Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia"

Transkrypt

1 Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r.

2 WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując na okresy, w których - zgodnie z obowiązującymi przepisami - powinno nastąpić odliczenie VAT W konsekwencji, mając na uwadze fakt, że podatek VAT powinien być traktowany jako koszt kwalifikowany wyłącznie w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do jego odliczenia (warunek konieczny), slajdy te wskazują również na okresy, od których podatek VAT nie powinien być traktowany jako koszt kwalifikowany Na slajdach przyjęto, iż podatnik dokonuje miesięcznych rozliczeń VAT; przy rozliczeniach kwartalnych slajdy należy zastosować odpowiednio Page 2

3 PODSTAWOWE DEFINICJE / ZAŁOŻENIA (1) ŚT środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne Warunki prawa do odliczenia oraz korekty należy oceniać osobno dla każdego ŚT Oddanie do użytkowania faktyczne (fizyczne) rozpoczęcie wykorzystywania (używania) danego ŚT do jakichkolwiek celów (w tym do czynności opodatkowanych VAT, zwolnionych z VAT, czy pozostających poza zakresem objęcia systemem VAT) W szczególności, takim momentem oddania do użytkowania wcale nie musi być: nabycie ŚT podpisanie protokołu odbioru ŚT wprowadzenie ŚT do ewidencji podjęcie decyzji o rozpoczęciu wykorzystywania (używania) ŚT Dla celów określenia prawa do istotny jest: przed oddaniem do użytkowania zamiar (intencja) podatnika po oddaniu do użytkowania fakt wykorzystywania ŚT do określonych czynności Page 3

4 PODSTAWOWE DEFINICJE / ZAŁOŻENIA (2) Możliwe rodzaje czynności / działalności (cele wykorzystywania ŚT): opodatkowana VAT (daje prawo do ) zwolniona z VAT (nie daje prawa do ) pozostająca poza zakresem objęcia systemem VAT (nie daje prawa do ) Co do zasady, prawo do od towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej VAT powstaje: na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2013 r. w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę na gruncie przepisów obowiązujących od początku 2014 r. w rozliczeniu za okres, w którym zostały łącznie spełnione następujące przesłanki (i) nabywca otrzymał fakturę oraz (ii) u dostawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do udokumentowanych tą fakturą towarów / usług Korekta podatku VAT dokonywana jest : w odniesieniu do ŚT o wartości powyżej zł częściowo w okresie 10 lat (nieruchomości) albo 5 lat (pozostałe ŚT) licząc od roku, w którym oddano je do użytkowania (tj. w wysokości 1/10 albo 1/5 kwoty podatku VAT rocznie) w odniesieniu do ŚT o wartości nie przekraczającej zł jednorazowo w okresie 12 miesięcy od końca okresu, w którym oddano je do użytkowania Page 4

5 ŚT POWYŻEJ zł PRZYKŁAD 1 Intencja wykorzystania do działalności dającej prawo do odliczenia przy nabyciu oraz faktyczne wykorzystanie ŚT do tej działalności od chwili oddania do użytkowania Zamiar wykorzystania ŚT - do działalności dającej prawo do Jeżeli do tej pory VAT nie został odliczony odliczenie następuje poprzez korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do (tu: 2/2014 r.) i wykazanie całej kwoty podatku naliczonego z faktury za nabyty ŚT. Brak prawidłowego rozliczenia VAT może utrudnić rozliczenie dotacji! r r. Otrzymanie faktury + MPOP Oddanie do użytkowania (oraz rozpoczęcie wykorzystywania do działalności opodatkowanej VAT) Prawo do odliczenia całości VAT (deklaracja za 2 / 2014 r.) Page 5

6 ŚT POWYŻEJ zł PRZYKŁAD 2 Zmiana przeznaczenia do chwili oddania do użytkowania Jeżeli do tej pory VAT nie został odliczony odliczenie następuje poprzez korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do (tu: 5/2014 r.) i wykazanie całej kwoty podatku naliczonego z faktury za nabyty ŚT. Brak prawidłowego rozliczenia VAT może utrudnić rozliczenie dotacji! Brak zamiaru wykorzystania ŚT do działalności dającej prawo do Zmiana przeznaczenia ŚT do działalności dającej prawo do r r r. Otrzymanie faktury + MPOP Oddanie do użytkowania (oraz rozpoczęcie wykorzystywania do działalności opodatkowanej VAT) Brak prawa do Prawo do odliczenia całości VAT (deklaracja za 5 / 2014 r.) Page 6

7 ŚT POWYŻEJ zł PRZYKŁAD 3 Zmiana przeznaczenia po oddaniu do użytkowania Brak zamiaru wykorzystania ŚT do działalności dającej prawo do Jeżeli do tej pory VAT nie został odliczony odliczenie następuje poprzez korektę deklaracji VAT za pierwszy okres roku następującego po roku w którym doszło do zmiany przeznaczenia ŚT (tu: 1/2014 r.) i wykazanie 1/5 (lub 1/10) kwoty podatku naliczonego z faktury za ŚT. Następnie coroczne korekty kolejnych części podatku naliczonego. Brak prawidłowego rozliczenia VAT może utrudnić rozliczenie dotacji! Zmiana przeznaczenia ŚT do działalności dającej prawo do r r r r. Otrzymanie faktury Oddanie do użytkowania Brak prawa do Prawo do odliczenia 1/5 albo 1/10 VAT (deklaracja za 1 / 2014 r.) * * Roczne korekty podatku VAT w deklaracjach za pierwsze okresy rozliczeniowe kolejnych lat Page 7

8 ŚT POWYŻEJ zł PRZYKŁAD 4 Brak wykorzystania do czynności dających prawo do odliczenia po oddaniu do użytkowania Brak zamiaru wykorzystania ŚT do działalności dającej prawo do Zmiana przeznaczenia ŚT do działalności dającej prawo do Najbardziej skomplikowany przypadek Wstępne prawo do istniało w momencie zmiany przeznaczenia ŚT, ale nie mogło zostać efektywnie zrealizowane. Ostatecznie możliwość pojawiła się w deklaracji za pierwszy okres roku następującego po roku, w którym doszło do wykorzystania ŚT dla celów działalności opodatkowanej VAT (tu: 1/2014 r.). Konieczność wypracowania prawidłowej metodologii rozliczenia dotacji. Pierwsze wykorzystanie do czynności dających prawo do r r r r r. Otrzymanie faktury Oddanie do użytkowania (ALE brak czynności dających prawo do ) Brak prawa do Konieczność skorygowania całości odliczonego VAT (deklaracja za 7 / Prawo do odliczenia całości VAT 2013 r.) (deklaracja za 5 / 2013 r.) Prawo do odliczenia 1/5 albo 1/10 VAT (deklaracja za 1 / 2014 r.) * * Roczne korekty podatku VAT w deklaracjach za pierwsze okresy rozliczeniowe kolejnych lat Page 8

9 ŚT DO zł PRZYKŁAD 5 Intencja wykorzystania do działalności opodatkowanej przy nabyciu oraz faktyczne wykorzystanie ŚT do tej działalności od chwili oddania do użytkowania Zamiar wykorzystania ŚT - do działalności dającej prawo do Jeżeli do tej pory VAT nie został odliczony odliczenie następuje poprzez korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do (tu: 2/2014 r.) i wykazanie całej kwoty podatku naliczonego z faktury za nabyty ŚT. Brak prawidłowego rozliczenia VAT może utrudnić rozliczenie dotacji! r r. Otrzymanie faktury + MPOP Oddanie do użytkowania (oraz rozpoczęcie użytkowania do działalności opodatkowanej VAT) Prawo do odliczenia całości VAT (deklaracja za 2/2014 r.) Page 9

10 ŚT DO zł PRZYKŁAD 6 Zmiana przeznaczenia przed oddaniem ŚT do użytkowania Jeżeli do tej pory VAT nie został odliczony odliczenie następuje poprzez korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do (tu: 4/2014 r.) i wykazanie całej kwoty podatku naliczonego z faktury za nabyty ŚT. Brak prawidłowego rozliczenia VAT może utrudnić rozliczenie dotacji! Brak zamiaru wykorzystania ŚT do działalności dającej prawo do Zmiana przeznaczenia ŚT do działalności dającej prawo do r r r. Otrzymanie faktury + MPOP Brak prawa do Prawo do odliczenia całości VAT (deklaracja za 4 / 2014 r.) Oddanie do użytkowania (oraz rozpoczęcie użytkowania do działalności opodatkowanej VAT) Page 10

11 ŚT DO zł PRZYKŁAD 7 Zmiana przeznaczenia w ciągu 12 miesięcy od chwili oddania ŚT do użytkowania Jeżeli do tej pory VAT nie został odliczony - odliczenie następuje poprzez korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do (tu: 8/2014 r.) i wykazanie całej kwoty podatku naliczonego z faktury za nabyty ŚT. Brak prawidłowego rozliczenia VAT może utrudnić rozliczenie dotacji! Brak zamiaru wykorzystania ŚT do działalności dającej prawo do Zmiana przeznaczenia ŚT do działalności dającej prawo do Okres korekty (12 m-cy) r r r r. Otrzymanie faktury + MPOP Oddanie do użytkowania Brak prawa do Prawo do odliczenia całości VAT (deklaracja za 8/2014 r.) Page 11

12 ŚT DO zł PRZYKŁAD 8 Zmiana przeznaczenia po 12 miesiącach od chwili oddania ŚT do użytkowania Zmiana przeznaczenia nastąpiła po okresie korekty ŚT, w związku z czym prawo do nie powstało i nie powstanie. Brak prawa do od nabytego ŚT. Brak zamiaru wykorzystania ŚT do działalności dającej prawo do Okres korekty (12 m-cy) Zmiana przeznaczenia ŚT do działalności dającej prawo do r r r r. Otrzymanie faktury Oddanie do użytkowania Brak prawa do Brak prawa do Page 12

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo