System Comarch OPT!MA Księga Raportów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Comarch OPT!MA Księga Raportów"

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 FAKTURY LISTA FAKTUR SPRZEDAŻY LISTA PARAGONÓW LISTA - TAX FREE LISTA - REZERWACJE ODBIORCY LISTA - FAKTURY PRO FORMA LISTA - FAKTURY ZAKUPU LISTA - ZAMÓWIENIA U DOSTAWCÓW LISTA - FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY LISTA - FAKTURY WEWNĘTRZNE ZAKUPU LISTA - FAKTURY ZAKUPU OD ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO LISTA - DEKLARACJE INTRASTAT ZESTAWIENIA WEDŁUG ATRYBUTÓW ZESTAWIENIE WG DOSTAW FAKTURA SPRZEDAŻY FAKTURA VAT MARŻA FAKTURA SPRZEDAŻY VAT - UE FAKTURA KOREKTA ILOŚCI/WARTOŚCI FAKTURA KOREKTA STAWKI VAT FAKTURA ZALICZKOWA FAKTURA ZALICZKOWA KOREKTA PARAGON ZWROT DO PARAGONU TAX FREE REZERWACJA ODBIORCY FAKTURA PRO FORMA FAKTURA ZAKUPU FAKTURA ZAKUPU KOREKTA ILOŚCI/ WARTOŚCI FAKTURA ZAKUPU KOREKTA STAWKI VAT NOTA KORYGUJĄCA KOREKTA ANICZNA ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY FAKTURA WEWNĘTRZNA SPRZEDAŻY KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ SPRZEDAŻY FAKTURA WEWNĘTRZNA ZAKUPU KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ ZAKUPU FAKTURA RR DEKLARACJA INTRASTAT MAGAZYN LISTA ZASOBY LISTA - WYDANIA ZEWNĘTRZNE LISTA - PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE LISTA - ROZCHODY WEWNĘTRZNE LISTA - PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE LISTA - PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE LISTA - KOMPLETACJA PRZYJĘCIA PRODUKTÓW LISTA - KOMPLETACJA ROZCHODY SKŁADNIKÓW LISTA INWENTARYZACJA LISTA - BILANS OTWARCIA LISTA - WYDANIE KAUCJI LISTA - PRZYJĘCIE KAUCJI POZYCJA CENNIKA RAPORT BRAKÓW WYDANIE ZEWNĘTRZNE DOKUMENT WZKOR KOREKTA ILOŚCI DOKUMENT WZKOR KOREKTA WARTOŚCI DOKUMENT WZKK PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE DOKUMENT PZKOR KOREKTA ILOŚCI DOKUMENT PZKOR KOREKTA WARTOŚCI ROZCHÓD WEWNĘTRZNY DOKUMENT RWKOR KOREKTA ILOŚCI PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 2 z 124

3 2.25 DOKUMENT PWKOR KOREKTA ILOŚCI PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTÓW PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTÓW KOREKTA ILOŚCI ROZCHÓD WEWNĘTRZNY SKŁADNIKÓW ROZCHÓD WEWNĘTRZNY SKŁADNIKÓW KOREKTA ILOŚCI ARKUSZ INWENTARYZACYJNY BILANS OTWARCIA BILANS OTWARCIA KOREKTA ILOŚCI BILANS OTWARCIA KOREKTA WARTOŚCI BILANS ZAMKNIĘCIA WYDANIE KAUCJI WYDANIE KAUCJI KOREKTA PRZYJĘCIE KAUCJI PRZYJĘCIE KAUCJI KOREKTA M LISTA KONTAKTY FORMULARZ KONTAKTU (GENRAP) SERWIS LISTA ZLECENIA ZLECENIE SERWISOWE URZĄDZENIA OBIEG DOKUMENTÓW LISTA BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 3 z 124

4 1 Faktury 1.1 Lista faktur sprzedaży Lista faktur Wydruk listy faktur. Zawiera Datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, kontrahent, zakres dat, magazyn) Zaległości do faktur Wydruk faktur zaznaczonych na liście faktur z danymi o zaległych płatnościach Tylko zaznaczone pozycje z listy Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 4 z 124

5 Lista faktur wg miasta (1)/(2) Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Lista faktur wg podmiotu (1)/(2) Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta, dodatkowo dla typu (2) drukowana jest również kolumna z terminem płatności. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Raporty RKZ RKZ (1) w poziomie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży i datę wystawienia dokumentu, nazwę kontrahenta oraz: Koszt koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na fakturze (szczegóły w części Inne uwagi) Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. % - procentowa wartość marży. Netto wartość netto faktury VAT kwota VAT na fakturze Zaległość kwota zaległości na fakturze w momencie generowania wydruku. W przypadku dokumentów w buforze kwota zaległości jest równa kwocie brutto dokumentu. Zakres dat uwzględnia datę wystawienia dokumentu. Uwzględniaj FA bez WZ uwzględnione zostaną faktury, do których nie został utworzony dokument magazynowy WZ Uwzględniaj FA z WZ uwzględnione zostaną faktury, do których został utworzony dokument magazynowy WZ. Dokumenty sortowane są wg numeru lub wg daty wystawienia, w zależności od zakładki listy, z poziomu której wywoływany jest wydruk. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 5 z 124

6 Inne uwagi: 1. Aby na raporcie RKZ zostały uwzględnione wszystkie faktury wyświetlone na liście użytkownik powinien zaznaczyć obydwa parametry. Należy jednak pamiętać, że raport RKZ generowany z listy faktur nie uwzględnia korekty kosztów (WZKK). Jeśli użytkownik drukuje raport RKZ z poziomu listy FA uwzględniając wszystkie dokumenty, dodatkowo powinien jeszcze uwzględnić dokumenty WZKK (z listy WZ). 2. Na fakturze sprzedaży z WZ wykazywany jest rzeczywisty koszt towaru, zgodnie z kosztem wyliczonym na dokumencie WZ. 3. Na fakturze sprzedaży bez WZ, ale z zaznaczoną opcją pobranie program wykazuje rzeczywisty koszt towaru, jaki został zdjęty z magazynu. 4. Na fakturze sprzedaży bez WZ z zaznaczoną opcją rezerwacji towaru nie jest wykazywany rzeczywisty koszt towaru. Koszt jest symulowany wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny z zasobów, w zależności od ustawień konfiguracyjnych. Dopiero po utworzeniu dokumentu WZ program wykazuje rzeczywisty koszt towaru. 5. Jeśli na fakturze sprzedaży są wpisane usługi z wypełnionym kosztem koszt ten zostanie również uwzględniony na raporcie RKZ. 6. W przypadku faktur zaliczkowych cała wartość zaliczki jest traktowana jako zysk (koszt jest zerowy). Dopiero po utworzeniu faktury finalnej wyliczany jest koszt towaru (rzeczywisty bądź symulowany), natomiast wartość netto faktury jest już pomniejszona o wartość wpłaconych wcześniej zaliczek. Stąd może się zdarzyć sytuacja, że marża wyliczona na fakturze finalnej będzie ujemna. Rzeczywisty zysk na transakcji to suma wartości otrzymanych dla faktury zaliczkowej i faktury finalnej. Inne uwagi: RKZ (2) w pionie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży, kod kontrahenta oraz: Koszty koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na fakturze (szczegóły w części Inne uwagi) Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. Netto wartość netto faktury VAT kwota VAT na fakturze podobnie, jak w przypadku raportu RKZ (1) w poziomie podobnie, jak w przypadku raportu RKZ (1) w poziomie Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 6 z 124

7 1.1.4 Dokumenty zaznaczone (wybór wzorca wydruku) Wydruk dokumentów zaznaczonych (wybór wzorca wydruku) XML Wydruk zaznaczonych Faktur wg wybranego wzorca (Bez stopek pośrednich,, Duplikat, Kolumna z rabatem, Gotówkowa, Atrybuty, Rachunek). Tylko zaznaczone pozycje z listy Specyfikacja załadunku Wydruk specyfikacji załadunku towarów dla zaznaczonych faktur. Dokumenty w buforze są oznaczone na wydruku symbolem (B). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 7 z 124

8 1.1.6 Lista FA (GenRap) Wydruk listy faktur sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych faktur). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Lista wg Podmiotów Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahentów. Tylko zaznaczone pozycje z listy Wydruki seryjne (GenRap) Faktura VAT - Wydruk kilku dokumentów faktur według Wzoru standard. Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 8 z 124

9 1.2 Lista paragonów Lista paragonów Wydruk listy paragonów sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Status, Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych faktur). Ustawienia na liście paragonów (filtr, numery, magazyn) Dodatkowe Lista paragonów rosnąco/malejąco W Wydruk listy paragonów sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście paragonów dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat) Według podmiotów W Wydruk listy paragonów sortowanej wg kontrahentów. Ustawienia na liście paragonów (filtr, numery, magazyn) Wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy paragonów sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście paragonów (filtr, numery, magazyn) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 9 z 124

10 1.2.3 Raporty RKZ w poziomie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży i datę wystawienia dokumentu, nazwę kontrahenta oraz: Koszty koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na paragonie. Zasady wyliczania marży są identyczne jak w przypadku raportu RKZ drukowanego z poziomu listy Faktur sprzedaży (patrz rozdział: Raporty RKZ) Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. % - procentowa wartość marży. Netto wartość netto paragonu VAT kwota VAT na paragonie Zaległość kwota zaległości na paragonie w momencie generowania wydruku. W przypadku dokumentów w buforze kwota zaległości jest równa kwocie brutto dokumentu. Zakres dat uwzględnia datę sprzedaży z dokumentu. Uwzględniaj PA bez FA uwzględnione zostaną paragony, do których nie została wystawiona faktura sprzedaży. Uwzględniaj PA z FA uwzględnione zostaną paragony, do których została wystawiona faktura sprzedaży. Należy przy tym uważać, by podwójnie nie uwzględnić dokumentu na raportach RKZ z poziomu listy paragonów i z poziomu listy faktur sprzedaży. Dokumenty sortowane są w zależności od zakładki listy, z poziomu której wywoływany jest wydruk. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 10 z 124

11 RKZ w pionie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży, kod kontrahenta oraz: Koszty koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na paragonie. Zasady wyliczania marży są identyczne jak w przypadku raportu RKZ drukowanego z poziomu listy Faktur sprzedaży (patrz rozdział: Raporty RKZ). Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. Netto wartość netto paragonu VAT kwota VAT na paragonie Zakres dat uwzględnia datę sprzedaży z dokumentu. Uwzględniaj PA bez FA uwzględnione zostaną paragony, do których nie została wystawiona faktura sprzedaży. Uwzględniaj PA z FA uwzględnione zostaną paragony, do których została wystawiona faktura sprzedaży. Należy przy tym uważać, by podwójnie nie uwzględnić dokumentu na raportach RKZ z poziomu listy paragonów i z poziomu listy faktur sprzedaży. Dokumenty sortowane są w zależności od zakładki listy, z poziomu której wywoływany jest wydruk Lista PA (GenRap) Wydruk listy paragonów sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.3 Lista - Tax Free Lista Tax Free Wydruk listy Tax Free sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Nazwisko (Nazwa Kontrahenta), Data, Wartość VAT, Wartość Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Tax Free dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 11 z 124

12 1.3.2 Lista Tax Free (GenRap) Wydruk listy Tax Free sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Nazwisko (Nazwa Kontrahenta), Data, Wartość VAT, Wartość Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.4 Lista - Rezerwacje odbiorcy Lista rezerwacji Wydruk listy Rezerwacji Odbiorcy sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Rezerwacji dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Specyfikacja załadunku Wydruk specyfikacji załadunku towarów dla zaznaczonych rezerwacji. Dokumenty w buforze są oznaczone na wydruku symbolem (B). W tabeli z pozycjami dokumentu znajdują się kolumny: Lp., Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, oraz podsumowanie wartości towarów Razem brutto. Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista rezerwacji (GenRap) Wydruk listy Rezerwacji Odbiorcy sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 12 z 124

13 1.5 Lista - Faktury Pro Forma Lista faktur Wydruk listy Faktur Pro Forma sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Faktur Pro Forma dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Specyfikacja załadunku Wydruk specyfikacji załadunku towarów dla zaznaczonych faktur. Dokumenty w buforze są oznaczone na wydruku symbolem (B). W tabeli z pozycjami dokumentu znajdują się kolumny: Lp., Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, oraz podsumowanie wartości towarów Razem brutto. Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista faktur (GenRap) Wydruk listy Faktur Pro Forma sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 13 z 124

14 1.6 Lista - Faktury zakupu Lista Wydruk listy Faktur zakupu sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Nr dok. obcego, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Faktur zakupu dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Zaległości do faktur Wydruk listy faktur zakupu z danymi o zaległych płatnościach. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Data, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Zaległość, Termin, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco W Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 14 z 124

15 Wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Według podmiotów (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta, dodatkowo dla typu (2) drukowana jest również kolumna z terminem płatności. Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Lista FZ (GenRap) Wydruk listy Faktur zakupu sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Nr dok. obcego, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.7 Lista - Zamówienia u dostawców Lista Zamówień Wydruk listy Zamówień u dostawców sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Zamówień dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 15 z 124

16 1.7.2 Lista Zamówień (GenRap) Wydruk listy Zamówień u dostawców sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.8 Lista - Faktury wewnętrzne sprzedaży Lista faktur Wydruk listy Faktur wewnętrznych sprzedaży sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat) Dokumenty zaznaczone Wydruk dokumentów zaznaczonych (wybór wzorca wydruku) XML Wydruk zaznaczonych Faktur wewnętrznych sprzedaży wg wybranego wzorca (, Parametryzowane kolumny, Bez stopek pośrednich). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 16 z 124

17 1.8.3 Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco W Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg podmiotu (1) W Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Lista faktur wewnętrznych (GenRap) Wydruk listy Faktur wewnętrznych sprzedaży sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Kontrahent-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 17 z 124

18 1.9 Lista - Faktury wewnętrzne zakupu Lista faktur Wydruk listy Faktur wewnętrznych zakupu sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat) Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco W Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg podmiotu (1) W Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 18 z 124

19 1.9.3 Dokumenty zaznaczone Lista XML Wydruk zaznaczonych Faktur wewnętrznych zakupów wg wybranego wzorca (, Bez stopek pośrednich). Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista faktur wewnętrznych (GenRap) Wydruk listy Faktur wewnętrznych zakupów sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Konrahent-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista - Faktury zakupu od rolnika ryczałtowego Lista faktur Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 19 z 124

20 Dokumenty zaznaczone W Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista Faktur (GenRap) Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Na wydruku umieszczona jest informacja o kwocie potrąceń na poszczególne fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Opłata na właściwy fundusz naliczana jest automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Kody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 25 czerwca Obowiązuje klasyfikacja PKWiU Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 20 z 124

21 1.11 Lista - Deklaracje Intrastat Lista deklaracji W Wydruk listy Deklaracji Intrastat. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Rok/Miesiąc, Typ, Data obliczenia, Status. Ustawienia na liście Deklaracji (filtr, miesiąc, rok) Zestawienia według atrybutów Zestawienie według atrybutów Wydruk zestawienia transakcji wg atrybutów towarów. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu, zakresie dat tych dokumentów, ich typie, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Towarze, Operatorze. Na wydruku zawarte są kolumny: Data operacji, Typ, Dokument/Kod towaru, Nazwa towaru, Atrybut, Kod kontrahenta/wartość atrybutu, JM (jednostka miary), Ilość, Wartość netto; na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie ilości oraz wartości netto. Atrybut, Kontrahent, Towar, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Atrybuty pozycji. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 21 z 124

22 Zestawienie wg atrybutów Wydruk zestawienia transakcji wg atrybutów dokumentu. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu, zakresie dat tych dokumentów, ich typie, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Operatorze. Na wydruku zawarte są kolumny: Data operacji, Typ, Dokument, Kod kontrahenta, Atrybut, Wartość atrybutu, Wartość netto. Na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie wartości netto. Atrybut, Kontrahent, Towar, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Atrybuty transakcji. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 22 z 124

23 1.13 Zestawienie wg dostaw Zasoby na dokumentach Wydruk transakcji na których znajdują się towary o określonych cechach. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu, zakresie dat tych dokumentów, ich typie, kodach cech, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Towarze, Operatorze. Na wydruku widoczne są kolumny: Kod/ Nazwa, Nr dok, Data operacji, Magazyn, Akronim podmiotu, Typ, JM, Ilość, Wartość netto. Na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie wartości netto. Cechy, Kontrahent, Magazyn, Towar, Operator, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Zasoby na dokumentach Zasoby na magazynie Wydruk określonych zasobów (o określonych cechach) na wybranym magazynie. Wydruk pokazuje partie towaru, które znajdują się obecnie na magazynie. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu (dokumenty wprowadzające partie towaru na magazyn), zakresie dat tych dokumentów, ich typie, kodach cech, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Towarze, Operatorze. Na wydruku zawarte są kolumny: Kod/ Nazwa, Data operacji, Magazyn, Akronim podmiotu, Typ, JM, Ilość., Wartość netto; na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie wartości netto. Układ wydruku podobny do opisanego powyżej Zasoby na dokumentach/. Cechy, Kontrahent, Magazyn, Towar, Operator, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Zasoby na magazynie. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 23 z 124

24 Na liście Faktur Sprzedaży znajdują się dokumenty: Faktura sprzedaży VAT Faktura sprzedaży VAT - jako Faktura utworzona z przekształcenia Faktury Pro Forma Faktura sprzedaży VAT UE Faktura eksportowa Faktura zaliczkowa Faktura VAT sprzedaży dokument pierwotny Faktura sprzedaży korekta ilości/wartości/stawki VAT Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 24 z 124

25 1.14 Faktura sprzedaży Faktura VAT Wydruk Faktury VAT Sprzedaży. Faktura ma nagłówek Faktura VAT nr (schemat numeracji jak na dokumencie). Na wydruku znajdują się: Data wystawienia, data sprzedaży, Dane podmiotu wystawiającego fakturę, w przypadku faktur o formie płatności typu przelew drukowany jest nr konta bankowego. Poniżej znajdują się Dane Nabywcy i Odbiorcy. W tabeli z pozycjami faktury drukowana jest: Liczba porządkowa, Nazwa towaru/usługi, numer PKWiU, ilość i jednostka miary, stawka VAT cena netto/brutto, wartość netto/brutto dla kontrahentów o statusie Podmiot Gospodarczy netto, dla Osób fizycznych brutto. Poniżej tabeli znajduje się informacja o formie i terminie płatności, kwota podatku VAT, Wartość brutto. Jeśli faktura jest utworzona z przekształcenia Faktury Pro Forma, do której występowały Faktury Zaliczkowe, na wydruku znajduje się również informacja o datach, numerach i wartościach Faktur Zaliczkowych. W stopce wydruku znajduje się pozycja Razem do zapłaty, kwota do zapłaty uwzględniająca wpłacone zaliczki. W podsumowaniu drukowane są również Zapłacono: i Pozostaje: wartości zgodne z dotychczasowymi płatnościami za fakturę, sumują się do Razem do zapłaty. Istnieje możliwość przenoszenia na wydruk informacji o KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). Po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/Magazyn/KGO parametru: Obsługa KGO uaktywniona zostaje opcja związana z KGO na karcie towaru oraz na elementach transakcji. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 25 z 124

26 Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 26 z 124

27 Duplikat Wydruk analogiczny jak Faktura VAT z nagłówkiem Duplikat faktury VAT nr. Jeśli dokument FA ma niegotówkową formę płatność, na Duplikacie całość kwoty drukowana jest jako Pozostaje do zapłaty. Kolumna z rabatem Wydruk Faktury VAT z dodatkową kolumną zawierającą informację o procentowym rabacie dla pozycji faktury. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 27 z 124

28 Gotówkowa Wydruk Faktury VAT sprzedaży. Umożliwia wydruk Faktury z formą płatności gotówka w buforze i bez rozliczonej płatności, z informacją Zapłacono gotówką. Przykładem zastosowania może być sytuacja, gdy faktura jest dostarczana do kontrahenta przez przedstawiciela, kiedy nie otrzymaliśmy jeszcze gotówki. W systemie pozostawiamy dokument w buforze dzięki czemu możliwa jest jego modyfikacja, natomiast jeśli kontrahent zapłaci przedstawicielowi za fakturę otrzyma potwierdzenie z informacją Zapłacono gotówką. W chwili zatwierdzenia faktury na trwałe wygenerowany zostanie zapis KP rozliczający płatność. Rachunek Wydruk o nagłówku Rachunek, jest możliwy tylko jeśli kwota netto jest równa kwocie brutto (na rachunku nie może być naliczony VAT). Atrybuty Wydruk Faktury VAT z wyszczególnieniem kodów i wartości Atrybutów towarów/usług. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 28 z 124

29 Pełna tabela zaliczek Wydruk Faktury VAT. Zawiera podsumowanie wartości pozycji faktury i dopiero poniżej wartość pomniejszoną o wpłacone zaliczki. Drukowana jest również tabela VAT dla Faktur zaliczkowych związanej z tą Fakturą Sprzedaży. Faktura (bez stopek pośrednich) Wydruk Faktury VAT. Jeśli wydruk obejmuje kilka stron podsumowanie jest drukowane dopiero na ostatniej z nich. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 29 z 124

30 Parametryzowane kolumny W Wydruk Faktury VAT z możliwością modyfikacji kolumn zgodnie z ustawieniem Parametrów. W System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry wydruku faktury Duplikat Parametryzowane kolumny W Wydruk analogiczny jak Parametryzowane kolumny z nagłówkiem Duplikat faktury VAT Faktura exportowa PLN Wydruk faktury VAT z nagłówkiem Faktura Eksportowa. Wartości drukowane są w walucie systemowej PLN. PLN Tabela płatności Wydruk faktury VAT z nagłówkiem Faktura Eksportowa. Wartości drukowane są w walucie systemowej PLN. Zawiera tabelę z formami, terminami i kwotami płatności do Faktury. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 30 z 124

31 Atrybuty - PLN Wydruk faktury VAT z nagłówkiem Faktura Eksportowa. Wartości drukowane są w walucie systemowej PLN. Zawiera dodatkowo kody i wartości atrybutów dla towarów znajdujących się na dokumencie faktury. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 31 z 124

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Wydruki standardowe Spis treści 21 WYDRUKI STANDARDOWE... 21.9 P R O C E D U R A [Lista sesji]...21.9 P R O C E D U R A [Lista banków]...21.9 P R O C E D U R A

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free.

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free. Wersja 3.32 Firmy++ 1. Dokumenty Tax Free Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w Sejmie, przewiduje, że od 1 kwietnia 2011 r. zaczną obowiązywać korzystne zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++.

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++. Wersja 3.30 Firmy++ 1. Zmiana stawek VAT Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada podniesienie stawek VAT od 01.01.2011 r. Planowana przez ustawodawcę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS

Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) Już od wersji 3.11 programu Firma++ możliwe jest naliczanie potrąceń na fundusze promocji na dokumentach Faktury

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera v. 6.0

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera v. 6.0 Instrukcja użytkownika Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera v. 6.0 Spis treści 1 WSTĘP... 4 2 LOGOWANIE DO APLIKACJI... 5 3 INFORMACJE OGÓLNE... 6 3.1 ADMINISTRACJA... 6 3.1.1 LISTA UŻYTKOWNIKÓW... 6 3.1.2

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Handel. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Handel. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010

System Comarch OPT!MA v. 2010 System Comarch OPT!MA v. 2010 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0

System CDN OPT!MA v. 14.0 System CDN OPT!MA v. 14.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe.

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe. Wersja 3.42 Firmy++ 1. Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 W Rozporządzeniu MF z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera v. 5.9

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera v. 5.9 Instrukcja użytkownika Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera v. 5.9 Spis treści 1 WSTĘP... 4 2 LOGOWANIE DO APLIKACJI... 5 3 INFORMACJE OGÓLNE... 6 3.1 ADMINISTRACJA... 6 3.1.1 LISTA UŻYTKOWNIKÓW... 6 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.10 Firmy++ C/S

Wersja 3.10 Firmy++ C/S Wersja 3.10 Firmy++ C/S 1. Drukarki fiskalne 1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami: Torell DUO PRO Torell Andros Emar Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Moduł Analizy. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Moduł Analizy. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Analizy Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Analizy Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Ulotka v.15.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Ulotka v.15.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Ulotka v.15.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Analizy Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Zmiana w wersji 4.0.0.2 z dnia 19.12.2014 - dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+) - dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft. Opis funkcjonalności wersji 3.12 systemu humansoft Corax Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie+ Obsługa małej firmy. Wersja: 3 2013-06-27. ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft.

Fakturowanie+ Obsługa małej firmy. Wersja: 3 2013-06-27. ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft. Fakturowanie+ Obsługa małej firmy Wersja: 3 2013-06-27 ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft.com Copyright 2001-2013 ECLSOFT Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kolejnych wersjach:

Zmiany w kolejnych wersjach: PRODUKCJA BY CTI Zmiany w kolejnych wersjach: W wersji 4.12 uwzględniono: Możliwość dodania do zlecenia czynności, czyli zespołu kilku zasobów. Możliwość generowania zlecenia produkcyjnego z Rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ Wersja 3.41 Firmy++ 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników

Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników Spis treści NARZĘDZIE "WSPOMAGANIE ZAMÓWIEŃ" - DODATKOWA KLASYFIKACJA WYŚWIETLANA W WYNIKACH... 2 ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - "MAGAZYN

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to:

CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to: CDN OPT!MA to program do obsługi mikro i małych firm. Dzięki niemu prosto i szybko wystawisz CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to: - pełna integracja,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2016.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1

Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1 Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1 PWTK Atlas Spółka Jawna 1000-lecia P.P 4 15-111 Białystok tel. (085) 676 08 31 1/11 Funkcjonalność modułu KGO dla CDNXL 6.0 i 7.1 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo