INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA I, II ORAZ III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA I, II ORAZ III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zielona Góra, 31 października 2012r. Egzemplarz nr 26 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA I, II ORAZ III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej: pzp) informuję, że w dniu 31 października 2012r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1 część zamówienia: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy TREMARK Sp. z o. o., ul. Okopowa 47, Warszawa (oferta nr 1). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawców Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod fir mą LASER 1 S.C. Osieja Jerzy, Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, Kielce (oferta nr 2). Wykonawcy załączyli do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Katarzyna Fuśnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Złota 7/3, Olsztyn (oferta nr 3). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Ryszard Sałaciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Sałaciński Zakład Usługowo Handlowy, ul. Agrestowa 12/1, Zielona Góra (oferta nr 4). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Andrzej Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Kulesza GANDOLF, ul. Oszmiańska 7,

2 Warszawa (oferta nr 11). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawców Jacek Kania i Grzegorz Kania prowadzących działalność gospodarczą pod firmą GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania Spółka Cywilna, ul. Dionizego Czachowskiego 40, Kielce (oferta nr 14). Wykonawcy załączyli do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy LASERTON Sp. z o. o., ul. Lelechowska 10, Warszawa (oferta nr 16). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy CARTRIDGE CONTROL Sp. z o. o., ul. Zagórska 186, Kielce (oferta nr 17). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę złożoną przez wykonawców Jerzego Wasiela i Bartosza Szostak prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim (oferta nr 18), gdyż jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, jak i ewentualnie również do reprezentowani ich przy zawarcia umowy. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w dniu r. zwrócił się do wykonawców o przedłożenie (uzupełnienie) takiego pełnomocnictwa w formie i w sposób określony w SIWZ. Wykonawcy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia r. nie uzupełnili w/w dokumentu. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Marcin Piętoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TANIE DRUKOWANIE Marcin Piętoń, Żdanówek 50, Zamość (oferta nr 19). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 12, gdzie zaoferowano toner do drukarki HP DJ szt., zamiast wkładu do drukarki HP DJ 6540 (wkład atramentowy czarny HP 338, wkład atramentowy kolorowy HP 343) 2 kpl. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 20 złożoną przez Wykonawcę Tomasza Lachowicza prowadzącego działalność gospodarcz ą pod firmą MTL System Lachowicz Tomasz, ul. Dmowskiego 15, Wrocław z ceną brutto: ,22 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena.

3 Numer oferty cena brutto oferty w złotych Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów przyznanych ofercie ,00 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,87 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,42 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,83 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,84 54,85 54, ,31 40,53 40, ,31 84,65 84, ,35 87,38 87, ,35 73,46 73, ,49 67,63 67, ,00 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,20 76,85 76, ,40 38,06 38, ,37 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,25 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,14 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,20 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp ,50 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp , ,53 65,92 65, ,24 36,34 36, ,06 75,58 75,58

4 ,77 70,58 70, ,30 66,13 66,13 Informuję, że: oferty złożyli: Oferta nr 1 TREMARK Sp. z o. o., ul. Okopowa 47, Warszawa, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,00 złotych, Oferta nr 2 Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą LASER 1 S.C. Osieja Jerzy, Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, Kielce, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,87 złotych, Oferta nr 3 Katarzyna Fuśnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Złota 7/3, Olsztyn, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,42 złotych, Oferta nr 4 Ryszard Sałaciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Sałaciński Zakład Usługowo Handlowy, ul. Agrestowa 12/1, Zielona Góra, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,83 złotych, Oferta nr 5 JET PRINTER Sp. z o. o., Al. Krakowska 213, Warszawa, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,84 złotych, Oferta nr 6 ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,31 złotych, Oferta nr 7 Sylwia Cielesz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LASER1 BIS Sylwia Cielesz, ul. Tadeusza Zielińskiego 62/54, Wrocław, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,31 złotych, Oferta nr 8 Paweł Pinkowski prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą BLACKLINE Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, Szczecin, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,35 złotych, Oferta nr 9 Witold Burdzy prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą Witold Burdzy NEOPRINT, ul. Brandwicka 67A, Stalowa Wola, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,35 złotych, Oferta nr 10 Teresa Buraczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A.T.B. POLSKA T. Buraczyńska, ul. Starachowicka 31/6, Radom, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,49 złotych, Oferta nr 11 Andrzej Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Kulesza GANDOLF, ul. Oszmiańska 7, Warszawa, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,00 złotych, Oferta nr 12 Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o. o., ul. Promienista 121, Poznań, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,20 złotych, Oferta nr 13 BS POLSKA Sp. z o. o., ul. Rynek 6, Radziszów, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,40 złotych, Oferta nr 14 Jacek Kania i Grzegorz Kania prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania Spółka Cywilna, ul.dionizego Czachowskiego 40, Kielce, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,37 złotych, Oferta nr 16 LASERTON Sp. z o. o., ul. Lelechowska 10, Warszawa, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,25 złotych, Oferta nr 17 CARTRIDGE CONTROL Sp. z o. o., ul. Zagórska 186,

5 Kielce, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,14 złotych, Oferta nr 18 Jerzy Wasiela i Bartosz Szostak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,20 złotych, Oferta nr 19 Marcin Piętoń prowadzący działalność g ospodarczą pod firmą TANIE DRUKOWANIE Marcin Piętoń, Żdanówek 50, Zamość, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,50 złotych, Oferta nr 20 Tomasz Lachowicz prowadzacy działalność gospodarcza pod firmą MTL System Lachowicz Tomasz, ul. Dmows kiego 15, Wrocław, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,22 złotych, Oferta nr 21 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, Łódź, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,53 złotych, Oferta nr 22 Adam Papieski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, Bydgoszcz, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,24 złotych, Oferta nr 23 Kinga Pohoska prowadząca działalno ść gospodarczą pod firmą Kinga Pohoska F.H.U. GRAWIT, ul. Górny Bór 5, Skoczów, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,06 złotych, Oferta nr 24 Centrum Techniki Biurowej Sp. z o. o., ul. Zamkowa 5e, Zielona Góra, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,77 złotych, Oferta nr 25 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OMEGA Sp. jawna Ćwiklińscy, al. Zjednoczenia 102, Zielona Góra, cena brutto 1) 1 część zamówienia: ,30 złotych, nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono 9 ofert, zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI pzp. 2 część zamówienia: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy TREMARK Sp. z o. o., ul. Okopowa 47, Warszawa (oferta nr 1). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 2, gdzie zaoferowano toner do faxa RICOH 2000, zamiast toner do faxa RICOH 2000 L. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawców Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą LASER 1 S.C. Osieja Jerzy, Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, Kielce (oferta nr 2). Wykonawcy załączyli do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 2, gdzie zaoferowano toner do faxa RICOH 2000, zamiast toner do faxa RICOH 2000 L. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Ryszard Sałaciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Sałaciński Zakład Usługowo

6 Handlowy, ul. Agrestowa 12/1, Zielona Góra (oferta nr 4). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 2, gdzie zaoferowano toner do faxa RICOH 2000, zamiast toner do faxa RICOH 2000 L. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Andrzej Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Kulesza GANDOLF, ul. Oszmiańska 7, Warszawa (oferta nr 11). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 2, gdzie zaoferowano toner do faxa RICOH 2000, zamiast toner do faxa RICOH 2000 L. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę złożoną przez wykonawców Jerzego Wasiela i Bartosza Szostak prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim (oferta nr 18), gdyż jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, jak i ewentualnie również do reprezentowani ich przy zawarcia umowy. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w dniu r. zwrócił się do wykonawców o przedłożenie (uzupełnienie) takiego pełnomocnictwa w formie i w sposób określony w SIWZ. Wykonawcy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia r. nie uzupełnili w/w dokumentu. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy Marcin Piętoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TANIE DRUKOWANIE Marcin Piętoń, Żdanówek 50, Zamość (oferta nr 19). Wykonawca załączył do oferty formularz cenowy niezgodny treścią z obowiązującym w postępowaniu na tę część zamówienia formularzem cenowym po zmianie SIWZ z dnia r. Niezgodność oferty z SIWZ dotyczy pozycji 2, gdzie zaoferowano toner do faxa RICOH 2000, zamiast toner do faxa RICOH 2000 L. Na podstawie art. 91 ust. 1 pzp wybrano ofertę nr 17 złożoną przez Wykonawcę CARTRIDGE CONTROL Sp. z o. o., ul. Zagórska 186, Kielce z ceną brutto: 2.300,10 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena. Numer oferty cena brutto oferty w złotych Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów przyznanych ofercie ,00 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,80 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,24 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,22 20,13 20, ,73 42,05 42, ,26 28,39 28, ,64 67,55 67,55

7 ,00 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,00 27,50 27, ,38 21,50 21, , ,05 Odrzucenie a podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp ,00 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2pzp ,77 24,28 24, ,17 33,51 33, ,33 23,64 23, ,99 43,35 43, ,12 22,96 22, ,55 32,81 32,81 Informuję, że: oferty złożyli: Oferta nr 1 TREMARK Sp. z o. o., ul. Okopowa 47, Warszawa, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 4.975,00 złotych, Oferta nr 2 Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą LASER 1 S.C. Osieja Jerzy, Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, Kielce, cena brutto 1) 2 część zamówienia: ,80 złotych, Oferta nr 4 Ryszard Sałaciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Sałaciński Zakład Usługowo Handlowy, ul. Agrestowa 12/1, Zielona Góra, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 6.012,24 złotych, Oferta nr 6 ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, cena brutto 1) 2 część zamówienia: ,22 złotych, Oferta nr 7 Sylwia Cielesz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LASER1 BIS Sylwia Cielesz, ul. Tadeusza Zielińskiego 62/54, Wrocław, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 5.468,73 złotych, Oferta nr 8 Paweł Pinkowski prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą BLACKLINE Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, Szczecin, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 8.101,26 złotych, Oferta nr 9 Witold Burdzy prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą Witold Burdzy NEOPRINT, ul. Brandwicka 67A, Stalowa Wola, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 3.404,64 złotych, Oferta nr 11 Andrzej Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Kulesza GANDOLF, ul. Oszmiańska 7, Warszawa, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 8.772,00 złotych,

8 Oferta nr 12 Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o. o., ul. Promienista 121, Poznań, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 8.362,00 złotych, Oferta nr 13 BS POLSKA Sp. z o. o., ul. Rynek 6, Radziszów, cena brutto 1) 2 część zamówienia: ,38 złotych, Oferta nr 17 CARTRIDGE CONTROL Sp. z o. o., ul. Z agórska 186, Kielce, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 2.300,10 złotych, Oferta nr 18 Jerzy Wasiela i Bartosz Szostak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Sz ostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 9.655,05 złotych, Oferta nr 19 Marcin Piętoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TANIE DRUKOWANIE Marcin Piętoń, Żdanówek 50, Zamość, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 5.863,00 złotych, Oferta nr 20 Tomasz Lachowicz prowadzacy działalność gospodarcza pod firmą MTL System Lachowicz Tomasz, ul. Dmowskiego 15, Wrocław, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 9.469,77 złotych, Oferta nr 21 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, Łódź, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 6.862,17 złotych, Oferta nr 22 Adam Papieski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Ad am Papierski, ul. Fabryczna 15, Bydgoszcz, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 9.728,33 złotych, Oferta nr 23 Kinga Pohoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Pohoska F.H.U. GRAWIT, ul. Górny Bór 5, Skoczów, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 5.304,99 złotych, Oferta nr 24 Centrum Techniki Biurowej Sp. z o. o., ul. Zamkowa 5e, Zielona Góra, cena brutto 1) 2 część zamówienia: ,12 złotych, Oferta nr 25 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OMEGA Sp. jawna Ćwiklińscy, al. Zjednoczenia 102, Zielona Góra, cena brutto 1) 2 część zamówienia: 7.009,55 złotych, nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono 5 ofert, zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI pzp. 3 część zamówienia: Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę TREMARK Sp. z o. o., ul. Okopowa 47, Warszawa (oferta nr 1), ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający w SIWZ wskazał, wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu polegającego na braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp a mianowicie do przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Rozdział IV, punkt ). Wykonawca złożył wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru sądowego wystawiony później niż 6 miesięcy (odpis z dnia r.) przed terminem składania ofert tj. na dzień r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w dniu r. zwrócił się do Wykonawcy

9 o uzupełnienie przedmiotowego dokumentu w formie i w sposób określony przez Zamawiającego w SIWZ (Rozdział I, punkt 1.4). Wskazał jednocześnie, że treść uzupełnionego dokumentu musi wyraźnie wskazywać, że określony warunek, który jest potwierdzany danym dokumentem był wypełniony najpóźniej w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu r. Wykonawca w dniu r. uzupełnił przedmiotowy dokument w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego. Jednakże dokument został wystawiony na dzień r. tj. po upływie terminu składania ofert ( r.) i tym samym dokument ten nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę na dzień składania ofert warunku udziału w postępowaniu polegającego na wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę złożoną przez wykonawców Jerzego Wasiela i Bartosza Szostak prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim (oferta nr 18), gdyż jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, jak i ewentualnie również do reprezentowani ich przy zawarcia umowy. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp w dniu r. zwrócił się do wykonawców o przedłożenie (uzupełnienie) takiego pełnomocnictwa w formie i w sposób określony w SIWZ. Wykonawcy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia r. nie uzupełnili w/w dokumentu. Na podstawie art. 91 ust. 1 pzp oferty nr 8 wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Pawła Pinkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BLACKLINE Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, Szczecin z ceną brutto: ,36 złotych jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 pzp. Jedynym kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena. Numer oferty cena brutto oferty w złotych Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów przyznanych ofercie ,00 Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ,95 61,59 61, ,70 89,56 89, ,99 89,83 89, ,19 53,51 53, ,65 76,07 76, , ,77 78,18 78, ,00 89,25 89, ,80 61,46 61,46

10 ,55 81,23 81, ,54 78,18 78, ,91 73,62 73, ,05 Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ,00 59,06 59, ,91 99,92 99, ,23 88,19 88, ,67 75,60 75, ,75 86,38 86, ,16 83,48 83, ,20 58,95 58,95 Informuję, że: oferty złożyli: Oferta nr 1 TREMARK Sp. z o. o., ul. Okopowa 47, Warszawa, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,00 złotych, Oferta nr 2 Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą LASER 1 S.C. Osieja Jerzy, Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, Kielce, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,95 złotych, Oferta nr 4 Ryszard Sałaciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Sałaciński Zakład Usługowo Handlowy, ul. Agrestowa 12/1, Zielona Góra, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,70 złotych, Oferta nr 5 JET PRINTER Sp. z o. o., Al. Krakowska 213, Warszawa, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,99 złotych, Oferta nr 6 ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,19 złotych, Oferta nr 7 Sylwia Cielesz prowadząca działalność gospodarczą pod fi rmą LASER1 BIS Sylwia Cielesz, ul. Tadeusza Zielińskiego 62/54, Wrocław, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,65 złotych, Oferta nr 8 Paweł Pinkowski prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą BLACKLINE Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, Szczecin, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,36 złotych, Oferta nr 9 Witold Burdzy prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą Witold Burdzy NEOPRINT, ul. Brandwicka 67A, Stalowa Wola, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,77 złotych, Oferta nr 11 Andrzej Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej

11 Kulesza GANDOLF, ul. Oszmiańska 7, Warszawa, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,00 złotych, Oferta nr 12 Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o. o., ul. Promienista 121, Poznań, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,80 złotych, Oferta nr 13 BS POLSKA Sp. z o. o., ul. Rynek 6, Radziszów, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,55 złotych, Oferta nr 15 NAT COM Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Majowa 6, Łomianki, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,54 złotych, Oferta nr 17 CARTRIDGE CONTROL Sp. z o. o., ul. Zagórska 186, Kielce, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,91 złotych, Oferta nr 18 Jerzy Wasiela i Bartosz Szostak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,05 złotych, Oferta nr 19 Marcin Piętoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TANIE DRUKOWANIE Marcin Piętoń, Żdanówek 50, Zamość, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,00 złotych, Oferta nr 20 Tomasz Lachowicz prowadzacy działalność gospodarcza pod firmą MTL System Lachowicz Tomasz, ul. Dmowskiego 15, Wrocław, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,91 złotych, Oferta nr 21 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, Łódź, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,23 złotych, Oferta nr 22 Adam Papieski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papiers ki, ul. Fabryczna 15, Bydgoszcz, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,67 złotych, Oferta nr 23 Kinga Pohoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Pohoska F.H.U. GRAWIT, ul. Górny Bór 5, Skoczów, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,75 złotych, Oferta nr 24 Centrum Techniki Biurowej Sp. z o. o., ul. Zamkowa 5e, Zielona Góra, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,16 złotych, Oferta nr 25 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OMEGA Sp. jawna Ćwiklińscy, al. Zjednoczenia 102, Zielona Góra, cena brutto 1) 3 część zamówienia: ,20 złotych wykluczono 1 wykonawcę, odrzucono 2 oferty, zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI pzp. Otrzymują / zamieszczono: T R E M A R K S p. z o. o., u l. O ko p o wa 4 7, Wa r s z awa, fax: , Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą LASER 1 S.C. Osieja Jerzy, Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, Kielce, fax: , Katarzyna Fuśnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Złota 7/3, Olsztyn, fax , Ryszard Sałaciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Sałaciński Zakład Usługowo Handlowy, ul. Agrestowa 12/1, Zielona Góra, fax: ,

12 JET PRINTER Sp. z o. o., Al. Krakowska 213, Warszawa, fax: we w , I TS S ( INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, fax: , Sylwia Cielesz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LASER1 BIS Sylwia Cielesz, ul. Tadeusza Zielińskiego 62/54, Wrocław, fax: , Paweł Pinkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BLACKLINE Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, Szczecin, fax: , Witold Burdzy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Witold Burdzy NEOPRINT, ul. Brandwicka 67A, Stalowa Wola, fax: , Teresa Buraczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A.T.B. POLSKA T. Buraczyńska, ul. Starachowicka 31/6, Radom, fax: , Andrzej Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Kulesza GANDOLF, ul. Oszmiańska 7, Warszawa, fax: we w. 2 6, Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o. o., ul. Promienista 121, Poznań, fax: , , BS POLSKA Sp. z o. o., ul. Rynek 6, Radziszów, fax: , Jacek Kania i Grzegorz Kania prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania Spółka Cywilna, ul.dionizego Czachowskiego 40, Kielce, fax: , NAT C O M S p. z o. o., Sp ó ł k a Ko m a n dy towa, u l. Ma j o wa 6, Ło m i a n k i, fax: we w , LASERTON Sp. z o. o., ul. Lelechowska 10, Warszawa, fax: , CARTRIDGE CONTROL Sp. z o. o., ul. Zagórska 186, Kielce, fax: , Jerzy Wasiela i Bartosz Szostak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NETPRINT Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. St. Leszczyńskiej 7, Oświęcim, fax: , Marcin Piętoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TANIE DRUKOWANIE Marcin Piętoń, Żdanówek 50, Zamość, fax: Tomasz Lachowicz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą MTL System Lachowicz Tomasz, ul. Dmowskiego 15, Wrocław, fax: , PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, Łódź, fax: , Adam Papieski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, Bydgoszcz, fax: , Kinga Pohoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Pohoska F.H.U. GRAWIT, ul. Górny Bór 5, Skoczów, fax: , Centrum Techniki Biurowej Sp. z o. o., ul. Zamkowa 5e, Zielona Góra, fax: , Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OMEGA Sp. jawna Ćwiklińscy, al. Zjednoczenia 102, Zielona Góra, fax: , Strona internetowa zamawiającego / miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego. Wykonano w 26 egzemplarzach Egz. Nr 1 25 Wykonawcy wymienieni w w/w rozdzielniku, Egz. Nr 26 Zamawiający. Dokument podpisał: Zastępca Komendanta NoOSG płk SG Wiesław Rokicki

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie 22.07.2013r. Egzemplarz nr 1 KOMENDANT NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

MTL System Tomasz Lachowicz ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław

MTL System Tomasz Lachowicz ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław Zielona Góra, 20 marca 2014 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer ogłoszenia: 91820-2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 Województwo Opolskie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45 082 Opole Nr postępowania: DOA-IV.272.16.2015 Opole, 2015-05

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie, 20 listopada 2013r. Egzemplarz nr 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nowa Sól, 02.05.2012r. PCPR.IV.33.2.2012 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski Warszawa

JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski Warszawa PPoowi iaat toowyy Urrzząądd PPrraaccyy w Rzzeesszzoowi iee 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.(17) 25 00 100 fax (17) 862 30 90 PUP-PA-3402/47/JD/2012 Rzeszów, dnia 26.09.2012r. INFORMACJA O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 24.04.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy Części nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy Części nr 1 Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 07.07.2016 r. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/69/V/2016/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia PCPR.IV.33.11.2013 Nowa Sól, 17.10.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nowa Sól, 14 listopada 2012r. PCPR.IV.33.7.2012 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Krosno Odrzańskie, 15 listopad 2012 Egz. 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu zamawiającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2015 Dostawa artykułów jednorazowych i opatrunkowych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2015 Dostawa artykułów jednorazowych i opatrunkowych dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze Zielona Góra, 06 maja 2015r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Projekt 1/12/EFU Infrastruktura i procedury azylowe.

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Projekt 1/12/EFU Infrastruktura i procedury azylowe. Krosno Odrzańskie, 26 lipca 2013r. Egzemplarz nr 1 KOMENDANT NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH I WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH

INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH I WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH INFORMACJA NA TABLICĘ OGŁOSZEŃ BIURA PRZEPUSTEK i STRONĘ INTERNETOWĄ www.17wog.wp.mil.pl 17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ZAMAWIAJĄCY: JW. 5308 17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 75-901 Koszalin, ul. 4 ego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Świdnik, dnia 27 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik sprawa: LWZP-2401-2-63/13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik Świdnik, 11 lipca 2011 sprawa: LWZP-2401-21-84/11 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zielona Góra, 11 lipca 2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCH AB Wrocław, 25 lipca 2011

Postępowanie WCH AB Wrocław, 25 lipca 2011 i Postępowanie WCH.2420.14.2011.AB Wrocław, 25 lipca 2011 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Krosno Odrzańskie 03.10.2013r. Egzemplarz nr 1 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ` Krosno Odrzańskie, dnia 28 maja 2015r. Egzemplarz pojedynczy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.57.2013 Zielona Góra, 4 października 2013 r. Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Toner do drukarek laserowych/faksów 2015/S 190-344207. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Kraków: Toner do drukarek laserowych/faksów 2015/S 190-344207. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344207-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Toner do drukarek laserowych/faksów 2015/S 190-344207 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/67/2017.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/67/2017. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 25 Warszawa, dnia 28.08.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/67/2017. Na podstawie art. 92, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, dnia.. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.39.2015 Zielona Góra, 17.09.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 i art. 93 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 kwietnia 2010 roku. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zielona Góra, 20 kwietnia 2010 roku. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zielona Góra, 20 kwietnia 2010 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUBNIANY. Otrzymują Wykonawcy którzy złożyli oferty. P O W I A D O M I E N I E o wyniku postępowania

WÓJT GMINY ŁUBNIANY. Otrzymują Wykonawcy którzy złożyli oferty. P O W I A D O M I E N I E o wyniku postępowania WÓJT GMINY ŁUBNIANY Łubniany, dnia 29.05.2012r. ZP.271.6.F.2012 Otrzymują Wykonawcy którzy złożyli oferty treść niniejszego pisma zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl P O W I A D O M I E N I E o

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl NOZ 3311/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.18.2015 Zielona Góra, 28.04.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 1,2,4. CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 4 SANET J.A. SZOSTAK SP. J. ul. Opata Hackiego GDYNIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 1,2,4. CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 4 SANET J.A. SZOSTAK SP. J. ul. Opata Hackiego GDYNIA Egz. nr... Malbork, dnia...12.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/193/XI/2014/NJ Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000084721, NIP 549-19-69-924,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wrocław, dnia 24 sierpnia 2015 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział III Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 III.2711/7/15 Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. A. Do dnia 29.01.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. A. Do dnia 29.01.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- zdrój, dn. 06.02.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 2A do Regulaminu Numer sprawy:oxdi-776-27/2012 ZATWIERDZAM... (data i podpis Kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PPP.241.13.2014 Nisko, dnia 03.11.2014r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Zamawiającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 . AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak: P/5/23/2007 Olsztyn, dnia 07.03.2012 r. Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r./dz.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel./faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@data.pl Częstochowa, dnia 28 stycznia 2014 r. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 1 sierpnia 2014 r. VII.2711/7/14 Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kraków, 16.05.2014 r. ZNAK: DNO 3411 5/14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113,

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli do pomieszczeń poza pokojami oraz sprzętu medycznego uzupełniającego do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Dostawa mebli do pomieszczeń poza pokojami oraz sprzętu medycznego uzupełniającego do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Dostawa mebli do pomieszczeń poza pokojami oraz sprzętu medycznego uzupełniającego do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu w Limanowej Józefa

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/7/2015 Łańcut dnia 27.02.2015r. 9122.ZESP ISO 9001:2008 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ETAP II Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV ; numer: MOSiR/10/VIII/2012

dot. przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV ; numer: MOSiR/10/VIII/2012 Zielona Góra, 05.10.2012 r. dot. przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV ; numer: MOSiR/10/VIII/2012 ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie, dnia 17 czerwca 2014r Egzemplarz nr 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Działając w imieniu Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kielce, 22.10.2012. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Dot. postępowania: Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika. Zawiadomienie o wyniku postępowania. Zielona Góra, 2009-05-05 DP.VIII.3320-16/2009

Wg rozdzielnika. Zawiadomienie o wyniku postępowania. Zielona Góra, 2009-05-05 DP.VIII.3320-16/2009 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DP.VIII.3320-16/2009 Zielona Góra, 2009-05-05 Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZOZ MSWiA W ZIELONEJ GÓRZE

ZOZ MSWiA W ZIELONEJ GÓRZE Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30 66-400 Gorzów Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30 66-400 Gorzów Wlkp. 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.34.2011 Zielona Góra, 2011-09 - 05 Wg. rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyniku postępowania

P O W I A D O M I E N I E o wyniku postępowania Wójt Gminy Łubniany ul. Opolska 104 46-024 Łubniany ZP.271.1.J.2011 Łubniany, dnia 14.04.2011r. Otrzymują Wykonawcy którzy złoŝyli oferty treść niniejszego pisma zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. oraz o ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. oraz o ofertach odrzuconych Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn. 22.11.2011r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY Warszawa, 10 sierpnia 010 r. ul. Chałubińskiego 4,00-98 Warszawa tel. 490 9 0, fax 830 NIP 56-5-19-0 TDT/P1-381- ZP8/13/010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy : Postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla komórek Administracji Centralnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Urząd Gminy Wolanów 26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl Znak: IRO.271.4.3.2012.BC Wolanów, dnia 29.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Malbork, dnia 22.08.2014 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP113/VII/2014/AH. Nazwa zadania: Kurs podstawowy

Bardziej szczegółowo

zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu

zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu Potrzuska URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Warszawska 32 tel. 22 75648 10, 22 75642 50,fax 22 75648 85 ZP. Konstancin-Jeziorna, dnia03.20 16 r. Informacja dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty Milanówek, dnia 02.06..2014r. Nr sprawy: TOM.271.1.14.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP. 271/14/INF/14 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Data publikacji 2014-03-09. Uście Gorlickie, 07.03.2014 r. BPŚ.271.02.2014

Data publikacji 2014-03-09. Uście Gorlickie, 07.03.2014 r. BPŚ.271.02.2014 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1503K Florynka Izby w m. Brunary w km 5+ 252,77 5+ 564,02, 5+564,02 5+710,47 oraz w m. Śnietnica w km 8+100 8+295,40 w ramach operacji: budowa chodnika w m. Brunary

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: A-381-1/13 Kraków, dnia 26 lutego 2013 r.

Nr sprawy: A-381-1/13 Kraków, dnia 26 lutego 2013 r. Nr sprawy: A-381-1/13 Kraków, dnia 26 lutego 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia PN/20/2015 Sandomierz, 2015-08-05 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego Ul. Schinzla 13 27-600, Sandomierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AG. 3410-02/EFS/11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gniezno, 21.06.2011r. dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2016.01.19

Gdańsk, dnia 2016.01.19 Gdańsk, dnia 2016.01.19 dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Krosno Odrzańskie, dnia 24 kwietnia 2014r Egzemplarz nr 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Działając w imieniu Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p14/079/2013-383 Lublin, 09.01.2014 r. Wykonawcy wg rozdzielnika ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferta nr 1/51/13 - Copy.Net.pl ul. Cypryjska 70/U2; 02-761 Warszawa

dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferta nr 1/51/13 - Copy.Net.pl ul. Cypryjska 70/U2; 02-761 Warszawa Zamość, dnia 18 grudnia 2013r. AZP.3320/51/ /13 dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. ul. Aleje Jana Pawła II 10 stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 19.10.2015 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/110/IX/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, dnia r. Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 22.03.2012r. Wg rozdzielnika JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2420 00-904 WARSZAWA, UL.29 LISTOPADA 1 nr..z dnia WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o

Bardziej szczegółowo

Znak: POA/118/2011 Kielce, 08.09.2011. Informacja o wyborze oferty

Znak: POA/118/2011 Kielce, 08.09.2011. Informacja o wyborze oferty Ś W I Ę T O K R Z Y S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 118 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 tel. 41 343-13-54 e-mail: swietokrzyska@ohp.pl fax 41 343-13-55

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Forbidden Art. Birkenau. Il. Auschwitz- luogo nel. quale ti. Birkenau. Le. lieu où tu te tiens... Auschwitz- Bibliografia KL Auschwitz

Forbidden Art. Birkenau. Il. Auschwitz- luogo nel. quale ti. Birkenau. Le. lieu où tu te tiens... Auschwitz- Bibliografia KL Auschwitz Państwowe Muzeum -Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Oświęcim, dnia 14 grudnia 2012 r. Dotyczy: postępowania nr 38/475634/WYD/2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poznań, dnia 19 lutego 2014r. ET.5.212.09.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 5 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 5 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 351/14 POSTANOWIENIE z dnia 5 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 5 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP.271.1.1.201 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Gmina Borek Wielkopolski ul. Rynek 1-10 Borek Wielkopolski REGON: 41105075 NIP: 9-175-0- telefon (05) 57 1 120 faks (05) 57 15 9 e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl

Bardziej szczegółowo

notebooka - 2 szt., i) NAS dysk sieciowy - 1 szt., j) czytnik kodów kreskowych - 2 szt., k) drukarka etykiet

notebooka - 2 szt., i) NAS dysk sieciowy - 1 szt., j) czytnik kodów kreskowych - 2 szt., k) drukarka etykiet Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania - dostawa druga Numer ogłoszenia: 117837-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Krasnystaw, 10.08.2011r. PCPR-3400/PN/5-9/2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

111 315,31 zł 85,26 85,26

111 315,31 zł 85,26 85,26 AR.ZP-341/KG,MM/3/11 Suchy Dąb, 15.09.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Data publikacji 2014-03-09. Uście Gorlickie, 07.03.2014 r. BPŚ.271.03.2014

Data publikacji 2014-03-09. Uście Gorlickie, 07.03.2014 r. BPŚ.271.03.2014 Przebudowa rowu i chodnika przy drodze powiatowej nr 1498K Ropa Wysowa Zdrój Granica Państwa w km 23+ 433,20 23+673,10, oraz budowa chodnika w km22+ 913,7 23+ 433,20 w miejscowości Wysowa -Zdrój w ramach

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA ROŹWIENICA RG Roźwienica, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA ROŹWIENICA ROŹWIENICA RG Roźwienica, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.1.2015 Roźwienica, 2015-01-26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.1.2015.

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA ROŹWIENICA RG Roźwienica, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA ROŹWIENICA ROŹWIENICA RG Roźwienica, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.14.2013 Roźwienica, 2013-07-19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.14.2013.

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru: ZP. 2390-55/13/R.IP Sulechów, dnia 14.11.2013 r.

Numer rejestru: ZP. 2390-55/13/R.IP Sulechów, dnia 14.11.2013 r. Numer rejestru: ZP. 2390-55/13/R.IP Sulechów, dnia 14.11.2013 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Znak: Kt/02D-2214-3-21/16 Katowice, dnia 21.07.2016 r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo