SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW WPROWADZENIE DANYCH KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE TOWARU WPROWADZENIE PRODUKTU PRZELEW BANKOWY FAKTURA SPRZEDAŻY FAKTURA ZAKUPU FAKTURA SPRZEDAŻY EKSPORTOWA ZAMÓWIENIE ODBIORCY ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY FAKTURA SPRZEDAŻY KOŃCOWA PRODUKCJA PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE (PW) ROZCHÓD WEWNĘTRZNY (RW) NOTA KSIĘGOWA PRZYCHODOWA NOTA KSIĘGOWA KOSZTOWA KSIĘGA KPIR EWIDENCJA ZAKUPU I SPRZEDAŻY

2 1. Wprowadzenie danych firmy Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Dane firmy. 2

3 Krok 3 W celu wprowadzenia danych naciśnij Edytuj. Krok 4 Po wprowadzeniu poprawnych danych przedsiębiorstwa klikamy Zapisz. 3

4 2. Wprowadzenie grup kontrahentów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Grupy kontrahentów. Krok 3 W celu dodania kolejnej grupy klikamy zielony napis Dodaj grupę. Obok Nazwa grupy, w pustym okienku wpisujemy nazwę, jaką chcemy nadać nowej grupie, np. Dostawcy, Odbiorcy, itp. Następnie klikamy zielony napis Zapisz. 4

5 Krok 4 W przypadku zmiany nazwy grupy klikamy różowy napis Szczegóły. W celu zmiany nazwy klikamy za zielony napis Edytuj. W przypadku usunięcia danej grupy klikamy różowy napis Usuń 3. Wprowadzenie rejestrów kasowo bankowych Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Najpierw musimy określić, jakie waluty mają obsługiwać rejestry kasowo bankowe. W tym celu klikamy ikonę Waluty. Krok 3 Definiujemy waluty, na których będziemy pracować poprzez kliknięcie Dodaj walutę. 5

6 W pustych okienkach wpisujemy kolejno Symbol waluty i Nazwę waluty. Następnie klikamy przycisk Zapisz. Krok 4 W przypadku wprowadzenia zmian w walucie klikamy przycisk Szczegół Następnie możemy edytować symbol i nazwę oraz kurs w przypadku waluty zagranicznej. 6

7 Krok 5 Po zdefiniowaniu walut możemy wprowadzić rejestry kasowo bankowe. Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja następnie klikamy ikonę Rejestry kasowo bankowe. Krok 6 W celu dodania rejestru kasowo bankowego kliknij Dodaj nowy rejestr. Obowiązkowo musimy określić Typ rejestru, Nazwę rejestru i Walutę, którą wcześniej definiowaliśmy. Resztę informacji możemy wprowadzić dla naszej wygody. Następnie klikamy przycisk Zapisz. 7

8 Krok 6 Możemy edytować wybrany rejestr poprzez kliknięcie Szczegóły. W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia rejestru klikamy Usuń. 4. Wprowadzenie grup towarów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. 8

9 Krok 2 Klikamy na ikonę Grupy towarowe. Krok 3 W celu utworzenia grupy towarowej klikamy zielony przycisk Dodaj grupę. W pustym okienku wpisujemy nazwę grupy i klikamy Zapisz. Krok 4 Możemy edytować grupę towarową poprzez kliknięcie Szczegóły. 9

10 W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia grupy klikamy Usuń. 5. Wprowadzenie kategorii dokumentów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Kategorie dokumentów. Krok 3 W celu wprowadzenia nowej kategorii dokumentów klikamy zielony przycisk Dodaj nową kategorię. W pustym okienku wpisujemy nazwę kategorii dokumentów oraz wybieramy z listy rozwijanej poniżej rejestr księgowy. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz. 10

11 Krok 4 Możemy edytować kategorię dokumentów poprzez kliknięcie Szczegóły. W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia grupy klikamy Usuń. 11

12 6. Wprowadzenie danych kontrahentów Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Kontrahenci. Krok 2 Wyświetli nam się lista kontrahentów. W celu dodania nowego kontrahenta klikamy na zielona ikonę Nowy kontrahent. Krok 3 Następnie wyświetli nam się karta kontrahenta, w której trzeba wpisać: a) Dane ogólne - nazwę skróconą kontrahenta, - nazwę pełna kontrahenta, - ulica, kod pocztowy, miasto, - nip, - określić, do jakiej grupy ma należeć kontrahent ( dostawca bądź odbiorca). b) Dane kontaktowe - jako osobę kontaktową można wpisać właściciela przedsiębiorstwa lub inną osobę przez niego wyznaczoną. c) Parametry handlowe - Limit kredytu- określamy limit należności dla danego przedsiębiorstwa, - Rabat domyślny- należy wpisać określony procentowo rabat dla klienta, bądź pominąć ten punkt, gdy nie chcemy naliczać rabatu za zakupy danemu klientowi, 12

13 - Waluta- określenie, w jakiej walucie klient będzie dokonywał płatności w naszym przedsiębiorstwie, - Dni płatności- wyznaczenie ostatecznego terminu na uregulowanie należności przez kontrahenta, - Domyślna forma płatności- wybór sposobu regulowania należności: gotówka, karta, przelew, - Status- przedsiębiorstwo będzie płatnikiem VAT, natomiast w przypadku, gdy naszym klientem będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczejwybieramy status osoby fizycznej. Po wprowadzeniu poprawnie wszystkich niezbędnych danych klikamy zielona ikonę Zapisz. 13

14 Krok 4 W celu edytowania i przeglądania karty kontrahenta klikamy szczegóły, aby wyświetlić historię transakcji z kontrahentem należy kliknąć historia. 7. Wprowadzenie towaru Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Towary. Krok 2 Wyświetli się nam Lista Towarów. W celu dodania nowego towaru klikamy na zielony napis Nowy Towar. 14

15 Krok 3 Wybierając typ towaru należy wziąć pod uwagę następujące fakty: a) Towar - należy wybrać produkt zakupiony i przeznaczony do sprzedaży bez procesu przetwarzania, bądź towar używany do wytworzenia innego produktu, b) Produkt jest finalnym efektem procesu przetwarzania innych towarów, np. produkując bluzkę, zużyto tkaniny czerwonej(1 m 2 ), guziki (5 szt.). Tak, więc: Towar Tkanina czerwona Guziki Produkt Bluzka Następnym krokiem jest uzupełnienie szczegółów Towaru: - kod towaru-można wpisać pierwsze litery, - grupa- musimy zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy, np. Odzież Damska lub Odzież Męska, - PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, niezbędna do prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji oraz w sprawach podatku VAT, - EAN - Europejski Kod Towarowy, inaczej kod kreskowy, - stawka VAT - w przypadku odzieży stawka VAT wynosi 23%. Szczegółowe informacje na temat stawek VAT można znaleźć w ustawie o podatku od towarów i usług, - jednostka miary - sztuki, kilogramy, litry w zależności od rodzaju towaru, - cena minimalna - wprowadzamy minimalna cenę, po jakiej można sprzedać dany towar, - cena - cena, po jakiej będzie sprzedawany towar. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy zielony napis Zapisz. 15

16 Krok 4 W celu edytowania i przeglądania karty towaru klikamy szczegóły, aby wyświetlić historię transakcji towaru należy kliknąć historia. 16

17 8. Wprowadzenie produktu Produkt jest dobrem finalnym powstałym w procesie produkcyjnym. Wprowadzając produkt postępujemy analogicznie jak przy wprowadzaniu towaru, lecz mamy kilka różnic. Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Towary. Krok 2 Wyświetli się nam Lista Towarów. W celu dodania nowego towaru klikamy na zielony napis Nowy Towar. Krok 3 Tutaj przy wyborze typu towaru należy wybrać opcję produkt. 17

18 Krok 4 Po zmianie towaru na produkt pojawia się receptura produktu. Określamy w niej, co wchodzi w skład produktu. Na koniec po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy zielony napis Zapisz. 9. Przelew bankowy Krok 1 Wchodzimy w zakładkę Kasa/Bank. Krok 2 Następnie klikamy raporty przy koncie bankowym. 18

19 Krok 3 Po wejściu w główne konto bankowe zielony przycisk Dodaj zapis. Krok 4 Wybieramy kontrahenta klikając zielony napis Wybierz. W zależności od rodzaju faktury wybieramy odpowiedni typ operacji. W tym przypadku będzie to Wpłata na rachunek bankowy, ponieważ chcemy rozliczyć Fakturę Sprzedaży. Wpisujemy kwotę, na jaką została uregulowana należność. Przy haśle Tytułem możemy wpisać numer faktury oraz nazwę odbiorcy. Na koniec klikamy zielony napis Zapisz. 19

20 Krok 5 Po zapisie pojawia następujący dokument. Klikamy Wybierz dokument w rubryce Rozliczenie w celu wyboru odpowiedniej faktury. Po wyborze dokumentu klikamy zielony napis Rozlicz. 20

21 Rozliczona przelewem bankowym faktura sprzedaży wygląda następująco: 10. Faktura sprzedaży Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura sprzedaży. 21

22 Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. 22

23 Krok 4 Wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Możemy również oznaczyć dokument, jako fakturę eksportową poprzez kliknięcie na checkbox VAT Eksportowy. Krok 5 W celu dodania towaru, który chcemy kupić w zakładce Towary i usługi klikamy zielony napis dodaj pozycje. Wyświetla się edycja pozycji towarowej, która zawiera: - nazwę towaru, - ilość- ile chcemy kupić, - cenę, - Jm- jednostka miary, - Vat, - kalkulacje ceny- pokazującą cenę początkowa netto i brutto, rabat oraz marżę. W celu wyboru towaru klikamy zielony napis Wybierz, znajdujący się po prawej stronie od napisu Towar(symbol). 23

24 Krok 6 Wyświetli się lista wszystkich produktów i towarów. Wybieramy towar, który chcemy sprzedać. Po wybraniu towaru określamy ilości i cenę. Cena zostanie automatycznie zaczytana, jeśli została określona w karcie danego towaru. Następnie klikamy Zapisz. Na tej samej fakturze możemy sprzedać wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. 24

25 Krok 7 Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 8 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 25

26 Po wykonaniu rozliczenia faktury poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KP (Kasa Przyjmie). W przypadku rozliczenia faktury poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy fakturę. 26

27 11. Faktura zakupu Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura zakupu. Krok 3 Wystawiając fakturę zakupu postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, wypełniamy wszystkie wymagane części faktury: - kontrahent, - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. 27

28 Krok 4 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po dokonaniu płatności. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. Po wykonaniu rozliczenia faktury poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KW (Kasa Wypłaci). W przypadku rozliczenia faktury poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy fakturę. 28

29 12. Faktura sprzedaży eksportowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura sprzedaży eksportowa. Krok 3 Wystawiając fakturę sprzedaży eksportową postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, lecz mamy kilka różnic. Zmiana zachodzi w części Forma i warunki płatności. Wystawienie faktury eksportowej wymaga przeliczenia kursu walutowego. Przyjmujemy średni kurs waluty wg tabeli NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawiania tej faktury. Klikamy również checkbox VAT eksportowy. 29

30 Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego, który obsługuję wymaganą walutę w tym przypadku EURO i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 30

31 13. Zamówienie odbiorcy Zamówienie odbiorcy to dokument zamówienia towaru, z której wynika wartość zobowiązania. Po otrzymaniu zapłaty wystawiamy kontrahentowi na takie same wartości Fakturę VAT. Zamówienie odbiorcy nie stanowi dokumentu księgowego i nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Zamówienie odbiorcy. Krok 3 Wystawiając dokument Zamówienie odbiorcy postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, wypełniamy wszystkie wymagane części dokumentu: - kontrahent, 31

32 - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Po zapisie faktury system daje nam możliwość wystawienia zaliczki, pod warunkiem, że pobraliśmy ją od kontrahenta. W takiej sytuacji należy wpisać kwotę pobranej zaliczki, formę pobrania zaliczki oraz datę. Na koniec klikamy zielony napis Wystaw zaliczkę. 32

33 Wystawienie drugiej zaliczki odbywa się w ten sam sposób, co wystawienie pierwszej. W okienku Kwota zaliczki wpisujemy odpowiednią kwotę zaliczki. Następnie wybieramy formę wpłaty zaliczki: Kasa główna bądź przelew bankowy oraz określamy datę wpłaty zaliczki. Na koniec klikamy zielony napis Wystaw zaliczkę. Należy pamiętać, że dokument zamówienie odbiorcy nie jest dokumentem księgowym. Jest formą umowy miedzy stronami, na mocy, której zawierają określoną transakcje. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać towary za określona wartość, natomiast kupujący w odpowiednim terminie uregulować należności z tego tytułu. Po uregulowaniu należności przez kupującego należy wystawić fakturę końcową, która będzie zawierała podatek VAT oraz będzie dokumentem księgowym. 14. Zamówienie u dostawcy Zamówienie u dostawcy to dokument zamówienia towaru, z której wynika wartość zobowiązania. Po dokonaniu zapłaty wystawiamy kontrahentowi na takie same wartości Fakturę VAT. Zamówienie u dostawcy nie stanowi dokumentu księgowego i nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Zamówienie u odbiorcy. 33

34 Krok 3 Wystawiając dokument Zamówienie u dostawcy postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury zakupu, wypełniamy wszystkie wymagane części dokumentu: - kontrahent, - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Po zapisie faktury system daje nam możliwość przekształcenia dokumentu zamówienie u dostawcy w fakturę zakupu przez kliknięcie na przycisk Przekształć do FZ. 34

35 Należy pamiętać, że dokument Zamówienie u dostawcy nie jest dokumentem księgowym. Jest formą umowy miedzy stronami, na mocy, której zawierają określoną transakcje. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać towary za określona wartość, natomiast kupujący w odpowiednim terminie uregulować należności z tego tytułu. Po uregulowaniu należności przez kupującego należy wystawić fakturę zakupu, która będzie zawierała podatek VAT oraz będzie dokumentem księgowym. 15. Faktura sprzedaży końcowa Krok 1 Fakturę sprzedaży końcową wystawiamy na podstawie dokumentu zamówienie odbiorcy. W tym celu należy wejść w dokument zamówienie odbiorcy i w rubryce zaliczki do dokumentu kliknąć Wystaw fakturę końcową. 35

36 Krok 2 Na fakturze w części towary i usługi są widoczne wcześniej wystawione zaliczki. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby forma płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 36

37 16. Produkcja Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Produkcja. Krok 3 Po wyborze przechodzimy do Edycji produkcji, w której mamy do określenia towar ( co chcemy produkować) oraz ilość ( ile wyprodukujemy towaru). 37

38 UWAGA: Przed rozpoczęciem produkcji należy zakupić potrzebne do tego procesu towary. W przeciwnym wypadku system wyśle komunikat o braku towaru! Wybieramy z listy towar, który ma być produkowany oraz ilość. Na koniec klikamy produkuj i zapisz. UWAGA: Pamiętajmy, że na produkt składają się określone towary. Nie można wyprodukować produktu, jeśli nie mamy wystarczająco towarów w magazynie. System automatycznie wykona RW ( Rozchód wewnętrzny) na towary użyte do produkcji i PW ( Przychód wewnętrzny) na wyprodukowany produkt. 38

39 17. Przyjęcie wewnętrzne (PW) Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Przyjęcie wewnętrzne. Krok 3 Teraz określamy, jakie towary przyjmiemy. Aby to zrobić w zakładce Towary i usługi klikamy dodaj pozycję. 39

40 Wyświetli nam się Edycja pozycji towarowej PLN od netto. W tym miejscu wybieramy, jakie towary i/lub usługi znajdą się na dokumencie oraz w jakiej ilości. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy zapisz. Na tym samym dokumencie może znaleźć się wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. 40

41 Krok 4 Po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu klikamy zapisz dokument. Tak wygląda zapisany dokument przychodu wewnętrznego (PW). 41

42 18. Rozchód wewnętrzny (RW) Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Rozchód wewnętrzny. Krok 3 Teraz określimy, jakie towary wydamy. Aby to zrobić w zakładce Towary i usługi klikamy dodaj pozycję. Wyświetli nam się Edycja pozycji towarowej PLN od netto. W tym miejscu wybieramy, jakie towary i/lub usługi znajdą się na dokumencie oraz w jakiej ilości. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy zapisz. 42

43 Na tym samym dokumencie może znaleźć się wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. Krok 4 Po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu klikamy zapisz dokument. 43

44 Tak wygląda zapisany dokument rozchodu wewnętrznego (RW). 19. Nota księgowa przychodowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z not księgowych wybieramy ikonę o nazwie Nota księgowa przychodowa. Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. 44

45 Krok 4 Następnie wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Krok 5 Na koniec określamy wartość do zaksięgowania przy pomocy noty. 45

46 Krok 6 Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 7 Zapisaną notę księgową możemy rozliczyć po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować notę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną notę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 46

47 Po wykonaniu rozliczenia noty poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KP (Kasa Przyjmie). W przypadku rozliczenia noty poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy notę. 20. Nota księgowa kosztowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z not księgowych wybieramy ikonę o nazwie Nota księgowa kosztowa. 47

48 Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. Krok 4 Następnie wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Krok 5 Na koniec określamy wartość do zaksięgowania przy pomocy noty. 48

49 Krok 6 Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 7 Zapisaną notę księgową możemy rozliczyć po dokonaniu płatności. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować notę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną notę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 49

50 Po wykonaniu rozliczenia noty poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KW (Kasa Wypłaci). W przypadku rozliczenia noty poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy notę. 21. Księga KPiR Księga Przychodów i Rozchodów - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w uproszczonej formie, którą prowadzą podatnicy podatku 50

51 dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Krok 1 Aby przejść do widoku KPiR z menu głównego wybieramy zakładkę Raporty. Krok 2 W części Księgowość i rejestry VAT wybieramy ikonę Księga KPIR. Krok 3 Otworzy nam się widok uproszczony księgi KPiR. W rejestrze widoczne są wszystkie dokumenty z danego miesiąca które można sortować wedle daty, numeru dowodu, kodu kontrahenta, nazwy kontrahenta, miasta, przychodu razem oraz rozchodu razem. Każdy z dokumentów można łatwo przeglądać klikając w kolumnie Akcja Szczegóły albo Dokument. 51

52 Krok 4 Można wyświetlić dokumenty z dowolnego okresu poprzez wybranie roku oraz miesiąca z rozwijanej listy. Następnie należy potwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdź. W celu wydrukowania rejestru z obecnie wybranego okresu kliknij Drukuj. Aby przejść do pełnego widoku księgi KPiR należy kliknąć przycisk Włącz pełny widok. Krok 5 Pełny widok księgi KPiR pozwala dokładniej przenalizować przychody i koszty w danym miesiącu. Przychody są podzielone na wartość sprzedaży i pozostałe przychody. Koszty podzielone są na wartość zakupu, koszty uboczne, wynagrodzenia i pozostałe wydatki. Wydrukowana wersja rejestru zawsze jest przedstawiana w formie pełnego widoku. 52

53 22. Ewidencja zakupu i sprzedaży Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Raporty. Krok 2 W części Księgowość i rejestry VAT mamy do wyboru trzy rodzaje rejestrów: - Rejestr sprzedaży; 53

54 - Rejestr zak. towarów; - Rejestr zak. kosztów. Krok 3 Każdy rejestr wyświetla dokumenty z danego miesiąca wraz z wartościami Netto, Brutto oraz Kwotą Vat. Można wyświetlić dokumenty z dowolnego okresu poprzez wybranie roku oraz miesiąca z rozwijanej listy. Następnie należy potwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdź. W celu wydrukowania rejestru z obecnie wybranego okresu kliknij Drukuj. 54

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pracy z Rachmistrzem GT. Podręcznik z ćwiczeniami. Opracowanie: BTCH - 9 - Dodaj dane VAT Dodaj i wstaw nowego kontrahenta

Wprowadzenie do pracy z Rachmistrzem GT. Podręcznik z ćwiczeniami. Opracowanie: BTCH - 9 - Dodaj dane VAT Dodaj i wstaw nowego kontrahenta - 8 - Ćwiczenie 1. Księgowanie dokumentów zakupów będących fakturami VAT Księgowanie dokumentów zakupów może być dokonane na dwa sposoby: 1. Księgowanie w księdze przychodów i rozchodów zwanej KPiR w zakładce

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/Bank pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Info rmatyzacja Przedsiębiorstw

Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 4 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Księ gowanie faktury VAT sprzedaży komputerów nabytych w pierwszej symulacji... 2 1.1 Definiowanie rejestru VAT...

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników

Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników Spis treści NARZĘDZIE "WSPOMAGANIE ZAMÓWIEŃ" - DODATKOWA KLASYFIKACJA WYŚWIETLANA W WYNIKACH... 2 ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - "MAGAZYN

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej

Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej Title of the presentation Date # Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej European Commission Enterprise and Industry Podatek VAT (1) Podatek od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ON-LINE

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ON-LINE INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ON-LINE 1 W pierwszej kolejności należy w pasku przeglądarki internetowej wpisać adres naszej strony internetowej - www.goldendrop.pl 2 Kolejnym krokiem jest zalogowanie

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv 73 000,00 + vat 23% 16 790,00 Wartośc brutto 89 790,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015 Materiały pomocnicze IPF 2 1. Wprowadzanie dokumentów A. Wprowadzanie fvz ( faktur VAT zakupu rzeczy) Dokumentami zakupu mogą być fv, rachunki uproszczone. Faktury wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Dpd. v.1.0.0. Strona 1 z 10. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/203 45-446, Opole tel. +48730776134 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

Dpd. v.1.0.0. Strona 1 z 10. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/203 45-446, Opole tel. +48730776134 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 Dpd (Moduł Magento) v.1.0.0 Strona 1 z 10 Spis treści Spis treści... 2 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 5 Potwierdzenia nadania... 6 Zamawianie kuriera... 6 Cennik... 8 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo