Modele obsługi klientów biznesowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele obsługi klientów biznesowych"

Transkrypt

1 Wykład: Modele obsługi klientów biznesowych

2 Przychody i zyski największych korporacji, 2010

3 Segmentacja klientów korporacyjnych w Citigroup Citigroup dzieli klientów korporacyjnych na 3 grupy: 1. korporacje międzynarodowe, 2. korporacje o zasięgu lokalnym 3. małe i średnie firmy.

4 Integracja bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Duże korporacje wykazują zapotrzebowanie zarówno na produkty bankowości korporacyjnej (kredyty, depozyty, finansowanie projektów), jak też na produkty bankowości inwestycyjnej (instrumenty własnościowe i dłużne). Banki, które prowadzą sprzedaż krzyżową produktów korporacyjnych i inwestycyjnych są bardziej rentowne niż te, które tego nie robią. Według Boston Consulting Group sprzedaż obu rodzajów produktów jest warunkiem koniecznym, aby bank uzyskał wskaźnik ROE powyżej 20% w obsłudze klientów korporacyjnych.

5 Citigroup Bank uniwersalny utworzony w październiku 1998 w wyniku fuzji Citicorp i Travelers Group Inc. Wartość aktywów banku przekracza w 2001 r. 900 mld USD, a wartość giełdowa na początku 2002 r. sięga 263 mld USD.

6 Citigroup - wskaźniki na koniec 2008 r. Straty sięgające 8,29 mld USD Aktywa zagrożone 306 mld USD Aktywa pozabilansowe 1,23 bln USD (z czego 667 mld w mortgage-related securities) Wartość giełdowa: 20,5 mld USD

7

8 Liczba dużych przedsiębiorstw w Polsce Źródło: PARP, 2010.

9 Osoby podejmujące decyzje o wyborze dostawcy olejów silnikowych w bazach transportowych Osoby podejmujące decyzje % baz transportowych n = 397 dyrektor /prezes/ właściciel 54% kierownik bazy 18% dyrektor ds. technicznych 14% kierowcy 12% kierownik działu zaopatrzenia 11% kierownik stacji obsługi 10% komisja przetargowa 4% główny księgowy 1% inne osoby* 10%

10 Corporate banking w Kanadzie W Kanadzie duże korporacje (o przeciętnych obrotach = 9 mld $) korzystają z reguły z kilku banków (89% współpracuje z minimum 5 bankami, a 11% z 2-4 bankami). Duże firmy chętnie współpracują z dużymi bankami przy poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, commercial papers itp.) oraz w trakcie realizacji transakcji międzynarodowych. Jednak wybierając bank zajmujący się doradztwem finansowym, doradztwem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz doradztwem w dziedzinie dostępu do rynków zagranicznych, korporacje kanadyjskie patrzą bardziej na wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie niż na wielkość banku. Źródło: Corporate Banking Relationship in Canada: The CFO View. 1998

11 Rola kredytów w budowie relacji Korporacje ze względu na skalę, zakres i geograficzny zasięg działania korzystają z kilkudziesięciu produktów finansowych. Dla korporacji szczególnie ważne jest uzyskanie zewnętrznego finansowania projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie bieżącej płynności. Dlatego cenią te banki, które mogą im zaoferować kredyty inwestycyjne oraz obrotowe. Liczy się także pomoc w pozyskiwaniu środków z rynku kapitałowego.

12 Badania Citigroup pokazują, że klienci korporacyjni najchętniej dodatkowe usługi powierzają dostawcy produktów kredytowych

13 Znaczenie różnych elementów usług bankowych opinie klientów korporacyjnych (Szwecja) Oceniany element usług Znaczenie danego elementu (odsetek ocen) Bardzo ważny Ważny Nieważny Wysoki poziom zaufania Niskie koszty kredytu Zdolności adaptacyjne / elastyczność Bliskie kontakty z menedżerami banku Szybkość podejmowania decyzji Doradztwo i usługi dodatkowe Źródło:M. Zineldin: Bank-company interactions and relationships, 1995.

14 Relationship management w HSBC

15 HSBC szczególną wagę przywiązuje do obsługi korporacji międzynarodowych. Bank znajduje się w czołówce rankingów produktowych w tym segmencie rynku i chce dalej wzmacniać pozycję CIBM (Corporate, Ivestment Banking and Markets). W samej Wielkiej Brytanii stworzono sieć 22 Corporate Banking Centres nastawionych na obsługę średnich korporacji [o obrotach powyżej 25 mln funtów]. W centrach tych pracują obecnie najwyższej klasy specjaliści (senior bankers). Każde centrum kierowane jest przez regionalnego dyrektora ds. bankowości korporacyjnej, w którego gestii jest m.in. podejmowanie decyzji kredytowych (co znacznie przyspiesza procedury). Zgodnie z nową polityką banku, grupa menedżerów opiekujących się klientami ma być utrzymywana na swoich stanowiskach przez minimum 3 lata (tak, aby utrzymać ciągłość współpracy z kluczowymi klientami).

16 Rola GRM w HSBC Global Relationship Managers są odpowiedzialni za: - rozwój bliskich relacji z pracownikami najwyższego szczebla w pionach finansowych obsługiwanych korporacji (Chief Financial Officer), - dogłębne poznanie specyfiki środowiska biznesowego, w jakim działa klient (chodzi o specjalistyczną wiedzę branżową), -przygotowywanie zindywidualizowanej oferty (szczególnie produktów kredytowych oraz innych służących finansowaniu rozwoju) mającej sprostać zarówno krótkookresowym, jak i długookresowym potrzebom klienta, - nadzorowanie pracy tzw. Client Service Team zajmującego się bieżącą obsługą korporacji.

17 Wyniki badania 1. Kontakt osobisty z Doradcą 80% respondentów reprezentujących segment korporacji zna osobiście Account Managera. 2. Częstotliwość odwiedzin Doradcy W ciągu ostatnich 12 miesięcy 34% firm nie zostało odwiedzonych przez Doradców. 35% firm zostało odwiedzonych przez Doradcę 1-3 razy, a 32% firm więcej niż 3 razy. 3. Łatwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z Doradcą 80% respondentów deklaruje, że z Doradcą można łatwo kontaktować się telefonicznie lub przez .

18 100% 90% 21,7% 80% 37,0% 33,3% 31,6% 70% 60% 34,8% 50% 40% 29,7% 37,3% 34,7% % 20% 33,4% 29,4% 43,5% 33,7% 10% 0% Wrocław Poznań Warszawa Ogółem Częstotliwość odwiedzin Doradcy Klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy

19 0,0% 3,7% 5,0% 7,8% 25,5% 26,1% 29,6% 29,7% 33,3% 31,7% 35,3% 34,8% 40,7% 41,2% 42,6% 47,8% 60,0% 50,0% 40,0% kontakt osobisty 30,0% kontakt telefoniczny kontakt via 20,0% nie mam zdania/ jest mi to obojętne 10,0% 0,0% Wrocław Poznań Warszawa Ogółem Preferowany kontakt z Doradcą

20 100% 90% 80% 70% 15% 21% 6% 11% 0% 0% 53% 7% 11% 7% 60% bardzo niezadowolony 50% 40% 21% 69% 54% niezadowolony nie mam zdania zadowolony bardzo zadowolony 30% 20% 41% 47% 10% 0% 14% 21% 3% Ogółem Poziom satysfakcji komunikacja z Doradcą Klienta w zależności od częstotliwości kontaktu z Doradcą

21 Najlepszy bank reakcja na potrzeby klientów wprowadza szybko wszystkie nowinki techniczne i produktowe bank daje szybką odpowiedź, dostosowuje ofertę do warunków bank wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, oferuje produkty niestandardowe próbuje docierać do wąskich segmentów rynkowych, definiuje potrzeby klientów i stara się reagować natychmiastowe działanie na potrzeby zgłaszane przez gminę bank uwzględnia potrzeby klientów np. uruchomił kasę w budynku urzędu

22 Elastyczność banku w wyniku bardzo dobrej współpracy bank obsługuje ponad 60% naszych potrzeb można negocjować warunki kredytowe, spełnia większość naszych oczekiwań w zakresie terminów spłaty kredytów, odsetek, przyjmuje nasze propozycje w zakresie sposobu naliczania odsetek, rodzajów zabezpieczeń itp. przyjmuje do realizacji tematy, których wcześniej nie prowadził, dostosowując się do potrzeb klientów duże możliwości w eliminacji wymogów formalnych nie ma niemożliwych produktów - każda oferta jest dokładnie analizowana przez bank

23 Życzenia odnośnie pracy departamentu bankowości korporacyjnej lepsza, ściślejsza współpraca doradcy z firmą na początek częste kontakty chciałabym, aby pracownicy banku mieli więcej czasu dla klientów, aby można było łatwiej się dodzwonić do doradcy lub zostawić mu informację z prośbą o kontakt ustalenie jednej osoby po stronie banku, która w całości prowadziłaby moją firmę i była dostępna pod telefonem większy kontakt pracowników departamentu z klientem w zakresie nowych produktów, nowej struktury organizacyjnej, aby dobra znajomość naszej korporacji podpowiadała pracownikom banku możliwe w naszej pracy rozwiązania (kreatywność)

24 Zwiększenie elastyczności banku we współpracy z klientami aby być zadowolonym z czegokolwiek, musi być zrozumienie potrzeb klienta (ze względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności) bardzo dostępny i otwarty na różne propozycje, ale stosunkowo mało skuteczny we wdrażaniu wynegocjowanych warunków w różnych oddziałach banku, z którymi współpracujemy, co zmusza nas do ciągłego monitorowania i egzekwowania tych warunków pożądane byłoby zwiększenie elastyczności i dopasowania produktów do potrzeb zgłaszanych przez klienta przyspieszenie procedur w podejmowaniu decyzji (np. związanych z zarządzaniem czynnościami kredytowymi)

25 Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON (w mln) Źródło: PARP, 2010.

26 Liczba przedsiębiorstw aktywnych w latach Źródło: PARP, 2010.

27 Struktura liczby przedsiębiorstw aktywnych wg klas wielkości (w %) Źródło: PARP, 2010.

28 Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych i zlikwidowanych Źródło: PARP, 2010.

29 Wskaźnik przeżycia do 2009 r. przedsiębiorstw powstałych w latach (w %) Wskaźniki przeżycia pierwszego roku Źródło: PARP, 2010.

30 Przychody ogółem i koszty ogółem w sektorze przedsiębiorstw, (w mld zł) Źródło: PARP, 2010.

31 Wynik finansowy brutto w sektorze przedsiębiorstw, (w mld zł) MSP Duże firmy Źródło: PARP, 2010.

32 Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw, (w %) Duże firmy Źródło: PARP, 2010.

33 Kredyty z utratą wartości, IX.2011 Wskaźnik Segment Duże firmy Małe i średnie firmy Kredyty ogółem (w mln zł) Kredyty z utratą wartości (w mln zł) % kredytów z utratą wartości 8,3% 12,4% Źródło: NBP, 2011.

34 Osoby podejmujące ostateczną decyzję o wyborze oferty usług finansowych, 2011 Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP 2011

35

36

37

38

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. Sukces bez granic w sercu Europy

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. Sukces bez granic w sercu Europy A Member of HVB Group Sprawozdanie Roczne 2003 Sukces bez granic w sercu Europy Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (mln Euro) 2003 Zmiana 2002 Zmiana 2001 Wynik z tytułu odsetek po

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo