Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na"

Transkrypt

1 Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim wersja 2.0 Warszawa, marzec 2011

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Stosowana notacja Dopuszczalne znaki Budowa bloków komunikatów pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta dwołania do zewnętrznej dokumentacji Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Zasady wypełniania pola Tax Dla płatności na rzecz ZUS Dla płatności na rzecz US Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (Credit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Płatność w walucie Płatności SEPA pis pliku zawierającego wyciąg bankowy Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information) pis formatu pliku XL przenoszącego informację o statusie zlecenia Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura komunikatów zawierających informacje o statusie płatności w systemie bankowości elektronicznej Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o oryginalnym bloku (riginal Group Information and Status) Informacja o pojedynczej płatności (Transaction Information and Status) Dopuszczalne statusy płatności (Transaction Status) pis formatu pliku XL zawierającego historię operacji Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura historii operacji w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information) pis formatu pliku XL zawierającego pytanie o saldo na rachunku Lista dokumentów uzupełniających dokumentację Zasady tworzenia i struktura zapytania o saldo w formacie XL Pytanie o saldo rachunku Identyfikator komunikatu (essage Identification) Pytanie o saldo (Account Query Definition) dpowiedź na poprawne pytanie o saldo Identyfikator komunikatu (essage Identification) Saldo (Query Reference) dpowiedź na błędne pytanie o saldo Identyfikator komunikatu (essage Identification) Błąd pytania (perational Error) Lista kodów operacji dla bankowości elektronicznej Przykłady komunikatów XL Zlecenie w PLN Zlecenie ZUS i US Przelew w walucie

3 8.4. Przelew SEPA Wyciąg bankowy Status zlecenia Historia operacji XL Pytanie o salda dpowiedź na pytanie o saldo dpowiedź na błędne pytanie o saldo

4 1. Wprowadzenie 1.1. Stosowana notacja Nazwa elementu w tabeli Element XL Status pis kreśla nazwę elementu XL. Używane są nazwy etykiet ze standardu IS Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +. - pole obowiązkowe - pole opcjonalne C - pole warunkowe Format pola n dozwolone tylko cyfry (0-9) IS Date IS DateAndTime a dozwolone tylko wielkie litery (A-Z) x dowolny znak c dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9) d liczba dziesiętna! stała długość [ ] wartość opcjonalna YYYY--DD YYYY--DDThh:mm:ss 1.2. Dopuszczalne znaki W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: - małe i wielkie litery, - cyfry, - znaki specjalne: / -? : ( )., + Spacja Dla komunikatów typu SEPA CT dopuszcza się jedynie małe i wielkie litery z zakresy alfabetu łacińskiego Dla ujedniliczenia zapisu przyjęto, iż we wszystkich rodzajach komunikatów separatorem części dziesiętnej jedności jest znak kropki Budowa bloków komunikatów Informacje o pojedynczych operacjach na rachunku są grupowane w bloki, które powinny spełniać następujące warunki: - każdy blok zbudowany jest z nagłówka i co najmniej jednego rekordu, - każdy blok ma przyporządkowany unikalny identyfikator. Identyfikator pojawia się w nagłówku każdego bloku w polu Identyfikator bloku (essage Identification)

5 2. pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta 2.1. dwołania do zewnętrznej dokumentacji. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 EPC SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 3.2 EPC 2 EPC SEPA Credit Transfer Scheme. Customer-to-Bank Implementation Guidelines Version 3.2 UNIFI Credit Transfers and Related essages, April 2009: - Initiation - Clearing and Settlement 4 IS 3166 Country Codes IS 5 IS 4217 Currency Codes IS 6 IS 9362 Bank Identifier Codes (BIC) IS 7 IS IBAN: International Bank Account Number IS 8 - Specyfikacja techniczna nr 12 KIR EPC IS SWIFT 2.2. Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta W przypadku XL pole Identyfikator składa się maksymalnie z 9 subelementów, które mogą występować opcjonalnie; kolejność ich wystąpienia i format musi być zgodny z opisem poniżej: Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola Format pola Uwagi BIC Bank Identifier Code, nadawany instytucjom finansowym przez SWIFT (IS 9362 Registration Authority) zgodnie z zasadami, opisanymi w aktualnej normie IS A B <BICrBEI> BEI - Business Entity Identifier - identyfikator podmiotu gospodarczego unikalny identyfikator niefinansowego podmiotu gospodarczego związanego z, lub uczestniczącego w schemacie wymiany instrumentu finansowego (odpowiednik BIC dla instytucji niefinansowych). 4!a2!a2!c[3!c] <ther> Inna identyfikacja osoby Pole może wystąpić n razy BA <Id> Ident fikator BB <SchmeNm> Nazwa użytego identyfikatora - 5 -

6 BBA <Cd> Kod 4!x BBB <Prtry> Dowolny tekst BC <Issr> Wystawca Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta W pliku XL pole składa się dokładnie z jednego elementu A J, przy czym elementy I (<DtAndPlcfBirth>) i J (<thrid>) są elementami złożonymi oraz opcjonalnie z elementu K (<Issr>). Zasady dotyczące wypełniania poszczególnych linii pola zawierającego identyfikator prywatny są takie same jak w przypadku pola zawierającego identyfikator. Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola A <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby B Format pola AA <BirthDt> Data urodzenia ISDate AB <PrvcfBirth> Prowincja AC <CityfBirth> iasto AD Uwagi <CtryfBirth> Kraj 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 <ther> Inna identyfikacja osoby Pole może wystąpić n razy BA <Id> Identyfikator BB <SchmeNm> Nazwa użytego identyfikatora BBA <Cd> Kod 4!x BBB <Prtry> Dowolny tekst BC <Issr> Wystawca 2.3. Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola A <RfrdDocInf> Identyfikacja dokumentu AA <RfrdDocTp> Typ dokumentu AB AAA AAB AAC <Cd> <Prtry> <Issr> <RfrdDocNb> Typ dokumentu w zakodowanej formie Identyfikacja typu dokumentu wpłaty Identyfikacja wystawcy dokumentu Numer powiązanego dokumentu Format pola B <RfrdDocRltdDt> Data dokumentu ISDate C CA CB <RfrdDocAmt> <DuePyblAmt> <DscntApldAmt> Kwota i waluta dokumentu 4!a Waluta i kwota 3!a 18d Waluta i kwota ustalonego upustu 3!a Uwagi Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: Cd i Prtry Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS - 6 -

7 D CC CD CE DA DB DAA DAB DAC <RmtdAmt> <CdtNoteAmt> <TaxAmt> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd> <Prtry> <Issr> <CdtrRef> Waluta i kwota wynikająca z przekazanego dokumentu Waluta i kwota noty kredytowej Waluta i kwota wyliczonego podatku Informacja o referencjach dokumentu u Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta Kod typu referencji Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta spoza wymienionych kodów Identyfikacja wystawcy referencji Referencje do transakcji Beneficjenta E <Invcr> Wystawca faktury EA <Nm> Nazwa EB <PstlAdr> Adres pocztowy EBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a EBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres EBC <StrtNm> Nazwa ulicy EBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x EBE <PstCd> Kod pocztowy 16x EBF <TwnNm> Nazwa miasta EBG <CtrySubDvsn> Prowincja EBH <Ctry> Kod kraju 2!a EC <Id> Identyfikator ECA ECAA <rgid> <BIC> Identyfikator BIC 18d !a 18d 3!a 18d 3!a 18d 4!a2!a2!c [3!c] ECAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n ECAC <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] ECAD <EANGLN> Numer EANGLN 13!n ECAE <USCHU> Identyfikator CHIPSU 6!n ECAF <DUNS> Numer identyfikujący organizację ECAG <BkPtyId> Identyfikator klienta w 9!n Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: Cd i Prtry Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola Kod kraju zgodny z IS

8 F ECAH <TaxIdNb> banku Numer Identyfikacji Podatkowej ECAI <PrtryId> Identyfikator organizacji ECAIA <Id> Nazwa lub numer jednostki ECAIB <Issr> Jednostka nadająca ECB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 1 ECBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy ECBB <CstmrNb> Identyfikator klienta ECBC ECBD <SclSctyNb> <AlnRegnNb> Numer ubezpieczenia społecznego Identyfikator zagranicznych obywateli ECBE <PsptNb> Numer paszportu ECBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej ECBG <IdntyCardNb> Numer karty ECBH <plyridnb> Numer pracodawcy ECBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby ECBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate ECBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia ECBIC <CityfBirth> iasto urodzenia ECBID <CtryfBirth> Kraj urodzenia ECBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby ECBJA <Id> Identyfikator ECBJB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora ECBK <Issr> Identyfikacja wystawcy ED <CtryfRes> Kraj rezydowania osoby <Invcee> FA <Nm> Nazwa Identyfikacja jednostki, dla której została wystawiona faktura FB < PstlAdr > Adres pocztowy FBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a FBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres FBC <StrtNm> Nazwa ulicy FBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x FBE <PstCd> Kod pocztowy 16x FBF <TwnNm> Nazwa miasta 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola 1 Identyfikatory elementów ECB, określające Prywatny Identyfikator dla Wystawcy, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu ECB jeden z id. elementów ECBA ECBJ oraz opcjonalnie id. elementu ECBK

9 FBG <CtrySubDvsn> Jednostka terytorialna FBH <Ctry> Kraj 2!a FC < Id > Identyfikator FCA <rgid> Identyfikator organizacji FCAA <BIC> Identyfikator BIC 4!a2!a2!c [3!c] FCAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n FCAC <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] FCAD <EANGLN> Numer EANGL 13!n FCAE <USCHU> Identyfikator CHIPSU 6!n FCAF FCAG FCAH <DUNS> <BkPtyId> <TaxIdNb> Liczba identyfikująca organizację Identyfikator klienta w banku Numer Identyfikacji podatkowej FCAI <PrtryId> Identyfikator organizacji FCAIA <Id> Nazwa lub numer jednostki FCAIB <Issr> Jednostka nadająca identyfikację FCB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 2 FCBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy FCBB <CstmrNb> Identyfikator klienta FCBC FCBD <SclSctyNb> <AlnRegnNb> Numer ubezpieczenia społecznego Identyfikator Zagranicznego obywatela FCBE <PsptNb> Numer paszportu FCBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej FCBG <IdntyCardNb> Numer karty FCBH <plyridnb> Numer pracodawcy FCBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby FCBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate FCBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia FCBIC <CityfBirth> iasto urodzenia FCBID <CtryfBirth> Kraj urodzenia FCBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby FCBJA <Id> Identyfikator FCBJB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora 9!n 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 Kod kraju zgodny z IS Identyfikatory elementów FCB, określające Prywatny Identyfikator dla dbiorcy Faktury, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu FCB jeden z id. elementów FCBA FCBJ oraz opcjonalnie id. elementu FCBK

10 FCBK <Issr> Identyfikacja wystawcy danego typu dokumentu FD <CtryfRes> Kraj rezydowania osoby G <AddtlRmtInf> Informacje dodatkowe 140x Identyfikator Elementu A B AA AB BA 2.4. Zasady wypełniania pola Tax Dla płatności na rzecz ZUS Nazwa elementu XL <Tax> <Dbtr> <TaxId> <RegnId> <Rcrd> <Tp> Nazwa pola Format pola Uwagi Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność Identyfikator podatkowy Dłużnika Drugi identyfikator Dłużnika pis rodzaju dokonywanej płatności 1!x34x BB <AddtlInf> Informacje dodatkowe 140x W tym polu zawsze podajemy NIP Dłużnika Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: R- REGN, P- PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora Pole zawiera następujące dane: Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji Pole zawiera następujące dane: Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego. Identyfikator Elementu A Dla płatności na rzecz US Nazwa elementu XL <Tax> <Dbtr> Nazwa pola Format pola Uwagi Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność AA <RegnId> Identyfikator Dłużnika 1!x34x Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N- NIP, R- REGN,

11 B BA <Rcrd> <Tp> pis rodzaju dokonywanej płatności BB <FrmsCd> Typ formularza BC <AddtlInf> Informacje dodatkowe 140x P- PESEL, 1- Dowód osobisty, 2- Paszport, 3- inny typ identyfikatora Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora. Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) Tu wpisujemy typ formularza Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) 2.5. Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (Credit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header). Nazwa pola Identyfikator bloku (essage Identification) Data i czas utworzenia bloku (Creation Data and Time) Liczba zleceń w bloku (Number of Transaction) Nazwa inicjującego zlecenie (Initiating Party Name) Format pola IS DateAnd Time 15d Status Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++InitgPty +++Nm Uwagi usi być unikalna dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji. usi być mniejsza od maksymalnej liczby zleceń w bloku. usi być równa liczbie zleceń w bloku bez rekordu nagłówkowego Nazwa inicjującego zlecenie, powinna być identyczna z nazwą w polu Debtor Name Identyfikator inicjującego zlecenie - organizacja (Identification rganisation Identification) Identyfikator inicjującego zlecenie - prywatny (Identification Private Identification) C C +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++rgid +++++thr Id +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++thr Id Pole opcjonalne - jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Pole opcjonalne - jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganization Identification

12 Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Nazwa pola Format pola Status Nazwa elementu XL Uwagi Identyfikator płatności (Payment Information Identification) +Id Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. etoda płatności (Payment ethod) 3!a ++Pmttd TRF dla transakcji uznaniowych Wskaźnik zleceń masowych (Batch Booking) + PmtInf ++BtchBookg Jeśli pole nie występuje, mają zastosowanie uzgodnienia pomiędzy bankiem a klientem Rodzaj danych: True (1)- zlecenie masowe (łączne obciążenie) False (0) - indywidualne obciążenia per transakcja Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) IS Date ++ReqdExctnDt Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) ++Dbtr ++Nm Nazwa inicjującego zlecenie Adres zleceniodawcy (Debtor Country) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) 2!a C 34x ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++DbtrAcct +++Id ++++thr +++++Id Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków Dopuszcza się rachunek w formacie NRB Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd ++++mbid W tym polu podstawiamy identyfikator Banku Zleceniodawcy w postaci KNR, ze wskazaniem kodu PLKNR Referencje/Sygnatur a (Payment Identification - End to End Identification) Identyfikator kanału rozliczeniowego 4!a C +++PmtId ++++EndToEndId Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Pole obowiązkowe dla transakcji kierowanych do systemu SRBNET kod RTGS

13 (Clearing Channel) Kategoria zlecenia (Payment Identification Category Purpose Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) 4!a C 3!a 18d +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++CtgyPurp ++++Cd +++Amt ++++InstdAmt Dla transakcji kierowanych do systemu ELIXIR pole zabronione Dopuszcza się kod: INTC dla zleceń wewnątrzbankowych TAXS dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE dla zleceń na rzecz ZUS CASH dla wpłaty gotówkowej Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione. Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Identyfikator Banku kontrahenta (Creditor Agent) +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysmbId ClrSysId Cd mbid Dopuszczalna wartość pola to Krajowy Numer Rozliczeniowy Nazwa Kontrahenta (Creditor Name) +++Cdtr ++++Nm Nazwa inicjującego zlecenie Adres kontrahenta (Creditor Country) 2!a C +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry Pole obowiązkowe, jeśli użyto Creditor Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Adres kontrahenta (Creditor Address Line) +++Cdtr ++++PstlAdr +++++AdrLine Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków Rachunek kontrahenta (Creditor Account) 26!n +++CdtrAcct ++++Id +++++thr Id Dopuszcza się tylko rachunek w formacie NRB. Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) 140x +++InstrForDbtrAgt Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawca a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Raport kontrolujący (Regulatory Reporting) C +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf Element przenoszący informacje o dacie i godzinie zarejestrowania zlecenia w systemie oraz o osobach podpisujących zlecenie. Element ten jest zbudowany w nst. sposób:

14 Pierwsze pole Inf data i czas zarejestrowania zlecenia w systemie w postaci DtTmRRRR--DDThh:mm:ss. Pole obowiązkowe. oże wystąpić tylko jeden raz. Kolejne pola Inf informacje o osobach podpisujących zlecenie bowiązkowe jedno wystąpienie pola. Pole może wystąpić n razy. Przykład : <RgltryRptg> <Dtls> <Inf>DtTm T00:27:00</Inf> <Inf>ATest</Inf> <Inf>BTest</Inf> </Dtls> </RgltryRptg> Podatek (Tax) C +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd Pole wykorzystywane dla płatności typu ZUS (szczegółowy opis zawiera pkt ) i US (szczegółowy opis zawiera pkt ). Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 140x C +++RmtInf ++++Ustrd Pole może wystąpić tylko raz Płatność w walucie Nazwa pola Format pola Status Nazwa elementu XL Uwagi Identyfikator płatności (Payment Information Identification) +Id Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. etoda płatności (Payment ethod) 3!a ++Pmttd TRF dla transakcji uznaniowych Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) IS Date ++ReqdExctnDt Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Country) 2!a C ++Dbtr +++Nm ++Dbtr Nazwa inicjującego zlecenie Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Adres Line Kod kraju zgodny z IS

15 Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) 34x +++PstlAdr ++++Ctry ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków BIC Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) 4!a2!a2!c [3!c] ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC W tym polu podstawiamy BIC Banku Zleceniodawcy Rachunek dla opłat (Charges Account) 2!a26!n ++ChrgsAcct ++++Id +++++thr Id Referencje/Sygnatur a (Payment Identification - End to End Identification) +++PmtId ++++EndToEndId Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Priorytet zlecenia (Instruction Priority) Kod typu płatności (Service Level Code) Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Rozliczenie opłat (Charge Bearer) Identyfikator Banku kontrahenta (Creditor Agent) Nazwa Kontrahenta (Creditor Name) 4!a 4!a C 3!a 18d 4!a +++PmtTpInf ++++InstrPrty +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++Amt ++++InstdAmt +++ChrgBr +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++Cdtr ++++Nm Zgodnie z IS dopuszczalne są kody: HIGH NR Dopuszczalne kody: PRPT EBA Priority Service SDVA Same Day Value Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Dopuszczalne kody: CRED opłatę ponosi Creditor DEBT opłatę ponosi Debtor SHAR opłatą dzielą się po równo Creditor i Debtor Nazwa inicjującego zlecenie Adres kontrahenta 2!a C Pole obowiązkowe, jeśli użyto Creditor

16 (Creditor Country) +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Adres kontrahenta (Creditor Address Line) Kraj pobytu (Creditor Country of Residence) 105x 2!a +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++Cdtr ++++CtryfRes Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 70znaków Kod kraju zgodny z IS 3166 Rachunek kontrahenta (Creditor Account) 34x +++CdtrAcct ++++Id Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) 140x +++InstrForDbtrAgt Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Raport kontrolujący (Regulatory Reporting) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 140x C +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf +++RmtInf ++++Ustrd Element przenoszący informacje o dacie i godzinie zarejestrowania zlecenia w systemie oraz o osobach podpisujących zlecenie. Element ten jest zbudowany w nst. sposób: Pierwsze pole Inf data i czas zarejestrowania zlecenia w systemie w postaci DtTmRRRR--DDThh:mm:ss. Pole obowiązkowe. oże wystąpić tylko jeden raz. Kolejne pola Inf informacje o osobach podpisujących zlecenie bowiązkowe jedno wystąpienie pola. Pole może wystąpić n razy. Przykład : <RgltryRptg> <Dtls> <Inf>DtTm T00:27:00</Inf> <Inf>ATest</Inf> <Inf>BTest</Inf> </Dtls> </RgltryRptg> Pole może wystąpić tylko raz

17 Płatności SEPA Nazwa pola Identyfikator płatności (Payment Information Identification) etoda płatności (Payment ethod) Kod typu płatności (Payment Type Information Service Level Code) Kategoria celu zlecenia (Category Purpose) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor Country) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Identyfikator Zleceniodawcy organizacja (Debtor rganisation Identification) Identyfikator Zleceniodawcy prywatny (Debtor Private Identification) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) BIC Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Format pola Status 3!a 4!a 4!a IS Date 2!a C 2!a26!n 4!a2!a2!c [3!c] C C Nazwa elementu XL +Id ++Pmttd ++SvcLvl +++Cd ++CtgyPurp ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++Id ++++rgid ++Dbtr +++Id ++++PrvtId ++DbtrAcct ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC Nazwa pierwotnego Uwagi Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. Stała wartość - TRF Dopuszcza się tylko wartość SEPA W zależności od umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Bankiem Zleceniodawcy, Kategoria celu zlecenia może zostać przekazana do Banku Beneficjenta. Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Dopuszcza się tylko IBAN W tym polu podstawiamy BIC banku zleceniodawcy

18 Zleceniodawcy (Ultimate Debtor Name) ++UltmtDbtr +++Nm Kod kraju pierwotnego Zleceniodawcy (Ultimate Debtor Country) 2!a C ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Adres pierwotnego zleceniodawcy (Ultimate Debtor Address Line) ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy organizacji (Ultimate Debtor rganisation Identification) C ++UltmtDbtr +++Id ++++rgid Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy prywatny (Ultimate Debtor Private Identification) C ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Referencje/Sygnatur a (Payment Identification - End to End Identification) +++PmtId ++++EndToEndId Jeśli klient nie wypełni tego pola to należy wstawić wartość not provided Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Rozliczenie opłat (Charge Bearer) 3!a 18d 4!a +++Amt ++++InstdAmt ++ChrgBr Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Stała wartość SLEV, pozostałe kody zabronione. BIC Banku kontrahenta (Creditor Agent) Nazwa Kontrahenta (Creditor Name) Kraj Kontrahenta (Creditor Country) Adres kontrahenta (Creditor Address 4!a2!a2!c [3!c] 2!a C +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC +++Cdtr ++++Nm +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry Dopuszcza się tylko BIC Pole obowiązkowe, jeśli użyto Creditor Address Line Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola

19 Line) Identyfikator Kontrahenta organizacji (Creditor rganisation Identification) C +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++Cdtr ++++Id +++++rgid Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z subelementów pola. Identyfikator Kontrahenta prywatny (Creditor Private Identification) C +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z elementów Private Identification Rachunek kontrahenta (Creditor Account) 2!a2!n 30c +++CdtrAcct Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) Nazwa finalnego dbiorcy (Ultimate Creditor Name) +++UltmtCdtr ++++Nm Identyfikator finalnego dbiorcy organizacji (Ultimate Creditor rganisation Identification) C +++UltmtCdtr ++++Id +++++rgid Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Identyfikator finalnego dbiorcy prywatny (Ultimate Creditor Private Identification) C +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Kod celu zlecenia (Purpose Code) +++Purp ++++Cd Dozwolone tylko kody znajdujące się na liście ExternalPurposeCode IS Code_Lists.page Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 140x C +++RmtInf ++++Ustrd Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured Tytuł zlecenia (Remittance Information Structured) C +++RmtInf ++++Strd Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured

20 3. pis pliku zawierającego wyciąg bankowy 3.1. Lista dokumentów uzupełniających dokumentację. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 - UNIFI Credit Transfers and Related essages, April 2009: - Cash anagement (camt ) IS IS 3166 Country Codes IS 3 IS 4217 Currency Codes IS 4 IS IBAN: International Bank Account Number IS 5 - pis formatu pliku XL inicjującego zlecenie klient RBE 3.2. Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header). Nazwa pola Identyfikator wyciągu (essage Identification) Format pola Status Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid Uwagi Numer wyciągu, unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Date and Time) IS DateAnd Times +GrpHdr ++CreDtTm Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information). Nazwa pola Numer wyciągu (Identification) Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time) Data wyciągu od (From Data and Time) Data wyciągu do (To Data and Time) Numer rachunku (Account) Nazwa rachunku (Account Name) Nazwa właściciela rachunku (Account wner) Kod kraju właściciela rachunku Format pola IS DateAnd Time IS DateAnd Time IS DateAnd Time 2!a26!n Status 2!a C Nazwa elementu XL ++Id ++CreDtTm ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct ++Acct +++Nm ++Acct +++wnr ++++Nm ++Acct +++wnr Uwagi Identyczny z essage Identification Identyczny z Creation Data and Time występujacym w Group Header Dopuszcza się tylko IBAN pis rodzaju/typu rachunku Pole obowiązkowe, jeśli użyto wner Address Line

REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP

REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP ZWIĄZEK BANKÓW PLSKIH ---------------------------------------------------- REKENDAJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

MT940. ibre, BRESOK. Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 09-03-05

MT940. ibre, BRESOK. Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 09-03-05 ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 09-03-05 1 1 OPIS FORMATU PLIKU MT940 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU EKSPORTU MT940 Dokument ten jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940

mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Ogólne informacje o pliku MT940 Dokument

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 OPIS FORMATU PLIKU MT940 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU EKSPORTU MT940 Dokument ten jest

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo