Szkolenie dla uczestników konkursu Effie 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie dla uczestników konkursu Effie 2015"

Transkrypt

1 Szkolenie dla uczestników konkursu Effie 2015

2 Agenda

3 Proces zgłaszania I kwestie regulaminowe

4 Proces zgłaszania kampanii do Effie 2015 Przyjmowanie zgłoszeń start Zapoznaj się z Regulaminem konkursu. 2. Zaloguj się na Platformie Konkursowej SAR 3. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i załącz 90-wyrazowe podsumowanie kampanii w języku polskim i angielskim. Następnie wypełnij Dokument proceduralny. 4. Załącz odpowiednią ilość materiałów kreatywnych (min. 1 max. 10 lub film o kampanii + max. 4 pliki). 5. Zamknij zgłoszenie. 6. Wydrukuj z Platformy Oświadczenie Klienta oraz Oświadczenie Instytutu, zbierz odpowiednie podpisy. 7. Wyślij skan Oświadczeń wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej opłaty. 8. Terminy zgłoszeń: I termin do 25 maja, II termin do 1 czerwca

5 Najważniejsze punkty Regulaminu 1. Kampanie zrealizowane na terytorium Polski w okresie od do Nie podawanie nazw agencji w Formularzu zgłoszeniowym, ani na materiałach kreatywnych 3. Opisanie źródeł danych prezentowanych w Formularzu 4. Możliwość współzgłoszenia (każdy kolejny uczestnik wnosi osobną opłatę za udział w konkursie) 5. Zgoda na publikację 6. Okres uzupełniania zgłoszeń: 2 16 czerwca 7. Pytania od jurorów: 12 czerwca 22 czerwca oraz 20 lipca 7 sierpnia

6 Kategorie konkursowe KATEGORIE PRODUKTÓW I USŁUG - 16 KATEGORIE SPECJALNE - 5 Artykułu nieżywnościowe NOWA KATEGORIA: Business to business Bankowość Launch Dobra konsumenckie Limited budget E-commerce /e-services /m-commerce Long term marketing excellence Kampanie dot. edukacji społecznej, kampanie CSR Technology & innovation Leki i suplementy diety ZMIANA DEFINICJI: Media, kultura i rozrywka Motoryzacja Napoje Pro bono ZMIANA DEFINICJI: Promocja miejsc Retail Telekomunikacja Ubezpieczenia i inwestycje Usługi Żywność

7 Podstawowe założenia konkursu Co i jak ocenia Effie?

8 Co ocenia Effie? Marketing Mix Price Product Target Market Place Promotion Wyizolowany wpływ kampanii promocyjnej na realizację celów biznesowych zgłaszającego.

9 Z perspektywy jurora? główne wyzwania 1. Ocena, czy za wzrost wskaźników odpowiada strategia komunikacji?

10 Z perspektywy jurora? główne wyzwania 2. Czy poziom wzrostu wskaźników jest godny wyróżnienia?

11 Z perspektywy jurora? główne wyzwania 3. A poziom nakładów nie przewyższa efektów?

12 Z perspektywy jurora? kilka ważnych pytań? Do tego, że wzrost jest wynikiem kampanii znaczący w kategorii nie przeinwestowany jurora przekona spójnie opisana historia, gdzie każdy punkt jest powiązany z pozostałymi.

13 Jakie pytania zada sobie juror? Pkt.1, 2, 3: kontekst rynkowy, pozycja wyjściowa marki, wyzwanie Czy kontekst rynkowy? i pozycja wyjściowa marki uzasadniają wyznaczone cele? Czy w tym kontekście? cele są ambitne?? Czy cele korespondują z wyzwaniem?

14 Formularz Effie punkty 1, 2, 3 1. Kontekst rynkowy Opisz kontekst rynkowy przed kampanią: a. ogólna sytuacja na rynku rynek (nie)rozwijający się, rynek (nie)dojrzały, skonsolidowany/rozdrobniony, silnie konkurencyjny itp. b. główne trendy na rynku wzrost/spadek sprzedaży, zmiany cen, sezonowość, nowe technologie, nowe produkty, przemiany ekonomiczne, kulturowe i społeczne itp. c. główni gracze: udziały rynkowe 3-5 głównych graczy, układ sił, źródła przewag, itp. 2. Pozycja wyjściowa marki Przedstaw sytuację marki przed rozpoczęciem działań komunikacyjnych na tle konkurencji np.: udział w rynku/poziom sprzedaży, tendencja wzrostowa/spadkowa. 3. Wyzwanie Jaki był kluczowy problem (główne wyzwanie dla marki / wyników biznesowych), którego rozwiązanie wymagało działań komunikacyjnych?

15 Formularz Effie punkty 1, 2, 3 1. Kontekst rynkowy Jurorzy muszą zrozumieć specyfikę danego rynku, nawet jeśli nie śledzą jego rozwoju na co dzień. Zdefiniować skalę opisywanych zjawisk i trendów. Konkrety, liczby, precyzja. Całościowy obraz rynku. Jeśli zgłoszenie dotyczy wybranego segmentu rynku, to warto przedstawić jego strukturę. 2. Pozycja wyjściowa marki Definiowana przez odwołanie się do otoczenia konkurencji i aktualnych zjawisk rynkowych. Przez pryzmat udziałów, wizerunku, rozwoju produktu/usługi, wydatków mediowych, etc. 3. Wyzwanie Pomiędzy oczywistościami a natłokiem wątków. Dotyczące specyficznie komunikacji! Co chcemy osiągnąć w kontekście TG, sposobów konsumpcji mediów, etapu rozwoju marki, działań konkurencji, etc.

16 Jakie pytania zada sobie juror? Pkt. 4: cele kampanii Czy cele pozwalają na? jasne porównanie wyników marki do obecnej i przeszłej kondycji kategorii?? Czy sposób ustalenia celów może wskazywać na post racjonalizację?

17 Formularz Effie punkt 4 4. Cele kampanii Jakie mierzalne cele miała zrealizować kampania? - odnoszące się do kategorii (kształtowanie rynku, przełamywanie istotnych barier świadomościowych lub barier wejścia do kategorii), - sprzedaży (np. udział w rynku, liczba użytkowników, lojalność użytkowników, gotowość do płacenia wyższych cen, promowanie sprzedaży poza sezonem, zbieranie danych o klientach, pozyskiwanie lead ów), - jak i do komunikacji (np. świadomość spontaniczna lub wspomagana marki, świadomość spontaniczna lub wspomagana reklamy, wizerunek marki, generowanie rekomendacji WOM). Rekomendowane są odniesienia do obecnej i przeszłej kondycji kategorii lub działań konkurencji. Wymień cele kampanii w punktach i zwróć uwagę na spójność z analogicznie podanymi rezultatami kampanii!

18 Formularz Effie punkt 4 Najlepiej, gdy cele: Są operacjonalizacją wyzwania (zdefiniowanie wskaźników i zmiennych pomiaru). Korespondują z obraną strategią komunikacji. Są benchmarkowane (do wcześniejszych wyników marki, pozycji konkurencji, dynamiki rynkowej, etc.) vs. wzięte z sufitu. Odnoszą się do wyników biznesowych marki.

19 Jakie pytania zada sobie juror? Pkt. 5, 6A: grupa docelowa, strategia komunikacji? Czy opis grupy docelowej wskazuje na głębsze jej rozumienie w kontekście kategorii, marki, a nie jedynie na prosty opis ilościowy, demograficzny?? Czy strategia odpowiada bezpośrednio na wyzwanie marki, jest zgodna z jej pozycjonowaniem, czy jej realizacja pozwala na zmianę postaw, zachowań grupy docelowej?? W jaki sposób kreacja i strategia mediowa zapracowały wspólnie, żeby przekazać główną myśl?

20 Jakie pytania zada sobie juror? Pkt. 6B, 7: wdrożenie strategii, wybór kanałów komunikacji? Czy za wyborem kanałów dotarcia stała jakaś strategia związana ze specyfiką kampanii: - marką, przekazem kreatywnym, grupą docelową, specyficzny kontekst, stworzono specjalny kontent dopasowany do kanałów, zadbano o przesyłanie konsumentów między punktami styku o różnych poziomach zaangażowania?

21 Formularz Effie punkty 5, 6A, 6B 5. Grupa docelowa Sprecyzuj założoną grupę docelową oraz zwięźle uzasadnij ten wyboru: jedynie informacje, które miały wpływ na dokonywane wybory strategiczne czy kreatywne). 6a. Główna myśl (idea) i jej uzasadnienie Jaka była główna myśl/idea, na której opierała się prezentowana komunikacja? insight związany z konsumentem, kategorią czy marką, na którym była oparta? wartość tej koncepcji dla efektów kampanii wpływ na zachowanie konsumentów 6b. Wdrożenie strategii komunikacji W jaki sposób kreacja i strategia mediowa zapracowały wspólnie. jak kanały komunikacji nawiązywały do insightu i jaką grały rolę we wdrożeniu do strategii? dlaczego wybrane kanały komunikacji były odpowiednie dla założonej grupy docelowej i głównej idei komunikacyjnej. czy wybrana strategia komunikacji zmieniała się w czasie i w jaki sposób?

22 Formularz Effie punkty 5, 6A, 6B Nie tylko demografia. Nie tylko psychografia. Specyficzne zwyczaje użytkowania, charakterystyczne postawy i cechy relacji z kategorią. Jednolity i wyraźny obraz TG. Czy opis pozwala wyobrazić sobie przedstawiciela TG? 5. Grupa docelowa 6a. Główna myśl (idea) i jej uzasadnienie 6b. Wdrożenie strategii komunikacji Co chcemy powiedzieć konsumentom (przekaz)? Jak chcemy to powiedzieć? Dlaczego właśnie tak, odwołując się do insightu/ów? Jak realizuje to kreacja kampanii? Unikajmy zawiłości (pseudonaukowości)! Gdzie chcemy złapać konsumentów, uwzględniając: Sposób konsumpcji mediów przez TG Cele kampanii Strategię komunikacji i ideę kreatywną Dobór kanałów może stanowić o oryginalności i wiarygodności zgłoszenia!

23 Formularz Effie punkt 7 7a. Wybór kanałów komunikacyjnych Wskaż wszystkie komunikacyjne punkty kontaktu wykorzystane w kampanii TV - Spoty - Branded Content - Product placement - Sponsoring Interactive - Reklama internetowa display - marketing - Wideo online / Interactive TV / Video On Demand - SEM/SEO - Strona internetowa / microsite - Reklama w grach - Radio internetowe - Tworzenie/użycie kontentu - Aplikacje /Widgety /Gry - Konkursy - Program afiliacyjny - Inne Media społecznościowe (strony, aplikacje) Mobile/Tablet - Dedykowana wersja strona na mobile/tablet - Aplikacje - In-App / in-game Ad - Messaging / Editorial / Conetnt - Display Ad - Inne Radio - Spoty - Sponsoring - Konkursy - Program / kontent 7b. Print - Magazyny print - Magazyny digital - Gazety print - Gazety digital - Advertoriale print - Advertoriale - digital - Prasa handlowa - Inserty - Sampling w prasie - Custom Publication Direct - Prezentacja produktu - Listy - e - Telemarketing PR Event Produkt (komunikacja czasowa na opakowaniu) Kino - On screen - Off screen OOH - Billboardy - Transport - Lotniska - Nośniki ambientowe tworzone na potrzeby kampanii - Inne Pokazy branżowe Sponsoring/partnerstwo Handel detaliczny - Nośniki POS - In-Store Merchandizing - Nośniki POS Video - Retailtainment Promocja sprzedaży Guerrilla - Ambient Media - Sampling/Trial - Street Teams - Happening - Flash mob - Projekcje multimedialne Zaangażowanie konsumentów - WOM - Marketing wirusowy - User Generated Content - Blogi Brand Design - Corporate Identity - Design opakowania Inne Podaj procentowe rozłożenie wydatków na wybrane kanały komunikacyjne (np. 100% wydatków = TV 35% + Interactive 25% + Print 20% + Mobile 20%) oraz opisz te punkty kontaktu, które w znaczący sposób przyczyniły się do sukcesu kampanii.

24 Jakie pytania zada sobie juror? Pkt. 8A, 8B, 8C, 8D: skala kampanii? Czy relatywny opis skali kampanii odnosi się do tej samej kategorii (podkategorii) tak samo definiowanej jak ta, wykorzystana do opisu celów kampanii? (unikamy zaniżania SOS)? Czy opis kampanii w mediach własnych i pozyskanych jest wystarczający? Jaka była rola mediów własnych, pozyskanych lub partnerów.

25 Formularz Effie punkt 8A 8. Skala kampanii Podaj wydatki na media z uwzględnieniem działań sponsoringowych i autopromocji oraz opisz intensywność działań w kanałach komunikacyjnych w podziale POE: paid, owned, earned. W przypadku, gdy w kampanii zaangażowane były media partnerów, opisz je oraz podaj ich wartość. 8a. Media paid (bought) kupione/zapłacone Media, w których reklamodawca płaci za umieszczenie przekazu reklamowego, mając wpływ na treść, ale nie mając pełnej kontroli nad formą przekazu (np. spoty reklamowe w TV, reklama w prasie, radio, kinie, reklama typu display w Internecie, linki płatne w wyszukiwarce internetowej). Zaznacz całkowite wydatki brutto (cennikowe), włącznie z kosztem sponsoringu i autopromocji Podaj share of spend zgłoszonego produktu dla łącznych wydatków brutto (uwzględniając koszty sponsoringu i autopromocji) w kategorii, do której odnoszą się cele kampanii, w określonym czasie. W przypadku, gdy w kampanii została zastosowana autopromocja, opisz jaki był jej zakres.

26 Formularz Effie punkty 8B, 8C 8b. Media owned własne Media stworzone przez reklamodawcę, nad którymi ma pełną kontrolę zarówno, co do treści, jak i formy przekazu (np. strona internetowa marki, siły sprzedażowe, direct marketing, eventy, broszury, fan page w serwisie społecznościowym). 8c. Media earned - pozyskane/ zasłużone Media, na których treść i formę przekazu reklamodawca nie miał wpływu. Zawierają treści na temat marki, a ich autorami są konsumenci (np. fora internetowe, blogi, portale społecznościowe, porównywarki cen, wiral, WOM). 8d. Media partnerów To takie, które reklamodawca otrzymał w ramach umów barterowych (partnerskich, sponsorskich i patronackich) umów o charakterze wymiany świadczeń. Opisz jakie media partnerskie wspierały kampanię oraz jaka była ich wartość (np. wg Kantar Media lub cenników partnerów).

27 Formularz Effie punkt 8A 8a. Media paid (bought) kupione/zapłacone poniżej 150 tys. od 8 do 10 mln od 150 tys. do 300 tys. od 10 mln do 15 mln od 300 tys. do 500 tys. od 15 mln do 20 mln od 500 tys. do 700 tys. od 20 mln do 25 mln od 700 tys. do 1 mln od 25 mln do 30 mln od 1 mln do 1,5 mln od 30 mln do 40 mln od 1,5 mln do 2 mln od 40 mln do 50 mln od 2 do 3 mln od 50 mln do 70 mln od 3 mln do 4,5 mln od 70 mln do 90 mln od 4,5 mln do 6 mln powyżej 90 mln od 6 mln do 8 mln Pro bono

28 Formularz Effie punkt 8A Share of Spend zgłoszonego produktu w kategorii, do której odnoszą się cele kampanii, w odniesieniu do czasu: Trwania kampanii: % Share of Spend Całego roku: % Share of Spend Zdefiniuj kategorię, której dotyczy podany SOS. Jeśli dokładne sprecyzowanie SOS w okresie objętym pomiarem efektywności jest z jakiegoś powodu trudne, wpisz komentarz. Najczęściej zadawane pytanie jurorów:? Do jakiej kategorii odnosi się SOS?? Dlaczego do innej niż odnoszą się cele i efekty w zgłoszeniu?

29 Jakie pytania zada sobie juror? Punkt 9: pozostałe działania marketingowe? Czy na podstawie opisu kampanii jestem w stanie w przybliżony sposób wyrobić sobie opinię na temat wpływu działań promocyjnych na sukces kampanii, w ramach 4P? Czy też potrzebuję dodatkowych danych? Czy wiem, co działo się z ceną, dystrybucja i produktem w czasie kampanii przed nią i po niej?? Zaznaczenie w pkt. 9 czegokolwiek skłania jurora do zastanawiania się, jaki był wpływ tych czynników w relacji do wpływu kampanii kluczowy punkt do poradzenia sobie z głównym wyzwaniem jurora.

30 Formularz Effie punkt 9 9. Pozostałe działania marketingowe podjęte równolegle z kampanią Zmiana cen Promocje Zmiany w dystrybucji Zmiana na poziomie produktu (zmiana formuły, składu, zmiana technologiczna, cechy użytkowe, wielkość opakowania, seria limitowana, nowa wersja produktu) CRM / Programy lojalnościowe Żadne Inne (jakie?) Opisz na czym polegały zmiany i wyjaśnij efekt działania każdej z nich. Ważne, aby: Nie ukrywać działań z poszczególnych obszarów. Scharakteryzować je oraz wyjaśnić ich znaczenie dla osiągnięcia rezultatów kampanii.

31 Formularz Effie punkt Zaznacz czy kampania jest oryginalna, czy adaptowana Wybierz spośród poniższych odpowiedzi tą, która najtrafniej opisuje pochodzenie koncepcji wykorzystanych w kampanii: zarówno strategia, jak i kreacja były wypracowane lokalnie zarówno strategia, jak i kreacja były adaptowane z zasobów sieciowych kreacja została wypracowana lokalnie zgodnie z adaptowaną/ międzynarodową strategią kreacja została adaptowana z zasobów sieciowych, ale jej wybór został dokonany na podstawie strategii wypracowanej lokalnie Jeżeli kampania była adaptowana, opisz zakres adaptacji. Jeśli kreacja z zasobów sieciowych została dodatkowo zmodyfikowana pod kątem lokalnej strategii, opisz na czym polegały modyfikacje. Pamiętaj, że: Fakt wykorzystania adaptacji nie musi osłabiać szans zgłoszenia. Należy wykorzystać przestrzeń w formularzu przeznaczoną na wyjaśnienie zakresu adaptacji oraz modyfikacji materiałów sieciowych.

32 Formularz Effie punkt Etyka w reklamie Zaznacz czy kampania (lub któraś z jej egzekucji) była przedmiotem postępowania przed Komisją Etyki Rady Reklamy lub innego postępowania sądowego dotyczącego chociażby w sposób pośredni standardów etycznych w kampanii? Tak Nie Jeśli tak, to wskaż, czy: stwierdzono naruszenie, czy nie stwierdzono naruszenia. Załącz wyrok w formie PDF oraz podaj link do uchwały dotyczącej kampanii.

33 Jakie pytania zada sobie juror? Pkt. 12, 13: efekty kampanii, dlaczego zasługuje na nagrodę? Czy efekty kampanii są rzeczywiście wyróżniające się na tle kategorii? Czy sposób ich prezentacji nie jest specyficznie zawężony, co budzi podejrzenia o manipulację?? Za co zgłaszający liczy na nagrodę?

34 Formularz Effie punkt 12a 12. Efekt kampanii 12a. Wyniki kampanii Wyniki kampanii muszą być przypisane do poszczególnych celów kampanii wymienionych w punkcie 4. Wyniki kampanii powinny dać jurorom podstawę do oceny skuteczności podjętych działań wymaga to podania danych przed i po kampanii, osobno dla każdego z celów. Każdy dowód należy opisać podając czas przeprowadzenia badań oraz okres, do jakiego się odnoszą, a także podać nazwę firmy badawczej (źródło danych). Można zamieścić własny krótki komentarz ułatwiający interpretację podkreślający sukces. Wynik pochodzące ze źródeł zewnętrznych należy poświadczyć w firmie badawczej, która przeprowadziła badania (podpis firmy badawczej w Oświadczeniu Instytutu o prawdziwości danych).

35 Formularz Effie punkt 12a Najczęstsze wątpliwości i braki: Niepełne, wybiórcze dane Wąski wycinek czasu Sztucznie wykreowany a wygodny z perspektywy prezentacji wyników segment rynku o mikroskopijnej skali ( kawa w kapsułkach o smaku orzechowym ) Przy dużych masterbrandach prezentacja wyników jedynie wybranego wariantu, bez informacji o zmianach w strukturze całego portfolio. Cele z sufitu i efekty, o których nie wiadomo co myśleć brak benchmarkingu do wyników konkurencji, dynamiki rynku. Brak precyzji i konkretnych wartości, np.: Cel: X, Realizacja celu: 125%X.

36 Jakie dane zawrzeć w zgłoszeniu? KLUCZOWE SPRZEDAŻ Udziały rynkowe, wielkość sprzedaży. Konieczność benchmarkowania do: wyników konkurencji, dynamiki rynku, analogicznego okresu poprzedniego roku/lat. Indeks cenowy w kategorii. Nie prezentujmy wyników wybiórczo/ w bardzo krótkim wycinku czasu (najlepiej rok z zaznaczeniem czasu trwania kampanii oraz rok poprzedni co pozwala porównać wpływ efektu sezonowości) POMOCNICZE KONDYCJA MARKI Wskaźniki świadomościowe, wizerunkowe, trial, rozważanie marki, itp. Konieczność wytłumaczenia definicji wskaźników mniej oczywistych (na jakie pytanie odpowiadali respondenci w badaniu, jak mierzono dany wskaźnik). OCENA KAMPANII Świadomość i ocena reklamy, ilość odsłon, ilość zgłoszeń do konkursu, ilość nowych rejestracji w serwisie, ściągnięć aplikacji, ilość like ów, ilość zapytań nt. marki lub tematów powiązanych z kampanią w przeglądarce, itp. Konieczność odnoszenia do wcześniejszych osiągnięć marki (jeśli dotyczy działań cyklicznych) oraz konkurencji.

37 Formularz Effie punkt 12b 12b. Dokumenty dowodowe Miejsce poniżej może zostać wykorzystane wyłącznie do zamieszczenia wykresów, tabel lub innych materiałów dowodowych ilustrujących wyniki przedstawione w punkcie 12a.

38

39 Formularz Effie punkt 12B 12b. Dokumenty dowodowe Miejsce poniżej może zostać wykorzystane wyłącznie do zamieszczenia wykresów, tabel lub innych materiałów dowodowych ilustrujących wyniki przedstawione w punkcie 12a. Rynkowe udziały marki X w kategorii Z Źródło: Klient za GfK Polonia

40 Formularz Effie punkt 12B 12b. Dokumenty dowodowe Miejsce poniżej może zostać wykorzystane wyłącznie do zamieszczenia wykresów, tabel lub innych materiałów dowodowych ilustrujących wyniki przedstawione w punkcie 12a.

41 Formularz Effie punkt 12B 12b. Dokumenty dowodowe Miejsce poniżej może zostać wykorzystane wyłącznie do zamieszczenia wykresów, tabel lub innych materiałów dowodowych ilustrujących wyniki przedstawione w punkcie 12a.

42 Formularz Effie punkt 12B

43 Pisanie zgłoszenia do Effie Zacznij od uzasadnienia, aby sprawdzić czy wiesz dlaczego zgłaszasz daną kampanię? Kluczowe punkty w konstrukcji zgłoszenia Sformułowanie WYZWANIA Postawienie CELÓW Zdefiniowanie STRATEGII Wykazanie EFEKTÓW Reszta punktów z formularza buduje kontekst

44 Zgłoszenie Effie to: Napisanie briefu oraz ODPOWIEDŹ NA PYTANIA JURORÓW Pytania nie występują w dwóch sytuacjach: genialnie napisanego zgłoszenia, nie pozostawiającego żadnych wątpliwości (dużo rzadziej) lub w sytuacji, gdy jury ma pewne wątpliwości jak ocenić zgłoszenie, czy zasługuje ono na nagrodę? (dużo częściej) Pytania to dobry znak!!! Oznaczają, że jury widzi szansę na wyróżnienie, ale ma wątpliwości. Nie rozwiane wątpliwości zawsze działają na niekorzyść zgłoszenia. Dlatego niesłuszną jest częsta strategia ignorowania pytań (odpowiedzi w stylu: nie dysponujemy takimi danymi). Przygotujcie się na to, że mogą wystąpić pytania, na które trzeba udzielić odpowiedzi w określonym regulaminem czasie. Wykazać maksymalne staranie, aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi jury (to jak dopytywanie na egzaminie w celu sprawdzenia czy zasługuje się na lepszą ocenę). Odpowiadać szczerze, nie zatajać informacji.

45 Sponsorzy i Patroni Effie 2015

46 Dziękujemy za uwagę ZGŁOSZENIA: NOMINACJE: GALA: 12.10

WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE

WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE I. Zasady konkursu Celem konkursu jest wyłonienie kampanii (zgłoszeń), które w szczególnie skuteczny sposób przyczyniły się do realizacji celów biznesowych danego podmiotu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

EFFIE 2013 WSKAZÓWKI DLA JURORÓW WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE

EFFIE 2013 WSKAZÓWKI DLA JURORÓW WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE EFFIE AWARDS 2013 EFFIE 2013 WWW.EFFIE.PL EFFIE Zasady konkursu Celem konkursu jest wyłonienie kampanii (zgłoszeń), które w szczególnie skuteczny sposób przyczyniły się do realizacji celów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla uczestników konkursu Effie 2014

Szkolenie dla uczestników konkursu Effie 2014 Szkolenie dla uczestników konkursu Effie 2014 Proces zgłaszania I kwestie regulaminowe Proces zgłaszania kampanii do Effie 2014 Przyjmowanie zgłoszeń start 14.04 1. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu.

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI Wymierne dowody, a nie opinie: EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI na podstawie wyników modeli ekonometrycznych Publicis Media Cel analizy Wyniki O Publicis Media w Polsce Tło i metodologia Data, Technology & Innovation

Bardziej szczegółowo

LAY S (PODSTAWOWA LINIA PRODUKTOWA LAY S PŁASKIE)

LAY S (PODSTAWOWA LINIA PRODUKTOWA LAY S PŁASKIE) ŻYWNOŚĆ NAZWA PRODUKTU RODZAJ PRODUKTU TYTUŁ KAMPANII ZASIĘG KAMPANII KLIENT ZGŁASZAJĄCY LAY S (PODSTAWOWA LINIA PRODUKTOWA LAY S PŁASKIE) CHIPSY ZIEMNIACZANE WYMYŚL NOWY SMAK LAY S! OGÓLNOPOLSKI FRITO

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI Wymierne dowody, a nie opinie: EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI na podstawie wyników modeli ekonometrycznych Publicis Media Cel analizy Wyniki O Publicis Media w Polsce Tło i metodologia Data, Technology & Innovation

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie MIXX Awards 2017

Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie MIXX Awards 2017 Wytyczne do zgłaszania prac w Konkursie MIXX Awards 2017 Poniższy dokument określa zasady opracowania zgłoszenia Kampanii w poszczególnych kategoriach konkursowych. Ogólne wytyczne do zgłaszania Kampanii:

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EFFIE 2013 PRZEWODNIK PRZEWODNIK 2013 DLA ZGŁASZAJĄCYCH

EFFIE 2013 PRZEWODNIK PRZEWODNIK 2013 DLA ZGŁASZAJĄCYCH 2013 DLA ZGŁASZAJĄCYCH 1 SPIS TREŚCI Co nowego? Kalendarz konkursu Kryteria kwalifikujące 3 Dokumenty zgłoszeniowe Formularz zgłoszeniowy Dokument proceduralny Opis kampanii 4 Kategorie 5 Zgłoszenia do

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH I. RYNEK TRENDY REKLAMY WIDEO Źródło: IAB AdEx 2011 I. RYNEK - DLACZEGO REKLAMA VIDEO Trend światowy wskazuje na duży potencjał rozwoju reklamy wideo w Polsce (reklama wideo

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Public affairs. Produkcja filmowa

Public affairs. Produkcja filmowa Strategia Eventy Produkcja filmowa Public affairs Guerilla Marketing Brief DATA BRIEFINGU DATA PREZENTACJI BRIEF PRZYGOTOWAŁ FIRMA: IMIĘ NAZWISKO: E MAIL: MOBILE: WWW: FORMA PREZENTACJI/ WYSYŁKA W FORMIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku są konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE

EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE Dla każdej zgłaszanej kategorii konieczne jest: wypełnienie oddzielnego formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletu przykładów kreatywnych oraz uiszczenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING INTERNETOWY WPROWADZENIE

MARKETING INTERNETOWY WPROWADZENIE SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA MARKETING INTERNETOWY WPROWADZENIE Poznasz potęgę marketingu internetowego i jego miejsce wśród innych obszarów komunikacji marketingowej. Dowiesz się kim są

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRODUKTU FILM KINOWY AUTA 2 RODZAJ PRODUKTU PREMIERA FILMU KINOWEGO TYTUŁ KAMPANII AUTA 2 ZASIĘG KAMPANII OGÓLNOPOLSKI KLIENT

NAZWA PRODUKTU FILM KINOWY AUTA 2 RODZAJ PRODUKTU PREMIERA FILMU KINOWEGO TYTUŁ KAMPANII AUTA 2 ZASIĘG KAMPANII OGÓLNOPOLSKI KLIENT PROMOCJA NAZWA PRODUKTU FILM KINOWY AUTA 2 RODZAJ PRODUKTU PREMIERA FILMU KINOWEGO TYTUŁ KAMPANII AUTA 2 ZASIĘG KAMPANII OGÓLNOPOLSKI KLIENT FORUM FILM / THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA ZGŁASZAJĄCY CARAT

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner?

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Data: 18-19.05.2011 a.radwan@hypermediaisobar.pl j.rzepecki@hypermediaisobar.pl Agenda Droga Banku do pozyskania Klienta jest

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START INTEGRAL DEVELOPMENT DLA MAREK NOWEJ ERY Na polskim rynku pojawia się coraz więcej marek nowej ery są to marki, które powstały

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU SUKCES REBRANDINGU Stacje należące do Grupy 4FUN MEDIA S.A. zostały na nowo sprofilowane. Stworzono spójny system zintegrowanej komunikacji wizualnej wszystkich kanałów należących

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla startujących w konkursie Effie 2013

Szkolenie dla startujących w konkursie Effie 2013 Szkolenie dla startujących w konkursie Effie 2013 EFFIE 2013 Podstawowe założenia konkursu co i jak ocenia Effie? Co ocenia Effie? Wyizolowany wpływ jednego z czterech P marketing mix (promocja, cena,

Bardziej szczegółowo

SERWIS KORPORACYJNY B2B

SERWIS KORPORACYJNY B2B SERWIS KORPORACYJNY B2B Przygotowanie nowego serwisu korporacyjnego dla klienta B2B - Analiza dotychczasowego serwisu korporacyjnego - Przygotowanie architektury informacji - Prace nad makietami UX - Badania

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE

EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE Dla każdej zgłaszanej kategorii konieczne jest: wypełnienie oddzielnego formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletu przykładów kreatywnych oraz uiszczenie

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE )

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) Konferencja podsumowująca, GDAŃSK, 25.11.2015 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę. unlimited imagination

Wypromuj swoją markę. unlimited imagination Wypromuj swoją markę unlimited imagination Kompetencje DESIGN CREATIVE DIGITAL Analizujemy, tworzymy, odkrywamy kreatywne i efektywne rozwiązania. Specjalizujemy się w dziedzinach związanych z marketingiem

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać 45 najlepszych. prezentacji na FORUM?

Jak wybrać 45 najlepszych. prezentacji na FORUM? Jak skutecznie dotrzeć do Klienta? Multikanałowa, zintegrowana komunikacja i wiedza Jak wybrać 45 najlepszych kluczem do sukcesu w Internecie. prezentacji na FORUM? Na przykładzie case study Neckermann

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy

Propozycja współpracy Propozycja współpracy W JAKICH REALIACH DZIAŁAMY? Duża dynamika zmian na rynku Konieczność permanentnego nadążania za zmianami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów Duże tempo pracy Presja czasu i

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao).

Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao). Główne wnioski Branża interaktywna wierzy w efektywnośd marketingu i reklamy w Internecie (83 proc.). Na dalszych miejscach pod względem efektywności znajdują się działania public relations (71%), prasa

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: sprzedaż, marketing, dział handlowy

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EFFIE AWARDS 2015

REGULAMIN KONKURSU EFFIE AWARDS 2015 REGULAMIN KONKURSU EFFIE AWARDS 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Effie Awards (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Niezależne badanie Nielsena Nielsen Digital Ad Ratings potwierdza wysoką jakość danych Grupy Netsprint

Niezależne badanie Nielsena Nielsen Digital Ad Ratings potwierdza wysoką jakość danych Grupy Netsprint Niezależne badanie Nielsena Nielsen Digital Ad Ratings potwierdza wysoką jakość danych Grupy Netsprint netsprint audience Niezależne badanie Nielsen Digital Ad Ratings potwierdza wysoką jakość danych Netsprint

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Video Marketing YouTube & Facebook Video

Video Marketing YouTube & Facebook Video agenda szkolenia Video Marketing YouTube & Facebook Video prowadzi Magdalena Daniłoś zgłoszenia: szkolenia@socialmedianow.pl lub http://tydzien.socialmedianow.pl/ Aż 90% poskich marketerów, którzy realizowali

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE EFFIE AWARDS 2015

KATEGORIE EFFIE AWARDS 2015 KATEGORIE EFFIE AWARDS 2015 Kampania może zostać zgłoszona jednocześnie do kategorii produktów i usług oraz do kategorii specjalnej (z wyjątkiem kategorii Launch), ale zgłoszenie w tych kategoriach powinno

Bardziej szczegółowo

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Informatykiem Kim jestem? Kim jestem? Informatykiem Przedsiębiorcą Kim jestem? Historia Patrz.pl 3 studentów ocena

Bardziej szczegółowo

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie?

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie? prezentuje agenda 1 KIM JESTEŚMY 2 Jak działamy 3 Co możemy zrobić dla Ciebie? 4 Dlaczego my 5 Kontakt KIM JESTEŚMY kim jesteśmy Jesteśmy agencją reklamową typu marketing communiaction, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009 prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009 agenda 1. ogólne informacja na temat badania 2. charakterystyka respondentów 3. wyniki 4. najważniejsze wydarzenia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KONKURS FILM HACK 1. Organizator Konkursu Organizator 2. Cel Konkursu Projekt Uczestnicy Konkursu a. Uczestnicy 5. Warunki udziału w Konkursie

KONKURS FILM HACK 1. Organizator Konkursu Organizator 2. Cel Konkursu Projekt Uczestnicy Konkursu a. Uczestnicy 5. Warunki udziału w Konkursie KONKURS FILM HACK Celem Konkursu Film Hack dalej zwanego Konkursem jest promocja YouTube jako kreatywnego medium reklamowego. W Konkursie tym nie powinny być zgłaszane zrealizowane kampanie lecz innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Marketing Bezpośredni Mikołaj Janicki SMB Wtorek, 31 maja 2011 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE brand managerom i product managerom dyrektorom marketingu Poznasz trendy marketingu cyfrowego zwiększające efektywność Dowiesz się czym jest efekt ROPO

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy zespołem kreatywnym i portalem wnętrzarskim. Tworzymy na Twoje zlecenie kontent Video, Foto, Artykuły, Działania Promocyjne, Eventy, Socjal

Jesteśmy zespołem kreatywnym i portalem wnętrzarskim. Tworzymy na Twoje zlecenie kontent Video, Foto, Artykuły, Działania Promocyjne, Eventy, Socjal Jesteśmy zespołem kreatywnym i portalem wnętrzarskim. Tworzymy na Twoje zlecenie kontent Video, Foto, Artykuły, Działania Promocyjne, Eventy, Socjal Media. Dajemy Ci platformę do publikacji wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL Naucz się tworzyć skuteczne i angażujące kampanie w internecie! Dowiedz się, jak planować skuteczne i angażujące kampanie w internecie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Gali Mobility Trends 2015

Podsumowanie Gali Mobility Trends 2015 Podsumowanie Gali Mobility Trends 2015 Szanowni Państwo! Szósta edycja Gali Mobility Trends odniosła ogromny sukces. Gratulujemy wszystkim laureatom statuetek Złoty Bell. Dziękujemy sponsorom, partnerom

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo