Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji"

Transkrypt

1 Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu, napraw prowadzonych u odbiorcy oraz usług dla niego wykonywanych, a także prostej kompletacji. Program jest zintegrowany z systemem CDN XL produkcji COMARCH. System raportowania wykorzystuje jedno z najbardziej wszechstronnych profesjonalnych narzędzi jakim jest Crystal Reports. Okno główne programu 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji 1.1 Zlecenie Remontowe. Stosowane w przypadku serwisowania sprzętu przyjmowanego do serwisu. Każda pozycja zlecenia odpowiada jednemu urządzeniu (sprzęt, urządzenie, samochód itp.). Urządzenia te są w programie ewidencjonowane w kontekście każdego kontrahenta. Można wyświetlić ich historię. 1

2 Sprzęt/pojazdy kontrahenta Zlecenie Remontowe/Pozycja Zlecenia 2

3 Dla Zlecenia Remontowego prowadzona jest ewidencja stanu naprawianego sprzętu. Możliwe są następujące zdarzenia: - Przyjęto do naprawy; - Wysłano do centrali (w przypadku prowadzenia serwisu centralnego i oddziałów); - Wysłano do gwaranta; - Zwrócono od gwaranta; - Zwrócono z centrali (w przypadku prowadzenia serwisu centralnego i oddziałów); - Naprawiono; - Nie naprawiono; - Wydano System kontroluje chronologię kolejności występowania wymienionych zdarzeń; Na podstawie tych danych można uzyskać informacje statystyczne o czasie przebywania sprzętu w serwisie lub czasie naprawy oraz o naprawach przeterminowanych. Stan sprzętu/historia Do zlecenia można dodawać karty pracy (dla każdej pozycji lub do zlecenia jako całości) więcej w rozdziale Karty Pracy. Do zlecenia można dodawać plan pobrania towarów, produktów, usług lub materiałów (dla każdej pozycji lub do zlecenia jako całości) oraz realizować go przez wystawianie dokumentów więcej w rozdziale Dokumenty sprzedaży oraz wewnętrzne. Zlecenie można sklasyfikować jako: - Naprawa gwarancyjna 3

4 - Naprawa pogwarancyjna - Inna - Nie uznano gwarancji Ponadto zlecenie można opisać cechami (2) wybieranymi z rozwijanej listy. Cechy te może dowolnie definiować użytkownik. Ułatwiają one wyszukiwanie oraz raportowanie. Dla zlecenia remontowego można wydrukować potwierdzenie przyjęcia sprzętu wydruk Zgłoszenia oraz rozliczenie zlecenia po jego wykonaniu Wydruk Zlecenia. 1.2 Zlecenie serwisowe. Stosowane jest, gdy potrzebna jest ewidencja usług serwisowych bez konieczności ewidencji przyjęcia sprzętu. Zlecenie takie nie posiada pozycji. Zlecenie Serwisowe Do zlecenia można dodawać karty pracy więcej w rozdziale Karty Pracy. Do zlecenia można dodawać plan pobrania towarów, produktów, usług lub materiałów oraz realizować go przez wystawianie dokumentów więcej w rozdziale Dokumenty sprzedaży oraz wewnętrzne. Zlecenie można sklasyfikować jako: - Naprawa gwarancyjna - Naprawa pogwarancyjna - Inna - Nie uznano gwarancji 4

5 Ponadto zlecenie można opisać cechami (2) wybieranymi z rozwijanej listy. Cechy te może dowolnie definiować użytkownik. Ułatwiają one wyszukiwanie oraz raportowanie. 1.3 Zlecenie Usługowe ma wszystkie cechy zlecenia serwisowego, nie posiada klasyfikacji podziału na naprawę gwarancyjną, pogwarancyjną, inną. 1.4 Zlecenie kompletacji umożliwia ewidencję prostej kompletacji. Pozwala na wprowadzenie wielu pozycji. Dla każdej z nich można wygenerować związane dokumenty RW pobierające materiały (towary, produkty) oraz dokument PW na przyjęcie produktu kompletacji. Program automatycznie podpowiada koszt przyjęcia jako sumę kosztów pobranych materiałów na dokumentach RW. 2. Dokumenty Sprzedaży oraz wewnętrzne. Ze zleceniem można związać dokumenty CDN XL: Faktury sprzedaży FS Wydania zewnętrzne WZ Paragony PA Rozchody wewnętrzne RW Dokumenty PW (dla kompletacji) 5

6 Dokumenty te mogą być generowane z poziomu zlecenia, lub wcześniej wystawione w CDN XL, a następnie do zlecenia podłączone. Generowanie dokumentów ze zlecenia odbywa się na podstawie planu (pozycji towarów, usług lub materiałów wprowadzonych na zleceniu). Pozycje te mogą generować rezerwacje (blokować towary lub produkty w magazynie do czasu wystawienia dokumentów CDN XL). W każdej chwili widać, które pozycje zostały zrealizowane i w jakiej ilości. Przypisanie pobieranych towarów, produktów, usług oraz materiałów może odbywać się indywidualnie do każdej pozycji zlecenia (dotyczy zleceń remontowych) lub do zlecenia jako całości. Podobnie generowanie dokumentów może odbywać się z poziomu pozycji zlecenia lub zlecenia jako całości. Wygenerowane dokumenty są automatycznie otwierane i podlegają edycji (są w buforze). O ich zatwierdzeniu decyduje użytkownik. Planowane dokumenty zakładka Fakturowanie 6

7 Faktura CDN XL wystawiona automatycznie ze zlecenia Na podstawie dokumentów związanych ze zleceniem następuje rozliczenie zlecenia. Sumowane są wszystkie koszty oraz przychody. Jeden dokument może należeć do wielu zleceń. Jego udział w zleceniu może być procentowy. Program kontroluje, aby nie przekroczyć przypisania do zleceń 100% wartości dokumentu. Rozliczenie zlecenia 7

8 Zlecenie może być rozliczane wg udziału pracowników więcej na ten temat w rozdziale Przychody i kosztów Zleceń z podziałem na Pracowników. 3. Karty Pracy Karta pracy Z każdym zleceniem można wiązać karty pracy pracowników. Służą one do ewidencji rzeczywistego czasu pracy. Na każdej karcie można wprowadzić dowolną liczbę pracowników dokonujących napraw, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz opis wykonanych czynności. Karty Pracy mogą należeć do zlecenia jako całości lub mogą być przypisane do każdej jego pozycji (dotyczy zleceń remontowych). 4. Opis analityczny. Do zlecenia można przypisać pracowników za pomocą opisu analitycznego. Pozwala on na podłączenie do danego zlecenia dowolnej liczby pracowników. Ich sumaryczny udział w zleceniu nie może przekroczyć 100%. Wg tych proporcji będą dzielone przychody i koszty dokumentów związanych ze zleceniem. 5. Przychody i kosztów Zleceń z podziałem na Pracowników Program umożliwia przypisanie przychodów i kosztów prowadzonej działalności gospodarczej do poszczególnych komórek organizacyjnych z dokładnością do pracowników. Podstawową jednostką podlegającą rozliczeniu jest Zlecenie. Analizie podlegają zlecenia wprowadzone w zadanym czasie i posiadające określoną serię (wyróżnik ciągu numeracji). Do zlecenia wiązane są dokumenty CDN XL Dzielone są ich przychody i koszty. Dokumenty generowane dla kompletacji nie biorą udziału w rozliczeniu. Nie ma ograniczenia zakresu dat wiązanych dokumentów (ze zleceniem wystawionym w danym dniu można powiązać dokument wystawiony z dowolną datą). Dokument może być podłączony do zlecenia w określonym udziale (maksymalnie w 100%). Można go więc związać z wieloma zleceniami (na przykład należą- 8

9 cymi do różnych komórek organizacyjnych), jednak program kontroluje, aby w sumie nie zostało przekroczone 100% przypisania (można opisać na niższy procent pozostawiając część do opisania przez inną komórkę). Do zlecenia są przypisani pracownicy. Występują tu dwa sposoby rozliczenia: 1. Udział proporcjonalny do czasu pracy jeżeli na zleceniu są wprowadzone karty pracy o niezerowym czasie pracy, a na nich wskazani pracownicy wykonujący, to wszelkie przychody i koszty takiego zlecenia są dzielone proporcjonalnie do czasu pracy każdego z pracowników. Taki sposób podziału jest automatycznie stosowany, gdy nie ma na danym zleceniu opisu analitycznego. 2. Rozliczenie wg opisu analitycznego stosowane automatycznie, gdy jest choć jedna pozycja opisu. Przypisanie wg czasu przepracowanego lub opisu analitycznego mnoży się z udziałem procentowym dokumentu w zleceniu. Program umożliwia wprowadzanie kosztów wynagrodzeń każdego z pracowników w rozbiciu na poszczególne miesiące i generowanie zestawienia porównującego uzyskane przychody lub usługi + marża do kosztów wynagrodzeń dla każdego miesiąca lub narastająco. Marcin Markowicz Kierownik Działu Wdrożeń ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o Rzeszów, ul. Rejtana 55 tel ,

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika modułu Transport, części systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania Zintegrowany system zarządzania SFSQL 2011 ALFA STUDO - SOFTWARE-FREUS Wersja: stolarka otworowa (wer. 2011-10-16 ) Zawartość SYSTEM SFSQL SCHEMAT POGLĄDOWY... 4 Przykładowy obieg dokumentów stolarka otworowa...

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowych panelach meldunkowych Rejestr wykonania operacji (start-stop) - zasoby i Rejestr wykonania operacji

Bardziej szczegółowo