SMS SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS..."

Transkrypt

1 SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

2 Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010? Instalacja Ustawianie daty i czasu Rozmowy telefoniczne Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS Odczytywanie wiadomości SMS Książka telefoniczna Szybkie wybieranie numerów klawisze M1 - M6: Identyfikacja nr tel Ustawienia telefonu Sterowanie systemem alarmowym Wymiana baterii Rozwiązywanie problemów Specyfikacja techniczna Gwarancja... 8 SMS

3 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010? Telefon SMS-8010 został zaprojektowany w celu łatwego i szybkiego pisania wiadomości SMS oraz wykonywania rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu sieci GSM. Urządzenie wchodzi w skład systemu alarmowego Jablotron wyposażonego w moduł komunikacji GSM. Telefon umożliwia: Wykonywanie połączeń telefonicznych korzystanie z zestawu głośnomówiącego Pisanie wiadomości SMS przy użyciu klawiatury typu QWERTY Odczytywanie i zapisywanie otrzymanych wiadomości SMS (maks. 40 wiadomości) Identyfikację numeru telefonu, z którego wykonywane jest połączenie Korzystanie z książki telefonicznej (maks. 80 nr tel. z imieniem i nazwiskiem) Rys. 1 Opis klawiszy telefonu Rys. 2 Schemat podłączenia telefonu SMS

4 2. Instalacja 1. Na tylniej części obudowy otwórz klapkę i włóż baterie (3x baterie alkaiczne AAA). Z telefonu można również korzystać bez baterii podłączając go do zasilania poprzez dołączony zasilacz. 2. Podłącz linię telefoniczną (do JA-60GSM) i zasilanie (na wyświetlaczu pojawi się menu wyboru języka). 3. Używając przycisków i wybierz język, a następnie wciśnij klawisz. 4. Na wyświetlaczu zobaczysz 00/00 00:00. Ustaw datę i czas patrz rozdział Ustawianie daty i czasu 1. Podnieś słuchawkę lub wciśnij klawisz zestawu głośno mówiącego. 2. Potwierdź "DATĘ (DD/MM)" klawiszem. 3. Korzystając z klawiatury numerycznej wybierz dzień i miesiąc (DD/MM) a następnie wciśnij. 4. Przewiń menu przyciskiem i ustaw godzinę (HH/MM) a następnie potwierdź przyciskiem. 5. Korzystając z klawiatury numerycznej wybierz godzinę i minutę (HH/MM) a następnie wciśnij klawisz. Po ustawieniu daty i czasu wciśnij. 4. Rozmowy telefoniczne Aby odebrać połączenie telefoniczne, podnieś słuchawkę lub wciśnij. Wykonywanie połączeń telefonicznych: 1. Podnieś słuchawkę lub chcąc korzystać z zestawu głośno mówiącego wciśnij. 2. Wybierz na klawiaturze numerycznej nr tel. lub wciśnij klawisz skrótu M1 ~ M6 a następnie czekaj na połączenie. Wykonywanie połączeń przy wykorzystaniu książki telefonicznej: Jeżeli nr tel. jest już zapisany w twojej książce telefonicznej wówczas: 1. Używając klawiszy wybierz nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić (istnieje szybsza metoda znalezienia danego nazwiska poprzez wpisanie pierwszych liter nazwiska na klawiaturze telefonu). 2. Podnieś słuchawkę lub jeżeli chcesz skorzystać z zestawu głośno mówiącego wciśnij i zaczekaj na połączenie. Możesz również zadzwonić bezpośrednio pod nr tel., z którego odebrałeś wiadomość SMS lub masz w pamięci telefonu połączenie nie odebrane podnosząc słuchawkę w trakcie odczytywania wiadomości lub przeglądając listę połączeń nieodebranych. Rozmowa telefoniczna zostanie zakończona po odłożeniu słuchawki lub po wciśnięciu klawisza. 5. Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS 1. Wciśnij klawisz i napisz tekst wiadomości. Aby napisać pojedynczy znak dużą literą wciśnij klawisz. Jeżeli chcesz napisać całą wiadomość dużymi literami wciśnij i przytrzymaj przycisk. Włączenie dużych liter jest wskazywane na wyświetlaczu w prawym górnym rogu literą A. Wciśnij klawisz aby otworzyć specjalne menu ze znakami, przy użyciu przycisków kierunkowych (strzałek) wybierz dany symbol i wciśnij. Wciśnięcie klawisza spowoduje skasowanie znaku na lewo od kursora. Wciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje wykasowanie całej wiadomości. 2. Po wciśnięciu klawisza, pojawi się ekran, na którym należy wpisać nr tel. Adresata wiadomości. SMS

5 3. Wpisz nr te. Lub wybierz z książki telefonicznej aby otworzyć książkę telefoniczną wciśnij klawisz i przyciskami wybierz dany nr dla potwierdzenia wciśnij. 4. Aby wysłać wiadomość wciśnij. Wiadomość SMS zostanie wysłana, a na wyświetlaczu pojawi się informacja Wysłano wiadomość. Tekst wysłanej wiadomości zostanie zapisany w folderze: wiadomości wysłane. 6. Odczytywanie wiadomości SMS Po otrzymaniu nowej wiadomości telefon wyda krótki sygnał dźwiękowy, dioda LED zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi się informacja (np. 1 nowa wiadomość). 1. Aby przeczytać otrzymaną wiadomość wciśnij klawisz. Możesz przewinąć tekst używając klawiszy. 2. Podczas odczytywania wiadomości wciśnij klawisz aby uzyskać poniższe menu (możesz je przewijać klawiszami ): ODPOWIEDZ (aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości), WYŚLIJ (aby wysłać otrzymaną wiadomość do innych osób), WYKASUJ (aby skasować wiadomość, która jest odczytywana), WYKASUJ WSZYSTKIE (aby skasować wszystkie wiadomości), ZADZWOŃ (aby zadzwonić do nadawcy wiadomości), ZAPISZ NR TEL. (aby zapisać nr tel. Nadawcy wiadomości), SZCZEGÓŁY (aby zobaczyć szczegóły wiadomości nr tel. Nadawcy, czas otrzymania wiadomości). Potwierdź wybraną opcję klawiszem. Aby ponownie przeczytać, wcześniej już odczytane, wiadomości SMS: 1. Wciśnij. 2. Korzystając z klawiszy wybierz "WIADOMOŚCI OTRZYMANE" lub "WIADOMOŚCI WYSŁANE". 3. Potwierdź stosując klawisz. 4. Używając przycisków wybierz wiadomość, którą chcesz ponownie przeczytać i wciśnij. 5. Możesz przewijać tekst klawiszami. 6. Aby wybrać menu opcji (odpowiedz, wyślij,...) wciśnij klawisz. Możesz zakończyć czytanie wiadomości klawiszem. Pamięć wiadomości SMS Telefon SMS-8010 posiada pamięć 40 ostatnich wiadomości SMS (odebranych i wysłanych). Jeżeli pamięć jest pełna, otrzymując nową wiadomość automatycznie zostanie wykasowany najstarszy SMS. Każda wiadomość może mieć maks. 160 znaków. 7. Książka telefoniczna 1. Aby otworzyć książkę tel. wciśnij - możesz przewijać listę nazwisk klawiszami. 2. Aby uzyskać poniższe opcje wciśnij klawisz : Wybierz (aby nawiązań połączenie tel. z wybranym nr), Nowy kontakt (aby dodać nowy nr tel. do książki tel.), Edycja (aby zmienić wybrany nr), SMS

6 Wyślij SMS (aby wysłać wiadomość SMS do wybranego nr tel.), Wykasuj (aby skasować wybrany nr). Potwierdź wybór klawiszem. Nr tel. powinien być zapisany do książki w standardzie międzynarodowym, np , w innym przypadku w momencie połączenia tel. z numeru wpisanego w książce tel. na wyświetlaczu nie zostanie pokazane imię i nazwisko właściciela nr 8. Szybkie wybieranie numerów klawisze M1 - M6: Zapisywanie nr tel. pod klawiszem skrótu: 1. Wciśnij klawisz (np. M1), pojawi się okno dialogowe "nr tel.:". 2. Wpisz nr tel. i wciśnij. Zmiana nr tel. Pod klawiszami M1 - M6: 1. Wciśnij i przytrzymaj klawisz (np. M1) aż wyświetli się Nr tel.:nnnnnn. 2. Wykasuj nr tel. klawiszem. 3. Wpisz nowy nr tel. i potwierdź przyciskiem. 9. Identyfikacja nr tel. Jeżeli nie odbierzesz połączenia tel. zaświeci się dioda LED, a na wyświetlaczy pokaże się informacja, np.: 1 połączenie nieodebrane. Nie odebrane połączenia mogą być wyświetlone (podglądnięte) poprzez wciśnięcie klawisza. Przeglądanie połączeń telefonicznych: W telefonie może znajdować się historia ostatnich 50 połączeń (odebranych, nieodebranych, nawiązanych). Rozmowy mogą być wyświetlone w następujący sposób: 1. Wciśnij klawisz, i przyciskami wybierz jedną z poniższych opcji Połączenia nieodebrane Połączenia przychodzące Połączenia wychodzące 2. Aby otworzyć jedną z wyżej wymienionych list wciśnij klawisz, a następnie klawiszami wybierz dane połączenie. 3. Aby otworzyć menu opcji wciśnij klawisz : Wybierz (aby nawiązać połączenie tel. z wybranym nr), Wyślij SMS (aby napisać wiadomość SMS), Wykasuj (aby wykasować dane połączenie), Szczegóły (kto dzwonił i kiedy aby wyjść z tej opcji wciśnij klawisz ), Zapisz nr tel. (aby zapisać nr tel. do książki tel.), Wykasuj wszystkie (wykasowane zostaną wszystkie numery z danej listy), Potwierdź wybór klawiszem. 10. Ustawienia telefonu Wciśnij aby wejść do menu, klawiszami możesz wybrać jedną z poniższych opcji a następnie potwierdzić wybór klawiszem.: DATA (DD/MM) ustawienie daty, CZAS ustawienie czasu POZIOM GŁOŚNOŚCI DZWONKA dostosowanie poziomu dzwonka klawiszami, (3 poziomy), SMS

7 KONTRAST LCD dostosowanie kontrastu wyświetlacza przyciskami, (8 poziomów), NR CENTRUM SMS (TX) aby móc wysyłać wiadomości SMS należy ustawić numer centrum SMS. W przypadku zastosowania telefonu z systemem alarmowym Jablotron, w pozycji tej należy wpisać 1111 (w innych przypadkach należy skontaktować się z operatorem NR CENTRUM SMS (RX) aby móc odbierać wiadomości SMS należy ustawić numer centrum SMS. W przypadku zastosowania telefonu z systemem alarmowym Jablotron, w pozycji tej należy wpisać 1111 (w innych przypadkach należy skontaktować się z operatorem, DŹWIĘK KLAWISZY włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy przyciskiem, JĘZYK wybór języka. 11. Sterowanie systemem alarmowym Jeżeli telefon SMS-8010 podłączony jest do dialera JA-60GSM, może również sterować systemem alarmowym. Patrz - instrukcja do JA-60GSM. 12. Wymiana baterii Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się informacja o słabym stanie baterii, wymień baterie jak najszybciej. Do telefonu należy stosować tylko baterie alkaiczne (3 x AAA). Podczas wymiany baterii należy wyłączyć linię telefoniczną. 13. Rozwiązywanie problemów Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia się nr tel., z którego odbierane jest połączenie telefoniczne, wiadomość SMS, wprowadź: 1. Czy linia telefoniczna jest w pełni sprawna (spróbuj nawiązań połączenie telefoniczne). Jeżeli linia telefoniczna nie jest sprawna sprawdź podłączenie przewodów telefonicznych. 2. Jeżeli nr centrum SMS jest prawidłowo ustawione: a) Wciśnij, przy pomocy klawiszy przewiń do numer centrum SMS (TX), i wciśnij. b) Jeżeli SMS-8010 jest podłączony do modułu GSM, numery TX i RX muszą być ustawione na Jeżeli funkcja odbioru wiadomości SMS nie działa, najprawdopodobniej telefon został odłączony od dialera GSM. W takiej sytuacji wyślij wiadomość SMS z telefonu aby automatycznie aktywować odbiór wiadomość SMS. W przypadku jakichkolwiek innych problemów skontaktuj się ze sprzedawca. 14. Specyfikacja techniczna Zasilanie 3 x baterie alkaiczne 1,5V typu AAA Przez zasilacz 6V, 150mA Standard komunikacji PSTN, FSK V.23, Protokół 1 zgodnie z ETSI Pamięć 40 wiadomości (odebranych i wysłanych) maks. 160 znaków w jednej wiadomości SMS 50 ostatnich połączeń (odebranych, nawiązanych, nieodebranych) 80 nr tel. i nazwisk w książce telefonicznej (maks. 24 cyfry, 16 znaków) Środowisko pracy -10 C do +40 C SMS

8 15. Gwarancja Produkt jest objęty bezpłatną gwarancją przez okres 2 lat. Warunki gwarancji: Produkt może być objęty gwarancją tylko w przypadku dostarczenia go wraz z paragonem (FV) zakupu. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz elementów innych producentów (np. Karta SIM). SMS

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

EVOLVE EASY - GX440. www.evolve.cz

EVOLVE EASY - GX440. www.evolve.cz EVOLVE EASY - GX440 www.evolve.cz Informacje dotyczące bezpieczeństwa Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Postępowanie niezgodne z podanymi informacjami może być niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Siemens. Życzymy przyjemnego użytkowania i satysfakcji z nabycia. Czytając uważnie ten przewodnik

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wideotelefon Instrukcja obsługi

Wideotelefon Instrukcja obsługi Wideotelefon Instrukcja obsługi Spis tres ci 1. Wideotelefon ACN...4 1-1. Części składowe wideotelefonu...4 1-2. Instrukcje bezpieczeństwa...5 1-3. Informacje podstawowe...6 1-4. Instalacja...8 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi Avena 135/135 Duo Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi zawiera uwagi o bezpieczeństwie! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwagi

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

iphone Podręcznik użytkownika iphone'a i iphone'a 3G

iphone Podręcznik użytkownika iphone'a i iphone'a 3G iphone Podręcznik użytkownika iphone'a i iphone'a 3G Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Aktywacja iphone'a 6 Zmiana telefonu z poprzedniej wersji iphone'a 6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Z320. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Instrukcja obsługi Z320. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Instrukcja obsługi Z320 Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson Z320. Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Aby uzyskać bezpłatne miejsce do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Krótki opis Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego GSM Cat B25. W niniejszym podręczniku znajduje się opis wszystkich

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 300

Instrukcja obsługi Nokia 300 Instrukcja obsługi Nokia 300 Wydanie 1.2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Wkładanie karty SIM i baterii 5 Wkładanie karty pamięci 7 Ładowanie baterii 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo