Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów"

Transkrypt

1 Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, a także osoby, miejsca, projekty oraz idee.

2 Produkt a dobro samozaopatrzenie (samoobsługa) potrzeba dobro darowizna zakup produkt (materialny lub niematerialny)

3 Klasyfikacja produktów Ze względu na odbiorcę: produkty konsumpcyjne powszechne, wybieralne, luksusowe, nie postrzegane. produkty przemysłowe dobra inwestycyjne (budynki, ziemia, maszyny...), produkty wyposażenia dodatkowego, surowce, materiały, półprodukty, produkty zaopatrzeniowe, usługi profesjonalne.

4 Klasyfikacja produktów c.d. Ze względu na trwałość: produkty trwałe (użytkowane powyżej roku), produkty półtrwałe, produktu nietrwałe. Ze względu na materialność: czyste produkty materialne, produkty materiale wspierane usługami, usługi wspierane produktami materialnymi, czyste produkty niematerialne (usługi).

5 Planowanie produktu Etapy planowania produktu: generowanie pomysłów, analiza ekonomiczna i marketingowa, Kulturowe wybór koncepcji, testowanie produktu, wprowadzenie na rynek. Kanibalizacja przejmowanie przez podobne produkty tej samej firmy udziałów w rynku. Ekonomiczno - gospodarcze

6 Trzy poziomy produktu Produkt poszerzony konserwacje naprawy cechy fizyczne Produkt rzeczywisty marka cena materiał gwarancja Rdzeń produktu (podstawowa potrzeba) jakość opakowanie części zapasowe montaż kredyt dostarczanie

7 Pozycjonowanie produktu Pozycjonowanie produktu to takie zaprezentowanie produktu na rynku docelowym, dzięki któremu zajmuje on wyróżniające miejsce w świadomości konsumentów. Etapy pozycjonowania: określenie cech, przez pryzmat których konsumenci postrzegają dane produkty, identyfikacja produktów konkurencyjnych, określenie pozycji rynkowej produktów konkurencyjnych, wybór pozycji dla własnego produktu.

8 Pozycjonowanie c.d. A mocne B gorzkie C N słodkie C B A D D słabe

9 wielkość sprzedaży Cykl życia produktu Innowatorzy 2,5% Wcześni naśladowcy 13,5% Wczesna większość naśladowców 34% Późna większość naśladowców 34% Konserwatyści 16% czas Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek

10 wielkość sprzedaży Cykl życia produktu modnego, który okazał się krótkookresową zachcianką czas Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek

11 wielkość sprzedaży Cykl życia produktu skomplikowanego, wymagającego długiego czasu uczenia się nabywców czas Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek

12 wielkość sprzedaży Cykl życia produktu poddawanego modyfikacjom Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość czas

13 wielkość sprzedaży Najgorszy przebieg krzywej cyklu życia produktu czas Dojrzałość Wprowadzenie Wzrost Spadek

14 wielkość sprzedaży Najlepszy przebieg krzywej cyklu życia produktu Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość czas Spadek

15 Macierz Ansoffa - potencjalne kierunki rozwoju produktu/rynku R Y N E K Dotychczasowy Nowy Dotychczasowy Penetracja /zwiększenie liczby klientów, wzrost spożycia, nowe zastosowania/ Rozwój rynku /ekspansja geograficzna, nowe segmenty/ PRODUKT Nowy Rozwój produktu /udoskonalenie funkcji, rozszerzenie linii, innowacje/ Dywersyfikacja /pozioma, pionowa, równoległa/

16 Asortyment produktu Asortyment wszystkie linie produktów oferowane przez firmę. Linia produktu grupa produktów powiązanych ze sobą przeznaczeniem, sposobem działania, formą reklamy, segmentem odbiorców.

17 Asortyment produktu c.d. Szerokość liczba linii produktów oferowana przez firmę. Głębokość liczba rodzajów produktów w linii. Długość liczba odmian produktów jednego rodzaju. Głębokość Szerokość Długość

18 Analiza asortymentu firmy Danone: SJB: wody, ciastka, przetwory mleczne Przetwory mleczne Linie: Asortyment produktu c.d. Śmietany 12% (200 i 400ml) 18% (200 i 400 ml) 32% (200 ml) Jogurty Finezja (różne dodatki) Pitne (różne smaki) Serki Danio (różne smaki) Danonki (różne smaki) Actimel (różne smaki) Musli (różne Smaki)

19 Jakość produktu siem wymiarów jakości:.użyteczność zdolność do zaspokajania potrzeb,.niezawodność zdolność pracy bezusterkowej w określonym czasie i warunkach,.praktyczność łatwość jego obsługi i konserwacji,.zgodność z wymaganiami stopień zgodności produktu z uprzednio ustalonymi standardami,.trwałość możliwość wykorzystania produktu w wyznaczonym okresie czasu pracy (długość użytkowania),.osobliwość niecodzienność zastosowanych rozwiązań,.estetyczności akceptacja wyglądu,.powtarzalność - gwarancja posiadania tych samych cech przez każdy egzemplarz.

20 Marka Marką jest: nazwa, skrót, rysunek, symbol, lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji produktów lub usług oraz ich wyróżnienia spośród ofert konkurencji.

21 Marka c.d. Elementy tworzące wizerunek marki: cechy produktu, opakowanie, nazwa, cena, sposób promocji, użytkownik, dystrybucja, konkurencja, producent, historia.

22 Marka c.d. Nazwa marki powinna być: zrozumiała we wszystkich językach, łatwa do wypowiedzenia, powinna sugerować pewne korzyści, musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w krajach, gdzie będzie poddana ochronie prawnej, oryginalna, łatwo rozpoznawalna, łatwa do wykorzystania w promocji i w mediach, do utrzymania przez cały cykl życia produktu i firmy.

23 Marka c.d. Z punktu widzenia konsumenta stosowanie marek jest pomocne, ponieważ: dobre marki są łatwo identyfikowane, co sprawia, że zakupy staja się prostsze, marka ochrania konsumentów przez zapewnienie im stałej jakości danego produktu, bez względu na to, gdzie produkt jest nabywany, marka dostarcza satysfakcji psychologicznej, firmy dbają o to, aby produkty markowe były stale udoskonalone jakościowo w celu zachowania silnej pozycji marki na rynku. Z punktu widzenia producenta lub sprzedawcy stosowanie marek jest korzystne, ponieważ: silna marka pozwala na zachowanie przewagi konkurencyjnej, marka stymuluje powtarzalność sprzedaży produktu (lojalność wobec marki), marka pozwala rozszerzyć oferowaną grupę produktów, popyt na produkty oznaczone marką jest z reguły wysoki, co umożliwia wytwórcy wykorzystanie w szerszym zakresie efektów skali produkcji (im wyższa jest sprzedaż produktu, tym niższe mogą być koszty jednostkowe), popyt na produkty oznaczone marką jest na tyle duży, że umożliwia utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu cen.

24 Marka c.d. Strategie marki: Strategia marki rodzinnej. Strategia marki indywidualnej. Strategia marki łączonej. Strategie rozwoju marki: rozwój istniejącej linii produktów, przez wzbogacenie jej o nowe odmiany, rozciągnięcie stosowanych marek na nowe kategorie produktów, wprowadzenie nowych marek do istniejących już kategorii produktów, tworzenie nowych marek dla nowych produktów.

25 Marka c.d. Kapitał marki można zdefiniować jako zestaw aktywów i pasywów związanych z marką, jej nazwą lub symbolem, który powiększa lub pomniejsza wartość dostarczaną przez produkt lub usługę dla firmy lub jej klienta. Składniki kapitału marki: lojalność wobec marki, postrzegana jakość, świadomość (znajomość) nazwy marki, skojarzenia związane z marką, inne atrybuty marki (patenty, znaki handlowe).

26 Marka własna Rodzaje marek handlowych: Marki własne, Marki sieciowe, Marki pierwszej ceny.

27 Marka c.d. Tożsamość a wizerunek marki Tożsamość marki oznacza wizję potencjalnego odbioru marki przez konsumenta, pożądany sposób jej postrzegania. Jest to zatem kompleksowy komunikat o marce wysyłany do potencjalnych odbiorców za pośrednictwem marketingowych narzędzi. Wizerunek marki definiowany jest również jako zestaw cech i wyobrażeń przypisywanych marce lub produktowi. Jest pojęciem abstrakcyjnym, tworzonym w świadomości konsumentów. Emisja przekazu Tożsamość marki Środki oddziaływania Emitowane sygnały Percepcja przekazu Wizerunek marki

28 Marka c.d. Metody ochrony marek: Rejestracja znaku towarowego. Rejestracji podlegać może jedynie taka nazwa firmy lub produktu, która charakteryzuje się następującymi cechami: - ma dostateczne znamiona odróżniające, - nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, - nie narusza cudzych spraw osobistych lub majątkowych, - nie jest podobna do znaku towarowego innego przedsiębiorstwa w stopniu grożącym wprowadzeniu w błąd klientów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rejestrację prawo chroni znak towarowy przez 10 lat, jednocześnie gwarantując, że żadna inna podobna marka nie będzie zarejestrowana, jeżeli miałyby być nią oznaczone produkty z tej samej grupy towarowej. Dopuszcza się natomiast zarejestrowanie kilku podobnych lub identycznych znaków towarowych, które będą wykorzystane na różnych rynkach. Autoryzowane punkty sprzedaży. Powołanie zespołu ekspertów kontrolujących sprzedawane na rynku produkty. Szkolenie służb celnych /wyjaśniając jak odróżnić produkt oryginalny od podrobionego/.

29 Opakowanie Opakowanie - wszystko to, co służy zabezpieczeniu i ochronie produktu przy przewozie, przechowywaniu i konsumowaniu. Funkcje opakowania: ochronna, informacyjna, promocyjna, fizycznej organizacji pracy.

30 Opakowanie c.d. Podział opakowań (kryteria): rodzaj materiału, forma konstrukcyjna, przydatność do składania i rozkładania, zadania w stosunku do zawartości, liczba jednostek zawartych w opakowaniu, zasięg obrotu, sposób rozliczeń.

31 Opakowanie c.d. Elementy projektu opakowania: barwa, grafika, kształt, wielkość, materiał, styl.

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

2010-01-19. Przedsiębiorstwo działające wg orientacji marketingowej stosuje szeroki zakres środków konkurencji w walce o klienta na rynku.

2010-01-19. Przedsiębiorstwo działające wg orientacji marketingowej stosuje szeroki zakres środków konkurencji w walce o klienta na rynku. Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Rynkowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

MARKETING-MIX. Paulina Drozda

MARKETING-MIX. Paulina Drozda MARKETING-MIX Paulina Drozda Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Cykl życia marki na rynku

Cykl życia marki na rynku Marzanna K. Witek-Hajduk Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Cykl życia marki na rynku Wprowadzenie Po okresie, kiedy przewidywano spadek znaczenia marki 1, czego symbolem stał się tak zwany

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Plan zajęć Analiza rynków zbytu metody segmentacji i wybór rynków docelowych; Analiza konkurencji; Analiza rynków zaopatrzenia i organizacji dostaw; Plan

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką miasta, siła marki

Zarządzanie marką miasta, siła marki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 101 112 Zarządzanie marką miasta, siła marki Katarzyna Korzyńska *1 Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego Marketing Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu Era produkcji i produktu Era sprzedaży Era marketingu Era marketingu społecznego 1920 1940 1960 1980 2000 Im więcej wyprodukujemy, tym mniejsze

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa)

Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa) Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa) Streszczenie Plan został przygotowany dla przedsiębiorstwa Mewa wytwarzającego szeroki zakres wyrobów z plastiku (akcesoria gospodarstwa domowego, formy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza strategiczna... 4 2.1. Wprowadzenie... 4 2.2. Region... 5 2.3. Konkurencja... 6 2.4. Klient... 7 3. Pozycjonowanie... 10 3.1. Wprowadzenie... 10 3.2. Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo