Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na"

Transkrypt

1 Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim wersja 2.0 Warszawa, marzec 2011

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Stosowana notacja Dopuszczalne znaki Budowa bloków komunikatów pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta dwołania do zewnętrznej dokumentacji Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Zasady wypełniania pola Tax Dla płatności na rzecz ZUS Dla płatności na rzecz US Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (Credit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Płatność w walucie Płatności SEPA pis pliku zawierającego wyciąg bankowy Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information) pis formatu pliku XL przenoszącego informację o statusie zlecenia Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura komunikatów zawierających informacje o statusie płatności w systemie bankowości elektronicznej Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o oryginalnym bloku (riginal Group Information and Status) Informacja o pojedynczej płatności (Transaction Information and Status) Dopuszczalne statusy płatności (Transaction Status) pis formatu pliku XL zawierającego historię operacji Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura historii operacji w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information) pis formatu pliku XL zawierającego pytanie o saldo na rachunku Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura zapytania o saldo w formacie XL Pytanie o saldo rachunku Identyfikator komunikatu (essage Identification) Pytanie o saldo (Account Query Definition) dpowiedź na poprawne pytanie o saldo Identyfikator komunikatu (essage Identification) Saldo (Query Reference) dpowiedź na błędne pytanie o saldo Identyfikator komunikatu (essage Identification) Błąd pytania (perational Error) Lista kodów operacji dla bankowości elektronicznej Przykłady komunikatów XL Zlecenie w PLN Zlecenie ZUS i US Przelew w walucie

3 8.4. Przelew SEPA Wyciąg bankowy Status zlecenia Historia operacji XL Pytanie o salda dpowiedź na pytanie o saldo dpowiedź na błędne pytanie o saldo

4 1. Wprowadzenie 1.1. Stosowana notacja Nazwa elementu w tabeli Element XL Status pis kreśla nazwę elementu XL. Używane są nazwy etykiet ze standardu IS Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +. - pole obowiązkowe - pole opcjonalne C - pole warunkowe Format pola n dozwolone tylko cyfry (0-9) IS Date IS DateAndTime a dozwolone tylko wielkie litery (A-Z) x dowolny znak c dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9) d liczba dziesiętna! stała długość [ ] wartość opcjonalna YYYY--DD YYYY--DDThh:mm:ss 1.2. Dopuszczalne znaki W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: - małe i wielkie litery, - cyfry, - znaki specjalne: / -? : ( )., + Spacja Dla komunikatów typu SEPA CT dopuszcza się jedynie małe i wielkie litery z zakresy alfabetu łacińskiego Dla ujedniliczenia zapisu przyjęto, iż we wszystkich rodzajach komunikatów separatorem części dziesiętnej jedności jest znak kropki Budowa bloków komunikatów Informacje o pojedynczych operacjach na rachunku są grupowane w bloki, które powinny spełniać następujące warunki: - każdy blok zbudowany jest z nagłówka i co najmniej jednego rekordu, - każdy blok ma przyporządkowany unikalny identyfikator. Identyfikator pojawia się w nagłówku każdego bloku w polu Identyfikator bloku (essage Identification)

5 2. pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta 2.1. dwołania do zewnętrznej dokumentacji. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 EPC SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 3.2 EPC 2 EPC SEPA Credit Transfer Scheme. Customer-to-Bank Implementation Guidelines Version 3.2 UNIFI Credit Transfers and Related essages, April 2009: - Initiation - Clearing and Settlement 4 IS 3166 Country Codes IS 5 IS 4217 Currency Codes IS 6 IS 9362 Bank Identifier Codes (BIC) IS 7 IS IBAN: International Bank Account Number IS 8 - Specyfikacja techniczna nr 12 KIR EPC IS SWIFT 2.2. Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta W przypadku XL pole Identyfikator składa się maksymalnie z 9 subelementów, które mogą występować opcjonalnie; kolejność ich wystąpienia i format musi być zgodny z opisem poniżej: Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola Format pola Uwagi BIC Bank Identifier Code, nadawany instytucjom finansowym przez SWIFT (IS 9362 Registration Authority) zgodnie z zasadami, opisanymi w aktualnej normie IS A B <BICrBEI> BEI - Business Entity Identifier - identyfikator podmiotu gospodarczego unikalny identyfikator niefinansowego podmiotu gospodarczego związanego z, lub uczestniczącego w schemacie wymiany instrumentu finansowego (odpowiednik BIC dla instytucji niefinansowych). 4!a2!a2!c[3!c] <ther> Inna identyfikacja osoby Pole może wystąpić n razy BA <Id> Ident fikator BB <SchmeNm> Nazwa użytego identyfikatora - 5 -

6 BBA <Cd> Kod 4!x BBB <Prtry> Dowolny tekst BC <Issr> Wystawca Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta W pliku XL pole składa się dokładnie z jednego elementu A J, przy czym elementy I (<DtAndPlcfBirth>) i J (<thrid>) są elementami złożonymi oraz opcjonalnie z elementu K (<Issr>). Zasady dotyczące wypełniania poszczególnych linii pola zawierającego identyfikator prywatny są takie same jak w przypadku pola zawierającego identyfikator. Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola A <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby B Format pola AA <BirthDt> Data urodzenia ISDate AB <PrvcfBirth> Prowincja AC <CityfBirth> iasto AD Uwagi <CtryfBirth> Kraj 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 <ther> Inna identyfikacja osoby Pole może wystąpić n razy BA <Id> Identyfikator BB <SchmeNm> Nazwa użytego identyfikatora BBA <Cd> Kod 4!x BBB <Prtry> Dowolny tekst BC <Issr> Wystawca 2.3. Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola A <RfrdDocInf> Identyfikacja dokumentu AA <RfrdDocTp> Typ dokumentu AB AAA AAB AAC <Cd> <Prtry> <Issr> <RfrdDocNb> Typ dokumentu w zakodowanej formie Identyfikacja typu dokumentu wpłaty Identyfikacja wystawcy dokumentu Numer powiązanego dokumentu Format pola B <RfrdDocRltdDt> Data dokumentu ISDate C CA CB <RfrdDocAmt> <DuePyblAmt> <DscntApldAmt> Kwota i waluta dokumentu 4!a Waluta i kwota 3!a 18d Waluta i kwota ustalonego upustu 3!a Uwagi Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: Cd i Prtry Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS - 6 -

7 D CC CD CE DA DB DAA DAB DAC <RmtdAmt> <CdtNoteAmt> <TaxAmt> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd> <Prtry> <Issr> <CdtrRef> Waluta i kwota wynikająca z przekazanego dokumentu Waluta i kwota noty kredytowej Waluta i kwota wyliczonego podatku Informacja o referencjach dokumentu u Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta Kod typu referencji Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta spoza wymienionych kodów Identyfikacja wystawcy referencji Referencje do transakcji Beneficjenta E <Invcr> Wystawca faktury EA <Nm> Nazwa EB <PstlAdr> Adres pocztowy EBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a EBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres EBC <StrtNm> Nazwa ulicy EBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x EBE <PstCd> Kod pocztowy 16x EBF <TwnNm> Nazwa miasta EBG <CtrySubDvsn> Prowincja EBH <Ctry> Kod kraju 2!a EC <Id> Identyfikator ECA ECAA <rgid> <BIC> Identyfikator BIC 18d !a 18d 3!a 18d 3!a 18d 4!a2!a2!c [3!c] ECAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n ECAC <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] ECAD <EANGLN> Numer EANGLN 13!n ECAE <USCHU> Identyfikator CHIPSU 6!n ECAF <DUNS> Numer identyfikujący organizację ECAG <BkPtyId> Identyfikator klienta w 9!n Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: Cd i Prtry Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola Kod kraju zgodny z IS

8 F ECAH <TaxIdNb> banku Numer Identyfikacji Podatkowej ECAI <PrtryId> Identyfikator organizacji ECAIA <Id> Nazwa lub numer jednostki ECAIB <Issr> Jednostka nadająca ECB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 1 ECBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy ECBB <CstmrNb> Identyfikator klienta ECBC ECBD <SclSctyNb> <AlnRegnNb> Numer ubezpieczenia społecznego Identyfikator zagranicznych obywateli ECBE <PsptNb> Numer paszportu ECBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej ECBG <IdntyCardNb> Numer karty ECBH <plyridnb> Numer pracodawcy ECBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby ECBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate ECBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia ECBIC <CityfBirth> iasto urodzenia ECBID <CtryfBirth> Kraj urodzenia ECBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby ECBJA <Id> Identyfikator ECBJB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora ECBK <Issr> Identyfikacja wystawcy ED <CtryfRes> Kraj rezydowania osoby <Invcee> FA <Nm> Nazwa Identyfikacja jednostki, dla której została wystawiona faktura FB < PstlAdr > Adres pocztowy FBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a FBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres FBC <StrtNm> Nazwa ulicy FBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x FBE <PstCd> Kod pocztowy 16x FBF <TwnNm> Nazwa miasta 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola 1 Identyfikatory elementów ECB, określające Prywatny Identyfikator dla Wystawcy, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu ECB jeden z id. elementów ECBA ECBJ oraz opcjonalnie id. elementu ECBK

9 FBG <CtrySubDvsn> Jednostka terytorialna FBH <Ctry> Kraj 2!a FC < Id > Identyfikator FCA <rgid> Identyfikator organizacji FCAA <BIC> Identyfikator BIC 4!a2!a2!c [3!c] FCAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n FCAC <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] FCAD <EANGLN> Numer EANGL 13!n FCAE <USCHU> Identyfikator CHIPSU 6!n FCAF FCAG FCAH <DUNS> <BkPtyId> <TaxIdNb> Liczba identyfikująca organizację Identyfikator klienta w banku Numer Identyfikacji podatkowej FCAI <PrtryId> Identyfikator organizacji FCAIA <Id> Nazwa lub numer jednostki FCAIB <Issr> Jednostka nadająca identyfikację FCB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 2 FCBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy FCBB <CstmrNb> Identyfikator klienta FCBC FCBD <SclSctyNb> <AlnRegnNb> Numer ubezpieczenia społecznego Identyfikator Zagranicznego obywatela FCBE <PsptNb> Numer paszportu FCBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej FCBG <IdntyCardNb> Numer karty FCBH <plyridnb> Numer pracodawcy FCBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby FCBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate FCBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia FCBIC <CityfBirth> iasto urodzenia FCBID <CtryfBirth> Kraj urodzenia FCBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby FCBJA <Id> Identyfikator FCBJB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora 9!n 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 Kod kraju zgodny z IS Identyfikatory elementów FCB, określające Prywatny Identyfikator dla dbiorcy Faktury, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu FCB jeden z id. elementów FCBA FCBJ oraz opcjonalnie id. elementu FCBK

10 FCBK <Issr> Identyfikacja wystawcy danego typu dokumentu FD <CtryfRes> Kraj rezydowania osoby G <AddtlRmtInf> Informacje dodatkowe 140x Identyfikator Elementu A B AA AB BA 2.4. Zasady wypełniania pola Tax Dla płatności na rzecz ZUS Nazwa elementu XL <Tax> <Dbtr> <TaxId> <RegnId> <Rcrd> <Tp> Nazwa pola Format pola Uwagi Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność Identyfikator podatkowy Dłużnika Drugi identyfikator Dłużnika pis rodzaju dokonywanej płatności 1!x34x BB <AddtlInf> Informacje dodatkowe 140x W tym polu zawsze podajemy NIP Dłużnika Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: R- REGN, P- PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora Pole zawiera następujące dane: Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji Pole zawiera następujące dane: Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego. Identyfikator Elementu A Dla płatności na rzecz US Nazwa elementu XL <Tax> <Dbtr> Nazwa pola Format pola Uwagi Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność AA <RegnId> Identyfikator Dłużnika 1!x34x Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N- NIP, R- REGN,

11 B BA <Rcrd> <Tp> pis rodzaju dokonywanej płatności BB <FrmsCd> Typ formularza BC <AddtlInf> Informacje dodatkowe 140x P- PESEL, 1- Dowód osobisty, 2- Paszport, 3- inny typ identyfikatora Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora. Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) Tu wpisujemy typ formularza Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) 2.5. Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (Credit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header). Nazwa pola Identyfikator bloku (essage Identification) Data i czas utworzenia bloku (Creation Data and Time) Liczba zleceń w bloku (Number of Transaction) Nazwa inicjującego zlecenie (Initiating Party Name) Format pola IS DateAnd Time 15d Status Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++InitgPty +++Nm Uwagi usi być unikalna dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji. usi być mniejsza od maksymalnej liczby zleceń w bloku. usi być równa liczbie zleceń w bloku bez rekordu nagłówkowego Nazwa inicjującego zlecenie, powinna być identyczna z nazwą w polu Debtor Name Identyfikator inicjującego zlecenie - organizacja (Identification rganisation Identification) Identyfikator inicjującego zlecenie - prywatny (Identification Private Identification) C C +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++rgid +++++thr Id +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++thr Id Pole opcjonalne - jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Pole opcjonalne - jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganization Identification

12 Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Nazwa pola Format pola Status Nazwa elementu XL Uwagi Identyfikator płatności (Payment Information Identification) +Id Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. etoda płatności (Payment ethod) 3!a ++Pmttd TRF dla transakcji uznaniowych Wskaźnik zleceń masowych (Batch Booking) + PmtInf ++BtchBookg Jeśli pole nie występuje, mają zastosowanie uzgodnienia pomiędzy bankiem a klientem Rodzaj danych: True (1)- zlecenie masowe (łączne obciążenie) False (0) - indywidualne obciążenia per transakcja Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) IS Date ++ReqdExctnDt Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) ++Dbtr ++Nm Nazwa inicjującego zlecenie Adres zleceniodawcy (Debtor Country) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) 2!a C 34x ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++DbtrAcct +++Id ++++thr +++++Id Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków Dopuszcza się rachunek w formacie NRB Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd ++++mbid W tym polu podstawiamy identyfikator Banku Zleceniodawcy w postaci KNR, ze wskazaniem kodu PLKNR Referencje/Sygnatur a (Payment Identification - End to End Identification) Identyfikator kanału rozliczeniowego 4!a C +++PmtId ++++EndToEndId Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Pole obowiązkowe dla transakcji kierowanych do systemu SRBNET kod RTGS

13 (Clearing Channel) Kategoria zlecenia (Payment Identification Category Purpose Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) 4!a C 3!a 18d +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++CtgyPurp ++++Cd +++Amt ++++InstdAmt Dla transakcji kierowanych do systemu ELIXIR pole zabronione Dopuszcza się kod: INTC dla zleceń wewnątrzbankowych TAXS dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE dla zleceń na rzecz ZUS CASH dla wpłaty gotówkowej Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione. Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Identyfikator Banku kontrahenta (Creditor Agent) +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysmbId ClrSysId Cd mbid Dopuszczalna wartość pola to Krajowy Numer Rozliczeniowy Nazwa Kontrahenta (Creditor Name) +++Cdtr ++++Nm Nazwa inicjującego zlecenie Adres kontrahenta (Creditor Country) 2!a C +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry Pole obowiązkowe, jeśli użyto Creditor Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Adres kontrahenta (Creditor Address Line) +++Cdtr ++++PstlAdr +++++AdrLine Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków Rachunek kontrahenta (Creditor Account) 26!n +++CdtrAcct ++++Id +++++thr Id Dopuszcza się tylko rachunek w formacie NRB. Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) 140x +++InstrForDbtrAgt Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawca a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Raport kontrolujący (Regulatory Reporting) C +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf Element przenoszący informacje o dacie i godzinie zarejestrowania zlecenia w systemie oraz o osobach podpisujących zlecenie. Element ten jest zbudowany w nst. sposób:

14 Pierwsze pole Inf data i czas zarejestrowania zlecenia w systemie w postaci DtTmRRRR--DDThh:mm:ss. Pole obowiązkowe. oże wystąpić tylko jeden raz. Kolejne pola Inf informacje o osobach podpisujących zlecenie bowiązkowe jedno wystąpienie pola. Pole może wystąpić n razy. Przykład : <RgltryRptg> <Dtls> <Inf>DtTm T00:27:00</Inf> <Inf>ATest</Inf> <Inf>BTest</Inf> </Dtls> </RgltryRptg> Podatek (Tax) C +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd Pole wykorzystywane dla płatności typu ZUS (szczegółowy opis zawiera pkt ) i US (szczegółowy opis zawiera pkt ). Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 140x C +++RmtInf ++++Ustrd Pole może wystąpić tylko raz Płatność w walucie Nazwa pola Format pola Status Nazwa elementu XL Uwagi Identyfikator płatności (Payment Information Identification) +Id Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. etoda płatności (Payment ethod) 3!a ++Pmttd TRF dla transakcji uznaniowych Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) IS Date ++ReqdExctnDt Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Country) 2!a C ++Dbtr +++Nm ++Dbtr Nazwa inicjującego zlecenie Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Adres Line Kod kraju zgodny z IS

15 Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) 34x +++PstlAdr ++++Ctry ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków BIC Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) 4!a2!a2!c [3!c] ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC W tym polu podstawiamy BIC Banku Zleceniodawcy Rachunek dla opłat (Charges Account) 2!a26!n ++ChrgsAcct ++++Id +++++thr Id Referencje/Sygnatur a (Payment Identification - End to End Identification) +++PmtId ++++EndToEndId Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Priorytet zlecenia (Instruction Priority) Kod typu płatności (Service Level Code) Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Rozliczenie opłat (Charge Bearer) Identyfikator Banku kontrahenta (Creditor Agent) Nazwa Kontrahenta (Creditor Name) 4!a 4!a C 3!a 18d 4!a +++PmtTpInf ++++InstrPrty +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++Amt ++++InstdAmt +++ChrgBr +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++Cdtr ++++Nm Zgodnie z IS dopuszczalne są kody: HIGH NR Dopuszczalne kody: PRPT EBA Priority Service SDVA Same Day Value Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Dopuszczalne kody: CRED opłatę ponosi Creditor DEBT opłatę ponosi Debtor SHAR opłatą dzielą się po równo Creditor i Debtor Nazwa inicjującego zlecenie Adres kontrahenta 2!a C Pole obowiązkowe, jeśli użyto Creditor

16 (Creditor Country) +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Adres kontrahenta (Creditor Address Line) Kraj pobytu (Creditor Country of Residence) 105x 2!a +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++Cdtr ++++CtryfRes Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków Kod kraju zgodny z IS 3166 Rachunek kontrahenta (Creditor Account) 34x +++CdtrAcct ++++Id Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) 140x +++InstrForDbtrAgt Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Raport kontrolujący (Regulatory Reporting) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 140x C +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf +++RmtInf ++++Ustrd Element przenoszący informacje o dacie i godzinie zarejestrowania zlecenia w systemie oraz o osobach podpisujących zlecenie. Element ten jest zbudowany w nst. sposób: Pierwsze pole Inf data i czas zarejestrowania zlecenia w systemie w postaci DtTmRRRR--DDThh:mm:ss. Pole obowiązkowe. oże wystąpić tylko jeden raz. Kolejne pola Inf informacje o osobach podpisujących zlecenie bowiązkowe jedno wystąpienie pola. Pole może wystąpić n razy. Przykład : <RgltryRptg> <Dtls> <Inf>DtTm T00:27:00</Inf> <Inf>ATest</Inf> <Inf>BTest</Inf> </Dtls> </RgltryRptg> Pole może wystąpić tylko raz

17 Płatności SEPA Nazwa pola Identyfikator płatności (Payment Information Identification) etoda płatności (Payment ethod) Kod typu płatności (Payment Type Information Service Level Code) Kategoria celu zlecenia (Category Purpose) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor Country) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Identyfikator Zleceniodawcy organizacja (Debtor rganisation Identification) Identyfikator Zleceniodawcy prywatny (Debtor Private Identification) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) BIC Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Format pola Status 3!a 4!a 4!a IS Date 2!a C 2!a26!n 4!a2!a2!c [3!c] C C Nazwa elementu XL +Id ++Pmttd ++SvcLvl +++Cd ++CtgyPurp ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++Id ++++rgid ++Dbtr +++Id ++++PrvtId ++DbtrAcct ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC Nazwa pierwotnego Uwagi Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. Stała wartość - TRF Dopuszcza się tylko wartość SEPA W zależności od umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Bankiem Zleceniodawcy, Kategoria celu zlecenia może zostać przekazana do Banku Beneficjenta. Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Dopuszcza się tylko IBAN W tym polu podstawiamy BIC banku zleceniodawcy

18 Zleceniodawcy (Ultimate Debtor Name) ++UltmtDbtr +++Nm Kod kraju pierwotnego Zleceniodawcy (Ultimate Debtor Country) 2!a C ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Adres pierwotnego zleceniodawcy (Ultimate Debtor Address Line) ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy organizacji (Ultimate Debtor rganisation Identification) C ++UltmtDbtr +++Id ++++rgid Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy prywatny (Ultimate Debtor Private Identification) C ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Referencje/Sygnatur a (Payment Identification - End to End Identification) +++PmtId ++++EndToEndId Jeśli klient nie wypełni tego pola to należy wstawić wartość not provided Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Rozliczenie opłat (Charge Bearer) 3!a 18d 4!a +++Amt ++++InstdAmt ++ChrgBr Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Stała wartość SLEV, pozostałe kody zabronione. BIC Banku kontrahenta (Creditor Agent) Nazwa Kontrahenta (Creditor Name) Kraj Kontrahenta (Creditor Country) Adres kontrahenta (Creditor Address 4!a2!a2!c [3!c] 2!a C +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC +++Cdtr ++++Nm +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry Dopuszcza się tylko BIC Pole obowiązkowe, jeśli użyto Creditor Address Line Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola

19 Line) Identyfikator Kontrahenta organizacji (Creditor rganisation Identification) C +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++Cdtr ++++Id +++++rgid Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z subelementów pola. Identyfikator Kontrahenta prywatny (Creditor Private Identification) C +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z elementów Private Identification Rachunek kontrahenta (Creditor Account) 2!a2!n 30c +++CdtrAcct Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) Nazwa finalnego dbiorcy (Ultimate Creditor Name) +++UltmtCdtr ++++Nm Identyfikator finalnego dbiorcy organizacji (Ultimate Creditor rganisation Identification) C +++UltmtCdtr ++++Id +++++rgid Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Identyfikator finalnego dbiorcy prywatny (Ultimate Creditor Private Identification) C +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Kod celu zlecenia (Purpose Code) +++Purp ++++Cd Dozwolone tylko kody znajdujące się na liście ExternalPurposeCode IS Code_Lists.page Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 140x C +++RmtInf ++++Ustrd Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured Tytuł zlecenia (Remittance Information Structured) C +++RmtInf ++++Strd Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured

20 3. pis pliku zawierającego wyciąg bankowy 3.1. Lista dokumentów uzupełniających dokumentację. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 - UNIFI Credit Transfers and Related essages, April 2009: - Cash anagement (camt ) IS IS 3166 Country Codes IS 3 IS 4217 Currency Codes IS 4 IS IBAN: International Bank Account Number IS 5 - pis formatu pliku XL inicjującego zlecenie klient RBE 3.2. Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header). Nazwa pola Identyfikator wyciągu (essage Identification) Format pola Status Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid Uwagi Numer wyciągu, unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Date and Time) IS DateAnd Times +GrpHdr ++CreDtTm Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information). Nazwa pola Numer wyciągu (Identification) Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time) Data wyciągu od (From Data and Time) Data wyciągu do (To Data and Time) Numer rachunku (Account) Nazwa rachunku (Account Name) Nazwa właściciela rachunku (Account wner) Kod kraju właściciela rachunku Format pola IS DateAnd Time IS DateAnd Time IS DateAnd Time 2!a26!n Status 2!a C Nazwa elementu XL ++Id ++CreDtTm ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct ++Acct +++Nm ++Acct +++wnr ++++Nm ++Acct +++wnr Uwagi Identyczny z essage Identification Identyczny z Creation Data and Time występujacym w Group Header Dopuszcza się tylko IBAN pis rodzaju/typu rachunku Pole obowiązkowe, jeśli użyto wner Address Line

REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP

REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP ZWIĄZEK BANKÓW PLSKIH ---------------------------------------------------- REKENDAJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022)

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Spis treści 1. Słownik... 6 2. Opis ogólny usługi R-Connect... 6 3. Opis ogólny Demo... 7 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect... 8 5.

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI BRE Bank SA - mbank zaświadcza: posiada w mbanku rachunek karty kredytowej o numerze 1011402004000012345678901, NAZWA WIERZYCIELA: MARIA BANKOWA TYTUŁ OPERACJI: PRZEKAZ

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015 Instrukcja eksportu i importu danych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1.

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 2 2.1.2. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH 4 2.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo