Badanie opinii turystów odwiedzających gminy Rajcza i Oszczadnica Raport z badania przygotowany przez TNS Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie opinii turystów odwiedzających gminy Rajcza i Oszczadnica Raport z badania przygotowany przez TNS Polska"

Transkrypt

1 Badanie opinii turystów odwiedzających gminy Rajcza i Oszczadnica Raport z badania przygotowany przez TNS Polska

2 Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów 3 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza 4 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica

3 1 Informacje o badaniu

4 Cele badania Cel strategiczny Badanie realizowane jest na potrzeby Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarze Transgranicznym na lata Cel operacyjny Poznanie opinii turystów odwiedzających gminę Rajcza oraz gminę Oszczadnica (słow. Oščadnica) Cele szczegółowe Charakterystyka turystów odwiedzających gminę Rajcza oraz gminę Oszczadnica Satysfakcja turystów z pobytu turystycznego Ocena oferty turystycznej obu gmin Informowanie 4

5 Informacje o badaniu Sezon letni Termin realizacji badania Badanie realizowane było w terminie 8-28 lipca 2013 roku Wywiad bezpośredni Sposób realizacji badania Badanie realizowane było metodą wywiadu bezpośredniego (F2F) Gminy Rajcza i Oszczadnica Miejsce realizacji badania Badanie realizowane było w wytypowanych punktach uczęszczanych przez turystów w gminach Rajcza oraz Oszczadnica, w szczególności: Rajcza centrum miejscowości Wielka Racza Rycerka Górna Kolonia Zwardoń Oszczadnica okolice szlaków na Wielką Raczę oraz centrum miejscowości

6 Próba badawcza Turyści Grupa docelowa badania Badanie realizowane było z turystami w wieku 15+ obecnymi w badanych lokalizacjach, którzy nie byli mieszkańcami danej gminy Losowy Sposób doboru próby Dobór turystów do badania ankietowego miał charakter losowy, przy zastosowaniu metody losowania systematycznego. Losowania dokonywali ankieterzy zgodnie z procedurą typowania do badania co n tego turystę znajdującego się w wyznaczonym terenie badania. 515 wywiadów Wielkość próby Łącznie zrealizowano 515 wywiadów, w tym 375 wywiadów w gminie Rajcza i 140 w gminie Oszczadnica Zróżnicowanie narodowościowe Polacy i Słowacy Po polskiej stronie zrealizowano 2 wywiady z turystami słowackimi, zaś w Oszczadnicy zrealizowano 25 wywiadów z Polakami.

7 2 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów

8 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów Profil demograficzny turystów: Gminę Rajcza w tym samym stopniu odwiedzają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Co prawda w badaniu wzięło udział nieco więcej kobiet (55%), jednak dalsza analiza wyników nie wskazuje, aby ta nieznaczna przewaga była podyktowana jakimiś konkretnymi względami. Gminę w prawie równym stopniu odwiedzają turyści z poszczególnych grup wiekowych w przedziale od 20 do 59 roku życia. Nieco rzadziej osoby młodsze lub starsze od wskazanego przedziału. Turyści są to głównie osoby pochodzące z miejscowości powyżej 20 tysięcy mieszkańców (20 tys. i więcej). Stosunkowo mało jest turystów z małych miejscowości i wsi. Prawie połowa badanych miała wykształcenie średnie (43%), w dalszej kolejności były to osoby posiadające wykształcenie wyższe (28%) i zawodowe (23%). 8

9 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów Charakterystyka wyjazdu: Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu odwiedziła gminę Rajcza głównie ze względów turystyczno-wypoczynkowych (80%). Można tu zauważyć zwiększenie ilości osób z wykształceniem wyższym kosztem osób z wykształceniem zawodowym, w porównaniu z wyjazdami o charakterze częściowo turystycznym. Połowa badanych (49%) podczas tego wyjazdu nie korzystała z noclegu (wyjazd jednodniowy). Można zauważyć zależność, że im dłuższy wyjazd, tym większy udział osób pochodzących z większych miejscowości. W zdecydowanej większości był to wyjazd zaplanowany indywidualnie (84%). Na wyjazd zorganizowany decydowały się głównie osoby do 29 roku życia. Najczęściej gminę Rajcza odwiedzały pary (37%), w dalszej kolejności były to wyjazdy typowo rodzinne (33%) oraz wyjazdy ze znajomymi (23%). 9

10 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów 2/3 badanych odwiedzała gminę Rajcza po raz kolejny. Wcześniej najczęściej odwiedzali gminę również w sezonie letnim (44% badanych) lub zarówno letnim, jak i zimowym (23%). Wśród tych, którzy odwiedzili gminę po raz pierwszy można zauważyć wzrost osób z wykształceniem średnim. 10

11 Profil demograficzny respondentów Płeć % Wiek % Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Miejsce zamieszkania % Wykształcenie % Wieś Miasto pon. 20 tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców Miasto pow. 200 tys. mieszkańców Podstawowe i gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie i policealne Wyższe N=375 11

12 Charakterystyka wyjazdu Charakter wyjazdu 12 8 Długość wyjazdu % % % 28 Organizacja wyjazdu Turystyczno-wypoczynkowy Częściowo turystyczny Religijny 23 Bez noclegu Na 1-3 noclegi Na 4 noclegi i więcej 84 Indywidualny Zorganizowany Z kim wyjazd Wcześniejsze odwiedziny % % Sam\sama Z partnerem Z rodziną Ze znajomymi 2 44 Tak, w sezonie letnim, jak i zimowym Tak, w sezonie letnim Tak, w sezonie zimowym Nie, jestem tu pierwszy raz N=375 12

13 Charakter wyjazdu Turystyczno-wypoczynkowy Częściowo turystyczny % N=302 % N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 13

14 Długość wyjazdu Tylko jeden dzień, bez noclegu Na 1-3 noclegi Na 4 noclegi i więcej % N=184 % N=86 % N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 14

15 Organizacja wyjazdu Wyjazd indywidualny Wyjazd zorganizowany % N=315 % N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 15

16 Wcześniejsze odwiedziny Tak, w sezonie letnim i/lub zimowym Nie, jestem tu pierwszy raz % N=259 % N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 16

17 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów Profil demograficzny turystów: Gminę Oszczadnica w tym samym stopniu odwiedzają zarówno kobiety (53%), jak i mężczyźni (47%). Gminę odwiedzają turyści z różnych grup wiekowych. Jednak ponad połowę odwiedzających stanowili ludzie młodzi, z przedziału od 20 do 39 lat (54%). Turyści są to głównie osoby pochodzące ze średnich miast od 20 do50 tys. mieszkańców (35%) oraz wsi (30%). Znikoma ilość turystów przyjechała z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (3%). Osoby odwiedzające gminę Oszczadnica to najczęściej osoby z wykształceniem średnim (40%), w dalszej kolejności w równym stopniu są to osoby z wykształceniem wyższym (23%) oraz zawodowym (23%). 17

18 Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów Charakterystyka wyjazdu: Badane osoby odwiedziły gminę prawie wyłącznie z powodów turystycznych (94%). Zdecydowana większość turystów zaplanowała jednodniowe odwiedziny (86%). Wyjazdy miały wyłącznie charakter indywidualny. Najczęściej gminę Oszczadnica odwiedzały osoby z partnerami (59%), w dalszej kolejności były to wyjazdy rodzinne (32%). Zdecydowana większość turystów odwiedzała gminę Oszczadnica po raz kolejny (81%). Wcześniej badani najczęściej odwiedzali gminę w sezonie letnim (43% badanych) lub zarówno letnim, jak i zimowym (38%). 18

19 Profil demograficzny respondentów Płeć % Wiek % 5 Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Miejsce zamieszkania % Wykształcenie % Wieś Miasto pon. 20 tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców Miasto pow. 200 tys. mieszkańców Podstawowe i gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie i policealne Wyższe N=140 19

20 Charakterystyka wyjazdu Charakter wyjazdu 6 Długość wyjazdu % % % 10 4 Organizacja wyjazdu 94 Turystyczno-wypoczynkowy Częściowo turystyczny 86 Bez noclegu Na 1-3 noclegi Na 4 noclegi i więcej 100 Indywidualny Zorganizowany Z kim wyjazd % 59 % Wcześniejsze odwiedziny Sam\sama Z partnerem Z rodziną Ze znajomymi Tak, w sezonie letnim, jak i zimowym Tak, w sezonie letnim Tak, w sezonie zimowym Nie, jestem tu pierwszy raz N=140 20

21 Charakter wyjazdu Turystyczno-wypoczynkowy Częściowo turystyczny % N=131 Liczebności N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 21

22 Długość wyjazdu Tylko jeden dzień, bez noclegu Na 1-3 noclegi Na 4 noclegi i więcej % N=121 Liczebności N=13 Liczebności N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 22

23 Organizacja wyjazdu Wyjazd indywidualny % N= Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 23

24 Wcześniejsze odwiedziny Tak, w sezonie letnim i/lub zimowym Nie, jestem tu pierwszy raz % N=116 Liczebności N= Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Od 15 do 19 lat Od 20 do 29 lat Od 30 do 39 lat Od 40 do 49 lat Od 50 do 59 lat 60 i więcej lat Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys. Wieś Miasto pon. 20 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto pow. 200 tys Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe 24

25 3 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza

26 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza Satysfakcja turystów: Turyści poproszeni zostali o ocenę zadowolenia z pobytu w gminie Rajcza, skłonności do rekomendacji oraz skłonności do ponownej wizyty. Do tego celu mieli posłużyć się pięciostopniową skalą, gdzie 1 oznacza jestem zdecydowanie niezadowolony/a lub zdecydowanie nie jestem skłonny/a do rekomendacji/ ponownej wizyty, natomiast 5 jestem zdecydowanie zadowolony/a lub jestem zdecydowanie skłonny/a do rekomendacji/ ponownej wizyty. Generalnie badani byli zadowoleni z pobytu w gminie Rajcza (średnia 4,6 na skali pięciostopniowej oraz 97% osób zadowolonych). Wykazywali również skłonność do rekomendacji gminy Rajcza jako celu podróży turystycznej swojej rodzinie oraz znajomym (średnia 4,3 na skali pięciostopniowej oraz 86% osób skłonnych do rekomendacji). Duża część osób była także chętna do ponownych odwiedzin gminy Rajcza w celach turystycznych (średnia 4,1 na skali pięciostopniowej oraz 74% osób wykazujących chęć ponownych odwiedzin). 26

27 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze gminy jako celu pobytu: Badani poproszeni zostali o wskazanie pięciu czynników, które były dla nich ważne przy podejmowaniu decyzji o wyborze gminy Rajcza jako celu pobytu. Najwięcej badanych (78%) wskazało na atmosferę pobytu jako czynnik zachęcający do odwiedzenia gminy. W dalszej kolejności były to: przyroda (54%) oraz wyżywienie i gastronomia (37%). Najmniej ważnymi czynnikami wyboru okazały się: lokalny transport (1%), dostęp do informacji turystycznej (1%) oraz dogodna możliwość dojazdu (3%). 27

28 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu: Badani poproszeni zostali o ocenę zadowolenia z poszczególnych elementów wyjazdu. Do tego celu mieli posłużyć się pięciostopniową skalą, gdzie 1 oznacza jestem bardzo niezadowolony/a, natomiast 5 jestem bardzo zadowolony/a. Na potrzeby interpretacji badania, czynniki te zostały później podzielone na 3 kategorie: infrastruktura i charakterystyka gminy, infrastruktura turystyczna oraz imprezy i wydarzenia. Najlepszą ogólną ocenę spośród wszystkich czynników otrzymała przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy) należąca do kategorii infrastruktura i charakterystyka gminy (średnia 4,7 na pięciostopniowej skali). Słabo natomiast wypadł w tej kategorii transport lokalny (średnia 3,1), jest to też zarazem ogólnie najsłabiej oceniony czynnik. 28

29 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza W kategorii infrastruktura turystyczna zwycięzcą zostało zakwaterowanie i noclegi (średnia 4,4), a następnie jakość obsługi (średnia 4,3). Najsłabiej w tej kategorii ocenieni zostali przewodnicy (średnia 3,6). W kategorii imprezy i wydarzenia najlepsze oceny otrzymała bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy (średnia 4,5) oraz w sąsiadujących gminach (średnia 4,2). Najsłabiej zaś rozrywka (średnia 3,6). Proponowane zmiany w ofercie turystycznej gminy: Badani zapytani zostali, czy należałoby ich zdaniem uzupełnić ofertę turystyczną gminy Rajcza - 39% odpowiedziało, że tak. Wskazywali oni głównie na potrzebę rozwinięcia infrastruktury (np. ławki, toalety, drogi), a także organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń. 29

30 Opinie turystów odwiedzających gminę Rajcza Sposób spędzania czasu podczas pobytu w gminie: Badani zapytani o to w jaki sposób spędzają czas podczas pobytu w gminie, najczęściej wskazywali na piesze wędrówki (78%) oraz ogólnie na obserwację przyrody (73%). Zdobywanie informacji na temat gminy: Osoby biorące udział w badaniu czerpały informacje na temat gminy Rajcza przede wszystkim od rodziny i znajomych (60%), posiadały tę wiedzę z poprzednich wyjazdów (36%), a także odwiedzały w tym celu Internet (22%), a w szczególności stronę internetową gminy 30

31 Satysfakcja turystów Zadowolenie z pobytu Skłonność do rekomendacji Średnia = Zdecydowanie zadowolony/a 61% 4 = Raczej zadowolony/a 37% 3 = Ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 2% 2 = Raczej niezadowolony/a 1% 1 = Zdecydowanie niezadowolony/a 0% Top2-Box 97% Bottom2- Box 1% Średnia = Zdecydowanie tak 42% 4 = Raczej tak 44% 3 = Możliwe 11% 2 = Raczej nie 2% 1 = Zdecydowanie nie 1% Top2-Box 86% Bottom2- Box 3% Skłonność do ponownej wizyty Średnia = Zdecydowanie tak 36% 4 = Raczej tak 38% 3 = Możliwe 22% 2 = Raczej nie 4% 1 = Zdecydowanie nie 0% Top2-Box 74% Bottom2- Box 4% N=375 31

32 Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze gminy jako celu pobytu % Atmosfera pobytu Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy) Wyżywienie\gastronomia Jakość obsługi Pogoda Zakwaterowanie\noclegi Możliwość poznania nowych ludzi Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) Przystępna cena Rozrywka Bliskość terenów i atrakcji turystycznych w sąsiadujących gminach Czystość Możliwość zakupów Bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy Bezpieczeństwo Dogodna możliwość dojazdu Dostęp do informacji turystycznej Transport lokalny Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odsetki nie sumują się do 100% N=375 32

33 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu ŚREDNIE OCEN: 2,0 3,0 4,0 5,0 Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.) Pogoda Bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy Zakwaterowanie/ noclegi Bezpieczeństwo Jakość obsługi Bliskość terenów i atrakcji turystycznych w sąsiadujących gminach Czystość Możliwość poznania nowych ludzi Wyżywienie/ gastronomia Dojazd System oznakowania tras/ atrakcji turystycznych Cena Możliwość zakupów Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) Dostęp do informacji turystycznej Rozrywka Przewodnicy Transport lokalny 3,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,7 N=375 Kategoria: Infrastruktura i charakterystyka gminy Infrastruktura turystyczna Imprezy i wydarzenia 33

34 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu Kategoria: Infrastruktura i charakterystyka gminy % Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.) Pogoda Bezpieczeństwo Czystość Dojazd Możliwość zakupów Transport lokalny N=375 Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Ani nie zadowolony/a ani zadowolony/a Raczej nie zadowolony/a Bardzo niezadowolony Nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie korzystałem/am 34

35 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu Kategoria: Infrastruktura turystyczna % Zakwaterowanie/ noclegi Jakość obsługi Wyżywienie/ gastronomia System oznakowania tras/ atrakcji turystycznych Cena Dostęp do informacji turystycznej Przewodnicy Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Ani nie zadowolony/a ani zadowolony/a Raczej nie zadowolony/a N=375 35

36 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu Kategoria: Imprezy i wydarzenia % Bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy Bliskość terenów i atrakcji turystycznych w sąsiadujących gminach Możliwość poznania nowych ludzi Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) Rozrywka N=375 Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Ani nie zadowolony/a ani zadowolony/a Raczej nie zadowolony/a Bardzo niezadowolony Nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie korzystałem/am 36

37 Proponowane zmiany w ofercie turystycznej gminy Uzupełnienie oferty turystycznej Liczba wskazań: % N= Bardziej rozwinięta infrastruktura Imprezy i wydarzenia Bardziej rozwinięta infrastruktura turystyczna Lepszy system informacji turystycznej Mam pomysł na uzupełnienie oferty Nie ma niczego takiego Nie wiem / trudno powiedzieć N = 145 Możliwość wskazań kilku odpowiedzi. 37

38 Proponowane zmiany w ofercie turystycznej gminy Bardziej rozwinięta infrastruktura Imprezy i wydarzenia Bardziej rozwinięta infrastruktura turystyczna Lepszy system informacji turystycznej Toalety (28) Ławki (20) Stan dróg (18) Transport - kolej, autobusy (8) Lokale gastronomiczne / kawiarnie / cukiernie (8) Sklepy (5) Miejsca do biwakowania (2) Atrakcje dla dzieci (2) Kosze na śmieci (1) Dyskoteka (15) Różnego rodzaju atrakcje (15) Koncerty (11) Festyn (9) Imprezy regionalne / folklor (9) Imprezy kulturalne (5) Imprezy sportowe (2) Wyciągi (16) Hotele, pensjonaty, kwatery (13) Baseny, kąpieliska, ciepłe źródła (11) Szlaki turystyczne (6) Punkt informacyjny (11) Tablice informacyjne (6) Informacje innego typu (5) Mapy (3) Oznakowanie (3) Strona internetowa (2) Telewizja, media, reklama (2) W nawiasach podana została liczba wskazań. 38

39 Sposób spędzania czasu podczas pobytu w gminie % Wędrówki piesze 78 Obserwacja przyrody 73 Spotkania z przyjaciółmi 38 Bierne spędzanie czasu Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Narty zimą w Zwardoniu Wędrówki rowerowe Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych Zwiedzanie zabytków i muzeów Odwiedzanie klubów, dyskotek, kin 1 4 N=375 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odsetki nie sumują się do 100% 39

40 Zdobywanie informacji na temat gminy % Rodzina\znajomi 60 Znajomość z poprzednich wyjazdów 36 Internet 22 Foldery, katalogi, prospekty 10 Biura podróży Punkty informacji turystycznej Telewizja Prasa Internet (liczba wskazań) Strona internetowa gminy Rajcza (47) Profil gminy Rajcza na Facebooku (4) Aplikacja na smartfon\tablet (2) Nie wiem/ nie pamiętam (5) Targi turystyczne 1 N=375 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odsetki nie sumują się do 100% 40

41 4 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica

42 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica Satysfakcja turystów: Turyści poproszeni zostali o ocenę zadowolenia z pobytu w gminie Oszczadnica, skłonności do rekomendacji oraz skłonności do ponownej wizyty. Do tego celu mieli posłużyć się pięciostopniową skalą, gdzie 1 oznacza jestem zdecydowanie niezadowolony/a lub zdecydowanie nie jestem skłonny/a do rekomendacji/ ponownej wizyty, natomiast 5 jestem zdecydowanie zadowolony/a lub jestem zdecydowanie skłonny/a do rekomendacji/ ponownej wizyty. Generalnie badani byli zadowoleni z pobytu w gminie Oszczadnica (średnia 4,3 na skali pięciostopniowej oraz 97% osób zadowolonych). Większość wykazywała także skłonność do rekomendacji gminy Oszczadnica jako celu podróży turystycznej swojej rodzinie oraz znajomym (średnia 4,0 na skali pięciostopniowej oraz 80% osób skłonnych do rekomendacji). Większość osób biorących udział w badaniu była także chętna do ponownych odwiedzin gminy w celach turystycznych (średnia 3,9 na skali pięciostopniowej oraz 68% osób wykazujących chęć ponownych odwiedzin). 42

43 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze gminy jako celu pobytu: Badani poproszeni zostali o wskazanie pięciu czynników, które były dla nich ważne przy podejmowaniu decyzji o wyborze gminy Oszczadnica jako celu pobytu. Prawie wszyscy badani (91%) wskazali na atmosferę pobytu jako czynnik zachęcający do odwiedzenia gminy. W dalszej kolejności były to: przyroda (39%) oraz jakość obsługi (34%). Najmniej ważnymi czynnikami wyboru okazały się: dostęp do informacji turystycznej (1%), lokalny transport (1%), dogodna możliwość dojazdu (1%), czystość (1%). 43

44 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu: Badani poproszeni zostali o ocenę zadowolenia z poszczególnych elementów wyjazdu. Do tego celu mieli posłużyć się pięciostopniową skalą, gdzie 1 oznacza jestem bardzo niezadowolony/a, natomiast 5 jestem bardzo zadowolony/a. Na potrzeby interpretacji badania, czynniki te zostały później podzielone na 3 kategorie: infrastruktura i charakterystyka gminy, infrastruktura turystyczna oraz imprezy i wydarzenia. Najlepszą ogólną ocenę spośród wszystkich czynników otrzymała pogoda oraz przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy), należąca do kategorii infrastruktura i charakterystyka gminy (średnia 4,6 na pięciostopniowej skali). Słabo natomiast wypadły w tej kategorii możliwość zakupów (średnia 3,3) oraz transport lokalny (średnia 3,1). 44

45 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica W kategorii infrastruktura turystyczna najlepiej wypadło zakwaterowanie i noclegi (średnia 4,1), a następnie jakość obsługi (średnia 4,0). Najsłabiej w tej kategorii ocenieni zostali przewodnicy oraz ceny (średnia 3,5). W kategorii imprezy i wydarzenia najlepsze oceny otrzymała bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy (średnia 4,2) oraz w sąsiadujących gminach (średnia 4,1). Najsłabiej zaś rozrywka i atrakcje turystyczne (średnia 3,5). Proponowane zmiany w ofercie turystycznej gminy: Badani zapytani zostali, czy należałoby ich zdaniem uzupełnić ofertę turystyczną gminy Oszczadnica. Jedynie ¼ badanych udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Wskazywali oni głównie na potrzebę rozwinięcia infrastruktury gminnej (np. toalety, lokale gastronomiczne, kawiarnie, cukiernie). 45

46 Opinie turystów odwiedzających gminę Oszczadnica Sposób spędzania czasu podczas pobytu w gminie: Badani zapytani o to w jaki sposób spędzają czas podczas pobytu w gminie, najczęściej wskazywali na piesze wędrówki (75%) oraz ogólnie na obserwację przyrody (60%). Zdobywanie informacji na temat gminy: Osoby biorące udział w badaniu czerpały informacje na temat gminy Oszczadnica przede wszystkim od rodziny i znajomych (52%), posiadały tę wiedzę z poprzednich wyjazdów (41%), a także odwiedzały w tym celu Internet (21%). 46

47 Satysfakcja turystów Zadowolenie z pobytu Skłonność do rekomendacji Średnia = Zdecydowanie zadowolony/a 38% 4 = Raczej zadowolony/a 59% 3 = Ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 3% 2 = Raczej niezadowolony/a 0% 1 = Zdecydowanie niezadowolony/a 0% Top2-Box 97% Bottom2- Box 0% Średnia = Zdecydowanie tak 21% 4 = Raczej tak 59% 3 = Możliwe 20% 2 = Raczej nie 0% 1 = Zdecydowanie nie 0% Top2-Box 80% Bottom2- Box 0% Skłonność do ponownej wizyty Średnia = Zdecydowanie tak 21% 4 = Raczej tak 47% 3 = Możliwe 31% 2 = Raczej nie 1% 1 = Zdecydowanie nie 0% Top2-Box 68% Bottom2- Box 1% N=140 47

48 Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze gminy jako celu pobytu % Atmosfera pobytu Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy) Jakość obsługi Wyżywienie\gastronomia Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) Możliwość poznania nowych ludzi Pogoda Rozrywka Zakwaterowanie\noclegi Przystępna cena Bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy Dogodny system oznakowania tras \ atrakcji turystycznych Bezpieczeństwo Możliwość zakupów Bliskość terenów i atrakcji turystycznych w sąsiadujących gminach Dostęp do informacji turystycznej Transport lokalny Dogodna możliwość dojazdu Czystość Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odsetki nie sumują się do 100% N=140 48

49 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu ŚREDNIE OCEN: 2,0 3,0 4,0 5,0 Pogoda Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.) Bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy Bliskość terenów i atrakcji turystycznych w sąsiadujących gminach Bezpieczeństwo Zakwaterowanie/ noclegi Możliwość poznania nowych ludzi Jakość obsługi System oznakowania tras/ atrakcji turystycznych Czystość Dojazd Dostęp do informacji turystycznej Wyżywienie/ gastronomia Rozrywka Przewodnicy Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) Cena Transport lokalny Możliwość zakupów 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,7 3,7 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 4,6 4,6 N=140 Kategoria: Infrastruktura i charakterystyka gminy Infrastruktura turystyczna Imprezy i wydarzenia 49

50 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu Kategoria: Infrastruktura i charakterystyka gminy % Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.) Pogoda Bezpieczeństwo Czystość Dojazd Transport lokalny Możliwość zakupów N=140 Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Ani nie zadowolony/a ani zadowolony/a Raczej nie zadowolony/a Bardzo niezadowolony Nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie korzystałem/am 50

51 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu Kategoria: Infrastruktura turystyczna % Zakwaterowanie/ noclegi Jakość obsługi System oznakowania tras/ atrakcji turystycznych Wyżywienie/ gastronomia Dostęp do informacji turystycznej Cena Przewodnicy N=140 Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Ani nie zadowolony/a ani zadowolony/a Raczej nie zadowolony/a Bardzo niezadowolony Nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie korzystałem/am 51

52 Zadowolenie z poszczególnych elementów wyjazdu Kategoria: Imprezy i wydarzenia % Bliskość terenów i atrakcji turystycznych po drugiej stronie granicy Bliskość terenów i atrakcji turystycznych w sąsiadujących gminach Możliwość poznania nowych ludzi Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) Rozrywka N=140 Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Ani nie zadowolony/a ani zadowolony/a Raczej nie zadowolony/a Bardzo niezadowolony Nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie korzystałem/am 52

53 Proponowane zmiany w ofercie turystycznej gminy Uzupełnienie oferty turystycznej Liczba wskazań: % N= Bardziej rozwinięta infrastruktura Imprezy i wydarzenia Bardziej rozwinięta infrastruktura turystyczna Lepszy system informacji turystycznej Mam pomysł na uzupełnienie oferty Nie ma niczego takiego Nie wiem / trudno powiedzieć N = 36 Możliwość wskazań kilku odpowiedzi. 53

54 Proponowane zmiany w ofercie turystycznej gminy Bardziej rozwinięta infrastruktura Imprezy i wydarzenia Bardziej rozwinięta infrastruktura turystyczna Lepszy system informacji turystycznej Toalety (14) Lokale gastronomiczne, kawiarnie, cukiernie (7) Ławki (4) Kosze na śmieci (3) Sklepy (1) Komunikacja, dojazd (1) Różnego rodzaju atrakcje (4) Imprezy kulturalne (3) Festyn (1) Imprezy sportowe (1) Hotele, pensjonaty, kwatery (11) Oznakowanie (1) Telewizja, media, reklama (1) W nawiasach podana została liczba wskazań. 54

55 Sposób spędzania czasu podczas pobytu w gminie % Wędrówki piesze 75 Obserwacja przyrody 60 Spotkania z przyjaciółmi Bierne spędzanie czasu Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Wędrówki rowerowe Narty zimą w Zwardoniu Zwiedzanie zabytków i muzeów Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych 6 7 N=140 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odsetki nie sumują się do 100% 55

56 Zdobywanie informacji na temat gminy % Rodzina\znajomi 52 Znajomość z poprzednich wyjazdów 41 Internet 21 Foldery, katalogi, prospekty 19 Punkty informacji turystycznej 13 Telewizja 7 Internet (liczba wskazań) Biura podróży Radio Prasa Targi turystyczne Strona internetowa gminy (4) Profil gminy na Facebooku (1) Aplikacja na smartfon\tablet (1) Nie wiem/ nie pamiętam (21) N=140 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, dlatego odsetki nie sumują się do 100% 56

57 Dziękujemy Maciej Szpil Aleksandra Chmielowiec

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP Warszawa, 12 stycznia 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2012 ROKU Metodologia badania 2012. Liczebność

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Gmina K oronowo w opinii turystów i odwiedzających

Gmina K oronowo w opinii turystów i odwiedzających Gmina K oronowo w opinii turystów i odwiedzających Projekt badawczy realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta Koronowo oraz Bydgoską Lokalną Organizacją Turystyczną

Bardziej szczegółowo

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku Wyniki badania realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem obcojęzycznych stron WWW. poland.travel Zaproszenie do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja turystów 2013

Satysfakcja turystów 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Satysfakcja turystów 2013 Raport z badania przeprowadzonego przez PBS Sp. z o.o. na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka obszaru pogranicza rezultaty badań kwestionariuszowych z przedstawicielami samorządu i instytucji pogranicza polsko-słowackiego

Charakterystyka obszaru pogranicza rezultaty badań kwestionariuszowych z przedstawicielami samorządu i instytucji pogranicza polsko-słowackiego Charakterystyka obszaru pogranicza rezultaty badań kwestionariuszowych z przedstawicielami samorządu i instytucji pogranicza polsko-słowackiego Ocena rozwoju gmin i obców położonych na pograniczu słowacko-polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Instytut Eurotest. Tendencje zmian opinii turystów, wynikające z badania turystyki, w sezonie letnim w Gdańsku, w latach

Instytut Eurotest. Tendencje zmian opinii turystów, wynikające z badania turystyki, w sezonie letnim w Gdańsku, w latach Instytut Eurotest. Tendencje zmian opinii turystów, wynikające z badania turystyki, w sezonie letnim w Gdańsku, w latach 2004-2008 wrzesień 2008 EUROTEST INSTYTUT USŁUG MARKETINGOWYCH Poland, 80-237 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja turystów zagranicznych

Satysfakcja turystów zagranicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Satysfakcja turystów zagranicznych Raport z badania Sopot Warszawa, wrzesień 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania Współpraca z bankami i ich ocena Podsumowanie wyników badania Sopot, luty 2015 Informacje o badaniu 2 tematyka badania Współpraca z bankami, 2015 cele badania 1. Ocena satysfakcji Klientów posiadających

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU SKRÓT RAPORTU KOŃCOWEGO

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU SKRÓT RAPORTU KOŃCOWEGO BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU SKRÓT RAPORTU KOŃCOWEGO Kraków, styczeń 2011 Metodologia i dobór próby Badanie realizowane było metodą PAPI bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych.

Bardziej szczegółowo

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Dr hab. Felicjan

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne opinie, korzystanie, potrzeby Badanie mieszkańców terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Biblioteki publiczne opinie, korzystanie, potrzeby Badanie mieszkańców terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Biblioteki publiczne opinie, korzystanie, potrzeby Badanie mieszkańców terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Sierpień 2008 copyright Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 02-019

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2017 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU

Warszawa, maj 2017 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 ROKU Warszawa, maj 2017 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU PRZYJAZDY DO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Pobyt w województwie śląskim P1. Proszę pomyśleć o roku. Czy w tym roku był(a) Pan(i) z wizytą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Ankieta promocji gminy Skoczów

Ankieta promocji gminy Skoczów Ankieta promocji gminy Skoczów Szanowni Państwo. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym promocji gminy Skoczów. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych: mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WYWIADU BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

KWESTIONARIUSZ WYWIADU BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 KWESTIONARIUSZ WYWIADU BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 Szanowna/y Pani/Panie, Prosimy o udział w badaniach W celu skutecznego podnoszenia jakości świadczonych usług turystycznych Bydgoskie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja turystów 2015

Satysfakcja turystów 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prezentacja wyników z badania przeprowadzonego przez PBS Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ Poniższa ankieta stanowi element prac nad Strategią Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020. Została stworzona przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM Szczecin, 10.11.2016 rok Charakterystyka turystów krajowych Mieszkaniec dużego miasta, wyższe lub średnie wykształcenie, praca w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE Tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców na temat konsultacji społecznych w gminach Metropolii Poznań Informacja wstępna Ankieta dla mieszkańców dostępna była online poprzez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 1. Cel badania: 1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 3. Zdobycie dodatkowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl ANALIZA POZIOMU WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TEMAT STANU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Miłosz Mielcarek Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł na park w Charzewicach

Twój pomysł na park w Charzewicach Polski Klub Ekologiczny Przyjaciele Ziemi w Stalowej Woli www.przyjacieleziemi.eu Twój pomysł na park w Charzewicach Raport z badań ankietowych Stalowa Wola 2014 Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie Bajkowy urlop w Polsce - województwo Warszawa, październik 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Sochocin

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Sochocin Załącznik nr 1 do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025 Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Sochocin Sochocin, listopad

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie - Raport z badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. 2014. Podsumowanie badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r.

Podsumowanie - Raport z badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. 2014. Podsumowanie badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. Podsumowanie badań Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. 1 Strona Zleceniodawca: Gdańska Organizacja Turystyczna / Gdańsk Convention Bureau tel.: +48 58305-70-80 w. 15, fax: +48 58301-66-37 ul. Długi

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Na Pograniczu spełniają się marzenia. Gmina Rajcza - projekty w ramach EFRR

Na Pograniczu spełniają się marzenia. Gmina Rajcza - projekty w ramach EFRR Na Pograniczu spełniają się marzenia Gmina Rajcza - projekty w ramach EFRR 2012-2017 Potrzeby i pomysł Analiza potrzeb Poszukiwanie środków (Programy, Fundusze) Rozmowy z ludźmi Konsultacje w terenie Polityka

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIśYCKU W SEZONIE LETNIM 2009 ROKU Metodologia badania 2009. Liczebność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

str.1/7 Szanowni Państwo,

str.1/7 Szanowni Państwo, str.1/7 Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" rozpoczęła przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Dokument - w którym zapiszemy plany do realizacji

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Struktura ruchu turystycznego w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem 2010r.

Struktura ruchu turystycznego w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem 2010r. Struktura ruchu turystycznego w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem 2010r. Analiza badań przeprowadzonych w pasie nadmorskim Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2010. Referat Turystyki i Promocji

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Białegostoku

Badanie opinii mieszkańców Białegostoku Badanie opinii mieszkańców Białegostoku Wybrane obszary funkcjonowania miasta Październik 2016 Tło projektu i metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Wykres: Próba badawcza - 2 - 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Wykres: Próba badawcza - 2 - 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Wyniki badań społecznych mieszkańcy Poznania Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2012-2022 Pobiedziska, luty 2012 Badanie przeprowadzono na próbie 100 mieszkańców Poznania w wieku 25-55

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2002-2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy? Badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE Warszawa, październik 2001 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa Tel: (48 22) 648 2044 (-46), 644 9995 Fax: (48 22) 644 9947 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Miłocin Zaczernie k. Rzeszowa Tel Fax mail: NIP: REGON:

Miłocin Zaczernie k. Rzeszowa Tel Fax mail:  NIP: REGON: BD CENTER Miłocin 229 36-062 Zaczernie k. Rzeszowa Tel. 017 855 20 29 Fax 017 858 12 93 mail: biuro@bdcenter.pl www.bdcenter.pl NIP: 813-224-42-98 REGON: 180068930 WIZERUNEK MIASTA PRZEMYŚLA I JEGO ATRAKCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni 1 Informacje o badaniu Cele badawcze popularność i korzystanie z Internetu, preferencje, co do korzystania z internetowych portali branżowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie wynajmowania. Z kim mieszkać pod jednym dachem? Doświadczenie wynajmowania. TNS Wrzesień 2014 K.066/14

Doświadczenie wynajmowania. Z kim mieszkać pod jednym dachem? Doświadczenie wynajmowania. TNS Wrzesień 2014 K.066/14 Z kim mieszkać pod jednym dachem? Informacje o badaniu TNS Polska zapytał Polaków o kwestie związane z wynajmowaniem. Respondenci zostali zapytani m.in. o to, czy mają doświadczenia związane z wynajmowaniem

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w kulturze

Wolontariat w kulturze I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Wolontariat w kulturze 5-7.12.2016 Badanie wolontariatu instytucji kultury DR TOMASZ GODLEWSKI Założenia metodologiczne projektu technika realizacji wywiadów ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO WARSZAWA

OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO WARSZAWA OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO 2012 - WARSZAWA Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 czerwca 2012 r. Informacja o badaniu Cel badania: Ocena

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety ZABYTKI I HISTORYCZNE MIEJSCA GMINY TELATYN

Wyniki ankiety ZABYTKI I HISTORYCZNE MIEJSCA GMINY TELATYN Płeć Wyniki ankiety ZABYTKI I HISTORYCZNE MIEJSCA GMINY TELATYN W badaniu wzięło udział 100 przypadkowo wybranych osób. Zakres wiekowy w latach: 16-25 lat 26-40lat 41-60lat Pow. 60 lat Liczba osób Wskaźni

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA:

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: DANE OGÓLNE: ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: Badana wielkość - respondenci sztuki ankiet wydanych: 358 100% osób biorących udział w badaniu ( liczba ankiet zwrotnych) - respondenci 261 72,91% -27,09% W celu

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku

Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku Gabriela Bołoz (gabi6709@gmail.com) Magdalena Jędrasik (magdalena-jedrasik1@wp.pl) Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków grudzień 2004

Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków grudzień 2004 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków grudzień 2004 Wielkość ruchu turystycznego w Małopolsce w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem Rok 2004 Odwiedzający Małopolskę Ogółem

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie.

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. TriC IBRS 2014 Każda z osób, która zetknęła się z instruktorem ze Szkoły Jazdy posiada swoje odczucia na temat sposobu i skuteczności przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 raport podsumowanie graficzne 20 czerwca 2012 r. www.bcmm.com.pl SPIS TREŚCI Znajomość i wizerunek EEC 2012....... 3 świadomość organizacji Kongresu w Katowicach źródła

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W AUGUSTOWIE W SEZONIE LETNIM 2016 ROKU

RAPORT Z BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W AUGUSTOWIE W SEZONIE LETNIM 2016 ROKU RAPORT Z BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W AUGUSTOWIE W SEZONIE LETNIM 2016 ROKU Metodologia badania Celem badania było opisanie ruchu turystycznego w Augustowie

Bardziej szczegółowo