Bełchatów, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bełchatów, dnia 14.10.2010"

Transkrypt

1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 tel./ fax: centr , , NIP: , REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: Wysokość kapitału zakładowego: zł Bełchatów, dnia Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, ubezpieczenie środków transportu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i użytkowanego majątku (nr sprawy 20/SK/FK/2010). Proszę dokładne określenie modelu, pojemności silnika i ładowności dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 16 do SIWZ Dane zawarto w tabeli zmodyfikowanym załączniku nr 16 do SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszego pisma. Proszę o sprecyzowanie zapisu Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe w chwili zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Czy należy go interpretować wg ilości osób zgodnie z dowodem rejestracyjnym? Tak. Wnioskujemy o zmianę poniżej wymienionych zapisów w części E(SIWZ) Ubezpieczenia komunikacyjne. W pkt. 4 ppkt. B (ubezpieczenie AC) wnioskujemy o wykreślenie zapisu Cyt w terminie do dnia złożenia oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wyceny pojazdów lub uznać wycenę otrzymaną od Zamawiającego w materiałach przetargowych. Nieskorzystanie z tego prawa skutkuje uznaniem podanych do ubezpieczenia sum za odpowiadające wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy. Komentarz (Bez danych dotyczących przebiegów pojazdów nie jesteśmy stanie dokonać prawidłowej wyceny pojazdów, dodatkowo wycena na tym etapie przez ubezpieczycieli może skutkować powstaniem nieobiektywnych różnic w wycenie pojazdów a co za tym idzie powstaniem różnic w składce AC.) Zamawiający nie zmienia zapisów pkt 4. ppkt b) zał. Nr 2 ( str ). Składka AC podana w ofercie musi być zgodna z polisą. Wykonawca może dokonać oględzin pojazdów do dnia złożenia oferty. Zamawiający zmodyfikował tabelę Zestawienie środków transportu załącznik nr 16 do SIWZ (str. 74) poprzez zmianę okresu ubezpieczenia dla samochodów ŻUK i Koparka GALLMAC, dodanie kolumn: - przebieg pojazdu, - model, - pojemność, - ładowność oraz dodanie jednego wiersza z danymi samochodu STAR

2 Dane zawarto w tabeli zmodyfikowanym załączniku nr 16 do SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszego pisma. W pkt. 8 ppkt. 6 cyt wnioskujemy o wykreślenie zapisu Okres ubezpieczenia OC, AC i NNW pojazdów zakupionych w okresie ubezpieczenia. Rozpoczyna się w dniu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia i kończy się w dniu r. Komentarz (ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne jeżeli zostanie zawarte po dniu r. musi być zgodne z ustawa zawarte na 12 miesięcy więc nie może kończyć się zawsze r. Możliwe jest wyrównanie terminu na dzień dla ubezpieczeń dobrowolnych AC/NW z zastrzeżeniem, iż dla pojazdu używanego nie posiadającego dotychczas ubezpieczenia AC musi taki pojazd być poddany lustracji stąd początek ubezpieczenia dla tych pojazdów nie może być wcześniejszy niż data oględzin) Zamawiający zmodyfikował zapisy zał. Nr 2 do SIWZ w części II pkt 8 ppkt 6 ( str. 19 ). Prawidłowy zapis ww. punktu brzmi: Okres ubezpieczenia OC, AC i NNW pojazdów zakupionych w okresie ubezpieczenia jest zawierany na 12 miesięcy i rozpoczyna się w dniu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Pkt.11 wnioskujemy o wykreślenie klauzul dodatkowych dla ubezpieczeń komunikacyjnych Klauzula automatycznego pokrycia, Klauzula reprezentantów, Klauzula likwidacyjna, Klauzula wypowiedzenia umowy, Klauzula warunków taryf, Klauzula odstąpienia od prawa do regresu. Komentarz (w/w klauzule dotyczą ubezpieczeń majątkowych) Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ - zał. Nr 2 do SIWZ w punkcie 11 poprzez wykreślenie zapisów: Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula likwidacyjna. Dotyczy Części I A Z jakich materiałów z jakich materiałów wykonane są ściany, strop, konstrukcja nośna dachu, pokrycie dachu poszczególnych budynków? - zał.8 poz. 99, - zał. 9, poz. 9-10, 150,252 - odnośnie pozycji na które już udzielono takiej odpowiedzi (zgodnie z załączonym pismem), czy w którymś z budynków/ budowli jest strop drewniany? Zał. 8 poz.99 budynek betonowy, stropodach pokryty papą; Zał. 9 poz. 9,10 budynki murowane, stropodach pokryty papą; poz.150 ogniotrwałe skrzynki, poz. 252 wiata zadaszona, dach z blachy, słupy betonowe. W żadnym budynku/budowli nie ma drewnianego stropu. Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia są linie przesyłowe energetyczne i informatyczne znajdujące się w odległości większej niż 500m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.? Nie.

3 Dotyczy Części I B Zmienienie zapisu SIWZ w punkcie 2 z: Kradzieży z włamaniem, rabunku. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem. na: Kradzieży z włamaniem, rabunku. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. W jakiej wartości jest podany sprzęt elektroniczny wskazany w punkcie B3- tabela nr 2? W wartości księgowej brutto. Dotyczy Części I C Prośba o podanie limitu na koszty napraw zabezpieczeń. Zamawiający nie podejmuje się określenia limitu. Prośba o doprecyzowanie zapisów SIWZ Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie Ubezpieczającego na terenie Polski, bez względu na lokalizację o zapis pod warunkiem, że mienie to było zabezpieczone zgodnie z zapisami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela. Dotyczy Części I D Pkt. 1 Przedmiot ubezpieczenia: prośba o wykreślenie czwartego zdania rozpoczynającego się od słów w tym zdarzeń losowych i spowodowanych działaniem siły wyższej (SIWZ str.16) Pkt.5. Klauzule dodatkowe - klauzula automatycznego pokrycia (treść klauzuli SIWZ str.20) prośba o wykreślenie tej klauzuli (treść przedmiotowej klauzuli nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). -klauzula likwidacyjna (treść klauzuli SIWZ str.20) - wnioskujemy o wykreślenie tej klauzuli. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli automatycznego pokrycia w części I D. punkt 5 SIWZ. Zamawiający nie wykreśla klauzuli likwidacyjnej w części I D. punkt 5 SIWZ. W załączeniu załącznik nr 16 do SIWZ

4 Zestawienie środków transportu Lp. Nazwa Nr rej Rok prod Nr nadwozia Okres ubezpieczenia Od: Wartość Model Pojemność Załącznik nr 16 do SIWZ Ładowność Przebieg w tonach OC NNW Ilość AC silnika w pojazdu 1 Przyczepa z cysterną D-734 PUD Nie ,00 D 734-4,00-2 DAF SCK 4 specjalistyczny EBE 98UW 2006 XLRAE55GF6L ,00 SCK ,00 16, ,00 km 3 Sam. SCK-3 specjalistyczny PKU SUJP32582P ,00 SCK ,00 16, ,00 km 4 Przyczepa ciągnikowa PUD Nie - Nie - D-734-4,00-5 Ciągnik URSUS PTC Nie - URSUS C ,00 nie dotyczy 413,80 mtg 6 Przyczepa niskopodwoziowa D-732 PUD Nie - Nie - D-734-4,00-7 Przyczepa ciągnikowa D-478 PTF 245B Nie - Nie - D-478-4,00-8 Sam. LUBLIN TOWOS LWP SUL332212X ,00 LUBLIN II 2 417,00 0, ,00 km 9 Ciągnik rolniczy URSUS 4514 AGRO LFL Nie - URSUS ,00 nie dotyczy 2 324,30 mtg 10 Sam. LUBLIN TOWOS EBE A SUL ,00 LUBLIN II 2 417,00 0, ,00 km 11 Sam. KAMAZ 55111A EBE J XTC55111AY , A ,00 13, ,00 km 12 Sam. osobowy LEGANZA EBE K KLAVF69ZEYB ,00 DAEWOO 2 000,00 osobowy ,00 km 13 Przyczepa ciężarowa B-750 EBE P ISWNI Nie - Nie - B-750-0,75-14 Sam. LUBLIN TOWOS 3322 EBE L SUL ,00 LUBLIN II 2 417,00 0, ,00 km 15 Przyczepa cysterna EBE Y Nie ,00 D-44 T - 4,00-16 Przyczepa cysterna EBE Y Nie ,00 D-44 F - 4,00-17 Sam. LUBLIN TOWOS EBE 56GL 2003 SUL ,00 LUBLIN III 2 417,00 0, ,00 km 18 Przyczepa niskopodwoziowa PUD Nie - Nie - ŚREM T 0,35-8,00-19 Sam. VOLKSWAGEN Transporter EBE V WV2ZZZ70Z3X ,00 TRAN.KOM.1, ,00 1, ,00 km 20 Przyczepa T 169 4t PUK Nie - Nie - T 169-4,00-21 Przyczepa T 169 4t PUK Nie - Nie - T 169-4,00-22 Przyczepa wywrotka T 604 EBE 23NU Nie - Nie - T 604-4,00-23 Ciągnik ZETOR 6441 EBE 60NL 2005 Z F Nie - ZETOR ,00 nie dotyczy 1 329,80 mtg 24 Koparko-ładowarka Waryński-Hidromek HMK 102S brak S Nie - HMK 102 S - nie dotyczy 2 972,00 mtg 25 Koparka kołowa Nobas UB14M brak Nie - UB 14 M - nie dotyczy ,00 mtg 26 Koparka Kołowa Halla 130 WA brak K Nie AW - nie dotyczy 5 348,00 mtg 27 Ładowarka Kołowa ZL 305 brak SJ Nie - ZL nie dotyczy 2 408,30 mtg 28 Podnośnik widłowy brak SJ Nie - - nie dotyczy - 29 Peugeot G-9HWC ciężarowy EBE 1F VF3GB9HWC ,00 G-9 HWC 1 560,00 0, ,00 km 30 Peugeot G-9HWC osobowy EBE 1F VF3GJ9HWC ,00 G-9 HWC 1 560,00 osobowy ,00 km 31 Samochód ciężarowy GAZELA EBE 2U Z3B R ,00 BRYGAD. 4X ,00 0, ,00 km 32 Samochód ciężarowy DAF EBE 70AZ 2008 LRAT85MC8E ,00 FATCF 8541OT ,00 13, ,00 km 33 Przyczepa ciężarowa rolnicza przewóz wody EBE 35YN 2009 GUZ Nie ,00 GUZ-112-5,00-34 Koparka Gallmac WMW 150 brak D Nie - WMW nie dotyczy 192,00 godz 35 Samochód Żuk A07 PUD SUL00711HS Nie - A ,00 0, ,00 km 36 Star 244 RS PKU , RS 6 862,00 6, ,00 km Podpisał: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr inż. Sylwester Melon

5

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Ostrowiec Św. 2013-11-08 dotyczy: konkursu ofert na ubezpieczenie majątku Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zwraca sie z prośbą o złożenie oferty cenowej ubezpieczenia majątku naszej firmy od ognia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie majątku miasta Poznania, zarządzanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań CPV: 66510000 8 Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r.

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y: UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. Zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy p o m i ę d z y: Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, 81 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo