Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Niniejszy załącznik określa warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w życiu prywatnym członków izby budownictwa Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych wynikających z odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Franszyza redukcyjna: 300,- zł dla każdej szkody rzeczowej w okresie ubezpieczenia Zakres terytorialny: RP Warunki ogólne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą zarządu nr 85/2001 z dnia ze zmianami określonymi poniżej: Warunki OC w życiu prywatnym W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ochroną ubezpieczeniową objęci są członkowie Izby z tytułu czynów niedozwolonych (delikt) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego. Przez czynności życia codziennego rozumiemy tu: Prowadzenie podstawowego gospodarstwa domowego, czynności związane z opieką nad osobami, którym z powodu wieku i stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać winy (obowiązuje tu limit w wysokości 10% sumy gwarancyjnej), posiadanie zwierząt domowych, amatorskie uprawianie sportu, posiadanie i użytkowanie rowerów, modeli zabawek, które nie nadają się do wsiadania, bezzałogowych balonów oraz latawców, wybranego sprzętu pływającego, wózków inwalidzkich, krótkotrwałe (do 21 dni) użytkowanie pomieszczeń/ budynków podczas wyjazdów turystycznych, inne zwykłe czynności życia prywatnego (np. zakupy) 11

2 Załącznik nr 2 Pieczęć Izby Okręgowej miejscowość, data... ZAŚWIADCZENIE Pan/Pani...nr. ewidencyjny... adres zamieszkania... jest członkiem... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia... Pieczęć i podpis przewodniczącego Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia... Pieczęć i podpis przewodniczącego 12

3 Załącznik Nr 3 Niniejszy załącznik określa zasady dotyczące zmiany wysokości składki w trakcie trwania umowy generalnej. Allianz gwarantuje utrzymanie składki w wysokości 80,-PLN na niezmienionym poziomie przy założeniu, że wartość EURO liczonego wg średniego kursu NBP określonego w tabeli nr 1 w roku poprzednim nie przekroczy 6 zł, a szkodowość (całkowita suma wypłaconych odszkodowań oraz zgłoszonych uzasadnionych roszczeń w każdym pełnym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia) nie przekroczy 60% zebranej składki brutto: W przypadku, gdy szkodowość będzie na wyższym poziomie składka zostanie zmieniona zgodnie ze wzorem: przy szkodowości w przedziale 61%-70% - wzrost składki o 30 % w odniesieniu do każdego ubezpieczonego przy szkodowości w przedziale 71%-80% - wzrost składki o 40 % w odniesieniu do każdego ubezpieczonego przy szkodowości powyżej 81% lub w przypadku gdy przelicznik EURO wg średniego kursu NBP wg tabeli kursów NBP nr 1 przekroczy 6 zł strony przystąpią do negocjacji wysokości stawek ubezpieczeniowych na rok następny. Zastrzegamy możliwość renegocjacji składek również wówczas, gdy treść Rozporządzenia Ministra Finansów ulegnie zmianie mającej istotny wpływ na ocenę ryzyka. 13

4 Załącznik Nr 4 Niniejszy załącznik określa wysokość zniżek dodatkowych przysługujących ubezpieczonym w ramach umowy generalnej członkom izby w stosunku do innych ubezpieczeń oferowanych przez Allianz. Ubezpieczenia mieszkań/ budynków oraz ruchomości domowych specjalny produkt z uproszczonym wnioskiem 30% tańszy od standardowej oferty Allianz Ubezpieczenia komunikacyjne- W przypadku zawarcia OC obowiązkowego - 10% zniżki od standardowej oferty W przypadku ubezpieczenia OC obowiązkowego oraz ubezpieczenia mieszkania/budynku 15% zniżki od standardowej oferty W przypadku ubezpieczenia OC obowiązkowego, mieszkania/budynku oraz firmy (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) 20% zniżki Ubezpieczenia NNW 10% zniżki Ubezpieczenia turystyczne 10 % zniżki ( Globtroter koszty leczenia za granicą ) Ubezpieczenie Allianz Podatnik 50 % zniżki Ochrona prawna 50% zniżki OC zawodowe architekta z sumą gwarancyjną EUR składka roczna 50 zł (ubezpieczenie dla inżynierów, którzy są również architektami zrzeszonymi w Izbie Architektów) 14

5 Załącznik Nr 5 Niniejszy załącznik określa warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla Izby w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością oraz warunki Ubezpieczenia OC organów oraz członków organów Izby. Ubezpieczenie OC dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalności statutową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z włączeniem OC najemcy najemcy i OC pracodawcy oraz kosztów wpisów sądowych Okres ubezpieczenia: r r. ( z możliwością przedłużenia na tych samych warunkach ) Franszyza redukcyjna: 300,- zł dla każdej szkody rzeczowej w okresie ubezpieczenia Zakres terytorialny: RP Warunki: OWU OC TU Allianz Polska S.A. 89/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. z rozszerzeniem o klauzulę nr 3 (OC najemcy) i nr 8 (straty majątkowe nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych) o klauzulę nr 6 (OC pracodawcy), o klauzulę nr 19 (koszty odtworzenia dokumentów) oraz warunki szczególne określone w polisie Ubezpieczenie OC organów i członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zakres Ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu uchybień popełnionych przy wykonywaniu czynności organów lub w ramach pełnionej funkcji członka organu Izby. Suma gwarancyjna: ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód majątkowych Okres ubezpieczenia: r r. ( z możliwością przedłużenia na tych samych warunkach ) Franszyza: Warunki: 2.500,-zł dla każdej szkody majątkowej OWU OC TU Allianz Polska S.A. 89/2003 z 23 grudnia 2003 r. oraz warunki szczególne określone w polisie 15

6 Ubezpieczenie OC organów i członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie OC PIIB nadwyżka do polisy Suma gwarancyjna: Podlimit: ,-EUR na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia ponad zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu uchybień popełnionych przy wykonywaniu czynności organów lub w ramach pełnionej funkcji członka organu PIIB oraz ponad ,-zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością statutowa PIIB z włączeniem OC najemcy i OC pracodawcy oraz kosztów wpisów sądowych ,-PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu czystych strat finasowych kl nr 8 w zakresie działalności statutowej PIIB ,-PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu OC pracodawcy Okres ubezpieczenia: r r. ( z możliwością przedłużenia na tych samych warunkach ) Warunki: OWU OC TU Allianz Polska S.A. 89/2003 z 23 grudnia 2003 r. oraz warunki szczególne określone w polisie jak również OWU OC TU Allianz Polska S.A. 89/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. z rozszerzeniem o klauzulę nr 3 (OC najemcy) i nr 8 (straty majątkowe nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych), o klauzulę nr 6 (OC pracodawcy) oraz warunki szczególne określone w polisie 16

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 Witryna:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo