Pytanie 70: W odniesieniu do pkt czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia komunikacyjne dla Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zamawiający, informuje o wniesieniu kolejnych zapytań na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednocześnie udzielając odpowiedzi na wniesione zapytania. Pytanie 69: W odniesieniu do pkt czy Zamawiający może zaakceptować ofertę, gdy łączna suma gwarancyjna (wliczając sublimity) dla OC (działalności)w zakresie zadania 1 oraz zadania 3 (OC zawodowe) będzie wynosić PLN? Odpowiedź 69: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany sumy gwarancyjnej w zadaniu 1 w zakresie OC ( PLN) ani na zmianę sumy gwarancyjnej w zadaniu 3 w zakresie OC zawodowej ( PLN). Pytanie 70: W odniesieniu do pkt czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Odpowiedź 70: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłącznie z ochrony tego rodzaju mienia. Pytanie 71: W odniesieniu do pkt czy Zamawiający może wykreślić z treści zapisu wyrażenie "pozostałe przedmioty szklane"? Odpowiedź 71: Zamawiający dopuszcza wykreślenie słów oraz pozostałe przedmioty szklane. Pytanie 72: W odniesieniu do pkt czy inne wyłączenia zawarte w OWU, o których nie ma mowy w SIWZ będą miały zastosowanie? Odpowiedź 72: Zamawiający informuje, iż inne wyłączenia poza wymienionymi w SIWZ a zawartymi w OWU będą miały zastosowanie o ile nie są objęte ochroną w ramach klauzul dodatkowych lub odrębnych limitów.

2 Pytanie 73: W odniesieniu do pkt czy wyłączenie ma zastosowanie w stosunku do pozostałych pojazdów (które nie posiadają Autocasco)? Odpowiedź 73: Zamawiający informuje, iż wyłącznie to nie ma zastosowania do pozostałych pojazdów, za wyjątkiem pojazdów nie podlegających obowiązkowej rejestracji. Pytanie 74: W odniesieniu do czy Zamawiający może obniżyć limit do PLN? Odpowiedź 74: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu. Pytanie 75: W odniesieniu do czy Zamawiający może zastąpić w treści zapisu wyrażenie "zdarzeń losowych" wyrażeniem: "zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową"? Odpowiedź 75: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 76: W odniesieniu do czy Zamawiający może wykreślić zapis "w tym w mieniu poza ewidencją" lub inaczej określić sposób dokumentowania faktu, że określone mienie włączone jest do ubezpieczenia. Odpowiedź 76: Pytanie 77: W odniesieniu do pkt czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z ustalania sumy prewencyjnej? Odpowiedź 77: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji. Pytanie 78: W odniesieniu do pkt czy w treści zapisu Zamawiający może wprowadzić franszyzę redukcyjną 500 PLN, zamiast integralnej 100 PLN? Odpowiedź 78: Pytanie 79: W odniesieniu do klauzuli reprezentantów - czy Zamawiający może obok winy umyślnej reprezentantów wprowadzić także zapis o rażącym niedbalstwie reprezentantów? Odpowiedź 79:

3 Pytanie 80: W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia - czy Zamawiający w pkt. 1 zamiast wyrażenia "wszystkie dowolne miejsca" może zastąpić wyrażeniem "wszystkie dowolne miejsca prowadzenia działalności lub wykonywania obowiązków służbowych"? Odpowiedź 80: Pytanie 81: W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych - czy Zamawiający po zdaniu "Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania" może dodać zapis "o ile były one zgodne z wymogami określonymi przez prawo, a w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i działające (włączone)". Odpowiedź 81: Pytanie 82: W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z włączania do umowy wymienionej klauzuli. Odpowiedź 82: Pytanie 83: W odniesieniu do klauzuli proporcji - czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z włączania tej klauzuli do umowy? Odpowiedź 83: Pytanie 84: W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych - czy Zamawiający może dodać zapis, że określone w klauzuli limity są wspólne dla wszystkich jednostek ubezpieczonych w ramach umowy. Odpowiedź 84: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem punktu wszystkie limity i koszty dodatkowe określone w podpunktach od do są limitami wspólnymi dla wszystkich jednostek ubezpieczonych w ramach umowy. Pytanie 85: W odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców - czy Zamawiający może dodać zapis, że określony w klauzuli limit jest wspólny dla wszystkich jednostek ubezpieczonych w ramach umowy. Odpowiedź 85: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem punktu wszystkie limity i koszty dodatkowe określone w podpunktach od do są limitami wspólnymi dla wszystkich jednostek ubezpieczonych w ramach umowy.

4 Pytanie 86: W odniesieniu do klauzuli odstąpienia od odtwarzania mienia - czy Zamawiający może odstąpić od włączania tej klauzuli do umowy ubezpieczenia? Odpowiedź 86: Pytanie 87: W odniesieniu do klauzuli różnicy wartości ubezpieczonego mienia czy zamawiający może odstąpić od włączenia tej klauzuli do umowy ubezpieczenia? Odpowiedź 87: Pytanie 88: W odniesieniu do klauzuli ubezpieczonego mienia czy zamawiający może odstąpić od włączenia tej klauzuli do umowy ubezpieczenia? Odpowiedź 88: Pytanie 89: W odniesieniu do klauzuli przemieszczenia mienia między lokalizacjami czy zamawiający może wyrażenie "we wszystkich lokalizacjach" zastąpić wyrażeniem "we wszystkich lokalizacjach ubezpieczonego"? Odpowiedź 89: Pytanie 90: W zakresie części 4 zamówienia w odniesieniu do pkt czy Zamawiający może przedstawić treść wymienionej klauzuli? Odpowiedź 90: Zgodnie z odpowiedzią nr 68. Pytanie 91: W zakresie części 4 zamówienia w odniesieniu do pkt czy Zamawiający może przedstawić treść wymienionych klauzul? Odpowiedź 91: Zgodnie z odpowiedzią nr 68. Pytanie 92: W zakresie części 4 zamówienia w odniesieniu do pkt czy Zamawiający może przyjąć zasadę, że wypłaty będą uwzględniane w szkodowości, ale uzyskane regresy będą odejmowane po ich uzyskaniu? Odpowiedź 92:

5 Pytanie 93: W zakresie części 4 zamówienia w odniesieniu do pkt czy Zamawiający może zaakceptować termin 72 godzin zamiast wskazanego? Odpowiedź 93: Pytanie 94: W zakresie części 4 zamówienia w odniesieniu do pkt czy Zamawiający może zaakceptować niewłączanie wymienionego zapisu do umowy? Odpowiedź 94: Z poważaniem:

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY WOLiGL.2530.4.2013 Kalety, 21.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 Witryna:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r. CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50 Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: +48 33 817 86

Bardziej szczegółowo

MPK Rzeszów. Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe. Klauzule obligatoryjne do Części 01:

MPK Rzeszów. Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe. Klauzule obligatoryjne do Części 01: Klauzule obligatoryjne do Części 01: 1. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo