Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel"

Transkrypt

1 Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o.

2 Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH ALGORYTMY WYLICZEŃ Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości netto w walucie Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości brutto w walucie Obliczanie dekretacji Obliczanie wartości w zależności od metody naliczania podatku Podatek naliczany metodą sumaryczną Przykład: Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczenie podsumowania dokumentu Obliczenie dekretacji tego dokumentu Podatek naliczany metodą iloczynową Przykład: Obliczenie podsumowania dokumentu Obliczenie dekretacji tego dokumentu Korekta podatku wg zasad ogólnych Przykład: Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczenie podsumowania dokumentu korekty Obliczenie dekretacji tego dokumentu Korekta podatku metodą różnicową Przykład: Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczenie podsumowania dokumentu korekty Obliczenie dekretacji tego dokumentu Różnice w podsumowaniach w zależności od sposobu wystawienia faktury i metody naliczania podatku Różnice w obliczeniach między metodą sumaryczną a iloczynową Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie sumarycznej Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie iloczynowej Różnice w obliczeniu korekty kursu między metodą wg zasad ogólnych a metodą różnicową FAKTURY SPRZEDAŻY W WALUCIE Definicja typu dokumentu Wystawianie Faktury w walucie Korygowanie kursu dla Zmiana kursu dla CIT/PIT Prezentacja Faktur w walucie na zestawieniach... 24

3 Faktury w walucie w Symfonia Handel 3 / 27 5 FAKTURY ZAKUPU W WALUCIE Definicja typu dokumentu Wystawianie Faktury zakupu w walucie Korygowanie kursu dla Zmiana kursu dla CIT/PIT Prezentacja Faktur zakupu w walucie na zestawieniach... 27

4 Faktury w walucie w Symfonia Handel 4 / 27 1 Wstęp W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Dewizowe zezwalającymi na dokonywanie w kraju transakcji powodujących rozliczenia w walutach obcych bez konieczności ubiegania się o indywidualne zezwolenie dewizowe, w programie Symfonia Handel została udostępniona możliwość wystawiania faktur walutowych opodatkowanych podatkiem. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno zakupów jak i sprzedaży. Poniższy dokument przedstawia sposób działania tej funkcjonalności oraz zastosowane algorytmy przeliczeń wartości w walutach obcych na walutę i wyliczenia kwoty podatku. 2 Charakterystyka Faktur walutowych Specyfika tego typu transakcji wymaga innego przeliczania wartości walutowych na potrzeby podatku, a innego na potrzeby podatku dochodowego. Dlatego też wystawiając Fakturę w walucie użytkownik może podać dwa odrębne kursy waluty: dla ten kurs jest wykorzystywany do obliczenia kwoty podatku oraz wartości prezentowanych w rejestrze. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu (jeśli jest to dokument sprzedaży) lub daty dokumentu obcego (jeśli jest to dokument zakupu). CIT/PIT ten kurs jest zapisywany wraz z rozrachunkiem dotyczącym dokumentu, ponadto: o W dokumencie sprzedaży jest wykorzystywany do obliczenia przychodu ze sprzedaży i zadekretowania wartości przychodu i rozrachunku. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty sprzedaży dokumentu. o W dokumencie zakupu jest wykorzystywany do obliczenia kosztu zakupu i zadekretowania wartości kosztu i rozrachunku. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty dokumentu obcego. Z tego też powodu w dekretacji mogą powstać różnice pomiędzy stronami zapisu wyrażonego w walucie. Różnica ta jest księgowana na konto specjalne wskazane w ustawieniach programu Symfonia Finanse i Księgowość, po przesłaniu dokumentu do tego programu. W programie Handel zapis w walucie widnieje jako niezbilansowany. Ponieważ przepisy wymagają, aby podatek wykazywać zawsze w walucie, podsumowanie faktur w walucie prezentuje wartość netto oraz wartość brutto wyrażone w walucie obcej, natomiast kwotę podatku w walucie. W rejestrze wartości są prezentowane wyłącznie w walucie. 3 Algorytmy wyliczeń 3.1 Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości netto w walucie Gdy dokument jest wystawiany na podstawie cen netto, podstawą do naliczenia podatku staje się równowartość wartości netto walutowej w walucie, obliczoną na podstawie kursu dla. W związku tym wykonywane są działania zgodnie z poniższym schematem:

5 Faktury w walucie w Symfonia Handel 5 / 27 Przeliczenie walutowej wartości netto na : Netto w walucie * kurs = Netto w Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy Obliczenie kwoty podatku : Netto w * (Stawka : 100) = Kwota Stawka występuje jako liczba całkowita, a nie procent, np. 22, a nie 22% Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy. Obliczenie wartości brutto w : Netto w + Kwota = Brutto w Przeliczanie wartości brutto w na walutę obcą: Brutto w : kurs = Brutto w walucie Wynik jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku 3.2 Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości brutto w walucie Gdy dokument jest wystawiany na podstawie cen brutto, podstawą do naliczenia podatku staje się równowartość wartości brutto walutowej w walucie obliczona na podstawie kursu dla. Kwota podatku obliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w 8 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usługi. W związku tym wykonywane są działania zgodnie z poniższym schematem:

6 Faktury w walucie w Symfonia Handel 6 / 27 Przeliczenie walutowej wartości brutto na : Brutto w walucie * kurs = Brutto w Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy Obliczenie kwoty podatku : (Brutto w * Stawka ) / (100 + Stawka ) = Kwota Stawka występuje jako liczba całkowita, a nie procent, np. 22, a nie 22% Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy. Obliczenie wartości netto w : Brutto w - Kwota = Netto w Przeliczanie wartości netto w na walutę obcą: Netto w : kurs = Netto w walucie Wynik jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku 3.3 Obliczanie dekretacji Kwota podatku w jest zawsze przepisywana do dekretu z dokumentu, natomiast jej równowartość w walucie obcej jest wyliczana jako różnica między wartością brutto w walucie i wartością netto w walucie. Brutto w walucie - Netto w walucie = Kwota w walucie Wartości netto i brutto w są wyliczane jako iloczyny tych wartości w walucie i kursu CIT/PIT. Netto w walucie * kurs CIT/PIT = netto w Brutto w walucie * kurs CIT/PIT = brutto w 3.4 Obliczanie wartości w zależności od metody naliczania podatku Podatek podczas wystawiania faktury może być naliczany jedną z dwóch poniższych metod: jako suma kwot cząstkowych pochodzących z poszczególnych pozycji (metoda sumaryczna), jako iloczyn całkowitej wartości sprzedaży i stawki (metoda iloczynowa). Ponadto podczas wystawienia faktury korygującej również występują dwie metody naliczania podatku :

7 Faktury w walucie w Symfonia Handel 7 / 27 korekta liczona jest jak typowy dokument (metoda wg zasad ogólnych), korekta liczona jest jako różnica między dokumentem poprawnym a oryginalnym (metoda różnicowa). Metody te są ustawiane w parametrach pracy systemu (menu Ustawienia\ Adres firmy\ Parametry pracy\ Zasady obliczeń). Poniżej zostało opisane w jaki sposób obliczane są wartości netto, brutto i wg każdej z tych metod oraz jakie różnice mogą wystąpić w obliczeniach tych wartości w zależności od przyjętej metody Podatek naliczany metodą sumaryczną Gdy podatek jest obliczany jako suma kwot cząstkowych pochodzących z poszczególnych pozycji, to obliczenia przedstawione w pkt. 3.1 oraz 3.2 wykonywane są oddzielnie dla każdej pozycji dokumentu, a następnie sumowane są poszczególne wartości w ramach poszczególnych stawek podatku, oddzielnie: wartość netto w walucie, wartość netto w, kwota podatku, wartość brutto w walucie i wartość brutto w. W konsekwencji łączna wartość netto lub brutto dokumentu w może różnić się od iloczynu łącznej wartości netto lub brutto w walucie obcej i kursu. Jednocześnie może powstać różnica między dekretacją wartości netto i brutto w a podsumowaniem dokumentu, przy założeniu, że oba kursy ( oraz CIT/PIT) są równe. Wynika to z algorytmów opisanych w pkt Przykład: Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR Podsumowanie w : 22% 21217, , ,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48 UWAGA: Podsumowanie wartości brutto w (26 359,48 ) różni się od iloczynu wartości brutto w EUR i kursu (6 786,17 EUR x 3,8843 = ,52 ). Powody są dwa: po pierwsze: wartość brutto w EUR w tym wypadku jest wyliczana jako iloraz wartości brutto w i kursu i odwrotne działanie daje inny wynik. po drugie: wartość brutto w EUR w podsumowaniu dokumentu wynika z sumowania wartości brutto w z poszczególnych pozycji dokumentu. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji.

8 Faktury w walucie w Symfonia Handel 8 / Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Przeliczono wartość netto w EUR na netto w EUR netto w ,40 EUR 5400,40 EUR * 3,8843 = 20976, ,98 EUR 61,98 EUR * 3,8843 = 240, ,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 Obliczono kwoty podatku Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku 1. 22% 5400,40 EUR 20976, ,77 * (22/100) = 4614, % 61,98 EUR 240,75 240,75 * (22/100)= 52, % 114,07 EUR 446,08 443,08 * (7/100)= 31,02 Obliczono wartość brutto w Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w 1. 22% 5400,40 EUR 20976, , , ,89 = 22591, % 61,98 EUR 240,75 52,97 240, ,97 = 293, % 114,07 EUR 446,08 31,02 443, ,02 = 474,10 Przeliczono wartość brutto w na EUR Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w brutto w EUR 1. 22% 5400,40 EUR 20976, , , ,66 : 3,8843 = 6588,49 EUR 2. 22% 61,98 EUR 240,75 52,97 293,72 293,72 : 3,8843 = 75,62 EUR 3. 7% 114,07 EUR 446,08 31,02 474,10 474,10 : 3,8843 = 122,06 EUR Stawka Obliczenie podsumowania dokumentu W EUR netto Kwota brutto 22% 5400,40 EUR + 61,98 EUR = 5462,38 EUR 4614, ,97 = 4667, ,49 EUR + 75,62 EUR = 6664,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W Stawka netto Kwota brutto 22% 20976, ,75 = 21217, , , ,72 = 25885,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48

9 Faktury w walucie w Symfonia Handel 9 / Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT, a w jest przepisywany z dokumentu. Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto 6786,17 EUR 5576,45 EUR Netto 6786,17 EUR -5576,45 EUR= 1209,72 EUR Suma 6786,17 EUR 6786,17 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto 6786,17 EUR * 3,8843 = 26359, ,45 EUR * 3,8843 = 21660,60 Netto 4698,88 Suma 26359, ,48 Różnica 0,04 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Podatek naliczany metodą iloczynową Gdy podatek jest obliczany jako iloczyn całkowitej wartości sprzedaży i stawki, to obliczenia przedstawione w pkt. 3.1 oraz 3.2 wykonywane są tylko dla podsumowania dokumentu. Natomiast wyniki tych obliczeń w poszczególnych pozycjach są wartościami orientacyjnymi. W konsekwencji suma wartości z poszczególnych pozycji może różnić się od podsumowania dokumentu. Jednocześnie może powstać różnica między dekretacją wartości netto i brutto w a podsumowaniem dokumentu, przy założeniu, że oba kursy ( oraz CIT/PIT) są równe. Wynika to z algorytmu opisanego w pkt Przykład: Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,10 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,16 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,37 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,47 UWAGA:

10 Faktury w walucie w Symfonia Handel 10 / 27 Podsumowanie wartości brutto w (26 359,47 ) różni się od iloczynu wartości brutto w EUR i kursu (6 786,17 EUR x 3,8843 = ,52 ). Wynika to z tego, iż wartość brutto w EUR w tym wypadku jest wyliczana jako iloraz wartości brutto w i kursu i odwrotne działanie daje inny wynik. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji Obliczenie podsumowania dokumentu Zsumowano wartości netto w EUR w poszczególnych stawkach Stawka netto w EUR 22% 5400,40 EUR + 61,98 EUR= 5462,38 EUR 7% 114,07 EUR Razem 5576,45 EUR Przeliczono wartość netto w EUR na Stawka netto w EUR netto w 22% 5462,38 EUR 5462,38 EUR * 3,8843 = 21217,52 7% 114,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 Razem 5576,45 EUR 21660,60 Obliczono kwoty podatku Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku 22% 5462,38 EUR 21217, ,52 * (22/100) = 4667,85 7% 114,07 EUR 446,08 443,08 * (7/100) = 31,02 Razem 5576,45 EUR 21660, ,87 Obliczono wartość brutto w Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w 22% 5462,38 EUR 21217, , , ,85 = 25885,37 7% 114,07 EUR 446,08 31,02 443, ,02 = 474,10 Razem 5576,45 EUR 21660, , ,47 Przeliczono wartość brutto w na EUR Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w brutto w EUR 22% 5462,38 EUR 21217, , , ,37 : 3,8843 = 6664,10 EUR 7% 114,07 EUR 446,08 31,02 474,10 474,10 : 3,8843 = 122,06 EUR Razem 5576,45 EUR 21660, , , ,16 EUR Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT a w jest przepisywany z dokumentu.

11 Faktury w walucie w Symfonia Handel 11 / 27 Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto 6786,16 EUR 5576,45 EUR Netto 6786,16 EUR -5576,45 EUR= 1209,71 EUR Suma 6786,16 EUR 6786,16 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto 6786,16 EUR * 3,8843 = 26359, ,45 EUR * 3,8843 = 21660,60 Netto 4698,87 Suma 26359, ,47 Różnica 0,01 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Korekta podatku wg zasad ogólnych W tej metodzie obliczana jest różnica między wartością stanowiącą podstawę opodatkowania (np. wartością netto) sprzed korekty i po korekcie. Następnie od tej kwoty obliczana jest kwota podatku Przykład: Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Następnie wystawiono korektę poprawiając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,09 0,00 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,08 0,00 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR

12 Faktury w walucie w Symfonia Handel 12 / 27 Podsumowanie w : 22% -4,92-1,08-6,00 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,09-6,11 UWAGA: Przy tego typu korektach wartość brutto korekty w (-6,11 ) nie będzie równa wartości rozrachunku w (0,00 EUR x 3,8834 = 0,00 ), nawet jeśli kursy i CIT/PIT są równe. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczono korektę wartości netto w netto w EUR netto w sprzed korekty netto w po korekcie Korekta wartości netto w ,40 EUR 5400,40 EUR * 3,8843 = 20976, ,40 EUR * 3,8834 = 20971, , ,77 = -4, ,98 EUR 61,98 EUR * 3,8843 = 240,75 61,98 EUR * 3,8834 = 240,69 240,69-240,75 = -0, ,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 114,07 EUR * 3,8834 = 442,98 442,98-443,08 = -0,10 Obliczono korektę kwoty podatku Stawka Korekta wartości netto w Korekta kwoty podatku 1. 22% -4,86-4,86 * (22/100) = -1, % -0,06-0,06 * (22/100)= -0, % -0,10-0,10 * (7/100)= -0,01 Obliczono korektę wartości brutto w Stawka Korekta wartości netto w Korekta kwoty podatku Korekta wartości brutto w 1. 22% -4,86-1,07-4,86 + (-1,07) = -5, % -0,06-0,06-0,06 + (-0,06) = -0, % -0,10-0,10-0,10 + (-0,10) = -0,11 Obliczono korektę wartości brutto w EUR brutto w EUR sprzed korekty brutto w EUR po korekcie Korekta wartości brutto w EUR ,66 : 3,8843 = 6588,49 EUR (25591,66 + (-5,93 )) : 3,8834 = 6588,49 EUR 6588,49 EUR 6588,49 EUR = 0,00 EUR ,72 : 3,8843 = 75,62 EUR (293,72 + (-0,07 )) : 3,8834 = 75,6 EUR 75,62 EUR 75,62 EUR = 0, ,10 : 3,8843 = 122,06 EUR (474,10 + (-0,11 )) : 3,8834 = 122,06 EUR 122,06 EUR 122,06 EUR = 0,00 EUR

13 Faktury w walucie w Symfonia Handel 13 / Obliczenie podsumowania dokumentu korekty W EUR Stawka netto Kwota brutto 22% 0,00 EUR + 0,00 EUR = 0,00 EUR -1,07 + (-0,01 )= -1,08 0,00 EUR + 0,00 EUR = 0,00 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR RAZEM 0,00 EUR -1,09 0,00 EUR W Stawka netto Kwota brutto 22% -4,86 + (-0,06 ) = -4,92-1,08-5,93 + (-0,07 ) = -6,00 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,09-6, Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT, a w jest przepisywany z dokumentu. Zakładając, że kurs dla po korekcie jest taki sam jak kurs CIT/PIT i oba wynoszą 3,8834, dekretacja będzie wyglądać następująco: Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto 0,00 EUR 0,00 EUR Netto 0,00 EUR -0,00 EUR= 0,00EUR Suma 0,00 EUR 0,00 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto -0,01 EUR * 3,8834 = -0,04 0,00 EUR * 3,8834 = 0,00 Netto -1,09 Suma -0,04-1,09 Różnica 1,05 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Korekta podatku metodą różnicową W tej metodzie obliczana jest różnica między każdą wartością dokumentu sprzed korekty i po korekcie Przykład:

14 Faktury w walucie w Symfonia Handel 14 / 27 Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Następnie wystawiono korektę poprawiając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,02-0,01EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,10-0,01 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,09-0,01EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Podsumowanie w : 22% -4,92-1,09-6,01 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,10-6,12 UWAGA: Przy tego typu korektach wartość brutto korekty w (-6,12 ) nie będzie równa wartości rozrachunku w (-0,01 EUR x 3,8834 = -0,04 ), nawet jeśli kursy i CIT/PIT są równe. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczono korektę wartości netto w netto w EUR netto w sprzed korekty netto w po korekcie Korekta wartości netto w ,40 EUR 5400,40 EUR * 3,8843 = 20976, ,40 EUR * 3,8834 = 20971, , ,77 = -4, ,98 EUR 61,98 EUR * 3,8843 = 240,75 61,98 EUR * 3,8834 = 240,69 240,69-240,75 = -0, ,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 114,07 EUR * 3,8834 = 442,98 442,98-443,08 = -0,10

15 Faktury w walucie w Symfonia Handel 15 / 27 Obliczono korektę kwoty podatku Stawka Kwota sprzed korekty Kwota po korekcie Korekta kwoty 1. 22% 20976,77 * (22/100) = 4614, ,91 * (22/100) = 4613, , ,89 = -1, % 240,75 * (22/100) = 52,97 240,69 * (22/100) = 52,95 52,95 52,97 = -0, % 443,08 * (7/100) = 31,02 442,98 * (7/100) = 31,01 31,01 31,02 = -0,01 Obliczono korektę wartości brutto w brutto w sprzed korekty brutto w po korekcie Korekta wartości brutto w , ,89 = 25591, , ,82 = 25585, , ,66 = -5, , ,97 = 293,72 240, ,95 = 293,64 293,64 293,72 = -0, , ,02 = 474,10 442, ,01 = 473,99 473,99 474,10 = -0,11 Obliczono korektę wartości brutto w na EUR brutto w EUR sprzed korekty brutto w EUR po korekcie Korekta wartości brutto w EUR ,66 : 3,8843 = 6588,49 EUR 25585,73 : 3,8834 = 6588,49 EUR 6588,49 EUR 6588,49 EUR = 0,00 EUR ,72 : 3,8843 = 75,62 EUR 293,64 : 3,8834 = 75,61 EUR 75,61 EUR 75,62 EUR = -0, ,10 : 3,8843 = 122,06 EUR 473,99 : 3,8834 = 122,06 EUR 122,06 EUR 122,06 EUR = 0,00 EUR Obliczenie podsumowania dokumentu korekty W EUR Stawka netto Kwota brutto 22% 0,00 EUR + 0,00 EUR = 0,00 EUR -1,07 + (-0,02 )= -1,09 0,00 EUR + (-0,01 EUR) = -0,01 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR RAZEM 0,00 EUR -1,10-0,01 EUR W Stawka netto Kwota brutto 22% -4,86 + (-0,06 ) = -4,92-1,09-5,93 + (-0,08 ) = -6,01 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,10-6, Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT, a w jest przepisywany z dokumentu. Zakładając, że kurs dla po korekcie jest taki sam jak kurs CIT/PIT i oba wynoszą 3,8834, dekretacja będzie wyglądać następująco:

16 Faktury w walucie w Symfonia Handel 16 / 27 Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto -0,01 EUR 0,00 EUR Netto -0,01 EUR -0,00 EUR= -0,01EUR Suma -0,01 EUR -0,01 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto -0,01 EUR * 3,8834 = -0,04 0,00 EUR * 3,8834 = 0,00 Netto -1,10 Suma -0,04-1,10 Różnica 1,06 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Różnice w podsumowaniach w zależności od sposobu wystawienia faktury i metody naliczania podatku Ze względu na różnice w sposobie obliczania kwoty podatku w poszczególnych metodach naliczania podatku oraz w zależności od stosowania cen netto lub brutto, przy zastosowaniu tych samych cen jednostkowych mogą powstać różnice w podsumowaniu dokumentu. Przykład: Wystawiono fakturę w euro podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł na następujące towary: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Stawka 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 6588,49 EUR 22% 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 75,62 EUR 22% 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 122,06 EUR 7%

17 Faktury w walucie w Symfonia Handel 17 / Różnice w obliczeniach między metodą sumaryczną a iloczynową Faktura w przypadku, gdy jest obliczany metodą sumaryczną: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48 Faktura w przypadku, gdy jest obliczany metodą iloczynową: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR X X 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR X X 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR X X Razem X 5576,45 EUR 4698, ,16 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,10 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,37 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,47 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu kwoty oraz wartości brutto w walucie obcej i w (zaznaczono na czerwono). Powodem jest to, że w pierwszym przypadku każda z tych wartości wynika z sumowania wartości z poszczególnych pozycji, natomiast w drugim przypadku jest wyliczana w podsumowaniu.

18 Faktury w walucie w Symfonia Handel 18 / Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie sumarycznej Faktura wg cen netto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48 Natomiast faktura wg cen brutto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa brutto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 6588,49 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 75,62 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 122,06 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,40 7% 443,10 31,02 474,12 RAZEM 21660, , ,52 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu wartości netto i brutto w walucie (zaznaczono na czerwono). Mogą się jednak zdarzyć również różnice w wyliczonej kwocie podatku, a co za tym idzie również w wartościach netto i brutto w walucie. Wynika to z różnicy w algorytmie obliczania kwoty podatku od wartości netto i brutto.

19 Faktury w walucie w Symfonia Handel 19 / Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie iloczynowej Faktura wg cen netto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,10 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,16 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,37 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,47 Natomiast faktura wg cen brutto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa brutto Stawka brutto 1. Towar A 1 szt 6588,49 EUR 22% 6588,49 EUR 2. Towar B 1 szt 75,62 EUR 22% 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 122,06 EUR 7% 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,40 7% 443,10 31,02 474,12 RAZEM 21660, , ,52

20 Faktury w walucie w Symfonia Handel 20 / 27 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu wartości netto, i brutto w walucie oraz wartości brutto w walucie (zaznaczono na czerwono). Wynika to z różnicy w algorytmie obliczania kwoty podatku od wartości netto i brutto Różnice w obliczeniu korekty kursu między metodą wg zasad ogólnych a metodą różnicową Faktura korygująca naliczająca wg zasad ogólnych będzie prezentować następujące wartości: Wystawiono fakturę korygującą zmieniając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,01-0,01EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,09-0,01 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,08-0,01EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Podsumowanie w : 22% -4,92-1,08-6,00 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,09-6,11 Faktura korygująca naliczająca metodą różnicową będzie prezentować następujące wartości: Wystawiono fakturę korygującą zmieniając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,02-0,01EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,10-0,01 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,09-0,01EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Podsumowanie w : 22% -4,92-1,09-6,01 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,10-6,12

21 Faktury w walucie w Symfonia Handel 21 / 27 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu kwoty i wartości brutto w walucie (zaznaczono na czerwono). Wynika to z różnicy w algorytmie obliczania korekt wartości dokumentu w obu metodach. 4 Faktury sprzedaży w walucie 4.1 Definicja typu dokumentu Aby móc wystawiać faktury w walucie obcej, należy zdefiniować w menu Ustawienia\ Typy dokumentów\ Dokumenty sprzedaży nowy typ dokumentu o charakterze Faktura w walucie. Można to wykonać samodzielnie lub raportem pomocniczym. Definiując samodzielnie należy pamiętać, że: Nazwa typu dokumentu prezentowana jest na listach typów dokumentów, powinna zatem umożliwiać rozróżnienie poszczególnych typów dokumentów. Opis typu dokumentu może być prezentowany na wydruku dokumentu jako jego nazwa, musi zatem być zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć opcję utwórz rozrachunek w walucie dokumentu i przesyłaj do FK w walucie, aby dla dokumentów tworzonych na podstawie tego typu dokumentu powstawały rozrachunki walutowe. Uwaga: od następnej wersji możliwość wyłączenia tego parametru zostanie zablokowana. Dla dokumentów walutowych będzie możliwość tworzenia rozrachunków wyłącznie w walucie dokumentu. Wybierając powiązanie z dokumentem programu Symfonia Finanse i Księgowość należy wskazać dokument, dla którego parametr Obsługuj jak ustawiony jest na Faktura walutowa sprzedaży. Tylko takie ustawienie umożliwi w pełni korzystanie z tej funkcjonalności oraz zapewni kompleksową obsługę tego typu transakcji. Jednocześnie należy zdefiniować typ dokumentu korygującego o charakterze Faktura korygująca w walucie. Ten typ dokumentu powinien być powiązany z dokumentem programu Symfonia Finanse i Księgowość dla którego parametr Obsługuj jak ustawiony jest na Korekta faktury walutowej sprzedaży.

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo