WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu."

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011

2 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2

3 KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto wyniósł 714 mln zł, r/r; przyspieszając na ścieżce dwucyfrowego wzrostu Zysk operacyjny brutto r/r osiągnięty dzięki solidnemu wzrostowi podstawowych przychodów +9.0 r/r oraz dynamice kosztów operacyjnych poniżej inflacji Znaczący wzrost sprzedaży kluczowych produktów kredytowych: kredyty hipoteczne złotowe r/r oraz kredyty konsumenckie r/r, skutkujący wzrostem wolumenu kredytów r/r Wzrost w segmencie średnich korporacji oraz MŚP r/r pozwolił na wzrost portfela kredytów korporacyjnych +4.7 r/r Imponujący wynik w stress testach potwierdza wyjątkową siłę Banku w zakresie kapitału i płynności 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +15,4 +,2 +11, ROE Znormalizowane 1Q ,0 18,5 19,8 1H 1H 11 Zysk netto w II kwartale wzrósł r/r; ROE 13.5, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier Znormalizowane ROE na poziomie 19.8 przy założeniu Tier1 4

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5,8 +7, ZYSK OPERACYJNY BRUTTO (mln zł) 1Q KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 1H 1H , , , , , , Q H 1H 11 1Q H 1H 11 Zysk operacyjny wzrósł o r/r, dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej o +9.2 r/r oraz efektywnej kontroli kosztów Poprawa wskaźnika C/I do 47.8, o +3.0 p.p. r/r 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +9,2 +5, , ,6 +9,0 +6, ,0r/r ,5r/r ,8r/r ,4r/r 1Q H 1H 11 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +9.0 r/r dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego 6

7 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +14,0 +4,9 +4,7 +1, ,3q/q ,1q/q +24, ,9q/q +14, ,1q/q Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine ,5q/q Unicredi t Bank Ukraine ,2q/q Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID & SME Pozostałe Produkty strategiczne Dwucyfrowa dynamika r/r w zakresie kluczowych detalicznych produktów kredytowych (+24.4) oraz korporacyjnych (+14.4) (*) włączając niekwotowane dłużne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe samorządów zaklasyfikowane jako dostępne do 7 sprzedaży

8 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) - WOLUMEN +45,4 +9, Q SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) - WOLUMEN 1H 1H , Q H 1H 11 Wzrost sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych o r/r Wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich o r/r 8

9 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2,4-1, ,5 +5, , Jun 'Mar 11 Jun 11 Jun 'Mar 11 Jun 11 Unicredi t Bank Ukraine ,7q/q Unicredi t Bank Ukraine ,1q/q Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności klientów detalicznych o +2.4 r/r dzięki depozytom detalicznym oraz funduszom inwestycyjnym Depozyty komercyjne na niemal takim samym poziomie jak rok wcześniej (-1.5 r/r) 9

10 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +9,5 +7, , r/r () +6,4-11,7 +37, ,1 1Q H 1H 11 Pozostałe Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o +9.5 r/r głównie za sprawą prowizji kredytowych, które skompensowały efekt obniżki stawek interchange fee (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej

11 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) +2,7 +3, , r/r () -8,9-1, ,0 1Q H 1H 11 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty operacyjne pod kontrolą, dynamika poniżej poziomu inflacji; +1.3 r/r z pominięciem wzrostu wydatków na rzecz BFG 11

12 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,1 7,0 6, KOSZT RYZYKA (***) Jun Mar 11 Jun 11 Regularne (**) Nieregularne (**) Wsk. NPL () WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,71 0,65 0,65 76,1 74,4 74,4 1Q Jun Mar 11 Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zakresie zarządzania ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych poprawił się do 6.9; wskaźnik pokrycia rezerwami na poziomie (*) Włączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

13 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 14

14 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) 6,5 6,5 6,5 6 5, ,6 17,1 15,1 15,2 4,8 2,9 4,2 3,3 3,5 3,0 4,5 4,4 4,3 5,6 6,1-0,8-3,3 1,1 0,4 0, ,1 0,8 1,8-1,4-12,4-1,7 11F 11F BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA ( R/R) -3,4-3,3-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-1,2-1,1-1,5-1,6-1,3-2,3-1,8-3,2-1,9-2,7 4,8 4,8 6 3,5 6 5,4 5,6 3,3 1,6 1,7 2,3 2,2 3 3,5 4,1 4,1 3,9 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun 11 11F Źródło: GUS 15

15 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) ,8 5,0 5,2 4,2 4,5 4, ,2 3, , ,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1, F ,9 11,8 12,0 11,0 9,8,1 3,53 2,4 2,0 3Q 4,1 1Q 7,8 4,7 3,73 4,3 3Q 6,3 1Q 5,3 3,6 4,3 4,4 3,5 3,4 3,8 3,3 4,6 3,2 3,7 3,6 2,7 3,8 2,9 3,3 3,0 2,2 2,2 3Q 1Q 3Q 1Q Śr. płaca w sektorze przedsiębiorstw CPI STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA ( R/R) 6,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8,8 9,1 9,1 12,3,8 12,9 11,4 11,9 13,1 11,4,7 11,5 20,7 5,5 5,1 5,3 4,8 5,6 16,2 17,0 15,4 15,9 4,8 4,8 3,5 3,5 11,8 3,0 14,5 9,8 2,8 9,1 3,3 6,4 1,6 1,7 4,55,2 2,3 3,8 2,2 6,4 2,1 2,5 3,0 Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 1Q 3Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q F 11 11F Źródło: GUS 16

16 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,5 4,6 4,4 4,1 4,15 4,19 4,3 4,45 4,9 4,69 5,7 5,9 6,2 5,9 6,3 6,5 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,9 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May- Jan- Sep- May- Jan- Sep- May-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE ,06,06,06,06,0 5,8 5,85,85,8 5,5 5 5,3 5,0 4,84,8 4,6 4,5 4 4,4 4,2 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,7 3,53,53,5 3,5 3,5 3,4 3,53,5 3,503,5 3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,8 2 CPI 3M WIBOR REF. RATE 3,503,50 3,5 2,9 2,6 2,42,2 2,3 2,0 4,5 4,5 4,3 3,8 4,3 4,2 3,5 4,0 3,5 3,5 3,6 3,83,8 3,6 3,1 2,8 2,7 2,0 2,5 1 I IV VII X I IV VIII XI II V VIII XI II11 V11 5,0 Źródło: NBP 17

17 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) ,2 15,5 12,6 8,5 03 Households 28,8 25,4 16,8 18,4 26,0 14,513,3 3,3 1,6-2,3-3,9-7,1-4, ,7-4, ,2 Corporate 39,6 37,7 37,7 33,4 3,9 1,1 2,5 9, ,2 17,5 24,4 14,3 37,937,4 34,433,5 43,7 24,4 25,4 24,524,5 14,7 26,3 6,5 5,7 13,0 12,4 9,4 7,0 4,0-4, -3,0-0,2-9, ,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 21, ,8-0,5-0,5-2,0-7, ,8-6,2-12,0 28,5 32, ,8 24,5 25,9 29,623,4 26,4 25,324,7 22,7 24,1 14,3 17,1 19,4 21,7 21,8 19,4 19,9 17,8 17,6 14,4 15,3 6,5 8,8 8,88,6 5 6,6 8,2,3,4 8,3 12,6,7,4 9,5 9,8,2 6,2 6,97,1 6,97,2 9,3 9,2 0,6 6,4 4 3, Households Corporate 11 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM ( R/R) ,9 13,6 16,0 8,6 5,6 13,3 5,4 4,3 2,9 3,5 6,1 5,4 3, ,2 29,9 26,8 31,0 29, ,8 19,2 23, ,6 8,6 2,2 11 9,9 8 8,6 9, ,9-1 -0, ,0 4,8 8, ,9 15,2 15,2 12,6 12,6 17,7 12,2 8,3 15,4 14,5,3 12,1 6, ,5 15, ,4 18,5 15,9,9 9,8 6,2 9,6 8,1 12 7,7 11 Źródło: NBP 18

18 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP 19

19 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5 5,4 4,9 6,6 6,0 7,4 7,2 7,2 6,7 7,17 9,1,0 11,3 13,1 14,8 15,8 16,9 17,2 18,0 17,8 3,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 2,0 1,8 2, Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Gospodarstwa domowe ogółem Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6,3 8,4,1 9,6 12,2 12,4 11,5 11,5 12,2 11,2,99 9,9 11,8 11,2 13,0 8,1 6,6 7,5 13,9 13,3 12,4 9,6 9,2 9,9 14,5 14,1 9,7 9,5 13,4 8,7 8,2 Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 11 Jun 11 Przedsiębiorstwa ogółem SME Przedsiębiorstwa Źródło: NBP 20

20 WYBRANE DANE 21

21 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 1Q K/K R/R 1H 1H 11 R/R Wynik z tytułu odsetek (1) Wynik z tytułu opłat i prowizji Dochody z działalności operacyjnej Koszty operacyjne ZYSK OPERACYJNY Rezerwy ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO (2) ,2 15, ,5 Wskaźnik Koszty/Przychody () 50,8 49,0 47,8-1,3-3,0 51,2 48,4-2,8 Koszt ryzka wł. UCB () 0,71 0,65 0,65-0,0-0,1 0,71 0,65-0,1 Koszt ryzka wył. UCB () 0,66 0,63 0,65 0,0-0,0 0,67 0,64-0,0 ROE () 13,1 12,7 13,5 0,9 0,4 13,0 13,1 0,1 ROE znormalizowane () (3) 20,0 18,5 19,8 1,3-0,2 19,2 19,1-0,1 CAR () 18,0 18,5 18,4-0,1 0,4 18,0 18,4 0,4 NIM () 3,6 3,7 3,7 0,1 0,2 3,7 3,7 0,1 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, z włączeniem punktów swapowych (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku (3) zakładając Core Tier I 22

22 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży ,5 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Other RAZEM SUMA BILANSOWA ,2-1,7-1,7 Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem ,2-1,2-2,7 Kapitały razem ,9-4,3 4,6 *zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 23

23 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y IH IH 11 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY ZYSK BRUTTO ,9 12,1 13,4, , , ,8 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem z wyłączeniem punktów swapowych (2) z uwzględnieniem rozrachunków wewnątrz Grupy 24

24 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Dec Mar 11 Jun 11 YTD K/K Kredyty* detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE** RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** ,3 3,3 * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów. ** Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaży. *** Pozycja razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe. 25

25 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 1Q YTD K/K R/R 1H 1H 11 R/R Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Detal Korporacje Depozyty brutto Detal Korporacje

26 WYBRANE DANE Bank Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Placówki ,7-0,4-0,9 Bankomaty ,1-0,1-0,8 Pracownicy ,2-0,4-2,3 Liczba ROR w złotych (tys)* ,5 0,5 3,3 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,2 2,9 9, ,6-1,4-9,2 Grupa Czer Gru Mar 11 Czer 11 YTD K/K R/R Pracownicy ,6-0,6-2,1 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** Pożyczka Ekspresowa 27

27 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII Q 3Q 1Q Pozostałe Kredyty Karty Fundusze inwestycyjne Działalność brokerska 28

28 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +3,5-3, Jun Dec Jun 11 Obligacyjne & Pieniężne Akcyjne Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU () 16,5 15,6 14,6 Wzrost funduszy inwestycyjnych o +3.5 r/r Jun Dec Jun 11 29

29 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +28,6 +6, Jun Mar 11 Jun 11 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME ,4 +4, K/K z. +6,2 +13, ,4 +4,3 Jun Mar 11 Jun Jun Mar 11 Jun 11 30

30 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) (2) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,7 6, KOSZT RYZYKA (***) Dec Jun 11 0,66 Regularne (**) Nie regularne (**) Wsk. NPL () 0,63 0,65 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 74,1 76,0 11 Dec Jun 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65 potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych uległ poprawie 6.6; wskaźnik pokrycia rezerwami (*) Wyłączając Ukrainę (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao z wyłączeniem Ukrainy, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2 KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki. Pekao przyspiesza na ścieŝce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE 2 KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki. Pekao przyspiesza na ścieŝce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE 2 KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki. Pekao przyspiesza na ścieŝce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów Warszawa, 12 maja, 2011 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. POSTĘPUJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWATALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWATALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWATALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Konferencja Bank of America Merrill Lynch Banking & Insurance 29 września 1 października, Londyn WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 20 R. SOLIDNE WYNIKI, WZROST W STRATEGICZNYCH OBSZARACH BAZĄ PRZYSPIESZENIA W 2011 R. Warszawa, 9 marca 2011 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki - podąŝając naszą ścieŝką wzrostu

WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki - podąŝając naszą ścieŝką wzrostu WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki - podąŝając naszą ścieŝką wzrostu Warszawa, 14 listopada 2011 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2008 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2008 R. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 20 R. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE, PRZEWAGA KONKURENCYJNA I KONSEKWENCJA Warszawa, 20 lutego 2009 r. WYNIKI FINANSOWE PO 12 MIESIĄCACH 20 R. 12M 20 12M 20 Zmiana Zysk netto (mln

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 WZROST ZYSKU, WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH Warszawa, 03.08.2012 SUMA BILANSOWA, KREDYTY I DEPOZYTY OGÓŁEM SUMA BILANSOWA (mln zł) KREDYTY (*) (mln zł) +15,0% +13,1% 84

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ Warszawa, 12 maja 2009 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. Działalność kontynuowana (*) 20 2009 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) 785

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2012

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2012 WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2012 Planowo - dzięki ugruntowanej dochodowości oraz pozycji rynkowej Warszawa, 10 maja 2012 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R. Kluczowe parametry dodatkowo wzmocnione, zrównowaŝony zysk osiągnięty Warszawa, 3 marca 2010 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja, w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU PEKAO S.A.

GRUPA BANKU PEKAO S.A. GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne 2 OBNIśENIE WZROSTU PKB DO 3,1% GŁÓWNIE JAKO EFEKT WYSOKIEJ BAZY. UTRZYMANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

DO ROLI LIDERA BANKOWOŚCI W POLSCE

DO ROLI LIDERA BANKOWOŚCI W POLSCE GRUPA PEKAO SA Wyniki finansowe po 3 kwartale 2007 roku GOTOWI DO ROLI LIDERA BANKOWOŚCI W POLSCE Warszawa, 14 listopada 2007 WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH 2007 R. 9M07 9M06 Zmiana Zysk netto (PLN mln.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 Większa stabilność, wyjątkowy potencjał Warszawa, 10.05.2013 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2011 Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku Warszawa, 20 marca 2012 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Wzrost wolumenów podstawą długookresowych zysków Warszawa, 12.05.2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2013

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2013 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2013 Przyspieszenie realizacji planu 2013 Warszawa, 8.11.2013 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2012

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2012 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2012 Dobre zakończenie dobrego roku Warszawa, 15.03.2013 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2014 R. WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2014 R. Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów Warszawa, 5.08.2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2014

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2014 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2014 Struktura bilansu i wzrost wolumenów napędzają zrównoważony wzrost Warszawa, 10.11.2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 Konsekwentnie na drodze do realizacji naszego planu Warszawa 6.08.2013 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2015 Na drodze do stabilnej stopy dywidendy

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2015 Na drodze do stabilnej stopy dywidendy WYNIKI FINANSOWE 1Q 2015 Na drodze do stabilnej stopy dywidendy Warszawa, 12.05.2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R. WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R. Wzrost kluczowych wolumenów oraz dochodów z działalności podstawowej Warszawa, 03.08.2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁY 2016

WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁY 2016 WYNIKI FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁY 2016 Solidne wyniki na drodze realizacji rocznego planu Warszawa, 10.11.2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 31.12.2011 31 styczeń, 2012 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 roku

Warszawa, listopad 2010 roku Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, listopad 2010 roku Spis treści WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok 14 lutego 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2017 roku Rosnący wynik z działalności klientowskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2017 Świetne wolumeny detaliczne wspierają realizację planu 2017

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2017 Świetne wolumeny detaliczne wspierają realizację planu 2017 WYNIKI FINANSOWE 1Q 2017 Świetne wolumeny detaliczne wspierają realizację planu 2017 Warszawa, 10 maja 2017 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku

5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku 5. Sytuacja finansowa Grupy mbanku w 2014 roku 5.1. Rachunek zysków i strat Grupy mbanku Grupa mbanku zakończyła 2014 rok zyskiem brutto w wysokości 1 652,7, wobec 1 517,7 zysku wypracowanego w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2015 R. WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2015 R. Dochody podstawowe wspierają realizację planu 2015 Warszawa, 04.08.2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku (Warszawa, 27.04.2011 roku) Grupa Kapitałowa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2017 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2017 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2017 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 23 Sytuacja makroekonomiczna 2 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE KWARTALNY WZROST PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (R/R) 1 9,1 9, 8 6 4 3,3 4,6 4,4 2-2 -4-1,6

Bardziej szczegółowo

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 1 stycznia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo