Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax"

Transkrypt

1 Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia Usunięto komunikat Niezgodnośd parametrów, pojawiający się przy próbie przekształcenia dokumentu WZ w Fakturę sprzedaży. 2. Wprowadzono skalowanie okna w Kontaktach przy dodawaniu pozycji. Kadry/Płace 1. Naprawiono błędne działanie programu przy wyliczaniu premii. Kiedy zwolnienie chorobowe obejmowało dni z poprzedniego miesiąca i było rozliczane w bieżącym, premia pomniejszona proporcjonalnie do absencji była źle wyliczana. 2. Poprawiono działanie programu podczas. Po ręcznym wprowadzeniu do karty urlopowej danego pracownika należnego urlopu za dany rok, zamknięciu roku i rozliczeniu urlopów, następowała automatyczna korekta należnego urlopu z wartości wprowadzonej ręcznie, na wartośd wyliczoną na podstawie historii zatrudnienia. 3. Naprawiono usterkę w wyniku której, po operacji Zamknięcia roku rozliczenia urlopów, na karcie urlopowej pracownika, wymiar urlopu z ubiegłego roku mógł przyjmowad ujemne wartości. Produkcja 1. Poprawiono działanie programu podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego. W momencie kiedy jeden operator tworzył ZLP, drugi mógł je zrealizowad, mimo iż wcześniej wyskakiwał komunikat, że dokument jest trybie Pokaż. Lokalizacje 1. Poprawiono funkcjonowanie programu przy wskazywaniu lokalizacji. Kiedy w dokumencie PZ było kilka pozycji, nie było możliwości w każdej pozycji wskazad lokalizacji spod F12, ponieważ po wskazaniu lokalizacji do pierwszej pozycji, a następnie przy próbie zmiany jej w

2 kolejnej, opcja wskaż lokalizację była wyszarzona. Ważne Naprawiono usterkę w wyniku której, po operacji Zamknięcia roku rozliczenia urlopów, na karcie urlopowej pracownika, wymiar urlopu z ubiegłego roku mógł przyjmowad ujemne wartości. wersja z dnia W związku z wprowadzeniem zmiany w polu edycyjnym nazwy artykułu, ze 100 do 150 znaków, w celu poprawnej synchronizacji, należy mied zainstalowaną aplikację Corax Mobile w wersji i program humansoft Corax zaktualizowany do wersji Poprawiono działanie programu podczas tworzenia arkusza spisu z natury. Po utworzeniu arkusza wpisywana była ostatnia cena zakupu a nie średnia kwota zakupu. 2. Dodano komunikat, informujący o tym że rozliczony poprzez KP dokument został wydrukowany fiskalnie. 3. Zmodyfikowano pracę programu przy pobieraniu danych z kolektora. W celu zidentyfikowania artykułów, brane są również pod uwagę dodatkowe kody kreskowe, co ma na celu usprawnienie pracy przy inwentaryzacji. wersja z dnia Poprawiono błędne działanie programu podczas rejestracji dokumentu ZO. Podczas tworzenia zamówienia system nie pilnował ceny sprzedaży poniżej ceny minimalnej. 2. Poprawiono źle działający mechanizm, podczas tworzenia dokumentu ZO. W momencie kiedy dla kontrahenta był ustawiony zestaw rabatowy oraz promocja, w której zaznaczona była zmiana warunków płatności z uwzględnieniem rabatów kontrahenta, to na zamówieniu, pozycje które miały kilka jednostek miary, przy zmianie takiej jednostki, program nie przeliczał ceny. 3. Naprawiono błędne działanie programu podczas wystawiania korekty do Faktury Importowej. W przypadku kiedy wystawiliśmy FI na kontrahenta, który miał przypisany przelew jako formę płatności, a następnie wystawiona była korekta do FI, program automatycznie w tej korekcie przypisywał gotówkę. 4. Poprawiono wzorzec wydruku FK_BWK dla korekty sprzedaży, w którym w sekcji winno byd wyświetlane były dane, które nie dotyczyły tej korygowanej pozycji. 1. Poprawiono niedziałający wzorzec wydruku. W zbiorczym zestawieniu list płac nie działał wzorzec wydruku Z_LP_PAS - Paski. 2. Naprawiono działanie programu w zakresie potrącania płacy podstawowej za czas urlopu. Przy zarejestrowaniu urlopu np. trwającego 4 dni, zaczynającego się piątek i kooczącego w

3 poniedziałek, program potrącał płacę za cztery dni urlopu, a nie za dwa, które były robocze. wersja z dnia Poprawiono błąd, który występował w trakcie wystawiania faktury z zamówienia na sprzedaż w walucie. Po przywołaniu takiego zamówienia wartośd faktury w podsumowaniu wynosiła Poprawiono błędne działanie programu przy definiowaniu odpadu. Przy próbie zatwierdzenia pozycji pojawiał się komunikat Brak ilości odpadu, mimo iż ilośd była zdefiniowana. 3. Usunięto błąd pojawiający się podczas korzystania z analizy obrotów akwizytorów. Problem występował w momencie, gdy wybierany był jakiś okres do analizy, jak również przy wyborze oddziału. 4. Poprawiono błędne działanie programu w momencie ustawienia daty księgowania na datę sprzedaży. Problem występował podczas wystawiania faktury sprzedaży, kiedy ustawiona była data księgowania na datę sprzedaży. Kiedy w pozostałych danych operator zmieniał datę sprzedaży to program przy przenoszeniu do KH zmieniał z daty księgowania na inną datę. 1. Poprawiono wydruk Z_LPZUS1 Składki ZUS pracownik/pracodawca. wersja z dnia Poprawiono błędnie działający filtr na wyciągach bankowych. Przy próbie ustawienia filtra na datę dokumentu, pojawiał się komunikat, że filtry zostały nieprawidłowo ustawione. 2. Poprawiono źle działający mechanizm na dokumentach RO. Daty dokumentów walutowych na wydruku podstawowym były datą dokumentu RO. 3. Poprawiono błędne działanie programu przy rozliczaniu kartą płatności. Problem polegał na tym, że kiedy kontrahent miał ustawioną kartę płatniczą jako formę płatności i wystawiany był na niego dokument FZ, który częściowo był rozliczony kartą a częściowo przelewem Stan rozrachunków na dzieo wystawienia FZ - błędnie pokazywał zobowiązania na wykonanej na analizie. wersja z dnia Poprawiono błędnie działający filtr na wyciągach bankowych. Przy próbie ustawienia filtra na datę dokumentu, pojawiał się komunikat, że filtry zostały nieprawidłowo ustawione.

4 2. Poprawiono błąd występujący przy wycenie dowodów PW. Program nie wyceniał dowodów PW, tworzonych automatycznie w module produkcji. 3. Poprawiono źle działające promocje. W momencie kiedy ustawiona była promocja na zmianę cen bazowych i ustawione były dodatkowe poziomy cen, a podstawowy poziom był zerowy, to przy wystawianiu zamówienia i wyborze tego dodatkowego poziomu, cena się zerowała. 4. Poprawiono źle działającą analizę obrotów akwizytorów. Błąd polegał na tym, że w analizie brane były pod uwagę także zaliczki. I w przypadku 100% zaliczek, obrót z faktury zaliczkowej powiększony był o obrót z faktury rozliczającej zaliczkę. 1. Naprawiono źle działający filtr w umowach o pracę. Dotychczas filtr: Aktualnie obowiązujące filtrował tylko według daty zakooczenia umowy, co powodowało ukazywanie się więcej niż jednej umowy. 2. Poprawiono błędne działanie programu w zestawieniach z kart pracy. W momencie gdy wybrane zostało zestawienie na dany dzieo, a następnie na dany miesiąc, program nie wyświetlał wszystkich godzin, jakie były zarejestrowane w danym miesiącu. Import wyciągów bankowych 1. Usunięto błąd, który występował podczas importu wyciągów bankowych. W momencie kiedy użytkownik wykonywał import wyciągów, żaden inny operator nie mógł poprawiad dokumentów w raporcie Błędy importu wyciągów bankowych, do czasu kiedy osoba nie wyszła z programu. Pojawiał się komunikat, że dokumenty są poprawiane przez innego operatora, mimo iż ten pracuje w innym miejscu programu. wersja z dnia Poprawiono błąd literowy występujący na przycisku Adres do korespondencji. Dotychczas napisane było Adres do korespandencji. 2. Usprawniono mechanizm polecenia przelewu. Do tej pory nie było możliwości wyboru numeru konta podczas wystawiania polecenia przelewu, mimo iż kontrahent posiadał zdefiniowane dodatkowe konta bankowe. 3. Poprawiono usterkę polegającą na źle wpisywanej dacie promocji. Podczas dodawania nowej promocji, ustawiona była data początkowa i koocowa w nagłówku. Następnie dodawane były dwie pozycje zawierające się w tej dacie, ale z innymi datami zakooczenia niż ta z nagłówka. Po zatwierdzeniu i ponownym wejściu w promocję, koocowa data z nagłówka przepisywała się do daty koocowej pozycji promocji. 4. Usunięto błąd występujący podczas przenoszenia pozycji ze schowka dokumentów WZ. Kiedy w schowku było kilka dokumentów WZ, na których powtarzały się artykuły, przy próbie przeniesienia ich z bufora na inny dokument pojawiał się błąd. 5. Usunięto błąd polegający na źle generowanym dokumencie PZ z dokumentu SAD. Podczas generowania dokumentu PZ z SAD u występowały błędy, polegające na źle wprowadzonej ilości artykułów, ponieważ pobierana była całkowita ilośd z faktury importowej, a nie ta zadeklarowana przez użytkownika. Wartośd też była nieprawidłowa, zarówno w pozycji jak i na dokumencie.

5 6. Poprawiono mechanizm działania rabatów udzielanych przez operatora. Gdy podczas wystawiania faktury operator udzielił rabatu na daną ilośd towaru, a następnie dokonał edycji zmieniając ilośd. 7. W tym momencie program wracał do ceny nominalnej, podczas gdy w polu rabat widniała wartośd, którą operator wprowadził. Rabat był również drukowany na fakturze.

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy Wersja 5.2.2 (07.08.2014) Zmiany w Elektronicznym Nadawcy GLOBAL Ekspres wprowadzono możliwość przygotowywania przesyłek zagranicznych GLOBAL Ekspres Wersja 5.2.1 (07.08.2014) Śledzenie pobrań wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014

System Zarządzania Forte 2014 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte

Bardziej szczegółowo