.64% RSI 80/20 osobno % ,00% 19.11% RSI % % 55,00% RSI 70/30 osobno % % 34.89% RSI 50 na odwrót % % 62.77% RSI 40/60 osobno % % 75.52% RSI 30/70 osobno % % 76.74% RSI 40/ % % 80.29% RSI 30/ % % 80.43% RSI 20/ % 0,00 0,00 0,00 100% RSI 20/80 osobno 1-100% 0,00 0,00 0,00 100% We wszystkich odmianach korzystamy z 14-dniowego RSI. I tak RSI 60/40 oznacza, że przebicie od dołu przez wskaźnik poziomu 60 pkt generuje sygnał zakupu, przebicie od góry poziomu 40 pkt jest znakiem sprzedaży. W przypadku wersji RSI 50, przebicie linii 50 pkt od dołu daje sygnał zakupu, a przebicie od góry sygnał sprzedaży. RSI 50 na odwrót oznacza sygnał zakupu przy przebiciu linii 50 pkt od góry, natomiast sygnał sprzedaży pojawia się przy przebiciu tego poziomu od dołu. Dodaliśmy także jeszcze jedną wersję strategii z dopiskiem osobno. W tym przypadku strategia ta nie przebywa cały czas na rynku, czyli w odróżnieniu od poprzednich odmian sygnał sprzedaży nie jest równocześnie sygnałem zamknięcia pozycji długiej. Przykładowo (dla RSI 30/70 osobno) dokonujemy zakupu gdy wskaźnik RSI przebija od dołu poziom 30 pkt. Zamykamy pozycję długą gdy przy przebiciu od dołu poziomu 70 pkt. W przypadku pozycji krótkiej otwieramy ją po przebiciu od góry linii 70 pkt i zamykamy po spadku wskaźnika RSI poniżej 30 pkt. Widzimy, że w przypadku indeksu WIG20, tylko strategia RSI 80/20 była w stanie pobić pasywną strategię buy&hold. Może być to jednak dość przypadkowy wynik, ponieważ system ten wygenerował tylko 2 transakcje. Dalej, najlepszy wynik osiągnęła prezentowana już wersja RSI 70/30. Najwyższy profit factor posiada strategia RSI 70/30, natomiast z najniższym obsunięciem kapitału mamy do czynienia stosując strategię RSI 80/20 osobno. Trzeba jednak zauważyć, że strategia ta posiadała niską liczbę transakcji (tylko 11 w ciągu 10 lat).

7 Jak prezentują się wyniki testowanych strategii dla szerokiego indeksu WIG? Liczba transakcji Łączny zysk Profit Factor Sharpe Ratio Trafne transakcje Obsunięcie kapitału RSI 60/ ,64% 1,94 0,63 40,82% 28,80% RSI 70/ ,90% 2,44 0,63 60,00% 37,28% Buy & Hold 1 151,25% , ,94% RSI 80/ ,74% 13,69 0,53 66,67% 40,21% RSI ,28% 1,33 0,48 25,91% 33,35% RSI 60/40 osobno ,03% 1,49 0,51 35,06% 28,58% RSI 80/20 osobno 14-8,96% 0,56-0,6 35,71% 19,42% RSI 70/30 osobno 113-9,03% 0,88-0,28 36,28% 29,34% RSI 50 na odwrót ,60% 0,6-0,64 75,00% 77,80% RSI 40/60 osobno 28-74,75% 0,37-0,65 64,29% 79,52% RSI 40/ ,65% 0,3-0,73 57,69% 87,12% RSI 30/70 osobno 10-85,23% 0,18-0,35 30,00% 89,43% RSI 30/ ,26% 0,17-0,55 30,00% 91,11% RSI 20/80 osobno 1-100% 0 0 0% 100,00% RSI 20/ % 0 0 0% 100,00% Tutaj w ciągu ostatnich 10 lat, strategie RSI60/40 oraz RSI 70/30 zdołały w istotny sposób pobić indeks WIG reprezentowany przez strategię buy&hold. Warto także spojrzeć jak prezentują się analogiczne testy dla najważniejszych rynków zachodnich. Zacznijmy od niemieckiego indeksu DAX. Liczba transakcji Łączny zysk Profit Factor Sharpe Ratio Trafne transakcje Obsunięcie kapitału RSI 60/ ,21% 1,3 0,28 38,18% 31,22% Buy & Hold 1 48,51% , ,86% RSI 80/ ,18% 0 0,18 100,0% 40,66% RSI ,97% 1,08 0,16 31,41% 43,08% RSI 60/40 osobno 228-1,46% 0,99-0,04 35,53% 34,56% RSI 70/ ,67% 0,94-0,01 47,62% 40,45% RSI 80/20 osobno 6-11,16% 0,32-0,63 33,33% 16,81% RSI 70/30 osobno 85-27,96% 0,51-0,58 29,41% 32,54% RSI 20/80 osobno 2-38,25% 0-0,13 0% 64,76% RSI 30/70 osobno 21-38,51% 0,58-0,13 52,38% 67,36% RSI 40/ ,61% 0,66-0,15 61,82% 67,46% RSI 20/ ,56% 0-0,16 0% 66,02% RSI 30/ ,42% 0,52-0,16 52,38% 72,16% RSI 40/60 osobno 55-50,33% 0,57-0,23 61,82% 67,71% RSI 50 na odwrót ,88% 0,78-0,22 68,59% 70,33% Najlepszą strategią dla indeksu DAX jest także użycie RSI 60/40. Posiada ona także najwyższy profit factor oraz wskaźnik Sharpa. Najniższe obsunięcie kapitału posiadała strategia RSI 80/20 osobno.

8 Dla amerykańskiego indeksu S&P500 nasz test wygląda następująco. Liczba transakcji Łączny zysk Profit Factor Sharpe Ratio Trafne transakcje Obsunięcie kapitału RSI 20/ ,89% 0 0,25 100% 56,45% RSI 20/80 osobno 1 56,89% 0 0,25 100% 56,45% Buy & Hold 1 33,97% 0 0,17 100% 56,56% RSI 60/ ,12% 1,08 0,04 33,33% 32,96% RSI 50 na odwrot 269 0,73% 1 0,03 74,72% 35,60% RSI 30/70 osobno 17-2,90% 0,95 0,01 47,06% 51,88% RSI 30/ ,55% 0, ,82% 51,97% RSI 80/20 osobno 2-7,28% 0-1,04 0% 9,70% RSI 70/ ,60% 0,75-0,11 41,18% 41,83% RSI ,93% 0,91-0,13 25,28% 42,85% RSI 70/30 osobno 75-29,78% 0,3-0,77 26,67% 34,14% RSI 40/60 osobno 51-41,16% 0,66-0,23 70,59% 58,78% RSI 40/ ,51% 0,63-0,24 68,63% 61,68% RSI 60/40 osobno ,42% 0,55-0,66 25,86% 62,77% RSI 80/ ,18% 0 0,15 0% 90,65% Indeks S&P500 biją jedynie strategie RSI 20/80 i RSI 20/80 osobno, jednak obydwie czynią to na skutek przeprowadzenia tylko jednej transakcji. Bardziej miarodajny wynik posiada RSI 60/40 (już 51 transakcji), zwrot z tej strategii jest jednak wyraźni niższy niż w przypadku samego indeksu. Na zakończenie prześledźmy jeszcze wyniki osiągane na indeksie Nikkei225. Liczba transakcji Łączny zysk Profit Factor Sharpe Ratio Trafne transakcje Obsunięcie kapitału RSI 80/ ,05% 6,72 0,45 66,67% 25,85% RSI 60/ ,12% 1,15 0,12 35,29% 37,89% RSI 70/ ,19% 1,17 0,10 31,58% 47,69% RSI 60/40 osobno 194 9,22% 1, ,21% 37,13% RSI ,26% 1,04 0,04 30,88% 42,86% RSI 80/20 osobno 8-5,02% 0,42-0,56 37,50% 10,96% RSI 70/30 osobno 77-11,02% 0,80-0,33 32,47% 19,84% Buy & Hold 1-12,89% 0-0,05 0% 58,61% RSI 40/ ,58% 0,83-0,10 68,63% 64,26% RSI 40/60 osobno 51-36,06% 0,71-0,20 64,71% 63,20% RSI 50 na odwrot ,49% 0,89-0,19 69,12% 57,82% RSI 30/70 osobno 19-46,74% 0,45-0,28 73,68% 73,12% RSI 30/ ,30% 0,46-0,28 68,42% 76,11% RSI 20/80 osobno 3-66,00% 0,04-0,11 33,33% 85,09% RSI 20/ ,62% 0,02-0,14 33,33% 85,09%

9 Prezentowane wyniki strategii RSI na japońskim indeksie, wypadają najlepiej względem pasywnego inwestowania buy & hold. Wynik indeksu został pobity aż przez 7 testowanych wersji strategii. Podsumowanie Zaprezentowane przez nas badanie miało za zadanie pokazać zastosowanie oraz skuteczność odmian podstawowej wersji strategii dla RSI z 14 okresów. Jak pokazały wyniki testu, najczęściej używane poziomy wyprzedania i wykupienia (czyli odpowiednio 30 oraz 70 pkt), nie są, po określeniu dokładnych punktów kupna i sprzedaży, skuteczne. Wyjściem jest odwrócenie punktów generujących odpowiednie sygnały: strategia RSI 60/40 była najlepsza dla indeksu WIG oraz DAX. Dobrze zaprezentowała się także wersja RSI 70/30, chociaż nie zawsze była w stanie pokonać dany indeks. Warto także zauważyć, że najlepsze strategie posiadały niską trafność transakcji oznacza to, że pomimo dużej ilości błędów, przeprowadzone transakcje były na tyle zyskowne, że umiejscawiały daną strategię na czele rankingu. Ciekawe wnioski płyną także z testu przeprowadzonego dla indeksu Nikkei225. W ciągu ostatnich 10 lat podlegał on mniejszym wahaniom niż reszta indeksów, także jako jedyny poniósł w tym okresie stratę. Jednakże strategie RSI zaprezentowały się na nim wyjątkowo dobrze, co może sugerować ich lepsze zachowanie podczas słabszych trendów oraz w czasie trendu bocznego.

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej II. Narzędzia analizy technicznej II.1. Analiza trendu jako podstawa analizy technicznej II.1.1 Pojęcie trendu Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej. Bez określenia aktualnego trendu nie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 1

Analiza techniczna 1 Analiza techniczna 1 Teoria Dowa Na wstępie należy zadać pytanie: skąd bierze się tyle rozgłosu wokół teorii Dowa i dlaczego uchodzi ona za tak ważny element analizy technicznej? Zagadnienia związane ze

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK

Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK Budowa systemu transakcyjnego dla rynku kontraktów futures na indeks WIG20. ANNA CHUDOWSKA ADAM WOSIK WARSZAWA 2008 WSTĘP Przystępując do budowy systemu transakcyjnego musieliśmy najpierw opracować pewną

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend?

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku jest japońską techniką, którą stosuje się w celu ustalenia głównego trendu panującego na rynku. Powstała ona już

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju W przeciwieństwie do wskaźników takich jak średnie kroczące, MACD itp. oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi albo równoczesnymi w stosunku do trendu. Nigdy natomiast nie są opóźnione w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi IDK Inwestycje Dla Każdego Program Giełda 2013 11.2 12.7 Instrukcja obsługi Szczecin 2013 1. WSTĘP... 5 1.1 Historia wersji... 5 1.2 Co nowego w wersjach 11.2 12.7...8 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 5

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 5 Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 5 Spis treści Spis treści... 2 MQL i automatyczny handel... 3 Co wyróżnia MT5 pod kątem automatycznych strategii inwestycyjnych?... 4 Dwa sposoby na

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo