SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM"

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * wg danych dostęnych na 3.. r. z uwzględnieniem Polbanku EFG SA; dane bilansowe dla IDEA Banku wg stanu na marzec r.

2 11 11 SUMA BILANSOWA 11 Wolumeny (), w tym 1, 1 9,3 1,9 1,7 1 1,9 1 19, 1 3, 1, 1 7, 1, sektor BK 93, 1 3, 1,3 1, 1 91, 1 11, 1 17,7 1 17, 1 19,9 1, sektor BS,,1,7 7, 73, 73, 7,9 7, 1,1 1,, w tym, 7,3 11,7 1,7 3,3,3,,, -, sektor BK,7,,1 1, 33,3 3,9 3,3,, -,1 sektor BS,,9 1, 3, 3,, 1,1 3,, -,1 ROCZNE MIESIĄCE MIESIĘCZNE , w tym, 137, 7,,7, 1,9-9, -, sektor BK 97,1 9,, 3, -, 1,9-9, -,1 sektor BS,7 7,9, 3,1,,,1 -,1 Porównanie zmian aktywów (nominalnie - ) 3 - -,, -3 Kredyty i inne Aktywa fin. należności i instr. pochodne (wł. leasing fin.)* Porównanie zmian pasywów (nominalnie - ) ,7 Depozyty* -, -,,9 Aktywa trwałe i inwestycje 1, 1, Zobow. fin. i instr. pochodne M 11 M Kasa i operacje z Bankami Centralnymi Pozostałe aktywa,7 Q/Q * Kategorie Kredyty i inne należności (wł. leasing fin.) oraz Depozyty dotyczą sektora niefinansowego i finansowego, przy czym sektor bankowy nie obejmuje oddziałów instytucji kredytowych (OIK) i SKOK-ów., -,1 Kredyty i inne Aktywa fin. należności i instr. pochodne (wł. leasing fin.)*, Aktywa trwałe i inwestycje M 11 M Kapitały i rezerwy -,1 Zobow. wobec Banków Centralnych, Pozostałe zobowiązania, ,9 Depozyty* -3, 1, Kasa i operacje z Bankami Centralnymi 11,3 -,1 Zobow. fin. Kapitały i rezerwy i instr. pochodne Zobow. wobec Banków Centralnych M/M,1 Pozostałe aktywa,,, Pozostałe zobowiązania -, (-99,%) -9, -, (-99,%) % % % % % % % % % 11,3% 1,%,3% Zmiany sumy bilansowej 3,3,3% 9,% Zmiana r/r,1%,% 13,%,7%,1%,% 11,%,% 11,3% Kredyty i depozyty (nominalnie - ),% 9,% 9,% Sektor bankowy BS , -,1 11, Kredyty i inne należności* -3,7 -,7, Depozyty* -17,, 1,9 7, -9, 3,7 3,1 strona 1,1% 7,3 11 -, Różnica (kredyty-depozyty)-prawa oś 3 - -

3 KREDYTY DLA KLIENTÓW NIEFINANSOWYCH 11 Struktura kredytów (na koniec okresu) Struktura kredytów dla gosp. dom. (na koniec okresu), w tym 3, 7,7 713, 73, 7, 77,7,,,7, %,%,%,%,1% sektor BK 3,1,9 7,3 93, 71, 73, 7, 1,9 79,3 79,7 7,%,7% % 9% 9% 1,% 1,% 1,3% sektor BS,1 1, 3, 3,1,,,,7 9,,1 % 3,% 9,1% Gosp.domowe 13, 7,9 1,9, 7,3 9,9 19,,3 17,, 9,% % 7% 7% konsumpcyjne 7, 9, 13, 9,7,,7 7,9, 3, 3, % % mieszkaniowe 17,,,3,7 7,1, 3,9 31, 39, 3,,% %,%,% PLN 7, 3,9 9,1 97,,, 1,7 119, 3,9,7 % % walutowe 13,7 1, 1, 17,7 1, 17,3 19, 19, 1,9 1,3 %,7%,9% 1,3% Przedsiębiorstwa, 11,1 9,7,,, 3,, 9,9, 3% 3% Budżet,,,7,, 9,1, 7, 73, 73, % % Instytucje niekom.,,9 3,1 3, 3, 3, 3,,,3, % % 3,%,7% 3,7% % % Q/Q M/M Gosp.domowe Przedsiębiorstwa, w tym -1,1 1,, 3,1,7 33, 9,3,,9,1 Budżet Instytucje niekom. sektor BK -, 39, 7, 3,1 7, 31,3 7, 1,9 -, 3, konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe sektor BS 1, 1,7 1,,1,9,1 1,,7,7, Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa Gosp.domowe, 3, 3,9 1, 1,9,,3,1-7,9,9 konsumpcyjne,3,, -,3-3, -1,,1-1, -, -,,,3 mieszkaniowe, 9,3 1, 1,,3 17,,1,9 -,,,9 PLN,1,,,9,,,,1,1 1, 1,9, walutowe -, 3,9 -, 9, -,7 11, 17,9 1,9 -,1,,7 Przedsiębiorstwa -3,, -1, -1,,,3 13,3,1 3,3,7 3,3 Budżet -,3,, 7,,1, 7,, -1,, 3, Instytucje niekom.,,1,,3,,1,3,, -,1 ROCZNE MIESIĄCE MIESIĘCZNE , w tym 7, 1,1 1,9, -1, 3, 3,,1 sektor BK,1,,1,9-3,1, 3, 3, sektor BS,1, 1, 1, 1,3,,, Gosp.domowe 9,,9,9,,,3,7,9 konsumpcyjne, -3,3, -, -3,,3-1, -, mieszkaniowe 9, 1,1, 3, -3, 3,,7, PLN,7,, 7,,9 1,7, 1, walutowe,,3 -, -, -9,7 1, -1,, Przedsiębiorstwa -1,7 3, -, 9,, -1,1 3,,7 Budżet 13, 1, -,, -,9 -,,1, Instytucje niekom.,7,,,,1 -,1,1 -,1 % % % % % % Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych (na koniec okresu),%,%,%,1%,1% 3,3%,% 3,9%,3%,% 9,% 11 CHF PLN EUR Inne waluty,% % % % % % % Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw (na koniec okresu),%,1%,3% 19,% 19,1% 19,% 7,% 7,% 7,3% 11 PLN EUR Inne waluty - % 1% % % % % -% -1%,9%,% -,% -7, Gosp.domowe 1,3% 13,% Przedsiębiorstwa Klienci niefin. 1,%,%,% 11-3, Tempo zmian r/r/ (nominalnie) % 1% % % -1, ,%,%,% 1,% 17,9%,% 3,%,1% 3,%,% 1,% 19,3% konsumpcyjne mieszkaniowe -,% -1,% -,% -,% -,%,7 1,% 1,% 11 Strona -1,7%

4 DEPOZYTY KLIENTÓW NIEFINANSOWYCH 11 Wolumeny (), w tym 11,,3 3,,, 71, 97, 7, 71, 713,7 sektor BK 7, 73,, 9, 3,3 9,3 3,1,,,9 sektor BS,,, 9,9,1,,,1, 7,9 Gosp. domowe 3,3 39, 39,,, 7,7,,1 7, 7, Przedsiębiorstwa,9 17, 1, 17, 1,3 17, 171,1 19, 17, 19, Budżet 1,9, 9,,9,3 1,3,7,9,,9 Instytucje niekom., 1, 1,,9,7 1, 1, 1,1 1, 1,9, w tym 11,1 1,,3 1,9,9,, 7, -3,7-7, sektor BK 9,1 1, 9,1 11,7,,9, 3,7 -, -,9 sektor BS,, 1,3,1, -,1, 3,,3 -, Gosp. domowe 7,,3 3, 1,1 11,9 1, 1, 3,9, -1, Przedsiębiorstwa -,,9,, -,,9 3,9 1,7-1, -,7 Budżet,,9,1-1,1 11, -3,, -17,,9-1,9 Instytucje niekom.,,, -, -,3,, -,,, Q/Q M/M 1% % % % % % % % %,1% Struktura depozytów,%,%,%,3% 9,7% 7,%,1%,3% Tempo zmian r/r 3,% 3,% 3,9%,% 11 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Instytucje niekom. 11,% 11,% ROCZNE MIESIĄCE MIESIĘCZNE , w tym, 7,, 13,3-11,1 -,7, -7, sektor BK,1,,7 11, -,9 -,, -,9 sektor BS 7,9, 1,,1 1, -,, -, Gosp. domowe 3, 3,9,,3 7,3-1,, -1, Przedsiębiorstwa 1,, -,9 -,3-3,3 -,1 1, -,7 Budżet 1, -,, 11,,,, -1,9 Instytucje niekom.,,1,7 -,3,9,3 -,1, % % % % 9,%,7% 9,%,%,9% Klienci niefinansowi Gosp. domowe Przedsiębiorstwa,% 11 Zmiany Q/Q - klienci niefinansowi Zmiany Q/Q - gosp. domowe Zmiany Q/Q - przedsiębiorstwa 1 11,1,9 1 7, 11,9, ,7 -,7, -7, ,, -1, , -, -1, -,1 1, -, strona 3

5 ŚRODKI ZAGRANICZNE 11 Wolumeny (),9,1 1, 1, 1,1 17, 177, 1, 1, Depozyty otrzymane,3 7, 9,3,, 7, 9,3 7,1 1, 1,3 Kredyty otrzymane, 91,3, 93, 9, 9, 9,3 7, 99,,9 Q/Q M/M,3 1,9 -, 13, -,7,3 13, -,9-1, 1,3 Depozyty otrzymane,9 9,3 1,7,7-1,,3,1, -,,1 Kredyty otrzymane -,,7 -,,7-1,, 11,3-1,7 -, 1,3 ROCZNE MIESIĄCE MIESIĘCZNE ,9,1 1, -1, -1,, 1,3 1,3 Depozyty otrzymane,7, 1, 1, -,7,9,,1 Kredyty otrzymane,,1 -,7 -, -,7 -,1-1,1 1,3 Tempo zmian r/r 3% 3% % % 1% 11,%,3% %,3%,3% %,%,7% % -,% % -3,1% Środki zagraniczne -% Depozyty otrzymane -,% Kredyty otrzymane -1% 11 Zmiany Q/Q - środki zagraniczne Zmiany Q/Q - depozyty otrzymane Zmiany Q/Q - kredyty otrzymane,3, 1,3 1,3,9,9,,1 -,7-1, 1, , , , -,1-1, -1,1 -, strona

6 11 11 AKTYWA FINANSOWE 11 Wolumeny (), w tym 33,9 331, 33,7 33,3 31,1 31,7 3, 3,1 39, 33, instrumenty dłużne, 3,7,7 3,,7 1, 1,1,,1 3,7 do 1 roku*, 99, 9, 9, 1,3 1,, 3,7 9,,7 s. finansowy 73,1 7, 7, 7,1 91, 9,7 9, 9,7,1 71,7 s. niefinansowy,3, 1,3 1,1,,7 1,,3,, budżet 3,,,, 1,3,1 9,1,7,,1 powyżej 1 roku* 13,, 1,3, 1, 11,3 1,1 1,9 13, 1, s. finansowy,,,1,9, 7,9,3 7,9,, s. niefinansowy,3,,7,,7,,9 9,, 9,7 budżet 7, 133, 139, 133,9,7 137,,9 133,, 131, należności od s. fin.,, 3,, 9,9 7,, 9, 9, 9, banki i OIK, 3, 1,,1 7,, 7,1,3 9,,3 inne inst. fin., 1,9,1,,,,7,3,1 3,3 Q/Q M/M, w tym, -1, 3, -11, 37, -9, -7,1 3,,9 -, instrumenty dłużne, 3,, -,1,1 -,9 -, 13,, -7, do 1 roku* 33,3 -, -, -9, 1,1, -, 3, -7, - s. finansowy 31, 1, 1, -,1 17,3,3 -,7,7 -, -1, s. niefinansowy -,3,1,9 -, -,,1 1,1,,3, budżet,1 -, -3,3 -,9, -,, -, -,9,3 powyżej 1 roku*,,, -,9 7, -1,1 -, 9,,7-13, s. finansowy -,1 1, -,7 -,,1 1,9, -,,7, s. niefinansowy, -,1,,9,1,,1 3,, -,3 budżet,,3,,, -3,1 -,7, 11, -13, należności od s. fin. 9,, -1,, 9, -,9 13, -,, 1, banki i OIK, 1, -,,, -7,9 13, -9, 3,1-3,1 inne inst. fin. -1, -,7,, 1,1-1,, -, 1,,1 ROCZNE MIESIĄCE MIESIĘCZNE , w tym,9, 7, 1,1-1,7-7, -19, -, instrumenty dłużne 3,, 3,9, -1,9-3,1,9-7, do 1 roku* 1,, 9,, -1,1 -, -,3 - s. finansowy 3,, 3,, -3, -,,3-1, s. niefinansowy, 1, -,3 -,,,,1, budżet -, -7, -1,1 3, 1, -3, -1,1,3 powyżej 1 roku* 1,7, 7,7 7, -,,9, -13, s. finansowy,, -, -,1,9 -,1 -,1, s. niefinansowy 1, 3,,3,,3 -,1,1 -,3 budżet 13, -, 7, 7, -, 1,1, -13, należności od s. fin.,7,, -,3,, -13, 1, banki i OIK 9,9, 1,1 -,,,7 -,3-3,1 inne inst. fin.,7,,9 -,3,, -3,, % % Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - ), 7, Instr. dłużneinstr. dłużne <= 1Y > 1Y, Instr. kapit. % 17,% 1,1% 1,% 1% % % % % -% -1% 9, 9, 9,1% -11,% M 11 M -, Należ. banki i OIK -,3 Należ. - inne inst. fin. Zmiany - należności od s. fin., Tempo zmian r/r (nominalnie),%,,1%,9% -13, 7,7% Aktywa finansowe Instrumenty dłużne Należności od s. fin. 1,1 -,% ,% -,% 11 1, ,% -1,1 -, Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y % % % % -% 33,3,% 73,% 1,1, 7,, -,3, Instr. kapit. Należ. banki i OIK Należ. - inne inst. fin. Zmiany - instrumenty dłużne <=1Y -7, -, -,3 Zmiany - instrumenty dłużne >1Y,7,9, Tempo zmian r/r (nominalnie) -1,7 Instr. dłużne > 1Y Instr. dłużne <= 1Y -,% 7,% -33, - -13, -1,% -,% 11 strona

7 Wynik netto Wynik brutto Utrata wartości Amortyzacja Koszty działania Wynik z działalności bankowej Wynik netto Wynik brutto Utrata wartości Amortyzacja Koszty działania Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Pozostałe Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Prowizje Odsetki Wynik z działalności bankowej Pozostałe Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Prowizje Odsetki Sektor bankowy - Rachunek zysków i strat 11 Po miesiącach 11 Składowe wyniku finansowego netto Po miesiącach Narastająco () Wynik z działalności bankowej,3, 3, 1,7 13, 7,,1,, 19,1 Wynik z tytułu odsetek 7,1,,3 3,,1 1,, 3,,9 11,7 Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3,, 13,3 3,3,9,3 13, 3,, Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,7 3,,, 1,,9,, 1,7, Pozostały wynik z działalności bankowej, 1, 1, 1,, 1, 1,7 1,,, Koszty działania banku,9, 1,,7,, 19,,,7,9 Amortyzacja środków trwałych i WNiP, 1,3,,, 1, 1,,,, Wynik z tytułu utraty wartości,, 7, 9,9 1,7 3,, 7, 1,7,3 Wynik brutto z działalności kontynuowanej 3,,7,,, 9,, 19,,, Wynik netto,,, 11, 3,7 7,7 11,7 1,,, Kwartalnie/Miesięcznie () Wynik z działalności bankowej,3 13, 13, 13,3 13,,1,,,,7 Wynik z tytułu odsetek 7,1 7, 7,,1,1, 9, 9,,9,9 Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3 3,3 3, 3, 3,3 3, 3, 3, 3, 1,1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,7 1,7 1, 1, 1, 1, 1,7 1, 1,7, Pozostały wynik z działalności bankowej,,,,,,7,,1,, Koszty działania banku,9,,,,,, 7,,7, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,,7,7,,,,,7,, Wynik z tytułu utraty wartości,,7,,1 1,7 1,,,1 1,7, Wynik brutto z działalności kontynuowanej 3, 3,7 3,7 3,7,,9,,, 1, 1,7 1 Wynik netto, 3,1,9,9 3,7,, 3,, 1,3 1 1,9 1 Zmiana r/r, ROCZNA MIESIĄCE , Wynik z działalności bankowej 3,, 7,% 9,%,9 1, 1,3,% 7,1% 7,1% Wynik z tytułu odsetek,7, 1,3%,% 1, 1, 1,,% 13,% 9,%,7 11,7 Wynik z tytułu opłat i prowizji 1,3,,% 3,%,,1,,% 3,3%,% Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych -1, -,3-1,7% -,% -,9 -,3,3 -,3% -13,% 1,% Pozostały wynik z działalności bankowej -,, -,7%,1% -,,1 -,1-39,% 1,3% -11,% Koszty działania banku,7 1,,%,% -,,, -1,9%,%,% Amortyzacja środków trwałych i WNiP,,1,% 3,%,1 -,1,,7% -9,% 1,9% Wynik z tytułu utraty wartości -1, -,3 -,% -3,%, -1,, 1,% -31,%,% Wynik brutto z działalności kontynuowanej,1,,% 3,%,9 1,, 3,9% 3,%,% Wynik netto 3, 3, 3,% 33,3%,7 1,,,% 31,9%,1% ,,,,3,1,9 19,1 Składowe wyniku z działalności bankowej Po miesiącach 11 Po miesiącach 1 1,9,,,,3,,, 19,1 Narastająco () 1 Wynik netto 3,% 33,3% 1, 11, 11,7,%,1%, 7,7, 3,7,,, % % % 3% 3% % % 1% % 3 Wynik z działalności bankowej 9,% 7,%, 7,1% 7,1% 1,7 3,,1, 7,,3 13,, 19,1 % % % % % % % Wynik z tytułu utraty wartości,9%,% -,% 9,9-3,% 7, 7,,, 3,, 1,7 1,7,3 % % % -% -% -3% -% Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) strona

8 Sektor bankowy - Wskaźniki efektywności 11 Poziom (%) ROA,9,9 1, 1,1 1,1 1, 1,3 1,3 1,3 1,3 ROE,9 11, 11,, 13,,1 1, 1, 1,3 1,3 Marża odsetkowa,,7,,,,9,9,9,9,9 Marża prowizyjna 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 1,1 1,1 C/I, 3, 3,1,,1 1, 1, 1, 1,1 1, Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości,,1, 19, 17,3 1, 13, 13, 13,3 13,3 1,3% 1,% 1,1% 1,%,9%,% ROA 1,3% 1,3% 1,1% 11 ROA ROE Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości, 1,,3,1 -, -3, ROCZNA,7 Zmiana r/r (p.p.) MIESIĄCE 11 11, -,3,3,9,9,,1 -,, -,1,, -1, -3,1-1,,3,,1 1,9, -,1-1, -3, 1% 1% % % % ROE 1,% 1,3%,% 11 Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 3,3% 1 1,3% 1 % 1 % 1 3,% 3,1% 1,% 1,% 1,1% % % % % 19,% 3,%,9%,%,7%,%,%,9%,%,9%,% 1,% 1,1% 1,% 1,% 1,1% 1,% 1,11% 3% % 1% % 9%,%,% 1,1% 1,% 1,% 1% 1% % % % 13,% 1,%,% Q Q3 Q Q Q3 Q 1 1,% Q Q3 Q Q Q3 Q 1 % Q Q3 Q Q Q3 Q 11 % Q Q3 Q Q Q3 Q Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa (lewa oś) Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Marża prowizyjna (lewa oś) Wynik z działalności bankowej Koszty działania i amortyzacja C/I (lewa oś) Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu utraty wartości C/I (lewa oś) Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) strona 7

9 JAKOŚĆ KREDYTÓW w sektorze bankowym ogółem ogółem ogółem podział na portfele podział na portfele podział na portfele Zmiana r/r m/m, w tym, 7,1 7,3 7,3 7,1,9,,,9 7, -,,1 sektor BK 7,1 7, 7,7 7, 7, 7, 7,1 7,1 7, 7,3 -,, sektor BS, 3, 3,1 3, 3,3 3, 3, 3, 3, 3,7,,1 PLN, 9, 9, 9, 9, 9, 9,1 9,,9,9 -,3,1 walutowe,,,,,,,,,,7, -,1 sektor niefinansowy, w tym,1,,7,7,,,3,,, -,1,1 przedsiębiorstwa 11,,,,7 11, 11,,9,,9 11, -,,1 konsumpcyjne,3 1,3 1, 1,7 17, 17, 17, 17,3 17,7 17,,7,1 mieszkaniowe, w tym 1, 1, 1, 1,,,1,,3,,,, PLN,3,,7, 3, 3,1 3, 3, 3,7 3,7,7,1 walutowe 1, 1,1 1, 1,3 1, 1, 1, 1, 1,7 1,7,3, sektor finansowy,,,,,3,,3,3,3,3 -,1, sektor rząd. i samorząd.,,3,3,,,,3,,,,, Kredyty zagrożone - wolumeny () % Udział, w tym,9,3, 9,7 9,7 9,9 3,,,3,1 11, 1,3, sektor BK 9,,, 7, 7, 7, 1,1 1,, 3,, 1,3 9,9 sektor BS 1, 1, 1,9,1,,3,,,7,7 3, 1,9,1 PLN, 9,7, 3,1 3,3 3,,,7 7,1,1 9,3 1, 7,9 walutowe,,,,,,7,,,,, -,,1 sektor niefinansowy, w tym,3, 7, 9,1 9,1 9,3 3, 3,,7, 11,1 1,3 99,1 przedsiębiorstwa,,,,,3,3,1,7 7, 7, 7,3 1,3 1,7 konsumpcyjne 1,3 19,7 1,3 1,7,3 1,, 1,9 1,,,1,7 33, mieszkaniowe, w tym 3, 3,9,,9,3,9, 7,3 7,7 7,,, 11,9 PLN 1,,1,,7 3,1 3,3 3,7,,,7 7, 3, 7,1 walutowe 1, 1, 1,9,1,, 3,1 3, 3, 3,,,, sektor finansowy,,,,,3,3,3,3,3,3-19, -,, sektor rząd. i samorząd.,1,1,1,,,3,,3,3,3 3,,, Udział, w tym 7, 3, 31, 3,3 33,3 33, 3,9 3, 3,7 3, 9, 1,3, sektor BK 7, 9, 31, 31, 3, 3, 3,1 3, 3,9 3, 9, 1,3 97,7 sektor BS,,,,7,7,7,,,, 19, 1,,3 PLN, 7, 9,1 9, 3, 3, 31, 31,7 3, 33,1, 1, 91,3 walutowe,,,,,,7 3,1 3,3 3,1 3,1,,,7 sektor niefinansowy, w tym 7, 9, 31, 31,9 33, 33, 3, 3,7 3, 3,9 9, 1,3 99, przedsiębiorstwa 9, 9,,,,,,7,,,9 7, 1, 3, konsumpcyjne 13,,9 1, 1, 17, 1, 1, 1, 1, 1,9,1,,7 mieszkaniowe, w tym 1, 1,7,,1,3,,9 3,3 3, 3, 3,,9, PLN,9 1, 1, 1,3 1, 1,7 1,,1,3,,9 3,7, walutowe,,7,,, 1, 1,1 1, 1, 1,, 1, 3, sektor finansowy,,,,3,3,3,,,, -17, -,3, sektor rząd. i samorząd.,,,3,,,1,,,7,7,,, 11 Wskaźniki jakości (%) Rezerwy celowe - wolumeny () p.p. % 1 1,3 11, 1,3,,,7 () Wskaźniki jakości kredytów (%) 1, 1,7 17, 11, 17, 17, 17,3 11,,9,,9 11, 1, 1, 1, 1,,,1,,3,, Zmiana kredytów zagrożonych () 17,7 17,, 7,1 7,3 7,3 7,1,9,,,9 7, 11 sektor finansowy przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Q Q3 Q Q Q3 Q 3-1,3-1, -, -, -,13 -, -,,,1,39,,,,,,79,9,9,,,,3,3,1,1,7 1, 1,3,1, ,1 przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe,3,,7% 3,3%,1%,1%,% 7,,,,7,%,9% 3 1, 1,3 3, Kredyty zagrożone (),,, 19,7 1,3 1,7 3,9,,9 7, 3, 31, 3,3 33,3 33, 3,9 3, 3,7 3, 9,,%,3,3,3,3 1,,9,1,,,7 Zmiana rezerw celowych () 7, 7, 1,9 1,, 7,3 7,7 7, 11 przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q Q3 Q Q Q3 Q 9,,7% -, -,3 -,11 -,19,,,3,7,1,31,,9,1,1,,19,3,3,37,,37,,,,13,13, 1, 1, 1, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe 9,9,7% 11 7% % % % 3% kredyty zagrożone - rezerwy celowe Rezerwy celowe relacja rezerw do kred.zagr. % (prawa oś) strona

10 Adekwatność kapitałowa * na podstawie danych Corep (sprawozdawczość Polbank od Q3 11) Sektor BK 11 Zmiany % % r/r m/m, 1,, Sektor bankowy 3 13,7 13,3 13, 13,1 Współczynnik wypłacalności, 13, 13,7 13, 13,1,,,, (%) Fundusze własne, Fundusze własne () 9, 9, 99,,3,7, 9,9 1, 11,,3 1,9% 3,% zmiana r/r Wymóg kapitałowy (), 7,3 7,3, 9, 1,3,7 7,, 7,1,9%,3% 1, 1, 17, Wymóg 13, 11 Sektor BK kapitałowy, zmiana 1 11,7 Współczynnik wypłacalności r/r 9, 11, 9, 9,, 13,3, 13,7 13, 13,1,,,9,39 13,1 13, (%) Współczynnik,,1 9 Fundusze własne () 9,,7 9, 93, 9, 97,3,,, 1, 17,% 3,% wypłacalności (prawa oś) 1,,3,9, Wymóg kapitałowy (), 3, 3, 3,,9,9,,9,1,3 13,%,3% Sektor BS Współczynnik wypłacalności (%) 13, 13, 13, 13, 13, 13,7 13, 13,,,3, Fundusze własne (),,7, 7, 7,3 7,7 7,7 7,7,1,3,3%,3% Wymóg kapitałowy () 3, 3,9,,,3,,,,7, 9,7%,% Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) % 13,, 11, -, 11,,,9 Sektor bankowy 9,3 7, 13,7, 7, 13, 1, 1,3, 13,1,, 13,, 1,9,9,9 Q Q3 Q Q Q3 Q 11 % Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) Sektor BS % % 13,,, -3, Q Q3 Q Q Q3 Q 11 13, 13, 1,,,3 13, 13,3 13,,1 13,7 13,1 11, 13, 11, 13,,1,,3 9,3 9, 9,7 Q Q3 Q Q Q3 Q strona 9

11 Kursy walut na koniec miesiąca (wg danych NBP) USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Zmiana miesiąc/miesiąc (PLN) Zmiana rok/rok (PLN),,, PLN,,3,3,,,1,1,31,,191,,,,3,,,,3,19,, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3, Zmiana miesiąc/miesiąc (%) Zmiana rok/rok (%) 3, 3, 3, 3, 1,% 1,%,%,%,%,%,% 1,%,%,3% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN % 1% 1% % % % % % % % % 1,9% 13,7%,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,, V VI VII VIII IX X XI XII I II III 11 Sporządzono w Departamencie Analiz i Skarbu Waluta Poziom Zmiana m/m Zmiana r/r -11 III- - PLN % PLN % USD,1 3,1191 3,19,31 1,%, 1,9% EUR 3,937,11,171,,3%,3,% CHF 3,33 3, 3,731,191,%,19 13,7% strona

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 137, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec (wersja zaktualizowana) * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 1 stycznia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na kwietnia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na lutego 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na listopada 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 sierpnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 grudnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na września 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 3 czerwca 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające w 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające w 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające w 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec 2017 r. działały 553 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych w BPS SA w

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podsumowanie najważniejszych danych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo