2 Arkusz kalkulacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Arkusz kalkulacyjny"

Transkrypt

1 2 Arkusz kalkulacyjny Excel Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego zagadnienia te nie będą opisywane Szablony skoroszytów Korzystanie z szablonów skoroszytów w programie Excel 2007 jest analogiczne jak w Wordzie Wystarczy wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, a następnie polecenie Nowy i w oknie Nowy skoroszyt wybrać Zainstalowane szablony lub jeśli komputer podłączony jest do Internetu wybrać jeden z szablonów dostępnych na stronie Microsoft Office Online Tworzenie list Listy ciągłe oraz listy powtarzalne w Excelu 2007 tworzy się identycznie jak w Excelu Ćwiczenie 2.1. Tworzenie listy niestandardowej 1. Wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, a następnie w dole okna wybrać przycisk Opcje programu Excel. 2. W otwartym oknie w grupie Popularne należy wybrać przycisk Edytuj listy niestandardowe. 24

2 Tworzenie list 3. W otwartym oknie Listy niestandardowe (rys. 2.1) należy ustawić kursor w polu Lista wpisów, wprowadzić własną listę niestandardową, np. 1a, 2b, 3c, 4d, itd. i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Rys Okno Listy niestandardowe Uwaga. Należy pamiętać, aby kolejne punkty tworzonej listy niestandardowej oddzielić przecinkiem i spacją. Ćwiczenie 2.2. Import listy niestandardowej Import listy niestandardowej pozwala dodać do grupy list niestandardowych listy utworzonej ręcznie w arkuszu. Dzięki temu będzie możliwe wielokrotne wykorzystywanie takiej listy. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. W arkuszu stworzyć odręcznie listę niestandardową (np. 1a, 1b, 1c, 1d, itd.). 2. Wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, następnie w dole okna wybrać przycisk Opcje programu Excel. 3. W otwartym oknie w grupie Popularne należy wybrać przycisk Edytuj listy niestandardowe. 4. W oknie Listy niestandardowe obok przycisku importuj należy kliknąć przycisk (rys. 2.2). Rys Widok zaznaczonych komórek w oknie importu listy niestandardowej 25

3 Arkusz kalkulacyjny Excel Następnie należy zaznaczyć komórki zawierające utworzoną w punkcie 1 ćwiczenia listę niestandardową i powrócić do edycji okna Listy niestandardowe, 6. Jeśli w oknie importu widoczne są zaznaczone wcześniej komórki należy wybrać przycisk Importuj. Nowa lista powinna pojawić się w polu Listy niestandardowe Wypełnianie i dostosowywanie komórek Wypełnianie komórek Szybkim sposobem na wypełnienie wiersza lub kolumny taką samą wartością jest wpisanie tej wartości w komórce rozpoczynającej wiersz lub kolumnę, a następnie skopiowanie jej (przeciągnięcie) do pozostałych komórek. Przykładowo, aby wypełnić określony obszar, należy początkowo wypełnić wiersze, a następnie nie zmieniając zaznaczenia, wypełnić kolumny obszaru. Rozmiar komórek Aby sprawdzić lub zmienić rozmiar komórek w karcie Narzędzia główne, z grupy Komórki, należy wybrać polecenie Format. Można również, podobnie jak w Excelu 2003, ręcznie ustawić rozmiar komórek, przeciągając ich krawędzie za pomocą kursora. Ukrywanie wierszy i kolumn Aby ukryć kolumnę, należy zaznaczyć wybraną kolumnę i wybrać polecenie Format Ukryj i Odkryj Ukryj kolumny. W celu ukrycia kolumny, należy zaznaczyć cały arkusz lub kolumny po prawej i lewej stronie kolumny ukrytej, a następnie wybrać polecenie Format Ukryj i Odkryj Odkryj kolumny. W analogiczny sposób można ukrywać i odkrywać wiersze. Scalanie komórek Scalanie komórek w Excelu2007 odbywa się analogicznie jak w Excelu W tym celu należy zaznaczyć zakres komórek, a następnie na karcie Narzędzia główne z grupy Wyrównanie wybrać polecenie Scalaj i wyśrodkuj, oznaczone ikoną. Podobnie wykonuje się podział komórek. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn oraz ich czyszczenie wykonuje się podobnie jak w Excelu Odpowiednie polecenia dostępne są w karcie Narzędzia główne, w grupie Komórki lub po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza lub komórki pod prawym przyciskiem myszy. 26

4 Wstawianie komentarzy 2.5. Formatowanie komórek Formatowanie komórek w Excelu 2007 wykonuje się analogicznie jak w Excelu Należy zaznaczyć wybrany obszar, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Formatuj komórki. Otwarte zostanie, znane z Excela 2003, okno Formatowanie komórek, w którym należy wykonać odpowiednie ustawienia. Szybkim sposobem na wykonanie formatowania komórki lub zaznaczonego obszaru jest zastosowanie jednego z dostępnych stylów komórek. Aby zastosować styl komórki, należy zaznaczyć wybraną komórkę lub obszar komórek, a następnie z karty Narzędzia główne wybrać polecenie Style komórki, oznaczone ikoną Tworzenie tabel Tabele w programie Excel 2007 tworzy się podobnie jak w Excelu Najszybszym sposobem na utworzenie tabeli jest skorzystanie ze stylów tabel. W tym celu należy zaznaczyć zakres komórek, dla których ma zostać utworzona tabela, a następnie wybrać polecenie Formatuj jako tabelę, oznaczone ikoną i wskazać odpowiadający styl tabeli. Narzędzia formatowania tabeli dostępne są po zaznaczeniu obszaru tabeli lub zakresu komórek pod prawym przyciskiem myszy. Po wybraniu polecenia Formatuj komórki wyświetlone zostanie znane z Excela 2003 okno Formatowanie komórek Wstawianie komentarzy Aby do komórki wstawić komentarz, należy wybrać kartę Recenzja, a następnie polecenie Nowy komentarz. Formatowanie i usuwanie komentarzy wykonuje się analogicznie jak w Excelu

5 Arkusz kalkulacyjny Excel Wstawianie grafiki Wstawianie grafiki do skoroszytu programu Excel 2007 wykonuje się podobnie jak w programie Word Należy wybrać kartę Wstawianie, gdzie dostępne są odpowiednie narzędzia. Po wstawieniu lub narysowaniu obiektu wyświetlana jest dodatkowa karta Narzędzia do rysowania, za pomocą której można wykonać dodatkowe formatowanie i dostosowywanie obiektu Import i transpozycja danych Aby wykonać import danych, należy wybrać kartę Dane, polecenie Dane zewnętrzne, oznaczone ikoną, a następnie wskazać źródło danych i wykonać ustawienia importu danych (rys. 2.3). Transpozycje danych wykonuje się tak samo jak w Excelu Rys Grupa narzędzi Dane zewnętrzne na karcie Dane Formatowanie arkusza Wszystkie polecenia dotyczące formatowania arkusza w programie Excel 2007 dostępne są po kliknięciu prawym przyciskiem na jego nazwie, np. Arkusz1. Czynności takie jak wstawianie nowego arkusza, usuwanie arkusza, zmiana nazwy, zmiana kolorów karty czy ukrywanie i odkrywanie arkusza są intuicyjne i wykonuje się je analogicznie jak w Excelu Ćwiczenie 2.3. Zmiana tła arkusza Aby zmienić kolor tła arkusza z białego na inny, należy zaznaczyć cały arkusz, klikając w lewym górnym narożniku arkusza prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Formatuj komórki. Można również skorzystać z klawiszy skrótu Ctrl+a. W oknie Formatowanie komórek należy wybrać zakładkę Wypełnienie i ustawić odpowiedni kolor tła. 28

6 Prezentacja danych za pomocą wykresów Aby jako tło arkusza zastosować obraz, należy z karty Ustawienia strony wybrać polecenie Tło, oznaczone ikoną, a nastepnie wskazać wybrany obraz. Aby usunąć tło należy wybrać polecenie Usuń tło, oznaczone ikoną. Dodatkowo w karcie Ustawienia strony w grupie Motywy można wybrać jeden z motywów arkusza oraz określić kolor i czcionkę. Do tabel i obiektów graficznych można również zastosować jeden ze schematów kolorów i efektów Prezentacja danych za pomocą wykresów Prezentację danych za pomocą wykresów w Excelu 2007 wykonuje się podobnie jak w Excelu Należy kliknąć na kartę Wstawianie, wybrać odpowiedni typ wykresu i wskazać zakres danych. Do zaznaczania zakresu danych służy polecenie Zaznacz dane, oznaczone ikoną. Po jego wybraniu wyświetlone zostanie okno Wybieranie źródła danych (rys. 2.4). Rys Okno Wybieranie źródła danych na karcie Wstawianie Za jego pomocą można wskazywać zakres danych do przedstawienia na wykresie, dodawać i usuwać serie danych oraz określać etykiety osi. Aby wykonać formatowanie wykresu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i wybrać polecenie, np. Formatuj obszar wykresu, Formatuj oś, Formatuj ściany itd. 29

7 Arkusz kalkulacyjny Excel Sortowanie i filtrowanie danych Sortowanie i filtrowanie danych w Excelu 2007 wykonywane jest podobnie jak w Excel Odpowiednie narzędzia dostępne są w karcie Narzędzia główne, w grupie Edycja, oznaczone ikoną oraz w karcie Dane, w grupie Sortowanie i filtrowanie (rys. 2.5). Rys Grupa narzędzi Sortowanie i filtrowanie Na uwagę zasługuje opcja Sortowanie niestandardowe, dzięki której można określić kilka parametrów sortowania jednocześnie. Ćwiczenie 2.4. Stosowanie sortowania niestandardowego W niniejszym ćwiczeniu zostanie utworzona tabela zawierająca oceny uczniów. Komórki tabeli z ocenami niedostatecznymi zostaną wypełnione kolorem czerwonym. Za pomocą sortowania niestandardowego nazwiska uczniów zostaną uszeregowane w zależności od zdobytych ocen: od najgorszych do najlepszych. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi zostaną umieszczeni na końcu listy. Dane źródłowe do utworzenia listy przedstawiono w Tabeli W arkuszu Excel stworzyć następującą tabelę: Tabela 2.1. Oceny w klasie IIA z przedmiotu: Informatyka Oceny w klasie IIA z przedmiotu: Informatyka Nr. Nazwisko Imię Ocena 1 Adamski Karol 1 2 Bielak Adam 4 3 Czajka Piotr 4 4 Dąbrowski Anna 5 5 Kowalski Jakub 4 6 Kwaśniewski Ewa 3 7 Prokop Monika 5 8 Wolan Paweł 1 30

8 Sortowanie i filtrowanie danych Tabela 2.1. cd. Oceny w klasie IIA z przedmiotu: Informatyka Nr. Nazwisko Imię Ocena 9 Wrona Justyna 2 10 Zając Edyta 4 11 Zieliński Jan 5 2. Komórki z oceną niedostateczną wypełnić kolorem czerwonym. 3. Zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane uczniów tj. numer, nazwisko, imię i ocenę (bez nagłówka tabeli). 4. Z karty Narzędzia główne rozwinąć polecenie Sortuj i filtruj i wybrać polecenie Sortowanie niestandardowe. 5. W oknie Sortowanie (rys. 2.6) z listy Sortuj według wybrać kolumnę zawierającą oceny uczniów. Pozostałe parametry sortowania dla tego poziomu pozostawić bez zmian. Rys Widok okna Sortowanie ustawienia sortowania 6. Wybrać przycisk Dodaj poziom. 7. W nowym poziomie sortowania wykonać ustawienia jak na rys Uwaga: kolumna F w niniejszym przykładzie jest to kolumna zawierająca oceny uczniów. 8. Ostatnią czynnością jest właściwe ustawienie kolejności poziomów. Służą do tego przyciski. W omawianym przykładzie pierwszy poziom określa metodę sortowania. Oznacza to, że oceny mają być sortowane od najniższych do najwyższych, więc oceny niedostateczne znajdą się na początku listy. Aby oceny niedostateczne znalazły się na dole listy, należy określający to poziom ustawić, jako pierwszy. 9. Ustawienia zatwierdzić przyciskiem OK. 31

9 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 Ćwiczenie 2.5. Filtrowanie danych Aby wykonać filtrowanie danych w Excelu 2007, należy wykonać następujące kroki: 1. Zaznaczyć zakres wyszukiwania kolumnę lub cały arkusz. 2. Wybrać polecenie Sortuj i filtruj oznaczone ikoną, a następnie Filtruj. 3. W zależności od zaznaczonego zakresu nad lub w pierwszej komórce pojawi się ikona. Po jej rozwinięciu można określić zakres filtrowania oraz, określić formaty w tym formaty niestandardowe Formatowanie warunkowe Narzędzia formatowania warunkowego w Excelu 2007 dostępne są w karcie Narzędzia główne. W porównaniu do Excela 2003 znajduje się tu wiele nowych funkcji, ponadto uproszczono i przyspieszono korzystanie z narzędzia. Aby zastosować formatowanie warunkowe, wystarczy zaznaczyć zakres komórek i wybrać polecenie Formatowanie warunkowe, oznaczone ikoną. Po rozwinięciu listy dostępne są gotowe do zastosowania szybkie reguły, można również tworzyć własne reguły Odwołania do komórek i zakresów Style odwołań i adresowanie komórek w Excelu 2007 są takie same jak w programie Excel 2003, dlatego nie będą omawiane Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym Funkcje w programie Excel 2007 nie różnią się niczym od tych stosowanych w programie Excel W identyczny sposób można stosować i łączyć funkcje obliczeniowe. Funkcje można wpisywać z klawiatury lub wstawiać. Aby wstawić funkcję, należy wybrać kartę Formuły, a następnie polecenie Wstaw 32

10 Tworzenie arkuszy obliczeniowych funkcję, oznaczone ikoną. Wyświetlone zostanie, znane z Excela 2003, okno Wstawianie funkcji. Na wstążce znajduje się również biblioteka funkcji, która ułatwia szybki wybór Tworzenie arkuszy obliczeniowych Arkusze obliczeniowe w Excelu 2007 tworzy się podobnie jak w Excelu Różnice w tworzeniu arkuszy obliczeniowych dotyczą innego umiejscowienia narzędzi i poleceń. Pola wyboru danych Zasada tworzenia formularzy z polami wyboru w Excelu 2007 jest taka sama jak w Excelu Zmianie uległo jedynie usytuowanie pól wyboru danych oraz nazwy narzędzi. Przed przystąpieniem do tworzenia pól wyboru należy umieścić na wstążce domyślnie ukrytą kartę Deweloper. W tym celu należy wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, następnie w dole okna wybrać przycisk Opcje programu Excel. W grupie Popularne zaznaczyć opcję Pokaż kartę Deweloper na Wstążce. Ćwiczenie 2.6. Tworzenie pola wyboru (kombi) 1. W dowolnych pustych komórkach utworzyć dowolną listę, np. w kolumnie B, rozpoczynając od komórki B3, stworzyć listę kolejnych miesięcy. 2. Wybrać kartę Deweloper i rozwinąć polecenie Wstaw, oznaczone ikoną. 3. Z dostępnych opcji wybrać Pole kombi. 4. W dowolnej pustej komórce, np. D3, narysować pole kombi. 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu kombi i wybrać polecenie Formatuj formant. 6. Wyświetlone zostanie okno Formatowanie formantu, znane z Excela 2003 (dalsze czynności są identyczne jak w Excelu 2003). 33

11 Arkusz kalkulacyjny Excel W zakładce Format należy wskazać: Zakres wejściowy zaznaczyć stworzoną wcześniej listę miesięcy, Łącze komórki pozostawić puste, Linie rzutu wpisać 12, dla lepszego efektu zaznaczyć opcję Cień 3-W. 8. Zatwierdzić przyciskiem OK. W podobny sposób można tworzyć pozostałe elementy pól wyboru, jak: pola listy, przyciski, pokrętła itp. (rys. 2.7). Rys Narzędzia Formanty formularza Zamiana tekstu na kolumny Odpowiednie narzędzia, służące do zamiany tekstu na kolumny, w Excelu 2007 dostępne są w karcie Dane, po wybraniu polecenia Tekst jako kolumny, oznaczonego ikoną. Wyświetlone zostanie, znane z Excela 2003, okno Kreator konwersji tekstu na kolumny, w którym należy zaznaczyć opcję Rozdzielany. Następnie należy zaznaczyć istniejący lub stworzyć własny ogranicznik. W miejscu ogranicznika wstawiony zostanie podział na kolumny Zamiana danych Wyszukiwanie i zamiana danych w Excelu 2007 jest analogiczna jak w Excelu Na karcie Narzędzia główne znajduje się polecenie Znajdź i zaznacz, oznaczone ikoną poleceń., po wybraniu którego dostępna jest lista odpowiednich 34

12 Ochrona danych Styl arkusza Styl arkusza można określić wybierając kartę Układ strony i polecenie Motywy, oznaczone ikoną. Dzięki bieżącemu podglądowi szybko można wybrać jeden z dostępnych motywów. Można również określić kolor tabel, czcionkę oraz efekty obiektów graficznych Ochrona danych Ochrona arkusza Aby chronić wybrany arkusz, należy wybrać kartę Recenzja, a następnie polecenie Chroń arkusz, oznaczone ikoną. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego nazwie, a następnie wybrać ikonę. W otwartym oknie Chronienie arkusza (rys. 2.8) należy ustawić hasło dostępu do arkusza oraz zaznaczyć czynności, jakie mogą wykonywać użytkownicy arkusza. Rys Okno Chronienie arkusza Ochrona skoroszytu Aby chronić cały arkusz, należy wybrać polecenie Chroń skoroszyt, oznaczone ikoną, a następnie zaznaczyć opcję Chroń strukturę i okna i ustawić hasło dostępu. 35

13 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 Ćwiczenie 2.7. Ochrona zakresu komórek Aby włączyć ochronę wyłącznie zakresu komórek, np. przed wprowadzeniem zmian przez innych użytkowników, należy: 1. Wyłączyć ochronę arkusza, jeśli jest włączona. 2. Zaznaczyć cały arkusz korzystając np. ze skrótu Ctrl+a lub kliknąć pole w lewym górnym rogu arkusza. 3. W karcie Narzędzia główne rozwinąć grupę Czcionka. 4. W oknie Formatowanie komórek wybrać zakładkę Ochrona, odznaczyć opcję Zablokuj i zatwierdzić przyciskiem OK. 5. Następnie zaznaczyć zakres komórek, które mają być chronione. 6. Ponownie w karcie Narzędzia główne rozwinąć grupę Czcionka. 7. W oknie Formatowanie komórek wybrać zakładkę Ochrona, zaznaczyć opcję Zablokuj i zatwierdzić przyciskiem OK. 8. Wybrać kartę Recenzja i polecenie Chroń arkusz Drukowanie Drukowanie arkuszy programu Excel 2007 jest analogiczne jak drukowanie arkuszy programu Excel Przed drukowaniem arkuszy należy pamiętać o właściwym wyborze drukarki oraz sprawdzeniu podglądu wydruku. Aby sprawdzić zakres wydruku arkusza w karcie Widok, należy wybrać polecenie Układ strony, oznaczone ikoną. Natomiast w karcie Układ strony można określić między innymi: rozmiar strony, orientację, marginesy, obszar wydruku itd. 36

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

technik Radosław Jaworski Radosław Jaworski Oprogramowanie biurowe biurowe

technik Radosław Jaworski Radosław Jaworski Oprogramowanie biurowe biurowe technik technik informatyk informatyk Radosław Jaworski Radosław Jaworski Oprogramowanie Oprogramowanie biurowe biurowe Uzupełnienie do wersji Microsoft Office 2007 Redaktor inicjujący i merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn 17. Praca z arkuszami Dodanie nowego arkusza wybierz polecenie Narzędzia główne Komórki Wstaw Wstaw arkusz lub kliknij przycisk Wstaw arkusz znajdujący się na pasku kart arkuszy w dolnej części okna Usuwanie

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne dla Zaawansowanych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia

Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia Ćwiczenie 1 Do danych przedstawionych w tabeli zastosuj tzw. wykres kombinowany. Przyjmijmy, że klasa I a zostanie przedstawiona w postaci

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych Instrukcja dot. filtrowania i wyszukiwania danych, korespondencji papierowej i elektronicznej (BAZA TELE ADRESOWA OPZZ) I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych 1. FILTROWANIE Możliwe jest filtrowanie danych

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Excel dla administracji publicznej

Excel dla administracji publicznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Excel dla administracji publicznej warsztaty komputerowe Ekspert: Arkadiusz Albiniak Kurs Microsoft Excel dla administracji

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne 4.1. Użycie aplikacji 4.1.1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi 4.1.1.1 Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych).

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia - MS Power Point

Ćwiczenia - MS Power Point Wprowadzenie: PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT źródło: dr inŝ. Kamal Matouk, http://matouk.ae.wroc.pl/ 1. Wprowadzenie. PowerPoint to program graficzny, słuŝący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje moŝliwość

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo