Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców

2 Zakres badania Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu w dniach od 14 listopada 2018 roku do 4 stycznia 2019 roku. Ankieta zawierała 25 pytań, w tym 3 pytania otwarte.

3 Respondenci Liczba respondentów: 442 osoby kobiety 45% mężczyźni 55%

4 Respondenci wyższe 63,1% pomaturalne 10,9% 6% 5% 60 i więcej średnie ogólnokształcące 5,4% 33% lat średnie zawodowe 14,5% lat zasadnicze zawodowe 3,4% 56% lat gimnazjalne i niżej 2,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

5 Poziom zadowolenia z zamieszkania na terenie Powiatu Limanowskiego 35,00% 30,00% 32,35% 28,51% 25,00% 20,00% 18,78% 15,00% 10,00% 11,76% 8,60% 5,00% 0,00% bardzo zadowolony raczej zadowolony trudno powiedzieć raczej niezadowolony bardzo niezadowolony

6 Możliwość wyprowadzenia się poza Powiat Limanowski 35,00% 32,13% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 16,29% 13,35% 20,14% 18,10% 10,00% 5,00% 0,00% zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie

7 Poziom identyfikacji z Powiatem Limanowskim 40,00% 35,00% 36,43% 30,00% 25,00% 26,70% 20,00% 15,00% 14,48% 15,16% 10,00% 7,24% 5,00% 0,00% Nie czuję przynależności do Powiatu Limanowskiego Wyczuwam słabą więź z Powiatem Limanowskim Trudno powiedzieć Czuję, że należę do wspólnoty Powiatu Limanowskiego Moje poczucie przynależności jest bardzo silne

8 Poziom zainteresowania sprawami dziejącymi się na terenie Powiatu 50,00% 45,00% 43,21% 40,00% 35,00% 35,97% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 13,80% 10,00% 5,00% 4,98% 2,04% 0,00% bardzo się tym interesuje raczej się interesuję średnio się interesuję raczej się nie interesuję w ogóle się nie interesuje

9 Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu/Pani: uczestniczyć w zebraniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Limanowej / radnymi Powiatu Limanowskiego rozmawiać z radnym Powiatu o jakiejś sprawie dotyczącej Powiatu Limanowskiego sprawdzać plany, uchwały, protokoły lub inne dokumenty powiatowe 13,12% 28,96% 37,10% 86,88% 71,04% 62,90% sprawdzać informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej poszukiwać informacji na temat działań podejmowanych przez władze Powiatu Limanowskiego lub o Powiecie Limanowskim rozmawiać z sąsiadami lub innymi osobami o sprawach Powiatu Limanowskiego 65,84% 75,34% 82,13% 34,16% 24,66% 17,87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TAK NIE

10 Czy Pana/Pani zdaniem władze Powiatu informują mieszkańców o swoich działaniach? 45,00% 40,00% 38,69% 35,00% 30,00% 25,00% 26,02% 20,00% 15,00% 17,19% 14,03% 10,00% 5,00% 4,07% 0,00% bardzo dobrze informują raczej dobrze informują średnio informują raczej nie informują w ogóle nie informują

11 Które ze wskazanych sposobów informowania mieszkańców o działaniach władz Powiatu Limanowskiego uważa Pan/Pani za najwygodniejsze (najlepsze) dla mieszkańców? lokalny portal informacyjny media lokalne (np. gazeta lokalna, radio, TV) ofcjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Limanowej 55,20% 65,84% 78,28% zebrania/spotkania przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Limanowej / radnych Powiatu Limanowskiego z mieszkańcami gminy 23,98% tablice ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Limanowej inne sposoby, jakie? 6,56% 3,39% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

12 Inne wskazane sposoby informowania Facebook; Portale społecznościowe; SMS; Ogłoszenia parafialne.

13 Jak ogólnie ocenia Pan/Pani współpracę samorządu Powiatu Limanowskiego z NGO? Czy jest to współpraca: 35,00% 30,00% 31,58% 25,00% 20,00% 15,00% 21,05% 25,44% 19,30% 10,00% 5,00% 0,00% 2,63% bardzo dobra dobra średnia słaba bardzo słaba

14 Czy w ciągu ostatniego półrocza załatwiał/a Pan/Pani jakąś sprawę w Starostwie Powiatowym w Limanowej? 40,00% 35,00% 37,33% 30,00% 25,00% 28,05% 28,28% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 6,33% tak, kilka razy tak, raz nie nie pamiętam

15 Jak ocenia Pan/Pani pracę urzędników w Starostwie Powiatowym w Limanowej? 35,00% 30,00% 31,14% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 19,03% 24,91% 15,22% 9,69% 0,00% bardzo wysoko wysoko średnio nisko bardzo nisko

16 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: 4,52% gotowość własną do segregowania odpadów gotowość własną do angażowania się w akcje na rzecz ochrony środowiska 2,26% 36,88% 21,27% 30,09% 35,97% 34,39% 16,97% 5,66% 5,88% 8,37% czystość powietrza 6,79% 21,49% 30,32% 39,14% 1,81% dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego 7,92% 29,86% 35,07% 25,34% 1,58% czystość otoczenia 20,36% 41,40% 25,57% 11,09% 0,68% czystość zbiorników wodnych, rzek 7,69% 21,04% 40,72% 29,86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

17 Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystał/a Pan/Pani z komunikacji zbiorowej na terenie Powiatu Limanowskiego? wcale 40,50% od czasu do czasu, rzadziej niż raz w tygodniu 31,45% codziennie lub prawie codziennie nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu trudno powiedzieć 5,88% 11,99% 10,18%

18 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: dostępność transportu zbiorowego 4,30% 19,91% 3,62% utrzymanie dróg publicznych w zimie (np. odśnieżanie) 24,43% 2,94% punktualność transportu zbiorowego 20,36% 2,94% częstotliwość kursów transportu zbiorowego 16,97% 2,94% jakość / stan nawierzchni dróg / ulic 26,47% 2,94% bezpieczeństwo na drogach 22,85% 2,94% jakość dróg dla pieszych (np. dostępność chodników, ich stan, oświetlenie w nocy) 19,23% 2,26% ceny biletów transportu zbiorowego 14,03% 1,58% jakość transportu zbiorowego (czystość, wygoda jazdy itp.) 12,22% 1,13% przepustowość głównych tras komunikacyjnych (utrudnienia w ruchu drogowym) 16,06% 27,83% 35,52% 38,46% 32,13% 33,26% 34,62% 35,29% 35,75% 33,71% 40,72% 28,51% 24,43% 23,76% 23,08% 25,79% 25,57% 25,79% 22,17% 24,89% 23,08% 18,78% 19,00% 18,78% 19,46% 29,86% 16,97% 26,24% 14,03% 11,99% 10,41% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

19 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: gotowość własną do powiadomienia policji o przestępstwie, którego byliśmy świadkiem 26,92% 36,43% 26,47% 7,69% 2,49% poczucie bezpieczeństwa w mieszkaniu 24,89% 40,50% 26,24% 2,04% 6,33% poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania 18,78% 44,57% 26,02% 7,01% 3,62% skuteczność działania służb w sytuacjach kryzysowych 12,67% 35,07% 31,45% 13,12% 7,69% możliwość kontaktowania się z policjantami 8,37% 22,17% 33,71% 23,08% 12,67% poczucie bezpieczeństwa w parkach i na terenach spacerowych 7,01% 27,60% 41,63% 16,74% 7,01% skuteczność załatwiania spraw przez policję 4,30% 15,16% 32,81% 28,73% 19,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

20 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: pomoc udzielaną cudzoziemcom 13,30% 17,81% 34,92% 17,10% 16,86% wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa) 4,04% 19,00% 36,34% 24,94% 15,68% organizacja opieki zastępczej nad dziećmi (piecza zastępcza) 3,04% 14,72% 35,75% 30,61% 15,89% przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2,99% 18,39% 33,10% 30,34% 15,17% wsparcie dla osób starszych i niesamodzielnych (w tym domy pomocy społecznej) 2,75% 16,70% 36,38% 28,83% 15,33% 2,51% wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami 17,81% 39,50% 28,31% 11,87% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

21 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: jakość nauczania w szkołach ponadpodstawowych 9,50% 31,67% 35,29% 16,74% 6,79% jakość nauczania w szkołach podstawowych 9,50% 28,96% 34,84% 17,65% 9,05% dostępność placów zabaw dla dzieci 7,69% 21,04% 34,62% 24,89% 11,76% 4,98% dostępność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 17,42% 33,71% 24,66% 19,23% powiązanie kształcenia na poziomie ponadpodstawowym z potrzebami lokalnego rynku pracy 3,85% 18,33% 31,22% 28,28% 18,33% dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 3,17% 12,44% 25,11% 30,54% 28,73% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

22 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: dostępność podstawowej opieki medycznej 3,17% 14,03% 36,20% 27,60% 19,00% jakość podstawowej opieki medycznej 3,17% 11,99% 30,32% 31,45% 23,08% 1,81% dostęp do lekarza specjalisty 3,62% 15,61% 30,54% 48,42% 1,58% realizacja programów 8,14% profilaktycznych 26,70% 33,48% 30,09% 1,36% jakość leczenia specjalistycznego 10,86% 27,38% 28,28% 32,13% 1,13% promocja zdrowia i edukacja 7,69% zdrowotna 24,89% 34,39% 31,90% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

23 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: 2,04% dostępność miejsc pracy 9,28% 27,60% 33,48% 27,60% 1,81% wsparcie udzielane osobom poszukującym pracy 7,69% 24,66% 31,45% 33,94% 1,58% wsparcie w zakresie zakładania własnego biznesu 9,05% 29,64% 29,41% 30,32% 1,58% wsparcie udzielane funkcjonującym na rynku przedsiębiorcom 8,37% 26,70% 29,41% 33,94% 0,23% atrakcyjność miejsc pracy (np. poziom wynagrodzeń) 2,94% 14,48% 33,26% 49,10% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

24 Jak ocenia Pan/Pani na terenie Powiatu: 3,17% poziom zadowolenia z oferty obiektów aktywności fizycznej 15,16% 28,73% 32,81% 20,14% 2,49% poziom zadowolenia z oferty kulturalnej na terenie powiatu 10,41% 28,05% 29,19% 29,86% 1,36% poziom zadowolenia z oferty spędzania czasu wolnego 10,86% 27,15% 34,62% 26,02% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle

25 Które dziedziny, Pana/Pani zdaniem powinny stanowić priorytet działań na terenie Powiatu w najbliższych latach? rozwój gospodarczy i wsparcie ochrona i profilaktyka zdrowia ochrona środowiska i ekologia turystyka i czas wolny infrastruktura drogowa transport zbiorowy przeciwdziałanie bezrobociu sport i rekreacja oświata polityka prorodzinna kultura polityka senioralna bezpieczeństwo publiczne wsparcie organizacji społecznych inna sfera, jaka? pomoc społeczna 16,06% 14,93% 11,54% 11,31% 10,18% 6,11% 4,30% 4,07% 3,85% 32,35% 28,28% 26,70% 24,66% 24,21% 22,17% 49,77% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

26 Inne priorytety działań rozrywka dla małych dzieci, kluby dla matek z dziećmi ; więcej miejsc do spędzania wolnego czasu ; straż pożarna.

27 Co jest Pana/Pani zdaniem największym problemem związanym z życiem na terenie Powiatu Limanowskiego? Infrastruktura (w tym drogowa), transport publiczny Rynek pracy Stan środowiska naturalnego Turystyka, wypoczynek, czas wolny Sfera samorządowa Ochrona zdrowia Sfera społeczna Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój Edukacja Inne

28 Co jest Pana/Pani zdaniem największym atutem/korzyścią związaną z życiem na terenie Powiatu Limanowskiego? Środowisko naturalne, przyroda, walory turystyczne Infrastruktura, położenie Spokój Mieszkańcy Bezpieczeństwo Inne

29 Czy ma Pan/Pani jakieś propozycje zadań, które powinny się znaleźć w Strategii Rozwoju Powiatu? Rozwój infrastruktury, w tym poprawa bezpieczeństwa Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej Ochrona środowiska ` Rozwój gospodarczy i rynek pracy Rozwój możliwości spędzania czasu wolnego, wypoczynek, kultura Transport publiczny Ochrona zdrowia Sfera społeczna Edukacja Inne

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

str.1/7 Szanowni Państwo,

str.1/7 Szanowni Państwo, str.1/7 Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" rozpoczęła przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Dokument - w którym zapiszemy plany do realizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA WIEŚ Poniższa ankieta stanowi element prac nad Strategią Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020. Została stworzona przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zawartość prezentacji. Badania warunków życia i jakości usług publicznych. Badania warunków życia i jakości usług publicznych KUTNO 2012

Zawartość prezentacji. Badania warunków życia i jakości usług publicznych. Badania warunków życia i jakości usług publicznych KUTNO 2012 Badania warunków życia i jakości usług publicznych wyniki badania społecznego KUTNO 2012 Zawartość prezentacji Informacje o badaniu Postawy mieszkańców Ocena warunków życia i jakości usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu MIASTO TORUŃ Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA Toruń 2012-2013 www.biostat.com.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Badaniem objęto 598 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA (ANONIMOWA) DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki Osiągnęliśmy już półmetek realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA 2019 2024 Szanowni Mieszkańcy Gminy Żmigród! W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników badań jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców gromad Hołoby, Mylacz, Peczeniżyn, Trościaniec

Porównanie wyników badań jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców gromad Hołoby, Mylacz, Peczeniżyn, Trościaniec Porównanie wyników badań jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców gromad Hołoby, Mylacz, Peczeniżyn, Trościaniec zrealizowanych w ramach projektu Akademia Liderów Partycypacji Fundacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW 30.06.2017 NOTY METODOLOGICZNE NOTY METODOLOGICZNE Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie wyników badania przeprowadzonego wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Strona1 ANKIETA Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie" 1) Poziom życia w moim miejscu zamieszkania jako moje prywatne subiektywne odczucie jest:

Bardziej szczegółowo

Badania warunków życia i jakości usług publicznych. wyniki badania społecznego. Łaziska Górne opracowanie: dr Cezary Trutkowski

Badania warunków życia i jakości usług publicznych. wyniki badania społecznego. Łaziska Górne opracowanie: dr Cezary Trutkowski Badania warunków życia i jakości usług publicznych wyniki badania społecznego Łaziska Górne 2015 opracowanie: dr Cezary Trutkowski Zawartość prezentacji Informacje o badaniu Postawy mieszkańców Ocena warunków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziecko i Rodzina

Fundacja Dziecko i Rodzina ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ANALIZA USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ DZIECI I RODZIN ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Nasza organizacja nazywa się. współpracujemy z Fundacją Dziecko i Rodzina w projekcie Razem

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

wyniki badania społecznego KUTNO 2018 Badania warunków życia i jakości usług publicznych

wyniki badania społecznego KUTNO 2018 Badania warunków życia i jakości usług publicznych wyniki badania społecznego KUTNO 2018 Badania warunków życia i jakości usług publicznych Zawartość prezentacji Informacje o badaniu Postawy mieszkańców Ocena warunków życia i jakości usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Szanowni Państwo, GMINY KRZESZÓW Urząd Gminy Krzeszów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH SENIORÓW

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH SENIORÓW ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH SENIORÓW I OPIEKA ZDROWOTNA Pytanie 1 Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) ze świadczonych usług medycznych w naszym mieście? 69 na 115 ankietowanych odpowiedziało,

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2002-2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy? Badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

Nutzung der Ergebnisse von Lebensqualitätsmessung in lokalen Entwicklungsplanungsprozessen. w procesie planowania rozwoju lokalnego

Nutzung der Ergebnisse von Lebensqualitätsmessung in lokalen Entwicklungsplanungsprozessen. w procesie planowania rozwoju lokalnego Nutzung der Ergebnisse von Lebensqualitätsmessung in lokalen Entwicklungsplanungsprozessen Wykorzystanie wyników pomiaru jakości życia w procesie planowania rozwoju lokalnego dr Piotr Rogala Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe Gmina Rachanie ankieta anonimowa Szanowni Państwo! Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Rachanie w celu zaktualizowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU - skierowana do mieszkaoców regionu Szanowni Paostwo, W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka pracami związanymi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. Podsumowanie badania Urząd Gminy Ciężkowice -2014 - Informacje o badaniu badanie przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Ciężkowice; ankieta zawiera 12 pytań

Bardziej szczegółowo

Informujemy o politykach i samorządowcach. Analizujemy dane. U nas sprawdzisz, jak pracują osoby, które zatrudniasz.

Informujemy o politykach i samorządowcach. Analizujemy dane. U nas sprawdzisz, jak pracują osoby, które zatrudniasz. Informujemy o politykach i samorządowcach. Analizujemy dane. U nas sprawdzisz, jak pracują osoby, które zatrudniasz. Kogo i kiedy wybieramy? Wybieramy ok. 47 tys. radnych. Wybory samorządowe mogą obyć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA Opracowanie podsumowujące dotychczasową współpracę JST z NGO w powiecie leskim w trzech obszarach: Wspólnie na rzecz rozwoju

SAMOOCENA Opracowanie podsumowujące dotychczasową współpracę JST z NGO w powiecie leskim w trzech obszarach: Wspólnie na rzecz rozwoju SAMOOCENA Opracowanie podsumowujące dotychczasową współpracę JST z NGO w powiecie leskim w trzech obszarach: polityka społeczna oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, rozwój

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Mama w Gorzowie. Organizatorzy badania: Marcin Gucia Radny Gorzowa Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Stowarzyszenie Razem dla Gorzowa

Raport z badania. Mama w Gorzowie. Organizatorzy badania: Marcin Gucia Radny Gorzowa Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Stowarzyszenie Razem dla Gorzowa Raport z badania Mama w Gorzowie Organizatorzy badania: Marcin Gucia Radny Gorzowa Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Stowarzyszenie Razem dla Gorzowa Wstęp Badanie Mama w Gorzowie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 PREFERENCJE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO I Z WROCŁAWIA

CZĘŚĆ 1 PREFERENCJE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO I Z WROCŁAWIA Nr kwestionariusza Nr rejonu komunikacyjnego Nr ankietera Data wypełnienia kwestionariusza Godzina wypełnienia kwestionariusza ANKIETOWE BADANIA PODRÓŻY I ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW OTOCZENIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

Czerwonka Włościańska 38, Czerwonka Szlachecka

Czerwonka Włościańska 38, Czerwonka Szlachecka Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

3. Jestem zadowolony z możliwości wpływania na decyzje władz JST, w sprawach, które mnie interesują.

3. Jestem zadowolony z możliwości wpływania na decyzje władz JST, w sprawach, które mnie interesują. 1. Nazwa JST 2. Czy wskazana nazwa JST jest poprawna? Czy jest to Pani / Pana JST? tak nie (zgłoś błąd) Szanowni Państwo, Nasza Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) ubiega się o Europejską Odznakę

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA 2018-2025 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą miały wpływ na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY SWARZĘDZ NA TEMAT SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PYTAŃ KWESTINARIUSZA ANKIETY 1. Jak Panu/Pani żyje się w gminie Swarzędz?

Bardziej szczegółowo

ANKIETOWE BADANIA PODRÓŻY I ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

ANKIETOWE BADANIA PODRÓŻY I ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Nr kwestionariusza Nr rejonu komunikacyjnego ID ankietera Data wypełnienia kwestionariusza Godzina wypełnienia kwestionariusza ANKIETOWE BADANIA PODRÓŻY I ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOKRSKO. Raport z badań jakości usług publicznych w gminie Mokrsko

URZĄD GMINY MOKRSKO. Raport z badań jakości usług publicznych w gminie Mokrsko URZĄD GMINY MOKRSKO Raport z badań jakości usług publicznych w gminie Mokrsko Mokrsko 214/2 Spis treści WSTĘP... 2 WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH... 4 I. Ogólna sytuacja gminy oraz jej mieszkańców... 4 1. Atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku ANKIETA Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik

Bardziej szczegółowo