System Comarch OPT!MA Księga Raportów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Comarch OPT!MA Księga Raportów"

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 FAKTURY LISTA FAKTUR SPRZEDAŻY LISTA PARAGONÓW LISTA - TAX FREE LISTA - REZERWACJE ODBIORCY LISTA - FAKTURY PRO FORMA LISTA - FAKTURY ZAKUPU LISTA - ZAMÓWIENIA U DOSTAWCÓW LISTA - FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY LISTA - FAKTURY WEWNĘTRZNE ZAKUPU LISTA - FAKTURY ZAKUPU OD ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO LISTA - DEKLARACJE INTRASTAT ZESTAWIENIA WEDŁUG ATRYBUTÓW ZESTAWIENIE WG DOSTAW FAKTURA SPRZEDAŻY FAKTURA VAT MARŻA FAKTURA SPRZEDAŻY VAT - UE FAKTURA KOREKTA ILOŚCI/WARTOŚCI FAKTURA KOREKTA STAWKI VAT FAKTURA ZALICZKOWA FAKTURA ZALICZKOWA KOREKTA PARAGON ZWROT DO PARAGONU TAX FREE REZERWACJA ODBIORCY FAKTURA PRO FORMA FAKTURA ZAKUPU FAKTURA ZAKUPU KOREKTA ILOŚCI/ WARTOŚCI FAKTURA ZAKUPU KOREKTA STAWKI VAT NOTA KORYGUJĄCA KOREKTA ANICZNA ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY FAKTURA WEWNĘTRZNA SPRZEDAŻY KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ SPRZEDAŻY FAKTURA WEWNĘTRZNA ZAKUPU KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ ZAKUPU FAKTURA RR DEKLARACJA INTRASTAT MAGAZYN LISTA ZASOBY LISTA - WYDANIA ZEWNĘTRZNE LISTA - PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE LISTA - ROZCHODY WEWNĘTRZNE LISTA - PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE LISTA - PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE LISTA - KOMPLETACJA PRZYJĘCIA PRODUKTÓW LISTA - KOMPLETACJA ROZCHODY SKŁADNIKÓW LISTA INWENTARYZACJA LISTA - BILANS OTWARCIA LISTA - WYDANIE KAUCJI LISTA - PRZYJĘCIE KAUCJI POZYCJA CENNIKA RAPORT BRAKÓW WYDANIE ZEWNĘTRZNE DOKUMENT WZKOR KOREKTA ILOŚCI DOKUMENT WZKOR KOREKTA WARTOŚCI DOKUMENT WZKK PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE DOKUMENT PZKOR KOREKTA ILOŚCI DOKUMENT PZKOR KOREKTA WARTOŚCI ROZCHÓD WEWNĘTRZNY DOKUMENT RWKOR KOREKTA ILOŚCI PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 2 z 124

3 2.25 DOKUMENT PWKOR KOREKTA ILOŚCI PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTÓW PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTÓW KOREKTA ILOŚCI ROZCHÓD WEWNĘTRZNY SKŁADNIKÓW ROZCHÓD WEWNĘTRZNY SKŁADNIKÓW KOREKTA ILOŚCI ARKUSZ INWENTARYZACYJNY BILANS OTWARCIA BILANS OTWARCIA KOREKTA ILOŚCI BILANS OTWARCIA KOREKTA WARTOŚCI BILANS ZAMKNIĘCIA WYDANIE KAUCJI WYDANIE KAUCJI KOREKTA PRZYJĘCIE KAUCJI PRZYJĘCIE KAUCJI KOREKTA M LISTA KONTAKTY FORMULARZ KONTAKTU (GENRAP) SERWIS LISTA ZLECENIA ZLECENIE SERWISOWE URZĄDZENIA OBIEG DOKUMENTÓW LISTA BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 3 z 124

4 1 Faktury 1.1 Lista faktur sprzedaży Lista faktur Wydruk listy faktur. Zawiera Datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, kontrahent, zakres dat, magazyn) Zaległości do faktur Wydruk faktur zaznaczonych na liście faktur z danymi o zaległych płatnościach Tylko zaznaczone pozycje z listy Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 4 z 124

5 Lista faktur wg miasta (1)/(2) Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Lista faktur wg podmiotu (1)/(2) Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta, dodatkowo dla typu (2) drukowana jest również kolumna z terminem płatności. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Raporty RKZ RKZ (1) w poziomie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży i datę wystawienia dokumentu, nazwę kontrahenta oraz: Koszt koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na fakturze (szczegóły w części Inne uwagi) Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. % - procentowa wartość marży. Netto wartość netto faktury VAT kwota VAT na fakturze Zaległość kwota zaległości na fakturze w momencie generowania wydruku. W przypadku dokumentów w buforze kwota zaległości jest równa kwocie brutto dokumentu. Zakres dat uwzględnia datę wystawienia dokumentu. Uwzględniaj FA bez WZ uwzględnione zostaną faktury, do których nie został utworzony dokument magazynowy WZ Uwzględniaj FA z WZ uwzględnione zostaną faktury, do których został utworzony dokument magazynowy WZ. Dokumenty sortowane są wg numeru lub wg daty wystawienia, w zależności od zakładki listy, z poziomu której wywoływany jest wydruk. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 5 z 124

6 Inne uwagi: 1. Aby na raporcie RKZ zostały uwzględnione wszystkie faktury wyświetlone na liście użytkownik powinien zaznaczyć obydwa parametry. Należy jednak pamiętać, że raport RKZ generowany z listy faktur nie uwzględnia korekty kosztów (WZKK). Jeśli użytkownik drukuje raport RKZ z poziomu listy FA uwzględniając wszystkie dokumenty, dodatkowo powinien jeszcze uwzględnić dokumenty WZKK (z listy WZ). 2. Na fakturze sprzedaży z WZ wykazywany jest rzeczywisty koszt towaru, zgodnie z kosztem wyliczonym na dokumencie WZ. 3. Na fakturze sprzedaży bez WZ, ale z zaznaczoną opcją pobranie program wykazuje rzeczywisty koszt towaru, jaki został zdjęty z magazynu. 4. Na fakturze sprzedaży bez WZ z zaznaczoną opcją rezerwacji towaru nie jest wykazywany rzeczywisty koszt towaru. Koszt jest symulowany wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny z zasobów, w zależności od ustawień konfiguracyjnych. Dopiero po utworzeniu dokumentu WZ program wykazuje rzeczywisty koszt towaru. 5. Jeśli na fakturze sprzedaży są wpisane usługi z wypełnionym kosztem koszt ten zostanie również uwzględniony na raporcie RKZ. 6. W przypadku faktur zaliczkowych cała wartość zaliczki jest traktowana jako zysk (koszt jest zerowy). Dopiero po utworzeniu faktury finalnej wyliczany jest koszt towaru (rzeczywisty bądź symulowany), natomiast wartość netto faktury jest już pomniejszona o wartość wpłaconych wcześniej zaliczek. Stąd może się zdarzyć sytuacja, że marża wyliczona na fakturze finalnej będzie ujemna. Rzeczywisty zysk na transakcji to suma wartości otrzymanych dla faktury zaliczkowej i faktury finalnej. Inne uwagi: RKZ (2) w pionie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży, kod kontrahenta oraz: Koszty koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na fakturze (szczegóły w części Inne uwagi) Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. Netto wartość netto faktury VAT kwota VAT na fakturze podobnie, jak w przypadku raportu RKZ (1) w poziomie podobnie, jak w przypadku raportu RKZ (1) w poziomie Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 6 z 124

7 1.1.4 Dokumenty zaznaczone (wybór wzorca wydruku) Wydruk dokumentów zaznaczonych (wybór wzorca wydruku) XML Wydruk zaznaczonych Faktur wg wybranego wzorca (Bez stopek pośrednich,, Duplikat, Kolumna z rabatem, Gotówkowa, Atrybuty, Rachunek). Tylko zaznaczone pozycje z listy Specyfikacja załadunku Wydruk specyfikacji załadunku towarów dla zaznaczonych faktur. Dokumenty w buforze są oznaczone na wydruku symbolem (B). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 7 z 124

8 1.1.6 Lista FA (GenRap) Wydruk listy faktur sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych faktur). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Lista wg Podmiotów Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahentów. Tylko zaznaczone pozycje z listy Wydruki seryjne (GenRap) Faktura VAT - Wydruk kilku dokumentów faktur według Wzoru standard. Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 8 z 124

9 1.2 Lista paragonów Lista paragonów Wydruk listy paragonów sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Status, Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych faktur). Ustawienia na liście paragonów (filtr, numery, magazyn) Dodatkowe Lista paragonów rosnąco/malejąco W Wydruk listy paragonów sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście paragonów dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat) Według podmiotów W Wydruk listy paragonów sortowanej wg kontrahentów. Ustawienia na liście paragonów (filtr, numery, magazyn) Wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy paragonów sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście paragonów (filtr, numery, magazyn) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 9 z 124

10 1.2.3 Raporty RKZ w poziomie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży i datę wystawienia dokumentu, nazwę kontrahenta oraz: Koszty koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na paragonie. Zasady wyliczania marży są identyczne jak w przypadku raportu RKZ drukowanego z poziomu listy Faktur sprzedaży (patrz rozdział: Raporty RKZ) Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. % - procentowa wartość marży. Netto wartość netto paragonu VAT kwota VAT na paragonie Zaległość kwota zaległości na paragonie w momencie generowania wydruku. W przypadku dokumentów w buforze kwota zaległości jest równa kwocie brutto dokumentu. Zakres dat uwzględnia datę sprzedaży z dokumentu. Uwzględniaj PA bez FA uwzględnione zostaną paragony, do których nie została wystawiona faktura sprzedaży. Uwzględniaj PA z FA uwzględnione zostaną paragony, do których została wystawiona faktura sprzedaży. Należy przy tym uważać, by podwójnie nie uwzględnić dokumentu na raportach RKZ z poziomu listy paragonów i z poziomu listy faktur sprzedaży. Dokumenty sortowane są w zależności od zakładki listy, z poziomu której wywoływany jest wydruk. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 10 z 124

11 RKZ w pionie Lista zawiera nr dokumentu, datę sprzedaży, kod kontrahenta oraz: Koszty koszt rzeczywisty lub symulowany wyliczony dla wszystkich pozycji na paragonie. Zasady wyliczania marży są identyczne jak w przypadku raportu RKZ drukowanego z poziomu listy Faktur sprzedaży (patrz rozdział: Raporty RKZ). Marża zysk na transakcji wyliczany jako różnica wartości netto i kosztu. Netto wartość netto paragonu VAT kwota VAT na paragonie Zakres dat uwzględnia datę sprzedaży z dokumentu. Uwzględniaj PA bez FA uwzględnione zostaną paragony, do których nie została wystawiona faktura sprzedaży. Uwzględniaj PA z FA uwzględnione zostaną paragony, do których została wystawiona faktura sprzedaży. Należy przy tym uważać, by podwójnie nie uwzględnić dokumentu na raportach RKZ z poziomu listy paragonów i z poziomu listy faktur sprzedaży. Dokumenty sortowane są w zależności od zakładki listy, z poziomu której wywoływany jest wydruk Lista PA (GenRap) Wydruk listy paragonów sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.3 Lista - Tax Free Lista Tax Free Wydruk listy Tax Free sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Nazwisko (Nazwa Kontrahenta), Data, Wartość VAT, Wartość Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Tax Free dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 11 z 124

12 1.3.2 Lista Tax Free (GenRap) Wydruk listy Tax Free sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Nazwisko (Nazwa Kontrahenta), Data, Wartość VAT, Wartość Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.4 Lista - Rezerwacje odbiorcy Lista rezerwacji Wydruk listy Rezerwacji Odbiorcy sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Rezerwacji dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Specyfikacja załadunku Wydruk specyfikacji załadunku towarów dla zaznaczonych rezerwacji. Dokumenty w buforze są oznaczone na wydruku symbolem (B). W tabeli z pozycjami dokumentu znajdują się kolumny: Lp., Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, oraz podsumowanie wartości towarów Razem brutto. Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista rezerwacji (GenRap) Wydruk listy Rezerwacji Odbiorcy sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 12 z 124

13 1.5 Lista - Faktury Pro Forma Lista faktur Wydruk listy Faktur Pro Forma sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Faktur Pro Forma dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Specyfikacja załadunku Wydruk specyfikacji załadunku towarów dla zaznaczonych faktur. Dokumenty w buforze są oznaczone na wydruku symbolem (B). W tabeli z pozycjami dokumentu znajdują się kolumny: Lp., Kod towaru, Nazwa towaru, Ilość, oraz podsumowanie wartości towarów Razem brutto. Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista faktur (GenRap) Wydruk listy Faktur Pro Forma sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Nabywca miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 13 z 124

14 1.6 Lista - Faktury zakupu Lista Wydruk listy Faktur zakupu sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Nr dok. obcego, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Faktur zakupu dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Zaległości do faktur Wydruk listy faktur zakupu z danymi o zaległych płatnościach. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Data, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Zaległość, Termin, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco W Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 14 z 124

15 Wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Według podmiotów (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta, dodatkowo dla typu (2) drukowana jest również kolumna z terminem płatności. Ustawienia na liście Faktur zakupu (filtr, numery, magazyn) Lista FZ (GenRap) Wydruk listy Faktur zakupu sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, Nr dok. obcego, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.7 Lista - Zamówienia u dostawców Lista Zamówień Wydruk listy Zamówień u dostawców sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście Zamówień dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent) Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 15 z 124

16 1.7.2 Lista Zamówień (GenRap) Wydruk listy Zamówień u dostawców sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. 1.8 Lista - Faktury wewnętrzne sprzedaży Lista faktur Wydruk listy Faktur wewnętrznych sprzedaży sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat) Dokumenty zaznaczone Wydruk dokumentów zaznaczonych (wybór wzorca wydruku) XML Wydruk zaznaczonych Faktur wewnętrznych sprzedaży wg wybranego wzorca (, Parametryzowane kolumny, Bez stopek pośrednich). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 16 z 124

17 1.8.3 Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco W Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg podmiotu (1) W Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn) Lista faktur wewnętrznych (GenRap) Wydruk listy Faktur wewnętrznych sprzedaży sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Kontrahent-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 17 z 124

18 1.9 Lista - Faktury wewnętrzne zakupu Lista faktur Wydruk listy Faktur wewnętrznych zakupu sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat) Dodatkowe Lista faktur rosnąco/malejąco W Wydruk listy faktur sortowanej rosnąco/malejąco wg wartości dokumentu. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg miasta (1)/(2) W Wydruk listy faktur sortowanej wg miasta z adresu kontrahenta. Dla typu (1) drukowana jest kolumna z nazwą miasta, dla typu (2) zamiast kolumny z nazwą miasta jest nazwa ulicy i numer lokalu kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Lista faktur wg podmiotu (1) W Wydruk listy faktur sortowanej wg kontrahenta, lista zawiera kolumnę z kwota zaległości od kontrahenta. Ustawienia na liście faktur (filtr, numery, magazyn). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 18 z 124

19 1.9.3 Dokumenty zaznaczone Lista XML Wydruk zaznaczonych Faktur wewnętrznych zakupów wg wybranego wzorca (, Bez stopek pośrednich). Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista faktur wewnętrznych (GenRap) Wydruk listy Faktur wewnętrznych zakupów sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Konrahent-miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista - Faktury zakupu od rolnika ryczałtowego Lista faktur Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Ustawienia na liście faktur dla odpowiednich zakładek (filtr, numery, magazyn, zakres dat, kontrahent). Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 19 z 124

20 Dokumenty zaznaczone W Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Tylko zaznaczone pozycje z listy Lista Faktur (GenRap) Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Tylko zaznaczone pozycje z listy. Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych Wydruk listy Faktur od rolnika ryczałtowego sortowanej wg numerów dokumentów. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Numer dokumentu, S (Status), Data, Magazyn, Kontrahent, Dostawca-Miasto, Netto, Brutto, Stan (BUFOR dla nie zatwierdzonych). Na wydruku umieszczona jest informacja o kwocie potrąceń na poszczególne fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Opłata na właściwy fundusz naliczana jest automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Kody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 25 czerwca Obowiązuje klasyfikacja PKWiU Tylko zaznaczone pozycje z listy. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 20 z 124

21 1.11 Lista - Deklaracje Intrastat Lista deklaracji W Wydruk listy Deklaracji Intrastat. Zawiera datę wydruku oraz kolumny: Rok/Miesiąc, Typ, Data obliczenia, Status. Ustawienia na liście Deklaracji (filtr, miesiąc, rok) Zestawienia według atrybutów Zestawienie według atrybutów Wydruk zestawienia transakcji wg atrybutów towarów. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu, zakresie dat tych dokumentów, ich typie, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Towarze, Operatorze. Na wydruku zawarte są kolumny: Data operacji, Typ, Dokument/Kod towaru, Nazwa towaru, Atrybut, Kod kontrahenta/wartość atrybutu, JM (jednostka miary), Ilość, Wartość netto; na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie ilości oraz wartości netto. Atrybut, Kontrahent, Towar, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Atrybuty pozycji. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 21 z 124

22 Zestawienie wg atrybutów Wydruk zestawienia transakcji wg atrybutów dokumentu. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu, zakresie dat tych dokumentów, ich typie, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Operatorze. Na wydruku zawarte są kolumny: Data operacji, Typ, Dokument, Kod kontrahenta, Atrybut, Wartość atrybutu, Wartość netto. Na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie wartości netto. Atrybut, Kontrahent, Towar, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Atrybuty transakcji. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 22 z 124

23 1.13 Zestawienie wg dostaw Zasoby na dokumentach Wydruk transakcji na których znajdują się towary o określonych cechach. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu, zakresie dat tych dokumentów, ich typie, kodach cech, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Towarze, Operatorze. Na wydruku widoczne są kolumny: Kod/ Nazwa, Nr dok, Data operacji, Magazyn, Akronim podmiotu, Typ, JM, Ilość, Wartość netto. Na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie wartości netto. Cechy, Kontrahent, Magazyn, Towar, Operator, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Zasoby na dokumentach Zasoby na magazynie Wydruk określonych zasobów (o określonych cechach) na wybranym magazynie. Wydruk pokazuje partie towaru, które znajdują się obecnie na magazynie. Zawiera informację o typach dokumentów uwzględnionych na zestawieniu (dokumenty wprowadzające partie towaru na magazyn), zakresie dat tych dokumentów, ich typie, kodach cech, wskazanym Kontrahencie, Magazynie, Towarze, Operatorze. Na wydruku zawarte są kolumny: Kod/ Nazwa, Data operacji, Magazyn, Akronim podmiotu, Typ, JM, Ilość., Wartość netto; na ostatniej stronie drukowane jest podsumowanie wartości netto. Układ wydruku podobny do opisanego powyżej Zasoby na dokumentach/. Cechy, Kontrahent, Magazyn, Towar, Operator, typ dokumentu, data dokumentu. Wydruk dostępny z poziomu zakładki Zasoby na magazynie. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 23 z 124

24 Na liście Faktur Sprzedaży znajdują się dokumenty: Faktura sprzedaży VAT Faktura sprzedaży VAT - jako Faktura utworzona z przekształcenia Faktury Pro Forma Faktura sprzedaży VAT UE Faktura eksportowa Faktura zaliczkowa Faktura VAT sprzedaży dokument pierwotny Faktura sprzedaży korekta ilości/wartości/stawki VAT Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 24 z 124

25 1.14 Faktura sprzedaży Faktura VAT Wydruk Faktury VAT Sprzedaży. Faktura ma nagłówek Faktura VAT nr (schemat numeracji jak na dokumencie). Na wydruku znajdują się: Data wystawienia, data sprzedaży, Dane podmiotu wystawiającego fakturę, w przypadku faktur o formie płatności typu przelew drukowany jest nr konta bankowego. Poniżej znajdują się Dane Nabywcy i Odbiorcy. W tabeli z pozycjami faktury drukowana jest: Liczba porządkowa, Nazwa towaru/usługi, numer PKWiU, ilość i jednostka miary, stawka VAT cena netto/brutto, wartość netto/brutto dla kontrahentów o statusie Podmiot Gospodarczy netto, dla Osób fizycznych brutto. Poniżej tabeli znajduje się informacja o formie i terminie płatności, kwota podatku VAT, Wartość brutto. Jeśli faktura jest utworzona z przekształcenia Faktury Pro Forma, do której występowały Faktury Zaliczkowe, na wydruku znajduje się również informacja o datach, numerach i wartościach Faktur Zaliczkowych. W stopce wydruku znajduje się pozycja Razem do zapłaty, kwota do zapłaty uwzględniająca wpłacone zaliczki. W podsumowaniu drukowane są również Zapłacono: i Pozostaje: wartości zgodne z dotychczasowymi płatnościami za fakturę, sumują się do Razem do zapłaty. Istnieje możliwość przenoszenia na wydruk informacji o KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). Po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/Magazyn/KGO parametru: Obsługa KGO uaktywniona zostaje opcja związana z KGO na karcie towaru oraz na elementach transakcji. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 25 z 124

26 Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 26 z 124

27 Duplikat Wydruk analogiczny jak Faktura VAT z nagłówkiem Duplikat faktury VAT nr. Jeśli dokument FA ma niegotówkową formę płatność, na Duplikacie całość kwoty drukowana jest jako Pozostaje do zapłaty. Kolumna z rabatem Wydruk Faktury VAT z dodatkową kolumną zawierającą informację o procentowym rabacie dla pozycji faktury. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 27 z 124

28 Gotówkowa Wydruk Faktury VAT sprzedaży. Umożliwia wydruk Faktury z formą płatności gotówka w buforze i bez rozliczonej płatności, z informacją Zapłacono gotówką. Przykładem zastosowania może być sytuacja, gdy faktura jest dostarczana do kontrahenta przez przedstawiciela, kiedy nie otrzymaliśmy jeszcze gotówki. W systemie pozostawiamy dokument w buforze dzięki czemu możliwa jest jego modyfikacja, natomiast jeśli kontrahent zapłaci przedstawicielowi za fakturę otrzyma potwierdzenie z informacją Zapłacono gotówką. W chwili zatwierdzenia faktury na trwałe wygenerowany zostanie zapis KP rozliczający płatność. Rachunek Wydruk o nagłówku Rachunek, jest możliwy tylko jeśli kwota netto jest równa kwocie brutto (na rachunku nie może być naliczony VAT). Atrybuty Wydruk Faktury VAT z wyszczególnieniem kodów i wartości Atrybutów towarów/usług. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 28 z 124

29 Pełna tabela zaliczek Wydruk Faktury VAT. Zawiera podsumowanie wartości pozycji faktury i dopiero poniżej wartość pomniejszoną o wpłacone zaliczki. Drukowana jest również tabela VAT dla Faktur zaliczkowych związanej z tą Fakturą Sprzedaży. Faktura (bez stopek pośrednich) Wydruk Faktury VAT. Jeśli wydruk obejmuje kilka stron podsumowanie jest drukowane dopiero na ostatniej z nich. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 29 z 124

30 Parametryzowane kolumny W Wydruk Faktury VAT z możliwością modyfikacji kolumn zgodnie z ustawieniem Parametrów. W System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry wydruku faktury Duplikat Parametryzowane kolumny W Wydruk analogiczny jak Parametryzowane kolumny z nagłówkiem Duplikat faktury VAT Faktura exportowa PLN Wydruk faktury VAT z nagłówkiem Faktura Eksportowa. Wartości drukowane są w walucie systemowej PLN. PLN Tabela płatności Wydruk faktury VAT z nagłówkiem Faktura Eksportowa. Wartości drukowane są w walucie systemowej PLN. Zawiera tabelę z formami, terminami i kwotami płatności do Faktury. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 30 z 124

31 Atrybuty - PLN Wydruk faktury VAT z nagłówkiem Faktura Eksportowa. Wartości drukowane są w walucie systemowej PLN. Zawiera dodatkowo kody i wartości atrybutów dla towarów znajdujących się na dokumencie faktury. Comarch OPT!MA 17.3, Księga Raportów Strona 31 z 124

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.2

System Comarch OPT!MA v. 17.2 System Comarch OPT!MA v. 17.2 Ulotka v.17.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo