ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ"

Transkrypt

1 ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna stopa procentowa wynosi 12%. Kredyt ma być spłacany w ratach kwartalnych. Kredyt może być spłacany przy założeniu: 1. Jednolitych rat kredytu, 2. Stałych rat kapitałowych i zmniejszających się odsetek. Polecenie: A. Proszę przedstawić harmonogram spłaty kredytu uzupełniając tabele 1 i 2 B. Proszę określić, który wariant jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa i podać uzasadnienie swojego stanowiska, C. Proszę odpowiedzieć na pytanie:, który harmonogram przedsiębiorstwo powinno wybrać przy założeniu, że spodziewa się uzyskać w poszczególnych kwartałach wpływy przeznaczone na spłatę kredytu w wysokościach wg poniższej tabeli? Okresy I II III IV V VI VII VIII Wpływy Harmonogram spłaty kredytu przy założeniu jednolitych rat kredytu Tabela 1 Np. Rata kredytu Odsetki Rata kapitałowa Saldo zadłużenia Suma Harmonogram spłaty kredytu przy założeniu stałych rat kapitałowych i zmniejszających się odsetek Tabela 2 Np Rata kredytu Odsetki Rata kapitałowa Saldo zadłużenia Suma

2 Zadanie 2 W Banku Korporacyjnym SA stosowane są następujące wskaźniki oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw wyliczane na podstawie bieżących danych finansowych. 1. Wskaźnik płynności bieżącej QR(bieżącej płynności) = majątek obrotowy zobowiązania bieżące 2. Wskaźnik szybkiej płynności QR(szybka płynność) = majątek obrotowy zapasy RMK zobowiązania bieżące 3. Wskaźnik rentowności netto sprzedaży Rentowność netto na sprzedaży zysk netto = * 1% przychody ze sprzedaży 4. Wskaźnik rentowności kapitałów zysk netto ROE = * 1% Kapitał własny 5. Wskaźnik cyklu należności przeciętny stan należności z tytułu dostaw RTD = * liczba dni badanego okresu przychody ze sprzedaży

3 6. Wskaźnik cyklu zapasów przeciętny stan zapasów ITD. = koszty wytworzenia produkcji sprzedanej * liczba dni badanego okresu 7. Wskaźnik wielkości zadłużenia. suma zobowiązań DR = suma aktywów 8. Wskaźnik cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług. DTD = średnia wartość zobow. Krótkoterminowych koszt wytworzenia produkcji sprzedanej * liczba dni badanego okresu Stany średnie w powyższych wzorach wyliczane są jako średnia stanu na początek roku i na jego koniec, a liczba dni badanego okresu wynosi 365. Tabele nr 1 i nr 2 prezentują odpowiednio system oceny ratingowej kredytobiorcy oraz politykę marż kredytowych w Banku zależną od poziomu ryzyka finansowania klienta.

4 Tabela 1. System punktacji ratingowej klienta instytucjonalnego. Wskaźnik Liczba punktów (poziom wskaźnika) Wynik badanego kontrahenta w punktach Bieżącej płynności 2,5 2, 2,49 1,5 1,99 1, 1,49 <1, Szybkiej płynności 1,5 1,25 1,49 1, 1,24,75,99 <,75 Rentowności netto >8,% 6,% 8,% 3,5%5,99% 1,%3,49% <1,% sprzedaży Rentowności >12,% 9,%11,9% 7,%8,9% 4,%6,9% <4,% kapitałów własnych Cyklu należności 3 dni 31 4 dni 41 6 dni 61 9 dni >91 dni Cyklu zapasów 3 dni 31 4 dni 41 6 dni 61 9 dni >91 dni Wielkości <,3,31,5,51,6,61,75 >,75 zadłużenia Cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 3 dni 31 4 dni 41 5 dni 51 6 dni >6 dni Tabela 2. Marże kredytowe odpowiadające poziomom ryzyka kredytowego. Nazwa klasy ryzyka kredytowego Przedziały klas w punktach Klasa ryzyka kredytowego Marża kredytowa Klasa małego ryzyka 812 P1 min. 1,5% Klasa umiarkowanego ryzyka 132 P2 min. 3,5% Klasa umiarkowanego ryzyka wymagającego kontroli 2128 P3 min. 5,% Klasa dużego ryzyka 2932 P4 niefinansowany Klasa bardzo dużego ryzyka 334 P5 niefinansowany Jaką minimalną marżę kredytową może zaoferować bank klientowi, które złożył następujące informacje finansowe?

5 Podstawowe pozycje z bilansu przedsiębiorstwa Alfa. Stan w tys. zł Aktywa Początek roku Koniec roku A. Aktywa (majątek) trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterm. rozl. międzyokresowe B. Aktywa (majątek) obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. (RMK) Razem aktywa Pasywa Stan w tys. zł Początek roku Koniec roku A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały rezerwowe V. Zysk z lat ubiegłych VI. Zysk netto B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) w tym z tytułu dostaw Razem pasywa

6 Skrócony rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa Alfa. Pozycja Stan w tys. zł Początek roku Koniec roku Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty wytworzenia produktów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu = Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne = Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe = Zysk z działalności gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne = Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy = Zysk (strata) netto

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy)

Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy) Biznesplan Elementy biznesplanu Część analityczno-opisowa charakterystyka: - Firmy i jej profilu - Produktów / usług - Otoczenia (rynki, konkurencja, dostawcy, odbiorcy) - Analiza SWOT - Plan marketingowy

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Biznes plan 1 Pojęcie biznes plan wywodzi się z języka angielskiego (business plan) i oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznes plan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo