Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany"

Transkrypt

1 Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Zmiana w wersji z dnia dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+) - dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano wydruk spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano wydruk remanentu z cenami (od wersji Pro+) - dodano wydruk inwentaryzacji (od wersji Pro+) - poprawa rejestru sprzedaży dla faktur marża - poprawa archiwizacji Zmiana w wersji z dnia zmiana nazwy programu na Data Faktury - zmiana dodawania towaru do faktury zakupowej (od wersji Pro+) - dodanie QR Code na wydruku faktury (od wersji Pro) - poprawa wydruku daty duplikatu faktury - poprawa wydruku daty na nocie korygującej - poprawa zestawienia sprzedaży wybranego towaru - poprawa zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta Zmiana w wersji z dnia modyfikacja wydruku przelewu dla paczki - poprawa zestawienia zysków towarów - poprawa rejestru sprzedaży dla faktur marża Zmiana w wersji z dnia dodanie zestawnie zakupu wybranego towaru (od wersji Pro+) - dodanie domyślnego parametru dodania dokumentu zakupu po kwocie brutto lub netto (od wersji Pro+) - dodanie zestawnie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro) - dodanie zestawnie zakupów towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro+) - dodano pomoc zdalną (od wersji Pro) - poprawa stanów ilościowych - poprawa wyświetlania okna słowniki Zmiana w wersji z dnia zmiana wyświetlania edycji dokumentu - poprawa wydruku faktury walutowej - poprawa wydruku nierozliczone dokumenty - poprawa wydruku nierozliczone proformy - poprawa kwoty słownej na wydruku Zmiana w wersji z dnia poprawa wyświetlania nierozliczonych dokumentów walutowych Zmiana w wersji z dnia poprawa wydruku kilometrówki - poprawa edycji przebiegu pojazdu Zmiana w wersji z dnia poprawka rozliczania handlowców - poprawka wydruku etykiety z adresem 1 S t r o n a

2 Zmiana w wersji z dnia dodano notę odsetkową (od wersji Pro+) - dodano kod QR na wydruku faktury z poleceniem przelewu - dodano przy tworzeniu faktury zaliczkowej pola opis, bank, wystawiający i odbiorca - dodano do raportu stan ilościowy wydruk nie zerowych pozycji oraz cenę zakupu i wartość zakupu - poprawki raportów - poprawa wydruku koperty Zmiana w wersji z dnia dodano wezwanie do zapłaty (od wersji Pro) - dodano logo firmowe na wydruku na kopertę (od wersji Pro) - dodano możliwość wyłączenia Razem w PLN na wydruku faktury walutowej - poprawa raportów nieopłaconych dokumentów - poprawa dodawanie towaru do faktury marża - poprawa dodawania finansów - poprawa uwzględniania rabatu klienta przy dodawaniu pozycji towarowej Zmiana w wersji z dnia zmiana wyglądu okna listy użytkowników - zmiana kolejności wprowadzania danych w oknie towar - poprawka wyświetlanie opłać przy wersji pro - poprawka wydruku korekty minusowej - poprawka innych drobnych błędów Zmiana w wersji z dnia dodano stan licznika w przebiegu pojazdu - dodano ewidencje przebiegu pojazdu dla VAT - poprawka wydruku ewidencji pojazdu - poprawka drobne błędy Zmiana w wersji z dnia nowa wersja programu - zmiana nazwy na M2Faktury - import bazy danych z programu Mega Fakturka - dodano możliwość pracy online na serwerze M2Dev w każdej wersji programu - dodano import danych z bazy lokalnej do bazy serwerowe - dodano nowy dokument Korekty zakupu (od wersji Pro+) - dodano nowe zestawienie paragonów - dodano rejestr VAT paragonów - dodano zestawienie stan ilościoy towarów (od wersji Pro+) - dodano możliwość wyłączenia modułu finansowego (od wersji Pro+) - dodano filtry wyszukiwania dokumentów - dodano sumowanie po netto i brutto na liście dokumentów - dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji. - dodano możliwość nadania kolejnego numeru bezpośrednio w trakcie wystawiania dokumentu - dodano na liście dokumentów sprzedaży i zakupów dodano nową kolumnę: Pozostało do zapłaty - dodano oznaczenie na liście dokumentów czy dokument został wydrukowany i wysłany e- mailem - dodano eksport całej kartoteki towarów - dodano eksport całej kartoteki kontrahentów - dodano zapis rejestru sprzedaży VAT do pliku CSV - dodano nadawanie jednego rabatu jednocześnie dla wszystkich pozycji na fakturze - dodano sprawdzanie czy dodawana pozycja towarowa jest już na dokumencie - dodano faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim - dodano nowy wygląd wydruku faktury - dodano dwa nowe wydruki faktury do koperty DL z prawym okienkiem i lewym - modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu - modyfikacja nadruku na paczki 24/48 - modyfikacja wydruku potwierdzenia nadania 2 S t r o n a

3 - modyfikacja powiększone pole dla nazwy towaru - poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża Zmiana w wersji z dnia dodano zapytanie o wykonywanie archiwum bazy danych przy zamknięciu programu - poprawka liczenia wartości razem VAT na fakturze - poprawka wyświetlania opisu odwrotne obciążenie VAT na fakturze Zmiana w wersji z dnia dodano zestawienie stan ilościowy towarów (od Pro+) - dodano stawkę VAT OO - odwrotne obciążenie VAT - modyfikacja zestawienia sprzedaż towarów, możliwość wyboru wydruku towarów lub usług - poprawka zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta - poprawka zestawienia zakupów towarów dla wybranego dostawcy Zmiana w wersji z dnia nowe zestawienie: Sprzedaż towarów dla kontrahenta - nowe zestawienie: Zakup towarów od dostawcy (w wersji Pro+) - nowe zestawienie: Nierozliczone zakupy dostawców (od wersji Pro+) - nowe zestawienie: Nierozliczone zakupy od dostawcy (od wersji Pro+) - poprawka wystawienia faktury walutowej Zmiana w wersji z dnia dodano faktury zaliczkowe (w wersji pro+) - dodano faktury zaliczkowe końcowe (w wersji pro+) - dodano korekty faktur zaliczkowych (w wersji pro+) - dodano korekty faktur zaliczkowych końcowych (w wersji pro+) - modyfikacja szablonu wydruku faktury Zmiana w wersji z dnia poprawa raportu Sprzedaż towarów. Zmiana w wersji z dnia poprawka opłacania dokumentów zakupowych (w wersji Pro+) - poprawka raportów kasowych (w wersji Pro+) - możliwość ręcznej modyfikacji zapłacono na dokumencie sprzedaży i zakupu (w wersji Pro+) Zmiana w wersji z dnia poprawka obliczania pozycji "w tym vat" na dokumencie przy metodzie "brutto" Zmiana w wersji z dnia poprawnie rozliczenia "opłać" przy dokumencie walutowym - poprawka obliczenia rabatu przy dodawaniu towaru do dokumentu - poprawka obliczania pozycji "w tym vat" na wydruku faktury - drobne modyfikacje - modyfikacje raportów - poprawka literówek Zmiana w wersji z dnia dodano nowy dokument Korekty zakupu - dodano nowy typ dokumentu Zamówienie (w wersji Pro+) - dostosowanie wydruku rejestru VAT do nowych przepisów VAT obowiązujących od modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu - poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża - poprawki drobnych literówek Zmiana w wersji z dnia powiększone pole Przyczyna korekty. - powiększone pole Opis na dokumencie. - modyfikacja rozliczeń dokumentów zakupowych Zmiana w wersji z dnia możliwość wyłączania pokazywania marży towaru przy dodawaniu pozycji do faktury (wersja Pro+) - poprawka rozliczania dokumentów Proforma (wersja Pro+) - poprawka wydruku cennika 3 S t r o n a

4 Zmiany w wersji z dnia nowy moduł wysyłania e-mila z dokumentem bezpośrednio z programu, możliwość definiowania szablonu html dla tej wiadomości. Zmiany w wersji z dnia zmiana nazwy programu z Mega Fakturka Zakupy na Mega Fakturka Pro+ - szybkie rozliczanie wpłat za faktury - poprawka w automatycznym wystawianiu dokumentu finansowego przy dodawaniu dokumentu zakupowego - poprawa wartości kwoty zapłacone przy wystawianiu nowej korekty dokument Zmiana w wersji z dnia zmiana nazwy programu z Mega Fakturka Zakupy na Mega Fakturka Pro+ - poprawka w automatycznym wystawianiu dokumentu finansowego przy dodawaniu dokumentu zakupowego Zmiany w wersji z dnia poprawka błędu nie zapisywania w nowym dokumencie wysokości kwoty zapłacono. - poprawka edycji kursu waluty na rachunku walutowym - poprawka rozliczania dokumentu zakupu przez BW lub KW Zmiany w wersji Z dnia poprawka błędu usuwania dokumentu finansowego w wydrukach wykresów Zmiany w wersji z dnia możliwość ustawiania ograniczenia wyświetlanie listy dokumentów z ostatnich 1-5 lat lub wszystkich (od wersji Pro) - wyświetlanie na liście towarów stanu ilościowego (w wersji Zakupy) - wyświetlanie marży i narzutu przy dodaniu towaru do dokumentu (w wersji Zakupy) - nowy moduł Finansowy, pełne rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów poprzez KP, KW, BP i BW. (wersja Zakupy) - wydruk płatności kasa / bank (wersja Zakupy) - raport kasowy / raport bankowy (wersja Zakupy) - nowy typ dokumentu Rachunek w walucie - nowy typ dokumentu Korekta rachunku w walucie - nowy typ dokumentu Rachunek proforma - nowy typ dokumentu Proforma walutowa - wybór domyślnego typu dokumentu - zmiana wersji sieciowej programu, zakup jednej sztuki pozwala na instalacje na wielu stanowiskach - poprawki w wydruku rejestru sprzedaży Zmiany w wersji z dnia dodanie do korekty faktury walutowej korektę kursu waluty Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku rejestru sprzedaży VAT dla faktury marża - wprowadzony nowy moduł fiananse (kasa/bank) - poprawione drobne literówki Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku rejestru sprzedaży VAT dla faktury marża - poprawa wydruku paragonu Zmiany w wersji z dnia zapisywanie kopii dokumentu do pdf, excel, word i html 4 S t r o n a

5 Zmiany w wersji z dnia poprawka bezpośredniego wydruku rejestru sprzedaży VAT - powiększenie pola Opis na dokumencie w Kontrahencie do 255 znaków - poprawa wydruku seryjnego - krytyczna poprawka Zmiany w wersji z dnia nowy nadruk na list przewozowy Multi Paczka Zmiany w wersji z dnia drobne modyfikacje wydruków Zmiany w wersji z dnia dodanie do wydruku zestawienia sprzedaży kontrahentów kolumny Nip kontrahenta - poprawka wydruku Potwierdzenie nadanie Zmiany w wersji z dnia zmiana wyglądu programu - brak wsparcia dla systemu Windows 95 - dodanie indywidualnego rabatu dla kontrahenta - dodanie indywidualnej formy płatności dla kontrahenta - dodanie indywidualnego opisu dla kontrahenta widocznego na dokumencie sprzedaży - poprawka wydruku korekty - wybór sumowania VAT w stawkach pobieranych z pozycji dokumentów (domyślnie) - wydruk seryjny dokumentów (moduł zakupy) - wydruk seryjny kopert (moduł zakupy) - wydruk potwierdzenia nadania przesyłki poleconej (moduł zakupy) - wykres obrotów kontrahenta (moduł zakupy) - wykres kołowy obrotów kontrahenta wg towarów (moduł zakupy) - wykres obrotów towaru (moduł zakupy) - zestawienie nieopłaconych proform (moduł zakupy) - zestawienie nieopłaconych dokumentów dla wybranego kontrahenta (moduł zakupy) - dodanie wyboru samochodu przy wydruku ewidencji przebiegu pojazdu - zmiana wydruku i wystawiania not korygujących - nowy wydruk dokumentu wraz z poleceniem zapłaty - wersja programu Zakupy - wersja programu LAN Zmiany w wersji z dnia dodano wystawianie dokumentów na podstawie innego dokumentu - poprawki przy wystawianiu dokumentu na podstawie - drobne inne poprawki Zmiany w wersji z dnia nowy wydruk listy proform z wybranego przedziału czasowego - nowy wydruk listy wystawionych dokumentów sprzedażowych dla wybranego klienta Zmiany w wersji z dnia wprowadzono korektę paragonu - naprawa błędu rozliczania zapłacono na dokumentach walutowych - wprowadzono opcję kolorowania na liście dokumentów przeterminowanych płatności Zmiana w wersji z dnia zmiana wydruku dokumentu proforma - zmiana data sprzedaży na data dostawy/wykonania usługi - dodanie dokumentu faktura typ marża drukowanego wg nowych zasad 5 S t r o n a

6 Zmiana w wersji z dnia wydruki dokumentów dostosowane do nowego rozporządzenia ministra finansów dla sposobu wyglądu faktur: - dokumenty maja nazwę Faktura zamiast Faktura VAT - nie występuje już Faktura VAT MP, zastąpiona została przez podstawowy dokument Faktura z dopiskiem "metoda kasowa" - w parametrach ustawia się czy faktury są drukowane, jako "metoda kasowa" lub bez - w parametrach ustawia się drukowania z lub bez wyrażeń "Oryginał, Kopia" - zmieniono sposób wystawiania i drukowania dokumentów faktura w walucie oraz wewnątrzwspólnotowe, towary wystawia się w walucie, na wydruku jest przedstawiona kwota VAT w PLN - dodano możliwość wprowadzania ewidencje przebiegu pojazdów i kosztów użytkowania pojazdów, wraz z wydrukami zestawień Zmiana w wersji z dnia dodano nowe typy dokumentów - rachunek uproszczony (VAT) - korekta rachunku uproszczonego (VAT) - rachunek - korekta rachunku - dodano możliwość wprowadzenia 6 kont bankowych do wyboru przy tworzeniu dokumentu - dodano do wydruku faktury w walucie razem w PLN - brak wspierania dla Windows 98 i NT - program tylko dla Windows XP, Vista, 7 i 8 - w wersji lite dostępne tylko dokumenty faktura VAT, korekta faktury VAT i proforma Zmiana w wersji z dnia Dodanie nr identyfikacyjny PESEL dla klienta, drukowany również na dokumentach Zmiana w wersji z dnia Drobne literówki Zmiana w wersji z dnia Poprawiono wydruk rejestru sprzedaży Zmiana w wersji z dnia Dodano nowe stawki VAT Zmiana w wersji z dnia Zmiana i dostosowanie wydruku rejestru VAT do nowych stawek VAT - powiększenie pola NIP o większą ilość znaków Zmiana w wersji z dnia poprawa wydruku rejestru sprzedaży Zmiana w wersji z dnia poprawa wydruku Oryginał/Kopia Zmiana w wersji z dnia możliwość wydruku na fakturze ceny z kilkoma miejscami po przecinku Zmiana w wersji z dnia poprawienie wydruku większej ilości kopii Zmiana w wersji z dnia poprawienie edycji parametrów - przypisywanie uwag do kontrahenta automatycznie przepisywanych do faktury (licencja) Zmiana w wersji z dnia poprawienie edycji not korygujących Zmiany w wersji z dnia dodanie w wersji licencjonowanej miesiąc sprzedaży na dokumencie sprzedaży 6 S t r o n a

7 Zmiany w wersji z dnia wydruk Duplikatu dokumentu w oryginale + kopii Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku dokumentów WDT Zmiany w wersji z dnia powiększenie pola "kod pocztowy" do 10 znaków - zmiany na wydruku gwarancji Zmiany w wersji z dnia zmiany w wyglądzie zapisu dokumentu do html Zmiany w wersji z dnia poprawa wystawiania korekt faktury walutowej - poprawa zapisu dokumentów do html - dodano zestawienie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta Zmiany w wersji z dnia dodano na wydruku cennika towarów wybór grupy cen. Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku dokumentu w kwotach brutto - poprawa funkcjonowania formularzy przelewy ZUS i US Zmiany w wersji z dnia Poszerzone pole opisu banku i nr konta - poszerzone pole słownikowe dla typu płatności - zmiana w wyglądzie wydruku faktury Zmiany w wersji z dnia Dodanie w wersji licencjonowanej dokumentu Wewnątrzwspólnotowej korekty dostawy towarów - Dodanie w wersji licencjonowanej możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku w cenie towaru - Wprowadzone poprawki przy zapisie dokumentów do HTML Zmiany w wersji z dnia Dodanie możliwości zmiany drukarki dla systemu MS Vista - Kilka drobnych poprawek i literówek Zmiany w wersji z dnia Dodanie możliwości zmiany stawki VAT towaru na dokumencie faktura korygująca Zmiany w wersji z dnia Poprawa wydruku dokumentu faktura korygująca - Kilka innych małych poprawek Zmiany w wersji z dnia Dodano sortowanie listy dokumentów wg typów i okresów - Dodano możliwość wprowadzenia 3 kont bankowych dla sprzedawcy i wyboru jednego z nich na fakturze Zmiany w wersji z dnia Dodano dane Odbiorcy na wydrukach dokumentów Zmiany w wersji z dnia Poprawa wystawianie dokumentów w cenie brutto - Zmiana wyglądu zapisywanego dokumentu do pliku - W wersji licencjonowanej dodano możliwość wysyłania bezpośrednio dokumentów na zdefiniowany w kontrahencie. 7 S t r o n a

8 Zmiany w wersji z dnia Zmiany w zaokrąglaniu wartości na wydrukach, problem występował na niektórych komputerach, jako problem 1 grosza. - W wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów wewnątrzwspólnotowych w obcej walucie. Zmiany w wersji z dnia W wersji licencjonowanej wprowadzono możliwość wstawienia loga graficznego do wydruków. Zmiany w wersji z dnia W wersji licencjonowanej dodano archiwizacje danych. Zmiany w wersji z dnia Dodano możliwość wprowadzania ujemnych ilości szt. na dokumentach Zmiany w wersji z dnia Poprawka kwoty słownej na wydrukach - Inne drobne zmiany Zmiany w wersji z dnia Poprawka kwoty słownej na wydrukach - W wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów Kasa przyjemnie KP. - Możliwość wyłączenia koloru szarego na wydrukach. Zmiany w wersji z dnia Poprawki w nadruku na kopertach - Poprawki w wydruków przelewów. - Poprawa wydruku faktury korygującej (miejsce wystawienia) Zmiany w wersji z dnia Poprawki w strukturze NIP europejski Zmiany w wersji z dnia zamiany w wydrukach poleceń przelewu/wpłaty gotówki. Poprawki w programie: - możliwość wystawienia faktury z zerową kwotą Zmiany w wersji z dnia Dodanie ceny brutto przy dodawaniu nowego towaru, automatyczny wybór jednostki miary oraz vatu - poprawki w raportach - poprawiony błąd jednego grosza. Zmiany w wersji z dnia Zmiany w wersji z dnia Zmiany w wersji z dnia zmiana wydruku na druk pomocniczy poczty polskiej Zmiany w wersji z dnia Zmiany w wersji z dnia poprawiono wydruk rejestru sprzedaży Zmiany w wersji z dnia zwiększono szybkość wyszukiwania dokumentów, towarów i kontrahentów na liści - poprawka działania liczenia terminu płatności przy wystawianiu dokumentu - poprawiono wydruk rejestru sprzedaży Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku dokumentu przy więcej niż jedna strona. 8 S t r o n a

9 Zmiany w wersji z dnia poprawa działania korekty Zmiany w wersji z dnia dodanie faktury VAT MP - poprawa wyglądu wydruku dokumentu - przy wyborze płatności "gotówka" faktura tworzy się automatycznie, jako zapłacona Zmiany w wersji z dnia dodanie możliwości edycji szerokości pól w tabelce na wydruku dokumentów - poprawki na wydruku dokumentu Zmiany w wersji z dnia możliwość nadawania nazw towarom do 2000 znaków - drobne zmiany na wydrukach dokumentów Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku faktury korygującej Zmiany w wersji z dnia dodanie uwag w zapisie faktury do pliku html Zmiany w wersji z dnia dodanie miejsca wystawienia dokumentu innego niż siedziba firmy Zmiany w wersji z dnia dodanie wystawiania dokumentu faktura proforma - poprawa wydruku faktury korygującej Zmiany w wersji z dnia możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania na dokument - poprawki przy wydruku kwoty słownie Zmiany w wersji z dnia zmiany na wydruku dokumentu Zmiany w wersji z dnia możliwość zapisu dokumentu do pliku w formacie html - możliwość szukania dokumentów po numerze, nipie i nazwie kontrahenta Zmiany w wersji z dnia różne drobne poprawki Zmiany w wersji z dnia zamiany na wydrukach zestawień Zmiany w wersji z dnia możliwość wysłania maila z danych kontrahenta - wydruk na dokumencie regonu odbiorcy - nadruk na kopercie - poprawy wydruku "sprzedaż towarów" Zmiany w wersji z dnia poprawa kwoty słownie - możliwość sprzedaży w cenach brutto Zmiany w wersji z dnia poprawa drobnych błędów przy dużych kwotach Zmiany w wersji z dnia poprawa drobnych błędów przy zaokrąglaniu sum 9 S t r o n a

10 Zmiany w wersji z dnia poprawka wydruku przelewu ZUS Zmiany w wersji z dnia Powiększenie wydruku ilości znaków w nazwie kupującego na fakturze - poprawa wydruku rejestru VAT i zmiany w układzie tabelki Zmiany w wersji z dnia poprawa wydruku faktur Zmiany w wersji z dnia drobne zmiany na wydruku dokumentu - przy wystawianiu nowego dokumentu widoczny jest numer nowego dokumentu - dodanie do faktury pozycji zapłacono i pozostało do zapłaty Zmiany w wersji z dnia poprawianie wprowadzanych towarów Zmiany w wersji z dnia wydruk rejestru sprzedaży - dodano dodatkowe trzy cenniki - wprowadzony europejski format NIP-u - dodano ustawiania ilości kopii wydruku dokumentów - dodano możliwość wyboru automatycznie wydruku Oryginał + kopia lub Oryginał/Kopia - poprawa wydruku zestawień i cennika - dodana aktualizacja Mega Fakturki przez Internet, dostępna bezpośrednia z menu w programie - ustawianie marginesów wydruków Zmiany w wersji Z dnia poprawiony błąd przy druku dokumentów przy większej ilości towarów Zmiany w wersji Z dnia zmiana druku przelewu do ZUS Zmiany w wersji Z dnia zmiana sposobu wyszukiwania na liście towarów i kontrahentów - dodanie nowego zestawienia sprzedanych towarów rozbijanych na poszczególne dokumenty - zmiana obliczania rabatu - różne drobne poprawki Zmiany do wersji Z dnia poprawa wydruku faktury VAT i korekty faktury VAT - poprawa wydruku zestawień Zmiany do wersji Z dnia poprawa obsługi z klawiatury listy dokumentów, towarów i kontrahentów - poprawa obsługi z klawiatury dokumentu faktury i korekty VAT - poprawa wydruku na paczek - dodane pole "opłata za paczkę" przy wypełnianiu danych do nadruku na paczkę - poprawa wydruku dokumentu oraz zestawień - dodanie pola " " do danych o firmie i wydruku tego pola na fakturze Zmiany do wersji Z dnia powstanie pierwszej wersji programu 10 S t r o n a

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna - POMOC

Kancelaria Prawna - POMOC Kancelaria Prawna - POMOC I Pomoc programu Kancelaria Prawna Spis treści Część I Lista zmian 1 Poprzednie 1... 1 Część II Wprowadzenie 22 1 Wersje programu... 24 2 Współpraca z... SIP Lex 25 Część III

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes

OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes SPIS TREŚCI Opis ikon...2 Wpisywanie wystawcy dokumentów / Konto bankowe...3 Wpisywanie kontrahenta / Historia operacji...5 Wpisywanie towaru/usługi...7 Wprowadzenie faktury zakupu - Stan magazynu / Wzory

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

2014.3.1 SZEF POS CHART

2014.3.1 SZEF POS CHART 2014.3.1 SZEF Dodano konfigurację dodatkowego wydruku zamówienia: W konfiguracji szefa na zakładce opcje 3 dodano nowy parametr : Parametr dla POS-a Maksymalny numer jaki będzie drukowany na drukarce bonowej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo