Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Biuletyn e-rachunkowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Biuletyn e-rachunkowość"

Transkrypt

1 1 z :39 Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Biuletyn e-rachunkowość Kontroler finansowy Kurs kontrolera finansowego. Nowość specjalista do spraw podatków Zdobądź nowe kompetencje zawodowe, znajdź swoje miejsce w podatkach! Jak zdać egzamin na doradcę podatkowego? Program kursu uwzględniający wymogi na egzaminie ministerialnym. Katowice Warszawa Poznań Wrocław CGAP dyplomowany audytor sektora publiczne 5 edycja. Kurs przygowowujący do egzaminu. Wewnętrzny egzamin. Doświadczeni, certyfikowani prowadzący. Główny księgowy Kurs na głównego księgowego: Warszawa, Wrocław. Jak zostać dyrektorem finansowym? To proste, zapisz się na kurs dyrektora finansowego. Odbierz 200 zł w prezencie! Wyślij zgłoszenie na szkolenie otwarte! Odbierz 200 zł w prezencie! Sprawdź szczegóły. Podatku VAT Podatek VAT Konsolidacja sprawozdań finansowych Konsolidacja sprawozdań finansowych Zamknięcie roku CIT, PIT, VAT 2008 Merytoryczne podsumowanie najbardziej istotnych zagadnień z dziedziny podatków.

2 2 z :39 Cena: 29,00 zł Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Najbardziej aktualny przewodnik w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Cena promocyjna: 133,00 PLN Vademecum Samodzielnego Księgowego Praktyczne i najbardziej aktualne informacje dla Księgowych Cena promocyjna: 113,00 PLN Audyt wewnętrzny w praktyce Doskonały materiał dydaktyczny dla osób przygotowujących się do egzaminu CGAP. Cena:128,25 PLN Kreowanie wartości spółki Praktyczne źródło wiedzy dla menadŝerów podejmujących decyzje finansowe. Cena:80,75 PLN Sprawozdawczość Finansowa Przedsiębiorstw Interpretacja typowych i nietypowych pozycji sprawozdania finansowego. 62,90 PLN Kompendium terminów rachunkowości Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. Cena:152,15 PLN Vademecum Doradcy Podatkowego tom I, II Pytania, odpowiedzi, porady. Cena:217 PLN Kursy zawodowe: 3/6 Jak zdać egzamin na doradcę podatkowego? Program kursu uwzględniający wymogi na egzaminie ministerialnym. Katowice Warszawa Poznań Wrocław Szkolenia: 3/3

3 3 z :39 Konsolidacja sprawozdań finansowych Konsolidacja sprawozdań finansowych KsiąŜki: LETNIE SZKOLENIA WYJAZDOWE * PRAKTYCZNE ROZWIĄZAN Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Artur Barnik ECDDP Sp. z o.o. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, nawet jeŝeli jest prowadzone w najprostszej formie, wymaga pewnych nakładów finansowych. Dlatego urzędy pracy wychodząc naprzeciw potrzebom bezrobotnych pomagają w zarejestrowaniu, sfinansowaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W tym zakresie dofinansowują bezrobotnego określoną kwotą pienięŝną. Środki otrzymane w ramach dotacji mają istotny wpływ na zainicjowanie procesu przedsiębiorczości. W tym celu aby otrzymać dofinansowanie naleŝy posiadać status osoby bezrobotnej oraz wykazać inicjatywę przedsiębiorczą (przedstawić biznesplan, posiadać rozeznanie rynku lokalnego a nade wszystko konkurencji, sporządzić wykaz niezbędnych przedmiotów, których zakup posłuŝy do wykonywania przedstawionej we wniosku działalności). Osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie mają określony czas na załoŝenie działalności. Zasadniczy problem jaki po uzyskaniu wsparcia finansowego posiadają świeŝo upieczeni przedsiębiorcy to kwestia czy mogą odliczyć podatek naliczony jaki widnieje na fakturach VAT dokumentujących zakup środków trwałych, materiałów, towarów sfinansowanych, które zostały sfinansowane z dotacji z UP. Odpowiedź wydaje się być oczywista. Oczywiście, Ŝe tak. Kwestia kto uiszcza fizyczną zapłatę za nabyte towary nie ma znaczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami przywołanego aktu prawnego o prawie do odliczenia decyduje bowiem wykazanie celu na jaki środki otrzymane z urzędu zostały przeznaczone (czy mają związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną czy nie). Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim nabyte towary bądź usługi słuŝą lub będą słuŝyć do wykonywania działalności opodatkowanej przez podatnika. Samą zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika w związku z nabyciem tych towarów/usług. Zakupione środki trwałe, towary bądź inne materiały jakie są niezbędne do rozpoczęcia prowadzonej działalności gospodarczej (np. wyposaŝenie biura, magazynu produkcyjnego, warsztatu, materiały biurowe itp.) bezsprzecznie wykazują bezpośredni związek z przyszłą działalnością opodatkowaną podatnika. Zatem, osoby je nabywające posiadają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 13 stycznia 2009 r. (sygn. ILPP1/ /08-4/MT) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji

4 4 z :39 z dnia 21 listopada 2008 r. (sygn. IPPP1/ /08-4/RK), gdzie czytamy: uznać naleŝy, Ŝe zakup środka trwałego i wyposaŝenia stanowiska Pracy Strony, tj. zakupów zrefundowanych przez Urząd Pracy nie stanowi przeszkody dla odliczenia podatku naliczonego, o ile zakupy te wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.zatem przedsiębiorca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z chwilą otrzymania faktury VAT lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy). W przypadku niedokonania odliczenia w w/w okresie podatnik będzie uprawniony do złoŝenia korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym to prawo mu przysługiwało. Kwestia, na jaką rozpoczynający działalność powinien natomiast zwrócić uwagę to fakt, aby w momencie dokonywania w/w odliczenia (czyli składania deklaracji VAT-7) był juŝ zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wprawdzie obowiązek rejestracji wymagany jest wyłącznie przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej (czyli sprzedaŝy a nie zakupów). JednakŜe sam fizyczny fakt odliczenia moŝe zostać zrealizowany dopiero z momentem składania pierwszej deklaracji VAT-7. Podobnie twierdzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2007 r. (sygn. PP/443-1/07) oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w postanowieniu z dnia 27 lutego 2007 r. (sygn. DO/443-4/07), gdzie czytamy: biorąc pod uwagę zasadę neutralności podatku od towarów i usług, a takŝe posiadanie przez podmiot prowadzący działania przygotowawcze do uruchomienia działalności gospodarczej statusu podatnika podatku od towarów i usług gdyŝ status ten jest kategorią obiektywną niezaleŝną od faktu zarejestrowania się w tym charakterze uznać naleŝy, Ŝe status podatnika czynnego VAT (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia, nie musi natomiast istnieć na dzień, w którym miały miejsce czynności opodatkowane, z których wynika podatek podlegający odliczeniu. Zatem aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik powinien zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i posiadać ten status w momencie odliczenia podatku (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. ILPP2/ /08-3/JK). Artur Barnik ECDDP Sp. z o.o. Zapraszamy do udziału w kursach i szkoleniach Polskiej Akademii Rachunkowości Wrocław: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2009 rok Katowice: Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu Gdańsk: Przegląd podatkowy 2009 Katowice: Reprezentacja a reklama w prawie podatkowym Łódź: Faktury VAT bez błędów Budapeszt: Podatki 2009 po zmianach Poznań: Akademia podatkowa od podstaw (24godz.) Sopot: Podatki 2009 po zmianach Łódź: Akademia podatkowa od podstaw (24godz.) Polanica: Przegląd podatkowy 2009 Zakopane / Poprad: Przegląd podatkowy 2009 Bezpłatna subskrypcja 1.

5 5 z :39 Typy subskrypcji Biuletyn e-rachunkowość i informacje o szkoleniach dla firm Akceptuję Politykę Prywatności i wyraŝam zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z serwisem PAR Przeglądaj wg kategorii Rachunkowość Podatki Finanse Prawo Finanse europejskie Bankowość Ubezpieczenia Fundusze inwestycyjne Leasing Audyt wewnętrzny Rynek kapitałowy Organizacja pracy ZUS Rozwój kompetencji Rynek pracy i wynagrodzeń Dziś w Księgarni Księgowego Nowość z Wydawnictwa Konsolidacja Sprawozdań Finansowych zbiór zadań, zbiór rozwiązań Nie przegap - 70 zadań wraz z rozwiązaniami o róŝnym stopniu trudności. Sprawdź praktyczne umiejętności z zakresu konsolidacji! Konsolidacja Sprawozdań Finansowych

6 6 z :39 Najbardziej aktualny przewodnik w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego! Na półkach Księgarni Księgowego pojawiło się drugie wydanie Audytu Wewnętrznego autorstwa Konrada Knedlera. Pierwsze wydanie ksiąŝki zostało przyjęte z duŝym zainteresowaniem. Zdecydowaliśmy więc o wydaniu drugiej edycji. Dla prawdziwych koneserów! Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. Roberta Pattersona. Informacje z branŝy Raporty dzienne Kolejna spokojna sesja na rynku walutowym Uspokojenie na rynku złotego

7 7 z :39 Plan budŝetu Obamy rozczarował inwestorów Konsolidacja notowań złotego Amerykański rynek nieruchomości wciąŝ słaby Archiwum raportów Wydawca Polska Akademia Rachunkowości S.A. Szkolenia otwarte Katowice: Zmiany w podatku VAT Warszawa: Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi z uwzględnieniem aspektu kryzysu finansowego. Warszawa: Zmiany w ustawie o rachunkowości wraz z omówieniem elementów sprawozdania finansowego oraz Polityki Prowadzenia Rachunkowości Wrocław: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2009 rok Pełna lista szkoleń otwartych. Szkolenia wyjazdowe Łeba: Międzynarodowe Stanardy Rachunkowości Kazimierz: Aktualnośći w rachunkowości tj. przegląd najwaŝniejszych zagadnień rachunkowości Budapeszt: Podatki 2009 po zmianach Pełna lista szkoleń wyjazdowych. Kursy zawodowe Warszawa: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych Warszawa: Od podstaw do samodzielnego ksiegowego Warszawa: Audyt i kontrola funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa: Specjalista do spraw podatkowych Pełna lista kursów zawodowych. Reklama

8 8 z :39 Partnerzy Biuletynu Lista wszystkich partnerów. Biuletyn e-rachunkowość Archiwum Współpraca Partnerzy Polityka Prywatności Reklama Kontakt Kursy i szkolenia Szkolenia zawodowe Kursy zawodowe KsiąŜki księgowego Szkolenia księgowego Samodzielny księgowy Nowości w PAR S.A. Szkolenia wyjazdowe - praktyczna wiedza + przyjemny wypoczynek Łeba, Kazimierz, Sopot, Polanica, Zakopane/Poprad... Dyrektor finansowy Analityk finansowy

9 9 z :39 Biegły rewident Jesteś tutaj: Strona główna» Archiwum» 05/2009» Podatki» Zakup z dotacji z Urzędu Pracy Strona główna Archiwum Subskrypcja Współpraca Partnerzy Kontakt kanał RSS

Egzamin bez problemów z Polską Akademia Rachunkowości. Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Egzamin bez problemów z Polską Akademia Rachunkowości. Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. 1 z 7 2010-07-06 10:44 Nabyłeś usługi o charakterze niematerialnym... posiadaj dowody ich wykonania Komentarz: Oprócz faktury zdjęcia, odbitki, nagrania itp. Biuletyn e-rachunkowość Kurs rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo