INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa"

Transkrypt

1 Strona tytułowa 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Pozyskiwanie nieruchomości na cele telekomunikacyjne w aktualnym otoczeniu prawnym Ustanowienie służebności przesyłu aktualna problematyka Ograniczenia lokalizacji obiektu telekomunikacyjnego wynikające z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz orzecznictwo Problematyczne zapisy raportu oddziaływania na środowisko Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach. PATRONI MEDIALNI PRELEGENCI Marzena Śliz Urząd Komunikacji Elektronicznej Tamara Laprus-Bałuka Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska Kamila Przepieść Kancelaria White and Case Joanna Sebzda Załuska Kancelaria GWW Woźny i Wspólnicy 14 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Daniel Chojnacki Kancelaria Domański, Zakrzewski Palinka Dr Konrad Marciniuk Miller Canfield Bartosz Rakoczy Katedra Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu Agnieszka Zaborowska Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka WSPÓŁPRACA

2 Program Dzień I PROGRAM, DZIEŃ I 08:30 Rejestracja Uczestników; Przerwa kawowa BLOK I: PRAWNE BARIERY W PROCESIE INWESTYCYJNYM 09:00 Procedura lokalizacji obiektu telekomunikacyjnego w przypadku braku MPZP. orzecznictwo Prawne aspekty pojęcia obiekty telekomunikacyjne Zagadnienia tytułu prawnego do zlokalizowania tychże obiektów na cudzych nieruchomościach Pojęcie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przebieg postępowania ocenowego Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej skutki prawne Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski spółka jawna 10:00 Zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych likwidacja barier w procesie inwestycyjnym Agnieszka Zaborowska / Tamara Laprus-Bałuka, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Ustanowienie służebności przesyłu (prawo drogi) aktualna problematyka Pojęcie służebności przesyłu i jej główne cechy Różne sposoby powstania służebności przesyłu (roszczenie o ustanowienie) Prawo drogi dla urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej Własność urządzeń, konserwacja i remonty oraz zakres uprawnień przedsiębiorcy telekomunikacyjnego po ustanowieniu służebności przesyłu lub prawa drogi Kamila Przepieść, associate, White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. 12:30 Przerwa na lunch BLOK II: OPRACOWANIA PLANISTYCZNE A REALIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY J 13:30 Ograniczenia lokalizacji obiektu telekomunikacyjnego wynikające z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz orzecznictwo Wybrane przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przepisy szczególne Przykłady ustaleń planów miejscowych dotyczące zasad lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych Ustalenia planów miejscowych dotyczące zasad lokalizacji telekomunikacyjnych obiektów budowlanych w orzecznictwie sądów administracyjnych Dr Konrad Marciniuk, radca prawny, Miller Canfield 15:30 Zakończenie I dnia warsztatów

3 Program Dzień II PROGRAM, DZIEŃ II 08:30 Rejestracja Uczestników, Przerwa kawowa 09:00 Stosowanie Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w praktyce pozyskiwanie nieruchomości na cele telekomunikacyjne Joanna Sebzda-Załuska, Kancelaria GWW Woźny i Wspólnicy BLOK III: ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I BUDOWLANE 10:30 Wymogi środowiskowe lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych Wymogi lokalizacyjne i inwestycyjne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw szczególnych Wymogi lokalizacyjne i inwestycyjne wynikające z przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko Teoria i praktyka organów i sądów administracyjnych Joanna Kwaśny-Krajewska, Radca prawny, APŁ Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska Problematyczne kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko 1. Określenie równoważnej mocy promieniowej 2. Określenie miejsc dostępnych dla ludności 3. Pojęcie osi głównej wiązki promieniowania 4. Analiza oddziaływań skumulowanych Daniel Chojnacki, radca prawny,domański Zakrzewski Palinka sp. k. 13:30 Przerwa na lunch 14:30 Bariery obszarowe w procesie inwestycyjnym, czyli gdzie nie można budować infrastruktury telekomunikacyjnej? Rola Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 roku w zakresie opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby inwestycji. Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE 15:30 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom 12:00 Przerwa kawowa 12:30 Problematyczne zapisy raportu oddziaływania na środowisko Charakter prawny raportu oddziaływania na środowisko Zawartość raportu oddziaływania na środowisko WIĘCEJ INFORMACJI: Katarzyna Kasjaniuk tel.:

4 Informacje ogólne KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W WARSZTACIE: Poznanie najważniejszych barier i ograniczeń wynikających z obowiązujących sektor telekomunikacyjny regulacji prawnych Zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych Zgłębienie wiedzy z zakresu pozyskiwania nieruchomości na cele telekomunikacyjne Omówienie sposobów na przyspieszenie procesu inwestycyjnego od etapu pozyskania nieruchomości do uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji Pozyskanie wiedzy od ekspertów ds. środowiskowych i planistycznych Możliwość wymiany doświadczeń przez zainteresowane podmioty WARSZTATY KIERUJEMY DO Operatorów telekomunikacyjnych sieci mobilnych i stacjonarnych, w szczególności do kadry zarządzającej oraz dyrektorów i specjalistów z następujących działów: prawnego, strategii i rozwoju, rozwoju i inwestycji, współpracy z regulatorem, współpracy międzyoperatorskiej, spraw regulacyjnych, korporacyjnego a także : firm oferujących rozwiązania dla sektora telekomunikacyjnego, kancelarii prawnych, firm konsultingowych i doradczych ORGANIZATOR MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. MIEJSCE WARSZTATÓW Hotel Hyatt ul. Belwederska Warszawa 14 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych

5 Prelegenci Zarezerwuj miejsce już dziś! tel.: PRELEGENCI Marzena Śliz Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej Z wykształcenia jest inżynierem telekomunikacji. Ukończyła min Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studia z zakresu zarządzania i marketingu uzyskując tytuł MBA Master of Business Administration. Współpracuje z samorządami i jednostkami centralnymi w zakresie rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Daniel Chojnacki Radca Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. Daniel Chojnacki jest specjalistą w zakresie polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym doradztwa prawnego w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych. Obecnie jest doktorantem w Zespole Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Joanna Kwaśny-Krajewska Radca Prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. W ramach swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie analizowała zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami regulacji prawa ochrony środowiska. Brała również udział w transakcjach przejęć i łączeń podmiotów gospodarczych oraz wielu projektach inwestycyjnych doradzając podmiotom w zakresie ryzyk środowiskowych. Posiada doświadczenie w procesach uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wcześniej wiedzę i doświadczenie zdobywała w międzynarodowej kancelarii White&Case. Tamara Laprus Bałuka Radca Prawny, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp. p. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą telekomunikacyjną. Kilka lat doradzała jako in house lawyer w spółce, będącej obecnie znaczącym operatorem telefonii komórkowej. Prowadziła skomplikowane projekty z zakresu przekształceń podmiotów, dostosowania wewnętrznych procedur, regulaminów i innych dokumentów do wymagań prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych i ochrony konkurencji. Dr Konrad Marciniuk Radca prawny, partner, Miller Canfield Dr Konrad Marciniuk jest radcą prawnym i partnerem kancelarii, pracuje w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1994 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 1995 roku jest wykładowcą prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji inwestycji budowlanych. Jego kilkunastoletnie doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, jak również przygotowania i realizacji inwestycji (zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska), a także ich finansowania i komercjalizacji. W ramach dotychczasowej praktyki brał udział w realizacji kilkuset projektów inwestycyjnych obejmujących projekty o charakterze komercyjnym (centra handlowe, budynki biurowe), obiekty mieszkaniowe, przemysłowe (w tym budowę dużego bloku energetycznego), magazynowo-logistyczne i infrastrukturalne, a także obiekty ochrony zdrowia i sportowo-rekreacyjne. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo prawne w zakresie finansowania inwestycji na rynku nieruchomości oraz doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dr Konrad Marciniuk jest wieloletnim współkoordynatorem obsługi prawnej działu inwestycji wiodącego operatora sieci hiperi supermarketów w Polsce. Doradzał także przy dużych projektach przemysłowych. Jest także ekspertem w dziedzinie harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej. Wielokrotnie rekomendowany jako ekspert w dziedzinie nieruchomości przez European Legal 500. Włada biegle językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym, językiem rosyjskim. Kamila Przepieść Kancelaria White and Case Jest członkiem zespołu doradztwa prawnego w sektorze nieruchomości kancelarii White and Case. Kamila Przepieść brała udział w doradztwie prawnym dotyczącym ustanawiania służebności przesyłu, umów o świadczenie usług transportu publicznego, zamówień publicznych oraz PPP. Doradzała również w zakresie transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz w ramach procesu inwestycji budowlanych. Posiada także doświadczenie w przygotowywaniu raportów due diligence nieruchomości. Przed dołączeniem do zespołu White and Case współpracowała z polską kancelarią prawną świadcząc usługi prawne na rzecz m.in. firm energetycznych. Jest autorką wielu artykułów w tygodniku Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego oraz miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa. Bartosz Rakoczy Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i konstytucyjnego. Joanna Sebzda Załuska Radca Prawny, Kancelaria GWW Woźny i Wspólnicy W kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy od 1 września 2008 r., od 1 stycznia 2012 r. wspólnik kancelarii. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych w kontekście inwestycji budowlanych, w tym inwestycji liniowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez 6 lat w organie nadzoru budowlanego stopnia powiatowego, w tym na stanowisku Kierownika Wydziału Prawnego, a następnie na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Uczestniczyła w wielu postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych i budowlanych dotyczących m. in. inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć Euro 2012, zarówno przed organami, jak i sądami administracyjnymi obu instancji. Na co dzień doradza inwestorom w toku procesu inwestycyjnego, w szczególności współpracuje z kierownikami budów, projektantami oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na użytkowanie, jak również występuje w imieniu inwestorów w toku tych postępowań, w tym w obowiązkowej kontroli budowy. Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Jest autorem licznych opinii i artykułów (m.in. w miesięczniku Inwestycje sektora publicznego ) na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego, jak również była wykładowcą na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Jest jednym z autorów komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który ma zostać wydany przez Wydawnictwo. C.H. Beck pod koniec bieżącego roku. Agnieszka Zaborowska Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia wszechstronnej pomocy prawnej. Przez kilka lat pracowała jako in house lawyer na rzecz największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Następnie w latach współpracowała z jedną z renomowanych kancelarii prawnych w Polsce, specjalizującej się między innymi w prawie telekomunikacyjnym. Świadczyła pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadminstracyjnych toczących się w ramach procesu inwestycyjnego budowy sieci, dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego. Ponadto wspomagała, prowadzone przez kancelarię na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, postępowania administracyjne i sądowe z udziałem Prezesa UKE i Prezesa UOKiK. Od marca 2009 roku do czerwca 2010 roku kierowała Departamentem Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie procesowe zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. W Kancelarii zajmuje się doradzaniem w sprawach z zakresu telekomunikacji, prawa gospodarczego i cywilnego, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji.

6 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Problematyka regulacji prawnych oraz wymiar budowlano środowiskowy inwestycji w obiekty telekomunikacyjne, termin: 4 5 kwietnia 2013 r. Cena zł + 23% VAT do 4 marca 2013 r. Cena zł + 23% VAT po 4 marca 2013 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 4 marca 2013 r., zł + 23% VAT po 4 marca 2013 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 4 marca 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 4 marca 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Umowa outsourcingowa Ochrona danych osobowych w kontekście danych objętych tajemnicą bankową Outsourcing IT i cloud computing w bankowości Podoutsourcing realizowanie

Bardziej szczegółowo

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl Strona Tytułowa 11 12 września 2012r., Hotel Hyatt, warszawa główne zagadnienia warsztatów 嵣 嵣 Sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej 嵣 嵣 Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Główne zagadnienia Prelegenci Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli główne założenia Główne zagadnienia dotyczące ustawy o systemie bilansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo