Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny"

Transkrypt

1 Wykład: transakcyjny a marketing relacyjny

2 transakcyjny transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści firmy w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych jest na zmniejszenie wrażliwości cenowej klientów (po to m.in. stosuje się segmentację) oraz sprzedaż maksymalnej ilości produktów. Max Pożyczka MINI RATA

3 transakcyjny Działania marketingowe nastawione są na pozyskanie jak największej liczby klientów i sprzedaż możliwie największej ilości produktów. Służby marketingowe koncentrują się na działalności promocyjnej.

4 Jednowymiarowe relacje Rachunek a vista Lokata terminowa BANK KLIENT BANK KLIENT Kredyt Karta kredytowa BANK KLIENT BANK KLIENT

5 relacyjny relacyjny (relationship marketing) kompleks działań marketingowych mających na celu ustanowienie, utrzymanie oraz wzmacnianie (z założenia długookresowych i obustronnie korzystnych) relacji. Szczepaniec 2004 relacyjny oznacza mobilizację personelu, mającą na celu uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcę wartości-produktu, ale i związać go na trwałe z firmą. Rogoziński (2000)

6 Wielowymiarowe relacje Rachunek bieżący Karta płatnicza BANK Lokata terminowa Kredyt w rachunku bieżącym KLIENT Kredyt hipoteczny Internet banking

7 Relationship management (nowy model obsługi klientów) Obsługa bieżąca Kredyty Leasing Bankowość inwestycyjna Relationship manager Klient

8 Model obsługi klientów oparty na doradcach jest kosztowny, ale korzyści jakie uzyskuje bank z nawiązka pokrywają poniesione nakłady (zob. kalkulacja Barclays).

9 relacyjny Wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi z zakresu marketingu, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta w celu: zidentyfikowania pojedynczych klientów firmy, wykreowania relacji pomiędzy firmą i jej klientami oraz rozciągnięcia ich na wiele transakcji, a także na zarządzanie relacjami z korzyścią dla klientów i firmy. Stone i Woodcock (1995) relacyjny podkreśla znaczenie utrzymania długookresowych więzi z dotychczasowymi klientami, zdobycia coraz większego udziału w wydatkach dotychczasowych klientów. Ryals i Payne (2001)

10 relacyjny vs. transakcyjny - rola marketingu w zarządzaniu transakcyjny Rola pomocnicza; marketing wykorzystywany do osiągnięcia celów taktycznych i operacyjnych relacyjny Rola kluczowa; marketing wykorzystywany do osiągnięcia celów strategicznych

11 The right relationship is everything! Chase Bank

12 relacyjny vs. transakcyjny - horyzont czasowy decyzji transakcyjny relacyjny Cykl sprzedażowy Cały cykl życia klienta

13 Oferta dostosowana do fazy cyklu życia klienta

14 relacyjny vs. transakcyjny - grupa klientów, w którą najwięcej się inwestuje transakcyjny relacyjny Nowi klienci Starzy klienci

15 Analizy ABN AMRO pokazują, że zdecydowana większość wpływów generują relacje z klientami, którzy korzystają z usług banku ponad 9 lat.

16 relacyjny vs. transakcyjny - segmentacja transakcyjny Służy do wyodrębnienia grup klientów o różnej zyskowności (z punktu widzenia firmy) oraz różnej wrażliwości cenowej relacyjny Służy do wyodrębnienia grup różniących się potrzebami, preferencjami oraz wzorcami zachowań

17 Segmentacja wg posiadanych płynnych aktywów

18 Segmentacja wg źródeł pochodzenia bogactwa

19 relacyjny vs. transakcyjny - zwiększanie sprzedaży transakcyjny relacyjny masowy; sprzedaż produktów niezdefiniowanym klientom Sprzedaż produktów starym klientom plus pozyskiwanie nowych klientów

20

21 relacyjny vs. transakcyjny - relacje z klientami transakcyjny relacyjny Na bazie wybranych, pojedynczych produktów Na bazie wielu produktów (kompleksowa współpraca)

22 UBS stara się poznać kontekst decyzyjny zachowań finansowych swoich klientów, zrozumieć ich sytuację zawodową, biznesową a nawet rodzinną.

23 relacyjny vs. transakcyjny - produkty transakcyjny Produkty łączone są w pakiety, aby stworzyć wrażenie innowacji oraz zróżnicowania (po to m.in. nadaje im się odrębne marki). Prawdziwe innowacje należą do rzadkości (dominuje raczej naśladownictwo). Sprzedaż krzyżowa ma zwiększyć zyski i przywiązać klienta (podnieść koszty ewentualnej rezygnacji) relacyjny Produkty przygotowywane są na miarę ; nawet pakiety pozostawiają klientowi pole manewru. Ciągle pojawiają się innowacje, bo zmieniają się potrzeby klientów, a firma poszukuje możliwości zwiększenia użyteczności usług. Sprzedaż krzyżowa nastawiona jest na tworzenie więzi w długim okresie (nawet w ciągu całego cyklu życia klienta)

24 Cross-selling Lokaty Kredyt mieszkaniowy Rachunek bieżący Karta kredytowa Kredyt w rachunku bieżącym

25 Cross-selling w BNP Paribas

26 relacyjny vs. transakcyjny - ceny transakcyjny Dzięki podziałowi na segmenty o różnej wrażliwości cenowej, firma może maksymalizować ceny w poszczególnych grupach klientów. System kształtowania cen jest tak niejasny, że klient traci orientację (nie jest w stanie porównywać ofert różnych banków). Firma stosuje ukryte opłaty; zdarza się, że wprowadza niezapowiedziane i niczym nieuzasadnione podwyżki. relacyjny Ceny odpowiadają rzeczywistej wartości produktów / usług; są wyższe tylko wtedy, gdy produkt / usługa daje klientowi dodatkową wartość. System kształtowania cen jest elastyczny; klient może wybierać w taryfach i maksymalizować swoje korzyści (oraz ograniczać koszty). System cenowy jest przejrzysty, klient nie natrafia na ukryte opłaty. Zmiany cenowe są wprowadzane wtedy, gdy zmieniają się parametry rynkowe.

27 Analiza ofert rachunków bieżących innych banków n=997 nie 91,9% tak 8,1% Respondenci nie analizują ofert innych banków najczęściej dlatego, bo są zadowoleni z usług obecnego banku (70,9% wskazań). 19,4% osób, które nie analizują ofert innych banków, zasłania się brakiem czasu, a 18,2% twierdzi, że oferty banków nie różnią się znacząco między sobą. Źródło: QUALIFACT, Affluent segment, 2010.

28 Business Direct Account w HSBC Tabela opłat i prowizji dla firm tej samej klasy wielkości (roczne obroty poniżej 500,000), ale skłonnych korzystać z usług banku przez internet i telefon wygląda już znacznie lepiej (wiele usług jest bezpłatnych).

29 relacyjny vs. transakcyjny - dystrybucja transakcyjny Występuje wypychanie klientów do tańszych kanałów dystrybucji. Prowadzona jest oddzielna sprzedaż internetowa. Liczba kanałów dystrybucji jest ograniczona. relacyjny Firma tworzy warianty dystrybucji odpowiadające poszczególnym segmentom (to klient wybiera, jaki model dystrybucji mu odpowiada). System dystrybucji ma charakter wielokanałowy.

30

31 Większość oddziałów bankowości prywatnej Antonvenety zlokalizowanych jest na północy Włoch, czyli tam gdzie koncentruje się bogactwo. Oddziały PB położone są najczęściej w pobliżu oddziałów detalicznych.

32 relacyjny vs. transakcyjny - komunikacja i promocja transakcyjny Przekaz informacji występuje tylko w jednym kierunku (firma - klient). Promowane są tylko wybrane elementy oferty. Klienci odczuwają niedostatek aktualnych i wiarygodnych informacji. Programy lojalnościowe wykorzystuje się po to, aby podnieść koszty rezygnacji z usług. relacyjny Działania promocyjne są tylko częścią systemu komunikacyjnego, nastawionego na wymianę informacji. Materiały reklamowe zawierają istotne z punktu widzenia klienta informacje. Programy lojalnościowe podnoszą wartość usług (firma dzieli się z klientami korzyściami jakie uzyskuje dzięki ich lojalności)

33 Kampanie wizerunkowe - Citigroup

34 Sponsoring w UBS

35 owe wyjaśnienie kryzysu na rynku kredytów hipotecznych (1) transakcyjny maksymalizacja sprzedaży w krótkim czasie (liczy się liczba i wartość transakcji) relacyjny długookresowa współpraca zapewniająca obustronne korzyści 1 rok 5 lat 50 lat Horyzont czasowy analiz

36 owe wyjaśnienie kryzysu na rynku kredytów hipotecznych (2) transakcyjny Ograniczona wiedza o kliencie (duża asymetria informacji) Pod uwagę brane dochody bieżące (ewentualnie krótkie dane historyczne) Kwota kredytu nawet do 140% wartości nieruchomości Wysokie raty (u klienta o niskich dochodach) Analiza ryzyka bardzo powierzchowna - jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości relacyjny Duża wiedza o kliencie (mała asymetria informacji) Pod uwagę brane dochody bieżące, z przeszłości oraz szacunki dot. przyszłych dochodów (doradztwo) Kwota kredytu poniżej 100% wartości nieruchomości Niższe raty (dostosowane do możliwości klienta) Analiza ryzyka bardzo szczegółowa - niewypłacalność klienta prowadziłaby do zerwania relacji

37 relacyjny w Barclays (1)

38 relacyjny w Barclays (2) Relationship managers (lub relationship directors) zajmują się koordynacją procesu obsługi klientów korporacyjnych. Z reguły dysponują całym pakietem aktualnych informacji o zachowaniach finansowych klienta (skali obrotów, wykorzystywanych produktach itd.); mają też specjalistyczne oprogramowanie służące do oceny zyskowności relacji.

39 relacyjny w Barclays (3) Zespół ds. mediów (Relationship Banking Team) obsługuje firmy producenckie (produkcje filmowe, telewizyjne, radiowe), wydawców czasopism, nadawców radiowych i telewizyjnych, agencje reklamowe itd. Zgromadzona w ciągu kilkunastu lat wiedza branżowa pozwala na znacznie lepszą obsługę klientów z tego segmentu. To m.in. dzięki tej specjalistycznej wiedzy oraz wysokiej jakości obsługi, 25% brytyjskich produkcji filmowych powstaje przy udziale finansowym Barclays, a ponad 30% największych firm producenckich korzysta z obsługi bankowej Barclays.

Wykład: Polityka cenowa w bankowości

Wykład: Polityka cenowa w bankowości Wykład: Polityka cenowa w bankowości Ceny usług bankowych Ceną w banku jest oprocentowanie kredytu lub lokaty, prowizja za czynności bankowe (np. przy udzielaniu kredytu), a także opłata za różne usługi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

WielkoÊç firmy a wzorce korzystania z usług bankowych Firm Size and the Use of Banking Services

WielkoÊç firmy a wzorce korzystania z usług bankowych Firm Size and the Use of Banking Services 44 Rynki i Instytucje Finansowe WielkoÊç firmy a wzorce korzystania z usług bankowych Firm Size and the Use of Banking Services Marek Szczepaniec* pierwsza wersja: 18 marca 2007 r., ostateczna wersja:

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WIELKICH SIECI HANDLOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ EWOLUCJA I UWARUNKOWANIA SUKCESU RYNKOWEGO

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WIELKICH SIECI HANDLOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ EWOLUCJA I UWARUNKOWANIA SUKCESU RYNKOWEGO Zbigniew Spyra Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WIELKICH SIECI HANDLOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ EWOLUCJA I UWARUNKOWANIA SUKCESU RYNKOWEGO Wprowadzenie Programy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne strategie działania w bankowości. Gdy przed trzema laty wraz z grupą najbliższych współpracowników odchodziłem z PKO BP wydawało mi się,

Innowacyjne strategie działania w bankowości. Gdy przed trzema laty wraz z grupą najbliższych współpracowników odchodziłem z PKO BP wydawało mi się, Innowacyjne strategie działania w bankowości. Gdy przed trzema laty wraz z grupą najbliższych współpracowników odchodziłem z PKO BP wydawało mi się, że trudno będzie powtórzyć doznania osobiste i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU StatSoft Polska, tel. 2 428 43, 6 4 4 5, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Marketing Usług Finansowych Temat: Satysfakcja i lojalność klientów banku Wprowadzenie 1. Pojęcie i cechy satysfakcji

Przedmiot: Marketing Usług Finansowych Temat: Satysfakcja i lojalność klientów banku Wprowadzenie 1. Pojęcie i cechy satysfakcji Dr Danuta Dudkiewicz-Zimny Przedmiot: Marketing Usług Finansowych Temat: Satysfakcja i lojalność klientów banku Materiał do samodzielnego studiowania Wprowadzenie Ostatnie 20 lat w sektorze bankowym w

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 5 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 5 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Javatech systemy bankowości internetowej internet banking, mobile banking

Javatech systemy bankowości internetowej internet banking, mobile banking Javatech systemy bankowości internetowej internet banking, mobile banking Paweł Młynik pawel.mlynik@javatech.com.pl Bankowość internetowa (część raportu) Bankowość internetowa polega na przeprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi klientów biznesowych

Modele obsługi klientów biznesowych Wykład: Modele obsługi klientów biznesowych Przychody i zyski największych korporacji, 2010 Segmentacja klientów korporacyjnych w Citigroup Citigroup dzieli klientów korporacyjnych na 3 grupy: 1. korporacje

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo