Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change"

Transkrypt

1 Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem w ekonomii ul. Cystersów 13A/ Kraków NIP: Regon: tel. +48 (12)

2 Spis treści I. TSL 4 II. Mediana 27 III. Mediana z czasem 48 IV. Średnia 69 V. Średnia z czasem 90 str. 2

3 Streszczenie Publikacja odczytu makroekonomicznego jest często związana z gwałtowną reakcją rynku walutowego (spadkiem bądź wzrostem kursu waluty z którym powiązany jest dany odczyt). Sytuacja ta czyni sensownym tworzenie strategii opartych na próbie odgadnięcia reakcji rynku w zależności od różnicy pomiędzy rzeczywistą a przewidywaną przez graczy wartością danego odczytu. Niniejsza publikacja prezentuje wyniki obliczeń numerycznych mających na celu optymalizację parametrów w strategiach inwestycyjnych po ogłoszeniu odczytu Australia Employment Change. Metodologia obliczeń i opisy strategii inwestycyjnych zostały przedstawione w pracy: Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań. Australia Employment Change jest wskaźnikiem makroekonomicznym informującym o zmianie ilości zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odczyt jest ogłaszany w okolicach 10 każdego miesiąca przez Australian Bureau of Statistic. Wyliczenia przeprowadzono dla pary walutowej AUDUSD. Zaobserwowano, że ujemne wartości delty powodują spadek, zaś dodatnie wzrost kursu pary walutowej. Do estymacji parametrów wykorzystano dane historyczne z dni ogłoszenia odczytów mających miejsce pomiędzy 1 stycznia 2010 roku, a 31 grudnia 2013 roku, dla których Delta 0. Do testowania jakości wyznaczonych parametrów użyto danych z dni ogłoszenia odczytów mających miejsce pomiędzy 1 stycznia 2014 roku, a 31 października 2014 roku, dla których Delta 0. Warunki te spełniały dane historyczne z 47 dni i dane testowe z 10 dni. Analizę przeprowadzono dla pierwszych pięciu minut po ogłoszeniu odczytu (jeżeli strategia nie zamknie pozycji przed upływem piątej minuty, to zamykamy ją ręcznie). str. 3

4 I. TSL Jako zbiór parametrów dopuszczlanych przyjęto pary (S, S 1 ) gdzie: S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0025} S 1 {0, 0005; 0, 00055;...; 0, 002} Poniższe tabele prezentują średni zysk, skuteczność i efektywność dla zestawów parametrów maksymalizujących zadane miary jakości oraz dla parametrów leżących w ich sąsiedztwie. Wiersze odpowiadają parametrowi startowemu S, a kolumny parametrowi S 1. str. 4

5 Tabela 1: Średni zysk strategii TSL dla Australia Employment Change X 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , X 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , str. 5

6 Tabela 2: Średnia skuteczność strategii TSL dla Australia Employment Change X 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27595 X 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30132 str. 6

7 Tabela 3: Średnia efektywność strategii TSL dla Australia Employment Change X 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50924 X 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53821 str. 7

8 Maksymalizację średniego zysku na danych historycznych zapewniają pary parametrów takie, że S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0004} i S 1 = 0, Średni zysk dla takich par wyniósł 0, Największa średnia skuteczność jest osiągana dla par parametrów takich, że S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0004} i S 1 = 0, Średnia skuteczność na danych historycznych dla tych par parametrów wynosi 0, Maksimum względem średniej efektywności jest osiągnięte dla S = 0, 0007 i S 1 = 0, Wynosi ono 0, Analizując tabelę przedstawiającą średnią skuteczność strategii zauważyć można, że przy ustaleniu pewnej wartości parametru S 1 zmiana wartości parametru startowego S z 0,00040 na 0,00045 drastycznie obniża skuteczność strategii. Okazuje się, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwacja z dnia 11 listopada 2010 roku. Zachowanie kursu pary AUDUSD po ogłoszeniu odczytu można prześledzić na poniższym wykresie: Delta= 9500 Spread= Rysunek 1: Zachowanie kursu AUDUSD po ogłoszeniu odczytu Australia Employment Change w dniu Kurs po ogłoszeniu odczytu w tym dniu zachował się przeciwnie do tego, co przewidywaliśmy. Co prawda początkowo wzrósł o 40 punktów (nie przekraczając jednak spreadu), lecz potem nastąpił jego zdecydowany spadek po którym kurs w przeciągu pięciu minut nie wrócił już do wartości jaką przyjmował w momencie ogłoszenia odczytu. Przy wyborze parametru S = 0, 0004 nasza strategia zostanie uruchomiona przed spadkiem kursu, co będzie skutkowało zamknięciem pozycji przed upływem pięciu minut (o ile nie wybraliśmy bardzo dużego parametru S 1 ). Wybierając parametr S = 0, strategia nie zostaje uruchomiona w przeciągu pierwszych pięciu minut, następuje zamknięcie pozycji w piątej minucie po ogłoszeniu odczytu. W tym przypadku strata jest ponad dziesięciokrotnie większa niż maksymalny możliwy zysk (przy założeniu, że gramy na wzrost kursu), więc skuteczność jest mniejsza niż -10. Powyższy przykład obrazuje słabość średniej skuteczności jako miary jakości wybranych parametrów. Pojedyncza obserwacja odstająca od wzorca może całkowicie zdominować pozostałe obserwacje. str. 8

9 Rozwiązaniem tego problemu może być usunięcie z optymalizacji dni w których nastąpiło zdecydowane odejście od standardowego zachowania po odczycie (np. poprzez odrzucenie dni w których ruch kursu w przewidywanym przez nas kierunku nie przekroczył spreadu na otwarciu pozycji - jak robimy w przypadku efektywności). Innym sposobem poradzenia sobie z problemem zbyt dużego wpływu obserwacji odstających może być dodanie do każdej ze strategii dodatkowego parametru stop loss, określającego warunek zamknięcia pozycji w pierwszym momencie wygenerowania przez naszą strategię straty o wysokości większej bądź równej zadanemu parametrowi. Strategię TSL z wyznaczonymi powyżej parametrami zastosowano do danych testowych otrzymując następujące rezultaty: Tabela 4: Wyniki dla par maksymalizujących zysk (S {0; 0, 00005;...; 0, 0004} i S 1 = 0, 0014) w strategii TSL dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55254 Średnia 0, , ,64426 Tabela 5: Wyniki dla pierwszej grupy par maksymalizujących skuteczność (S {0; 0, 00005; 0, 0001} i S 1 = 0, 00095) w strategii TSL dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68136 Średnia 0, , ,54235 str. 9

10 Tabela 6: Wyniki dla drugiej grupy par maksymalizujących skuteczność (S {0, 00015; 0, 00020;...; 0, 0004} i S 1 = 0, 00095) w strategii TSL dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68136 Średnia 0, , ,61681 Tabela 7: Wyniki dla pary maksymalizującej skuteczność (S = 0, 0007 i S 1 Australia Employment Change = 0, 00055) w strategii TSL dla Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81695 Średnia 0, , ,56948 Wykresy umieszczone poniżej przedstawiają przebieg strategii dla pary maksymalizującej średni zysk: S = 0, i S 1 = 0, Przebieg strategii dla pozostałych parametrów różni się jedynie momentem startu, wykresy pomijamy. str. 10

11 Delta= Spread= Rysunek 2: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 3: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu str. 11

12 Delta= Spread= Rysunek 4: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 5: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu str. 12

13 Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 6: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 7: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu str. 13

14 Delta= 3900 Spread= Rysunek 8: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 9: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu str. 14

15 Delta= Spread= Rysunek 10: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 11: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Na poniższych wykresach możemy zobaczyć przebieg działania strategii dla S = 0, 0001, S 1 = 0, Wykresy dla S = 0 i S 1 = 0, oraz S = 0, i S 1 = 0, różnią się jedynie wcześniejszym momentem otwarcia strategii, pomijamy ich przedstawienie. str. 15

16 Delta= Spread= Rysunek 12: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 13: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu str. 16

17 Delta= Spread= Rysunek 14: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 15: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu str. 17

18 Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 16: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 17: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu str. 18

19 Delta= 3900 Spread= Rysunek 18: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 19: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu str. 19

20 Delta= Spread= Rysunek 20: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 21: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, w dniu Moment zamknięcia strategii dla parametrów S {0, 00015; 0, 00020;...; 0, 00040} i S 1 = 0, jest taki sam jak w przypadku parametrów S = 0, 0001, S 1 = 0, dla wszystkich dni z okresu testowego za wyjątkiem obserwacji z dnia 13 lutego 2014 roku. W tym przypadku późniejszy start strategii zdecydowanie str. 20

21 poprawił nasz wynik. Na poniższym wykresie można zobaczyć działanie strategii TSL w tym dniu przy zastosowaniu parametrów: S = 0, i S 1 = 0, Delta= Spread= Rysunek 22: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 00040, S 1 = 0, w dniu Na poniższych wykresach możemy zobaczyć przebieg działania strategii dla S = 0, 0007, S 1 = 0, Delta= Spread= Rysunek 23: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu str. 21

22 Delta= Spread= Rysunek 24: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 25: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu str. 22

23 Delta= Spread= Rysunek 26: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 27: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu str. 23

24 Delta= Spread= Rysunek 28: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu Delta= 3900 Spread= Rysunek 29: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu str. 24

25 Delta= Spread= Rysunek 30: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu Delta= Spread= Rysunek 31: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu str. 25

26 Delta= Spread= Rysunek 32: Zachowanie strategii TSL dla zestawu parametrów S = 0, 0007, S 1 = 0, w dniu Wyznaczając najlepsze parametry dla danych testowych okazuje się, że masksymalny średni zysk, maksymalna średnia skuteczność i maksymalna średnia efektywność są uzyskiwane na parach parametrów (S, S 1 ) dla których S {0; 0, 00005;...; 0, 00240} i S 1 = 0, Przy ich zastosowaniu na danych testowych strategia w 8 na 10 przypadków zamyka pozycję po 5 minutach od chwili ogłoszenia odczytu (czyli po maksymalnym, z góry ustalonym czasie trwania strategii). Sugeruje to, iż w przypadku odczytu Australia Employment Change należałoby rozpatrywać dłuższy okres po jego ogłoszeniu, ponieważ trend utrzymuje się, a okres zdecydowanego oddziaływania odczytu na rynek wykracza poza pierwsze pięć minut od jego ogłoszenia. Zastosowanie jednej z ww. par parametrów skutkowało uzyskaniem średniego zysku na poziomie 0,003695, średniej skuteczności równej 0,78482 i średniej efektywności równej 0, str. 26

27 II. Mediana Jako zbiór parametrów dopuszczalnych przyjęto pary (S, M) gdzie: S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0025} M {5; 6;...; 50} Poniższe tabele prezentują średni zysk, skuteczność i efektywność dla zestawów parametrów maksymalizujących zadane miary jakości oraz dla parametrów leżących w ich sąsiedztwie. Wiersze odpowiadają parametrowi startowemu S, a kolumny parametrowi M. str. 27

28 Tabela 1: Średni zysk strategii Mediana dla Australia Employment Change X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , str. 28

29 Tabela 2: Średnia skuteczność strategii Mediana dla Australia Employment Change X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24181 X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23609 str. 29

30 Tabela 3: Średnia efektywność strategii Mediana dla Australia Employment Change X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52181 X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51922 str. 30

31 Maksymalizację średniego zysku na danych historycznych zapewniają pary parametrów dla których S {0, 00115; 0, 00120;...; 0, 00135} i M {48; 49}. Średni zysk dla takich par wyniósł 0, Maksymalizację średniej skuteczności na danych historycznych zapewniają dwie pary parametrów: S = 0, i M = 21 oraz S = 0, i M = 21. Średnia skuteczność wyniosła na nich 0, Maksymalizację średniej efektywności na danych historycznych zapewniają pary parametrów dla których S {0, 00060; 0, 00065; 0, 00070} i M {14; 15}. Średnia efektywność wyniosła na nich 0, Strategię Mediana z wyznaczonymi powyżej parametrami zastosowano do danych testowych otrzymując następujące rezultaty: Tabela 4: Wyniki dla par maksymalizujących zysk w strategii Mediana dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81695 Średnia 0, , ,63822 Tabela 5: Wyniki dla par maksymalizujących skuteczność w strategii Mediana dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77966 Średnia 0, , ,55680 str. 31

32 Tabela 6: Wyniki dla par maksymalizujących efektywność w strategii Mediana dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81695 Średnia 0, , ,54600 Poniższe wykresy przedstawiają przebieg strategii dla S = 0, i M = 49. Przebieg strategii przy wyborze któregoś z pozostałych zestawów parametrów maksymalizujących zysk będzie różnił się jedynie nieco wcześniejszym momentem otwarcia strategii. Delta= Spread= Rysunek 1: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu str. 32

33 Delta= Spread= Rysunek 2: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu Delta= Spread= Rysunek 3: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu str. 33

34 Delta= Spread= Rysunek 4: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 5: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu str. 34

35 Delta= Spread= Rysunek 6: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu Delta= 3900 Spread= Rysunek 7: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu str. 35

36 Delta= Spread= Rysunek 8: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu Delta= Spread= Rysunek 9: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu str. 36

37 Delta= Spread= Rysunek 10: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, i M = 49 w dniu Na poniższych wykresach możemy zobaczyć przebieg działania strategii dla S = 0, 00040, M = 21. Wykresy dla drugiej pary maksymalizującej skuteczność (S = 0, i M = 21) różnią się jedynie wcześniejszym momentem otwarcia strategii: Delta= Spread= Rysunek 11: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu str. 37

38 Delta= Spread= Rysunek 12: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu Delta= Spread= Rysunek 13: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu str. 38

39 Delta= Spread= Rysunek 14: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 15: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu str. 39

40 Delta= Spread= Rysunek 16: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu Delta= 3900 Spread= Rysunek 17: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu str. 40

41 Delta= Spread= Rysunek 18: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu Delta= Spread= Rysunek 19: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu str. 41

42 Delta= Spread= Rysunek 20: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00040, M = 21 w dniu Ostatnia seria rysunków przedstawia przebieg strategii Mediana przy zastosowaniu parametrów S = 0, i M = 15 (jest to jeden z zestawów maksymalizujących efektywność dla danych historycznych). Jedyną różnicą w przebiegu strategii dla pozostałych parametrów maksymalizujących efektywność jest wcześniejszy moment otwarcia strategii, nie mający wpływu na wynik finansowy. Delta= Spread= Rysunek 21: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu str. 42

43 Delta= Spread= Rysunek 22: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu Delta= Spread= Rysunek 23: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu str. 43

44 Delta= Spread= Rysunek 24: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 25: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu str. 44

45 Delta= Spread= Rysunek 26: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu Delta= 3900 Spread= Rysunek 27: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu str. 45

46 Delta= Spread= Rysunek 28: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu Delta= Spread= Rysunek 29: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu str. 46

47 Delta= Spread= Rysunek 30: Zachowanie strategii Mediana dla zestawu parametrów S = 0, 00070, M = 15 w dniu Wyznaczając najlepsze parametry dla danych testowych okazuje się, że maksymalizację wszystkich miar jakości zapewniają dwie pary parametrów: S = 0, i M = 36 oraz S = 0, i M = 37. Przy zastosowaniu dowolnej z tych par na danych testowych otrzymujemy średni zysk równy 0,002891, średnią skuteczność równą 0,70966 oraz średnią efektywność równą 0, str. 47

48 III. Mediana z czasem Jako zbiór parametrów dopuszczalnych w optymalizacji przyjęto pary (S, M t) takie, że: S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0025} Mt {1; 2;...; 60} W poniższych tabelach przedstawiono średni zysk, skuteczność i efektywność dla zestawów parametrów leżących w sąsiedztwie parametrów maksymalizujących zadane miary jakości. Wiersze odpowiadają parametrowi startowemu S, zaś kolumny parametrowi M t. str. 48

49 Tabela 1: Średni zysk strategii Mediana z czasem dla Australia Employment Change X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , str. 49

50 Tabela 2: Średnia skuteczność strategii Mediana z czasem dla Australia Employment Change X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25720 X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23192 str. 50

51 Tabela 3: Średnia efektywność strategii Mediana z czasem dla Australia Employment Change X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53824 X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50087 str. 51

52 Największy średni zysk na danych historycznych został osiągnięty na parach parametrów, dla których S {0, 00115; 0, 00120; 0, 00125; 0, 00130; 0, 00135} ; Mt = 10 i wynosił 0, Maksymalną średnią skuteczność zapewniło użycie jednej z dwóch par parametrów: S = 0, i Mt = 11 lub S = 0, i Mt = 11. Przy tak wybranych parametrach średnia skuteczność wyniosła 0, Średnią efektywność na danych historycznych maksymalizowały parametry S = 0, i M t = 10, S = 0, i Mt = 10 oraz S = 0, i Mt = 10. Użycie strategii Mediana z czasem z zastosowaniem wyznaczonych parametrów dało następujące rezultaty: Tabela 4: Wyniki dla par maksymalizujących zysk w strategii Mediana z czasem dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78983 Średnia 0, , , Tabela 5: Wyniki dla par maksymalizujących skuteczność w strategii Mediana z czasem dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83729 Średnia 0, , ,60127 str. 52

53 Tabela 6: Wyniki dla par maksymalizujących efektywność w strategii Mediana z czasem dla Australia Employment Change Data odczytu Zysk Skuteczność Efektywność Średnia Poniższe wykresy przedstawiają przebieg strategii dla S = 0, i M t = 10. Przebieg strategii przy wyborze któregoś z pozostałych zestawów parametrów maksymalizujących zysk będzie różnił się jedynie nieco wcześniejszym momentem otwarcia strategii. Delta= Spread= Rysunek 1: Zachowanie strategii Mediana z czasem dla zestawu parametrów S = 0, 00135, M t = 10 w dniu str. 53

54 Delta= Spread= Rysunek 2: Zachowanie strategii Mediana z czasem dla zestawu parametrów S = 0, 00135, M t = 10 w dniu Delta= Spread= Rysunek 3: Zachowanie strategii Mediana z czasem dla zestawu parametrów S = 0, 00135, M t = 10 w dniu str. 54

55 Delta= Spread= Rysunek 4: Zachowanie strategii Mediana z czasem dla zestawu parametrów S = 0, 00135, M t = 10 w dniu Delta= 7450 Spread= 4e Rysunek 5: Zachowanie strategii Mediana z czasem dla zestawu parametrów S = 0, 00135, M t = 10 w dniu str. 55

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Event Driven Trading - Optymalizacja strategii

Event Driven Trading - Optymalizacja strategii INIME 17.03.2015 Wprowadzenie Motywacja: Delta = 1, Delta2 = 71 EURUSD 1.3630 1.3635 1.3640 1.3645 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 2014 06 06 Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Event Driven Trading. Badania Numeryczne.

Event Driven Trading. Badania Numeryczne. INIME 21.10.2014 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej.

Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej. Temat: WYKRYWANIE ODCHYLEO W DANYCH Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej. Przykładem Box Plot wygodną metodą

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE INIME

PUBLIKACJE INIME PUBLIKACJE INIME 2014-2015 Instytut Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii to fundacja, której celem jest wzmocnienie roli nauki w świecie polskiego biznesu. Podstawową formą

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria Wykład 5 dr inż. Anna Skowrońska-Szmer zima 2017/2018 Hipotezy 2 Hipoteza zerowa (H 0 )- hipoteza o wartości jednego (lub wielu) parametru populacji. Traktujemy ją

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria Wykład 5 Anna Skowrońska-Szmer lato 2016/2017 Hipotezy 2 Hipoteza zerowa (H 0 )- hipoteza o wartości jednego (lub wielu) parametru populacji. Traktujemy ją jako prawdziwą

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Systemy transakcyjne

Systemy transakcyjne Inteligentne modele ekonometryczne generują sygnały inwestycyjne Systemy transakcyjne Sygnały inwestycyjne na EUR/USD i FW20 każdego dnia Szybka selekcja najskuteczniejszych strategii Porównanie skuteczności

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej

Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej Katarzyna Sagan nr albumu: 240006 Robert Chyliński nr albumu: 239779 Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej White's Reality Check Praca zaliczeniowa wykonana w ramach przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

10. Wstęp do Teorii Gier

10. Wstęp do Teorii Gier 10. Wstęp do Teorii Gier Definicja Gry Matematycznej Gra matematyczna spełnia następujące warunki: a) Jest co najmniej dwóch racjonalnych graczy. b) Zbiór możliwych dezycji każdego gracza zawiera co najmniej

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna. Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe

Analiza statystyczna. Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe Analiza statystyczna Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe Dokument zawiera opracowanie wyników analizy statystycznej e-sprawdzianu Edyta Landkauf, Zdzisław Porosiński

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna analiza danych

Inteligentna analiza danych Numer indeksu 150946 Michał Moroz Imię i nazwisko Numer indeksu 150875 Grzegorz Graczyk Imię i nazwisko kierunek: Informatyka rok akademicki: 2010/2011 Inteligentna analiza danych Ćwiczenie I Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Czerwiec 212 Market Multiples Review 2 211 Przemysł materiałów budowlanych Charakterystyka sektora przemysł materiałów budowlanych Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA JAGUAR TREND

STRATEGIA JAGUAR TREND STRATEGIA JAGUAR TREND Copyright by Jaguar Trend Forex Team 2010 Żadna częśd tej prezentacji nie może byd kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora. 1 Plan: Strategia Jaguar Trend

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 14 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 11 września 2015 roku = 3,7104 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO

SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO. Rzeczywistość (istniejąca lub projektowana).. Model fizyczny. 3. Model matematyczny (optymalizacyjny): a. Zmienne projektowania

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015 Proces Inwestycyjny AkademiaFx Paweł Śliwa, 17/09/2015 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 rokut w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Optymalizacji. Sprawozdanie nr 1

Laboratorium Metod Optymalizacji. Sprawozdanie nr 1 PAWEŁ OSTASZEWSKI PIŁA, dn. 01.04.2003 nr indeksu: 55566 Laboratorium Metod Optymalizacji Sprawozdanie nr 1 1. TREŚĆ ZADANIA: Producent soku jabłkowego posiada fabryki w trzech miastach A, B i C. Sok jest

Bardziej szczegółowo

(b) Oblicz zmianę zasobu kapitału, jeżeli na początku okresu zasób kapitału wynosi kolejno: 4, 9 oraz 25.

(b) Oblicz zmianę zasobu kapitału, jeżeli na początku okresu zasób kapitału wynosi kolejno: 4, 9 oraz 25. Zadanie 1 W pewnej gospodarce funkcja produkcji może być opisana jako Y = AK 1/2 N 1/2, przy czym A oznacza poziom produktywności, K zasób kapitału, a N liczbę zatrudnionych. Stopa oszczędności s wynosi

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Droga żółwia SPIS TREŚCI

Droga żółwia SPIS TREŚCI Droga żółwia Curtis Faith SPIS TREŚCI Przedmowa do wydania polskiego Podziękowania Słowo wstępne Przedmowa Wprowadzenie Dzień w którym spotkałem Księcia Parkietu Rozdział 1. Uzależnieni od ryzyka Traderzy

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności skala nominalna

Badanie zależności skala nominalna Badanie zależności skala nominalna I. Jak kształtuje się zależność miedzy płcią a wykształceniem? II. Jak kształtuje się zależność między płcią a otyłością (opis BMI)? III. Jak kształtuje się zależność

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R.

ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R. ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R. Badanie stawek czynszów lokali użytkowych uzyskiwanych w obrocie wolnorynkowym przeprowadzono na podstawie zebranych danych ofertowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH Dif Broker posiada partnerstwo z firmą doradczo-inwestycyjną Dorsey Wright & Associates. Dzięki tej współpracy od lat oferujemy automatyczne modele inwestycyjne.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 1 program Kontynuujemy program który wczytuje dystans i ilości paliwa zużytego na trasie, ale z kontrolą danych. A więc jeśli coś

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Murrey Math Lines. Andrzej Haraburda. Copyright by Investio sp. z o.o

Murrey Math Lines. Andrzej Haraburda. Copyright by Investio sp. z o.o Andrzej Haraburda 2015 http://investio.pl, Jak powstały Murrey Math Lines? W roku 1998 T. Henning Murrey opublikował założenia do swojego systemu inwestycyjnego opartego na pracach W.D. Ganna oraz teorii

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.1 16.10.2013r.

Wersja 1.1 16.10.2013r. Metodologia SPAN Obliczenia depozytów dla portfeli kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR i kontraktów terminowych na obligacje skarbowe z rozliczeniem pieniężnym Wersja 1.1 16.10.2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych?

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Opisane w tytule strategie przecięcia prostych średnich ruchomych z 50 i 200 okresów są popularnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja z życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Satysfakcja z życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie Satysfakcja z życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie Zadanie Zbadano satysfakcję z życia w skali 1 do 10 w dwóch grupach rodziców: a) Rodzice dzieci zdrowych oraz b) Rodzice dzieci z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne i geometria

Formacje harmoniczne i geometria Formacje harmoniczne i geometria Agenda 1. Czym jest geometria 2. Podstawowy ciąg liczb fibonacciego 3. Współczynniki 4. Zależności między impulsami i korektami 5. Formacje harmoniczne AB=CD, Gartley,

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w Invest for Excel 3.4

Co nowego w Invest for Excel 3.4 Co nowego w Invest for Excel 3.4 Wersja Excel 2007...1 Menu i pasek narzędzi w Excel 2007...1 Wstaw/ Usuń wiersze ze specyfikacją...2 Kontynuuj stary plan amortyzacji / wartość księgowa z przeniesienia...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo