BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -"

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

2 Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% % Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost przychodów: poprawa wyniku prowizyjnego +20% r/r, + 25 mln zł poprawa wyniku na działalności skarbcowej +33% r/r, +19 mln zł Rekomendacja dywidendy Spadek kosztów działania Banku o 13% r/r (49 mln zł)ł Poprawa wskaźników: Koszty/ Dochody do poziomu 54% (z 63%) ROE do poziomu 11% z 9% ROA do poziomu 1,6% z 1,1% Spadek kosztów ryzyka kredytowego spadek odpisów netto o 75 mln zł - 2 -

3 Zysk netto 1 kw r. w odniesieniu do 1 kw r. /mln zł/ ZYSK NETTO 1Q 2009 Odsetki Prowizje Dział. Skarbcowa Pozostałe składniki przychodów Koszty Odpisy netto Podatek Pozostałe ZYSK NETTO 1Q % 20% 19 mln 13% 75 mln (1Q10/1Q09) Wynik z tytułu odsetek (1Q10/1Q09) Wynik z tytułu prowizji (1Q10/1Q09) Działalność skarbcowa (1Q10/1Q09) Koszty i amortyzacja (1Q10/1Q09) Odpisy netto - 3 -

4 Zysk netto 1 kw r. w odniesieniu do 4 kw r. /mln zł/ ZYSK NETTO 4Q 2009 Odsetki Prowizje Dział. Skarbcowa Pozostałe składniki przychodów Koszty Odpisy netto Podatek Pozostałe ZYSK NETTO 1Q % 1% 23 mln 1 mln 80 mln (1Q10/4Q09) Wynik z tytułu odsetek (1Q10/4Q09) Wynik z tytułu prowizji (1Q10/4Q09) Działalność skarbcowa (1Q10/4Q09) Koszty i amortyzacja (1Q10/4Q09) Odpisy netto - 4 -

5 Rosnąca marŝa odsetkowa Wynik z tytułu odsetek i marŝa odsetkowa 15% (1Q10/1Q09) Przychody od kredytów sektora niefinansowego 7% (1Q10/4Q09) Przychody od portfela dłuŝnych papierów wartościowych 4% (1Q10/4Q09) Koszty depozytów sektor niefinansowy /mln zł/ Wynik odsetkowy netto MarŜa odsetkowa netto MarŜa odsetkowa netto (sektor) 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 150 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 MarŜa odsetkowa netto = suma wyników odsetkowych z 4 kwartałów do średnich aktywów z 4 kwartałów 2,6% - 5 -

6 Wolumeny bankowości detalicznej Działalność kredytowa finansowana z depozytów detalicznych /mld zł/ 8 Kredyty detaliczne sektor 1% /mld zł/ 8 Depozyty detaliczne sektor 2% 6 5,6 (2%) 5,5 6 6,3 (218 mln) 6,1 (5%) 4 4 (3%) Struktura kredytów detalicznych 31/03/10 PoŜyczki gotówkowe 52% 43% Kredyty i poŝyczki hipoteczne 4% 1% Karty kredytowe Pozostałe Fundusze inwestycyjne - wpływy netto w Citi Handlowy /mln zł/ % Q Q bieŝące /mld zł/ terminowe Fundusze inwestycyjne - wpływy netto na rynku 1,7 118% 3,7 4Q Q 2010

7 Wolumeny bankowości korporacyjnej Kredyty i depozyty korporacyjne sektor niefinansowy /mld zł/ Kredyty korporacyjne 6,4 (4%) 6,1 sektor (1%) /mld zł/ Depozyty korporacyjne 12,2 14,2 (14%) (11%) 12,2 sektor (5%) (19%) Struktura kredytów korporacyjnych 31/03/10 Przedsiębiorstwa Klienci Globalni 27% 44% 1% Sektor publiczny 27% Klienci Korporacyjni Wzrost obrotów faktoringowych Faktoring: +44% R/R sektor +14% III miejsce pod względem obrotów wśród banków świadczących usługi faktoringowe bieŝące O/N terminowe Stabilny poziom średnich sald - 7 -

8 Stabilny wynik prowizyjny Wynik z tytułu opłat i prowizji 71% (1Q10/1Q09) Karty płatnicze i kredytowe 163% (1Q10/1Q09) Działalność maklerska 28% (1Q10/4Q09) Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe /mln zł/ Wynik prowizyjny 1% 1% 15% 4% 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 Udział DMBH w obrotach akcjami na GPW w 1Q 2010 (%) Pozostali Ipopema Dom Maklerski Banku Handlowego ING Securities DM BZ WBK - 8 -

9 Poprawa wyniku na działalności skarbcowej Działalność skarbcowa 1Q Q 2010 W/S (mln zł) 59,5 78,8 19,3 Działalność klientowska Wynik na działalności klientowskiej FXO 9 mln FXO 17 mln Zarządzanie pozycją własną Wynik na zarządzaniu pozycją własną FXO (0,3 mln) FXO (7 mln) FXO (259 mln) FXO (105 mln) 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q09 1Q10 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q09 1Q10 Dane pro-forma, skale na wykresach są nieporównywalne - 9 -

10 Spadek kosztów i poprawa efektywności kosztowej /mln zł/ Polityka dyscypliny kosztowej Spadek kosztów o 13% R/R Spadek wskaźnika C/I o 9 p.p. do poziomu 54% Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 Struktura kosztów w 1Q 2010 r. 46% 54% Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna 5% 49% 46% Ogólno-administracyjne Pracownicze Amortyzacja Koszty / Przychody (C/I) 1Q09 1Q10 Bankowość Korporacyjna 55% 45% Bankowość Detaliczna 71% 66% Total 63% 54% Bankowość Detaliczna: Procesy optymalizacyjne w obszarze sieci oddziałów, infrastruktury, technologii oraz kosztów akwizycji Bankowość Korporacyjna: Spadek amortyzacji, niŝsze koszty pracownicze oraz usług zewnętrznych

11 Spadek kosztów ryzyka kredytowego w 1Q 2010 r. Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości (bez opcji walutowych) 1Q Q 2010 W/S (mln zł) (95,7) (78,3) 17,4 /mln zł/ (10) (40) (70) (100) (130) (160) Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 Odpisy netto 1Q09 1Q10 Bankowość Korporacyjna (58,1) 3,3 Bankowość Detaliczna (37,6) (81,6) Razem (95,7) (78,3) Bankowość Detaliczna: Wysokie ryzyko portfeli kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych B. Detaliczna B. Korporacyjna Bankowość Korporacyjna: Spadek ryzyka kredytowego w związku z utrzymującym się wzrostem gospodarczym i stabilizacją sytuacji klientów

12 Pozytywna reakcja rynku na silne fundamenty Banku PLN BHW WIG_BANKI (indeksowany) ogłoszenie strategicznych kierunków rozwoju na lata cena akcji BHW +16% (31/12/09 30/04/10) informacja o deklarowanej dywidendzie 12/31/09 01/15/10 01/30/10 02/14/10 03/01/10 03/16/10 03/31/10 04/15/10 04/30/10 Citi Handlow y Współczynnik wypłacalności największych banków w Polsce (4Q 2009) Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Współczynnik w ypłacalności dla kapitału Tier 1 (bez uw zględniania zobow iązań podporządkow anych) Współczynnik w ypłacalności 4,6% Stopa dywidendy z podziału zysku za 2009 r. największych banków w Polsce 2,2% 1,9% 1,7% Konsekwentna polityka dywidendy: średnia stopa wypłaty dywidendy *: 92%, 2009E: 94% średnia stopa dywidendy *: 3.8%, 2009E: 4.6% Implementacja nowej Strategii Banku na lata * bez specjalnej dywidendy z zysków lat poprzednich wypłaconej w 2005 r. (8.8 zł na akcję, DY 11.5%) ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Citi Handlow y Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank

13 Implementacja Strategii Banku Segmentacja klientów: zakończono proces segmentacji Model biznesowy: wdroŝenie inicjatyw x-sell (GCG/ICG) rozwój sieci punktów kontaktu z klientem (m.in. Plus, Unikasa, lotniska) 4 filary Strategii Banku na lata Jakość i Innowacyjność: bankowość mobilna wzrost NPS (CitiPhone 46%) Efektywność: 1Q Q ROE 9% 11% >20% ROA 1,1% 1,6% >2,5% Koszty / Przychody Kredyty / Depozyty 63% 73% % 63% <50% <100%

14 Postępy w realizacji nowej strategii Citi Handlowy Cztery filary strategii Citi Handlowy na lata : Jakość Zaufanie Innowacyjność Efektywność

15 Cel: dostęp do globalnej oferty Citi Jedyny taki zespół bankowości inwestycyjnej na rynku Dom Maklerski Banku Handlowego broker nr 1 Citi Handlowy lider w obsłudze klientów instytucjonalnych i przedsiębiorstw obsługujemy ponad 350 spośród 500 największych podmiotów w Polsce Pozostali 61,8 Udział DMBH w obrotach akcjami na GPW w kwietniu 2010 (%) wg danych GPW DMBH 18,9 ING Securities 10,2 DM BZ WBK 9,1 Zespół bankierów inwestycyjnych Citi - dostęp do globalnych rynków i kapitałów

16 Sprawdzony partner w pozyskiwaniu kapitału dla klientów instytucjonalnych w kraju i na świecie Transakcja Roku sprzedaŝ na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwu resztówki Pekao S.A. za 1,1 mld zł Emisja obligacji drogowych PLN 2009 r. - 3 miejsce Citi w rankingu wartości transakcji M&A na świecie 2010 r. - 3 miejsce Citi w rankingu wartości transakcji M&A na świecie Jedna z największych transakcji typu reverse repo ostatnich 20 lat PLN Program Emisji obligacji dla Miasta Stołecznego Warszawa PLN 89% wartości resztówek MSP zrealizowanych na GPW w PLN Emisja obligacji komunalnych dla Miasta Białystok PLN Emisja obligacji Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy PLN

17 Cel: rozwój sieci punktów kontaktu w 1Q 2010 Rozwój sieci punktów kontaktu z Citi Handlowy

18 Cel: rozwój zdalnych kanałów dostępu Citi Handlowy uruchamia bankowość mobilną Citi Handlowy włączył miłośników mobilnych rozwiązań w tworzenie mobilnej bankowości i uruchomił serwis społecznościowy Ponad 3,5 tys. zarejestrowanych uŝytkowników na portalu o mobilnej bankowości Niemal 20 tys. odsłon strony Ponad 460 pomysłów zgłoszonych na 8,4 miliona to liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej (źródło: Związek Banków Polskich, grudzień 2009 r. )

19 Cel: rozwój zdalnych kanałów dostępu Citi Handlowy uruchamia bankowość mobilną Bankowość mobilna Citi Mobile O ok. 60% kaŝdego roku będzie rosła liczba uŝytkowników usług bankowości mobilnej i pochodnych Przelewy i płatności moŝna wykonać do wszystkich odbiorców dodanych przez Klienta do listy odbiorców w Citibank Online 900 mln ma wynosić liczba uŝytkowników bankowości mobilnej na świecie w 2015 roku 115 mln Europejczyków korzystać będzie z bankowości mobilnej w 2015 roku (źródło: Berg Insight, kwiecień 2010) CitMobile daje moŝliwość: sprawdzenia salda na rachunkach; zarządzania lokatami; wykonywania przelewów do zdefiniowanych odbiorców krajowych w dowolnym miejscu i o dowolnej porze

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 59 345 74 721-20,6%

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo