Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie"

Transkrypt

1 Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres Konsultacje ze specjalistą Opis produktu Strategie VIP to wyjątkowy i prestiżowy produkt skierowany do inwestorów poszukujących ponadprzeciętnych, powtarzalnych i regularnych dodatnich stóp zwrotu z inwestycji z zachowaniem zasady kontroli ryzyka inwestycyjnego oraz oczekujących indywidualnego podejścia do inwestowania. W oparciu o zdefiniowane przez Ciebie oczekiwania dotyczące rocznej stopy zwrotu, stopnia akceptacji ryzyka inwestycyjnego oraz akceptowalnego poziomu dźwigni finansowej stworzymy dla Ciebie szytą na miarę strategię inwestycyjną. Oczekiwana stopa zwrotu zawiera się w przedziałach od 10% do 100% rocznie, akceptowalne maksymalne obsunięcie kapitału zawiera się w przedziale od 5% do 50% rocznie oraz przy dźwigni finansowej w przedziale od 0 do 5. Poniższy wykres ilustruje stopę zwrotu oraz maksymalne obsunięcia kapitału z przykładowej strategii GRP1M2 za ostatnie 12 miesięcy bez wykorzystania dźwigni finansowej. 1

2 W ramach oferty VIP przedstawiamy cztery pakiety: VIP SREBRNY, VIP ZŁOTY, VIP PLATYNOWY ORAZ VIP DIAMENTOWY. Ich charakterystykę i różnice między nimi przedstawia poniższa tabela Nazwa pakietu VIP SREBRNY Opis W ramach pakietu VIP SREBRNY budujemy indywidualną strategię inwestycyjną opartą o jeden instrument finansowy: indeks WIG20, indeks DAX, parę walutową EUR/USD. W odróżnieniu od strategii prostych prezentowanych na portalu investtracer.com są to strategie złożone z wielu systemów transakcyjnych w taki sposób aby zagwarantować realizację najwyższej stopy zwrotu przy jak najniższym ryzyku inwestycyjnym z zachowaniem zasady indywidualnych, zdefiniowanych przez Klienta oczekiwań inwestycyjnych. VIP ZŁOTY W ramach pakietu VIP ZŁOTY budujemy strategie inwestycyjną opartą o dwa z trzech instrumentów finansowych: indeks DAX, indeks WIG20 oraz parę walutową EUR/USD. Realizacja strategii z wykorzystaniem dwóch instrumentów finansowych daje większe możliwości ponieważ zastosowanie ma zasada dywersyfikacji, która znacznie ogranicza ryzyko inwestycyjne mierzone maksymalnym obsunięciem kapitału. W ramach pakietu VIP ZŁOTY oprócz sygnałów inwestycyjnych otrzymasz również propozycję procentowego udziału poszczególnych instrumentów w portfelu. VIP PLATYNOWY W ramach pakietu VIP PLATYNOWY budujemy strategię inwestycyjną opartą o trzy instrumenty finansowe: indeks DAX, indeks WIG20 oraz parę walutową EUR/USD. Realizacja strategii z wykorzystaniem trzech instrumentów finansowych daje największe możliwości, ponieważ dzięki takiej dywersyfikacji można najbardziej ograniczyć ryzyko okresowych strat. W ramach pakietu VIP PLATYNOWY oprócz sygnałów inwestycyjnych otrzymasz również propozycję procentowego udziału poszczególnych instrumentów w portfelu. VIP DIAMENTOWY W ramach pakietu VIP PLATYNOWY budujemy system transakcyjny lub strategie inwestycyjną opartą o wiele instrumentów finansowych od podstaw na indywidualne zamówienie. Oferta dotyczy innych niż WIG20, DAX indeksów oraz innych niż EUR/USD par walutowych. Budowanie takich strategii wymaga indywidualnych konsultacji w zakresie wymagań Klienta. Indywidualny charakter oferty VIP to również pomoc specjalisty InvestTracer.com w realizacji strategii. Do Twojej dyspozycji dedykujemy specjalistę, który pomoże CI w realizacji strategii, z którym możesz kontaktować się telefonicznie i mailowo. Po uzgodnieniu strategii codziennie na adres otrzymasz sygnały inwestycyjne, które zawierają: kierunek pozycji (długa, krótka, neutralna - poza rynkiem) poziom stop loss (ograniczenie straty) poziom take profit (realizacja zysków) 2

3 Usługa VIP dedykowana jest do Klientów zamożnych. Analiza opłacalności zakupu pakietu powinna być tak oszacowana aby oczekiwana stopa zwrotu była znacznie wyższa od kosztów zakupu pakietu, kosztów transakcyjnych oraz powinna uwzględniać wysokość depozytu zabezpieczającego potrzebnego na otwarcie i utrzymanie pozycji oraz marginesu środków pieniężnych niezbędnych do uzupełniania depozytu zabezpieczającego w sytuacji okresowego obsunięcia kapitału. Proces zamówienia usługi opisaliśmy w sekcji Jak stosować?. Jak stosować? 1. Wypełnij formularz rejestracyjny 2. Na adres otrzymasz ofertę 3. Wybierz ofertę 4. Kup abonament 5. Na adres otrzymasz opis strategii oraz sygnały inwestycyjne Ile to kosztuje? Nazwa pakietu Cena abonamentu 30 dniowego Opis VIP SREBRNY 1200 W ramach pakietu VIP SREBRNY budujemy indywidualną strategię inwestycyjną opartą o jeden instrument finansowy: indeks WIG20, indeks DAX, parę walutową EUR/USD. W odróżnieniu od strategii prostych prezentowanych na portalu investtracer.com są to strategie złożone z wielu systemów transakcyjnych w taki sposób aby zagwarantować realizację najwyższej stopy zwrotu przy jak najniższym ryzyku inwestycyjnym z zachowaniem zasady indywidualnych, zdefiniowanych przez Klienta oczekiwań inwestycyjnych. VIP ZŁOTY W ramach pakietu VIP ZŁOTY budujemy strategię inwestycyjną opartą o dwa z trzech instrumentów finansowych: indeks DAX, indeks WIG20 oraz parę walutową EUR/USD. Realizacja strategii z wykorzystaniem dwóch instrumentów finansowych daje większe możliwości ponieważ zastosowanie ma zasada dywersyfikacji, która znacznie ogranicza ryzyko inwestycyjne mierzone maksymalnym obsunięciem kapitału. W ramach pakietu VIP ZŁOTY oprócz sygnałów inwestycyjnych otrzymasz również propozycję procentowego udziału poszczególnych instrumentów w portfelu. VIP PLATYNOWY W ramach pakietu VIP PLATYNOWY budujemy strategię inwestycyjną opartą o trzy instrumenty finansowe: indeks DAX, indeks WIG20 oraz parę walutową EUR/USD. Realizacja strategii z wykorzystaniem trzech instrumentów finansowych daje największe możliwości, ponieważ dzięki takiej dywersyfikacji można najbardziej ograniczyć ryzyko okresowych strat. W ramach pakietu VIP PLATYNOWY oprócz 3

4 sygnałów inwestycyjnych otrzymasz również propozycję procentowego udziału poszczególnych instrumentów w portfelu. VIP DIAMENTOWY W ramach pakietu VIP PLATYNOWY budujemy system transakcyjny lub strategię inwestycyjną opartąj o wiele instrumentów finansowych od podstaw na indywidualne zamówienie. Oferta dotyczy innych niż WIG20, DAX indeksów oraz innych niż EUR/USD par walutowych. Budowanie takich strategii wymaga indywidualnych konsultacji wymagań Klienta. Pytania i odpowiedzi (Q&A) 1. Jakich stóp zwrotu można oczekiwać w skali roku ze strategii VIP? Założyliśmy, że możliwe do osiągnięcia oczekiwane stopy zwrotu w skali roku kształtują się w przedziale od 10% do 100%. Wszystko zależy od tego jakie akceptujesz ryzyko i poziom dźwigni finansowej. Osiągnięcie 30% stopy zwrotu w skali roku jest możliwe bez stosowania dźwigni finansowej i akceptacji stosunkowo niedużego obsunięcia kapitału nie przekraczającego 12%. Osiąganie wyższych stóp zwrotu wymaga zastosowania dźwigni finansowej. Możemy również zbudować strategie charakteryzujące się stosunkowo niewielkim obsunięciem kapitału w skali roku na poziomie 5%. Zapraszamy do zapoznania się z rozdziałem I naszego e-booka w którym prezentujemy przykładowe stopy zwrotu ze strategii prostych opartych o systemy transakcyjne. 2. Jak budowane są strategie indywidualne? Strategie indywidualne budowane są w oparciu o najlepsze systemy transakcyjne niedostępne w abonamencie podstawowym. Strategie indywidualne uwzględniają indywidualne preferencje inwestorów. Systemy transakcyjne są bardzo złożonymi modelami matematycznymi, analizującymi współzależności pomiędzy czynnikami wpływającym na zachowanie się rynków finansowych. Najogólniej, proces generowania informacji prognostycznej można przedstawić następującym schematem. Rys. 1.Ogólny schemat procesu generowania prognoz rynkowych 4

5 Sygnały inwestycyjne powstają dzięki bardzo złożonym modelom matematycznym analizującym procesy rynkowe. Modele matematyczne mają za zadanie znaleźć i określić wzajemne relacje pomiędzy bardzo licznymi czynnikami wpływającymi na rynek. Czynniki te w języku formalnym (ekonometrycznym) nazywają się zmiennymi objaśniającymi. W pierwszej kolejności określa się, które zmienne objaśniające mają wpływ na prognozę. Poszukiwanie tych czynników wykonujemy technikami DATAMINING, umożliwiającymi selekcję tych, które rzeczywiście wpływają na prognozę. Kolejnym etapem, powstawania systemu transakcyjnego jest określenie jego postaci analitycznej oraz optymalizacja parametrów strukturalnych. Optymalizacja odbywa się metodami heurystycznymi w tym za pomocą sieci neuronowych. W dalszym kroku po ustaleniu postaci analitycznej modelu i ustaleniu jego parametrów strukturalnych tworzony jest komitet modeli i wyznaczenie prognozy. Końcowy rezultat, czyli prognoza wymaga zastosowania zaawansowanych technik obliczeniowych. Wygenerowanie prognozy trwa kilka godzin. Nasze komputery i serwery pracują w nocy kilka godzin aby wygenerować końcowy rezultat sygnał inwestycyjny. Rysunek 2 przedstawia ekran własnego, autorskiego oprogramowania i przedstawia proces selekcji danych techniką DATAMINING. Rezultatem końcowym tego etapu jest selekcja zmiennych objaśniających wykorzystanych do dalszego etapu analizy. Rys. 2 Selekcja zmiennych objaśniających techniką DATAMINING Rys. 3. Przykład przebiegu prognozy oraz rzeczywisty przebieg prognozowanego instrumentu finansowego 5

6 3. Czym się różnią systemy transakcyjne prezentowane na portalu investtracer.com od strategii VIP? W ofercie VIP wykorzystujemy strategie, które są niedostępne w ofercie podstawowej i charakteryzują się najlepszy stosunkiem stopy zwrotu do zainwestowanego kapitału. Ponadto w strategiach VIP stosujemy strategie złożone z wielu systemów transakcyjnych. Takie podejście dodatkowo podnosi parametry stopy zwrotu i maksymalnego obsunięcia kapitału. Stopy zwrotu są wyższe a ryzyko jest niższe. Podstawowa korzyść z oferty VIP to dostosowanie oferty do indywidualnych preferencji odnoszących się do oczekiwanych stóp zwrotu i parametrów ryzyka, pomoc specjalistów w jej realizacji oraz wygoda stosowania. Sygnały inwestycyjne wysyłane są na adres a realizacja strategii może być zlecona specjaliście. Jednym słowem lepsze wyniki inwestycyjne, większy komfort, wygoda i wsparcie. Niemniej kluczowe są wyniki inwestycyjne. 4. Czym się różnią strategie VIP od innych dostępnych na rynku. Kluczowym czynnikiem odróżniającym wyniki strategii VIP od innych strategii jest regularność i powtarzalność wyników. Zdarza się, że osiągamy wysokie stopy zwrotu ale osiągnięcie powtarzalności i regularności wyników udaje się niewielu. W procesie inwestycyjnym zwracamy uwagę na kontrolę ryzyka inwestycyjnego (stosunkowo nieduże obsunięcia kapitału). Od strategii konkurencji odróżnia nas stopień dźwigni finansowej, której wysokość nie przekracza 5. Strategie są zatem bardziej stabilne i nie realizują stóp zwrotu znacznie przekraczających 100%. To cena za powtarzalność wyników ale z drugiej strony większe bezpieczeństwo inwestowania. 5. Jakim kapitałem powinienem dysponować aby skorzystać z oferty VIP. Oferta VIP dedykowana jest do Klientów zamożnych. Analiza opłacalności zakupu pakietu powinna być tak oszacowana aby oczekiwana stopa zwrotu była znacznie wyższa od kosztów zakupu pakietu, kosztów transakcyjnych oraz powinna uwzględniać wysokość depozytu zabezpieczającego potrzebnego na otwarcie i utrzymanie pozycji oraz marginesu środków pieniężnych niezbędnych do uzupełniania depozytu zabezpieczającego w sytuacji okresowego obsunięcia kapitału. Na przykład pakiet VIP SREBRNY kosztuje 1200 miesięcznie. Na sam abonament roczny potrzebujesz rocznie. Koszty transakcyjne są niewielkie i dla strategii opartej o jeden instrument finansowy nie powinny przekroczyć kwoty 3000 w skali roku. Jeżeli twoje koszty wynoszą to powinieneś oczekiwać zysków przynajmniej na poziomie trzykrotności tej kwoty. Wszystko zależy od indywidualnych oczekiwać dotyczących stóp zwrotu. 6

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych

Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych Sławomir Juszczyk, Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo