Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS"

Transkrypt

1 Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) Już od wersji 3.11 programu Firma++ możliwe jest naliczanie potrąceń na fundusze promocji na dokumentach Faktury RR. Od wersji 3.20 potrącenia można naliczyć również dla dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego (PZ) Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS W konfiguracji/parametry ogólne/parametry globalne dodano nową grupę Potrącenia na FPPRS, a w niej parametry: Naliczaj na: []FRR []PZ W poprzedniej wersji programu, potrącenia na fundusze promocji naliczane były tylko w momencie wykonania wydruku FRR. W wersji 3.20 potrącenia będą naliczały się automatycznie przy zapisie dokumentów (do bufora lub na stałe), pod warunkiem że Użytkownik zaznaczy parametry Naliczaj na: [ ] FRR, [ ] PZ. Jeśli parametr nie jest zaznaczony wówczas naliczenie poprawnych kwot na fundusze następuje w momencie wywołania wydruku Faktura RR Fundusz Promocji (dla FRR) lub Wydruk PZ Fundusze Promocji (dla PZ). Kwoty są następnie przeliczane podczas zapisywania do bufora lub na stałe. [] Odliczaj potrącenia od płatności Po zaznaczeniu parametru kwoty potrąceń będą automatycznie uwzględniane w płatnościach do dokumentu FRR i PZ. Funkcjonalność została dokładniej opisana w dalszej części ulotki Naliczanie potrąceń na dokumentach PZ Potrącenia na Fundusze Promocji naliczane są na takiej samej zasadzie, jak dla Faktury RR. Opłata na właściwy fundusz naliczana jest na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Kody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 25 czerwca Obowiązuje klasyfikacja PKWiU W menu wydruków dla PZ dodano nowy wydruk Fundusze Promocji. W dolnej części wydruku widoczne jest oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń. Fundusz mleka Wpłata na Fundusz Promocji Mleka wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Jeśli na karcie towaru jednostka jest inna niż kg lub kg., wówczas program przelicza ilość podaną na Fakturze RR przez współczynnik gęstości i na tej podstawie wylicza ilość mleka w kilogramach na potrzeby potrąceń. Domyślnie przyjęto współczynnik gęstości dla 1 litra mleka (czyli 1litr=1.030 kg mleka). 1

2 Uwaga: Współczynnik gęstości można zmienić. Po wybraniu kombinacji klawiszy <CTRL+P> z poziomu menu wydruków, przed wyborem wydruku Fundusze Promocji, pojawi się okno na którym można wprowadzić współczynnik gęstości mleka. Jest to parametr globalny dla całego programu. Po zmianie będzie uwzględniany na nowo wystawionych Przyjęciach Zewnętrznych oraz Fakturach RR oraz na dokumentach w edycji (po wydrukowaniu lub zapisie). Na dokumentach już zatwierdzonych pamiętany jest współczynnik, który obowiązywał w momencie zapisu dokumentu Kwota potrącenia na formularzu dokumentu PZ/FRR Informację o kwocie potrąceń można teraz zobaczyć nie tylko na wydruku. Między kwotą do zapłaty a listą pozycji na formularzu dokumentu umieszczono linię, w której widoczna jest sumaryczna kwota potrąceń na Fundusze Promocji, jeśli została naliczona dla danego dokumentu Płatności - Obniżanie zobowiązania wobec rolnika o kwotę potrąceń Od wersji 3.20 FPP umożliwiono automatyczne uwzględnienie kwoty potrąceń naliczonej na FRR/PZ jako wpłaty do płatności PZ. Kwota ta automatycznie pomniejsza zobowiązanie dla rolnika. Jest widoczna jako specyficzny rodzaj wpłaty Fundusze FPPRS jako pierwsza wpłata do PZ i nie można jej usunąć z poziomu płatności. Forma płatności Fundusze FPPRS jest wykorzystywana tylko do rejestrowania potrąceń i Użytkownik nie widzi jej jako formy płatności podczas wystawiania dokumentów. Data wpłaty ustawia się automatycznie zgodnie z datą zakupu PZ. Jeśli dokument PZ/FRR wystawiony jest z formą płatności gotówka, wówczas kwota przyjmowana na dokumencie kasowym KW jest pomniejszona odpowiednio o kwotę potrąceń. Jeżeli dokument PZ/FRR ma płatność częściową, to kwota potrąceń jest odliczana od wartości, która pozostaje do zapłaty. W celu aktywowania funkcji odliczania potrąceń należy zaznaczyć w konfiguracji /Parametry ogólne/parametry globalne parametr [] Odliczaj potrącenia od płatności. Uwaga: jeśli w konfiguracji /Parametry ogólne/parametry globalne nie zaznaczono parametru Potrącenia na FPPRS/ Naliczaj na: []FRR []PZ wówczas potrącenia są naliczane dopiero w momencie wydruku. Jeśli stworzymy dokument i zapiszemy go na stałe (bez wcześniejszego wydruku, czyli bez naliczenia potrąceń) płatności do dokumentu zostaną zapisane bez potrąceń i po wykonaniu wydruku nie zostaną zaktualizowane o potrącenia. Dokumenty PZ w walucie Jeśli na dokumencie ewidencjonowane są płatności dewizowe, wówczas kwota potrąceń na Fundusze Promocji jest doliczana do długu początkowego w złotówkach i odejmowana od długu w walucie Zestawienia Potrącenia na FPPRS Na zestawieniu dostępnym z poziomu menu Transakcje/Przyjęcia (PZ)/Potrącenia na FPPRS widoczna jest lista dokumentów, dla których naliczone zostały potrącenia na FPPRS. Możemy je filtrować według daty lub rodzaju dokumentu (FRR i/lub PZ). Jeśli dokument FRR z potrąceniami został przekształcony 2

3 do dokumentu PZ, wówczas na liście wyświetlana jest tylko Faktura RR z informacją o powiązanym Przyjęciu Zewnętrznym. Lista sortowana jest według daty (sprzedaży z FRR lub zakupu z PZ). Zestawienie można wydrukować <F2>. Wydruk zawiera informacje widoczne na zestawieniu oraz dodatkowo informację o wartości netto i brutto poszczególnych dokumentów z podsumowaniem potrąceń w ramach poszczególnych funduszy. Po naciśnięciu klawiszy <CTRL + F2> dostępny jest również wydruk podsumowania, zawierający sumę potrąceń w ramach poszczególnych funduszy. Zestawienie potrąceń FPPRS W menu Płatności/Zestawienie potrąceń FPPRS można wyświetlić listę potrąceń uwzględnionych w płatnościach do PZ (na dokumencie PZ potrącenie widnieje jako specyficzny rodzaj wpłaty Fundusze FPPRS ). Listę można zawęzić do konkretnego kontrahenta lub okresu od-do. W dolnej części zestawienia można zobaczyć podsumowanie wartości netto/brutto oraz kwot potrąceń dokumentów widocznych na liście. Na wydruku dostępnym pod <F2> drukowane są wszystkie dane wyświetlone na zestawieniu oraz dodatkowe informacje, takie jak numer dokumentu Faktury RR, jeśli dokument PZ jest powiązany z FRR Księgowanie potrąceń Informacje o potrąceniach na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych są przenoszone do wybranego programu księgowego Książki Podatkowej KP lub Księgi Handlowej KH. 2. Konwersja PKWiU 2004 do PKWiU 2008 Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzono w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową klasyfikację PKWiU dostosowaną do wymagań unijnych. Klasyfikacja nazywa się PKWiU 2008, obowiązuje od Do 31 grudnia 2009 można stosować równolegle klasyfikację PKWiU 1997 i PKWiU kończy się okres przejściowy i będzie obowiązywała klasyfikacja PKWiU Aby usprawnić pracę Klientom, w wersji 3.20 programu Firma++ dodano konwerter (na podstawie dostępnych tabeli transkrypcji), który zamienia kody PKWiU 2004 na obowiązujące kody PKWiU 2008 zgodnie z kluczem powiązań. Informacje oraz tabele transkrypcji dostępne są na stronie: W funkcjach specjalnych dodano nową opcję PKWiU konwersja. Działanie tej funkcji jest nieodwracalne, dlatego przed konwersją należy wykonać kopię bezpieczeństwa. Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu towarów, których funkcja ma dotyczyć. 3

4 Konwersja kodów może być wykonywana dla wszystkich pozycji cennika lub dla wybranej grupy towarów (zaznaczonych wcześniej na liście towarów). Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję Drukuj raport konwersji: Tak, wówczas po zakończeniu działania funkcji zostanie wydrukowany raport, który może składać się z trzech sekcji (w zależności od konwertowanych kodów PKWiU): Pozycje cennika, dla których kod PKWiU nie został rozpoznany (sekcja zawiera listę towarów wraz z symbolem PKWiU przed konwersją) kod PKWiU jest niepoprawny lub nie został uwzględniony w kluczu powiązań, na podstawie którego wykonywana jest konwersja Pozycje cennika, dla których kod PKWiU musi być zweryfikowany (sekcja zawiera listę towarów wraz z symbolem PKWiU przed i po konwersji) kody, które w klasyfikacji PKWiU 2008 oznaczone są gwiazdką oznaczającą, że w klasyfikacji 2004 istniał jeden kod, który w klasyfikacji 2008 podzielono na kilka, np. zboża inne podzielono na orkisz, grykę itp. Dlatego po konwersji użytkownik powinien zweryfikować przydzielony dla pozycji cennika kod. Pozycje cennika, dla których nie napotkano problemów podczas zmiany kodu PKWiU (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji). Po wykonaniu funkcji wyświetlane jest podsumowanie zawierające informację ile pozycji zostało przekonwertowanych, ile z nich wymaga weryfikacji (ze względu na niejednoznaczność konwersji) oraz ile kodów nie zostało rozpoznanych. 3. Kasowanie pozycji na dokumentach korygujących Umożliwiono seryjne usuwanie pozycji na dokumentach korygujących. Zdarzają się sytuacje, gdy dokument zawiera wiele pozycji, a korekta dotyczy tylko jednej lub kilku. Dlatego umożliwiono kasowanie wielu pozycji jednocześnie. Pojedyncze pozycje do usunięcia można zaznaczyć/odznaczyć klawiszem <SPACJA> po ustawieniu kursora na konkretnej pozycji. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji kombinacją klawiszy <CTRL+A>. Po zaznaczeniu pozycji do usunięcia i naciśnięciu klawisza <DEL> program wyświetli informacje o ilości pozycji wskazanych do usunięcia oraz prośbę o potwierdzenie operacji. Użytkownik może wybrać <ESC> rezygnacja lub <ENTER> potwierdzenie. Nie można usunąć wszystkich pozycji, zawsze przynajmniej jedna musi zostać odznaczona. 4

5 Funkcja aktywna jest na korektach Faktur Sprzedaży, Przyjęć Zewnętrznych, Paragonów, Rozchodów Wewnętrznych, Przyjęć Wewnętrznych, Przyjęcia Kaucji, Wydania Kaucji, Przesunięć Międzymagazynowych, Faktur Wewnętrznych, Przyjęć Produktów oraz Rozchodu Składników. 4. Filtr na transakcjach Zaksięgowane/Niezaksięgowane Na listach dokumentów w oknie Zaznaczanie pozycji listy według wzorca wywoływanym kombinacją klawiszy <CTRL+SPACJA> umożliwiono zaznaczanie/odznaczanie seryjne wszystkich dokumentów zaksięgowanych lub nie zaksięgowanych. Opcja dostępna jest na listach dokumentów FA, PZ, PW, RW, FAW, FWZ, MM-, MM+, TK+, TK-, PWP, RWS oraz PW składników. 5. Wysyłanie maila z karty kontrahenta Na karcie kontrahenta została dodana możliwość wysłania wiadomości mailowej do kontrahenta. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy nacisnąć klawisz <F7>. Wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy, który jest zapisany na karcie kontrahenta. 6. Eksport operacji bankowych do pliku bankbuf.txt Umożliwiono eksport operacji bankowych z programu Firma++ do Comarch OPT!MA. W menu Płatności/Operacje bankowe/eksport do księgowości dodano nową opcję Eksport do pliku (BANKBUF): Tak/Nie. Opcja jest widoczna tylko wówczas, gdy w konfiguracji/dane zewnętrzne ustawiono format danych COMMA. Po uruchomieniu opcji eksportu do pliku (BANKBUF) w katalogu który określono w konfiguracji/dane Zewnętrzne jako katalog z danymi programu księgowego utworzony zostanie plik BankBuf.txt w formacie analogicznym do formatu pliku Kasabuf.txt. Plik ten można zaczytać w Comarch OPT!MA z poziomu menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe zakładka Zapisy raportu za pomocą funkcji Importuj polecenia przelewu. Płatności z pliku bankbuf.txt można zaimportować po wybraniu formatu wymiany: KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import). 7. Płatności dewizowe dla kontrahentów krajowych płatności w złotówkach Dla firm handlujących z Klientami zagranicznymi i stosujących płatności dewizowe, ale jednocześnie wystawiających dokumenty dla kontrahentów krajowych, wprowadzono parametr, który pozwoli uniezależnić płatności odroczone na dokumentach w obrocie krajowym od zmian kursów walut. Nowy parametr [] Nie dotyczy klientów krajowych znajduje się konfiguracji w gałęzi Parametry ogólne/ Parametry globalne pod parametrem Płatności: () Dewizowe () Złotówkowe. Można go zaznaczyć tylko w przypadku, gdy wybrano opcję płatności dewizowe. Funkcjonalność jest w szczególności przydatna jeśli dokument wystawiony jest w walucie systemowej a cena towaru jest zdefiniowana w walucie obcej. Po jego zaznaczeniu dla kontrahentów, którzy mają wybrany status krajowy, płatności będą naliczane tylko w złotówkach po kursie z dnia zatwierdzenia dokumentu. Dla pozostałych kontrahentów (UE, eksport) będą pamiętane płatności dewizowe. 5

6 8. Kopiowanie atrybutów kontrahenta Na liście atrybutów towarów dostępnej z poziomu listy funkcji kontrahenta (listę wywołuje klawisz <F10> na formularzu kontrahenta) umożliwiono kopiowanie wartości atrybutów na karty innych kontrahentów. Wartości atrybutów do skopiowania można zaznaczyć/odznaczyć klawiszem <SPACJA> lub zaznaczyć wszystkie pozycje na liście kombinacją klawiszy <CTRL+A>. Funkcję kopiowania atrybutów można wywołać kombinacją klawiszy <CTRL+C>. Pojawi się okno: Jeśli nie zaznaczono żadnej pozycji na liście wartości atrybutów, wówczas nie pojawi się opcja Wartości: wszystkie/wybrane. Można skopiować wartości danego atrybutu wybrane na liście lub wszystkie. Można wskazać konkretnego kontrahenta grupę, pozycje wszystkie lub wybrane (kontrahentów wskazanych wcześniej na liście kontrahentów). 9. Kody EAN 14 znakowe Wprowadzono obsługę kodów EAN 14-znakowych. Kody można wprowadzić na karcie towaru. Można też seryjnie nadać kody dla całego magazynu lub wybranej grupy towarów przez funkcję specjalną Kody EAN dla towarów. Uwaga: Program FPP nie obsługuje kodów EAN-14, które mają dwa zera na początku. Uwaga: Kody EAN-14 nie są wysyłane do kas fiskalnych Elzab. 10. Blokada narzutu Zmieniono działanie parametru [] Rabat w nagłówku faktury. Obecnie, jeśli parametr zostanie odznaczony, operator będzie miał zablokowaną możliwość zmiany nie tylko rabatu, ale również narzutu na dokumencie. Opcja dotyczy dokumentów Faktur Sprzedaży, Przyjęć Zewnętrznych, Faktur Pro Forma, Faktur RR oraz Faktur Wewnętrznych. 6

7 W związku ze zmianą działania parametru zmodyfikowano też jego nazwę. Teraz parametr dostępny jest pod nazwą []Rabat i narzut w nagłówku faktur. 11. Karta kontrahenta na transakcjach Z poziomu formularza dokumentu FA, PZ, FRR oraz korekt FA i PZ można wywołać kartę kontrahenta do podglądu po wciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+K>. 12. Brak dostępu do cen zakupu Na karcie operatora znajduje się parametr Brak dostępu do cen zakupu. Po zaznaczeniu tego parametru, oprócz ukrycia cen zakupu ukryta zostanie również marża na karcie towaru. 13. Wydruki Długa nazwa towaru na MM, PW, RW Na wydrukach MM+/MM-, PW, RW oraz korektach do tych dokumentów drukowana jest pełna długa nazwa dla pozycji dokumentu Koszt Gospodarowania Odpadami na Duplikacie Dodano wydruk duplikatu Faktury VAT z informacją o kwocie Kosztu Gospodarowania Odpadami. Wydruk o nazwie Faktura KGO - DUPLIKAT umieszczono na liście wydruków Faktury Sprzedaży Wydruki PZ Dodano dwa nowe wydruki dla dokumentu PZ: - Fundusze Promocji Na wydruku widoczne są kwoty potrąceń na Fundusze Promocji Produktów Rolnych. Wydruk związany jest z nową funkcjonalnością pozwalającą na naliczenie kwot potrąceń na dokumentach PZ opisaną szczegółowo na początku tego dokumentu. - Wydruk walutowy Na wydruku widoczna jest cena i wartość poszczególnych pozycji w walucie jak również podsumowanie wartości netto, brutto w walucie. Kwota VAT drukowana jest zarówno w walucie jaki i w PLN. Nazwę wydruku standardowego PZ zmieniono z Wydruk dokumentu na Dokument PZ. Zmieniono wygląd okna listy wydruków dla PZ, lista podzielona została na 2 części poziomą kreską. W pierwszej części znajdują się wydruki: Dokument PZ, Wydruk graficzny, Fundusze Promocji, Wydruk walutowy, natomiast w drugiej części wydruki dodatkowe. Tytuł okna zmieniono na PZ-wydruki Faktura VAT w walucie z tabelą VAT w walucie systemowej Dodano nowy wydruk dla Faktury Sprzedaży walutowej, na którym drukowana jest tabela VAT z kwotami wyrażonymi w walucie systemowej. Wydruk dostępny jest pod nazwą Faktura VAT w walucie 2, natomiast dotychczasowy wydruk z tabelą VAT w walucie dostępny jest pod nazwą Faktura VAT w walucie 1. Nowy wydruk z tabelą VAT w walucie systemowej dodano również na dokumentach korygujących do Faktury Sprzedaży oraz na dokumencie Faktury Zaliczkowej. 14. Współpraca z ECOD 1. Import zamówień. Poprawiono import zamówień z sieci AUCHAN. 2. Opakowania zwrotne. Jeśli na fakturze znajduje się pozycja będąca opakowaniem, wówczas w pliku XML umieszczana jest odpowiednia informacja. 7

8 15. Inne zmiany 1. Karta towaru. Nazwę pola SWW/PKWiU zmieniono na PKWiU. 2. Karta towaru. Komunikat o braku numeru PKWiU podczas próby zapisu karty wyświetlany jest tylko dla towarów dla których wybrano status Zwolniony. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają wymóg wypełniania PKWiU tylko dla towarów zwolnionych od podatku VAT. 3. Wydruk PZ. Na wydruku dodano NIP dostawcy pobierany z karty kontrahenta. Przedrostek unijny dla numeru NIP drukowany jest dla kontrahentów o statusie UE. 4. Kasy fiskalne. Poprawiono działanie synchronizacji z kasą fiskalną Novitus PS Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Okno przypisania stawek VAT zostało podzielone na dwa okna: drukarki fiskalne i kasy fiskalne. Odpowiednie okno można wybrać z poziomu konfiguracji po naciśnięciu <F7>. 16. Poprawiono: 1. Paragon. Import towarów z pliku. Umożliwiono wywołanie funkcji importu <CTRL+F2> z poziomu formularza paragonu, na którym nie dodano jeszcze żadnej pozycji. 2. Lista WZ. Licznik zaznaczeń. Poprawiono działanie licznika zaznaczeń na liście WZ danego kontrahenta i zbiorczej. Jeśli jakiekolwiek pozycje zaznaczono a następnie edytowano dokument w buforze lub utworzono nowy dokument WZ (do bufora lub na stałe), wówczas po powrocie na listę WZ zaznaczenia znikają a licznik zaznaczeń jest zerowany. 3. Blokada zmiany ceny. Przy odznaczonym uprawnieniu na karcie operatora Zmiana cen sprzedaży, zablokowano możliwość zmiany cen nie tylko na pozycji, ale również podczas wyświetlania listy towarów przez <SHIFT+TAB> dla dokumentów Faktur Sprzedaży, Paragonów, Wydań Zewnetrznych, Faktur Pro-Forma oraz Zamówień Odbiorców. 4. Wydruki. Numeracja stron. Poprawiono mechanizm numeracji stron na wydruku generowanym z podglądu w specyficznej sytuacji. 5. Wydruk Faktura RR Fundusz Promocji. Poprawiono wydruk kwoty potrąceń dla Faktur RR powiązanych z PZ. Przy wielokrotnym wydruku nie są zwiększane potrącenia. Uwaga: Podczas pracy na systemie operacyjnym Windows 7 można zaobserwować efekt zamiany polskich czcionek na niezrozumiałe symbole. Dzieje się tak po wykonaniu operacji wymagającej uruchomienia pewnego procesu w systemie Windows np. otwarcie strony www, wysłanie wiadomości , fiskalizacji paragonu na driverze NT itp. Efekt ten podyktowany jest działaniem systemu operacyjnego Windows 7. Aby przywrócić poprawność czcionek należy wyłączyć i włączyć aplikację ponownie. Z tego względu zaleca się pracę na starszych wersjach systemu Windows. Więcej informacji na ten temat znajduje się w biuletynie technicznym: KLA064 - Comarch Klasyka a Microsoft Windows 7. 8

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.10 Firmy++ C/S

Wersja 3.10 Firmy++ C/S Wersja 3.10 Firmy++ C/S 1. Drukarki fiskalne 1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami: Torell DUO PRO Torell Andros Emar Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++.

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++. Wersja 3.30 Firmy++ 1. Zmiana stawek VAT Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada podniesienie stawek VAT od 01.01.2011 r. Planowana przez ustawodawcę

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free.

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free. Wersja 3.32 Firmy++ 1. Dokumenty Tax Free Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w Sejmie, przewiduje, że od 1 kwietnia 2011 r. zaczną obowiązywać korzystne zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe.

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe. Wersja 3.42 Firmy++ 1. Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 W Rozporządzeniu MF z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ Wersja 3.41 Firmy++ 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego od

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Firma++ wersja 3.60. 1. Nowości

Firma++ wersja 3.60. 1. Nowości Firma++ wersja 3.60 1. Nowości 1.1. Dostosowanie programu do zmieniających się przepisów Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Wprowadzane ustawą zmiany

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji Wstęp... 3 Hot Fix 1... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1... 4 Zgłoszenie TFSID 242420... 4 Zgłoszenie TFSID 245676... 4 Zgłoszenie TFSID 272269...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.40

Księga Handlowa wersja 3.40 Księga Handlowa wersja 3.40 1. Instalacja programu u użytkowników KH2013 Użytkownicy programu KH2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo