Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę i wybierz rodzaj logowania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:"

Transkrypt

1 Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna... 7 Toolbox... 8 Księgowość... 9 Strona główna... 9 Przychody Wystaw dokument Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Wydatki Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Zobowiązania wobec urzędu skarbowego Ewidencje Analiza finansowa Faktury za usługi Tax Care Usługi dodatkowe Kontrahenci Dodanie nowego kontrahenta Faktury zdefiniowane Dodanie faktury do dokumentów zdefiniowanych Wystawienie faktury na podstawie dokumentu zdefiniowanego Ustawienia księgowe Ustawienie numeracji Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę i wybierz rodzaj logowania: 1. Jeśli posiadasz konto w Idea Banku, wybierz opcję Zaloguj się do Idea Cloud logowanie przy użyciu numeru Klienta oraz 8-cyfrowego loginu, który został wysłany przez Idea Bank na wskazany przez Ciebie adres .

2 2. Jeśli nie masz konta w Idea Banku, wybierz opcję Zaloguj się logowanie przy użyciu loginu Tax Care wysłanego na Twój adres oraz hasła otrzymanego SMS-em. 1 2

3 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care Aby połączyć konto Idea Cloud z Systemem księgowości On-line Tax zaloguj się do Idea Cloud. Następnie przejdź do ustawień. Wybierz dane księgowe, następnie System księgowości On-line Tax i naciśnij połącz.

4 Po kliknięciu przycisku połącz pojawi się komunikat dotyczący zasad połączenia systemów oraz konieczna do zatwierdzenia zgoda na połączenie kont.

5 Aby zautoryzować użytkownika należy wpisać kod otrzymany SMS-em w przeznaczonym do tego polu. Konta zostały pomyślnie połączone. Już teraz można w pełni korzystać z systemów. Za pomocą jednego przycisku można przejść z bankowości Idea Cloud do Systemu księgowości On-line Tax bez konieczności ponownego logowania się.

6 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care W zakładce Płatności i przelewy można dokonać akceptacji wystawionych przez indywidualnego księgowego przelewów do ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz za usługi Tax Care. Przelewy te znajdują się w części Płatności przygotowane przez Tax Care.

7 Strona główna W lewym górnym rogu znajduje się menu toolbox [1] w postaci kwadratowych kafelków zawierających skróty do najczęściej używanych funkcjonalności. Poniżej znajduje się menu główne [2] umożliwiające dostęp do księgowości, rachunków, lokat, kredytów. W prawym górnym rogu umieszczono przycisk Wyloguj [3].

8 3 1 2 Toolbox Przychody lista wystawionych dokumentów przychodowych oraz wyszukiwarka Ewidencje lista ewidencji wystawionych przez księgową: KPiR ewidencja przychodów ryczałt ewidencja VAT sprzedaży i zakupów Oceń Tax Care ankieta na temat usług księgowych Tax Care Zobowiązania lista deklaracji podatkowych wystawionych przez księgową: PIT PPE VAT Faktury za usługi Tax Care lista wystawionych faktur za usługi Tax Care oraz informacja o aktualnym stanie rozrachunków Analiza finansowa szybka analiza sytuacji finansowej firmy

9 Wystaw fakturę szybkie wystawienie dokumentu przychodowego Wydatki lista zaksięgowanych wydatków oraz wyszukiwarka Wyślij faktury do księgowej zamówienie darmowego kuriera w celu wysłania dokumentów do księgowej Księgowość Aby przejść do księgowości Tax Care z menu głównego, wybierz opcję Księgowość. Strona główna W górnej części strony znajduje się menu księgowość [1]. Poniżej widnieje informacja o księgowej i kadrowej prowadzącej oraz ekspercie biznesowym [2]. Po wciśnięciu przycisku Wyślij wiadomość możesz wysłać wiadomość do wskazanej osoby.

10 1 2 Niżej znajduje się sekcja Szybka faktura [3]. Można w niej szybko wystawić fakturę / rachunek, podając tylko nazwę kontrahenta oraz informację o świadczonej usłudze lub sprzedawanych towarach. Dokument zostanie wystawiony z bieżącą datą. Formą płatności będzie przelew. Na dole strony dostępna jest opcja Oceń księgową [4]. Tu możesz wyrazić opinię o usługach księgowych oraz jakości obsługi w Tax Care.

11 3 4 Przychody Naciśnięcie kafelka Przychody w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Przychody [1]. W zakładce znajdują się wszystkie dokumenty przychodowe wystawione przez Ciebie, a następnie zaksięgowane. Po naciśnięciu przycisku Wystaw dokument możesz wystawić dokument przychodowy [2]: fakturę VAT, rachunek / fakturę, fakturę VAT zaliczka, fakturę VAT końcową, fakturę VAT marża, fakturę proforma, rachunek proforma, eksport usług / WŚU, eksport towarów / WDT. Powyżej znajduje się wyszukiwarka dokumentów przychodowych [3]. Dostępne parametry wyszukiwania to: numer dokumentu,

12 data wystawienia i termin płatności, kontrahent, wartość brutto i status płatności. Na dole strony widoczna jest lista wystawionych dokumentów przychodowych [4]. Dokumenty pogrupowane są według miesiąca księgowego każdy miesiąc księgowy zawiera podsumowanie: sumę wystawionych przychodów, sumę przychodów z terminem płatności, sumę opłaconych przychodów Dokument opłacony Jeśli chcesz zmienić status dokumentu, przejdź do szczegółów dokumentu i przy pozycji Status płatności naciśnij Zmień. Dokument nieopłacony

13 Wystaw dokument Po naciśnięciu przycisku Wystaw dokument zostaniesz przeniesiony do formularza wystawiania dokumentu przychodowego. Domyślnym formularzem jest faktura VAT lub rachunek, w zależności od formy opodatkowania. Aby zmienić rodzaj faktury, naciśnij strzałkę pojawi się lista z dostępnymi typami dokumentów: faktura VAT, rachunek / faktura, faktura VAT zaliczka, faktura VAT końcowa, faktura VAT marża, faktura proforma, eksport usług / WŚU, eksport towarów / WDT. Powrót do poprzedniej zakładki

14 Faktura VAT Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży towarów i usług, który zawiera szczegółowe dane o transakcji. Fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Należy pamiętać, że faktury nie można wystawić wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Aby wystawić fakturę VAT: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury i wybierz stawkę VAT. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, j. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, k. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.

15 Powrót do poprzedniej zakładki Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 Możesz wystawić fakturę na podstawie proformy 2 Wybór ceny jedn. netto lub brutto 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5

16 Korekta faktury VAT Korektę można wystawić w sytuacji, gdy na fakturze zostały wpisane błędne pozycje, np. błędna stawka VAT, lub gdy zmianie uległa wartość transakcji. Aby wystawić korektę: 1. Przejdź do szczegółów dokumentu, który chcesz skorygować, a następnie naciśnij przycisk Korekta. 2. Wprowadź poprawne dane. Możesz poprawić: a. miejsce wystawienia, b. datę wystawienia, c. datę sprzedaży, d. pozycje faktury. 3. Wskaż osobę upoważnioną do wystawienia korekty. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu korekty dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.

17 1

18 2 2 Usunięcie pozycji z dokumentu 3 Różnica wynikająca z korekty 4 5

19 Wystawiając korektę, w polu Pozycje faktury po korekcie należy wpisać wartości poprawne, jakie powinny się znaleźć na fakturze. System wyliczy różnicę wynikającą z korekty. Jeśli korektą chcesz wyzerować transakcję (czyli wartość po korekcie ma być równa 0 zł), należy usunąć pozycje faktury. Faktura VAT zaliczkowa Faktura zaliczkowa wystawiana jest w związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek przyporządkowanych do określonej dostawy mającej nastąpić w przyszłości. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi. Faktura zaliczkowa może być wystawiona nie prędzej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności, jednak ze względu na brak możliwości przewidzenia uregulowania zapłaty lepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury zaliczkowej po otrzymaniu płatności. Jeśli chcesz wystawić fakturę VAT zaliczka, naciśnij Wystaw dokument. Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Faktura VAT zaliczkowa. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę VAT zaliczka:

20 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i otrzymania zaliczki. 3. Uzupełnij pozycje zamówienia i wybierz stawkę VAT. 4. Wprowadź wartość zaliczki. 5. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności, d. uwagi, e. podpis, f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, h. transport po stronie sprzedawcy. 6. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT zaliczkowej dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.

21 Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 Możesz wystawić fakturę na podstawie proformy 2 Wybór ceny jedn. netto lub brutto Faktura VAT końcowa Jeśli chcesz wystawić fakturę VAT końcową, naciśnij Wystaw dokument.

22 Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Faktura VAT końcowa. Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę VAT końcową: 1. Wybierz kontrahenta. 2. Wybierz zaliczki, do których wystawiasz fakturę końcową. 3. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności, d. uwagi, e. podpis f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, h. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT końcowej dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.

23 Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Wybór zaliczek Usunięcie dodanej zaliczki Faktura VAT marża Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, która związana jest z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług określa, że faktury VAT marża wystawiane są przez podmioty, których podstawą opodatkowania jest marża. Zaliczamy do nich firmy, które świadczą następujące usługi:

24 turystyczne, dostawy antyków i dzieł sztuki, dostawy towarów używanych, dostawy towarów kolekcjonerskich. Jeśli chcesz wystawić fakturę VAT marża, naciśnij Wystaw dokument. Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Faktura VAT marża. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę VAT marża: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności,

25 d. uwagi, e. podpis, f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT marża dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Proforma Proforma wyglądem przypomina zwyczajną fakturę. Tak jak zwyczajna faktura jest ona potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieństwie jednak do faktury VAT proforma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeśli chcesz wystawić proformę, naciśnij Wystaw dokument.

26 Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Proforma. Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić proformę: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury i stawkę VAT. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury, konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności, d. uwagi, e. podpis, f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw.

27 Po wystawieniu proformy dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Eksport usług / WŚU Eksport usług / WŚU służy do udokumentowania transakcji eksportu usług oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług na rzecz podatników z Unii i spoza niej, wówczas gdy usługa jest opodatkowana w miejscu jej świadczenia. Jeśli chcesz wystawić fakturę eksport usług / WŚU, naciśnij Wystaw dokument.

28 Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Eksport usług / WŚU. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę eksport usług / WŚU: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury, konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, j. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, k. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw.

29 Po wystawieniu faktury eksport usług / WŚU dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Eksport towarów / WDT Eksport towarów / WDT służy do udokumentowania transakcji eksportu towarów oraz wewnątrzunijnej dostawy towarów na rzecz podatników z Unii i spoza niej. Jeśli chcesz wystawić fakturę eksport towarów / WDT naciśnij Wystaw dokument.

30 Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Eksport towarów / WDT. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę eksport towarów / WDT: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, j. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, k. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw.

31 Po wystawieniu faktury eksport towarów / WDT dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Rachunek Rachunek potwierdza dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Wystawiany jest na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Wystawiając rachunek, można zdefiniować, jaki nagłówek będzie widniał na wydruku dokumentu: faktura, rachunek. Aby wystawić rachunek: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wybierz nagłówek do wydruku możesz wystawić rachunek lub fakturę.

32 3. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 4. Uzupełnij pozycje dokumentu. 5. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, 6. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu rachunku dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.

33 Powrót do poprzedniej zakładki Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 Możesz wystawić fakturę na podstawie proformy 3 4 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 5 6 Rachunek proforma Rachunek proforma wyglądem przypomina zwyczajny rachunek i podobnie jak on jest potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieństwie jednak do rachunku proforma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych. Jeśli chcesz wystawić rachunek proforma, naciśnij Wystaw dokument.

34 Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia rachunku. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Rachunek proforma. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić rachunek proforma: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje dokumentu. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis,

35 i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu rachunku dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Po wystawieniu dokumentu przychodowego zostanie on zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Po naciśnięciu na numer dokumentu rozwiną się jego szczegóły. Z poziomu szczegółów dokumentu możesz [1]: edytować i usunąć dokument edycja i usuwanie nie są możliwe w wypadku zaksięgowania dokumentu przez księgową lub wystawienia korekty do dokumentu; dodatkowo: o przy fakturach zaliczkowych nie można edytować i usuwać dokumentu, jeśli została wystawiona faktura końcowa, o przy proformach nie można edytować i usuwać dokumentu, jeśli została wystawiona faktura VAT lub rachunek na podstawie proformy,

36 wydrukować dokument wydruk w PDF-ie, kopiować wystawienie nowego dokumentu ze skopiowanymi danymi, wystawić duplikat wydrukowanie dokumentu z adnotacją i datą duplikatu, wystawić korektę wystawienie korekty dokumentu. Szczegóły dokumentu Zamknięcie szczegółów dokumentu Zmiana statusu dokumentu: nieopłacony / opłacony 1 Wydatki Naciśnięcie kafelka Wydatki w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Wydatki [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie zaksięgowane dokumenty kosztowe oraz dokumenty zakupu towarów i materiałów. W Wydatkach znajdziesz wyszukiwarkę [2]. Dostępne parametry wyszukiwania to:

37 numer dokumentu, data wystawienia i termin płatności, kontrahent, wartość brutto i status płatności. Poniżej znajduje się lista zaksięgowanych wydatków [3]. Dokumenty pogrupowane są według miesiąca księgowania każdy miesiąc księgowy zwiera podsumowanie: suma zaksięgowanych wydatków, suma wydatków z terminem płatności, suma opłaconych wydatków Dokument nieopłacony Dokument opłacony Jeśli chcesz zmienić status dokumentu, przejdź do szczegółów dokumentu i przy pozycji Status płatności naciśnij Zmień. Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Po zaksięgowaniu wydatku dokument pokaże się na liście wydatków. Po naciśnięciu na numer dokumentu rozwiną się jego szczegóły.

38 Szczegóły dokumentu Zamknięcie szczegółów dokumentu Zmiana statusu dokumentu: nieopłacony / opłacony Zobowiązania wobec urzędu skarbowego Naciśnięcie kafelka Zobowiązania w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Zobowiązania [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie wygenerowane przez księgową deklaracje do urzędu skarbowego. W Zobowiązaniach znajdziesz wyszukiwarkę [2]. Dostępne parametry wyszukiwania to: data deklaracji okres księgowy, za jaki deklaracja została sporządzona, rodzaj i typ deklaracji. Poniżej znajduje się lista wygenerowanych przez księgową deklaracji [3]. Dokumenty pogrupowane są według okresu, za jaki zostały sporządzone każdy miesiąc zawiera podsumowanie: suma przychodów,

39 suma wydatków, suma podatków Podgląd i drukowanie deklaracji Ewidencje Naciśnięcie kafelka Ewidencje w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Ewidencje [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie wygenerowane przez księgową ewidencje podatkowe.

40 W zależności od formy opodatkowania dostępne są następujące ewidencje [2]: użytkownik VAT: o KPiR / PPE, o ewidencja sprzedaży, o ewidencje zakupów, o analiza finansowa, użytkownik bez VAT: o KPiR / PPE, o analiza finansowa. Poniżej znajduje się lista wygenerowanych ewidencji za poszczególne miesiące [3]. Dokumenty pogrupowane są według okresu, za jaki zostały sporządzone każdy miesiąc zawiera podsumowanie: suma przychodów, suma wydatków, dochód. 1 1 Liczba zaksięgowanych dokumentów 2 3 Podgląd i drukowanie deklaracji

41 Analiza finansowa Naciśnięcie kafelka Analiza finansowa w menu toolbox powoduje przejście do zakładki Ewidencje z wybranym podglądem analizy finansowej [1]. Analiza finansowa jest to zbiorcze podsumowanie zapisów w KPiR lub PPE (w zależności od formy opodatkowania) z podziałem na miesiące. 1 Podgląd i drukowanie analizy finansowej za cały rok Podgląd i drukowanie analizy finansowej za dany miesiąc Faktury za usługi Tax Care Naciśnięcie kafelka Faktury za usługi Tax Care w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Faktury za usługi Tax Care [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie wystawione faktury za usługi świadczone przez Tax Care, a także informację o aktualnym stanie rozrachunków z Tax Care. W zakładce Księgowość znajduje się lista wystawionych faktur za usługi Tax Care oraz informacja o aktualnym saldzie. Jeśli saldo jest dodatnie, można szybko dokonać płatności: w wypadku logowania przez Idea Cloud można zapłacić z konta w Idea Banku, w wypadku logowania przez Tax Care możliwa jest płatność przez PayU.

42 Drukowanie Usługi dodatkowe Naciśnięcie kafelka Usługi dodatkowe w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Usługi dodatkowe [1]. W zakładce znajdziesz usługi dodatkowe przygotowane dla Klientów Tax Care. Możesz skorzystać z następujących usług: GlobKurier.pl, Kadry i Płace, Pakiet Medyczny, Abonament Prawny. Aby aktywować usługę, naciśnij na nią, a następnie przejdź do szczegółów.

43 1 Kontrahenci Naciśnięcie kafelka Kontrahenci w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Kontrahenci. W zakładce Kontrahenci możesz: dodać nowego kontrahenta, wyszukać dodanych wcześniej kontrahentów, przejrzeć listę wszystkich kontrahentów.

44 1 2 3 Edycja kontrahenta Wystawienie dokumentu przychodowego na tego kontrahenta Dodanie nowego kontrahenta Aby dodać nowego kontrahenta, naciśnij Nowy kontakt, a następnie wypełnij pozycje formularza. Dodając nowego kontrahenta, skorzystaj z opcji pobrania danych z bazy GUS. Aby pobrać dane: 1. Wpisz NIP. 2. Naciśnij przycisk Pobierz z GUS.

45 1 2 Faktury zdefiniowane Naciśnięcie kafelka Faktury zdefiniowane w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Faktury zdefiniowane [1]. W zakładce znajdziesz listę wszystkich zdefiniowanych przez siebie dokumentów [2]. 1 2

46 Dodanie faktury do dokumentów zdefiniowanych Aby dodać dokument przychodowy do dokumentów zdefiniowanych, podczas jego wystawiania należy zaznaczyć pole Dokument zdefiniowany i wpisać nazwę dokumentu. Po zapisaniu dokument pojawi się na liście dokumentów zdefiniowanych. Wystawienie faktury na podstawie dokumentu zdefiniowanego Jeśli chcesz wystawić fakturę na podstawie dokumentu zdefiniowanego, naciśnij na ten dokument na liście dokumentów zdefiniowanych, a następnie po przejściu do szczegółów naciśnij przycisk Wystaw. Z poziomu szczegółów dokumentu zdefiniowanego dokument ten można edytować i usunąć.

47

48 Ustawienia księgowe Naciśnięcie kafelka Ustawienia księgowe w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Ustawienia księgowe [1]. 1 Ustawienia księgowe zawierają następujące części: konta bankowe, adres siedziby, adres głównej siedziby działalności, typ działalności, ustawienia deklaracji, ustawienia numeracji dokumentu. Ustawienie numeracji Jeśli chcesz zmienić numerację dokumentów przychodowych, przejdź do zakładki Ustawienia numeracji dokumentów. Aby dodać nową numerację, należy nacisnąć Dodaj numerację.

49 Następnie zdefiniuj format numeracji. Nazwa nowej numeracji Rodzaj numeracji może być miesięczna lub roczna Format numeracji można dowolnie zdefiniować, jak ma on wyglądać Numerację można rozpocząć od dowolnego numeru Wybór, do jakiego rodzaju dokumentu będzie stosowana numeracja Aby zapisać nową numerację, naciśnij Zatwierdź. Nowo dodaną numerację można usunąć lub edytować. Aby numeracja została zastosowana, naciśnij Wybierz.

50

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika systemu ING KSIĘGOWOŚĆ

Instrukcja dla użytkownika systemu ING KSIĘGOWOŚĆ Instrukcja dla użytkownika systemu ING KSIĘGOWOŚĆ Spis treści Rejestracja użytkownika w systemie ING KSIĘGOWOŚĆ.... 4 Rozpoczęcie pracy w systemie (pierwsze logowanie).... 6 Menu systemu.... 9 Wystawianie

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360 Księgowość można korzystać w dowolnym

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI Strona1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYSTAWIANIA WYCIĄGÓW ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES Przedmiotem instrukcji jest tryb postępowania podczas obsługi aplikacji e-homologacje.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL BIURA KSIĘGOWEGO Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 5 2 Logowanie do systemu:... 6 3 Panel administracyjny... 8

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl

Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl stworzonego dla Kancelarii Księgowo-Podatkowej Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda w ramach projektu pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Sprzedaż Wystaw faktury sprzedaży, dodaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Sprzedaż. Spis treści Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Poradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach

Poradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach Poradnik: Korzystanie z Platformy Taxxo w 5 prostych krokach Sprawdź przychody, koszty i dochód w swojej firmie Otrzymuj przypomnienia e-mailem i SMS o wysokości ZUS i podatków Wygodnie komunikuj się ze

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo Sprawdź przychody, koszty i dochód

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo