Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++."

Transkrypt

1 Wersja 3.30 Firmy++ 1. Zmiana stawek VAT Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada podniesienie stawek VAT od r. Planowana przez ustawodawcę zmiana wysokości stawek podatkowych dotyczy wszystkich podatników oraz wszystkich czynności stanowiących opodatkowaną dostawę towarów lub opodatkowane świadczenie usług. Zmiana obejmowała będzie: 1. podwyższenie stawki podstawowej - z 22 % na 23 %, 2. podwyższenie stawki na część żywności nieprzetworzonej z obecnej 3% na 5%, 3. obniżenie stawki na część żywności przetworzonej z obecnej 7% na 5%, 4. podwyższenie stawki preferencyjnej z 7% na 8%, 5. podwyższenie stawki na książki i wydawnictwa specjalistyczne z 0% na 5%, 6. podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego - z 6% na 7%, 7. podwyższenie stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi przewozu taksówkami osobowymi - z 3% na 4%. Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma Nowe stawki VAT W Konfiguracji w menu Wydruk faktury / Stawki VAT dodano nowe stawki VAT, które będą obowiązywały od 2011 roku. Na liście zostały dodane nowe stawki: 4%, 8% i 23%. Na początku listy umieszczono stawki obowiązujące w nowym roku, w dalszej kolejności - historyczne stawki VAT oraz rzadziej stosowaną stawkę 4%. Wszystkie stawki VAT podpowiadane są na dokumentach, na kartach towarowych i we wszystkich miejscach w programie, w których jest możliwość wskazania stawki VAT Zaznaczanie towarów wg wskazanej stawki Na liście towarów w menu Magazyn, po naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+SPACJA>, na oknie Zaznaczanie pozycji listy według wzorca dodano możliwość zaznaczenia towarów w zależności od wskazanej stawki VAT, z dodatkową możliwością rozróżnienia na stawkę VAT przy zakupie lub od sprzedaży. Stawkę VAT można wpisać ręcznie lub wybrać z listy. Po wskazaniu stawki, można wybrać opcje: */ przy zakupie / od sprzedaży. Jeśli Użytkownik wybierze * wówczas zaznaczone zostaną zarówno towary, które mają wskazaną stawkę VAT przy zakupie jak również te, które mają daną stawkę od sprzedaży. Przykład: W celu zaznaczenia wszystkich towarów ze stawką VAT sprzedaży 22%, w oknie funkcji Zaznaczanie pozycji wg wzorca należy wskazać stawkę 22% oraz wybrać opcję od sprzedaży i zatwierdzić klawiszem <ENTER>. 1

2 Rys. Zaznaczenie pozycji listy według wzorca Dzięki nowej opcji, po zaznaczeniu wybranych towarów, w łatwy sposób można zmieniać dla nich stawki VAT za pomocą funkcji opisanej poniżej Zmiana stawek na towarach W menu Funkcje Specjalne wprowadzono nową opcję, która pozwala na automatyczną zmianę starych stawek na nowe dla wybranych towarów. Funkcja Zmiana stawki VAT (w poprzednich wersjach funkcja miała nazwę Zmiana stawki VAT dla grupy ) została rozbudowana o możliwość wskazania konkretnej stawki VAT i zmiany wszystkich towarów w wybranej stawce. Można zmienić osobno stawkę VAT od zakupu lub od sprzedaży. Rys. Zmiana stawki VAT dla towarów Przykład: W celu zmiany stawki VAT od sprzedaży z 22% na 23%, w polu Stawka należy wprowadzić stawkę 22%, natomiast w polu Nowa stawka VAT ustawić 23%. Jeśli zmieniamy stawkę dla wszystkich towarów, możemy ustawić opcję Grupa: cały magazyn, Pozycje: wszystkie. 2

3 W przypadku, kiedy stawki VAT zakupu i sprzedaży są takie same można dokonać aktualizacji obydwu stawek VAT jednocześnie zaznaczając parametry: zmieniaj VAT od zakupu oraz zmieniaj VAT od sprzedaży. W tym przypadku zaznaczymy tylko zmieniaj VAT od sprzedaży. Istnieje też możliwość zmiany stawki dla wybranych towarów, wówczas pomocna może być funkcja zaznaczania towarów według wybranej stawki, opisana powyżej. Jeśli Użytkownik chce przerzucić koszt podniesienia stawki podatku na kupującego, podnosząc odpowiednio ceny detaliczne, może wówczas zaznaczyć opcję przelicz ceny detaliczne z zachowaniem marży Pozostałe pomocne funkcje specjalne, dostępne w programie FPP Przecena grupy towarów Zmiana stawki VAT nie wpływa na ceny I,II,III na kartach cennikowych (dla cen detalicznych można zaznaczyć parametr przelicz ceny detaliczne z zachowaniem marży ). Jeśli po zmianie stawki podatku Użytkownik zechce podnieść/obniżyć cenę, może to zrobić za pomocą funkcji specjalnej Przecena grupy towarów, która umożliwia procentową zmianę cen (I, II, III lub DET) dla wybranych towarów. Rys. Przecena grupy towarów Zmiana nazwy towarów Funkcja może być przydatna dla Użytkowników korzystających z urządzeń fiskalnych. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów wszystkie drukarki fiskalne zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego za pomocą drukarki. W szczególności wymaga się od drukarek, aby próba sprzedaży towaru, dla którego obniżono stawkę VAT, a następnie ją podwyższono, powodowała zablokowanie sprzedaży tego towaru. Wystarczy, że towar został w przeszłości zafiskalizowany z błędnie zdefiniowaną stawką, którą później zmieniono. 3

4 Rys. Zmiana nazwy towarów Najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku zmiana nazwy towaru np. poprzez dodanie kropki czy jakiegokolwiek innego znaku. Operator powinien określić, w jakim zakresie znakowym nazwa towarów ma być unikalna i w jaki sposób ma być modyfikowana. Zmiany nazw można dokonać na dwa sposoby, poprzez: dodanie wybranego znaku. Jeżeli tym znakiem jest podkreślenie lub kropka, wówczas w pierwszej kolejności znak ten umieszczany jest w przerwach między wyrazami w nazwie. Jeżeli to nie da unikalności nazwy, wówczas znak ten dopisywany jest na koniec ciągu w wybranym zakresie. dopisanie kolejnej liczby na koniec Jeżeli zostanie wybrana opcja Zmień nazwę każdego towaru: Tak, wówczas zostanie zmieniona nazwa każdego towaru w wybranym zakresie (do 40 znaków), bez względu na to czy jest ona unikalna czy nie. Jeśli natomiast opcja Zmień nazwę każdego towaru jest ustawiona na Nie, wówczas zmienione zostaną tylko nazwy towarów nie spełniające warunku unikalności. W przypadku, gdy zakres jest większy niż nazwa towaru znak zostanie dodany na końcu nazwy towaru. W przypadku, gdy zakres znaków będzie zbyt mały do nadania nazw unikalnych program poinformuje o tym odpowiednim komunikatem Zmiana stawek VAT na dokumentach Automatyczna zmiana stawek na wielu dokumentach równocześnie. Funkcja została stworzona z myślą o Użytkownikach, którzy zaewidencjonowali w 2010 roku wiele Zamówień od Odbiorców, Zamówień u Dostawców, Faktur ProForma lub dokumentów w Notatniku transakcji, które będą realizowane dopiero w 2011 roku. Przed wykonaniem zmiany stawek VAT należy zaznaczyć transakcje, dla których będzie wykonana operacja, a następnie wywołać funkcję kombinacją klawiszy <CTRL+V>. Na początku pojawi się komunikat: 4

5 Dopiero po jego zatwierdzeniu klawiszem <ENTER> można przejść do parametrów funkcji: Rys. Zmiana stawki VAT dla zaznaczonych dokumentów Wyświetli się okno: Zmiana stawki VAT dla dokumentów. 1. Stawka VAT zostanie zmieniona na zaznaczonych dokumentach 2. Stawki VAT będą pobrane z kartotek towarowych 3. Zmiana będzie dotyczyła tylko dokumentów, których realizacja się nie rozpoczęła. Poniżej dostępne są dwa parametry do wyboru [ ] zachowaj niezmienione ceny brutto (tylko dla dokumentów od brutto ) Funkcja standardowo wpływa na zmianę cen brutto, zachowując ceny netto. Po zaznaczeniu parametru, dla dokumentów wystawionych z zastosowaniem algorytmu od brutto zostaną zachowane ceny brutto, natomiast zmiana podatku VAT wpłynie na zmianę cen netto. [ ] wydrukuj raport zmian Raport zmian zawiera informację o tym, jakie dokumenty zostały zmienione. Po zatwierdzeniu klawiszem <ENTER> stawki VAT zostaną zmienione. Dla dokumentów z Notatnika transakcji, okno wygląda trochę inaczej, brak w nim parametrów, które nie dotyczą dokumentów z notatnika: Rys. Zmiana stawki VAT dla zaznaczonych dokumentów w Notatniku transakcji Funkcja zaznaczeń w Notatniku transakcji W menu Sekretariat/Notatnik transakcji wprowadzono funkcję zaznaczeń pojedynczych dokumentów klawiszem <SPACJA> oraz funkcję zaznaczeń seryjnych wywoływaną klawiszami <CTRL+SPACJA>. 5

6 Rys. Funkcja zaznaczeń w Notatniku transakcji Dzięki funkcji zaznaczeń możliwe będzie wykonanie opisanej powyżej funkcji seryjnej zmiany stawki VAT na dokumentach w Notatniku transakcji Zmiana stawek VAT na pojedynczym dokumencie Funkcja zmiany stawki VAT, dostępna z poziomu formularza dokumentu po naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+V> została rozbudowana o możliwość pobrania stawek VAT z kart towarowych. Funkcja działa dla dokumentów w buforze (Faktur Sprzedaży, Przyjęć Zewnętrznych, Faktur RR, Wydań Zewnętrznych, Faktur Wewnętrznych Sprzedaży, Faktur Wewnętrznych Zakupu), dokumentów niezrealizowanych (Zamówień od odbiorców, Zamówień u dostawców, Faktur Proforma) oraz dla dokumentów z Notatnika transakcji. Po wywołaniu funkcji pojawia się okno: Rys. Zmiana stawek VAT na dokumencie Oprócz standardowej funkcjonalności ustalenia wybranej stawki VAT dla wszystkich pozycji, dostępna jest nowa opcja: pobierz stawkę VAT z kartotek towarowych, po wybraniu której na wszystkich pozycjach dokumentu stawki podatku zmienią się zgodnie z tym, co jest ustawione na karcie towaru. Użytkownik może wskazać tylko jedną z tych dwóch opcji. 6

7 Parametr zachowaj niezmienione ceny brutto widoczny jest tylko na dokumentach wystawionych algorytmem od brutto. Po jego zaznaczeniu ceny brutto na dokumencie nie zmienią się, natomiast zmiana stawki VAT wpłynie na zmianę cen netto. Uwaga: na Zamówieniach od Odbiorców wystawionych w walucie, po uruchomieniu funkcji zmiany stawek VAT możliwa jest do wyboru tylko opcja wybrana stawka VAT. Dla takich dokumentów można wskazać tylko określone stawki: 0%, zw., n/p. Przy próbie wprowadzenia innej stawki pojawi się komunikat: 1.6. Zmiana stawek na pozycji dokumentu Podczas edycji pozycji dokumentu, po naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+V> można zmienić stawkę VAT. Kursor ustawia się na pozycji dokumentu w polu Stawka podatku VAT, po uzupełnieniu nowej stawki wystarczy zatwierdzić zmianę klawiszem <ENTER>, co spowoduje zapis zmiany i automatyczny powrót do formularza dokumentu. Opcja dostępna jest na dokumentach Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych, Paragonów, Faktur ProForma oraz Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu w buforze. Funkcja może być szczególnie przydatna w przypadku planowanych zmian w przepisach, które nie są jeszcze potwierdzone (np. propozycja Ministra Finansów zmiany opodatkowania czasopism z 8% na 7% od stycznia 2011). Zmiana stawki VAT na pozycji dokumentu zachowuje ceny netto, zmieniane są ceny brutto, niezależnie od tego, czy dokument został wystawiony algorytmem od netto czy od brutto Blokada zmiany stawek VAT Dodano nową blokadę w konfiguracji programu FAZMIANAVAT, za pomocą której można zablokować seryjną zmianę stawek VAT dla zaznaczonych dokumentów, zmianę stawek na pojedynczym dokumencie oraz na pozycji dokumentu Kopiowanie dokumentów Funkcja kopiowania dokumentów, wywoływana z poziomu listy Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych oraz Paragonów za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL+INS>, została rozbudowana o nową opcję: [] Stawka VAT: z dokumentu/z cennika Jeżeli zostanie wybrana opcja stawki VAT z cennika, wówczas na dokumenty zostaną pobrane stawki VAT z poszczególnych kart towarowych. Dla dokumentów rozchodowych (FA, WZ) pobierana jest stawka VAT sprzedaży, natomiast dla dokumentów przychodowych (PZ) stawka zakupu. Jeżeli natomiast Użytkownik wybierze opcję stawek z dokumentu, wówczas stawki VAT zostaną pobrane z kopiowanego dokumentu. 7

8 Niezależnie od tego, czy dokument wystawiony jest algorytmem od netto czy od brutto, podczas kopiowania z pobraniem nowych stawek, dla dokumentu wyliczana jest nowa wartość brutto. W celu zachowania cen brutto na dokumencie od brutto należy w pierwszym kroku skopiować dokument z pobraniem stawek VAT z dokumentu źródłowego, a następnie zmienić stawki VAT na skopiowanym dokumencie za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V> Dokumenty korygujące Na dokumentach korygujących ilość lub wartość, stawka VAT pobierana jest zawsze z dokumentu źródłowego. W przypadku konieczności wykonania korekty ilościowej na plus w 2011 roku do dokumentu wystawionego w 2010 roku, proponujemy zamiast wykonywania takiej korekty, wystawienie nowej faktury ze stawkami obowiązującymi w 2011 roku Obrót wewnątrzunijny Na dokumenty wewnętrzne (FWS, FWZ) tworzone do Faktury Zakupu dla kontrahenta wewnątrzunijnego, przenoszona jest stawka zakupu z karty cennikowej. Jeśli Faktura Zakupu została wystawiona w 2010 roku, wówczas przed przekształceniem w roku 2011 do dokumentów wewnętrznych, należy ustawić nową stawkę na kartach towarowych. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zachować poprzednią stawkę, lub wskazać zupełnie inną, wówczas będzie mógł skorzystać z funkcji zmiany stawki VAT dostępnej po wybraniu <CTRL + V> i wskazać obowiązującą stawkę na dokumentach wewnętrznych Stawka VAT na Fakturach VAT RR W związku z podwyższeniem stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego z 6% na 7% od , w okresie przejściowym program będzie dopuszczał zapisanie dokumentu zarówno ze stawką 6% jak i 7%. W programie został zmieniony komunikat pojawiający się przy próbie zapisu pozycji z inną stawką: Uwaga: jeśli Faktura RR została wystawiona w 2010 roku, a chcemy ją przekształcić do PZ w 2011 roku, wówczas przy przekształcaniu do PZ, stawka VAT pobierana jest z Faktury RR i ta stawka jest ustawiana również na kartach towarowych. Zalecamy przekształcenie wszystkich Faktur RR do PZ jeszcze w 2010 roku Opakowania kaucjonowane W przypadku opakowań kaucjonowanych przyjętych/ wydanych w 2010 roku, które chcemy zafakturować w 2011 roku, program pobiera stawki VAT z poszczególnych kart towarowych. Dodatkowo na fakturze można zmienić stawki za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V>. 8

9 1.13. Faktury Zaliczkowe i finalne W przypadku gdy Faktura Zaliczkowa została zaewidencjonowana na 100% wartości towaru w 2010 roku, wówczas zgodnie z przepisami nie ma potrzeby wystawiania Faktury Sprzedaży finalnej. Jeżeli jednak zaliczki zostały wpłacone w 2010 roku na część towaru, powinny być wystawione w stawce obowiązującej w 2010 roku. Pozostała część, zaewidencjonowana w 2011 roku, będzie opodatkowana nowymi stawkami VAT. W poniższym punkcie przedstawiono kilka przykładowych sytuacji wraz z możliwymi scenariuszami postępowania Przekształcenia dokumentów wybrane scenariusze W przypadku dokumentów, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2010 roku, a zakończenie transakcji w 2011 roku, dla części która zostanie zrealizowana w 2010 roku obowiązują stawki VAT z 2010 roku, dla pozostałej części realizowanej w 2011 roku obowiązują stawki z 2011 roku. W programie Firma++ umożliwiliśmy zmianę stawek w wielu miejscach równocześnie, aby jak najbardziej uprościć obsługę programu w okresie przejściowym. Poniżej przedstawiamy wybrane sytuacje, w których proponujemy scenariusz postępowania: 1. Zamówienie wystawione w 2010, do niego zaliczka na 100% w 2010 roku zafakturowana. Realizacja zamówienia w 2011 roku. Nie wystawiamy finalnej Faktury Sprzedaży na 0 zł. 2. Zamówienie wystawione w 2010 roku, zaliczka do niego w 2011 roku. Przed wystawieniem Faktury Zaliczkowej na zamówieniu proponujemy zmienić stawki na obowiązujące w 2011 roku. Można zastosować opisane powyżej funkcje zmiany stawek na dokumencie niezrealizowanym. Po tej zmianie Fakturę Zaliczkową wystawiamy ze stawkami obowiązującymi w 2011 roku (zostaną pobrane z zamówienia). 3. Zamówienie od odbiorcy (ZO) wystawione w 2010 roku na towar ze stawką 7% VAT, częściowa realizacja w 2010 roku (Wydanie Zewnętrzne (WZ) na 4szt ze stawką 7%). W 2011 roku stawka dla towaru zmieniła się na 8%. Na zamówieniu w realizacji nie można zmienić stawki VAT. Możliwe scenariusze: Wystawienie WZ na pozostały towar, na WZ domyślnie podpowiada się stawka z zamówienia. Stawkę tą należy zmienić za pomocą <CTRL+V>. WZ mogą być przekształcane pojedynczo do Faktur Sprzedaży (FA) lub zbiorczo do jednej FA, przy czym stawki podatku VAT przenoszone są na FA z dokumentów WZ. Wystawienie FA na pozostały towar, na FA należy zmienić stawkę VAT. WZ utworzone poprzednio przekształcić do drugiej FA. 4. Zamówienie od odbiorcy (ZO) na towar ze stawką 7%, zaliczka w 2010 roku na część towaru ze stawką 7% (na zaliczce w pozycji zaliczka 7%). Wydanie towaru w całości w 2011 roku. Na WZ zmiana stawki VAT na 8%. W takiej sytuacji na Fakturze Sprzedaży finalnej będzie wykazana w tabeli VAT stawka 7% na minus i 8% na plus. W przypadku powyższej sytuacji operator może podzielić towar na dwie części, część towaru jest wtedy realizowana za pomocą WZ, na którym będzie stara stawka VAT. Pozostałą część towaru można zrealizować za pomocą drugiego dokumentu WZ, na którym zostanie zmieniona stawka na 8%. Po przekształceniu ZD do FA, na FA będą dwie pozycje tego samego towaru, różniące się stawką VAT. W podobnym przypadku, ale bez dokumentów WZ, czyli: ZO w 2010 roku na towar ze stawką 7%, zaliczka na część towaru w 2010 roku (na zaliczce pozycja zaliczka 7%). W 2011 roku do ZO jest wystawiana FA. Na FA finalnej proponujemy ilość towaru dostosować do wysokości zaliczki 9

10 (odpowiednio podzielić), zapisać FA do bufora, edytować ją i dodać jeszcze raz tą samą pozycję ale już z nową stawką VAT. 5. Zamówienie od odbiorcy wystawione w 2010 na towar ze stawką 7%, Faktura Zaliczkowa na całość. Przy przekształceniu do FA finalnej chcemy zmienić stawkę VAT 7% na 5%. Program nie pozwoli zapisać takiej faktury i poinformuje o tym komunikatem: "Wprowadzona zmiana nie może być zatwierdzona! Zatwierdzenie tej zmiany spowoduje, że wartość pozycji faktury będzie mniejsza niż suma wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych". W takiej sytuacji proponujemy wystawić korektę stawki VAT do Faktury Sprzedaży finalnej. 6. Utworzenie Faktury Sprzedaży, na której uwzględniamy poprzednio wystawione Zamówienia od Odbiorcy (ZO). Na Fakturę Sprzedaży zostaną przeniesione stawki VAT pobrane z zamówień, można je zmienić za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V>. Analogicznie jeśli utworzymy Wydanie Zewnętrzne z uwzględnieniem ZO kontrahenta lub Przyjęcie Zewnętrzne z uwzględnieniem Zamówień u Dostawcy. 7. Faktura Proforma wystawiona w 2010 roku, przekształcana do Faktury Sprzedaży w 2011 roku. Proponujemy zmienić stawki VAT przed wykonaniem przekształcenia dokumentu za pomocą opcji dostępnej pod <CTRL + V>. Jeżeli stawki nie zostaną zmienione na Fakturze Proforma, można je jeszcze zmienić na Fakturze Sprzedaży z zastosowaniem tej samej opcji dostępnej pod <CTRL+V>. 8. Paragon wystawiony w 2010 roku, przekształcany do Faktury Sprzedaży w 2011 roku. Stawki VAT będą pobrane z Paragonu. 9. Wydanie Zewnętrzne wystawione w 2010 roku, przekształcenie do Faktury Sprzedaży w Stawki zostaną pobrane z dokumentu WZ. Jeśli Użytkownik będzie chciał je zmienić, może to zrobić za pomocą funkcji dostępnej pod <CTRL+V> dla całego dokumentu lub wybranych pozycji Przekształcanie dokumentów z Notatnika transakcji W Notatniku transakcji dodano nową funkcję zmiany stawek VAT, która została opisana powyżej. Należy pamiętać, że przy przekształcaniu dokumentów z Notatnika pobierana jest stawka VAT z dokumentu. Wyjątkiem są dokumenty Przyjęć Zewnętrznych, na które zawsze pobierana jest stawka VAT zakupu z karty towarowej Fiskalizacja Wg Projektu z dnia 30 listopada 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania literze A jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku (23%), literom od B do G odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku. W nowym roku Użytkownik będzie musiał samodzielnie przyporządkować stawkom symbol fiskalny dla kasy/ drukarki fiskalnej. Odpowiednie gałęzie dla stawek VAT obecnie obowiązujących oraz nowych, znajdują się w Menu Główne/ Konfiguracja [Ctrl+F9]/ F7/ Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. W wersji 3.30 programu Firma++ zmieniono wygląd okna Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych wywoływanego klawiszem <F7> z poziomu konfiguracji. 10

11 Rys. Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych Okno podzielono na dwa obszary ze stawkami aktualnymi (23%, 8%, 5%, 4%, 0%, zw) oraz historycznymi (22%, 17%, 12%, 7%, 6%, 3%, 2%, 1%) Wydruki Nowe stawki uwzględniane są na wszystkich wydrukach dokumentów oraz na wydruku rejestru VAT (sprzedaży i zakupów). Uwaga: wydruki graficzne można wykonać dla dokumentów z co najwyżej trzema różnymi stawkami VAT, dlatego w przypadku zamówień fakturowanych w roku 2011, a dotyczących towarów i zaliczek z roku 2010, wydruk wykona się poprawnie tylko wówczas, jeśli na zamówieniu znajdowały się towary tylko w jednej stawce VAT. 2. Klasyfikacja PKWiU Z dniem r. ustawodawca wprowadza zapis, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających pod zakres ustawy (czynności opodatkowane lub zwolnione od podatku) wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Następuje więc odejście od znanej wszystkim podatnikom zależności między nadanymi przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług cyfrowymi symbolami dla poszczególnych towarów/usług a stawką podatku VAT. Od 2011 r. przy podejmowaniu decyzji jaką stawkę podatku zastosować do sprzedaży konkretnego towaru/usługi należało będzie oprzeć się na jego/jej gospodarczym oraz słownikowym znaczeniu. Wyjątek będą stanowiły sytuacje, gdy sama ustawa poda jaki symbol PKWiU winien mieć zastosowanie do konkretnego towaru/usługi. Takie odwołania statystyczne pozostaną przy części towarów/usług opodatkowanych nową 8 % oraz 5 % stawką VAT. Przy czym pamiętać należy, że od r. dla celów podatkowych (po raz pierwszy od 1997 r.) należało będzie stosować PKWiU z 2008 r. (a nie jak dotychczas PKWiU z 1997 r.). W funkcjach specjalnych, od wersji 3.20 programu Firma++ dostępna jest funkcja PKWiU konwersja, umożliwiająca konwersję kodów PKWiU 2004 na PKWiU

12 Rys. PKWiU konwersja Konwersja kodów może być wykonywana dla wszystkich pozycji cennika lub dla wybranej grupy towarów. Można wskazać czy wszystkie pozycje z magazynu/grupy mają być brane pod uwagę, czy tylko pozycje wybrane (zaznaczone wcześniej na liście towarów). Dokładny opis działania funkcji dostępny jest w instrukcji dla programu Firma ++, którą można pobrać z Indywidualnej Strony Klienta (www.erp.comarch.pl/klienci). 3. Poprawiono 1. Edycja nazwy na RW/PW/MM. Umożliwiono zmianę nazwy na dokumentach Rozchodu Wewnętrznego, Przychodu Wewnętrznego oraz Przesunięcia Międzymagazynowego. 2. Potrącenia na Fundusz Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS). W specyficznej sytuacji podczas wystawiania dokumentu WZ, program kasował informacje o rozliczeniach na FPPRS. Działanie programu zostało poprawione. Ponadto w programie, w menu Funkcje Specjalne dostępna jest funkcja odbudowująca informacje o potrąceniach na FPPRS, wywoływana za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL+F>. Potrącenia na FPPRS wyliczane są zgodnie z ustawieniami parametrów globalnych i naliczane są tylko dla dokumentów Przyjęć Zewnętrznych powstałych z Faktur RR. W Konfiguracji programu/parametry ogólne/parametry globalne na czas odbudowy musi być zaznaczony parametr Potrącenia na FPPRS oraz opcja Naliczaj na: PZ. Jeżeli standardowo ta opcja nie ma być zaznaczona, wówczas po wykonaniu funkcji odbudowującej należy ją odznaczyć. 3. Przekształcenia WZ. Poprawiono agregowanie pozycji na Fakturze Sprzedaży w specyficznym przypadku przekształcania kilku Wydań Zewnętrznych do faktury zbiorczej, przy zaznaczonym parametrze "Kompresja FA przed wydrukiem" w Konfiguracji programu/wydruk faktury/ Parametry ogólne. 4. Eksport w formacie Comarch OPT!MA PZ przekształconej z FRR. Poprawiono wypełnianie sekcji Płatnik/ Odbiorca w pliku xml. 5. Wydruk Cennik dla kontrahenta. Na wydruku wykonywanym z poziomu karty kontrahenta/<f10>/cennik dla kontrahenta zmieniono opis kolumny SWW na PKWiU. 6. Wydruk walutowy PZ. Poprawiono drukowanie kursu waluty dla dokumentu, który jest pobierany z nagłówka dokumentu. 12

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo