Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących do walutowych faktur zaliczkowych. Przy pierwszym uruchomieniu w wersji program automatycznie aktualizuje bazę danych do wersji Nowe typy dokumentów sprzedaży. W trakcie aktualizacji bazy danych do wersji 3.34 automatycznie są dodawane wymienione niżej nowe typy dokumentów. Symbol Nazwa SG Faktura zaliczkowa VAT - eksport / dostawa UE SGK Faktura korygująca VAT do faktury zaliczkowej eksport / dostawa UE SL Faktura zaliczkowa VAT walutowa. SLK Faktura korygująca VAT do faktury zaliczkowej VAT walutowej. 1

2 Z każdym typem dokumentu związany jest raport, który jest proponowany jako domyślny przy wywołaniu wydruku dokumentu danego typu. Dla nowo dodanych typów dokumentów program proponuje raport drukujący dokument w języku angielskim. Po wejściu w redagowanie typu dokumentu użytkownik może zmienić język domyślnego wydruku na niemiecki lub polski. 2. Ewidencje VAT dla nowych typów dokumentów. Dla każdego z nowych typów dokumentów sprzedaży przy pierwszym wejściu w wykaz tych dokumentów program proponuje założenie odrębnej ewidencji VAT. Alternatywnie użytkownik może sam utworzyć odpowiednią ewidencję dla każdego typu dokumentu jeszcze przed wejściem do wykazu dokumentów. Użytkownik może w każdej chwili zredagować nazwę i cechy każdej ewidencji. 2

3 3. Wystawianie faktur zaliczkowych. Wystawianie faktur zaliczkowych zostanie omówione na przykładzie faktur zaliczkowych walutowych VAT typu SL. Obsługa faktur zaliczkowych eksportu / dostaw UE (typu SG) jest analogiczna. 3.1 Wystawianie pierwszej faktury zaliczkowej. W wykazie Dokumenty walutowe z listy typów dokumentów wybieramy > Faktury zaliczkowe walutowe pozostałe. Znak > poprzedzający nazwę wykazu dokumentów oznacza, że są to dokumenty VAT nie generujące ruchu magazynowego. 3

4 Za pomocą przycisku Nowy ( Ctrl + N ) przechodzimy do tworzenia nowej faktury zaliczkowej. Tak jak dla zwykłych faktur walutowych VAT (typu SV) na Karcie dokumentu wprowadzamy dane kontrahenta, sprawdzamy kurs waluty (wpisywany automatycznie przez program na podstawie daty dokumentu i danych w tabeli kursów walut), a następnie redagujemy listę Pozycji wynikająca z zamówienia, do którego jest pobierana zaliczka. 4

5 W kolejnym kroku na zakładce Płatności podajemy kwotę pobieranej zaliczki. Kwota zaliczki musi być podana w walucie dokumentu. Musi być większa od zera i nie może przekraczać sumy wartości brutto obliczonej na podstawie pozycji dokumentu. Po zapisaniu dokumentu przyciskiem Zapisz możemy go wydrukować w jednym z trzech języków : polskim, angielskim lub niemieckim. Domyślny język raportu wynika z tego jaki raport został przypisany do danego typu dokumentu w słowniku Typy dokumentów. 5

6 Uwaga! 1. Wszystkie obliczenia dla faktury zaliczkowej walutowej VAT są wykonywane w walucie zaliczki. W szczególności dotyczy to kwot netto, VAT i brutto dla poszczególnych stawek VAT. Po obliczeniu kwot w walucie są one przeliczane na zł. po kursie podanym na karcie dokumentu. Dla poszczególnych stawek VAT przeliczane są kwoty brutto i VAT, zaś kwota netto w zł. dla każdej stawki jest różnicą kwot brutto i VAT. 6

7 2. Dokument pierwszej zaliczki może być redagowany do momentu wystawienia kolejnej zaliczki lub rozliczenia zaliczki (zaliczek) fakturą końcową. 3.2 Wystawianie kolejnej faktury zaliczkowej do zamówienia. Jeżeli do danego zamówienia pobierane są od klienta kolejne zaliczki to wystawiamy je wczytując dane z pierwszej faktury zaliczkowej wystawionej do danego zamówienia i podając kwotę kolejnej zaliczki. W wykazie Dokumentów walutowych wybieramy Faktury zaliczkowe walutowe pozostałe i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu, a następnie po sprawdzeniu na Karcie dokumentu daty dokumentu i kursu waluty przechodzimy od razu na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Zaliczki. W okienku, które wyświetla program podajemy numer pierwszej zaliczki związanej z zamówieniem oraz (opcjonalnie) kwotę zaliczki, dla której wystawiamy bieżący dokument. Jeżeli podany numer był poprawny to program wyświetla dane odnalezionego dokumentu oraz informację o wszystkich pobranych do tej pory zaliczkach. 7

8 Na podstawie danych z pierwszej faktury zaliczkowej program wypełnia na Karcie dokumentu dane nabywcy oraz wpisuje pozycje dokumentu. Na zakładce Płatności jest wpisywana kwota zaliczki, która może być zmieniona przez użytkownika. Uwaga! Suma wszystkich wystawionych zaliczek nie może przekraczać wartości zamówienia. 8

9 Na wydruku kolejnej faktury zaliczkowej jest umieszczana informacja o pobranych wcześniej zaliczkach. 9

10 4. Wystawianie faktury korygującej VAT do faktury zaliczkowej walutowej VAT. Wystawianie faktur korygujących VAT do faktur zaliczkowych zostanie opisane dla dokumentów typu SLK. Dokumenty SGK (korekty zaliczek eksportu / dostaw UE) wystawia się analogicznie. W wykazie Korekty walutowych dokumentów sprzedaży wybieramy z rozwijanej listy odpowiedni typ dokumentu. Przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (przycisk Nowy lub Ctrl + N). Program prosi o podanie numeru korygowanej zaliczki. Po odnalezieniu dokumentu zaliczki wymagane jest potwierdzenie wyboru. 10

11 Następnie wczytywana jest treść korygowanej faktury zaliczkowej. Główne dane na Karcie dokumentu oraz Pozycje dokumentu nie mogą być redagowane. Korekta zaliczki polega na podaniu na zakładce Płatności kwoty zaliczki po korekcie. Na tej podstawie program ustala kwotę korekty. Po zapisaniu dokumentu przyciskiem Zapisz możemy go wydrukować w jednym z trzech języków : polskim, angielskim lub niemieckim. Domyślny język wynika z tego jaki raport został przypisany do danego typu dokumentu w słowniku Typy dokumentów. 11

12 Uwaga! Kwota zaliczki po korekcie musi być większa od zera i mniejsza od kwoty korygowanej zaliczki. 12

13 5. Wystawianie faktury VAT walutowej rozliczającej faktury zaliczkowe. Wystawianie końcowej faktury VAT rozliczającej zaliczki zostanie omówione na przykładzie faktur walutowych VAT typu SV rozliczających zaliczki pobierane na podstawie dokumentów SK. Analogicznie postępujemy dla faktur eksportowych / dostaw UE typu SE rozliczających zaliczki rejestrowane dokumentami typu SG. W wykazie Dokumenty walutowe na liście typów dokumentów wybieramy Faktury walutowe pozostałe i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu, a następnie po sprawdzeniu na Karcie dokumentu daty dokumentu i kursu waluty przechodzimy od razu na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Zaliczki. W okienku, które wyświetla program podajemy numer pierwszej zaliczki związanej z zamówieniem. Jeżeli podany numer był poprawny program wyświetla dane odnalezionego dokumentu oraz informację o wszystkich pobranych do tej pory zaliczkach i ewentualnych korektach do nich. 13

14 Na podstawie danych z pierwszej faktury zaliczkowej program wypełnia na Karcie dokumentu dane nabywcy oraz wpisuje Pozycje dokumentu. Na zakładce Płatności jako kwota do zapłaty jest wpisywana różnica między wartością brutto pozycji faktury, a sumą pobranych zaliczek (z uwzględnieniem korekt). Użytkownik nie ma możliwości zmiany ustalonej kwoty. 14

15 Wydruk faktury walutowej VAT, która jest końcowym rozliczeniem zaliczek zawiera informację o dokumentach zaliczkowych oraz potrąceniach sum wg stawek VAT z tytułu pobranych zaliczek. Uwagi! 1. Faktura walutowa VAT będąca końcowym rozliczeniem zaliczek po zatwierdzeniu może być redagowana powtórnie jedynie w trybie pełnym. Nie jest możliwe redagowanie cząstkowe. 15

16 2. Po rozliczeniu zaliczek końcową fakturą VAT nie jest możliwe redagowanie, usuwanie, ani wystawianie kolejnych zaliczek do rozliczonego zamówienia (wynikającego z treści pierwszej zaliczki). Nie jest możliwe także wystawianie korekt do zaliczek rozliczonych końcową fakturą VAT. 6. Uprawnienia do drukowania walutowych faktur zaliczkowych. Aby użytkownik miał możliwość drukowania walutowych faktur zaliczkowych i ich korekt konieczne jest nadanie mu uprawnień do stosownych raportów. Należy to uczynić w formularzu Użytkownicy i przysługujące im prawa ( Plik -> Użytkownicy -> Lista użytkowników ) na zakładce Raporty. Uwaga! Domyślnie uprawnienia do drukowania faktur zaliczkowych i ich korekt są wyłączone. 16

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty

Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty Raporty i analizy w INSIGNUM Hurt ihurt pozwala na tworzenie szeregu raportów i analiz m.in z wykorzystaniem drzewiastych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty - ruch towaru

Dokumenty - ruch towaru Dokumenty - ruch towaru Autor: Tomasz Zasadziński Data: luty, 2007 Spis treści WSTĘP... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW A SKUTEK MAGAZYNOWY... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I MAGAZYNOWYCH DLA FIRM W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo