WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu."

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011

2 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2

3 KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto wyniósł 714 mln zł, r/r; przyspieszając na ścieżce dwucyfrowego wzrostu Zysk operacyjny brutto r/r osiągnięty dzięki solidnemu wzrostowi podstawowych przychodów +9.0 r/r oraz dynamice kosztów operacyjnych poniżej inflacji Znaczący wzrost sprzedaży kluczowych produktów kredytowych: kredyty hipoteczne złotowe r/r oraz kredyty konsumenckie r/r, skutkujący wzrostem wolumenu kredytów r/r Wzrost w segmencie średnich korporacji oraz MŚP r/r pozwolił na wzrost portfela kredytów korporacyjnych +4.7 r/r Imponujący wynik w stress testach potwierdza wyjątkową siłę Banku w zakresie kapitału i płynności 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +15,4 +,2 +11, ROE Znormalizowane 1Q ,0 18,5 19,8 1H 1H 11 Zysk netto w II kwartale wzrósł r/r; ROE 13.5, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier Znormalizowane ROE na poziomie 19.8 przy założeniu Tier1 4

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5,8 +7, ZYSK OPERACYJNY BRUTTO (mln zł) 1Q KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 1H 1H , , , , , , Q H 1H 11 1Q H 1H 11 Zysk operacyjny wzrósł o r/r, dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej o +9.2 r/r oraz efektywnej kontroli kosztów Poprawa wskaźnika C/I do 47.8, o +3.0 p.p. r/r 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5, , ,6 +9,0 +6, ,0r/r ,5r/r ,8r/r ,4r/r 1Q H 1H 11 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +9.0 r/r dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego 6

7 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +14,0 +4,9 +4,7 +1, ,3q/q ,1q/q +24, ,9q/q +14, ,1q/q Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine ,5q/q Unicredi t Bank Ukraine ,2q/q Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID & SME Pozostałe Produkty strategiczne Dwucyfrowa dynamika r/r w zakresie kluczowych detalicznych produktów kredytowych (+24.4) oraz korporacyjnych (+14.4) (*) włączając niekwotowane dłużne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe samorządów zaklasyfikowane jako dostępne do 7 sprzedaży

8 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) - WOLUMEN +45,4 +9, Q SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) - WOLUMEN 1H 1H , Q H 1H 11 Wzrost sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych o r/r Wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich o r/r 8

9 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2,4-1, ,5 +5, , Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine ,7q/q Unicredi t Bank Ukraine ,1q/q Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności klientów detalicznych o +2.4 r/r dzięki depozytom detalicznym oraz funduszom inwestycyjnym Depozyty komercyjne na niemal takim samym poziomie jak rok wcześniej (-1.5 r/r) 9

10 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +9,5 +7, , r/r () +6,4-11,7 +37, ,1 1Q H 1H 11 Pozostałe Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o +9.5 r/r głównie za sprawą prowizji kredytowych, które skompensowały efekt obniżki stawek interchange fee (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej

11 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) +2,7 +3, , r/r () -8,9-1, ,0 1Q H 1H 11 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty operacyjne pod kontrolą, dynamika poniżej poziomu inflacji; +1.3 r/r z pominięciem wzrostu wydatków na rzecz BFG 11

12 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,1 7,0 6, KOSZT RYZYKA (***) Jun Mar 11 Jun 11 Regularne (**) Nieregularne (**) Wsk. NPL () WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,71 0,65 0,65 76,1 74,4 74,4 1Q Jun Mar 11 Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zakresie zarządzania ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych poprawił się do 6.9; wskaźnik pokrycia rezerwami na poziomie (*) Włączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

13 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 14

14 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) 6,5 6,5 6,5 6 5, ,6 17,1 15,1 15,2 4,8 2,9 4,2 3,3 3,5 3,0 4,5 4,4 4,3 5,6 6,1-0,8-3,3 1,1 0,4 0, ,1 0,8 1,8-1,4-12,4-1,7 11F 11F BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA ( R/R) -3,4-3,3-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-1,2-1,1-1,5-1,6-1,3-2,3-1,8-3,2-1,9-2,7 4,8 4,8 6 3,5 6 5,4 5,6 3,3 1,6 1,7 2,3 2,2 3 3,5 4,1 4,1 3,9 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun 11 11F Źródło: GUS 15

15 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) ,8 5,0 5,2 4,2 4,5 4, ,2 3, , ,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1, F ,9 11,8 12,0 11,0 9,8,1 3,53 2,4 2,0 3Q 4,1 1Q 7,8 4,7 3,73 4,3 3Q 6,3 1Q 5,3 3,6 4,3 4,4 3,5 3,4 3,8 3,3 4,6 3,2 3,7 3,6 2,7 3,8 2,9 3,3 3,0 2,2 2,2 3Q 1Q 3Q 1Q Śr. płaca w sektorze przedsiębiorstw CPI STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA ( R/R) 6,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8,8 9,1 9,1 12,3,8 12,9 11,4 11,9 13,1 11,4,7 11,5 20,7 5,5 5,1 5,3 4,8 5,6 16,2 17,0 15,4 15,9 4,8 4,8 3,5 3,5 11,8 3,0 14,5 9,8 2,8 9,1 3,3 6,4 1,6 1,7 4,55,2 2,3 3,8 2,2 6,4 2,1 2,5 3,0 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q F 11 11F Źródło: GUS 16

16 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,5 4,6 4,4 4,1 4,15 4,19 4,3 4,45 4,9 4,69 5,7 5,9 6,2 5,9 6,3 6,5 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,9 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May- Jan- Sep- May- Jan- Sep- May-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE ,06,06,06,06,0 5,8 5,85,85,8 5,5 5 5,3 5,0 4,84,8 4,6 4,5 4 4,4 4,2 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,7 3,53,53,5 3,5 3,5 3,4 3,53,5 3,503,5 3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,8 2 CPI 3M WIBOR REF. RATE 3,503,50 3,5 2,9 2,6 2,42,2 2,3 2,0 4,5 4,5 4,3 3,8 4,3 4,2 3,5 4,0 3,5 3,5 3,6 3,83,8 3,6 3,1 2,8 2,7 2,0 2,5 1 I IV VII X I IV VIII XI II V VIII XI II11 V11 5,0 Źródło: NBP 17

17 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) ,2 15,5 12,6 8,5 03 Households 28,8 25,4 16,8 18,4 26,0 14,513,3 3,3 1,6-2,3-3,9-7,1-4, ,7-4, ,2 Corporate 39,6 37,7 37,7 33,4 3,9 1,1 2,5 9, ,2 17,5 24,4 14,3 37,937,4 34,433,5 43,7 24,4 25,4 24,524,5 14,7 26,3 6,5 5,7 13,0 12,4 9,4 7,0 4,0-4, -3,0-0,2-9, ,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 21, ,8-0,5-0,5-2,0-7, ,8-6,2-12,0 28,5 32, ,8 24,5 25,9 29,623,4 26,4 25,324,7 22,7 24,1 14,3 17,1 19,4 21,7 21,8 19,4 19,9 17,8 17,6 14,4 15,3 6,5 8,8 8,88,6 5 6,6 8,2,3,4 8,3 12,6,7,4 9,5 9,8,2 6,2 6,97,1 6,97,2 9,3 9,2 0,6 6,4 4 3, Households Corporate 11 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) ,9 13,6 16,0 8,6 5,6 13,3 5,4 4,3 2,9 3,5 6,1 5,4 3, ,2 29,9 26,8 31,0 29, ,8 19,2 23, ,6 8,6 2,2 11 9,9 8 8,6 9, ,9-1 -0, ,0 4,8 8, ,9 15,2 15,2 12,6 12,6 17,7 12,2 8,3 15,4 14,5,3 12,1 6, ,5 15, ,4 18,5 15,9,9 9,8 6,2 9,6 8,1 12 7,7 11 Źródło: NBP 18

18 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP 19

19 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5 5,4 4,9 6,6 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 7,17 9,1,0 11,3 13,1 14,8 15,8 16,9 17,2 18,0 17,8 3,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 2,0 1,8 2, Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Gospodarstwa domowe ogółem Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6,3 8,4,1 9,6 12,2 12,4 11,5 11,5 12,2 11,2,99 9,9 11,8 11,2 13,0 8,1 6,6 7,5 13,9 13,3 12,4 9,6 9,2 9,9 14,5 14,1 9,7 9,5 13,4 8,7 8,2 Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Przedsiębiorstwa ogółem SME Przedsiębiorstwa Źródło: NBP 20

20 WYBRANE DANE 21

21 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 1Q K/K R/R 1H 1H 11 R/R Wynik z tytułu odsetek (1) Wynik z tytułu opłat i prowizji Dochody z działalności operacyjnej Koszty operacyjne ZYSK OPERACYJNY Rezerwy ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO (2) ,2 15, ,5 Wskaźnik Koszty/Przychody () 50,8 49,0 47,8-1,3-3,0 51,2 48,4-2,8 Koszt ryzka wł. UCB () 0,71 0,65 0,65-0,0-0,1 0,71 0,65-0,1 Koszt ryzka wył. UCB () 0,66 0,63 0,65 0,0-0,0 0,67 0,64-0,0 ROE () 13,1 12,7 13,5 0,9 0,4 13,0 13,1 0,1 ROE znormalizowane () (3) 20,0 18,5 19,8 1,3-0,2 19,2 19,1-0,1 CAR () 18,0 18,5 18,4-0,1 0,4 18,0 18,4 0,4 NIM () 3,6 3,7 3,7 0,1 0,2 3,7 3,7 0,1 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, z włączeniem punktów swapowych (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku (3) zakładając Core Tier I 22

22 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży ,5 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Other RAZEM SUMA BILANSOWA ,2-1,7-1,7 Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem ,2-1,2-2,7 Kapitały razem ,9-4,3 4,6 *zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 23

23 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY ZYSK BRUTTO ,9 12,1 13,4, , , ,8 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem z wyłączeniem punktów swapowych (2) z uwzględnieniem rozrachunków wewnątrz Grupy 24

24 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Dec Mar 11 Jun 11 YTD K/K Kredyty* detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE** RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** ,3 3,3 * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów. ** Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaży. *** Pozycja razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe. 25

25 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 1Q YTD K/K R/R 1H 1H 11 R/R Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Detal Korporacje Depozyty brutto Detal Korporacje

26 WYBRANE DANE Bank Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Placówki ,7-0,4-0,9 Bankomaty ,1-0,1-0,8 Pracownicy ,2-0,4-2,3 Liczba ROR w złotych (tys)* ,5 0,5 3,3 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,2 2,9 9, ,6-1,4-9,2 Grupa Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Pracownicy ,6-0,6-2,1 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** Pożyczka Ekspresowa 27

27 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII Q 3Q 1Q Pozostałe Kredyty Karty Fundusze inwestycyjne Działalność brokerska 28

28 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +3,5-3, Jun Dec Jun 11 Obligacyjne & Pieniężne Akcyjne Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU () 16,5 15,6 14,6 Wzrost funduszy inwestycyjnych o +3.5 r/r Jun Dec Jun 11 29

29 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +28,6 +6, Jun Mar 11 Jun 11 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME ,4 +4, K/K z. +6,2 +13, ,4 +4,3 Jun Mar 11 Jun Jun Mar 11 Jun 11 30

30 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) (2) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,7 6, KOSZT RYZYKA (***) Dec Jun 11 0,66 Regularne (**) Nie regularne (**) Wsk. NPL () 0,63 0,65 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 74,1 76,0 11 Dec Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych uległ poprawie 6.6; wskaźnik pokrycia rezerwami (*) Wyłączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao z wyłączeniem Ukrainy, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011 2010 Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK Warszawa, Marzec 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010 1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK Warszawa, 9 listopada 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Dalszy wzrost oparty na uznanym modelu biznesowym Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 4 listopada 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 6 maja 2008 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 8 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM III.1. Wyniki finansowe 2012r. był kolejnym rokiem poprawy zyskowności operacyjnej: rosnących przychodów i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1H 2013

Grupa BOŚ S.A. 1H 2013 Grupa BOŚ S.A. 1H 2013 Podstawowe informacje o Grupie BOŚ S.A. Slajd 2 z 31 Slajd 2 z 31 Podstawowe dane finansowe dane kwartalne (tys. PLN) 1Q 2012 2Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 Zmiana kw/kw (2Q vs. 1Q 2013)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015 ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015 sierpień 20, 2015 1 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 2 KLUCZOWE WYDARZENIA Solidne wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r.

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do uchwały nr 242/B/2014 Zarządu Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 roku Data publikacji raportu: 06 listopada

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BZWBK. 22 lutego 2006

Wyniki Grupy BZWBK. 22 lutego 2006 2005 Wyniki Grupy BZWBK 22 lutego 2006 1 Inflacja i stopy procentowe w dół w 2005 Po wzroście inflacji związanym z akcesją do UE, w 2005 r. inflacja stopniowo spadała do poniżej 1% na koniec 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo