Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven"

Transkrypt

1 Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem w ekonomii ul. Cystersów 13A/ Kraków NIP: Regon: tel. +48 (12)

2 Spis treści I. Metodologia badań 4 II. German Ifo Business Climate Index 6 1. TSL Mediana Średnia III. UK Manufacturing Production m/m TSL Mediana Średnia IV. Australia Employment Change TSL Mediana Średnia V. Wnioski 75 str. 2

3 Streszczenie Publikacja odczytu makroekonomicznego bardzo często powoduje gwałtowny wzrost bądź spadek kursu pary walutowej powiązanej z danym odczytem. Sytuacja ta daje możliwość tworzenia strategii inwestycyjnych wykorzystujących to zjawisko. Propozycje strategii zostały zaproponowane w pracy [1]. Niniejsza publikacja skupia się na analizie wpływu wyboru maksymalnego czasu trwania strategii na proces optymalizacji parametrów w strategiach inwestycyjnych oraz na badaniu trwałości trendów po ogłoszeniu odczytów dla: pary walutowej EURUSD i odczytu German Ifo Business Climate Index, pary walutowej EURGPB i odczytu UK Manufacturing Production m/m oraz pary walutowej AUDUSD i odczytu Australia Employment Change. Oznaczenia: Ask(t)-Cena zakupu waluty bazowej w chwili kwotowania t przez inwestora (w szczególności przez Ask(1) oznaczamy cenę zakupu waluty w chwili ogłoszenia danego odczytu). Bid(t)-Cena sprzedaży waluty bazowej w chwili kwotowania t przez inwestora (w szczególności przez Bid(1) oznaczamy cenę sprzedaży waluty w chwili ogłoszenia danego odczytu). Spread(t)-różnica pomiędzy ceną Ask a ceną Bid w chwili kwotowania t, w szczególności przez Spread będziemy oznaczać różnicę w cenach w chwili ogłoszenia odczytu, tzn. Spread = Ask(1) Bid(1). Delta-Różnica pomiędzy rzeczywistymi a przewidywanymi wartościami danego odczytu makroekonomicznego. str. 3

4 I. Metodologia badań Wszystkie obliczenia wykonano dla ogłoszeń odczytów mających miejsce pomiędzy 1 stycznia 2011 r., a 28 lutego 2015 r. W dalszej części publikacji dane z dni pomiędzy 1 stycznia 2011 r., a 30 czerwca 2014 r. nazywać będziemy danymi historycznymi, zaś dane z dni pomiędzy 1 lipca 2014 r., a 28 lutego 2015 r. - danymi testowymi. Ogólny mechanizm rozważanych strategii można przedstawić następująco: pozycja zostaje otwarta w momencie ogłoszenia odczytu, jej typ (krótka/długa) zależy od wartości parametru Delta. Start strategii (oznaczany dalej jako T 1 ) następuje w momencie w którym spadek (lub wzrost) kursu wybranej pary walutowej przekroczy ustalony z góry poziom S, tzn.: T 1 = min {t N : Ask(t) Ask(1) S} dla pozycji krótkiej T 1 = min {t N : Bid(t) Bid(1) + S} dla pozycji długiej. Następnym etapem działania strategii jest wyznaczenie momentu zamknięcia otwartych pozycji. Niech T 2 będzie pewnym momentem, którego sposób wyznaczenia jest różny dla różnych strategii oraz zależy od wyboru pewnych parametrów (nazywanych dalej parametrami stopu). Zdefiniujmy: T 3 = min {t N : Ask(t) Bid(1) SL} dla pozycji krótkiej T 3 = min {t N : Ask(1) Bid(t) SL} dla pozycji długiej. Parametr SL nazywamy parametrem stop loss. Przez T 4 oznaczymy moment pierwszego notowania kursu po z góry ustalonym czasie T (T będziemy nazywać czasem trwania strategii). Jako moment zamknięcia pozycji definiujemy: T close = min {T 2 ; T 3 ; T 4 }. W dalszym ciągu rozważać będziemy trzy strategie: TSL, Mediana, oraz Średnia. Sposoby wyznaczania chwili T 2 w wyżej wymienionych strategiach wyglądają następująco: Dla strategii TSL na pozycji krótkiej definiujemy rekurencyjnie słabo malejącą funkcję: poprzez warunki: T SL: {t N: t T 1 } [S, ) T SL(T 1 ) = Ask(T 1 ) + S 1 oraz T SL(t + 1) = min{t SL(t), Ask(t) + S 1 }, t T 1. Funkcja T SL śledzi wykres kursu znajdując się nad nim w odległości co najwyżej S 1. Interesujący jest dla nas moment pierwszego przecięcia z tym wykresem. Moment zamknięcia transakcji T 2 zadany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : T SL(t) Ask(t)} Dla pozycji długiej funkcja TSL zdefiniowana jest jako: a moment stopu jako: T SL(T 1 ) = Bid(T 1 ) S 1 oraz T SL(t + 1) = max{t SL(t), Bid(t) S 1 }, t T 1, T 2 = min{t > T 1 : T SL(t) Bid(t)}. str. 4

5 Dla strategii Mediana, niech M(t) oznaczana medianę z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do momentu t, tj. medianę z następujących punktów: Ask(t m + 1), Ask(t m + 2),..., Ask(t). Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : M(t) Ask(t)}dla pozycji krótkiej T 2 = min{t > T 1 : M(t) Bid(t)}dla pozycji długiej. Dla strategii Średnia, niech M A(t) oznaczana średnią arytmetyczną z ostatnich n wartości wykresu zaobserwowanych do chwili t, tj. średnią arytmetyczną z następujących punktów: Ask(t n + 1),Ask(t n + 2),..., Ask(t). Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : MA(t) Ask(t)}dla pozycji krótkiej T 2 = min{t > T 1 : MA(t) Bid(t)}dla pozycji długiej. W pierwszym etapie badań wyznaczono, przy użyciu danych historycznych, zestawy najlepszych parametrów startu, stopu i stop loss dla każdej ze strategii i każdego odczytu z osobna. W każdej sytuacji zadano pewien zbiór parametrów, z którego wybrano najlepsze zestawy. Jako miarę jakości wybranego zestawu parametrów przyjęto średni zysk ze strategii. Zysk ze strategii przy użyciu ustalonych parametrów dla pojedynczej publikacji odczytu definiujemy jako: Z T = Ask(1) Ask(T close ) Spread = Bid(1) Ask(T close )dla pozycji krótkiej, Z T = Bid(T close ) Bid(1) Spread = Bid(T close ) Ask(1)dla pozycji długiej. Średnim zyskiem nazywamy średnią arytmetyczną zysków z ustalonego okresu czasu. Wyliczenia przeprowadzono dla czasu trwania strategii T {30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut, godzina}. Kolejnym etapem badań dotyczących wpływu długości czasu trwania strategii na proces estymacji parametrów strategii było wyznaczenie zestawów najlepszych parametrów startu, stopu i stop loss na danych testowych oraz sprawdzenie jakości wyznaczonych (na podstawie danych historycznych) parametrów. Sprawdzenie jakości parametrów polegało na obliczeniu średniego zysku z zastosowania strategii z wyznaczonymi parametrami na danych testowych przy zadanych czasach trwania strategii. Ostatnim krokiem analiz było zestawienie ze sobą średniego zysku na danych historycznych przy zastosowaniu parametrów optymalnych, średniego zysku na danych testowych przy zastosowaniu parametrów wyznaczonych z danych historycznych oraz skuteczności estymacji. Przez skuteczność estymacji przy ustalonej strategii i ustalonym czasie jej trwania rozumiemy stosunek średniego zysku przy zastosowaniu parametrów wyznaczonych z danych historycznych do maksymalnego średniego zysku możliwego do uzyskania przy stosowaniu tej strategii (jest to średni zysk osiągnięty dla najlepszych parametrów na danych testowych). str. 5

6 II. German Ifo Business Climate Index German Ifo Business Climate Index jest wskaźnikiem makroekonomicznym informującym o aktywności gospodarczej w Niemczech. Indeks wyznaczany jest na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przewidywanej, przyszłej sytuacji gospodarczej (na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy). Respondentami są przedsiębiorcy z sektora przemysłowego, budowlanego oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej. Indeks jest sporządzany przez Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium i publikowany w trzecim tygodniu po miesiącu, którego dotyczyła analiza. Poniższa seria rysunków przedstawia zachowanie się kursu pary walutowej EURUSD na przestrzeni pierwszych pięciu minut po ogłoszeniu odczytu dla dni z okresu testowego. Delta= 1.4 Spread= :00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Ask Rysunek 1: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 6

7 Delta= 0.7 Spread= 1e 04 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Ask Rysunek 2: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 1 Spread= 7e 05 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Ask Rysunek 3: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 7

8 Delta= 1.1 Spread= :00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05:00 Ask Rysunek 4: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 1.7 Spread= :00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05:00 Bid Rysunek 5: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 8

9 Delta= 0.1 Spread= :00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05:00 Bid Rysunek 6: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 0.4 Spread= 8e 05 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05:00 Bid Rysunek 7: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 9

10 Delta= 0.9 Spread= 4e 05 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05:00 Ask Rysunek 8: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 10

11 Kolejna seria wykresów przedstawia zachowanie się kursu na przestrzeni pierwszej godziny od ogłoszenia odczytu. Delta= 1.4 Spread= :00:00 08:02:00 08:04:00 08:06:00 08:08:00 08:10:00 08:12:00 08:14:00 08:16:00 08:18:00 08:20:00 08:22:00 08:24:00 08:26:00 08:28:00 08:30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 Ask Rysunek 9: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 0.7 Spread= 1e 04 08:00:00 08:02:00 08:04:00 08:06:00 08:08:00 08:10:00 08:12:00 08:14:00 08:16:00 08:18:00 08:20:00 08:22:00 08:24:00 08:26:00 08:28:00 08:30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 Ask Rysunek 10: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 11

12 Delta= 1 Spread= 7e 05 08:00:00 08:02:00 08:04:00 08:06:00 08:08:00 08:10:00 08:12:00 08:14:00 08:16:00 08:18:00 08:20:00 08:22:00 08:24:00 08:26:00 08:28:00 08:30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 Ask Rysunek 11: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 1.1 Spread= :00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 Ask Rysunek 12: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 12

13 Bid Delta= 1.7 Spread= :00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 Rysunek 13: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 0.1 Spread= :00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 Bid Rysunek 14: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu str. 13

14 Delta= 0.4 Spread= 8e 05 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 Bid Rysunek 15: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Delta= 0.9 Spread= 4e 05 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 Ask Rysunek 16: Zachowanie kursu pary walutowej EURUSD po ogłoszeniu odczytu German ifo Business Climate Index w dniu Wyliczenia przedstawione w dalszej części przeprowadzono dla pary walutowej EURUSD. Przyjęto, że ujemne wartości delty powodują spadek kursu, zaś dodatnie - wzrost. Warunek ten spełniały odczyty z 41 dni objętych okresem historycznym. str. 14

15 1. TSL Dla czasu trwania analizy T {30 sekund; 1 minuta; 2 minuty; 3 minuty; 5 minut} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00200} S 1 {0; 0, 00001; 0, 00002;...; 0, 00150} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030;...; 0, 00150}. Dla czasu trwania analizy T {10 minut; 20 minut; 30 minut; 1 godzina} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00300} S 1 {0; 0, 00001; 0, 00002;...; 0, 00200} SL {0, 00040; 0, 00060; 0, 00080;...; 0, 00400}. Poniższa tabela prezentuje wyniki analiz dotyczących wyznaczenia najlepszych parametrów w strategii TSL: Tabela 1: Wyniki numeryczne optymalizacji parametrów w strategii TSL dla German Ifo Business Climate Index Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00050 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} S 1 = 0, SL 0, minuta 0,00081 S {0, 00086; 0, 00088; 0, 00090; 0, 00092} S 1 = 0, SL = 0, minuty 0,00093 S {0, 00086; 0, 00088; 0, 00090; 0, 00092} S 1 = 0, SL = 0, minuty 0,00096 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} S 1 = 0, SL 0, minut 0,00097 S = 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0,00097 S = 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0,00100 S {0, 00062; 0, 00064} S 1 = 0, SL 0, minut 0,00103 S {0, 00062; 0, 00064} S 1 = 0, SL 0, godzina 0,00103 S = 0, S 1 = 0, SL 0, str. 15

16 W kolejnej tabeli można zapoznać się z wynikami dotyczącymi optymalizacji parametrów na danych testowych: Tabela 2: Wyniki dotyczące wyznaczania najlepszych parametrów dla danych testowych w strategii TSL dla German Ifo Business Climate Index Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0, , S 0, S 1 = 0, SL 0, minuta 0,00078 S {0, 00166; 0, 00168; 0, 00170} S 1 {0; 0, 00001; 0, 00002} SL 0, minuty 0, , S 0, S 1 = 0, SL = 0, minuty 0, , S 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0, S 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0, , S 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0,00113 S {0, 00240; 0, 00242} S 1 {0, 00012; 0, 00013} SL 0, minut 0,00103 S {0, 00228; 0, 00230; 0, 00232} S 1 = 0, SL = 0, godzina 0,00114 S {0, 00240; 0, 00242} S 1S 1 {0, 00012; 0, 00013} SL = 0, str. 16

17 Ostatnia tabela przedstawia informacje dotyczące zysków uzyskanych dzięki zastosowaniu strategii TSL z najlepszymi parametrami do danych testowych: Tabela 3: Zyski z zastosowania strategii TSL z wyznaczonymi parametrami do danych testowych dla German Ifo Business Climate Index Długość analizy sekund, S 0, sekund, pozostałe parametry minuta, S = 0, minuta, S = 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S = 0, minuty, S = 0, minuty, pozostałe parametry minuty, S 0, 00038, SL 0, minuty, pozostałe parametry Średnie zyski od do minut minut minut minut godzina Długość analizy Średni zysk 30sekund, S 0, sekund, pozostałe parametry minuta, S = 0, minuta, S = 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S = 0, minuty, S = 0, minuty, pozostałe parametry minuty, S 0, 00038, SL 0, minut minut minut minut godzina str. 17

18 Na poniższych wykresach przedstawiono zmienność średniego zysku na danych historycznych i testowych przy użyciu parametrów optymalnych w zależności od czasu trwania strategii. Dane historyczne Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 17: Zyski z zastosowania strategii TSL z wyznaczonymi parametrami do danych historycznych w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index Dane testowe Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 18: Zyski z zastosowania strategii TSL z wyznaczonymi parametrami do danych testowych w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index str. 18

19 Ostatni z wykresów prezentuje skuteczność estymacji parametrów dla strategii TSL w zależności od czasu jej trwania. Skutecznosc Czas (w minutach) Rysunek 19: Skuteczność estymacji parametrów w strategii TSL w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index 2. Mediana Dla czasu trwania analizy T {30 sekund; 1 minuta; 2 minuty; 3 minuty; 5 minut} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00200} M {5; 6; 7;...; 100} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030;...; 0, 00150}. Dla czasu trwania analizy T {10 minut; 20 minut; 30 minut; 1 godzina} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00300} M {5; 6; 7;...; 200} SL {0, 00040; 0, 00060; 0, 00080;...; 0, 00400}. str. 19

20 Poniższa tabela przedstawia wyniki analiz dotyczących wyznaczania najlepszych parametrów dla strategii Mediana: Tabela 4: Wyniki numeryczne optymalizacji parametrów w strategii Mediana dla German Ifo Business Climate Index Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00053 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} M {26; 27} SL {0, 00100; 0, 00105; 0, 00110; 0, 00115; 0, 00120} 1 minuta 0,00080 S {0, 00086; 0, 00088; 0, 00090; 0, 00092} M {40; 41} SL = 0, minuty 0,00093 S {0, 00070; 0, 00072; 0, 00074} M {40; 41} SL = 0, minuty 0,00097 S {0, 00070; 0, 00072} M {40; 41} SL 0, minut 0,00097 S = 0, M {26; 27} SL = 0, minut 0,00098 S = 0, M {40; 41} SL = 0, minut 0,00102 S = 0, M {40; 41} SL 0, minut 0,00105 S = 0, M {26; 27} SL 0, godzina 0,00105 S = 0, M {26; 27} SL 0, str. 20

21 W kolejnej tabeli przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów dla danych testowych: Tabela 5: Wyniki dotyczące wyznaczania najlepszych parametrów dla danych testowych w strategii Mediana dla German Ifo Business Climate Index Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00059 S {0, 00052; 0, 00054; 0, 00056} M {19; 20; 21; 22; 23} SL 0, minuta 0, , S 0, M {8; 9} SL 0, minuty 0,00063 S {0, 00028; 0, 00030; 0, 00032} M {62; 63; 64; 65} SL 0, minuty 0,00063 S {0, 00028; 0, 00030; 0, 00032} M {62; 63; 64; 65} SL 0, minut 0,00063 S {0, 00028; 0, 00030; 0, 00032} M {62; 63; 64; 65} SL 0, minut 0, , S 0, M {94; 95; 96; 97; 98; 99} SL 0, minut 0,00115 S {0, 00240; 0, 00242} M {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17} SL 0, minut 0,00103 S {0, 00240; 0, 00242} M {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17} SL = 0, godzina 0,00115 S {0, 00240; 0, 00242} M {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17} SL = 0, str. 21

22 Ostatnia z tabel prezentuje wyniki dotyczące zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami na danych testowych: Tabela 6: Zyski z zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami do danych testowych dla German Ifo Business Climate Index Długość analizy sekund, S 0, sekund, pozostałe parametry minuta, S 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S = 0, minuty, pozostałe parametry minuty minut minut minut minut godzina Długość analizy Średnia 30 sekund, S 0, sekund, pozostałe parametry minuta, S 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S = 0, minuty, pozostałe parametry minuty minut minut minut minut godzina str. 22

23 Na poniższych wykresach przedstawiono zmienność średniego zysku na danych historycznych i testowych przy użyciu parametrów optymalnych w zależności od czasu trwania strategii. Dane historyczne Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 20: Zyski z zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami do danych historycznych w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index Dane testowe Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 21: Zyski z zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami do danych testowych w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index str. 23

24 Ostatni z wykresów prezentuje skuteczność estymacji parametrów dla strategii Mediana w zależności od czasu jej trwania. Skutecznosc Czas (w minutach) Rysunek 22: Skuteczność estymacji parametrów w strategii Mediana w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index 3. Średnia Dla czasu trwania analizy T {30 sekund; 1 minuta; 2 minuty; 3 minuty; 5 minut} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00200} N {5; 6; 7;...; 100} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030;...; 0, 00150}. Dla czasu trwania analizy T {10 minut; 20 minut; 30 minut; 1 godzina} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00300} N {5; 6; 7;...; 200} SL {0, 00040; 0, 00060; 0, 00080;...; 0, 00400}. str. 24

25 Poniższa tabela przedstawia wyniki optymalizacji parametrów dla strategii Średnia: Tabela 7: Wyniki numeryczne optymalizacji parametrów w strategii Średnia dla German Ifo Business Climate Index Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00053 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} N = 26 SL = 0, minuta 0,00079 S {0, 00086; 0, 00088; 0, 00090; 0, 00092} N = 34 SL = 0, minuty 0,00093 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} N = 45 SL 0, minuty 0,00098 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} N = 45 SL 0, minut 0,00098 S {0, 00034; 0, 00036; 0, 00038; 0, 00040} N = 45 SL 0, minut 0,00098 S = 0, N = 45 SL = 0, minut 0,00101 S = 0, N = 45 SL 0, minut 0,00104 S = 0, N = 26 SL 0, godzina 0,00104 S = 0, N = 26 SL 0, str. 25

26 W kolejnej tabeli można zobaczyć wyniki dotyczące optymalizacji parametrów na danych testowych: Tabela 8: Wyniki dotyczące wyznaczania najlepszych parametrów dla danych testowych w strategii Średnia dla German Ifo Business Climate Index Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00059 S = 0, N = 13 SL 0, minuta 0,00077 S {0, 00168; 0, 00170} N {5; 6; 7; 8; 9} SL 0, minuty 0,00063 S = 0, N = 13 SL = 0, minuty 0,00061 S = 0, N = 13 SL = 0, minut 0,00061 S {0, 00028; 0, 00030; 0, 00032} N = 60 SL 0, minut 0, , S 0, N {49; 50; 51; 52; 53; 54; 55} SL 0, minut 0,00115 S {0, 00240; 0, 00242} N {9; 10; 11; 12; 13; 14} SL 0, minut 0,00103 S {0, 00240; 0, 00242} N {9; 10; 11; 12; 13; 14} SL = 0, godzina 0,00115 S {0, 00240; 0, 00242} N {9; 10; 11; 12; 13; 14} SL = 0, str. 26

27 Trzecia z tabeli przedstawia zyski z zastosowania strategii Średnia z wyznaczonymi parametrami do danych testowych: Tabela 9: Zyski z zastosowania strategii Średnia z wyznaczonymi parametrami do danych testowych dla German Ifo Business Climate Index Długość analizy sekund, S 0, sekund, pozostałe parametry minuta, S 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S {0, 00038; 0, 00040} minuty, pozostałe parametry Średnie zyski od do minuty, S {0, 00038; 0, 00040}, SL 0, minuty, pozostałe parametry Średnie zyski od do minut, S {0, 00038; 0, 00040}, SL 0, minut, pozostałe parametry Średnie zyski od do minut minut minut godzina Długość analizy Średnia 30 sekund, S 0, sekund, pozostałe parametry minuta, S 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S {0, 00038; 0, 00040} minuty, S {0, 00038; 0, 00040}, SL 0, minut, S {0, 00038; 0, 00040}, SL 0, minut minut minut godzina str. 27

28 Na poniższych wykresach przedstawiono zmienność średniego zysku na danych historycznych i testowych przy użyciu parametrów optymalnych w zależności od czasu trwania strategii: Dane historyczne Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 23: Zyski z zastosowania strategii Średnia z wyznaczonymi parametrami do danych historycznych w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index Dane testowe Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 24: Zyski z zastosowania strategii Średnia z wyznaczonymi parametrami do danych testowych w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index str. 28

29 Ostatni z wykresów prezentuje skuteczność estymacji parametrów dla strategii Średnia w zależności od czasu jej trwania: Skutecznosc Czas (w minutach) Rysunek 25: Skuteczność estymacji parametrów w strategii Średnia w zależności od czasu jej trwania dla German Ifo Business Climate Index str. 29

30 III. UK Manufacturing Production m/m UK Manufacturing Production m/m jest odczytem makroekonomicznym informującym o wartości dóbr wytworzonych przez część sektora przemysłowego w Wielkiej Brytanii. Indeks jest ogłaszany w drugim tygodniu każdego miesiąca przez Office for National Statistics. Na poniższych wykresach można zapoznać się z zachowaniem kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w okresie testowym. Delta= 1.7 Spread= :30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35:00 Bid Rysunek 1: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 30

31 Bid Delta= 0.3 Spread= :30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35:00 Rysunek 2: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Delta= 0 Spread= :30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35:00 Bid Rysunek 3: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 31

32 Delta= 0 Spread= :30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35:00 Bid Rysunek 4: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Delta= 0.1 Spread= :30:00 09:30:10 09:30:20 09:30:30 09:30:40 09:30:50 09:31:00 09:31:10 09:31:20 09:31:30 09:31:40 09:31:50 09:32:00 09:32:10 09:32:20 09:32:30 09:32:40 09:32:50 09:33:00 09:33:10 09:33:20 09:33:30 09:33:40 09:33:50 09:34:00 09:34:10 09:34:20 09:34:30 09:34:40 09:34:50 09:35:00 Ask Rysunek 5: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 32

33 Delta= 0.9 Spread= :30:00 09:30:10 09:30:20 09:30:30 09:30:40 09:30:50 09:31:00 09:31:10 09:31:20 09:31:30 09:31:40 09:31:50 09:32:00 09:32:10 09:32:20 09:32:30 09:32:40 09:32:50 09:33:00 09:33:10 09:33:20 09:33:30 09:33:40 09:33:50 09:34:00 09:34:10 09:34:20 09:34:30 09:34:40 09:34:50 09:35:00 Bid Rysunek 6: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Ask Delta= 0.4 Spread= :30:00 09:30:10 09:30:20 09:30:30 09:30:40 09:30:50 09:31:00 09:31:10 09:31:20 09:31:30 09:31:40 09:31:50 09:32:00 09:32:10 09:32:20 09:32:30 09:32:40 09:32:50 09:33:00 09:33:10 09:33:20 09:33:30 09:33:40 09:33:50 09:34:00 09:34:10 09:34:20 09:34:30 09:34:40 09:34:50 09:35:00 Rysunek 7: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 33

34 Delta= 0.2 Spread= :30:00 09:30:10 09:30:20 09:30:30 09:30:40 09:30:50 09:31:00 09:31:10 09:31:20 09:31:30 09:31:40 09:31:50 09:32:00 09:32:10 09:32:20 09:32:30 09:32:40 09:32:50 09:33:00 09:33:10 09:33:20 09:33:30 09:33:40 09:33:50 09:34:00 09:34:10 09:34:20 09:34:30 09:34:40 09:34:50 09:35:00 Ask Rysunek 8: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 34

35 Kolejna seria wykresów przedstawia zachowanie kursu na przestrzeni jednej godziny po ogłoszeniu odczytu. Bid Delta= 1.7 Spread= :30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 Rysunek 9: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Bid Delta= 0.3 Spread= :30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 Rysunek 10: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 35

36 Delta= 0 Spread= :30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 Bid Rysunek 11: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Delta= 0 Spread= :30:00 08:32:00 08:34:00 08:36:00 08:38:00 08:40:00 08:42:00 08:44:00 08:46:00 08:48:00 08:50:00 08:52:00 08:54:00 08:56:00 08:58:00 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00 09:08:00 09:10:00 09:12:00 09:14:00 09:16:00 09:18:00 09:20:00 09:22:00 09:24:00 09:26:00 09:28:00 09:30:00 Bid Rysunek 12: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 36

37 Delta= 0.1 Spread= :30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 10:02:00 10:04:00 10:06:00 10:08:00 10:10:00 10:12:00 10:14:00 10:16:00 10:18:00 10:20:00 10:22:00 10:24:00 10:26:00 10:28:00 10:30:00 Ask Rysunek 13: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Bid Delta= 0.9 Spread= :30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 10:02:00 10:04:00 10:06:00 10:08:00 10:10:00 10:12:00 10:14:00 10:16:00 10:18:00 10:20:00 10:22:00 10:24:00 10:26:00 10:28:00 10:30:00 Rysunek 14: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu str. 37

38 Delta= 0.4 Spread= :30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 10:02:00 10:04:00 10:06:00 10:08:00 10:10:00 10:12:00 10:14:00 10:16:00 10:18:00 10:20:00 10:22:00 10:24:00 10:26:00 10:28:00 10:30:00 Ask Rysunek 15: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Delta= 0.2 Spread= :30:00 09:32:00 09:34:00 09:36:00 09:38:00 09:40:00 09:42:00 09:44:00 09:46:00 09:48:00 09:50:00 09:52:00 09:54:00 09:56:00 09:58:00 10:00:00 10:02:00 10:04:00 10:06:00 10:08:00 10:10:00 10:12:00 10:14:00 10:16:00 10:18:00 10:20:00 10:22:00 10:24:00 10:26:00 10:28:00 10:30:00 Ask Rysunek 16: Zachowanie kursu pary walutowej EURGPB po ogłoszeniu odczytu UK Manufacturing Production m/m w dniu Wyliczenia przedstawione w dalszej części przeprowadzono dla pary walutowej EURGPB. Przyjęto, że wartości delty mniejsze niż -0,2 powodują wzrost kursu, zaś wartości większe niż 0,2 - spadek. Warunek ten spełniały odczyty z 26 dni objętych okresem historycznym. str. 38

39 1. TSL Dla czasu trwania analizy T {30 sekund; 1 minuta; 2 minuty; 3 minuty; 5 minut} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00150} S 1 {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00100} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030;...; 0, 00100}. Dla czasu trwania analizy T {10 minut; 20 minut; 30 minut; 1 godzina} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00300} S 1 {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00150} SL {0, 00040; 0, 00050; 0, 00060;...; 0, 00400}. W tabeli poniżej można zapoznać się z wynikami optymalizacji parametrów w strategii TSL: Tabela 1: Wyniki numeryczne optymalizacji parametrów w strategii TSL dla UK Manufacturing Production M/M Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00059 S = 0, S 1 = 0, SL = 0, minuta 0, , S 0, S 1 = 0, SL = 0, minuty 0, , S 0, S 1 = 0, SL = 0, minuty 0, , S 0, S 1 = 0, SL = 0, minut 0, , S 0, S 1 = 0, SL = 0, minut 0, , S 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0,00078 S {0, 00094; 0, 00096; 0, 00098; 0, 00100} S 1 = 0, SL 0, minut 0,00085 S {0, 00068; 0, 00070} S 1 = 0, SL 0, godzina 0,00088 S 0, S 1 = 0, SL = 0, str. 39

40 Kolejna tabela przedstawia wyniki dotyczące wyznaczenia najlepszych parametrów dla danych testowych: Tabela 2: Wyniki dotyczące wyznaczania najlepszych parametrów dla danych testowych w strategii TSL dla UK Manufacturing Production m/m Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0, , S 0, S 1 {0, 00006; 0, 00008; 0, 00010} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 1 minuta 0, , S 0, S 1 {0, 00006; 0, 00008; 0, 00010} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 2 minuty 0, )0, S 0, lub 2) 0, S 0, lub 3) 0 S 0, ) 0, S 1 0, lub 2) 0, S 1 0, lub 3) 0, S 1 0, SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 3 minuty 0, , S 0, S 1 {0, 00054; 0, 00056; 0, 00058} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 5 minut , S 0, S 1 {0, 00054; 0, 00056; 0, 00058} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 10 minut 0, , S 0, S 1 = 0, SL 0, minut 0,00066 S {0, 00258; 0, 00260} S 1 {0; 0, 00002} SL 0, minut 0,00057 S {0, 00258; 0, 00260} S 1 {0; 0, 00002} SL {0, 00040; 0, 00050; 0, 00060} 1 godzina 0,00075 S {0, 00112; 0, 00114; 0, 00116; 0, 00118; } S 1 = 0, SL 0, str. 40

41 Ostatnia tabela przedstawia zyski wygenerowane przez strategię TSL z wyznaczonymi parametrami na danych testowych: Tabela 3: Zyski z zastosowania strategii TSL z wyznaczonymi parametrami do danych testowych dla UK Manufacturing Production m/m Długość analizy Średnia 30 sekund minuta, S 0, minuta, pozostałe parametry minuty, S 0, minuty, pozostałe parametry minuty minut minut minut minut, SL 0, minut, pozostałe parametry godzina Na poniższych wykresach przedstawiono zmienność średniego zysku na danych historycznych i testowych przy użyciu parametrów optymalnych w zależności od czasu trwania strategii. Dane historyczne Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 17: Zyski z zastosowania strategii TSL z wyznaczonymi parametrami do danych historycznych w zależności od czasu jej trwania dla UK Manufacturing Production m/m str. 41

42 Dane testowe Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 18: Zyski z zastosowania strategii TSL z wyznaczonymi parametrami do danych testowych w zależności od czasu jej trwania dla UK Manufacturing Production m/m Ostatni z wykresów prezentuje skuteczność estymacji parametrów dla strategii TSL w zależności od czasu jej trwania. Skutecznosc Czas (w minutach) Rysunek 19: Skuteczność estymacji parametrów w strategii TSL w zależności od czasu jej trwania dla UK Manufacturing Production m/m str. 42

43 2. Mediana Dla czasu trwania analizy T {30 sekund; 1 minuta; 2 minuty; 3 minuty; 5 minut} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00150} M {5; 6; 7;...; 100} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030;...; 0, 00100}. Dla czasu trwania analizy T {10 minut; 20 minut; 30 minut; 1 godzina} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00300} M {5; 6; 7;...; 200} SL {0, 00040; 0, 00060; 0, 00080;...; 0, 00400}. Tabela znajdująca się poniżej przedstawia wyniki obliczeń numerycznych dotyczących optymalizacji parametrów dla strategii Mediana. Tabela 4: Wyniki numeryczne optymalizacji parametrów w strategii Mediana dla UK Manufacturing Production m/m Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00060 S = 0, M {12; 13} SL = 0, minuta 0,00064 S {0, 00086; 0, 00088} M {12; 13} SL = 0, minuty 0,00072 S = 0, M {12; 13} SL = 0, minuty 0,00073 S = 0, M {12; 13} SL = 0, minut 0,00077 S = 0, M {12; 13} SL = 0, minut 0,00076 S = 0, M {12; 13} SL 0, minut 0,00072 S = 0, M {12; 13} SL 0, minut 0,00073 S = 0, M {12; 13} SL 0, godzina 0,00088 S {0, 00204; 0, 00206; 0, 00208} M {164; 165} SL = 0, str. 43

44 W kolejnej tabeli można zapoznać się z wynikami dotyczącymi wyznaczenia najlepszych parametrów dla danych testowych. Tabela 5: Wyniki dotyczące wyznaczania najlepszych parametrów dla danych testowych w strategii Mediana dla UK Manufacturing Production m/m Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0, , S 0, M {6; 7} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 1 minuta 0, , S 0, M {6; 7} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 2 minuty 0,00060 S {0, 00080; 0, 00082; 0, 00084} M {8; 19; 10; 11} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 3 minuty 0, , S 0, M {6; 7} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 5 minut 0, , S 0, M {6; 7} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030} 10 minut 0, , S 0, M = 200 SL 0, minut 0,00068 S {0, 00030; 0, 00032; 0, 00034; 0, 00036} M = 200 SL 0, minut 0,00068 S {0, 00030; 0, 00032; 0, 00034; 0, 00036} M = 200 SL 0, godzina 0,00080 S {0, 00112; 0, 00114; 0, 00116; 0, 00118} M = 200 SL 0, str. 44

45 Trzecia tabela prezentuje zyski wygenerowane przez strategię Mediana z wyznaczonymi parametrami dla danych testowych: Tabela 6: Zyski z zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami do danych testowych dla UK Manufacturing Production m/m Długość analizy Średnia 30 sekund minuta minuty minuty minut minut minut minut, SL 0, minut, pozostałe parametry godzina Na poniższych wykresach przedstawiono zmienność średniego zysku na danych historycznych i testowych przy użyciu parametrów optymalnych w zależności od czasu trwania strategii. Dane historyczne Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 20: Zyski z zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami do danych historycznych w zależności od czasu jej trwania dla UK Manufacturing Production m/m str. 45

46 Dane testowe Zysk 0e+00 2e 04 4e 04 6e 04 8e 04 1e Czas (w minutach) Rysunek 21: Zyski z zastosowania strategii Mediana z wyznaczonymi parametrami do danych testowych w zależności od czasu jej trwania dla UK Manufacturing Production m/m Ostatni z wykresów prezentuje skuteczność estymacji parametrów dla strategii Mediana w zależności od czasu jej trwania. Skutecznosc Czas (w minutach) Rysunek 22: Skuteczność estymacji parametrów w strategii Mediana w zależności od czasu jej trwania dla UK Manufacturing Production m/m str. 46

47 3. Średnia Dla czasu trwania analizy T {30 sekund; 1 minuta; 2 minuty; 3 minuty; 5 minut} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00150} N {5; 6; 7;...; 100} SL {0, 00020; 0, 00025; 0, 00030;...; 0, 00100}. Dla czasu trwania analizy T {10 minut; 20 minut; 30 minut; 1 godzina} jako zbiór parametrów do optymalizacji przyjęto trójki (S, S 1, SL) takie, że: S {0; 0, 00002; 0, 00004;...; 0, 00300} N {5; 6; 7;...; 200} SL {0, 00040; 0, 00060; 0, 00080;...; 0, 00400}. W poniższej tabeli zostały przedstawione wyniki dotyczące najlepszych parametrów dla strategii Średnia. Tabela 7: Wyniki numeryczne optymalizacji parametrów w strategii Średnia dla UK Manufacturing Production m/m Czas trwania strategii Średni zysk Parametry optymalne 30 sekund 0,00060 S = 0, N = 8 SL = 0, minuta 0,00063 S = 0, N = 8 SL = 0, minuty 0,00071 S = 0, N = 8 SL = 0, minuty 0,00073 S = 0, N = 8 SL = 0, minut 0,00076 S = 0, N = 8 SL = 0, minut 0,00077 S = 0, N {189; 190} SL 0, minut 0,00074 S = 0, N {189; 190} SL 0, minut 0,00076 S = 0, N {189; 190} SL 0, godzina 0,00083 S {0, 00204; 0, 00206; 0, 00208} N {189; 190} SL = 0, str. 47

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Event Driven Trading - Optymalizacja strategii

Event Driven Trading - Optymalizacja strategii INIME 17.03.2015 Wprowadzenie Motywacja: Delta = 1, Delta2 = 71 EURUSD 1.3630 1.3635 1.3640 1.3645 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 2014 06 06 Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Event Driven Trading. Badania Numeryczne.

Event Driven Trading. Badania Numeryczne. INIME 21.10.2014 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska

Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE INIME

PUBLIKACJE INIME PUBLIKACJE INIME 2014-2015 Instytut Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii to fundacja, której celem jest wzmocnienie roli nauki w świecie polskiego biznesu. Podstawową formą

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Końcowa

Dokumentacja Końcowa Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Dokumentacja Końcowa Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/08/2013

Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/08/2013 Fritz Group S.A. ul. Topolowa 18/2 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 05.08.2013r. Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/08/2013

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Uruchamianie aplikacji... 2 3. Funkcjonalność... 3 3.1 Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Czesław Mazur 2015 WYDAWCA MC MAZUR Copyright by Czesław Mazur, rok 2015 Prezentowany fragment wydania jest wersją darmową. Zezwala się na

Bardziej szczegółowo

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą

Bardziej szczegółowo

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Model biznesowy Spółka Plasma System S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową oraz badawczorozwojową w zakresie inżynierii warstw ścieralnych maszyn i urządzeń, wydłużenie żywotności łopatek turbin

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGII OBROTU ŚWIADECTWAMI POCHODZENIA ENERGII ODNAWIALNEJ PODCZAS NOTOWAŃ SESYJNYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH

ANALIZA STRATEGII OBROTU ŚWIADECTWAMI POCHODZENIA ENERGII ODNAWIALNEJ PODCZAS NOTOWAŃ SESYJNYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Kamil HOPPE Politechnika Poznańska ANALIZA STRATEGII OBROTU ŚWIADECTWAMI POCHODZENIA ENERGII ODNAWIALNEJ PODCZAS NOTOWAŃ SESYJNYCH RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH Świadectwa pochodzenia, potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Kompas inwestycyjny. Opis produktu. Wprowadzamy notowania w ruch kołowy. Wskazuje odpowiedni moment do kupna i sprzedaży instrumentów finansowych

Kompas inwestycyjny. Opis produktu. Wprowadzamy notowania w ruch kołowy. Wskazuje odpowiedni moment do kupna i sprzedaży instrumentów finansowych Wprowadzamy notowania w ruch kołowy Kompas inwestycyjny Wskazuje odpowiedni moment do kupna i sprzedaży instrumentów finansowych Określa dokładną pozycję cykliczną w trzech horyzontach inwestycyjnych Identyfikuje

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. Warszawa, 9 maja 2012 r. Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. INFORMACJA PRASOWA W kwietniu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 793 tys. sztuk. Liczba otwartych pozycji

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH Dif Broker posiada partnerstwo z firmą doradczo-inwestycyjną Dorsey Wright & Associates. Dzięki tej współpracy od lat oferujemy automatyczne modele inwestycyjne.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m.

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m. Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji f ( x) = x + mx + m 1 jest zbiór liczb rzeczywistych? We wzorze funkcji f(x) pojawia się funkcja kwadratowa, jednak znajduje się ona pod pierwiastkiem.

Bardziej szczegółowo

Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej

Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej Katarzyna Sagan nr albumu: 240006 Robert Chyliński nr albumu: 239779 Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej White's Reality Check Praca zaliczeniowa wykonana w ramach przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Czerwiec 212 Market Multiples Review 2 211 Przemysł materiałów budowlanych Charakterystyka sektora przemysł materiałów budowlanych Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo