Event Driven Trading. Badania Numeryczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Event Driven Trading. Badania Numeryczne."

Transkrypt

1 INIME

2 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą charakterystykę: a. Mają ustaloną i powtarzalną datę i godzinę publikacji b. Posiadają wartość liczbową

3 Publikacja makroekonimczna Publikacje danych makroekonomicznych często powodują nagłą i znaczącą dla inwestora reakcję rynku. Podstawowe problemy: a. Kiedy otwierać pozycję? b. Algorytmy wyjścia z pozycji otwartej w odpowiedzi na publikację wskaźnika.

4 Oznaczenia Niech ciąg X t = (Ask(t), Bid(t)), t Z, oznacza kolejne dostępne wartości kursu pary walutowej (kolejne kwotowania). Niech X 1 oznacza pierwsze kwotowanie po publikacji ustalonego wskaźnika ekonomicznego. Niech Spread(t)=Ask(t)-Bid(t) A - wartość opublikowanego wskaźnika P - wartość wskaźnika opublikowanego poprzednio F - wartość prognozy dla wskaźnika Delta = A F Delta2 = A P

5 US Nonfarm Payrolls Publikacja ta obrazuje zmianę zatrudnienia w gospodarce Stanów Zjednoczonych miesiąc do miesiąca z wyłączeniem rolnictwa. Jest to wskaźnik wyprzedzający wydatki konsumenckie, a zatem wzrost odczytu sugeruje umocnienie gospodarki USA i, co za tym idzie, wzrost kursu USD względem głównych walut. Odczyty publikowane są w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 8.30 czasu nowojorskiego i podawane są w tysiącach.

6 Delta = 1, Delta2 = 71 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

7 Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

8 Delta = 8, Delta2 = 17 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

9 Delta = 26, Delta2 = 62 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

10 Delta = 72, Delta2 = 39 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

11 Delta = 123, Delta2 = 129 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

12 Delta = 23, Delta2 = 1 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

13 Delta = 50, Delta2 = 56 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

14 Delta = 32, Delta2 = 21 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

15 Delta = 15, Delta2 = 7 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

16 Delta = 9, Delta2 = 33 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

17 Delta = 16, Delta2 = 20 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

18 Delta = 10, Delta2 = 10 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

19 Delta = 32, Delta2 = 77 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

20 Delta = 116, Delta2 = 148 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

21 Delta = 88, Delta2 = 79 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

22 Delta = 2, Delta2 = 2 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

23 Delta = 2, Delta2 = 2 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

24 Delta = 10, Delta2 = 9 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

25 Potencjalna zyskowność Niech Z T oznacza maksymalny zysk inwestora na przedziale czasowym długości T sekund liczonym od momentu publikacji wskaźnika. Wstępne badania sugerują silny związek pomiędzy wartością Z T a wartością Delty. Z formalnego punktu widzenia, obiektem analiz numerycznych był zatem następujący prosty model: Z T = H(Delta, ξ), gdzie ξ obrazuje czynnik losowy. Dla porównania, analiza szeregów czasowych koncentruje się na modelach typu: Z T = H(X 1, X 2,..., ξ).

26 Potencjalna zyskowność Niech max = max{ask 1 Ask t : time(t) T } (Ask,T ) oznacza maksymalną wartość spadku ceny ask pary walutowej na przedziale pierwszych T sekund względem pierwszej wartości ask zarejestrowanej po publikacji wkaźnika natomiast przez przez max = max{bid(t) Bid(1): time(t) T } (Bid,T ) oznaczamy maksymalny przyrost ceny bid względem pierwszej wartości bid po publikacji wskaźnika. Zachodzi Z T = max (Ask,T ) Spread(1) lub Z T = max (Ask,T ) Spread(1).

27 Date Delta Spread max (Ask,30) max (Ask,60) max (Ask,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00166

28 Date Delta Spread max (Bid,30) max (Bid,60) max (Bid,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00051

29 Kiedy otwierać pozycję? Założenie: Delta 1 > Delta 2 = E(Z T (Delta 1, ξ)) > E(Z T (Delta 2, ξ) > S), gdzie E(Z T (Delta, ξ)) oznacza oczekiwany zysk. Bazując na tym prostym założeniu, szukamy wartości granicznej Delta 0, żeby dla oczekiwanego poziomu zysku S: a) Delta > Delta 0 = E(Z T ) > S, b) Delta > Delta 0 = P(Z T > S) > 1 α, gdzie α > 0 można interpretować jako skłonność do ryzyka.

30 Strategie algorytmiczne. Przykład. Take Profit - zlecenie powodujące zamknięcie pozycji, gdy inwestycja osiągnie określony zysk S. Rozwiązanie dalekie od optymalnego. Problem ilustruje tabela.

31 Date Delta Spread max (Bid,30) max (Bid,60) max (Bid,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00051

32 Ogólny mechanizm strategii Działane zaproponowanych strategii jest dwuetapowe: 1. oczekiwanie aż wartość kursu (wygładzonego) przekroczy poziom S 2. uruchomienie strategii algorytmicznej mającej weryfikować czy oczekiwany ruch kursu już się zakończył Parametr S będziemy nazywać parametrem startu strategii. Zysk ze strategii zamkniętej w momencie T zadany jest wzorem Z = Ask(T ) Bid(1) lub Z = Bid(T ) Ask(1). Moment T będziemy nazywać momentem stopu strategii. Moment T 1, w którym wartość kursu przekroczyła poziom S, będziemy nazywać momentem startu strategii.

33 Mechanizm zabezpieczający Mechanizm zabezpieczający: 1. transakcja, która nie zostanie zamknięta przez strategię w ciągu 180 sekund od momentu publikacji, zamyka się automatycznie. 2. zawarcie zlecenia Stop Loss, mającego zminimalizować potencjalną stratę inwestora. W efekcie, realny moment zatrzymania T S zaprezentowanych tutaj strategii algorytmicznych zadany jest wzorem T S = min{t 2, T 3, T 4 }, gdzie T 2 oznacza moment stopu dla zadanej strategii, T 3 oznacza pierwszy moment w którym kurs przekroczył wartość zadaną dla strategii Stop Loss, a T 4 oznacza moment pierwszego kwotowania po upływie 180 sekund.

34 Trudności praktyczne Opóźnienia w zawarciu transakcji. Spready. Prędkość odpowiedzi rynku.

35 Spread Delta = 1, Delta2 = 71 Spread 0e+00 2e 04 4e 04 6e

36 Spread Delta = 78, Delta2 = 96 Spread

37 Spread Delta = 8, Delta2 = 17 Spread 1e 04 2e 04 3e 04 4e

38 Spread Delta = 26, Delta2 = 62 Spread 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e

39 Spread Delta = 26, Delta2 = 62 Spread 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e

40 Spread Spread Delta = 72, Delta2 =

41 Spread Spread Delta = 123, Delta2 =

42 Reaktywność Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD

43 Reaktywność Delta = 26, Delta2 = 62 EURUSD

44 Reaktywność Delta = 23, Delta2 = 1 EURUSD

45 Reaktywność Delta = 50, Delta2 = 56 EURUSD

46 Reaktywność Delta = 16, Delta2 = 20 EURUSD

47 Reaktywność Delta = 10, Delta2 = 10 EURUSD

48 Reaktywność (Ciekawostka) Delta = 32, Delta2 = 77 EURUSD

49 Reaktywność Delta = 88, Delta2 = 79 EURUSD

50 Trailing Stop Loss (TSL) Parametry: S > 0, S 1 > 0. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Definiujemy teraz rekurencyjnie słabo malejącą funkcję poprzez warunki: oraz TSL: {n N: n T 1 } [S, ) TSL(T 1 ) = X T1 + S 1 TSL(t + 1) = min{tsl(t), X t + S 1 }, t T 1. Moment zamknięcia transakcji T 2 zadany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : TSL(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1 w którym wykres kursu uzyskał wartość większą o S 1 od najniższej wartości osiągniętej po momencie T 1. Wartość parametru S 1, podobnie jak wartość parametru S, musi być właściwie dobrana do zmienności kursu pary walutowej w odpowiedzi na publikację ustalonego wskaźnika makroekonomicznego.

51 S=0,00050, S1=0,00020 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

52 S=0,00050, S1=0,00050 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

53 S=0,00050, S1=0,00050 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

54 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

55 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

56 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

57 Trailing Stop - Mediana Parametry: S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech M(t) oznaczana medianę z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do momentu t, tj. medianę z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : M(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po chwili T 1, w którym wartość ask dla pary walutowej uzyskała wartość większą od mediany z ostatnich m zaobserwowanych wartości.

58 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Mediana

59 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Mediana

60 Trailing Stop - Średnia Parametry: S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech MA(t) oznaczana średnią arytmetyczną z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do chwili t, tj. średnią arytmetyczną z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : MA(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1, w którym wykres kursu uzyskał wartość większą od średniej arytmetycznej z ostatnich m zaobserwowanych wartości.

61 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Średnia

62 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Średnia

63 Wygładzanie wykresu Parametr: c (0, 1]. Przypomnijmy, że {X t } t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Niech { X t } t N będzie ciągiem o czasie dyskretym powstałym po operacji wygładzania wykładniczego ze stałą c ciągu X t. Innymi słowy, X t jest zadany równaniem rekurencyjnym: X 1 = X 1 oraz X t+1 = c X t+1 + (1 c) X t.

64 Przykład wygładzania wykresu - wykres niewygładzony c = 0 ask

65 Przykład wygładzania wykresu - wykres wygładzony c = 0.15 Ask_w

66 Analiza Prędkości Parametry: c (0, 1], S > 0, α 0. Moment startu T 1 zadany równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S} wyznacza chwilę, w której po raz pierwszy wartość ciągu X t spadła o co najmniej S od wartości kursu zanotowanej po raz pierwszy od momentu publikacji wskaźnika. Funkcję V : N \ {1} R zdefiniowaną wzorem V (t) = X t X t 1 t, gdzie t = Time(t) Time(t 1) oznacza czas pomiędzy zarejestrowaniem ticku X t oraz X t 1, będziemy nazywać prędkością wykresu. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : V (t 2) > α, V (t 1) > 0, V (t) > α}.

67 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Prędkości S=3*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

68 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Prędkości S=5*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

69 Analiza regresji Parametry: c (0, 1], S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany równaniem T 1 = min{t N: X t X 0 S}. Dla t m, niech A(t) oznacza współczynnik wiodący prostej regresji liniowej dopasowanej do ostatnich m wartości wykresu wygładzonego do czasu t. Analogicznie, dla t < m, niech A(t) oznaczana współczynnik wiodący prostej regresji liniowej dopasowanej do ostatnich t wartości wykresu wygładzonego do czasu t. Innymi słowy, A(t) jest współczynnikiem wiodącym prostej trendu dopasowanej do punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t lub X1, X 2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : A(t) > 0}.

70 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 15 USDSEK

71 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 25 USDSEK

72 Skuteczność strategii Skutecznością strategii dla pojedynczej publikacji, zależnie od spodziewanej reakcji kursu pary walutowej, bedziemy nazywać jedną z wartości S A T = Ask(T S) + Ask(1) max (Ask,T ) lub S B T = Bid(T S) Bid(1) max (Bid,T ). Łatwo zauważyć, że dla różnych długości przedziałów czasowych T 1 oraz T 2, zachodzi ST A = max (Ask,T 2) S 1 T A max oraz S 2 T B = max (Ask,T 2) S 1 T B (Ask,T1) max 2, (Ask,T1)

73 Industrial production (mm) Wskaźnik Industrial production (mm) dotyczy Szwecji i mierzy całkowitą zmianę w produkcji Szweckich fabryk, kopalni oraz zakładów użyteczności publicznej. Jest to dobra miara sektora produkcji. Wartość wskaźnika większa od przewidywań wskazuje na dobrą kondycję szwedzkiej gospodarki i, co za tym idzie, wzrost kursu SEK wzgledem głównych walut. Wskaźnik ten był podawany raz w miesiącu z dokładnością do jednej dziesiątej procenta.

74 Date Delta Spread max Ask,30 max Ask,60 max Ask, ,00 0, , , , ,20 0, , , , ,50 0, , , , ,30 0, , , , ,40 0, , , , ,80 0, , , , ,40 0, , , , ,00 0, , , , ,90 0, , , , ,60 0, , , , ,00 0, , , , ,50 0, , , , ,99 0, , , , ,00 0, , , , ,80 0, , , , ,80 0, , , , ,30 0, , , , ,00 0, , , , ,30 0, , , ,00000

75 Date Delta Spread max Bid,30 max Bid,60 max Bid, ,00 0, , , , ,20 0, , , , ,50 0, , , , ,30 0, , , , ,40 0, , , , ,80 0, , , , ,40 0, , , , ,00 0, , , , ,90 0, , , , ,60 0, , , , ,00 0, , , , ,50 0, , , , ,99 0, , , , ,00 0, , , , ,80 0, , , , ,80 0, , , , ,30 0, , , , ,00 0, , , , ,30 0, , , ,01252

76 Industrial production (mm) Delta = 1.20 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

77 Industrial production (mm) Delta = 0.40 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

78 Industrial production (mm) Delta = 2.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

79 Industrial production (mm) Delta = 4.99 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

80 Industrial production (mm) Delta = 1.80 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

81 Industrial production (mm) Delta = 1.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

82 Industrial production (mm) Delta = 1.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

83 Industrial production (mm) - Spready Delta = 1.20 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

84 Industrial production (mm) - Spready Delta = 0.40 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

85 Industrial production (mm) - Spready Delta = 2.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

86 Industrial production (mm) - Spready Delta = 4.99 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

87 Industrial production (mm) - Spready Delta = 1.80 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

88 Industrial production (mm) - Spready Delta = 1.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

89 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. TSL spadek. Industrial production (mm) S 1 S=Spread S=2*Spread S=3*Spread S=4*Spread 0,0002 0, , , , ,0005 0, , , , ,003 0, , , ,05527

90 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Mediana spadek. Industrial production (mm) m S=Spread S=2*Spread S=3*Spread S=4*Spread 15 0, , , , , , , ,05671

91 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Średnia spadek. Industrial production (mm) m S=Spread S=2*Spread S=3*Spread S=4*Spread 15 0, , , , , , , ,05542

92 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Analiza prędkości spadek. Industrial production (mm) S c=0.15, alfa=1 pips 0.25, , , 7 Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , ,05776

93 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Analiza regresji spadek. Industrial production (mm) S c=0.1, m=5 0.17, 5 0.1, , 15 Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , ,06120

94 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=3*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

95 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=5*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

96 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=1*Spread, c=0.1, alfa = USDSEK

97 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=1*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

98 Przykład znaczenia parametrów Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 15 USDSEK

99 Przykład znaczenia parametrów Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 25 USDSEK

100 NonFarmPayroll.Delta dodatnia.tsl. S=0,00050 Date Delta Spread S1= S1= S1= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00277 Zysk całkowity 0, , ,02129 Zysk średni 0, , ,00355 Średnia skuteczność 0, , ,79768

101 NonfarmPayroll. Delta dodatnia. Mediana S=0,00050 Date Delta Spread m=15 m=30 m= , , , , , ,0029 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00301 Zysk całkowity 0, , ,02193 Zysk średni 0, , ,00366 Średnia skuteczność 0, , ,85373

102 Średnia. US Nonfarm Payrolls. Delta dodatnia. S=0,00050 Date Delta Spread m=15 m=30 m= , , , , , ,0031 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00428 Zysk całkowity 0, , ,02445 Zysk średni 0, , , Średnia skuteczność 0, , ,928026

103 Nonfarm Payroll US. Delta Dodatnia. Prędkość.

104 Regresja. US Nonfarm Payrolls. Delta dodatnia. S= m=5 m=15 Date Delta c=0.10 c=0.17 c=0.10 c= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00345 Zysk całkowity 0, , , ,01944 Zysk średni 0, , , ,00324 Średnia skuteczność 0, , , ,78878

105 US Initial Unemployment Claims. EURUSD. Publikacja informująca o liczbie rejestracji nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Jako nowych bezrobotnych przyjmuje się osoby, które złożyły pierwszy wniosek o przyznanie statusu bezrobotnego. Wartości odczytów podaje się w tysiącach wniosków a odczyty publikowane są co tydzień w czwartki o godzinie 8.30 czasu nowojorskiego. Wzrost liczby Initial Unemployment Claims sugeruje osłabienie gospodarki Stanów Zjednoczonych, a zatem osłabienie USD względem głównych walut światowych.

106 Date Delta Spread 30 sekund 60 sekund 180 sekund

107 Reaktywność rynku. US Initial Unemployment Claims Date Delta 30 sekund 60 sekund 180 sekund , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00059

108 TSL S=0,0006 Date Bid1 Delta S1=0,00015 S1=0,00025 S1=0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00015 Zysk całkowity 0, , ,00944 Zysk średni 0, , ,00073 Średnia skutecznosc 0, , ,61815

109 TSL S=0,0006 Date Bid1 Delta S1=0,00015 S1=0,00025 S1=0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00015 Zysk całkowity 0, , ,00944 Zysk średni 0, , ,00073 Średnia skutecznosc 0, , ,61815

110 Mediana S=0,0006 Date Bid1 Delta m=15 m=20 m= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00048 Zysk całkowity 0, , ,01176 Zysk średni 0, , ,00090 średnia skutecznosc 0, , ,78563

111 Średnia S=0,0006 Date Bid1 Act.-For. m=15 m=20 m= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00015 Zysk całkowity 0, , ,01100 Zysk średni 0, , ,00085 średnia skuteczność 0, , ,71315

112 Prędkość S=0,0006 Date Delta. 0,c=0.15 0,c= ,c= ,c= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00048 Zysk całkowity 0, , , ,01156 Zysk średni 0, , , ,00089 skuteczność 0, , , ,77572

113 Regresja S=0,0006 Date (0.1,5) (0.17,5) (0.1,15) (0.17,15) ,0012 0, , , , , , , ,0019 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0004 0, , , , , , , , , ,0003 0, , , , , , ,00002 Całkowity Zysk 0, , , ,01014 Średni zysk 0, , , ,00078 skuteczność 0, , , ,60346

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Analiza fundamentalna rynku walutowego... 3 1.1. Wskaźniki makroekonomiczne... 3 1.2. Ekonomia makroekonomiczna... 9 1.3. Inwestowanie przy publikacji danych makroekonomicznych... 10 2.

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ZMIAN WYBRANYCH INDEKSÓW W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU WYNIKAJĄCEGO Z ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

DYNAMIKA ZMIAN WYBRANYCH INDEKSÓW W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU WYNIKAJĄCEGO Z ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 216 2015 Informatyka i Ekonometria 1 Przemysław Juszczuk Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo