Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++."

Transkrypt

1 Wersja 3.30 Firmy++ 1. Zmiana stawek VAT Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada podniesienie stawek VAT od r. Planowana przez ustawodawcę zmiana wysokości stawek podatkowych dotyczy wszystkich podatników oraz wszystkich czynności stanowiących opodatkowaną dostawę towarów lub opodatkowane świadczenie usług. Zmiana obejmowała będzie: 1. podwyższenie stawki podstawowej - z 22 % na 23 %, 2. podwyższenie stawki na część żywności nieprzetworzonej z obecnej 3% na 5%, 3. obniżenie stawki na część żywności przetworzonej z obecnej 7% na 5%, 4. podwyższenie stawki preferencyjnej z 7% na 8%, 5. podwyższenie stawki na książki i wydawnictwa specjalistyczne z 0% na 5%, 6. podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego - z 6% na 7%, 7. podwyższenie stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi przewozu taksówkami osobowymi - z 3% na 4%. Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma Nowe stawki VAT W Konfiguracji w menu Wydruk faktury / Stawki VAT dodano nowe stawki VAT, które będą obowiązywały od 2011 roku. Na liście zostały dodane nowe stawki: 4%, 8% i 23%. Na początku listy umieszczono stawki obowiązujące w nowym roku, w dalszej kolejności - historyczne stawki VAT oraz rzadziej stosowaną stawkę 4%. Wszystkie stawki VAT podpowiadane są na dokumentach, na kartach towarowych i we wszystkich miejscach w programie, w których jest możliwość wskazania stawki VAT Zaznaczanie towarów wg wskazanej stawki Na liście towarów w menu Magazyn, po naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+SPACJA>, na oknie Zaznaczanie pozycji listy według wzorca dodano możliwość zaznaczenia towarów w zależności od wskazanej stawki VAT, z dodatkową możliwością rozróżnienia na stawkę VAT przy zakupie lub od sprzedaży. Stawkę VAT można wpisać ręcznie lub wybrać z listy. Po wskazaniu stawki, można wybrać opcje: */ przy zakupie / od sprzedaży. Jeśli Użytkownik wybierze * wówczas zaznaczone zostaną zarówno towary, które mają wskazaną stawkę VAT przy zakupie jak również te, które mają daną stawkę od sprzedaży. Przykład: W celu zaznaczenia wszystkich towarów ze stawką VAT sprzedaży 22%, w oknie funkcji Zaznaczanie pozycji wg wzorca należy wskazać stawkę 22% oraz wybrać opcję od sprzedaży i zatwierdzić klawiszem <ENTER>. 1

2 Rys. Zaznaczenie pozycji listy według wzorca Dzięki nowej opcji, po zaznaczeniu wybranych towarów, w łatwy sposób można zmieniać dla nich stawki VAT za pomocą funkcji opisanej poniżej Zmiana stawek na towarach W menu Funkcje Specjalne wprowadzono nową opcję, która pozwala na automatyczną zmianę starych stawek na nowe dla wybranych towarów. Funkcja Zmiana stawki VAT (w poprzednich wersjach funkcja miała nazwę Zmiana stawki VAT dla grupy ) została rozbudowana o możliwość wskazania konkretnej stawki VAT i zmiany wszystkich towarów w wybranej stawce. Można zmienić osobno stawkę VAT od zakupu lub od sprzedaży. Rys. Zmiana stawki VAT dla towarów Przykład: W celu zmiany stawki VAT od sprzedaży z 22% na 23%, w polu Stawka należy wprowadzić stawkę 22%, natomiast w polu Nowa stawka VAT ustawić 23%. Jeśli zmieniamy stawkę dla wszystkich towarów, możemy ustawić opcję Grupa: cały magazyn, Pozycje: wszystkie. 2

3 W przypadku, kiedy stawki VAT zakupu i sprzedaży są takie same można dokonać aktualizacji obydwu stawek VAT jednocześnie zaznaczając parametry: zmieniaj VAT od zakupu oraz zmieniaj VAT od sprzedaży. W tym przypadku zaznaczymy tylko zmieniaj VAT od sprzedaży. Istnieje też możliwość zmiany stawki dla wybranych towarów, wówczas pomocna może być funkcja zaznaczania towarów według wybranej stawki, opisana powyżej. Jeśli Użytkownik chce przerzucić koszt podniesienia stawki podatku na kupującego, podnosząc odpowiednio ceny detaliczne, może wówczas zaznaczyć opcję przelicz ceny detaliczne z zachowaniem marży Pozostałe pomocne funkcje specjalne, dostępne w programie FPP Przecena grupy towarów Zmiana stawki VAT nie wpływa na ceny I,II,III na kartach cennikowych (dla cen detalicznych można zaznaczyć parametr przelicz ceny detaliczne z zachowaniem marży ). Jeśli po zmianie stawki podatku Użytkownik zechce podnieść/obniżyć cenę, może to zrobić za pomocą funkcji specjalnej Przecena grupy towarów, która umożliwia procentową zmianę cen (I, II, III lub DET) dla wybranych towarów. Rys. Przecena grupy towarów Zmiana nazwy towarów Funkcja może być przydatna dla Użytkowników korzystających z urządzeń fiskalnych. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów wszystkie drukarki fiskalne zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego za pomocą drukarki. W szczególności wymaga się od drukarek, aby próba sprzedaży towaru, dla którego obniżono stawkę VAT, a następnie ją podwyższono, powodowała zablokowanie sprzedaży tego towaru. Wystarczy, że towar został w przeszłości zafiskalizowany z błędnie zdefiniowaną stawką, którą później zmieniono. 3

4 Rys. Zmiana nazwy towarów Najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku zmiana nazwy towaru np. poprzez dodanie kropki czy jakiegokolwiek innego znaku. Operator powinien określić, w jakim zakresie znakowym nazwa towarów ma być unikalna i w jaki sposób ma być modyfikowana. Zmiany nazw można dokonać na dwa sposoby, poprzez: dodanie wybranego znaku. Jeżeli tym znakiem jest podkreślenie lub kropka, wówczas w pierwszej kolejności znak ten umieszczany jest w przerwach między wyrazami w nazwie. Jeżeli to nie da unikalności nazwy, wówczas znak ten dopisywany jest na koniec ciągu w wybranym zakresie. dopisanie kolejnej liczby na koniec Jeżeli zostanie wybrana opcja Zmień nazwę każdego towaru: Tak, wówczas zostanie zmieniona nazwa każdego towaru w wybranym zakresie (do 40 znaków), bez względu na to czy jest ona unikalna czy nie. Jeśli natomiast opcja Zmień nazwę każdego towaru jest ustawiona na Nie, wówczas zmienione zostaną tylko nazwy towarów nie spełniające warunku unikalności. W przypadku, gdy zakres jest większy niż nazwa towaru znak zostanie dodany na końcu nazwy towaru. W przypadku, gdy zakres znaków będzie zbyt mały do nadania nazw unikalnych program poinformuje o tym odpowiednim komunikatem Zmiana stawek VAT na dokumentach Automatyczna zmiana stawek na wielu dokumentach równocześnie. Funkcja została stworzona z myślą o Użytkownikach, którzy zaewidencjonowali w 2010 roku wiele Zamówień od Odbiorców, Zamówień u Dostawców, Faktur ProForma lub dokumentów w Notatniku transakcji, które będą realizowane dopiero w 2011 roku. Przed wykonaniem zmiany stawek VAT należy zaznaczyć transakcje, dla których będzie wykonana operacja, a następnie wywołać funkcję kombinacją klawiszy <CTRL+V>. Na początku pojawi się komunikat: 4

5 Dopiero po jego zatwierdzeniu klawiszem <ENTER> można przejść do parametrów funkcji: Rys. Zmiana stawki VAT dla zaznaczonych dokumentów Wyświetli się okno: Zmiana stawki VAT dla dokumentów. 1. Stawka VAT zostanie zmieniona na zaznaczonych dokumentach 2. Stawki VAT będą pobrane z kartotek towarowych 3. Zmiana będzie dotyczyła tylko dokumentów, których realizacja się nie rozpoczęła. Poniżej dostępne są dwa parametry do wyboru [ ] zachowaj niezmienione ceny brutto (tylko dla dokumentów od brutto ) Funkcja standardowo wpływa na zmianę cen brutto, zachowując ceny netto. Po zaznaczeniu parametru, dla dokumentów wystawionych z zastosowaniem algorytmu od brutto zostaną zachowane ceny brutto, natomiast zmiana podatku VAT wpłynie na zmianę cen netto. [ ] wydrukuj raport zmian Raport zmian zawiera informację o tym, jakie dokumenty zostały zmienione. Po zatwierdzeniu klawiszem <ENTER> stawki VAT zostaną zmienione. Dla dokumentów z Notatnika transakcji, okno wygląda trochę inaczej, brak w nim parametrów, które nie dotyczą dokumentów z notatnika: Rys. Zmiana stawki VAT dla zaznaczonych dokumentów w Notatniku transakcji Funkcja zaznaczeń w Notatniku transakcji W menu Sekretariat/Notatnik transakcji wprowadzono funkcję zaznaczeń pojedynczych dokumentów klawiszem <SPACJA> oraz funkcję zaznaczeń seryjnych wywoływaną klawiszami <CTRL+SPACJA>. 5

6 Rys. Funkcja zaznaczeń w Notatniku transakcji Dzięki funkcji zaznaczeń możliwe będzie wykonanie opisanej powyżej funkcji seryjnej zmiany stawki VAT na dokumentach w Notatniku transakcji Zmiana stawek VAT na pojedynczym dokumencie Funkcja zmiany stawki VAT, dostępna z poziomu formularza dokumentu po naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+V> została rozbudowana o możliwość pobrania stawek VAT z kart towarowych. Funkcja działa dla dokumentów w buforze (Faktur Sprzedaży, Przyjęć Zewnętrznych, Faktur RR, Wydań Zewnętrznych, Faktur Wewnętrznych Sprzedaży, Faktur Wewnętrznych Zakupu), dokumentów niezrealizowanych (Zamówień od odbiorców, Zamówień u dostawców, Faktur Proforma) oraz dla dokumentów z Notatnika transakcji. Po wywołaniu funkcji pojawia się okno: Rys. Zmiana stawek VAT na dokumencie Oprócz standardowej funkcjonalności ustalenia wybranej stawki VAT dla wszystkich pozycji, dostępna jest nowa opcja: pobierz stawkę VAT z kartotek towarowych, po wybraniu której na wszystkich pozycjach dokumentu stawki podatku zmienią się zgodnie z tym, co jest ustawione na karcie towaru. Użytkownik może wskazać tylko jedną z tych dwóch opcji. 6

7 Parametr zachowaj niezmienione ceny brutto widoczny jest tylko na dokumentach wystawionych algorytmem od brutto. Po jego zaznaczeniu ceny brutto na dokumencie nie zmienią się, natomiast zmiana stawki VAT wpłynie na zmianę cen netto. Uwaga: na Zamówieniach od Odbiorców wystawionych w walucie, po uruchomieniu funkcji zmiany stawek VAT możliwa jest do wyboru tylko opcja wybrana stawka VAT. Dla takich dokumentów można wskazać tylko określone stawki: 0%, zw., n/p. Przy próbie wprowadzenia innej stawki pojawi się komunikat: 1.6. Zmiana stawek na pozycji dokumentu Podczas edycji pozycji dokumentu, po naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+V> można zmienić stawkę VAT. Kursor ustawia się na pozycji dokumentu w polu Stawka podatku VAT, po uzupełnieniu nowej stawki wystarczy zatwierdzić zmianę klawiszem <ENTER>, co spowoduje zapis zmiany i automatyczny powrót do formularza dokumentu. Opcja dostępna jest na dokumentach Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Paragonów, Faktur ProForma oraz Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu w buforze. Funkcja może być szczególnie przydatna w przypadku planowanych zmian w przepisach, które nie są jeszcze potwierdzone (np. propozycja Ministra Finansów zmiany opodatkowania czasopism z 8% na 7% od stycznia 2011). Zmiana stawki VAT na pozycji dokumentu zachowuje ceny netto, zmieniane są ceny brutto, niezależnie od tego, czy dokument został wystawiony algorytmem od netto czy od brutto Blokada zmiany stawek VAT Dodano nową blokadę w konfiguracji programu FAZMIANAVAT, za pomocą której można zablokować seryjną zmianę stawek VAT dla zaznaczonych dokumentów, zmianę stawek na pojedynczym dokumencie oraz na pozycji dokumentu Kopiowanie dokumentów Funkcja kopiowania dokumentów, wywoływana z poziomu listy Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych oraz Paragonów za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL+INS>, została rozbudowana o nową opcję: [] Stawka VAT: z dokumentu/z cennika Jeżeli zostanie wybrana opcja stawki VAT z cennika, wówczas na dokumenty zostaną pobrane stawki VAT z poszczególnych kart towarowych. Dla dokumentów rozchodowych (FA, WZ) pobierana jest stawka VAT sprzedaży, natomiast dla dokumentów przychodowych (PZ) stawka zakupu. Jeżeli natomiast Użytkownik wybierze opcję stawek z dokumentu, wówczas stawki VAT zostaną pobrane z kopiowanego dokumentu. 7

8 Niezależnie od tego, czy dokument wystawiony jest algorytmem od netto czy od brutto, podczas kopiowania z pobraniem nowych stawek, dla dokumentu wyliczana jest nowa wartość brutto. W celu zachowania cen brutto na dokumencie od brutto należy w pierwszym kroku skopiować dokument z pobraniem stawek VAT z dokumentu źródłowego, a następnie zmienić stawki VAT na skopiowanym dokumencie za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V> Dokumenty korygujące Na dokumentach korygujących ilość lub wartość, stawka VAT pobierana jest zawsze z dokumentu źródłowego. W przypadku konieczności wykonania korekty ilościowej na plus w 2011 roku do dokumentu wystawionego w 2010 roku, proponujemy zamiast wykonywania takiej korekty, wystawienie nowej faktury ze stawkami obowiązującymi w 2011 roku Obrót wewnątrzunijny Na dokumenty wewnętrzne (FWS, FWZ) tworzone do Faktury Zakupu dla kontrahenta wewnątrzunijnego, przenoszona jest stawka zakupu z karty cennikowej. Jeśli Faktura Zakupu została wystawiona w 2010 roku, wówczas przed przekształceniem w roku 2011 do dokumentów wewnętrznych, należy ustawić nową stawkę na kartach towarowych. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zachować poprzednią stawkę, lub wskazać zupełnie inną, wówczas będzie mógł skorzystać z funkcji zmiany stawki VAT dostępnej po wybraniu <CTRL + V> i wskazać obowiązującą stawkę na dokumentach wewnętrznych Stawka VAT na Fakturach VAT RR W związku z podwyższeniem stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego z 6% na 7% od , w okresie przejściowym program będzie dopuszczał zapisanie dokumentu zarówno ze stawką 6% jak i 7%. W programie został zmieniony komunikat pojawiający się przy próbie zapisu pozycji z inną stawką: Uwaga: jeśli Faktura RR została wystawiona w 2010 roku, a chcemy ją przekształcić do PZ w 2011 roku, wówczas przy przekształcaniu do PZ, stawka VAT pobierana jest z Faktury RR i ta stawka jest ustawiana również na kartach towarowych. Zalecamy przekształcenie wszystkich Faktur RR do PZ jeszcze w 2010 roku Opakowania kaucjonowane W przypadku opakowań kaucjonowanych przyjętych/ wydanych w 2010 roku, które chcemy zafakturować w 2011 roku, program pobiera stawki VAT z poszczególnych kart towarowych. Dodatkowo na fakturze można zmienić stawki za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V>. 8

9 1.13. Faktury Zaliczkowe i finalne W przypadku gdy Faktura Zaliczkowa została zaewidencjonowana na 100% wartości towaru w 2010 roku, wówczas zgodnie z przepisami nie ma potrzeby wystawiania Faktury Sprzedaży finalnej. Jeżeli jednak zaliczki zostały wpłacone w 2010 roku na część towaru, powinny być wystawione w stawce obowiązującej w 2010 roku. Pozostała część, zaewidencjonowana w 2011 roku, będzie opodatkowana nowymi stawkami VAT. W poniższym punkcie przedstawiono kilka przykładowych sytuacji wraz z możliwymi scenariuszami postępowania Przekształcenia dokumentów wybrane scenariusze W przypadku dokumentów, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2010 roku, a zakończenie transakcji w 2011 roku, dla części która zostanie zrealizowana w 2010 roku obowiązują stawki VAT z 2010 roku, dla pozostałej części realizowanej w 2011 roku obowiązują stawki z 2011 roku. W programie Firma++ umożliwiliśmy zmianę stawek w wielu miejscach równocześnie, aby jak najbardziej uprościć obsługę programu w okresie przejściowym. Poniżej przedstawiamy wybrane sytuacje, w których proponujemy scenariusz postępowania: 1. Zamówienie wystawione w 2010, do niego zaliczka na 100% w 2010 roku zafakturowana. Realizacja zamówienia w 2011 roku. Nie wystawiamy finalnej Faktury Sprzedaży na 0 zł. 2. Zamówienie wystawione w 2010 roku, zaliczka do niego w 2011 roku. Przed wystawieniem Faktury Zaliczkowej na zamówieniu proponujemy zmienić stawki na obowiązujące w 2011 roku. Można zastosować opisane powyżej funkcje zmiany stawek na dokumencie niezrealizowanym. Po tej zmianie Fakturę Zaliczkową wystawiamy ze stawkami obowiązującymi w 2011 roku (zostaną pobrane z zamówienia). 3. Zamówienie od odbiorcy (ZO) wystawione w 2010 roku na towar ze stawką 7% VAT, częściowa realizacja w 2010 roku (Wydanie Zewnętrzne (WZ) na 4szt ze stawką 7%). W 2011 roku stawka dla towaru zmieniła się na 8%. Na zamówieniu w realizacji nie można zmienić stawki VAT. Możliwe scenariusze: Wystawienie WZ na pozostały towar, na WZ domyślnie podpowiada się stawka z zamówienia. Stawkę tą należy zmienić za pomocą <CTRL+V>. WZ mogą być przekształcane pojedynczo do Faktur Sprzedaży (FA) lub zbiorczo do jednej FA, przy czym stawki podatku VAT przenoszone są na FA z dokumentów WZ. Wystawienie FA na pozostały towar, na FA należy zmienić stawkę VAT. WZ utworzone poprzednio przekształcić do drugiej FA. 4. Zamówienie od odbiorcy (ZO) na towar ze stawką 7%, zaliczka w 2010 roku na część towaru ze stawką 7% (na zaliczce w pozycji zaliczka 7%). Wydanie towaru w całości w 2011 roku. Na WZ zmiana stawki VAT na 8%. W takiej sytuacji na Fakturze Sprzedaży finalnej będzie wykazana w tabeli VAT stawka 7% na minus i 8% na plus. W przypadku powyższej sytuacji operator może podzielić towar na dwie części, część towaru jest wtedy realizowana za pomocą WZ, na którym będzie stara stawka VAT. Pozostałą część towaru można zrealizować za pomocą drugiego dokumentu WZ, na którym zostanie zmieniona stawka na 8%. Po przekształceniu ZD do FA, na FA będą dwie pozycje tego samego towaru, różniące się stawką VAT. W podobnym przypadku, ale bez dokumentów WZ, czyli: ZO w 2010 roku na towar ze stawką 7%, zaliczka na część towaru w 2010 roku (na zaliczce pozycja zaliczka 7%). W 2011 roku do ZO jest wystawiana FA. Na FA finalnej proponujemy ilość towaru dostosować do wysokości zaliczki 9

10 (odpowiednio podzielić), zapisać FA do bufora, edytować ją i dodać jeszcze raz tą samą pozycję ale już z nową stawką VAT. 5. Zamówienie od odbiorcy wystawione w 2010 na towar ze stawką 7%, Faktura Zaliczkowa na całość. Przy przekształceniu do FA finalnej chcemy zmienić stawkę VAT 7% na 5%. Program nie pozwoli zapisać takiej faktury i poinformuje o tym komunikatem: "Wprowadzona zmiana nie może być zatwierdzona! Zatwierdzenie tej zmiany spowoduje, że wartość pozycji faktury będzie mniejsza niż suma wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych". W takiej sytuacji proponujemy wystawić korektę stawki VAT do Faktury Sprzedaży finalnej. 6. Utworzenie Faktury Sprzedaży, na której uwzględniamy poprzednio wystawione Zamówienia od Odbiorcy (ZO). Na Fakturę Sprzedaży zostaną przeniesione stawki VAT pobrane z zamówień, można je zmienić za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V>. Analogicznie jeśli utworzymy Wydanie Zewnętrzne z uwzględnieniem ZO kontrahenta lub Przyjęcie Zewnętrzne z uwzględnieniem Zamówień u Dostawcy. 7. Faktura Proforma wystawiona w 2010 roku, przekształcana do Faktury Sprzedaży w 2011 roku. Proponujemy zmienić stawki VAT przed wykonaniem przekształcenia dokumentu za pomocą opcji dostępnej pod <CTRL + V>. Jeżeli stawki nie zostaną zmienione na Fakturze Proforma, można je jeszcze zmienić na Fakturze Sprzedaży z zastosowaniem tej samej opcji dostępnej pod <CTRL+V>. 8. Paragon wystawiony w 2010 roku, przekształcany do Faktury Sprzedaży w 2011 roku. Stawki VAT będą pobrane z Paragonu. 9. Wydanie Zewnętrzne wystawione w 2010 roku, przekształcenie do Faktury Sprzedaży w Stawki zostaną pobrane z dokumentu WZ. Jeśli Użytkownik będzie chciał je zmienić, może to zrobić za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V> dla całego dokumentu lub wybranych pozycji Przekształcanie dokumentów z Notatnika transakcji W Notatniku transakcji dodano nową funkcję zmiany stawek VAT, która została opisana powyżej. Należy pamiętać, że przy przekształcaniu dokumentów z Notatnika pobierana jest stawka VAT z dokumentu. Wyjątkiem są dokumenty Przyjęć Zewnętrznych, na które zawsze pobierana jest stawka VAT zakupu z karty towarowej Fiskalizacja Wg Projektu z dnia 30 listopada 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania literze A jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku (23%), literom od B do G odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku. W nowym roku Użytkownik będzie musiał samodzielnie przyporządkować stawkom symbol fiskalny dla kasy/ drukarki fiskalnej. Odpowiednie gałęzie dla stawek VAT obecnie obowiązujących oraz nowych, znajdują się w Menu Główne/ Konfiguracja [Ctrl+F9]/ F7/ Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. W wersji 3.30 programu Firma++ zmieniono wygląd okna Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych wywoływanego klawiszem <F7> z poziomu konfiguracji. 10

11 Rys. Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych Okno podzielono na dwa obszary ze stawkami aktualnymi (23%, 8%, 5%, 4%, 0%, zw) oraz historycznymi (22%, 17%, 12%, 7%, 6%, 3%, 2%, 1%) Wydruki Nowe stawki uwzględniane są na wszystkich wydrukach dokumentów oraz na wydruku rejestru VAT (sprzedaży i zakupów). Uwaga: wydruki graficzne można wykonać dla dokumentów z co najwyżej trzema różnymi stawkami VAT, dlatego w przypadku zamówień fakturowanych w roku 2011, a dotyczących towarów i zaliczek z roku 2010, wydruk wykona się poprawnie tylko wówczas, jeśli na zamówieniu znajdowały się towary tylko w jednej stawce VAT. 2. Klasyfikacja PKWiU Z dniem r. ustawodawca wprowadza zapis, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających pod zakres ustawy (czynności opodatkowane lub zwolnione od podatku) wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Następuje więc odejście od znanej wszystkim podatnikom zależności między nadanymi przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług cyfrowymi symbolami dla poszczególnych towarów/usług a stawką podatku VAT. Od 2011 r. przy podejmowaniu decyzji jaką stawkę podatku zastosować do sprzedaży konkretnego towaru/usługi należało będzie oprzeć się na jego/jej gospodarczym oraz słownikowym znaczeniu. Wyjątek będą stanowiły sytuacje, gdy sama ustawa poda jaki symbol PKWiU winien mieć zastosowanie do konkretnego towaru/usługi. Takie odwołania statystyczne pozostaną przy części towarów/usług opodatkowanych nową 8 % oraz 5 % stawką VAT. Przy czym pamiętać należy, że od r. dla celów podatkowych (po raz pierwszy od 1997 r.) należało będzie stosować PKWiU z 2008 r. (a nie jak dotychczas PKWiU z 1997 r.). W funkcjach specjalnych, od wersji 3.20 programu Firma++ dostępna jest funkcja PKWiU konwersja, umożliwiająca konwersję kodów PKWiU 2004 na PKWiU

12 Rys. PKWiU konwersja Konwersja kodów może być wykonywana dla wszystkich pozycji cennika lub dla wybranej grupy towarów. Można wskazać czy wszystkie pozycje z magazynu/grupy mają być brane pod uwagę, czy tylko pozycje wybrane (zaznaczone wcześniej na liście towarów). Dokładny opis działania funkcji dostępny jest w instrukcji dla programu Firma ++, którą można pobrać z Indywidualnej Strony Klienta ( 3. Poprawiono 1. Edycja nazwy na RW/PW/MM. Umożliwiono zmianę nazwy na dokumentach Rozchodu Wewnętrznego, Przychodu Wewnętrznego oraz Przesunięcia Międzymagazynowego. 2. Potrącenia na Fundusz Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS). W specyficznej sytuacji podczas wystawiania dokumentu WZ, program kasował informacje o rozliczeniach na FPPRS. Działanie programu zostało poprawione. Ponadto w programie, w menu Funkcje Specjalne dostępna jest funkcja odbudowująca informacje o potrąceniach na FPPRS, wywoływana za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL+F>. Potrącenia na FPPRS wyliczane są zgodnie z ustawieniami parametrów globalnych i naliczane są tylko dla dokumentów Przyjęć Zewnętrznych powstałych z Faktur RR. W Konfiguracji programu/parametry ogólne/parametry globalne na czas odbudowy musi być zaznaczony parametr Potrącenia na FPPRS oraz opcja Naliczaj na: PZ. Jeżeli standardowo ta opcja nie ma być zaznaczona, wówczas po wykonaniu funkcji odbudowującej należy ją odznaczyć. 3. Przekształcenia WZ. Poprawiono agregowanie pozycji na Fakturze Sprzedaży w specyficznym przypadku przekształcania kilku Wydań Zewnętrznych do faktury zbiorczej, przy zaznaczonym parametrze "Kompresja FA przed wydrukiem" w Konfiguracji programu/wydruk faktury/ Parametry ogólne. 4. Eksport w formacie Comarch OPT!MA PZ przekształconej z FRR. Poprawiono wypełnianie sekcji Płatnik/ Odbiorca w pliku xml. 5. Wydruk Cennik dla kontrahenta. Na wydruku wykonywanym z poziomu karty kontrahenta/<f10>/cennik dla kontrahenta zmieniono opis kolumny SWW na PKWiU. 6. Wydruk walutowy PZ. Poprawiono drukowanie kursu waluty dla dokumentu, który jest pobierany z nagłówka dokumentu. 12

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free.

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free. Wersja 3.32 Firmy++ 1. Dokumenty Tax Free Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w Sejmie, przewiduje, że od 1 kwietnia 2011 r. zaczną obowiązywać korzystne zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS

Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) Już od wersji 3.11 programu Firma++ możliwe jest naliczanie potrąceń na fundusze promocji na dokumentach Faktury

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe.

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe. Wersja 3.42 Firmy++ 1. Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 W Rozporządzeniu MF z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy,

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Firma++ wersja 3.60. 1. Nowości

Firma++ wersja 3.60. 1. Nowości Firma++ wersja 3.60 1. Nowości 1.1. Dostosowanie programu do zmieniających się przepisów Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Wprowadzane ustawą zmiany

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.10 Firmy++ C/S

Wersja 3.10 Firmy++ C/S Wersja 3.10 Firmy++ C/S 1. Drukarki fiskalne 1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami: Torell DUO PRO Torell Andros Emar Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ Wersja 3.41 Firmy++ 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego od

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Barbara Skrzypek - Business Development Manager, Comarch SA Beata Muskus - Kierownik Zespołu Projektowego, Comarch SA Katarzyna Robak -

Prowadzący Barbara Skrzypek - Business Development Manager, Comarch SA Beata Muskus - Kierownik Zespołu Projektowego, Comarch SA Katarzyna Robak - Prowadzący Barbara Skrzypek - Business Development Manager, Comarch SA Beata Muskus - Kierownik Zespołu Projektowego, Comarch SA Katarzyna Robak - Projektant Modułów Księgowych, Comarch SA Comarch zawsze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel

Symfonia Start Handel Symfonia Start Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.00 Firmy++ C/S

Wersja 3.00 Firmy++ C/S Wersja 3.00 Firmy++ C/S 1. Zmiany w ustawieniach portów COM dla drukarek fiskalnych Od wersji 3.0 programu, aby drukarki fiskalne poprawnie współpracowały z programem FPP, przy zaznaczonym parametrze NT,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!!

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!! Schemat zmiany stawek podatkowych dla punktów nie zarządzanych centralnie z poziomu INSIGNUM Centrala Proces zmiany stawek VAT w słowniku towarów oraz na magazynie w idetal będzie opierał się na klasyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo