Event Driven Trading. Badania Numeryczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Event Driven Trading. Badania Numeryczne."

Transkrypt

1 INIME

2 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą charakterystykę: a. Mają ustaloną i powtarzalną datę i godzinę publikacji b. Posiadają wartość liczbową

3 Publikacja makroekonimczna Publikacje danych makroekonomicznych często powodują nagłą i znaczącą dla inwestora reakcję rynku. Podstawowe problemy: a. Kiedy otwierać pozycję? b. Algorytmy wyjścia z pozycji otwartej w odpowiedzi na publikację wskaźnika.

4 Oznaczenia Niech ciąg X t = (Ask(t), Bid(t)), t Z, oznacza kolejne dostępne wartości kursu pary walutowej (kolejne kwotowania). Niech X 1 oznacza pierwsze kwotowanie po publikacji ustalonego wskaźnika ekonomicznego. Niech Spread(t)=Ask(t)-Bid(t) A - wartość opublikowanego wskaźnika P - wartość wskaźnika opublikowanego poprzednio F - wartość prognozy dla wskaźnika Delta = A F Delta2 = A P

5 US Nonfarm Payrolls Publikacja ta obrazuje zmianę zatrudnienia w gospodarce Stanów Zjednoczonych miesiąc do miesiąca z wyłączeniem rolnictwa. Jest to wskaźnik wyprzedzający wydatki konsumenckie, a zatem wzrost odczytu sugeruje umocnienie gospodarki USA i, co za tym idzie, wzrost kursu USD względem głównych walut. Odczyty publikowane są w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 8.30 czasu nowojorskiego i podawane są w tysiącach.

6 Delta = 1, Delta2 = 71 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

7 Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

8 Delta = 8, Delta2 = 17 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

9 Delta = 26, Delta2 = 62 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

10 Delta = 72, Delta2 = 39 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

11 Delta = 123, Delta2 = 129 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

12 Delta = 23, Delta2 = 1 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

13 Delta = 50, Delta2 = 56 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

14 Delta = 32, Delta2 = 21 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

15 Delta = 15, Delta2 = 7 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

16 Delta = 9, Delta2 = 33 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

17 Delta = 16, Delta2 = 20 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

18 Delta = 10, Delta2 = 10 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

19 Delta = 32, Delta2 = 77 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

20 Delta = 116, Delta2 = 148 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

21 Delta = 88, Delta2 = 79 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

22 Delta = 2, Delta2 = 2 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

23 Delta = 2, Delta2 = 2 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

24 Delta = 10, Delta2 = 9 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:

25 Potencjalna zyskowność Niech Z T oznacza maksymalny zysk inwestora na przedziale czasowym długości T sekund liczonym od momentu publikacji wskaźnika. Wstępne badania sugerują silny związek pomiędzy wartością Z T a wartością Delty. Z formalnego punktu widzenia, obiektem analiz numerycznych był zatem następujący prosty model: Z T = H(Delta, ξ), gdzie ξ obrazuje czynnik losowy. Dla porównania, analiza szeregów czasowych koncentruje się na modelach typu: Z T = H(X 1, X 2,..., ξ).

26 Potencjalna zyskowność Niech max = max{ask 1 Ask t : time(t) T } (Ask,T ) oznacza maksymalną wartość spadku ceny ask pary walutowej na przedziale pierwszych T sekund względem pierwszej wartości ask zarejestrowanej po publikacji wkaźnika natomiast przez przez max = max{bid(t) Bid(1): time(t) T } (Bid,T ) oznaczamy maksymalny przyrost ceny bid względem pierwszej wartości bid po publikacji wskaźnika. Zachodzi Z T = max (Ask,T ) Spread(1) lub Z T = max (Ask,T ) Spread(1).

27 Date Delta Spread max (Ask,30) max (Ask,60) max (Ask,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00166

28 Date Delta Spread max (Bid,30) max (Bid,60) max (Bid,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00051

29 Kiedy otwierać pozycję? Założenie: Delta 1 > Delta 2 = E(Z T (Delta 1, ξ)) > E(Z T (Delta 2, ξ) > S), gdzie E(Z T (Delta, ξ)) oznacza oczekiwany zysk. Bazując na tym prostym założeniu, szukamy wartości granicznej Delta 0, żeby dla oczekiwanego poziomu zysku S: a) Delta > Delta 0 = E(Z T ) > S, b) Delta > Delta 0 = P(Z T > S) > 1 α, gdzie α > 0 można interpretować jako skłonność do ryzyka.

30 Strategie algorytmiczne. Przykład. Take Profit - zlecenie powodujące zamknięcie pozycji, gdy inwestycja osiągnie określony zysk S. Rozwiązanie dalekie od optymalnego. Problem ilustruje tabela.

31 Date Delta Spread max (Bid,30) max (Bid,60) max (Bid,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00051

32 Ogólny mechanizm strategii Działane zaproponowanych strategii jest dwuetapowe: 1. oczekiwanie aż wartość kursu (wygładzonego) przekroczy poziom S 2. uruchomienie strategii algorytmicznej mającej weryfikować czy oczekiwany ruch kursu już się zakończył Parametr S będziemy nazywać parametrem startu strategii. Zysk ze strategii zamkniętej w momencie T zadany jest wzorem Z = Ask(T ) Bid(1) lub Z = Bid(T ) Ask(1). Moment T będziemy nazywać momentem stopu strategii. Moment T 1, w którym wartość kursu przekroczyła poziom S, będziemy nazywać momentem startu strategii.

33 Mechanizm zabezpieczający Mechanizm zabezpieczający: 1. transakcja, która nie zostanie zamknięta przez strategię w ciągu 180 sekund od momentu publikacji, zamyka się automatycznie. 2. zawarcie zlecenia Stop Loss, mającego zminimalizować potencjalną stratę inwestora. W efekcie, realny moment zatrzymania T S zaprezentowanych tutaj strategii algorytmicznych zadany jest wzorem T S = min{t 2, T 3, T 4 }, gdzie T 2 oznacza moment stopu dla zadanej strategii, T 3 oznacza pierwszy moment w którym kurs przekroczył wartość zadaną dla strategii Stop Loss, a T 4 oznacza moment pierwszego kwotowania po upływie 180 sekund.

34 Trudności praktyczne Opóźnienia w zawarciu transakcji. Spready. Prędkość odpowiedzi rynku.

35 Spread Delta = 1, Delta2 = 71 Spread 0e+00 2e 04 4e 04 6e

36 Spread Delta = 78, Delta2 = 96 Spread

37 Spread Delta = 8, Delta2 = 17 Spread 1e 04 2e 04 3e 04 4e

38 Spread Delta = 26, Delta2 = 62 Spread 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e

39 Spread Delta = 26, Delta2 = 62 Spread 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e

40 Spread Spread Delta = 72, Delta2 =

41 Spread Spread Delta = 123, Delta2 =

42 Reaktywność Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD

43 Reaktywność Delta = 26, Delta2 = 62 EURUSD

44 Reaktywność Delta = 23, Delta2 = 1 EURUSD

45 Reaktywność Delta = 50, Delta2 = 56 EURUSD

46 Reaktywność Delta = 16, Delta2 = 20 EURUSD

47 Reaktywność Delta = 10, Delta2 = 10 EURUSD

48 Reaktywność (Ciekawostka) Delta = 32, Delta2 = 77 EURUSD

49 Reaktywność Delta = 88, Delta2 = 79 EURUSD

50 Trailing Stop Loss (TSL) Parametry: S > 0, S 1 > 0. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Definiujemy teraz rekurencyjnie słabo malejącą funkcję poprzez warunki: oraz TSL: {n N: n T 1 } [S, ) TSL(T 1 ) = X T1 + S 1 TSL(t + 1) = min{tsl(t), X t + S 1 }, t T 1. Moment zamknięcia transakcji T 2 zadany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : TSL(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1 w którym wykres kursu uzyskał wartość większą o S 1 od najniższej wartości osiągniętej po momencie T 1. Wartość parametru S 1, podobnie jak wartość parametru S, musi być właściwie dobrana do zmienności kursu pary walutowej w odpowiedzi na publikację ustalonego wskaźnika makroekonomicznego.

51 S=0,00050, S1=0,00020 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

52 S=0,00050, S1=0,00050 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

53 S=0,00050, S1=0,00050 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

54 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

55 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

56 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL

57 Trailing Stop - Mediana Parametry: S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech M(t) oznaczana medianę z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do momentu t, tj. medianę z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : M(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po chwili T 1, w którym wartość ask dla pary walutowej uzyskała wartość większą od mediany z ostatnich m zaobserwowanych wartości.

58 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Mediana

59 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Mediana

60 Trailing Stop - Średnia Parametry: S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech MA(t) oznaczana średnią arytmetyczną z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do chwili t, tj. średnią arytmetyczną z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : MA(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1, w którym wykres kursu uzyskał wartość większą od średniej arytmetycznej z ostatnich m zaobserwowanych wartości.

61 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Średnia

62 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Średnia

63 Wygładzanie wykresu Parametr: c (0, 1]. Przypomnijmy, że {X t } t N jest ciągiem o czasie dyskretym reprezentującym kolejne wartości kursu ceny kupna pary walutowej zarejestrowane po momencie publikacji wskaźnika. Niech { X t } t N będzie ciągiem o czasie dyskretym powstałym po operacji wygładzania wykładniczego ze stałą c ciągu X t. Innymi słowy, X t jest zadany równaniem rekurencyjnym: X 1 = X 1 oraz X t+1 = c X t+1 + (1 c) X t.

64 Przykład wygładzania wykresu - wykres niewygładzony c = 0 ask

65 Przykład wygładzania wykresu - wykres wygładzony c = 0.15 Ask_w

66 Analiza Prędkości Parametry: c (0, 1], S > 0, α 0. Moment startu T 1 zadany równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S} wyznacza chwilę, w której po raz pierwszy wartość ciągu X t spadła o co najmniej S od wartości kursu zanotowanej po raz pierwszy od momentu publikacji wskaźnika. Funkcję V : N \ {1} R zdefiniowaną wzorem V (t) = X t X t 1 t, gdzie t = Time(t) Time(t 1) oznacza czas pomiędzy zarejestrowaniem ticku X t oraz X t 1, będziemy nazywać prędkością wykresu. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : V (t 2) > α, V (t 1) > 0, V (t) > α}.

67 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Prędkości S=3*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

68 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Prędkości S=5*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

69 Analiza regresji Parametry: c (0, 1], S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany równaniem T 1 = min{t N: X t X 0 S}. Dla t m, niech A(t) oznacza współczynnik wiodący prostej regresji liniowej dopasowanej do ostatnich m wartości wykresu wygładzonego do czasu t. Analogicznie, dla t < m, niech A(t) oznaczana współczynnik wiodący prostej regresji liniowej dopasowanej do ostatnich t wartości wykresu wygładzonego do czasu t. Innymi słowy, A(t) jest współczynnikiem wiodącym prostej trendu dopasowanej do punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t lub X1, X 2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : A(t) > 0}.

70 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 15 USDSEK

71 Przykładowe zachowanie strategii Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 25 USDSEK

72 Skuteczność strategii Skutecznością strategii dla pojedynczej publikacji, zależnie od spodziewanej reakcji kursu pary walutowej, bedziemy nazywać jedną z wartości S A T = Ask(T S) + Ask(1) max (Ask,T ) lub S B T = Bid(T S) Bid(1) max (Bid,T ). Łatwo zauważyć, że dla różnych długości przedziałów czasowych T 1 oraz T 2, zachodzi ST A = max (Ask,T 2) S 1 T A max oraz S 2 T B = max (Ask,T 2) S 1 T B (Ask,T1) max 2, (Ask,T1)

73 Industrial production (mm) Wskaźnik Industrial production (mm) dotyczy Szwecji i mierzy całkowitą zmianę w produkcji Szweckich fabryk, kopalni oraz zakładów użyteczności publicznej. Jest to dobra miara sektora produkcji. Wartość wskaźnika większa od przewidywań wskazuje na dobrą kondycję szwedzkiej gospodarki i, co za tym idzie, wzrost kursu SEK wzgledem głównych walut. Wskaźnik ten był podawany raz w miesiącu z dokładnością do jednej dziesiątej procenta.

74 Date Delta Spread max Ask,30 max Ask,60 max Ask, ,00 0, , , , ,20 0, , , , ,50 0, , , , ,30 0, , , , ,40 0, , , , ,80 0, , , , ,40 0, , , , ,00 0, , , , ,90 0, , , , ,60 0, , , , ,00 0, , , , ,50 0, , , , ,99 0, , , , ,00 0, , , , ,80 0, , , , ,80 0, , , , ,30 0, , , , ,00 0, , , , ,30 0, , , ,00000

75 Date Delta Spread max Bid,30 max Bid,60 max Bid, ,00 0, , , , ,20 0, , , , ,50 0, , , , ,30 0, , , , ,40 0, , , , ,80 0, , , , ,40 0, , , , ,00 0, , , , ,90 0, , , , ,60 0, , , , ,00 0, , , , ,50 0, , , , ,99 0, , , , ,00 0, , , , ,80 0, , , , ,80 0, , , , ,30 0, , , , ,00 0, , , , ,30 0, , , ,01252

76 Industrial production (mm) Delta = 1.20 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

77 Industrial production (mm) Delta = 0.40 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

78 Industrial production (mm) Delta = 2.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

79 Industrial production (mm) Delta = 4.99 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

80 Industrial production (mm) Delta = 1.80 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

81 Industrial production (mm) Delta = 1.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

82 Industrial production (mm) Delta = 1.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

83 Industrial production (mm) - Spready Delta = 1.20 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

84 Industrial production (mm) - Spready Delta = 0.40 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

85 Industrial production (mm) - Spready Delta = 2.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

86 Industrial production (mm) - Spready Delta = 4.99 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

87 Industrial production (mm) - Spready Delta = 1.80 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

88 Industrial production (mm) - Spready Delta = 1.00 USDSEK :00 30:30 31:00 31:30 32:00 32:30 33:00

89 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. TSL spadek. Industrial production (mm) S 1 S=Spread S=2*Spread S=3*Spread S=4*Spread 0,0002 0, , , , ,0005 0, , , , ,003 0, , , ,05527

90 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Mediana spadek. Industrial production (mm) m S=Spread S=2*Spread S=3*Spread S=4*Spread 15 0, , , , , , , ,05671

91 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Średnia spadek. Industrial production (mm) m S=Spread S=2*Spread S=3*Spread S=4*Spread 15 0, , , , , , , ,05542

92 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Analiza prędkości spadek. Industrial production (mm) S c=0.15, alfa=1 pips 0.25, , , 7 Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , ,05776

93 Industrial production (mm) Tabela: Całkowity zysk. Analiza regresji spadek. Industrial production (mm) S c=0.1, m=5 0.17, 5 0.1, , 15 Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , , *Spread 0, , , ,06120

94 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=3*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

95 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=5*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

96 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=1*Spread, c=0.1, alfa = USDSEK

97 Przykład znaczenia parametrów Analiza Prędkości S=1*Spread, c=0.15, alfa = USDSEK

98 Przykład znaczenia parametrów Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 15 USDSEK

99 Przykład znaczenia parametrów Analiza Regresji S=1*Spread, c=0.1, m = 25 USDSEK

100 NonFarmPayroll.Delta dodatnia.tsl. S=0,00050 Date Delta Spread S1= S1= S1= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00277 Zysk całkowity 0, , ,02129 Zysk średni 0, , ,00355 Średnia skuteczność 0, , ,79768

101 NonfarmPayroll. Delta dodatnia. Mediana S=0,00050 Date Delta Spread m=15 m=30 m= , , , , , ,0029 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00301 Zysk całkowity 0, , ,02193 Zysk średni 0, , ,00366 Średnia skuteczność 0, , ,85373

102 Średnia. US Nonfarm Payrolls. Delta dodatnia. S=0,00050 Date Delta Spread m=15 m=30 m= , , , , , ,0031 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00428 Zysk całkowity 0, , ,02445 Zysk średni 0, , , Średnia skuteczność 0, , ,928026

103 Nonfarm Payroll US. Delta Dodatnia. Prędkość.

104 Regresja. US Nonfarm Payrolls. Delta dodatnia. S= m=5 m=15 Date Delta c=0.10 c=0.17 c=0.10 c= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00345 Zysk całkowity 0, , , ,01944 Zysk średni 0, , , ,00324 Średnia skuteczność 0, , , ,78878

105 US Initial Unemployment Claims. EURUSD. Publikacja informująca o liczbie rejestracji nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Jako nowych bezrobotnych przyjmuje się osoby, które złożyły pierwszy wniosek o przyznanie statusu bezrobotnego. Wartości odczytów podaje się w tysiącach wniosków a odczyty publikowane są co tydzień w czwartki o godzinie 8.30 czasu nowojorskiego. Wzrost liczby Initial Unemployment Claims sugeruje osłabienie gospodarki Stanów Zjednoczonych, a zatem osłabienie USD względem głównych walut światowych.

106 Date Delta Spread 30 sekund 60 sekund 180 sekund

107 Reaktywność rynku. US Initial Unemployment Claims Date Delta 30 sekund 60 sekund 180 sekund , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00059

108 TSL S=0,0006 Date Bid1 Delta S1=0,00015 S1=0,00025 S1=0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00015 Zysk całkowity 0, , ,00944 Zysk średni 0, , ,00073 Średnia skutecznosc 0, , ,61815

109 TSL S=0,0006 Date Bid1 Delta S1=0,00015 S1=0,00025 S1=0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00015 Zysk całkowity 0, , ,00944 Zysk średni 0, , ,00073 Średnia skutecznosc 0, , ,61815

110 Mediana S=0,0006 Date Bid1 Delta m=15 m=20 m= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00048 Zysk całkowity 0, , ,01176 Zysk średni 0, , ,00090 średnia skutecznosc 0, , ,78563

111 Średnia S=0,0006 Date Bid1 Act.-For. m=15 m=20 m= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00015 Zysk całkowity 0, , ,01100 Zysk średni 0, , ,00085 średnia skuteczność 0, , ,71315

112 Prędkość S=0,0006 Date Delta. 0,c=0.15 0,c= ,c= ,c= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00048 Zysk całkowity 0, , , ,01156 Zysk średni 0, , , ,00089 skuteczność 0, , , ,77572

113 Regresja S=0,0006 Date (0.1,5) (0.17,5) (0.1,15) (0.17,15) ,0012 0, , , , , , , ,0019 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0004 0, , , , , , , , , ,0003 0, , , , , , ,00002 Całkowity Zysk 0, , , ,01014 Średni zysk 0, , , ,00078 skuteczność 0, , , ,60346

Event Driven Trading - Optymalizacja strategii

Event Driven Trading - Optymalizacja strategii INIME 17.03.2015 Wprowadzenie Motywacja: Delta = 1, Delta2 = 71 EURUSD 1.3630 1.3635 1.3640 1.3645 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 2014 06 06 Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE INIME

PUBLIKACJE INIME PUBLIKACJE INIME 2014-2015 Instytut Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii to fundacja, której celem jest wzmocnienie roli nauki w świecie polskiego biznesu. Podstawową formą

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak Prognozowanie popytu mgr inż. Michał Adamczak Plan prezentacji 1. Definicja prognozy 2. Klasyfikacja prognoz 3. Szereg czasowy 4. Metody prognozowania 4.1. Model naiwny 4.2. Modele średniej arytmetycznej

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec 2014 2 Inwestorzy BossaFX w 2013r. Agenda składniki

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. Paweł Kalinowski (PAK@SAXOBANK.COM)

Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. Paweł Kalinowski (PAK@SAXOBANK.COM) Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. 21 Listopad, 2009 Jakie mamy możliwości? 2 3 4 5 Poziomy Fibonaciego Formacje odwrócenia trendu Podążanie za trendem Poziomy psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak Inne kryteria tworzenia portfela Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3 Dr Katarzyna Kuziak. Minimalizacja ryzyka przy zadanym dochodzie Portfel efektywny w rozumieniu Markowitza odchylenie standardowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

1. Zbiornik mleka. woda. mleko

1. Zbiornik mleka. woda. mleko Założenia ogólne 1. Każdy projekt realizuje zespół złożóny z max. 2 osób. 2. Projekt składa się z 3 części: - aplikacji SCADA PRO-2000; - programu sterującego - realizującego obsługę urządzeń w sterowniku;

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie Szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego nt. Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? ZARZĄDZANIE POZYCJĄ Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? Zarządzanie kapitałem, obok strategii inwestycyjnej i kontroli nad własnymi emocjami, jest najważniejszym elementem determinującym

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Opcje walutowe Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Praktyczne zastosowanie opcji Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Uniwersytet Warszawski, 8 grudnia 2006 r. www.xtb.pl 1 Przykład

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy

Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym Jest to taki ruch, w którym wektor przyspieszenia jest stały, co do wartości (niezerowej), kierunku i

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

M10. Własności funkcji liniowej

M10. Własności funkcji liniowej M10. Własności funkcji liniowej dr Artur Gola e-mail: a.gola@ajd.czest.pl pokój 3010 Definicja Funkcję określoną wzorem y = ax + b, dla x R, gdzie a i b są stałymi nazywamy funkcją liniową. Wykresem funkcji

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarów

Niepewności pomiarów Niepewności pomiarów Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w roku 1995 opublikowała normy dotyczące terminologii i sposobu określania niepewności pomiarów [1]. W roku 1999 normy zostały opublikowane

Bardziej szczegółowo

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Model biznesowy Spółka Plasma System S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową oraz badawczorozwojową w zakresie inżynierii warstw ścieralnych maszyn i urządzeń, wydłużenie żywotności łopatek turbin

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Czesław Mazur 2015 WYDAWCA MC MAZUR Copyright by Czesław Mazur, rok 2015 Prezentowany fragment wydania jest wersją darmową. Zezwala się na

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xtab

Podręcznik do platformy xtab Podręcznik do platformy xtab Wstęp 1. Wstęp XTB oferuje bezpłatne oprogramowanie do zainstalowania na tabletach, co daje możliwość pełnej kontroli nad rachunkiem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Algo tradingu czyli zaawansowane funkcje platformy MT4. Robert Gawron, 13.10.2015, Warszawa

Wprowadzenie do Algo tradingu czyli zaawansowane funkcje platformy MT4. Robert Gawron, 13.10.2015, Warszawa Wprowadzenie do Algo tradingu czyli zaawansowane funkcje platformy MT4. Robert Gawron, 13.10.2015, Warszawa Agenda 1. Co to jest trading algorytmiczny. 2. Co to jest MQL4. 3. Rodzaje oferowanych programów

Bardziej szczegółowo

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych?

Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Czy popularny złoty krzyż i krzyż śmierci są najskuteczniejszymi sygnałami przecięć średnich ruchomych? Opisane w tytule strategie przecięcia prostych średnich ruchomych z 50 i 200 okresów są popularnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11,

Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11, 1 Kwantyzacja skalarna Kodowanie i kompresja Streszczenie Studia Licencjackie Wykład 11, 10.05.005 Kwantyzacja polega na reprezentowaniu dużego zbioru wartości (być może nieskończonego) za pomocą wartości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA JAGUAR TREND

STRATEGIA JAGUAR TREND STRATEGIA JAGUAR TREND Copyright by Jaguar Trend Forex Team 2010 Żadna częśd tej prezentacji nie może byd kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora. 1 Plan: Strategia Jaguar Trend

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ATOMATYKI I ELEKTRONIKI ĆWICZENIE Nr 8 Badanie układu regulacji dwustawnej Dobór nastaw regulatora dwustawnego Laboratorium z przedmiotu: ATOMATYKA

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie prostej do wyników pomiarów.

Dopasowanie prostej do wyników pomiarów. Dopasowanie prostej do wyników pomiarów. Graficzna analiza zależności liniowej Założenie: każdy z pomiarów obarczony jest taką samą niepewnością pomiarową (takiej samej wielkości prostokąty niepewności).

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo