Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej"

Transkrypt

1 Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wąskim rozumieniu bankowość korporacyjna koncentruje się jednak najczęściej na obsłudze wybranych podmiotów, najbardziej znaczących z punktu widzenia strategii banku. Podręcznik odnosi się do tego węższego ujęcia bankowości korporacyjnej, niemniej charakterystyka niektórych produktów bankowych ma wymiar bardziej uniwersalny aniżeli zakres przedmiotowy operacji zaliczanych tylko do bankowości korporacyjnej sensu stricte. Celem opracowania jest dostarczenie podstawowego zakresu wiedzy zarówno z zakresu teorii bankowości korporacyjnej, jak i współczesnej praktyki bankowej w tym względzie. Zakres podjętych w pracy zagadnień i ich forma prezentacji są dostosowane do wymogów struktury wykładu o tym samym tytule na pierwszym stopniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość (specjalność: bankowość). Ukierunkowano je też na realizację przyjętych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) ujętych w obowiązujących od niedawna krajowych ramach kwalifikacji dla tego kierunku. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja S. Wiatra stanowi zbiorowy dorobek pracowników naukowych o bogatych kontaktach zawodowych i badawczych związanych z praktyką bankową, rekrutujących się z Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Choć książka ma w swym zamyśle charakter podręcznikowy, to biorąc pod uwagę tematykę oraz sposób ujęcia wielu problemów, a także relatywny niedostatek podejmowania w innych pracach tej tematyki (zwykle rozproszonej) można mieć nadzieję, że zainteresuje ona szerszy krąg odbiorców nie tylko studentów kierunku finanse i rachunkowość, ale także słuchaczy kierunków zarządzanie czy też praktyków gospodarczych przedsiębiorców, finansistów i bankowców. Spis treści: Wstęp Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności banków bankowość korporacyjna 1.3. Zakres przedmiotowy i obsługa klientów bankowości korporacyjnej 1.4. System organizacji pionów i obsługi klientów korporacyjnych 1.5. Bank a przedsiębiorstwo zaufanie w biznesie Bankowość relacyjna i transakcyjna Zaufanie w relacjach biznesowych różnice podejść Podsumowanie Część II

2 USŁUGI PŁATNICZE I ROZLICZENIOWE W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 2 Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem 2.1. Aspekty prawne otwierania rachunku bankowego przez przedsiębiorstwo 2.2. Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 2.3. Oznaczenia rachunków bankowych 2.4. Wybór rachunku firmowego kwestie praktyczne Rozdział 3 Usługi zarządzania płynnością (cash management) 3.1. Istota usług cash management 3.2. Klasy systemów cash management 3.3. Produkty i usługi cash management Usługi konsolidacji sald (cash pooling) Klasyfikacja usług cash poolingu Prawno-podatkowe aspekty cash poolingu System płatności masowych (collect) Rozdział 4 Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe 4.1. Podstawowe pojęcia 4.2. System obsługi płatności w Polsce Rada ds. Systemu Płatniczego 4.3. Procedury rozliczeń System ELIXIR System SORBNET 4.4. Formy rozliczeń pieniężnych wykorzystywane przez podmioty niebankowe Operacje bezgotówkowe Pozostałe operacje Rozdział 5 Jednolity Rynek Płatności w Europie (SEPA) 5.1. Istota SEPA 5.2. Podstawy prawne SEPA 5.3. Instrumenty SEPA Polecenie przelewu SEPA Polecenie zapłaty SEPA Karty płatnicze SEPA Innowacje w płatnościach 5.4. Korzyści i wady systemu SEPA

3 Rozdział 6 Zagraniczne operacje finansowania handlu 6.1. Bank jako pośrednik finansowy w obrocie międzynarodowym przedsiębiorstw 6.2. Bankowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym Bezwarunkowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym Warunkowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym Rozdział 7 Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie 7.1. Definicja i systematyka ryzyka walutowego 7.2. Metody i narzędzia pomiaru ryzyka walutowego Pozycja walutowa Miary ryzyka walutowego Miary zmienności 7.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym Metody tradycyjne Metody nowoczesne Część III KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział 8 Istota i rodzaje kredytów korporacyjnych 8.1. Pojęcie i istota kredytu bankowego 8.2. Rodzaje korporacyjnych kredytów bankowych 8.3. Finansowe warunki kredytowania 8.4. Przebieg procesu kredytowania przedsiębiorstw Rozdział 9 Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa ustalanie ratingu kredytowego 9.1. Relacje bank przedsiębiorstwo w toku nadawania ratingu 9.2. Rating kredytowy praktyczny model wyznaczania ryzyka Ogólna charakterystyka modelu Rozdział 10 Ocena korporacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych wg standardów bankowych Feasibility study jako źródło informacji o projekcie Metody oceny efektywności korporacyjnych projektów inwestycyjnych Ryzyko transakcji kredytowej i jego zabezpieczenia Rozdział 11 Konsorcjum kredytowe

4 11.1. Typologia konsorcjów oraz przesłanki ich tworzenia Etapy syndykacji Funkcje konsorcjantów Dokumentacja prawna oraz spektrum produktów bankowych podlegających syndykacji Zasady demokracji konsorcjalnej Rentowność konsorcjów kredytowych Część IV BANKOWE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH FINANSOWYCH Rozdział 12 Bank na rynku instrumentów dłużnych Rodzaje papierów dłużnych Organizacja rynku instrumentów dłużnych Rola banku w procesie emisji obligacji Rozdział 13 Organizacja emisji akcji Istota akcji Zalety i wady finansowania kapitałem własnym oraz upublicznienia spółki Doradcy w emisji akcji Etapy organizacji emisji akcji Prospekt emisyjny Gwarantowanie emisji Rozdział 14 Sekurytyzacja aktywów Istota sekurytyzacji Uczestnicy transakcji Przebieg transakcji Sekurytyzowane aktywa Prawne aspekty transakcji Metody podnoszenia ratingu Koszty, zalety i wady sekurytyzacji Sekurytyzacja syntetyczna Część V ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział 15 Gwarancje i poręczenia bankowe

5 15.1. Umowa gwarancji bankowej Cechy i rodzaje gwarancji bankowych Charakterystyka i podstawy prawne gwarancji bankowej Załącznik 1. Wzór umowy gwarancji bankowej Rozdział 16 Operacje wekslowe Pojęcie, funkcje i rodzaje weksli Mechanizmy dyskonta weksla Słownik wybranych pojęć wekslowych Rozdział 17 Usługi faktoringu i forfaitingu Istota faktoringu Rodzaje faktoringu Rodzaje faktoringu ze względu na umiejscowienie ryzyka Rodzaje faktoringu ze względu na moment zapłaty Rodzaje faktoringu ze względu na przedmiot umowy Rodzaje faktoringu ze względu na jawność transakcji Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg terytorialny Funkcje faktoringu Funkcja finansująca faktoring Funkcja administracyjna faktoringu Funkcja zabezpieczająca faktoring Funkcje dodatkowe faktoringu Opłaty faktoringowe Faktoring a forfaiting i kredyt obrotowy Ograniczenia faktoringu Rozdział 18 Usługi leasingowe Istota leasingu Definicja leasingu według UNIDROIT Definicja leasingu według Kodeksu cywilnego Rodzaje leasingu Porównanie leasingu operacyjnego z kredytem Część VI KORPORACYJNA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Rozdział 19 Systemy office banking

6 19.1. Ewolucja systemów bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw Istota systemów office banking Funkcjonalność office banking na przykładzie MultiCash Rozdział 20 Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw Istota i przesłanki rozwoju systemu bankowości internetowej Funkcjonalność bankowości internetowej dla przedsiębiorstw poziom podstawowy Podstawowa funkcjonalność procesowa Podstawowa funkcjonalność produktowa Funkcjonalność bankowości internetowej dla przedsiębiorstw poziom zaawansowany Zaawansowana funkcjonalność procesowa Zaawansowana funkcjonalność produktowa E-fakturowanie w systemach bankowości elektronicznej (EBPP) Rozdział 21 Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne Istota metod kryptograficznych Kryptografia symetryczna Kryptografia asymetryczna Koncepcja bezpiecznego podpisu elektronicznego Istota i klasyfikacja podpisów elektronicznych Funkcje podpisu elektronicznego Procedura złożenia podpisu elektronicznego Usługa znakowania czasem Infrastruktura klucza publicznego Rozdział 22 Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień Istota systemu uprawnień Uprawnienia funkcjonalne Uprawnienia do funkcji systemu Uprawnienia do rachunków bankowych Grupy i schematy akceptacji Uprawnienia techniczne Uprawnienia do baz danych i wprowadzania zleceń Uprawnienia administracyjne Ograniczenia dostępu do systemu

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej 1. Rynek finansowy i jego segmenty Postępujący proces globalizacji współczesnych rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Redaktor prowadzący. Renata Włodek. Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved.

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Redaktor prowadzący. Renata Włodek. Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved. Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska Wydawca Recenzent Grzegorz Prof. zw. dr Jarecki hab. Leokadia Oręziak Redaktor Wydawca prowadzący Janina Kamila Burek Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Michał Grudziński CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO Wstęp Przedsiębiorstwo do sprawnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH I INWESTYCYJNYCH 1. Jakie są obowiązki i prawa Kredytobiorcy i Kredytodawcy, jaka jest rola warunków dodatkowych (tzw. covenants) zawartych w umowie kredytu? 2.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim

Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Rozprawa doktorska na temat: Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo