WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu."

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011

2 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2

3 KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto wyniósł 714 mln zł, r/r; przyspieszając na ścieżce dwucyfrowego wzrostu Zysk operacyjny brutto r/r osiągnięty dzięki solidnemu wzrostowi podstawowych przychodów +9.0 r/r oraz dynamice kosztów operacyjnych poniżej inflacji Znaczący wzrost sprzedaży kluczowych produktów kredytowych: kredyty hipoteczne złotowe r/r oraz kredyty konsumenckie r/r, skutkujący wzrostem wolumenu kredytów r/r Wzrost w segmencie średnich korporacji oraz MŚP r/r pozwolił na wzrost portfela kredytów korporacyjnych +4.7 r/r Imponujący wynik w stress testach potwierdza wyjątkową siłę Banku w zakresie kapitału i płynności 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +15,4 +,2 +11, ROE Znormalizowane 1Q ,0 18,5 19,8 1H 1H 11 Zysk netto w II kwartale wzrósł r/r; ROE 13.5, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier Znormalizowane ROE na poziomie 19.8 przy założeniu Tier1 4

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5,8 +7, ZYSK OPERACYJNY BRUTTO (mln zł) 1Q KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 1H 1H , , , , , , Q H 1H 11 1Q H 1H 11 Zysk operacyjny wzrósł o r/r, dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej o +9.2 r/r oraz efektywnej kontroli kosztów Poprawa wskaźnika C/I do 47.8, o +3.0 p.p. r/r 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5, , ,6 +9,0 +6, ,0r/r ,5r/r ,8r/r ,4r/r 1Q H 1H 11 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +9.0 r/r dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego 6

7 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +14,0 +4,9 +4,7 +1, ,3q/q ,1q/q +24, ,9q/q +14, ,1q/q Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine ,5q/q Unicredi t Bank Ukraine ,2q/q Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID & SME Pozostałe Produkty strategiczne Dwucyfrowa dynamika r/r w zakresie kluczowych detalicznych produktów kredytowych (+24.4) oraz korporacyjnych (+14.4) (*) włączając niekwotowane dłużne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe samorządów zaklasyfikowane jako dostępne do 7 sprzedaży

8 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) - WOLUMEN +45,4 +9, Q SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) - WOLUMEN 1H 1H , Q H 1H 11 Wzrost sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych o r/r Wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich o r/r 8

9 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2,4-1, ,5 +5, , Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine ,7q/q Unicredi t Bank Ukraine ,1q/q Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności klientów detalicznych o +2.4 r/r dzięki depozytom detalicznym oraz funduszom inwestycyjnym Depozyty komercyjne na niemal takim samym poziomie jak rok wcześniej (-1.5 r/r) 9

10 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +9,5 +7, , r/r () +6,4-11,7 +37, ,1 1Q H 1H 11 Pozostałe Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o +9.5 r/r głównie za sprawą prowizji kredytowych, które skompensowały efekt obniżki stawek interchange fee (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej

11 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) +2,7 +3, , r/r () -8,9-1, ,0 1Q H 1H 11 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty operacyjne pod kontrolą, dynamika poniżej poziomu inflacji; +1.3 r/r z pominięciem wzrostu wydatków na rzecz BFG 11

12 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,1 7,0 6, KOSZT RYZYKA (***) Jun Mar 11 Jun 11 Regularne (**) Nieregularne (**) Wsk. NPL () WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,71 0,65 0,65 76,1 74,4 74,4 1Q Jun Mar 11 Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zakresie zarządzania ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych poprawił się do 6.9; wskaźnik pokrycia rezerwami na poziomie (*) Włączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

13 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 14

14 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) 6,5 6,5 6,5 6 5, ,6 17,1 15,1 15,2 4,8 2,9 4,2 3,3 3,5 3,0 4,5 4,4 4,3 5,6 6,1-0,8-3,3 1,1 0,4 0, ,1 0,8 1,8-1,4-12,4-1,7 11F 11F BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA ( R/R) -3,4-3,3-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-1,2-1,1-1,5-1,6-1,3-2,3-1,8-3,2-1,9-2,7 4,8 4,8 6 3,5 6 5,4 5,6 3,3 1,6 1,7 2,3 2,2 3 3,5 4,1 4,1 3,9 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun 11 11F Źródło: GUS 15

15 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) ,8 5,0 5,2 4,2 4,5 4, ,2 3, , ,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1, F ,9 11,8 12,0 11,0 9,8,1 3,53 2,4 2,0 3Q 4,1 1Q 7,8 4,7 3,73 4,3 3Q 6,3 1Q 5,3 3,6 4,3 4,4 3,5 3,4 3,8 3,3 4,6 3,2 3,7 3,6 2,7 3,8 2,9 3,3 3,0 2,2 2,2 3Q 1Q 3Q 1Q Śr. płaca w sektorze przedsiębiorstw CPI STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA ( R/R) 6,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8,8 9,1 9,1 12,3,8 12,9 11,4 11,9 13,1 11,4,7 11,5 20,7 5,5 5,1 5,3 4,8 5,6 16,2 17,0 15,4 15,9 4,8 4,8 3,5 3,5 11,8 3,0 14,5 9,8 2,8 9,1 3,3 6,4 1,6 1,7 4,55,2 2,3 3,8 2,2 6,4 2,1 2,5 3,0 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q F 11 11F Źródło: GUS 16

16 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,5 4,6 4,4 4,1 4,15 4,19 4,3 4,45 4,9 4,69 5,7 5,9 6,2 5,9 6,3 6,5 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,9 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May- Jan- Sep- May- Jan- Sep- May-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE ,06,06,06,06,0 5,8 5,85,85,8 5,5 5 5,3 5,0 4,84,8 4,6 4,5 4 4,4 4,2 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,7 3,53,53,5 3,5 3,5 3,4 3,53,5 3,503,5 3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,8 2 CPI 3M WIBOR REF. RATE 3,503,50 3,5 2,9 2,6 2,42,2 2,3 2,0 4,5 4,5 4,3 3,8 4,3 4,2 3,5 4,0 3,5 3,5 3,6 3,83,8 3,6 3,1 2,8 2,7 2,0 2,5 1 I IV VII X I IV VIII XI II V VIII XI II11 V11 5,0 Źródło: NBP 17

17 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) ,2 15,5 12,6 8,5 03 Households 28,8 25,4 16,8 18,4 26,0 14,513,3 3,3 1,6-2,3-3,9-7,1-4, ,7-4, ,2 Corporate 39,6 37,7 37,7 33,4 3,9 1,1 2,5 9, ,2 17,5 24,4 14,3 37,937,4 34,433,5 43,7 24,4 25,4 24,524,5 14,7 26,3 6,5 5,7 13,0 12,4 9,4 7,0 4,0-4, -3,0-0,2-9, ,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 21, ,8-0,5-0,5-2,0-7, ,8-6,2-12,0 28,5 32, ,8 24,5 25,9 29,623,4 26,4 25,324,7 22,7 24,1 14,3 17,1 19,4 21,7 21,8 19,4 19,9 17,8 17,6 14,4 15,3 6,5 8,8 8,88,6 5 6,6 8,2,3,4 8,3 12,6,7,4 9,5 9,8,2 6,2 6,97,1 6,97,2 9,3 9,2 0,6 6,4 4 3, Households Corporate 11 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) ,9 13,6 16,0 8,6 5,6 13,3 5,4 4,3 2,9 3,5 6,1 5,4 3, ,2 29,9 26,8 31,0 29, ,8 19,2 23, ,6 8,6 2,2 11 9,9 8 8,6 9, ,9-1 -0, ,0 4,8 8, ,9 15,2 15,2 12,6 12,6 17,7 12,2 8,3 15,4 14,5,3 12,1 6, ,5 15, ,4 18,5 15,9,9 9,8 6,2 9,6 8,1 12 7,7 11 Źródło: NBP 18

18 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP 19

19 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5 5,4 4,9 6,6 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 7,17 9,1,0 11,3 13,1 14,8 15,8 16,9 17,2 18,0 17,8 3,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 2,0 1,8 2, Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Gospodarstwa domowe ogółem Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6,3 8,4,1 9,6 12,2 12,4 11,5 11,5 12,2 11,2,99 9,9 11,8 11,2 13,0 8,1 6,6 7,5 13,9 13,3 12,4 9,6 9,2 9,9 14,5 14,1 9,7 9,5 13,4 8,7 8,2 Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Przedsiębiorstwa ogółem SME Przedsiębiorstwa Źródło: NBP 20

20 WYBRANE DANE 21

21 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 1Q K/K R/R 1H 1H 11 R/R Wynik z tytułu odsetek (1) Wynik z tytułu opłat i prowizji Dochody z działalności operacyjnej Koszty operacyjne ZYSK OPERACYJNY Rezerwy ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO (2) ,2 15, ,5 Wskaźnik Koszty/Przychody () 50,8 49,0 47,8-1,3-3,0 51,2 48,4-2,8 Koszt ryzka wł. UCB () 0,71 0,65 0,65-0,0-0,1 0,71 0,65-0,1 Koszt ryzka wył. UCB () 0,66 0,63 0,65 0,0-0,0 0,67 0,64-0,0 ROE () 13,1 12,7 13,5 0,9 0,4 13,0 13,1 0,1 ROE znormalizowane () (3) 20,0 18,5 19,8 1,3-0,2 19,2 19,1-0,1 CAR () 18,0 18,5 18,4-0,1 0,4 18,0 18,4 0,4 NIM () 3,6 3,7 3,7 0,1 0,2 3,7 3,7 0,1 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, z włączeniem punktów swapowych (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku (3) zakładając Core Tier I 22

22 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży ,5 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Other RAZEM SUMA BILANSOWA ,2-1,7-1,7 Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem ,2-1,2-2,7 Kapitały razem ,9-4,3 4,6 *zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 23

23 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY ZYSK BRUTTO ,9 12,1 13,4, , , ,8 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem z wyłączeniem punktów swapowych (2) z uwzględnieniem rozrachunków wewnątrz Grupy 24

24 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Dec Mar 11 Jun 11 YTD K/K Kredyty* detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE** RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** ,3 3,3 * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów. ** Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaży. *** Pozycja razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe. 25

25 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 1Q YTD K/K R/R 1H 1H 11 R/R Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Detal Korporacje Depozyty brutto Detal Korporacje

26 WYBRANE DANE Bank Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Placówki ,7-0,4-0,9 Bankomaty ,1-0,1-0,8 Pracownicy ,2-0,4-2,3 Liczba ROR w złotych (tys)* ,5 0,5 3,3 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,2 2,9 9, ,6-1,4-9,2 Grupa Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Pracownicy ,6-0,6-2,1 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** Pożyczka Ekspresowa 27

27 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII Q 3Q 1Q Pozostałe Kredyty Karty Fundusze inwestycyjne Działalność brokerska 28

28 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +3,5-3, Jun Dec Jun 11 Obligacyjne & Pieniężne Akcyjne Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU () 16,5 15,6 14,6 Wzrost funduszy inwestycyjnych o +3.5 r/r Jun Dec Jun 11 29

29 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +28,6 +6, Jun Mar 11 Jun 11 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME ,4 +4, K/K z. +6,2 +13, ,4 +4,3 Jun Mar 11 Jun Jun Mar 11 Jun 11 30

30 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) (2) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,7 6, KOSZT RYZYKA (***) Dec Jun 11 0,66 Regularne (**) Nie regularne (**) Wsk. NPL () 0,63 0,65 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 74,1 76,0 11 Dec Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych uległ poprawie 6.6; wskaźnik pokrycia rezerwami (*) Wyłączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao z wyłączeniem Ukrainy, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału Warszawa, 12 maja 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1H 2013

Grupa BOŚ S.A. 1H 2013 Grupa BOŚ S.A. 1H 2013 Podstawowe informacje o Grupie BOŚ S.A. Slajd 2 z 31 Slajd 2 z 31 Podstawowe dane finansowe dane kwartalne (tys. PLN) 1Q 2012 2Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 Zmiana kw/kw (2Q vs. 1Q 2013)

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

za pierwszy kwartał 2006

za pierwszy kwartał 2006 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH (rozszerzone) za pierwszy kwartał 2006 A Member of HVB Group WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BZWBK. 22 lutego 2006

Wyniki Grupy BZWBK. 22 lutego 2006 2005 Wyniki Grupy BZWBK 22 lutego 2006 1 Inflacja i stopy procentowe w dół w 2005 Po wzroście inflacji związanym z akcesją do UE, w 2005 r. inflacja stopniowo spadała do poniżej 1% na koniec 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 8 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM III.1. Wyniki finansowe 2012r. był kolejnym rokiem poprawy zyskowności operacyjnej: rosnących przychodów i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

BOŚ Wyniki finansowe 2011

BOŚ Wyniki finansowe 2011 BOŚ Wyniki finansowe 211 PU\Warsaw\Bos\C212377 Agenda 1. Podstawowe informacje o BOŚ 2. Finansowanie projektów proekologicznych 3. Obszary działalności 4. Zarządzanie ryzykiem 5. Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Trzy kwartały 2007: Stabilny wzrost wszystkich linii biznesowych Wyniki Grupy BZBK S.A. za 3 kwartały 2007 roku Listopad 2007 Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Kwartalne wskaźniki ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN 1-3Q 2014 1-3Q 2015 Zmiana R/R 2Q 2015 3Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 223 248 187 734-15,9% 61 021 66 878 9,6% Wynik

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane na koniec 1Q 2007. Warszawa, 9 maja 2007

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane na koniec 1Q 2007. Warszawa, 9 maja 2007 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane na koniec 1Q 2007 Warszawa, 9 maja 2007 Znaczący wzrost wyniku powtarzalnego w 1Q 2007 vs 1Q 2006 Wzrostowy trend w ostatnich czterech kwartałach Zysk

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r.

ALIOR BANK S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. ALIOR BANK S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. Maj 12, 2016 1 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna T-Mobile Perspektywy Załączniki 2 KLUCZOWE WYDARZENIA Dynamiczny przyrost wolumenów

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011 2010 Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK Warszawa, Marzec 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2014 roku 1 sierpnia 2014 r. Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za II kwartał 2014 roku Podsumowanie II

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku

Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku CZAS NA DWUCYFROWY WZROST DZIĘKI JAKOŚCI Warszawa, 1 Sierpnia 2008 AGENDA Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 2008-2010 Strategia Rozwoju Kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Nowe pozycjonowanie marki i poprawa efektywności

Nowe pozycjonowanie marki i poprawa efektywności Wyniki finansowe po 3. kwartale 2011 r. Nowe pozycjonowanie marki i poprawa efektywności 4 listopada 2011 04.11.2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo