PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne"

Transkrypt

1 PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego

2 1. PKO Bank Polski na rynku 2. Inwestycje jak możemy pomóc? - Doradztwo - Finansowanie inwestycji - Rozliczenia z kontrahentami - Zarządzanie ryzykiem finansowym 3. Nagrody i wyróżnienia

3 PKO Bank Polski na rynku Struktura akcjonariatu Stan na udział w liczba akcji głosach na (mln) WZ Skarb Państwa 512,41 40,99% Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 128,10 10,25% Skarb Państwa i BGK razem 640,51 51,24% Pozostali akcjonariusze 609,49 48,76% Pozostali 48,76% RAZEM 1 250,00 100,00% Skarb Państwa 40,99% BGK 10,25%

4 PKO Bank Polski na rynku GRUPA FINANSOWA I SPÓŁKI ZALEŻNE Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA - (100% akcji) BANKOWY Fundusz Leasingowy SA - (100% akcji) Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice SA - (100% akcji) PKO BP Faktoring - (99,9846 akcji) KREDOBANK S.A. - (99,4948% akcji)

5 PKO Bank Polski na rynku GRUPA FINANSOWA I SPÓŁKI ZALEŻNE Inteligo Financial Services SA - (100% akcji) PKO BP Inwestycje Sp. z o.o. - (100% akcji) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - (100% akcji) PKO Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA - (100% akcji) Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. - (100% akcji)

6 PKO Bank Polski na rynku Szeroka sieć obsługi Blisko Ciebie agencje ODDZIAŁY BANKOMATY 3Q' Q'10 1H'10 3Q' PKO Bank Polski posiada własnych oddziałów (1.143 oddziały w Obszarze Rynku Detalicznego i 68 placówek w Obszarze Rynku Korporacyjnego) oraz agencje Bank dysponuje siecią bankomatów liczącą szt. (wzrost o 20 szt. r/r)

7 PKO Bank Polski na rynku POLSKI LIDER RYNKU - WYNIK NETTO GKB MLN PLN + 39,5% r/r >

8 zaostrzenie polityki łagodzenie polityki PKO Bank Polski na rynku Wracają czasy łatwiejszego dostępu do kredytu w Polsce 1,0 Polityka kredytowa banków 0,5 0,0-0,5-1,0 duże przedsiębiorstwa k. krótkoterminowe duże przedsiębiorstwa k. długoterminowe małe i średnie przedsiębiorstwa k. krótkoterminowe małe i średnie przedsiębiorstwa k. długoterminowe 2Q04 4Q04 2Q05 4Q05 2Q06 4Q06 2Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 4Q10 Nastąpiło złagodzenie polityki kredytowej banków Banki kontynuowały obniżanie marż kredytowych, także na kredyty obarczone wyższym ryzykiem, i łagodziły wymagania odnośnie zabezpieczeń kredytowych Pozytywnie na zmiany wpływa niższe ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz wzrost presji konkurencyjnej na rynku Źródło: Narodowy Bank Polski

9 Aktywa PKO Bank Polski na rynku mld PLN 146,6 +13,8% 156,5 156,7 165,7 166,9 1. Nie wstrzymaliśmy finansowania przedsiębiorstw w sytuacji kryzysu Kredyty brutto (1) Depozyty (2) 3Q' Q'10 1H'10 3Q'10 mld PLN +14,0% 115,3 120,5 122,3 129,2 131,5 3Q'09 mld PLN Q'10 +11,7% 1H'10 3Q'10 117,9 125,1 123,0 129,3 131,6 2. Rośniemy zdecydowanie szybciej niż rynek Wzrost aktywów o 20,3 mld PLN r/r Wzrost kredytów brutto o 16,2 mld PLN r/r Wolumen depozytów o 13,7 mld PLN wyższy niż przed rokiem 3Q' Q'10 1H'10 3Q'10 Zmiana r/r (1) Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto (2) Zobowiązania wobec klientów

10 PKO Bank Polski na rynku Cieszymy się zaufaniem Klientów, a także niezależnych obserwatorów rynku Kategoria Agencja ratingowa Fitch Moody s Investors Service Standard & Poor s Capital Intelligence Długookresowa ocena zobowiązań (waluty zagraniczne/waluta krajowa) A2/A2 z perspektywą stabilną /A-pi A- Krótkookresowa ocena zobowiązań (waluty zagraniczne/waluta krajowa) Prime-1/Prime-1 z perspektywą stabilną A2 Indywidualny Ocena wsparcia 2 1 Siła finansowa C- z perspektywą negatywną BBB+ Perspektywa utrzymania oceny Stabilna

11 PKO Bank Polski na rynku POLSKI LIDER RYNKU - WYNIK NETTO MLN 2010 R

12 PKO Bank Polski na rynku EUROPEJSKI LIDER RYNKU WARTOŚĆ RYNKOWA NA KONIEC 2010 R. MLD PLN 54,2 50,9 38,8 31,7 30,5 20,8

13 1. PKO Bank Polski na rynku korporacyjnym 2. Inwestycje jak możemy pomóc? - Doradztwo - Finansowanie inwestycji - Rozliczenia z kontrahentami - Zarządzanie ryzykiem finansowym 3. Nagrody i wyróżnienia

14 Inwestycje jak możemy pomóc? A zbudowanie montażu finansowego przedsięwzięcia B wyboru sposobów rozliczeń z kontrahentami 1. DORADZTWO na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, w zakresie: C zabezpieczenia przed ryzykami: kredytowym (kontrahenci) i rynkowym (zmiany cen, stóp % i kursów walutowych)

15 Inwestycje jak możemy pomóc? Leasing Kredyt Inwestycyjny Kredyt pomostowy Emisja papierów dłużnych 2. FINANSOWANIE INWESTYCJI Program Europejski Obsługa w ramach Programów pomocowych UE Podniesienie kapitałów własnych (BDM) Kredyt współfinansujący

16 Inwestycje jak możemy pomóc? Kredyt inwestycyjny elastyczny sposób finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych CEL KREDYTU ELASTYCZNOŚĆ PARAMETRÓW ZALETY środki transportu uruchomienie publicznego działalności rozwój biznesu środki transportu nabycie środków publicznego trwałych refinansowanie środki transportu wydatków publicznego inwestycyjnych środki transportu sposób uruchomienia publicznego formuła spłaty okres i waluta kredytu udział własny rodzaj zabezpieczenia Elastycznośd w kształtowaniu parametrów kredytu Sprawny proces kredytowy w PKO Banku Polskim Możliwość renegocjowania warunków umowy

17 Inwestycje jak możemy pomóc? Leasing jako forma finansowania środków trwałych PRZEDMIOT LEASINGU FORMA LEASINGU ZALETY środki środki transportu transportu publicznego pojazdy środki transportu specjalistyczne publicznego leasing finansowy leasing bilansowy wybór przedmiotu i pozyskanie finansowania w jednym postępowaniu możliwość korzystania ze środka trwałego bez jego zakupu środki transportu nieruchomości publicznego leasing operacyjny leasing pozabilanso wy koszt kwalifikowany w ramach funduszy unijnych inny sprzęt korzyści podatkowe

18 Inwestycje jak możemy pomóc? 3. WSPARCIE KLIENTA W JEGO RELACJACH Z KONTRAHENTAMI gwarancje kontraktowe, gwarancje płatnicze, rachunek projektu inwestycyjnego, operacje dokumentowe (bezpieczeństwo rozliczeń).

19 Inwestycje jak możemy pomóc? Instrumenty zabezpieczające 1 Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem zmian przed ryzykiem zmian stóp % kursów walut 2 Terminowe transakcje walut (Forward) Opcje walutowe (europejskie, amerykańskie, binarne) 4. WSPARCIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM RYNKOWYM Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

20 Kompleksowa oferta Grupy PKO Banku Polskiego dla klientów korporacyjnych Bankowość elektroniczna Aplikacje umożliwiające zdalne zarządzanie środkami finansowymi i produktami bankowymi Finansowanie bieżące Elastyczne finansowanie bieżących potrzeb i działalności obrotowej firmy, w tym korzystny mechanizm limitu wielocelowego i faktoring Zarządzanie płynnością Lokowanie nadwyżek finansowych, optymalizacja zarządzania środkami finansowymi w grupach kapitałowych, obniżenie kosztów odsetkowych oraz samofinansowanie w ramach grup kapitałowych Produkty gotówkowe Kompleksowa obsługa gotówkowa klientów korporacyjnych w zakresie wpłat i wypłat oraz transportu wartości dla klientów Produkty skarbowe Kompleksowa oferta produktów lokowania nadwyżek i zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego OFERTA PKO Finansowanie inwestycyjne Zapewnienie współfinansowania oraz finansowania pomostowego inwestycji, ponadto szeroka oferta leasingowa oraz emisji papierów wartościowych Zarządzanie należnościami i zobowiąz. Specjalistyczne produkty transakcyjne i rozliczeniowe służące do regulowania krajowych i zagranicznych zobowiązań, a także zarządzania zobowiązaniami i ich automatycznego rozliczania Produkty kartowe Optymalizacja zarządzania wydatkami w firmach z wykorzystaniem całego wachlarza kart komercyjnych, w tym kart przedpłaconych Produkty trade finance Szeroki wachlarz produktów mających za zadanie zarówno zabezpieczenie określonych ryzyk klienta, jak i bezpieczne rozliczenie transakcji w handlu krajowym i zagranicznym

21 1. PKO Bank Polski na rynku korporacyjnym 2. Inwestycje jak możemy pomóc? - Doradztwo - Finansowanie inwestycji - Rozliczenia z kontrahentami - Zarządzanie ryzykiem finansowym 3. Nagrody i wyróżnienia

22 Nagrody i wyróżnienia PKO Banku Polskiego Book of Lists Najlepiej prosperujący krajowy bank komercyjny Open Finance - 1 miejsce kredyt hipoteczny PLN i EURO Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł - Ten, który wspiera Polski Przemysł Compreria.pl - PKO Bank Polski najbardziej uniwersalny bank w Polsce Rzeczpospolita - Marki Polskie - najbardziej wartościowa marka (3,6 mld zł) Reader s Digest - Produkt Roku: Kredyt hipoteczny, Kredyt gotówkowy, Konto bankowe, Lokata bankowa, Karta kredytowa Central European Electronic Card - "Wydarzenie Roku 2010 masowe wprowadzenie kart zbliżeniowych Polish Market/Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - Perła Polskiej Gospodarki

23 Dziękuję za uwagę Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego Kontakt: /89/

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo