Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel"

Transkrypt

1 Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o.

2 Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH ALGORYTMY WYLICZEŃ Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości netto w walucie Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości brutto w walucie Obliczanie dekretacji Obliczanie wartości w zależności od metody naliczania podatku Podatek naliczany metodą sumaryczną Przykład: Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczenie podsumowania dokumentu Obliczenie dekretacji tego dokumentu Podatek naliczany metodą iloczynową Przykład: Obliczenie podsumowania dokumentu Obliczenie dekretacji tego dokumentu Korekta podatku wg zasad ogólnych Przykład: Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczenie podsumowania dokumentu korekty Obliczenie dekretacji tego dokumentu Korekta podatku metodą różnicową Przykład: Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczenie podsumowania dokumentu korekty Obliczenie dekretacji tego dokumentu Różnice w podsumowaniach w zależności od sposobu wystawienia faktury i metody naliczania podatku Różnice w obliczeniach między metodą sumaryczną a iloczynową Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie sumarycznej Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie iloczynowej Różnice w obliczeniu korekty kursu między metodą wg zasad ogólnych a metodą różnicową FAKTURY SPRZEDAŻY W WALUCIE Definicja typu dokumentu Wystawianie Faktury w walucie Korygowanie kursu dla Zmiana kursu dla CIT/PIT Prezentacja Faktur w walucie na zestawieniach... 24

3 Faktury w walucie w Symfonia Handel 3 / 27 5 FAKTURY ZAKUPU W WALUCIE Definicja typu dokumentu Wystawianie Faktury zakupu w walucie Korygowanie kursu dla Zmiana kursu dla CIT/PIT Prezentacja Faktur zakupu w walucie na zestawieniach... 27

4 Faktury w walucie w Symfonia Handel 4 / 27 1 Wstęp W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Dewizowe zezwalającymi na dokonywanie w kraju transakcji powodujących rozliczenia w walutach obcych bez konieczności ubiegania się o indywidualne zezwolenie dewizowe, w programie Symfonia Handel została udostępniona możliwość wystawiania faktur walutowych opodatkowanych podatkiem. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno zakupów jak i sprzedaży. Poniższy dokument przedstawia sposób działania tej funkcjonalności oraz zastosowane algorytmy przeliczeń wartości w walutach obcych na walutę i wyliczenia kwoty podatku. 2 Charakterystyka Faktur walutowych Specyfika tego typu transakcji wymaga innego przeliczania wartości walutowych na potrzeby podatku, a innego na potrzeby podatku dochodowego. Dlatego też wystawiając Fakturę w walucie użytkownik może podać dwa odrębne kursy waluty: dla ten kurs jest wykorzystywany do obliczenia kwoty podatku oraz wartości prezentowanych w rejestrze. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu (jeśli jest to dokument sprzedaży) lub daty dokumentu obcego (jeśli jest to dokument zakupu). CIT/PIT ten kurs jest zapisywany wraz z rozrachunkiem dotyczącym dokumentu, ponadto: o W dokumencie sprzedaży jest wykorzystywany do obliczenia przychodu ze sprzedaży i zadekretowania wartości przychodu i rozrachunku. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty sprzedaży dokumentu. o W dokumencie zakupu jest wykorzystywany do obliczenia kosztu zakupu i zadekretowania wartości kosztu i rozrachunku. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty dokumentu obcego. Z tego też powodu w dekretacji mogą powstać różnice pomiędzy stronami zapisu wyrażonego w walucie. Różnica ta jest księgowana na konto specjalne wskazane w ustawieniach programu Symfonia Finanse i Księgowość, po przesłaniu dokumentu do tego programu. W programie Handel zapis w walucie widnieje jako niezbilansowany. Ponieważ przepisy wymagają, aby podatek wykazywać zawsze w walucie, podsumowanie faktur w walucie prezentuje wartość netto oraz wartość brutto wyrażone w walucie obcej, natomiast kwotę podatku w walucie. W rejestrze wartości są prezentowane wyłącznie w walucie. 3 Algorytmy wyliczeń 3.1 Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości netto w walucie Gdy dokument jest wystawiany na podstawie cen netto, podstawą do naliczenia podatku staje się równowartość wartości netto walutowej w walucie, obliczoną na podstawie kursu dla. W związku tym wykonywane są działania zgodnie z poniższym schematem:

5 Faktury w walucie w Symfonia Handel 5 / 27 Przeliczenie walutowej wartości netto na : Netto w walucie * kurs = Netto w Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy Obliczenie kwoty podatku : Netto w * (Stawka : 100) = Kwota Stawka występuje jako liczba całkowita, a nie procent, np. 22, a nie 22% Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy. Obliczenie wartości brutto w : Netto w + Kwota = Brutto w Przeliczanie wartości brutto w na walutę obcą: Brutto w : kurs = Brutto w walucie Wynik jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku 3.2 Gdy podatek wyliczany jest na podstawie wartości brutto w walucie Gdy dokument jest wystawiany na podstawie cen brutto, podstawą do naliczenia podatku staje się równowartość wartości brutto walutowej w walucie obliczona na podstawie kursu dla. Kwota podatku obliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w 8 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usługi. W związku tym wykonywane są działania zgodnie z poniższym schematem:

6 Faktury w walucie w Symfonia Handel 6 / 27 Przeliczenie walutowej wartości brutto na : Brutto w walucie * kurs = Brutto w Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy Obliczenie kwoty podatku : (Brutto w * Stawka ) / (100 + Stawka ) = Kwota Stawka występuje jako liczba całkowita, a nie procent, np. 22, a nie 22% Wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy. Obliczenie wartości netto w : Brutto w - Kwota = Netto w Przeliczanie wartości netto w na walutę obcą: Netto w : kurs = Netto w walucie Wynik jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku 3.3 Obliczanie dekretacji Kwota podatku w jest zawsze przepisywana do dekretu z dokumentu, natomiast jej równowartość w walucie obcej jest wyliczana jako różnica między wartością brutto w walucie i wartością netto w walucie. Brutto w walucie - Netto w walucie = Kwota w walucie Wartości netto i brutto w są wyliczane jako iloczyny tych wartości w walucie i kursu CIT/PIT. Netto w walucie * kurs CIT/PIT = netto w Brutto w walucie * kurs CIT/PIT = brutto w 3.4 Obliczanie wartości w zależności od metody naliczania podatku Podatek podczas wystawiania faktury może być naliczany jedną z dwóch poniższych metod: jako suma kwot cząstkowych pochodzących z poszczególnych pozycji (metoda sumaryczna), jako iloczyn całkowitej wartości sprzedaży i stawki (metoda iloczynowa). Ponadto podczas wystawienia faktury korygującej również występują dwie metody naliczania podatku :

7 Faktury w walucie w Symfonia Handel 7 / 27 korekta liczona jest jak typowy dokument (metoda wg zasad ogólnych), korekta liczona jest jako różnica między dokumentem poprawnym a oryginalnym (metoda różnicowa). Metody te są ustawiane w parametrach pracy systemu (menu Ustawienia\ Adres firmy\ Parametry pracy\ Zasady obliczeń). Poniżej zostało opisane w jaki sposób obliczane są wartości netto, brutto i wg każdej z tych metod oraz jakie różnice mogą wystąpić w obliczeniach tych wartości w zależności od przyjętej metody Podatek naliczany metodą sumaryczną Gdy podatek jest obliczany jako suma kwot cząstkowych pochodzących z poszczególnych pozycji, to obliczenia przedstawione w pkt. 3.1 oraz 3.2 wykonywane są oddzielnie dla każdej pozycji dokumentu, a następnie sumowane są poszczególne wartości w ramach poszczególnych stawek podatku, oddzielnie: wartość netto w walucie, wartość netto w, kwota podatku, wartość brutto w walucie i wartość brutto w. W konsekwencji łączna wartość netto lub brutto dokumentu w może różnić się od iloczynu łącznej wartości netto lub brutto w walucie obcej i kursu. Jednocześnie może powstać różnica między dekretacją wartości netto i brutto w a podsumowaniem dokumentu, przy założeniu, że oba kursy ( oraz CIT/PIT) są równe. Wynika to z algorytmów opisanych w pkt Przykład: Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR Podsumowanie w : 22% 21217, , ,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48 UWAGA: Podsumowanie wartości brutto w (26 359,48 ) różni się od iloczynu wartości brutto w EUR i kursu (6 786,17 EUR x 3,8843 = ,52 ). Powody są dwa: po pierwsze: wartość brutto w EUR w tym wypadku jest wyliczana jako iloraz wartości brutto w i kursu i odwrotne działanie daje inny wynik. po drugie: wartość brutto w EUR w podsumowaniu dokumentu wynika z sumowania wartości brutto w z poszczególnych pozycji dokumentu. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji.

8 Faktury w walucie w Symfonia Handel 8 / Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Przeliczono wartość netto w EUR na netto w EUR netto w ,40 EUR 5400,40 EUR * 3,8843 = 20976, ,98 EUR 61,98 EUR * 3,8843 = 240, ,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 Obliczono kwoty podatku Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku 1. 22% 5400,40 EUR 20976, ,77 * (22/100) = 4614, % 61,98 EUR 240,75 240,75 * (22/100)= 52, % 114,07 EUR 446,08 443,08 * (7/100)= 31,02 Obliczono wartość brutto w Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w 1. 22% 5400,40 EUR 20976, , , ,89 = 22591, % 61,98 EUR 240,75 52,97 240, ,97 = 293, % 114,07 EUR 446,08 31,02 443, ,02 = 474,10 Przeliczono wartość brutto w na EUR Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w brutto w EUR 1. 22% 5400,40 EUR 20976, , , ,66 : 3,8843 = 6588,49 EUR 2. 22% 61,98 EUR 240,75 52,97 293,72 293,72 : 3,8843 = 75,62 EUR 3. 7% 114,07 EUR 446,08 31,02 474,10 474,10 : 3,8843 = 122,06 EUR Stawka Obliczenie podsumowania dokumentu W EUR netto Kwota brutto 22% 5400,40 EUR + 61,98 EUR = 5462,38 EUR 4614, ,97 = 4667, ,49 EUR + 75,62 EUR = 6664,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W Stawka netto Kwota brutto 22% 20976, ,75 = 21217, , , ,72 = 25885,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48

9 Faktury w walucie w Symfonia Handel 9 / Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT, a w jest przepisywany z dokumentu. Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto 6786,17 EUR 5576,45 EUR Netto 6786,17 EUR -5576,45 EUR= 1209,72 EUR Suma 6786,17 EUR 6786,17 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto 6786,17 EUR * 3,8843 = 26359, ,45 EUR * 3,8843 = 21660,60 Netto 4698,88 Suma 26359, ,48 Różnica 0,04 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Podatek naliczany metodą iloczynową Gdy podatek jest obliczany jako iloczyn całkowitej wartości sprzedaży i stawki, to obliczenia przedstawione w pkt. 3.1 oraz 3.2 wykonywane są tylko dla podsumowania dokumentu. Natomiast wyniki tych obliczeń w poszczególnych pozycjach są wartościami orientacyjnymi. W konsekwencji suma wartości z poszczególnych pozycji może różnić się od podsumowania dokumentu. Jednocześnie może powstać różnica między dekretacją wartości netto i brutto w a podsumowaniem dokumentu, przy założeniu, że oba kursy ( oraz CIT/PIT) są równe. Wynika to z algorytmu opisanego w pkt Przykład: Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,10 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,16 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,37 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,47 UWAGA:

10 Faktury w walucie w Symfonia Handel 10 / 27 Podsumowanie wartości brutto w (26 359,47 ) różni się od iloczynu wartości brutto w EUR i kursu (6 786,17 EUR x 3,8843 = ,52 ). Wynika to z tego, iż wartość brutto w EUR w tym wypadku jest wyliczana jako iloraz wartości brutto w i kursu i odwrotne działanie daje inny wynik. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji Obliczenie podsumowania dokumentu Zsumowano wartości netto w EUR w poszczególnych stawkach Stawka netto w EUR 22% 5400,40 EUR + 61,98 EUR= 5462,38 EUR 7% 114,07 EUR Razem 5576,45 EUR Przeliczono wartość netto w EUR na Stawka netto w EUR netto w 22% 5462,38 EUR 5462,38 EUR * 3,8843 = 21217,52 7% 114,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 Razem 5576,45 EUR 21660,60 Obliczono kwoty podatku Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku 22% 5462,38 EUR 21217, ,52 * (22/100) = 4667,85 7% 114,07 EUR 446,08 443,08 * (7/100) = 31,02 Razem 5576,45 EUR 21660, ,87 Obliczono wartość brutto w Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w 22% 5462,38 EUR 21217, , , ,85 = 25885,37 7% 114,07 EUR 446,08 31,02 443, ,02 = 474,10 Razem 5576,45 EUR 21660, , ,47 Przeliczono wartość brutto w na EUR Stawka netto w EUR netto w Kwota podatku brutto w brutto w EUR 22% 5462,38 EUR 21217, , , ,37 : 3,8843 = 6664,10 EUR 7% 114,07 EUR 446,08 31,02 474,10 474,10 : 3,8843 = 122,06 EUR Razem 5576,45 EUR 21660, , , ,16 EUR Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT a w jest przepisywany z dokumentu.

11 Faktury w walucie w Symfonia Handel 11 / 27 Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto 6786,16 EUR 5576,45 EUR Netto 6786,16 EUR -5576,45 EUR= 1209,71 EUR Suma 6786,16 EUR 6786,16 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto 6786,16 EUR * 3,8843 = 26359, ,45 EUR * 3,8843 = 21660,60 Netto 4698,87 Suma 26359, ,47 Różnica 0,01 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Korekta podatku wg zasad ogólnych W tej metodzie obliczana jest różnica między wartością stanowiącą podstawę opodatkowania (np. wartością netto) sprzed korekty i po korekcie. Następnie od tej kwoty obliczana jest kwota podatku Przykład: Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Następnie wystawiono korektę poprawiając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,09 0,00 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,08 0,00 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR

12 Faktury w walucie w Symfonia Handel 12 / 27 Podsumowanie w : 22% -4,92-1,08-6,00 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,09-6,11 UWAGA: Przy tego typu korektach wartość brutto korekty w (-6,11 ) nie będzie równa wartości rozrachunku w (0,00 EUR x 3,8834 = 0,00 ), nawet jeśli kursy i CIT/PIT są równe. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczono korektę wartości netto w netto w EUR netto w sprzed korekty netto w po korekcie Korekta wartości netto w ,40 EUR 5400,40 EUR * 3,8843 = 20976, ,40 EUR * 3,8834 = 20971, , ,77 = -4, ,98 EUR 61,98 EUR * 3,8843 = 240,75 61,98 EUR * 3,8834 = 240,69 240,69-240,75 = -0, ,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 114,07 EUR * 3,8834 = 442,98 442,98-443,08 = -0,10 Obliczono korektę kwoty podatku Stawka Korekta wartości netto w Korekta kwoty podatku 1. 22% -4,86-4,86 * (22/100) = -1, % -0,06-0,06 * (22/100)= -0, % -0,10-0,10 * (7/100)= -0,01 Obliczono korektę wartości brutto w Stawka Korekta wartości netto w Korekta kwoty podatku Korekta wartości brutto w 1. 22% -4,86-1,07-4,86 + (-1,07) = -5, % -0,06-0,06-0,06 + (-0,06) = -0, % -0,10-0,10-0,10 + (-0,10) = -0,11 Obliczono korektę wartości brutto w EUR brutto w EUR sprzed korekty brutto w EUR po korekcie Korekta wartości brutto w EUR ,66 : 3,8843 = 6588,49 EUR (25591,66 + (-5,93 )) : 3,8834 = 6588,49 EUR 6588,49 EUR 6588,49 EUR = 0,00 EUR ,72 : 3,8843 = 75,62 EUR (293,72 + (-0,07 )) : 3,8834 = 75,6 EUR 75,62 EUR 75,62 EUR = 0, ,10 : 3,8843 = 122,06 EUR (474,10 + (-0,11 )) : 3,8834 = 122,06 EUR 122,06 EUR 122,06 EUR = 0,00 EUR

13 Faktury w walucie w Symfonia Handel 13 / Obliczenie podsumowania dokumentu korekty W EUR Stawka netto Kwota brutto 22% 0,00 EUR + 0,00 EUR = 0,00 EUR -1,07 + (-0,01 )= -1,08 0,00 EUR + 0,00 EUR = 0,00 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR RAZEM 0,00 EUR -1,09 0,00 EUR W Stawka netto Kwota brutto 22% -4,86 + (-0,06 ) = -4,92-1,08-5,93 + (-0,07 ) = -6,00 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,09-6, Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT, a w jest przepisywany z dokumentu. Zakładając, że kurs dla po korekcie jest taki sam jak kurs CIT/PIT i oba wynoszą 3,8834, dekretacja będzie wyglądać następująco: Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto 0,00 EUR 0,00 EUR Netto 0,00 EUR -0,00 EUR= 0,00EUR Suma 0,00 EUR 0,00 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto -0,01 EUR * 3,8834 = -0,04 0,00 EUR * 3,8834 = 0,00 Netto -1,09 Suma -0,04-1,09 Różnica 1,05 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Korekta podatku metodą różnicową W tej metodzie obliczana jest różnica między każdą wartością dokumentu sprzed korekty i po korekcie Przykład:

14 Faktury w walucie w Symfonia Handel 14 / 27 Wystawiono fakturę w euro według cen netto podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Następnie wystawiono korektę poprawiając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,02-0,01EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,10-0,01 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,09-0,01EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Podsumowanie w : 22% -4,92-1,09-6,01 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,10-6,12 UWAGA: Przy tego typu korektach wartość brutto korekty w (-6,12 ) nie będzie równa wartości rozrachunku w (-0,01 EUR x 3,8834 = -0,04 ), nawet jeśli kursy i CIT/PIT są równe. Poniżej znajduje się prezentacja całej kalkulacji Obliczenie wartości netto, i brutto w pozycjach Obliczono korektę wartości netto w netto w EUR netto w sprzed korekty netto w po korekcie Korekta wartości netto w ,40 EUR 5400,40 EUR * 3,8843 = 20976, ,40 EUR * 3,8834 = 20971, , ,77 = -4, ,98 EUR 61,98 EUR * 3,8843 = 240,75 61,98 EUR * 3,8834 = 240,69 240,69-240,75 = -0, ,07 EUR 114,07 EUR * 3,8843 = 443,08 114,07 EUR * 3,8834 = 442,98 442,98-443,08 = -0,10

15 Faktury w walucie w Symfonia Handel 15 / 27 Obliczono korektę kwoty podatku Stawka Kwota sprzed korekty Kwota po korekcie Korekta kwoty 1. 22% 20976,77 * (22/100) = 4614, ,91 * (22/100) = 4613, , ,89 = -1, % 240,75 * (22/100) = 52,97 240,69 * (22/100) = 52,95 52,95 52,97 = -0, % 443,08 * (7/100) = 31,02 442,98 * (7/100) = 31,01 31,01 31,02 = -0,01 Obliczono korektę wartości brutto w brutto w sprzed korekty brutto w po korekcie Korekta wartości brutto w , ,89 = 25591, , ,82 = 25585, , ,66 = -5, , ,97 = 293,72 240, ,95 = 293,64 293,64 293,72 = -0, , ,02 = 474,10 442, ,01 = 473,99 473,99 474,10 = -0,11 Obliczono korektę wartości brutto w na EUR brutto w EUR sprzed korekty brutto w EUR po korekcie Korekta wartości brutto w EUR ,66 : 3,8843 = 6588,49 EUR 25585,73 : 3,8834 = 6588,49 EUR 6588,49 EUR 6588,49 EUR = 0,00 EUR ,72 : 3,8843 = 75,62 EUR 293,64 : 3,8834 = 75,61 EUR 75,61 EUR 75,62 EUR = -0, ,10 : 3,8843 = 122,06 EUR 473,99 : 3,8834 = 122,06 EUR 122,06 EUR 122,06 EUR = 0,00 EUR Obliczenie podsumowania dokumentu korekty W EUR Stawka netto Kwota brutto 22% 0,00 EUR + 0,00 EUR = 0,00 EUR -1,07 + (-0,02 )= -1,09 0,00 EUR + (-0,01 EUR) = -0,01 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR RAZEM 0,00 EUR -1,10-0,01 EUR W Stawka netto Kwota brutto 22% -4,86 + (-0,06 ) = -4,92-1,09-5,93 + (-0,08 ) = -6,01 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,10-6, Obliczenie dekretacji tego dokumentu netto i wartość brutto w w dekretacji są zawsze obliczane jako iloczyn tych wartości w walucie oraz kursu CIT/PIT, a w jest przepisywany z dokumentu. Zakładając, że kurs dla po korekcie jest taki sam jak kurs CIT/PIT i oba wynoszą 3,8834, dekretacja będzie wyglądać następująco:

16 Faktury w walucie w Symfonia Handel 16 / 27 Dekretacja w EUR: Strona WN Strona MA Brutto -0,01 EUR 0,00 EUR Netto -0,01 EUR -0,00 EUR= -0,01EUR Suma -0,01 EUR -0,01 EUR Dekretacja w : Strona WN Strona MA Brutto -0,01 EUR * 3,8834 = -0,04 0,00 EUR * 3,8834 = 0,00 Netto -1,10 Suma -0,04-1,10 Różnica 1,06 po przesłaniu dokumentu do programu Symfonia Finanse i Księgowość zostanie zaksięgowana na konto specjalne Różnice w podsumowaniach w zależności od sposobu wystawienia faktury i metody naliczania podatku Ze względu na różnice w sposobie obliczania kwoty podatku w poszczególnych metodach naliczania podatku oraz w zależności od stosowania cen netto lub brutto, przy zastosowaniu tych samych cen jednostkowych mogą powstać różnice w podsumowaniu dokumentu. Przykład: Wystawiono fakturę w euro podając jako kurs dla oraz CIT/PIT: 3,8843 zł na następujące towary: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Stawka 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 6588,49 EUR 22% 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 75,62 EUR 22% 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 122,06 EUR 7%

17 Faktury w walucie w Symfonia Handel 17 / Różnice w obliczeniach między metodą sumaryczną a iloczynową Faktura w przypadku, gdy jest obliczany metodą sumaryczną: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48 Faktura w przypadku, gdy jest obliczany metodą iloczynową: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR X X 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR X X 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR X X Razem X 5576,45 EUR 4698, ,16 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,10 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,37 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,47 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu kwoty oraz wartości brutto w walucie obcej i w (zaznaczono na czerwono). Powodem jest to, że w pierwszym przypadku każda z tych wartości wynika z sumowania wartości z poszczególnych pozycji, natomiast w drugim przypadku jest wyliczana w podsumowaniu.

18 Faktury w walucie w Symfonia Handel 18 / Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie sumarycznej Faktura wg cen netto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,38 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,48 Natomiast faktura wg cen brutto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa brutto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 6588,49 EUR 22% 5400,40 EUR 4614, ,49 EUR 2. Towar B 1 szt 75,62 EUR 22% 61,98 EUR 52,97 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 122,06 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Razem X 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR W tym 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,40 7% 443,10 31,02 474,12 RAZEM 21660, , ,52 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu wartości netto i brutto w walucie (zaznaczono na czerwono). Mogą się jednak zdarzyć również różnice w wyliczonej kwocie podatku, a co za tym idzie również w wartościach netto i brutto w walucie. Wynika to z różnicy w algorytmie obliczania kwoty podatku od wartości netto i brutto.

19 Faktury w walucie w Symfonia Handel 19 / Różnice między fakturą wg cen netto a fakturą wg cen brutto, przy metodzie iloczynowej Faktura wg cen netto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 5400,40 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 61,98 EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 114,07 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,10 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,16 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,37 7% 443,08 31,02 474,10 RAZEM 21660, , ,47 Natomiast faktura wg cen brutto będzie prezentować następujące wartości: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa brutto Stawka brutto 1. Towar A 1 szt 6588,49 EUR 22% 6588,49 EUR 2. Towar B 1 szt 75,62 EUR 22% 75,62 EUR 3. Towar C 1 szt 122,06 EUR 7% 122,06 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie oryginalnej: 22% 5462,38 EUR 4667, ,11 EUR 7% 114,07 EUR 31,02 122,06 EUR RAZEM 5576,45 EUR 4698, ,17 EUR Podsumowanie dokumentu w walucie : 22% 21217, , ,40 7% 443,10 31,02 474,12 RAZEM 21660, , ,52

20 Faktury w walucie w Symfonia Handel 20 / 27 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu wartości netto, i brutto w walucie oraz wartości brutto w walucie (zaznaczono na czerwono). Wynika to z różnicy w algorytmie obliczania kwoty podatku od wartości netto i brutto Różnice w obliczeniu korekty kursu między metodą wg zasad ogólnych a metodą różnicową Faktura korygująca naliczająca wg zasad ogólnych będzie prezentować następujące wartości: Wystawiono fakturę korygującą zmieniając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,01-0,01EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,09-0,01 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,08-0,01EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Podsumowanie w : 22% -4,92-1,08-6,00 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,09-6,11 Faktura korygująca naliczająca metodą różnicową będzie prezentować następujące wartości: Wystawiono fakturę korygującą zmieniając kurs z 3,8843 zł na 3,8834 zł: Nazwa towaru/usługi Ilość j.m. Cena jednostkowa netto Stawka netto Kwota brutto 1. Towar A 1 szt 5400,40 EUR 22% 0,00 EUR -1,07 0,00 EUR 2. Towar B 1 szt 61,98 EUR 22% 0,00 EUR -0,02-0,01EUR 3. Towar C 1 szt 114,07 EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Razem X 0,00 EUR -1,10-0,01 EUR W tym 22% 0,00 EUR -1,09-0,01EUR 7% 0,00 EUR -0,01 0,00 EUR Podsumowanie w : 22% -4,92-1,09-6,01 7% -0,10-0,01-0,11 RAZEM -5,02-1,10-6,12

21 Faktury w walucie w Symfonia Handel 21 / 27 W tym przykładzie różnice są w podsumowaniu kwoty i wartości brutto w walucie (zaznaczono na czerwono). Wynika to z różnicy w algorytmie obliczania korekt wartości dokumentu w obu metodach. 4 Faktury sprzedaży w walucie 4.1 Definicja typu dokumentu Aby móc wystawiać faktury w walucie obcej, należy zdefiniować w menu Ustawienia\ Typy dokumentów\ Dokumenty sprzedaży nowy typ dokumentu o charakterze Faktura w walucie. Można to wykonać samodzielnie lub raportem pomocniczym. Definiując samodzielnie należy pamiętać, że: Nazwa typu dokumentu prezentowana jest na listach typów dokumentów, powinna zatem umożliwiać rozróżnienie poszczególnych typów dokumentów. Opis typu dokumentu może być prezentowany na wydruku dokumentu jako jego nazwa, musi zatem być zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć opcję utwórz rozrachunek w walucie dokumentu i przesyłaj do FK w walucie, aby dla dokumentów tworzonych na podstawie tego typu dokumentu powstawały rozrachunki walutowe. Uwaga: od następnej wersji możliwość wyłączenia tego parametru zostanie zablokowana. Dla dokumentów walutowych będzie możliwość tworzenia rozrachunków wyłącznie w walucie dokumentu. Wybierając powiązanie z dokumentem programu Symfonia Finanse i Księgowość należy wskazać dokument, dla którego parametr Obsługuj jak ustawiony jest na Faktura walutowa sprzedaży. Tylko takie ustawienie umożliwi w pełni korzystanie z tej funkcjonalności oraz zapewni kompleksową obsługę tego typu transakcji. Jednocześnie należy zdefiniować typ dokumentu korygującego o charakterze Faktura korygująca w walucie. Ten typ dokumentu powinien być powiązany z dokumentem programu Symfonia Finanse i Księgowość dla którego parametr Obsługuj jak ustawiony jest na Korekta faktury walutowej sprzedaży.

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 Symfonia Handel 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Ochrona danych osobowych... 2 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 13 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2 Forte Finanse i Księgowość 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego dokumentu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Forte Handel 1 / 14 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Opcja umożliwiająca wygenerowanie specjalnej Korekty VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej

Finanse i Księgowość Opcja umożliwiająca wygenerowanie specjalnej Korekty VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej Finanse i Księgowość Opcja umożliwiająca wygenerowanie specjalnej Korekty VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Po wystawieniu dokumentu dostawy wewnątrzwspólnotowej i po otrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 i 2011.a

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 i 2011.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 i 2011.a Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wersja 2011.a 3 Ochrona danych osobowych 3 PC

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Moduł FK 1. Modyfikacja formatki wprowadzania księgowań. Na formatce wprowadzania księgowań dodano pole z numerem NIP kontrahenta. 2 Wydruk spisu księgowań z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL)

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) KONFIGURACJA STAWEK PODATKU NALEŻNEGO DLA KSIĘGOWANIA ZALICZEK TWORZENIE FAKTUR ZALICZKOWYCH (FAFZ) ZASADA KSIĘGOWANIA PRZY ROZLICZANIU FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach Przeliczanie cen walutowych na dokumentach (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel

Nowe funkcje w module Handel Forte Handel 1 / 18 Nowe funkcje w module Handel Forte Handel zmiany w wersji 2012.a 3 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego / Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym 3 Kontrahent incydentalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012 Forte Handel 1 / 13 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012 Zmiany w kartotece Ustawienia 2 Zmiany związane z nową filozofią zarządzania danymi wspólnymi - przeniesienie pewnych ustawień do modułu Administracja.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo