EFFIE 2013 PRZEWODNIK PRZEWODNIK 2013 DLA ZGŁASZAJĄCYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFFIE 2013 PRZEWODNIK PRZEWODNIK 2013 DLA ZGŁASZAJĄCYCH"

Transkrypt

1 2013 DLA ZGŁASZAJĄCYCH 1

2 SPIS TREŚCI Co nowego? Kalendarz konkursu Kryteria kwalifikujące 3 Dokumenty zgłoszeniowe Formularz zgłoszeniowy Dokument proceduralny Opis kampanii 4 Kategorie 5 Zgłoszenia do konkursu 6 Powody nałożenia dodatkowych opłat lub dyskwalifikacji 10 Jak wypełnić Formularz zgłoszeniowy? 11 Powody, dla których zgłoszenia dostają słabsze oceny 12 Jak będzie oceniane twoje zgłoszenie? 13 Katalog Effie Instrukcje wysyłki W skrócie 17 KONTAKT Potrzebujesz pomocy lub rady? Zajrzyj na zadzwoń: lub wyślij i 2

3 CO NOWEGO? W tym roku przewidujemy dwa terminy przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 czerwca 2013 r. do godz. 16:00 i w drugim terminie do 17 czerwca 2013 do godz. 16:00 po uiszczeniu dodatkowej jednorazowej opłaty w wysokości 2000 zł. Zgłoszenia należy wysłać do Audytora konkursu. Termin przyjęcia zgłoszenia Opłata za zgłoszenie 12 czerwca 2013 godz. 16:00 Według cennika regulaminowego 17 czerwca 2013 godz. 16:00 Według cennika regulaminowego zł netto Terminy przyjmowania zgłoszeń do Effie nie ulega wydłużeniu. Po ostatecznym terminie przyjmowania zgłoszeń - 17 czerwca, zgłoszenia nie będą przyjmowane. KALENDARZ KONKURSU* 06 maj 12 czerwiec Przyjmowanie zgłoszeń czerwiec czerwiec Drugi termin przyjmowania zgłoszeń (za dodatkową opłatą zgłoszeniową) Weryfikowanie zgłoszeń i wprowadzanie poprawek na prośbę Organizatora 08 lipiec 12 sierpień Głosowanie jurorów online 05 wrzesień Obrady jury 12 wrzesień Ogłoszenie nominacji 14 październik Gala Effie *Organizator zastrzega sobie prawo zmian powyższych dat. KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE Do konkursu Effie można zgłosić kampanie marketingowe / działania komunikacyjne, które były przeprowadzone na terytorium Polski między styczniem 2012 roku, a grudniem 2012 roku. Kampanie te mogły rozpocząć się wcześniej lub skończyć później, lecz decydująca część komunikacji musiała być prowadzona w kwalifikującym okresie. Do tego okresu muszą odnosić się też wszelkie dotyczące ich dane i wyniki kampanii. 3

4 DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE Formularz Zgłoszeniowy (Brief) Zgłoszenie powinno zawierać wyczerpujący opis wszystkich działań komunikacji marketingowej, które stworzono i wprowadzono w życie w ramach tej kampanii, jak również opis wszelkich innych czynników, które wpłynęły na wyniki kampanii. Każdy punkt Formularza Zgłoszeniowego opatrzony jest wskazówkami, jakie informacje powinny się w nim znaleźć zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi opisami. Nie możesz przekroczyć limitów liter lub słów podanych w obszarach do wypełnienia. Przypominamy: Kategoria to wybrana z listy kategoria, w której Waszym zdaniem kampania powinna być oceniana przez sędziów. Prosimy o uważne zapoznanie się z definicjami kategorii. Nazwa produktu to nazwa reklamowanej marki produktu lub usługi, np. Kleenex, a nie Chusteczki marki Kleenex. Rodzaj produktu to zwięzły opis rodzaju reklamowanego produktu lub usługi, bez wymieniania nazwy marki, np. Papierowe chusteczki do nosa, a nie Chusteczki Kleenex. Tytuł kampanii to tytuł kampanii, a nie tytuły poszczególnych reklam kampanii. Tytuł będzie stosowany przy informacjach prasowych, na stronie konkursu, w trakcie gali i w katalogu Effie. Wszyscy Zgłaszający oraz Klient muszą zapoznać się z treścią Formularza i zaakceptować ją składając podpis na ostatniej stronie. Opis Kampanii Jest to opis case u który zostanie umieszczony w katalogu Effie 2013 wraz z wykresami dowodowymi (patrz katalogi z poprzednich edycji konkursu). Opis może mieć maksymalnie 6400 znaków uwzględniając spacje i znaki przestankowe. Tekst musi posiadać nagłówki na wzór Formularza Zgłoszeniowego np.: kontekst rynkowy, pozycja wyjściowa marki, wyzwanie, cele kampanii, grupa docelowa, strategia komunikacji, efekty kampanii. Organizatorzy zastrzegają, iż Opis może nie być przedstawiany do akceptacji Agencji, przed drukiem w katalogu Effie. Zmiany w tekście i wykresach, powodują każdorazowe dodatkowe opłaty (patrz Regulamin Konkursu). Na ostatniej stronie Opisu Kampanii muszą znaleźć się podpisy wszystkich Zgłaszających i Klienta. Dokument Proceduralny Jest szczegółowym opisem podmiotów zgłaszających i biorących udział przy tworzeniu kampanii, a także deklaracją zaakceptowania Regulaminu i złożenia odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych. Dokument MUSI zawierać potwierdzenie wyników kampanii przez odpowiednią instytucję lub instytut badawczy oraz Klienta (podpisy i pieczątki). 4

5 KATEGORIE Dla każdej zgłaszanej kampanii i do każdej kategorii należy wypełnić oddzielny komplet Dokumentów zgłoszeniowych, dostarczyć przykłady kreatywne oraz uiścić opłatę zgłoszeniową. Organizatorzy Effie zastrzegają sobie prawo zmiany kategorii kampanii, dzielenia/zmiany definicji kategorii i/lub odrzucenia zgłoszenia w wypadku nie stosowania się zgłaszającego do Regulaminu Effie. Istnieją 2 grupy kategorii: Kategorie produktów i usług Kategorie specjalne Zgłaszając kampanię do kategorii z pierwszej grupy (kategorii produktów usług), możesz jednocześnie zgłosić tę samą kampanię do jednej kategorii z grupy drugiej (kategorii specjalnej), np.: 1. Kampania danej marki piwa zgłaszana do kategorii Long term, może zostać również zgłoszona w kategorii Napoje. Nie może natomiast być równocześnie zgłoszona w innej kategorii specjalnej. 2. Kampania danej marki banku zgłoszona w kategorii Bankowość, może zostać zgłoszona jednocześnie w kategorii Digital. Nie może natomiast być równocześnie zgłoszona w innej kategorii produktów i usług. 3. UWAGA! Kampania launchująca nowy produkt powinna być zgłoszona tylko w kategorii Launch. Kategorie produktów i usług 1. Artykuły nieżywnościowe 2. Bankowość 3. Dobra konsumenckie 4. E-commerce / e-services / m-commerce 5. Kampanie dotyczące edukacji społecznej, kampanie CSR 6. Leki i suplementy diety 7. Media 8. Napoje 9. Pro Bono 10. Promocja miejsc i wydarzeń oraz sponsoring kultury i sportu 11. Retail (sklepy / sieci handlowe) 12. Telekomunikacja 13. Ubezpieczenia i inwestycje 14. Usługi 15. Żywność Kategorie specjalne 16. Digital 17. Launch 18. Limited budget 19. Long term marketing excellence 20. Media idea Szczegółowy opis definicji kategorii można znaleźć na stronie 5

6 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 1. Zaloguj się na Platformę Konkursową SAR (platforma.sar.org.pl) Jeśli posiadasz już konto na Platformie SAR, to jest ono nadal aktywne. W innym przypadku musisz przejść przez proces rejestracyjny. Zgłoszenia na Platformie dokonuje Lider zgłoszenia (w przypadku dwóch Liderów, jest to pierwsza firma wymieniona w Dokumencie proceduralnym). 2. Z dostępnych konkursów wybierz Effie 2013, pobierz i przeczytaj Regulamin oraz informacje nt. kategorii, wykresów, materiałów kreatywnych i ich specyfikacji, a następnie otwórz zgłoszenie klikając Zgłoś uczestnictwo do konkursu. 3. Zaakceptuj Regulamin oraz wybierz kategorię, do której chcesz zgłosić kampanię. 4. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy (brief) Formularz możesz dowolnie przeglądać i edytować przez cały okres przyjmowania zgłoszeń do momentu, kiedy zamkniesz zgłoszenie. Uważnie przeczytaj opisy każdego z punktów i odpowiedz na zawarte w nich pytania. W opisach znajdują się istotne wskazówki mówiące o tym, co powinno znaleźć się w każdym z poszczególnych punktów. Pamiętaj, że jurorzy również widzą te opisy i szukają odpowiednich informacji w Twoim zgłoszeniu. Opisz historię kampanii zwięźle, przejrzyście, w interesujący sposób opierając ją na rzetelnych faktach popartych wiarygodnymi źródłami. Opisz wszystkie dane w zgłoszeniu podając źródło, z którego pochodzi informacja. Brak źródeł danych może wiązać się z dodatkową opłatą regulaminową. PODAWANIE ŹRÓDEŁ DANYCH ZAWARTYCH W ZGŁOSZENIU Podaj źródła wszystkich danych, jakie zamieszczasz w Formularzu zgłoszeniowym, wymieniając odpowiednie źródło obok każdej danej lub w jasno oznaczonych przypisach na dole każdej rubryki. Podpisz zarówno dane w tekście jak i te na wykresach. Udokumentuj wszelkie wyniki możliwie jak najbardziej szczegółowo: podaj źródła danych, wymień przeprowadzone badania oraz określ przedział czasu, który obejmowały. Dopuszczalne źródła to np.: dane reklamodawcy, dane z badań agencji lub dane instytucji badawczych. Opisując źródło danych, podaj konkretną nazwę firmy, z wyjątkiem sytuacji, gdy źródłem jest Agencja (reklamowa, mediowa lub inna). W tym przypadku należy użyć określenia badania agencyjne lub dane agencji. Zgłoszenie może zostać zdyskwalifikowane lub obciążone dodatkową opłatą, jeśli nazwa Agencji zostanie podana w Formularzu Zgłoszeniowym lub materiałach kreatywnych. 5. Załącz Opis kampanii w dokumencie Word W katalogu Effie publikowane są Opisy kampanii, które otrzymają nominację lub nagrodę w danej edycji konkursu. Publikacja Opisu w katalogu Effie jest, zgodnie z Regulaminem Effie obligatoryjną, płatną częścią zgłoszenia. Opis kampanii powinien mieć maksymalnie 6400 znaków (uwzględniając spacje i znaki przestankowe) oraz powinien być podzielony na zatytułowane akapity wzorowane na Formularzu zgłoszeniowym np.: kontekst rynkowy, pozycja 6

7 wyjściowa marki, wyzwanie, cele kampanii, grupa docelowa, strategia komunikacji, efekty kampanii. Pod Opisem należy zamieścić maksymalnie 4 wykresy, wybrane spośród materiałów dowodowych załączonych w Formularzu zgłoszeniowym (pkt. 12b), które zostaną opublikowane w katalogu. Jeżeli wykresy muszą zostać zmodyfikowane na potrzeby publikacji, prosimy o kontakt z Organizatorem. Przykłady kreacji ilustrujące kampanię zostaną wybrane przez Organizatora spośród tych zamieszczonych w zgłoszeniu na Platformie. W przypadku, gdy Zgłaszającym zależy na umieszczeniu konkretnej pracy w katalogu, prosimy o odpowiednią adnotację na końcu Opisu. Zachęcamy do zapoznania się z opisami opublikowanymi w katalogach z poprzednich edycji. 6. Wypełnij Dokument proceduralny Wymień dane Liderów zgłoszenia i Współzgłaszających oraz Klienta wraz z nazwiskami osób pracujących nad kampanią. Wpisz również dane instytucji lub instytutów badawczych, na których dane powołujesz się w zgłoszeniu. Na końcu zapoznaj się z zapisem dotyczącym edukacji, promocji i publikacji zgłoszeń oraz uzgodnij z klientem czy zgadzacie się na publikację formularza zgłoszeniowego lub Opisu kampanii przez Organizatora i licencjodawcę konkursu Effie Worldwide. Jeżeli nie wyrażacie zgody na tę publikację, prosimy o załączenie 90 wyrazowego podsumowania kampanii. Prosimy o uważne przeczytanie zawartych w Dokumencie oświadczeń oraz zebranie podpisów i pieczątek wymienionych przedstawicieli. 7. Wgraj materiały kreatywne nie przekraczając dopuszczalnej ilości plików Materiały kreatywne powinny przedstawiać przykłady działań podjętych w wiodących kanałach komunikacyjnych. Materiały możesz wgrywać nawet jeśli jeszcze jesteś w trakcie uzupełniania Formularza. Możesz je przeglądać, usuwać i dodawać przez cały okres przyjmowania zgłoszeń do momentu, kiedy zamkniesz zgłoszenie. MATERIAŁY KREATYWNE Materiały kreatywne muszą być zgodne z wymaganą w konkursie Effie specyfikacją (dokładny opis wymagań technicznych z znajduje się na stronie effie.pl oraz na Platformie SAR w dokumencie Materiały i specyfikacje). Pamiętaj, aby wgrywać pliki jak najlepszej jakości, gdyż będą one prezentowane na obradach jury i w trakcie gali Effie. Pliki nie spełniające wymogów technicznych mogą nie zostać dopuszczone do konkursu. Dopuszczalna ilość plików to: co najmniej 1, a maksymalnie 10 plików LUB film o kampanii i dodatkowo maksymalnie 4 kreacje pojawiające się w filmie, które jurorzy powinni zobaczyć osobno. FILM O KAMPANII może zawierać przykłady kreacji użytych w kanałach komunikacyjnych wskazanych w zgłoszeniu będących odpowiedzą na podjętą ideę i strategię komunikacyjną. Nie ma natomiast opowiadać treści z Formularza (briefu), prezentować wyzwania, celów czy wyników, bo jest integralną częścią zgłoszenia prezentowaną jurorom jednocześnie. Film może być używany na Gali Effie oraz na stronie internetowej. 7

8 Film nie może zawierać: wyników kampanii, nazw i logotypów agencji zgłaszających, logotypów ani przykładów prac konkurencji, plików, do których użycia zgłaszający nie mają praw. Długość filmu nie może przekraczać 2 minut. 8. Sprawdź treść zgłoszenia i załączone pliki Po wypełnieniu zgłoszenia i wgraniu przykładów prac kreatywnych, upewnij się, czy udało Ci się poprawnie załączyć wszystkie pliki oraz czy informacje w Formularzu zgłoszeniowym i Dokumencie proceduralnym są poprawne, nie zawierają nazw własnych agencji zgłaszających, ani błędów ortograficznych. Dopóki nie zamkniesz zgłoszenia możesz wprowadzać zmiany we wszystkich Dokumentach zgłoszeniowych oraz w załączonych pracach kreatywnych poprzez Edycję zgłoszenia lub dodawanie i usuwanie plików. Istnieje również możliwość zrobienia próbnych wydruków - Formularz Zgłoszeniowy (Dokument Brief) oraz Dokument proceduralny zapisują się na Platformie w plikach PDF, jako kopie robocze. 9. Zamknij zgłoszenie Ostatnim krokiem na Platformie SAR jest zamknięcie zgłoszenia. Jedynie zamknięte zgłoszenia są przyjmowane do konkursu. UWAGA! Po zamknięciu zgłoszenia nie możesz wprowadzać już żadnych zmian, dodawać, ani usuwać plików. Dlatego przed zamknięciem sprawdź, czy wymagane pola formularza są wypełnione, a w każdym zgłoszeniu są poprawne przykłady plików kreatywnych. Sprawdź poprawność pisowni nazw własnych i nazwisk. Jeśli Wasza kampania wygra, informacje, które podajesz na Platformie SAR i w zgłoszeniu, będą uznane za obowiązujące. 10. Opłać zgłoszenie i wydrukuj potwierdzenie przelewu Stawki opłat zgłoszeniowych różnią się w zależności od członkostwa w SAR oraz od ilości podmiotów zgłaszających. Prosimy o uważne zapoznanie się z tabelą opłat w Regulaminie. Do wydrukowanych dokumentów zgłoszeniowych należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty lub przesłać je mailem po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem. 11. Wydrukuj po 1 kopii każdego z Dokumentów zgłoszeniowych i zbierz odpowiednie podpisy poświadczające prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu Formularz Zgłoszeniowy (brief) musi zostać podpisany na ostatniej stronie Formularza przez: wszystkich Zgłaszających (Liderów i Współzgłaszających), Klienta, Instytucje i instytuty badawcze. 8

9 Opis Kampanii (do druku w katalogu Effie) musi zostać podpisany na ostatniej stronie Opisu przez: wszystkich Zgłaszających (Liderów i Współzgłaszających), Klienta. Dokument Proceduralny musi zostać podpisany oraz zawierać pieczątki firm w wyznaczonych miejscach dokumentu: wszystkich Zgłaszających (Liderów i Współzgłaszających), Klienta, Instytucje i instytuty badawcze. 12. Dostarcz podpisane dokumenty zgłoszeniowe do siedziby Audytora konkursu w odpowiednim terminie Podpisane dokumenty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty zgłoszeniowej prześlij do biura Audytora konkursu kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy na ul. Łowicką 62, w Warszawie w pierwszym terminie do dnia do godz. 16:00 lub w drugim terminie do do godz. 16:00 po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Liczy się godzina dostarczenia zgłoszenia, a nie nadania. UWAGA! Zgłoszenia nadesłane po po godz. 16:00 nie będą dopuszczone do konkursu, a opłaty zgłoszeniowe nie będą zwracane. 9

10 POWODY NAŁOŻENIA DODATKOWYCH OPŁAT LUB DYSKWALIFIKACJI W przypadku naruszenia postanowień regulaminowych, Komitet Effie może nałożyć dodatkowe opłaty na Lidera zgłoszenia lub postanowić o dyskwalifikacji zgłoszenia. 1. Nazwa agencji wymieniona w Formularzu zgłoszeniowym lub filmie o kampanii i na innych materiałach kreatywnych. Effie jest konkursem, w którym nazwa Agencji nie może być znana oceniającym jurorom nie podawaj nazw agencji nigdzie na Formularzu Zgłoszeniowym ani na materiałach kreatywnych. Nie podawaj nazwy Agencji (ani żadnej innej Agencji reklamowej, mediowej lub innej) jako źródła danych. Jeśli badania zostały przeprowadzone przez samą agencję, należy napisać badania agencyjne. 2. Wyniki nie zaopatrzone źródłem. W przypadku wszystkich danych, musi zostać wskazane konkretne, weryfikowalne źródło. Na przykład: dane reklamodawcy, dane z badań agencji lub dane instytucji badawczych, stanowiących stronę trzecią. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania dokładności danych u wskazanego źródła. Źródła należy podać obok każdej danej lub w jasno oznaczonych przypisach na dole każdego opisu w formularzu zgłoszeniowym. Udokumentuj wszelkie dowody wyników możliwie jak najbardziej szczegółowo: podaj źródła danych, wymień przeprowadzone badania oraz określ przedział czasu, który obejmowały. Podaj konkretną nazwę firmy, z wyjątkiem sytuacji, gdy źródłem jest Agencja (reklamowa, mediowa lub inna). W przypadku, gdy źródłem danych jest sama Agencja, należy użyć określenia badania agencyjne. 3. Zamieszczenie logotypów, grafik lub innych materiałów kreatywnych w Formularzu zgłoszeniowym. Jedynymi elementami graficznymi, jakie mogą znajdować się w Formularzu Zgłoszeniowym są wykresy i tabele stanowiące ilustrację danych opisanych w wynikach kampanii. Żadne materiały kreatywnie zaprojektowane do kampanii nie mogą znaleźć się w materiałach dowodowych (pkt 12b). 4. Briefy napisane odręcznie lub uzupełnione wzory dokumentów zgłoszeniowych udostępniane na stronie konkursu. Wszystkie zgłoszone briefy muszą być wygenerowane z Platformy konkursowej SAR. 5. Niekompletny Formularz zgłoszeniowy. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza zgłoszeniowego. 6. Nie dostarczenie wymaganego przy zgłoszeniu kompletu dokumentów. 7. Niedotrzymanie terminu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane w pierwszym terminie do (16:00) oraz w drugim terminie do (16:00) po uiszczeniu dodatkowej opłaty. 10

11 JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zacznij od razu. Nie zostawiaj pisania zgłoszenia na ostatnią chwilę. Jest dużo czasu na napisanie zgłoszenia, ale jest to długi i pracochłonny proces. Pamiętaj, że do momentu zamknięcia przez Ciebie zgłoszenia, możesz nad nim pracować i wprowadzać zmiany, a także równocześnie dodawać przykłady kreatywne. Bądź konkretny. Przedstaw historię waszego przypadku w łatwym do zrozumienia stylu, unikając przesady. Powiązanie między wyzwaniem, celami, główną ideą, realizacją kreatywną oraz wynikami powinno zostać jasno przedstawione. Opisz istniejący przed kampanią kontekst rynkowy. Nie zakładaj, że jurorzy czytający Wasze zgłoszenie znają szczegóły sytuacji na rynku w każdej kategorii. Przedstaw jasny obraz istniejącej sytuacji. Dołącz jasne, proste oraz istotne wykresy i tabele. Jeśli wykresy i tabele zostały poprawnie wykonane, pozwolą jurorom na łatwiejszą ocenę sukcesu Waszej kampanii. Znaj zasady. Zanim wyślesz zgłoszenie, przejrzyj raz jeszcze regulamin. Podaj źródła danych. Podaj konkretne, weryfikowalne źródła wszelkich danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. Przeczytaj i popraw błędy. Zanim wydrukujesz Dokumenty zgłoszeniowe upewnij się, że zawierają wszystkie elementy oraz, że nie ma w nich błędów ortograficznych. Sprawdź, czy nigdzie w Formularzu zgłoszeniowym ani na materiałach kreatywnych nie została podana nazwa agencji. Nazwa agencji zgłaszających nie może być znana jurorom. Umieszczenie jej nazwy w Formularzu bądź materiałach kreatywnych może wiązać się z dodatkową regulaminową opłatą lub dyskwalifikacją. Zaintryguj. Wasze zgłoszenie jurorzy powinni czytać z zaciekawieniem. Wyjaśnij jurorom, dlaczego Wasza kampania była sukcesem. Dla każdego celu podaj jasne, zaopatrzone źródłem wyniki. Ucz się z sukcesów innych. Poświęć trochę czasu, by przyjrzeć się zwycięskim kampaniom z poprzednich edycji konkursu Effie. Opisy kampanii możesz znaleźć w Katalogach Effie. Nie zbieraj akceptacji i podpisów w ostatniej chwili. Może się zdarzyć, że Klient lub Dom Badawczy nie zaakceptuje Formularza, co wydłuży czas pracy nad zgłoszeniem. Nie spóźniaj się. Zgłoszenia przyjmowane są w pierwszym terminie do do godz. 16:00. Dopuszczalne jest nadesłanie zgłoszeń w drugim terminie do do godz. 16:00, ale skutkuje to dodatkową opłatą regulaminową. Zgłoszenia nadesłane po terminie po godz. 16:00 nie będą przyjmowane do konkursu. 11

12 POWODY, DLA KTÓRYCH ZGŁOSZENIA DOSTAJĄ SŁABSZE OCENY 1. Cele tworzenie lub dopasowywanie celów do już znanych wyników zamiast przedstawienia realnej sytuacji, w jakiej znajdowała się marka w danym czasie i nie racjonalizowania postawionych celów. Jest to częstym powodem skarg jurorów. 2. Cele vs wyniki brak przedstawienia odpowiednich wyników do postawionych celów. Brak udowodnienia, że to komunikacja marketingowa miała wpływ na uzyskane rezultaty. Brak przedstawienia kontekstu, w którym postawiono cele oraz w jakim uzyskano wyniki, nie dając możliwości oceny czy były one ambitne i znaczące. Jeśli nie udało Ci się osiągnąć któregoś celu przyznaj się to tego i wytłumacz dlaczego. Jurorzy cenią prawdomówność. 3. Grupa docelowa pominięcie jasnego, zwięzłego opisu grupy docelowej kampanii. 4. Strategia mediowa pominięcie jasnego opisu strategii mediowej. 5. Współpraca z partnerami pomijanie w zgłoszeniu pracy innych partnerów współpracujących nad kampanią i uwzględnianie ich wkładu w jej wyniki, a przez to pomijanie niektórych danych lub przykładów kreatywnych. 6. Kontekst danych brak przedstawienia kontekstu i odpowiedniego odniesienia danych do np. poprzedzającego roku, konkurencji, skali kampanii z poprzedzającego roku itp. 7. Brak informacji pozostawienie jurorów z brakiem dostatecznej ilości informacji o rynku i pytaniami, na które nie mogą znaleźć odpowiedzi w Formularzu zgłoszeniowym. Nie wszyscy jurorzy znają daną markę lub branżę, zawrzyj w zgłoszeniu wszystkie niezbędne informacje nie pozostawiając niedopowiedzeń. 8. Słaba redakcja tekstu błędy matematyczne, ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne itp. utrudniające jurorom czytanie i zrozumienie zgłoszenia. 9. Wydłużone opisy i hiperbole przesadne i rozwlekłe opisy oraz wyolbrzymianie faktów. Jurorzy cenią konkretne, zwięzłe informacje przedstawione w jasnych i nieskomplikowanych opisach. 10. Nieznane pojęcia brak wytłumaczenia specyficznej dla danej branży lub kategorii terminów i żargonu. 11. Źródła pomijanie lub niedokładne udokumentowanie źródeł prezentowanych danych oraz wyników. 12

13 JAK BĘDZIE OCENIANE TWOJE ZGŁOSZENIE? Zgłoszenie konkursowe będzie oceniane przez grono doświadczonych ekspertów i profesjonalistów z dziedziny komunikacji marketingowej, przedstawicieli zarówno marketerów, agencji, domów mediowych, jak i mediów, instytutów badawczych i niezależnych ekspertów. Lista tegorocznych jurorów dostępna jest na stronie effie.pl. Zgłoszenie oceniane jest dwuetapowo: 1. Głosowanie online wyłonienie shortlisty kampanii. Na tym etapie jurorzy mają możliwość zadania dodatkowych pytań, które są przekazywane przez Organizatora do zgłaszających. 2. Obrady jury przyznanie nominacji i nagród. Na obu etapach jurorzy czytają Formularz zgłoszeniowy oraz oglądają materiały kreatywne. Mają również możliwość dyskusji przed oddaniem głosów. Oceny oddawane są anonimowo. Jurorzy oceniają zgłoszenia pod kątem 4 kryteriów: Wyzwanie strategiczne + przyjęte cele 23% Idea komunikacyjna 24% Rozwinięcie idei w działania reklamowe 23% Efekty komunikacji 30% 100% końcowej oceny Punktacja wyliczana z ocen jurorów decyduje o nominacji kampanii lub kolorze nagrody (brąz, srebro, złoto). W każdej kategorii mogą zostać przyznane jedna, dwie lub trzy nagrody lub jury może zadecydować o nie przyznaniu nagrody. Kryteria oceny podzielone są na cztery obszary, ale ważne jest, aby zgłoszenie traktować spójnie i całościowo. Oznacza to, że wartościowym zgłoszeniem nie jest takie, które np. charakteryzuje się wybitnym pomysłem (ideą), ale słabymi wynikami. Ponadprzeciętny wynik kampanii to najważniejszy element i warunek konieczny do dalszej oceny pracy. Effie nie jest konkursem piękności, a ważona ocena wyzwania, idei, rozwinięcia (w tym kreacji) jest istotna tylko w kontekście realizacji ambitnych celów kampanii. Innymi słowy dobre wyniki to warunek konieczny, ale też nie wystarczający do uzyskania nagrody Effie, a pozostałe elementy (wyzwanie/idea/rozwinięcie) są oceniane tylko, jeśli mamy do czynienia z dobrymi wynikami kampanii. Jako, że Effie to konkurs efektywności, słabszych wyników kampanii nie da się substytuować doskonałym pomysłem, czy też świetną definicją strategiczną sytuacji. WYZWANIE STRATEGICZNE I PRZYJĘTE CELE Ocenie podlega właściwe zrozumienie sytuacji rynkowej i określenie barier do pokonania w sferze percepcji, postaw lub zachowania konsumentów, a w konsekwencji właściwe określenie celów komunikacji. Określenie wyzwania strategicznego jest kluczowym elementem kształtującym pozostałe elementy briefu tworzącym ramy do oceny tego, czy podjęte działania były właściwe i ambitne. Jurorzy ocenią czy zdefiniowane wyzwanie komunikacyjne ma sens w kontekście danej kategorii i czy pokonanie barier związanych z wyzwaniem przełożyło się bezpośrednio na realizację celów. Innymi słowy oceniana jest sensowność (trafność definicji) wyzwania w kontekście kategorii i siła powiązania wyzwania z dalszymi punktami briefu. 13

14 W przypadku przyjętych celów kampanii, jurorzy oceniają na ile postawione cele są ambitne w kontekście danej kategorii. Przedmiotem oceny nie jest więc tylko sama realizacja celów, ale bardziej ocena czy te cele są ambitne na tle tych historycznie uzyskiwanych w kategorii w danym kontekście rynkowym. Brane jest również pod uwagę jak inne obszary opisane w briefie odnoszą się do postawionych celów i czy zostały one w pełni uzasadnione. Opisz kontekst rynkowy w danej kategorii, sytuację marki, środowisko konkurencyjne oraz wykaż stopień trudności wyzwania. Jurorzy w trakcie dyskusji i oceny zgłoszeń często skarżą się na brak dokładnego opisu kontekstu. Dokładnie sprecyzuj grupę docelową. Napisz dlaczego ją wybrano. Przedstaw punkty odniesienia sprzed kampanii lub uzasadnij dlaczego podane cele są istotne. Opisz kluczowy biznesowy problem marki, dla którego rozwiązaniem miała być kampania. IDEA KOMUNIKACYJNA Ocena na podstawie dwóch wymiarów: adekwatność do wyzwania czy przyjęta idea komunikacyjna była właściwą odpowiedzią na postawione cele i można uznać, że stała się właśnie tym czynnikiem, który spowodował, że konsumenci zaczęli czuć, myśleć czy działać zgodnie z założeniami kampanii? oryginalność czy jest to idea świeża w ramach kategorii, wnosząca nowe spojrzenie, unikalna? Co i jak należy powiedzieć konsumentom, aby zmienić ich zachowania w sposób zgodny z nadrzędnym celem kampanii. Przedmiotem oceny nie jest zatem jedynie oryginalność, nowatorstwo pomysłu kampanii, lecz w największym stopniu ocena czy ten pomysł spójnie przyczynił się do realizacji celów. Strategiczną wartość zgłoszenia podnosi oparcie się w tej części na insightach konsumenckich, nieoczywistych obserwacjach zachowań, postaw konsumentów, służących do stworzenia głównej idei. Jurorzy oceniają jak bardzo pomysłowa i skuteczna jest główna myśl i strategia biorąc pod uwagę określone wyzwanie strategiczne. Jaka jest główna myśl kampanii? Jaki był insight związany z konsumentem, kategorią, czy marką, na którym była oparta? Na czym polega wartość tej koncepcji dla efektów kampanii jak i dlaczego przekazanie tej idei w komunikacji wpłynęło na zachowanie konsumentów zgodnie z oczekiwaniami? Wyjaśnij jak główna myśl odnosi się do postawionego wyzwania. ROZWINIĘCIE IDEI W DZIAŁANIA REKLAMOWE Ocenie podlega konsekwentne i błyskotliwe przełożenie idei komunikacyjnej na wszystkie działania, zarówno od strony kreacji przekazu, jak i kreacji kanałów i form komunikacji oraz punktów kontaktu konsumenta z komunikatem. Przedmiotem oceny jest strategia wykorzystania kanałów komunikacji w czasie oraz wzajemnego powiązania (integracji) działań w różnych kanałach. Oceniane jest czy użyte kanały dobrze wykorzystują potencjał materiału kreatywnego, czy dotarcie do konsumenta następuje na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji zakupowej czy tylko na części, czy w pełni wykorzystano szanse kontekstowej i kontentowej obecności w mediach w sposób korespondujący ze strategią, czy kampania wykorzystała szanse, jakie dają rozwijające się media cyfrowe. 14

15 Ocena materiału kreatywnego jest również podporządkowywana realizacji celów kampanii. Należy pamiętać, że często pożądana oryginalność nie jest celem samym w sobie. Jeżeli mało oryginalne rozwiązanie zostało z całą premedytacją wykorzystane, jako skuteczne, to taka praca również zasługuje na nagrodę Effie. Uzasadnij wybór kanałów komunikacyjnych (dlaczego były one odpowiednie dla wybranej grupy docelowej i podjętej strategii). Powiąż swoje insighty i wyzwanie strategiczne ze strategią doboru kanałów komunikacyjnych. Czy komunikacja ulegała zmianom w czasie? Wyjaśnij jak. Opisz skalę kampanii i podaj share of spend. Wskaż inne działania marketingowe podjęte w trakcie kampanii i opisz ich efekty. Upewnij się, że twoje opisy doboru mediów są zgodne z wyborem kanałów komunikacyjnych w briefie (pkt 7). Załącz przykłady kreacji prezentujących działania w wiodących kanałach komunikacyjnych. EFEKTY KOMUNIKACJI Ocenie podlega wartość uzyskanych wyników przy uwzględnieniu kontekstu rynkowego, w jakim działała marka. Najważniejszy punkt w zgłoszeniu warunkujący wysoką ocenę zgłoszenia. Kluczową kwestią jest udowodnienie wysokich wzrostów wskaźników marketingowych; biznesowych i prawidłowe osadzenie ich w kontekście historycznym i kategorialnym. Jurorzy zwracają uwagę na jasną korelację pomiędzy postawionymi celami, a efektami kampanii. Ważne jest, aby starać się unikać odniesienia jedynie do celów własnych (przykład: plan 100 realizacja 120), ale aby odnosić się zawsze do benchmarków kategorii. Doceniane jest pokazanie efektów w szerszej perspektywie czasowej, pozwalające w pełni ocenić zachowanie się wskaźników przed i po wystąpieniu stymulacji marketingowej w postaci kampanii będącej przedmiotem zgłoszenia. Nie pozostawiaj jurorów z pytaniami, na które nie znajdą odpowiedzi w briefie. Opisz prawdziwą historię marki i przeprowadzonej kampanii, jurorzy są wyczuleni na naginanie faktów. Zapewnij niepodważalne argumenty wskazujące na to, że komunikacja miała znacznie większy wpływ na osiągnięte wyniki niż inne czynniki oraz przekonaj, że te efekty były znaczące. Przedstaw szerszą perspektywę wyników, pokaż jaka jest norma w kategorii, jakie wyniki były przed i po kampanii. Opisz kontekst kategorii, jurorzy mogą nie znać specyfiki danej branży. Wykazując osiągnięcie postawionych celów, powołaj się na odpowiednie wskaźniki i poprzyj je wiarygodnym źródłem. Zapewnij kontekst używając danych historycznych, rynkowych benchmarków i danych konkurencji W przypadku danych tajnych, wyniki mogą być zindeksowane. Jeżeli nie możesz powołać się na wyniki biznesowe, wytłumacz dlaczego lub podaj powód, dla którego nie są one istotne. Wyjaśnij dlaczego twoje wyniki są ważne i znaczące. Jak wpłynęły one na markę i biznes klienta. Wyjaśnij skąd masz pewność, że Twoje działania dały pożądane efekty. Opisz źródła danych, na które się powołujesz oraz potwierdź ich prawdziwość w instytutach badawczych (w odpowiedniej rubryce w Dokumencie proceduralnym). Wyeliminuj inne czynniki, które mogły przyczynić się do Twojego sukcesu. Jurorzy cenią szczerość. Pamiętaj, że jurorzy zauważają post racjonalizację celów i jest to źle odbierane. 15

16 PUBLIKACJA W KATALOGU EFFIE 2013 Wszystkie nominowane i nagrodzone kampanie zostaną obligatoryjnie opublikowane w katalogu Effie W katalogu umieszczany jest jedynie Opis kampanii jeden z dokumentów zgłoszeniowych przygotowany przez Zgłaszających. Opłata za publikację podstawową (tj znaków) w katalogu Effie wynosi 2000,00 zł + 23% VAT (2460,00 zł brutto). Opis kampanii musi być zapisany w formacie Word, zawierać maksymalnie 6400 znaków (uwzględniając spacje i znaki przestankowe) oraz powinien być podzielony na zatytułowane akapity wzorowane na Formularzu zgłoszeniowym, np.: kontekst rynkowy, pozycja wyjściowa marki, wyzwanie, cele kampanii, grupa docelowa, strategia komunikacji, efekty kampanii. Pod Opisem należy zamieścić wykresy, wybrane spośród materiałów dowodowych załączonych w Formularzu zgłoszeniowym (pkt. 12b), które zostaną opublikowane za zgodą Klienta w katalogu. Dopuszczalna ilość wykresów to maksymalnie 4. Wraz z Opisem kampanii w katalogu prezentowane są: o przykłady materiałów kreatywnych wybrane przez Organizatora spośród zamieszczonych przez Zgłaszających na Platformie, jako przykłady działań w kanałach komunikacyjnych o wykresy, które Zgłaszający musi umieścić w tym samym dokumencie Word tuż pod Opisem, które równocześnie są zamieszczone jako dokument dowodowy w Formularzu zgłoszeniowym. Przypominamy, że Organizator zastrzega, że nie musi przedstawiać Opisu i innych materiałów do akceptacji przed wydrukiem w katalogu Effie, dlatego prosimy uważnie i zgodnie ze specyfikacją przygotowywać Opis oraz załączane do zgłoszenia materiały. Zmiany w tekście i wykresach mogą powodować każdorazowe dodatkowe opłaty. Wprowadzenie zmian w przesłanym wraz ze zgłoszeniem Opisie Kampanii do druku w katalogu Effie, to 500,00 zł + 23% VAT (615 zł brutto) za każdą zmianę. Katalog Effie jest corocznie wydawanym albumem prezentującym najbardziej efektywne komunikacje marketingowe w Polsce w poprzedzającym roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno po stronie Klientów, jak i przedstawicieli Agencji Komunikacji Marketingowej. 16

17 INSTRUKCJE WYSYŁKI Każde zgłoszenie musi zostać dostarczone do siedziby Audytora konkursu: Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, ul. Łowicka 62, Warszawa, w pierwszym terminie do lub najpóźniej w drugim terminie do dnia do godziny 16:00 z dopiskiem ZGŁOSZENIA EFFIE Jeśli zgłaszasz więcej niż jedną kampanię, zapakuj lub zepnij oddzielnie dokumenty dotyczące każdej z nich i włóż w jedną kopertę. W SKRÓCIE CO PODPISY NA PAPIERZE NA PLATFORMIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LIDERÓW, WSPÓŁZGŁASZAJĄCYCH, KLIENTA, INSTYTUTU BADAWCZEGO NA OSTATNIEJ STRONIE TAK TAK OPIS KAMPANII LIDERÓW, WSPÓŁZGŁASZAJĄCYCH I KLIENTA NA OSTATNIEJ STRONIE TAK TAK DOKUMENT PROCEDURALNY PODPISY ORAZ PIECZĄTKI W WYZNACZONYCH MIEJSCACH TAK TAK POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁATY NIE DOTYCZY TAK NIE PLIKI KREATYWNE NIE DOTYCZY NIE TAK 17

REGULAMIN KONKURSU EFFIE AWARDS 2015

REGULAMIN KONKURSU EFFIE AWARDS 2015 REGULAMIN KONKURSU EFFIE AWARDS 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Effie Awards (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

EFFIE 2013 WSKAZÓWKI DLA JURORÓW WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE

EFFIE 2013 WSKAZÓWKI DLA JURORÓW WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE EFFIE AWARDS 2013 EFFIE 2013 WWW.EFFIE.PL EFFIE Zasady konkursu Celem konkursu jest wyłonienie kampanii (zgłoszeń), które w szczególnie skuteczny sposób przyczyniły się do realizacji celów biznesowych

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE

WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE WSKAZÓWKI DLA JURORÓW EFFIE I. Zasady konkursu Celem konkursu jest wyłonienie kampanii (zgłoszeń), które w szczególnie skuteczny sposób przyczyniły się do realizacji celów biznesowych danego podmiotu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KTR portfolio ilustracja

Regulamin konkursu KTR portfolio ilustracja Regulamin konkursu KTR portfolio ilustracja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Polski Konkurs Reklamy KTR Portfolio Ilustracja (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku są konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Diament Meblarstwa

Regulamin konkursu Diament Meblarstwa Regulamin konkursu Diament Meblarstwa 1 Nazwa konkursu Organizator konkursu posługuje się nazwą Diament Meblarstwa. 2 Organizator konkursu Organizatorami konkursu są: meble.pl sp. z o.o. oraz Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa konkursu. Organizator konkursu. Uczestnicy konkursu

Nazwa konkursu. Organizator konkursu. Uczestnicy konkursu 1 Nazwa konkursu Organizator konkursu posługuje się nazwą diament meblarstwa. 2 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest meble.pl sp. z o.o. 3 Uczestnicy konkursu Do konkursu mogą zostać zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

SZKOLENIE DLA ZGŁASZAJĄCYCH SZKOLENIE DLA ZGŁASZAJĄCYCH / JAKIE PROJEKTY MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE? KONKURS MA CHARAKTER OTWARTY I JEST KIEROWANY DO PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY PUBLIC RELATIONS: OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH REGULAMIN KONKURSU INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES NAJLEPSZY BIZNESPLAN I. Postanowienia ogólne 1. Udział w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Badania Perły Rynku Kosmetycznego 2017

Regulamin Badania Perły Rynku Kosmetycznego 2017 Regulamin Badania Perły Rynku Kosmetycznego 2017 I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA 1. Organizatorem Badania,,Perły Rynku Kosmetycznego 2017, zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin badania Perły Rynku FMCG 2017

Regulamin badania Perły Rynku FMCG 2017 Regulamin badania Perły Rynku FMCG 2017 I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA 1. Organizatorem badania Perły Rynku FMCG 2017, zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r. INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Niniejsza Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom korzystania z Generatora Wniosków. Generator

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę. unlimited imagination

Wypromuj swoją markę. unlimited imagination Wypromuj swoją markę unlimited imagination Kompetencje DESIGN CREATIVE DIGITAL Analizujemy, tworzymy, odkrywamy kreatywne i efektywne rozwiązania. Specjalizujemy się w dziedzinach związanych z marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2017

REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2017 REGULAMIN KONKURSU LIDERZY IT 2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu " LIDERZY IT 2017", zwanego dalej Konkursem, jest Innovative Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ryżowej

Bardziej szczegółowo

organizatorzy: Przewodnik

organizatorzy: Przewodnik organizatorzy: Przewodnik Konkurs 2017 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EDUinspirator, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KONKURS FILM HACK 1. Organizator Konkursu Organizator 2. Cel Konkursu Projekt Uczestnicy Konkursu a. Uczestnicy 5. Warunki udziału w Konkursie

KONKURS FILM HACK 1. Organizator Konkursu Organizator 2. Cel Konkursu Projekt Uczestnicy Konkursu a. Uczestnicy 5. Warunki udziału w Konkursie KONKURS FILM HACK Celem Konkursu Film Hack dalej zwanego Konkursem jest promocja YouTube jako kreatywnego medium reklamowego. W Konkursie tym nie powinny być zgłaszane zrealizowane kampanie lecz innowacyjne

Bardziej szczegółowo

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu na esej na jeden z wybranych tematów:

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu na esej na jeden z wybranych tematów: REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ NA JEDEN Z WYBRANYCH TEMATÓW : 1. Jaka jest według Ciebie największa bariera hamująca rozwój gospodarczy Polski i jaki masz pomysł aby ją przezwyciężyć? W swojej pracy skoncentruj

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA GRUP GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI. 1 Postanowienia ogólne. 2 Cele Konkursu. 3 Terminy związane z przebiegiem Konkursu

KONKURS DLA GRUP GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI. 1 Postanowienia ogólne. 2 Cele Konkursu. 3 Terminy związane z przebiegiem Konkursu KONKURS DLA GRUP GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI Regulamin Konkursu dla grup gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski na najciekawszy plan utworzenia i działania lokalnej sieci agroturystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Polski Konkurs Reklamy KTR (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE

Regulamin Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE Regulamin Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON mieszczące się w Łodzi przy ul. Pięknej 30/32. 2. CELE

Bardziej szczegółowo

Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017

Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA 1. Organizatorem badania Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Webstarfestival 2015

REGULAMIN KONKURSU Webstarfestival 2015 REGULAMIN KONKURSU Webstarfestival 2015 1 GŁÓWNA IDEA KONKURSU 1. Webstary są nagrodami za najlepsze strony www w języku polskim, z punktu widzenia użytkowników Internetu. 2. W XI edycji konkursu nagrody

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z dziedziny adaptowanej aktywności fizycznej

Regulamin III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z dziedziny adaptowanej aktywności fizycznej REGULAMIN Regulamin III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z dziedziny adaptowanej aktywności fizycznej Przepisy ogólne 1 1. Organizatorem III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę

Bardziej szczegółowo

30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa

30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa formularz konkursowy 30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa organizator: Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Złotych i Kryształowych Anten Zgłoszeniodawca Kategorie konkursowe: ( zaznacz pole)

Bardziej szczegółowo

2 Cel i zakres tematyczny konkursu

2 Cel i zakres tematyczny konkursu Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego konkursu na plakat promujący czytelnictwo Zareklamuj Czytanie!

Regulamin Powiatowego konkursu na plakat promujący czytelnictwo Zareklamuj Czytanie! Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 47 424 96, e-mail: pbp.nml@gmail.com, www: ppp-nml.pl Regulamin Powiatowego konkursu na

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

WIELKA GALA Human Capital Awards

WIELKA GALA Human Capital Awards FORMULARZ KONKURSOWY 7 października, Organizatorzy Główny Partner Strategiczny Formularz zgłoszeniowy do konkursu Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Zgłoszeniodawca Imię i nazwisko* Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Konkursu projektowego dla szkół oraz Konkursu internetowego dla szkół organizowanych w ramach projektu Na własne konto w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PRaktykuj za granicą

Regulamin konkursu PRaktykuj za granicą Regulamin konkursu PRaktykuj za granicą 1. PRaktykuj za granicą jest ogólnopolskim konkursem, organizowanym przez Instytut Monitorowania Mediów. Ma na celu wspieranie studentów, interesujących się zagadnieniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin programów badawczych: Matematyka. Klasówka po gimnazjum Matematyka. Klasówka w drugiej klasie (edycja 2006/2007)

Regulamin programów badawczych: Matematyka. Klasówka po gimnazjum Matematyka. Klasówka w drugiej klasie (edycja 2006/2007) Regulamin programów badawczych: Matematyka. Klasówka po gimnazjum Matematyka. Klasówka w drugiej klasie (edycja 2006/2007) INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Klasówki (dalej zwane Klasówkami bądź Programami ) są

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI?

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI? REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI? 1 ZASADY OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U Ż A G I E L R O Z W O J U w ramach 4 edycji Targów Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA

R E G U L A M I N K O N K U R S U Ż A G I E L R O Z W O J U w ramach 4 edycji Targów Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA R E G U L A M I N K O N K U R S U Ż A G I E L R O Z W O J U w ramach 4 edycji Targów Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA 05-08.09.2017 1 1. Organizatorem konkursu o Żagiel Rozwoju zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V-ej EDYCJI. 1 Cel konkursu

REGULAMIN V-ej EDYCJI. 1 Cel konkursu REGULAMIN V-ej EDYCJI KONKURSU MŁODYCH BADACZY czyli Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Badaczy na najlepszą pracę magisterską z zakresu badań rynku i opinii publicznej w roku 2010/2011 1 Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI?

REGULAMIN KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI? REGULAMIN KONKURSU DLACZEGO SIECI NIE LUBIĄ ŚMIECI? 1 ZASADY OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH I EDYCJA pt. CSR strategią współczesności REGULAMIN Organizator, cel i przedmiot konkursu 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA III

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA III REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ PROJEKTU I. Postanowienia ogólne 1 WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA III Konkurs na zaprojektowanie najbardziej oryginalnej laleczki jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

XIII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego Regulamin konkursu

XIII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego Regulamin konkursu XIII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego Regulamin konkursu 1 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP lub Organizatorem, organizuje XIII Edycję Konkursu im. Władysława Grabskiego, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Załącznik do uchwały Nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Bydgoskiego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej (Redakcji GIMTV) Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Regulamin I Bydgoskiego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej (Redakcji GIMTV) Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Regulamin I Bydgoskiego Przeglądu Twórczości Telewizyjnej (Redakcji GIMTV) Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych I ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz VII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII EDYCJI PLEBISCYTU GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN VIII EDYCJI PLEBISCYTU GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN VIII EDYCJI PLEBISCYTU GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Definicje i interpretacja Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym Punkcie, chyba że z treści Regulaminu VIII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

2. Konkurs dotyczy Targów Energy Expo Arena zwanych w dalszej części regulaminu Targami.

2. Konkurs dotyczy Targów Energy Expo Arena zwanych w dalszej części regulaminu Targami. R E G U L A M I N K O N K U R S U O ŻAGIEL ROZWOJU przyznawany w ramach targów Energy Expo Arena 2015 1 1. Organizatorem konkursu o Żagiel Rozwoju zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem jest EXPO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Organizatorem Konkursu ( Konkurs ) jest COMPAREX Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2,02-235 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO MÓJ BRZOZÓW#3 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO MÓJ BRZOZÓW#3 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO MÓJ BRZOZÓW#3 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu filmowego - Mój Brzozów#3 jest Burmistrz Brzozowa i Brzozowski Dom Kultury. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL - INNOWATOR

REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL - INNOWATOR REGULAMIN KONKURSU NAUCZYCIEL - INNOWATOR organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 1, nauczycieli szkół artystycznych realizujących

Bardziej szczegółowo

formularz konkursowy 28 marca 2017, Hotel Sheraton, Warszawa organizator:

formularz konkursowy 28 marca 2017, Hotel Sheraton, Warszawa organizator: formularz konkursowy 28 marca 2017, Hotel Sheraton, Warszawa organizator: Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Złotych i Kryształowych Anten Zgłoszeniodawca Kategorie konkursowe: ( zaznacz pole)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START MARKI ŻYJĄ W RÓŻNYCH KONTEKSTACH Marki oraz ich konsumenci nie żyją w próżni. Otaczają się różnymi kontekstami tematami, zainteresowaniami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na plakat

Regulamin konkursu na plakat Regulamin konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 1. Regulamin dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI KIELCE 2015

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI KIELCE 2015 REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI KIELCE 2015 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. 2. Patronami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Ranking Dystrybutor ROKU 2014

R E G U L A M I N. Ranking Dystrybutor ROKU 2014 R E G U L A M I N Ranking Dystrybutor ROKU 2014 1. Organizator i cel Rankingu Dystrybutor Roku 2014 1. Organizatorem Rankingu Dystrybutor Roku 2014 (Ranking) jest ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta Formularz zgłoszeniowy Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta EDYCJA 2016/2017 INFORMACJE WSTĘPNE Wypełniony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE O WYDANIE KARTY KIBICA LEGII WARSZAWA

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE O WYDANIE KARTY KIBICA LEGII WARSZAWA INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE O WYDANIE KARTY KIBICA LEGII WARSZAWA Dla wszystkich naszych Kibiców przygotowaliśmy możliwość wyrobienia Karty Kibica Legii Warszawa w systemie online poprzez stronę

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń nr II. Wojciech Fedyk Tourist Consulting

Zestaw ćwiczeń nr II. Wojciech Fedyk Tourist Consulting Zestaw ćwiczeń nr II Wojciech Fedyk Tourist Consulting www.ekspert.turystyka.pl Brief (marketingowy brief klienta) -podstawowy dokument (wstępna koncepcja) opracowany przez klienta agencji reklamowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poszukiwacze złotego pociągu 03/17. Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Poszukiwacze złotego pociągu 03/17. Regulamin konkursu Regulamin konkursu 1. Organizatorem jest Portal Edukacyjny rozwijam.edu.pl mający redakcję się pod adresem: ul. Wiatraczna 15/23, 04-364 Warszawa. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH Fundusze Europejskie w kadrze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać się na szkolenie dla pracowników administracji UW? Krok 1

Jak zapisać się na szkolenie dla pracowników administracji UW? Krok 1 Jak zapisać się na szkolenie dla pracowników administracji UW? Krok 1 Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń/kursów podnoszących kompetencje zawodowe pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego na

Bardziej szczegółowo

EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE

EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL KATEGORIE Dla każdej zgłaszanej kategorii konieczne jest: wypełnienie oddzielnego formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletu przykładów kreatywnych oraz uiszczenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI

KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI KONKURS DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z WIELKOPOLSKI Regulamin Konkursu dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski pt. Moje AGRO-GOSPODARSTWO, Moja Unia. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Obsesja Papieru, Tworzyw

Regulamin konkursu Obsesja Papieru, Tworzyw Regulamin konkursu Obsesja Papieru, Tworzyw I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest firma CEZEX Sp. z o.o. oraz PAPETEO Sp. z o.o. 2. Celem konkursu jest wyłonienie w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) [tekst ujednolicony] 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej?

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? ZANIM POWSTANIE REKLAMA ZANIM POWSTANIE DOBRA REKLAMA Analiza Synteza Kreacja Realizacja Marka (jaka jest, do czego dąży, ambicje, problemy) Do kogo mówimy (grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. dla szkolnego koordynatora Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

Instrukcja. dla szkolnego koordynatora Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny Instrukcja dla szkolnego koordynatora Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 1. Po otwarciu strony Głównego Organizatora Konkursu http://www.kangur-mat.pl/ należy przejść do działu Konta szkół.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja Łódź 28-29 listopada 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU Blue Owl INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 602 575 939 Email office: info@blueowl.pl Email PM: j.sledzinski@blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

I KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SZCZERCOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

I KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SZCZERCOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SZCZERCOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN Konkurs Wiedzy Psychologicznej 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 25/2011 z dn. 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na wykonanie projektu Gadżetu regionalnego Na podstawie 23 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VIP-NAJLEPSZE OKNA I DRZWI 2013

PROGRAM VIP-NAJLEPSZE OKNA I DRZWI 2013 1 ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1. Organizatorem konkursu w ramach Programu VIP- Najlepsze Okna i Drzwi 6-ta edycja( Program ) jest INFOOKNO.PL Sp. z o.o. (Organizator). 2. Program ma na celu promowanie innowacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Sochaczew Patronat: Patronat medialny: Polskie Towarzystwo Origami www.origami.art.pl Ziemia Sochaczewska

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Przedmiot konkursu

Postanowienia ogólne. 2 Przedmiot konkursu REGULAMIN KONKURSU Książki naszych marzeń organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin,

Bardziej szczegółowo