Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku oraz korektach i błędach transakcji. Plik zawiera jeden wiersz nagłówkowy oraz N wierszy ze szczegółami (detalami). Format wiersza nagłówkowego jest różny od formatu wierszy szczegółowych. Plik składa się z wierszy podzielonych na pola. Poszczególne pola zapisane w wierszu oddzielone są znakiem ; (średnik). Separatorem dziesiętnym jest. (kropka). Dane numeryczne bez separatorów tysięcznych (czyli poprawnie, 123,456,789 lub albo niepoprawnie). Pola mogą mieć stałą lub zmienną długość i zawierają dane numeryczne, alfanumeryczne lub daty. Pola tekstowe zapisane są w cudzysłowach. Plik zapisany jest w stronie kodowej LATIN 2 (CP 852). PLIK WEJŚCIOWY Klient przesyła do Banku dwa rodzaje plików plik zawierający nowe transakcje oraz plik korekty zawierający wszystkie zmiany dla transakcji już przesłanych do Banku (przyjętych - prawidłowych lub odrzuconych na etapie kontroli pliku). Informacje o wypłatach Plik informacyjny rozpoczyna się nagłówkiem, który otwiera flaga W. W nagłówku prezentowany jest identyfikator Klienta w SWE, identyfikator pliku, ilość wypłat oraz wartość wypłat. Poszczególne pola w nagłówku oddzielone są od siebie znakiem ; (średnik). Nagłówek pliku informacyjnego Lp. Nazwa Rozmiar Wielkość Typ pola pola pola pola 1 Flaga 1 znak Stała AN W. - 2 ID klienta 6 znaków Zmienna N Identyfikator Klienta w SWE, np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'. Pole na formatce/ Pierwsze pole Sygnatury 3 ID pliku 16 znaków Zmienna AN Identyfikator pliku (nadawany przez Klienta). - 4 Ilość 5 znaków Zmienna N Ilość pozycji wypłat w pliku (wierszy). Walidacja 5 Wartość 15 znaków Zmienna N Suma wszystkich wypłat w pliku. Walidacja Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF). W polu ID klienta wprowadzany jest 6 znakowy numeryczny identyfikator Klienta, nadawany przez Bank. np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'. W polu ID pliku wprowadzany jest 16 znakowy alfanumeryczny identyfikator pliku, indywidualny dla każdego pliku, nadawany przez Klienta w porozumieniu z Bankiem. Pierwsze 8 znaków odpowiada dacie generowania pliku w formacie RRRRMMDD, następne znaki zawierają numer pliku w ciągu dnia uzupełniony zerami od lewej strony. Przykład nagłówka: "W";"123456";" ";6; W następnych liniach pliku informacyjnego prezentowane są wiersze operacji. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza standardowego pliku informacyjnego

2 Wiersz operacji pliku informacyjnego Lp. Nazwa pola Rozmiar Wielkość Typ Pole Pole na pola pola pola wymagane formatce/ 1 Linia 4 znaki Zmienna N Numer linii zlecenia. - 2 Osoba 1 znak Stała AN 1 rezydent, 2 nierezydent. Rezydent / rezydent 3 PESEL 11 znaków Stała AN PESEL wypłacającego. Dla nierezydenta pole niewymagalne, powinno być wprowadzone jako PESEL pole puste lub wypełnione zerami. 4 Dowód 20 znaków Zmienna AN Numer dowodu osobistego / paszportu wypłacającego. 5 Rachunek 26 znaków Stała N Numer rachunku, z którego zostanie zrealizowana wypłata, w formacie NRB Seria i numer dowodu osobistego Wypłata środków z rachunku 6 Kwota 11 znaków Zmienna N Kwota transakcji. Kwota 7 Waluta 3 znaków Stała AN Zawiera kod ISO waluty rachunku Waluta (literowy np. PLN). 8 Tytuł 35 znaków Zmienna AN Szczegóły płatności. Tytuł zlecenia 9 Sygnatura 35 znaków Zmienna AN Sygnatura jednoznaczny identyfikator transakcji, pierwsze sześć znaków to ID klienta. / Sygnatura 10 Data od 10 znaków Stała D Określa datę od kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM- DD. 11 Data do 10 znaków Stała D Określa datę do kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM- DD. 12 Dane personalne 35 znaków Zmienna AN Imię i nazwisko osoby odbierającej wypłatę. 13 Adres 35 znaków Zmienna AN Adres wypłacającego ulica i miasto. 14 Awizacja 3 znaków Zmienna AN Określa Centrum Kosztów oddziału detalicznego, w którym nastąpi wypłata gotówkowa. 15 Specyfikacja 3 znaków Zmienna AN specyfikacja nominałowa wymagana; specyfikacja nominałowa niewymagana. 16 Nominał 1 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 200,00 zł Dla waluty EUR = 500,00 Dla waluty USD = 100,00 $ Dla waluty GBP = 50,00 17 Ilość 1 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał Nominał 2 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 100,00 zł Dla waluty EUR = 200,00 Dla waluty USD = 50,00 $ Dla waluty GBP = 20,00 19 Ilość 2 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał Nominał 3 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 50,00 zł gotówki (od) gotówki (do) Imię i nazwisko Adres Oddział Specyfikacja Nominał 1 Ilość 1 Nominał 2 Ilość 2 Nominał 3

3 Dla waluty EUR = 100,00 Dla waluty USD = 20,00 $ Dla waluty GBP = 10,00 21 Ilość 3 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 3. Ilość 3 22 Nominał 4 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 20,00 zł Dla waluty EUR = 50,00 Dla waluty USD = 10,00 $ Dla waluty GBP = 5,00 Nominał 4 23 Ilość 4 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 4. Ilość 4 24 Nominał 5 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 10,00 zł Dla waluty EUR = 20,00 Dla waluty USD = 5,00 $ Nominał 5 25 Ilość 5 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 5. Ilość 5 26 Nominał 6 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 5,00 zł Dla waluty EUR = 10,00 Dla waluty USD = 1,00 $ Nominał 6 27 Ilość 6 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 6. Ilość 6 28 Nominał 7 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 2,00 zł Dla waluty EUR = 5,00 Nominał 7 29 Ilość 7 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 7. Ilość 7 30 Nominał 8 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 1,00 zł Nominał 8 31 Ilość 8 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 8. Ilość 8 32 Nominał 9 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0,50 zł Nominał 9 33 Ilość 9 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 9. Ilość 9 34 Nominał 10 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0,20 zł Nominał Ilość 10 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 10. Ilość Nominał 11 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0,10 zł Nominał Ilość 11 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 11. Ilość Nominał 12 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0,05 zł Nominał Ilość 12 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 12. Ilość Nominał 13 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Nominał

4 Dla waluty PLN = 0,02 zł 41 Ilość 13 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał Nominał 14 5 znaków Zmienna N Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0,01 zł 43 Ilość 14 3 znaków Zmienna N Określa wymaganą ilość Nominał 14. Ilość 13 Nominał 14 Ilość 14 Pola niewymagalne 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 powinny być w pliku puste (spacja) lub wypełnione zerami. Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF). Przykład pliku: "W";"123456";" ";6; ;"1";" ";"DD "; ;100.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";" /XA/001/06";" ";" ";"JAN KOWALSKI";"WARSZAWA UL.BELWEDERSKA 2/4";"070";"TAK";200.00;0;100.00;0;50.00;2;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0 0002;"1";" ";"AB "; ;500.00;"PLN";"RENTA";"123456/XA/002/0 6";" ";" ";"ALEKSANDRA NOWAK";"KATOWICE UL.MONIUSZKI 34";"070";"TAK";200.00;1;100.00;1;50.00;3;20.00;1;10.00;1;5.00;2;2.00;1;1.00;2;0.50;2;0.20;5;0.10;10;0.05;20;0.02;5 0;0.01;100;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0 0003;"1";" ";"ABC234567"; ;200.00;"PLN";"WYPŁATA ZALICZKI NA DELEGACJĘ";"123456/XA/003/06";" ";" ";"TOMASZ JASIŃSKI";"WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 12/66";"070";"TAK";200.00;0;100.00;2;50.00;0;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02; 0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0 0004;"1";" ";"DD "; ;100.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";" /XA/004/06";" ";" ";"PAWEŁ JANAS";"KATOWICE UL.POSTĘPU 2/5";"070";"TAK";200.00;0;100.00;0;50.00;0;20.00;0;10.00;10;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0; 0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0 0005;"1";" ";"DD "; ;300.00;"PLN";"WYPŁATA";"123456/XA/00 5/06";" ";" ";"ANNA KOWALSKA";"WARSZAWA AL.KEN 94/95";"070";"TAK";200.00;1;100.00;1;50.00;0;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02; 0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0 0006;"1";" ";"DD "; ;100.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";" /XA/006/06";" ";" ";"EWA NOWAK";"WARSZAWA UL.AKACJOWA 5/15";"070";"TAK";200.00;0;100.00;1;50.00;0;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0; 0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0 Znak oznacza znak końca linii CRLF. Informacje o korektach Plik informacyjny może zawierać informację o korektach danych przesłanych wcześniej. W tym przypadku w pliku informacyjnym flaga w nagłówku będzie zawierać znak K. Nagłówek sekcji korekt Lp. Nazwa Rozmiar Wielkość Typ pola pola pola pola 1 Flaga 1 znak Stała AN K Korekty. - 2 ID klienta 6 znaków Zmienna N Identyfikator Klienta w SWE, np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1' Pole na formatce/ Pierwsze pole Sygnatury 3 ID pliku 16 znaków Zmienna AN Identyfikator pliku (nadawany przez Klienta). - 4 Ilość 5 znaków Zmienna N Ilość pozycji wypłat w pliku (wierszy). Walidacja

5 5 Wartość 15 znaków Zmienna N Suma wszystkich wypłat w pliku. Walidacja Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF). W polu ID klienta wprowadzany jest 6 znakowy numeryczny identyfikator Klienta, nadawany przez Bank. np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'. W polu ID pliku wprowadzany jest 16 znakowy alfanumeryczny identyfikator pliku, indywidualny dla każdego pliku, nadawany przez Klienta w porozumieniu z Bankiem. Pierwsze 8 znaków odpowiada dacie generowania pliku w formacie RRRRMMDD, następne znaki zawierają numer pliku w ciągu dnia uzupełniony zerami od lewej strony. Przykład nagłówka: "K";"123456";" ";6; W następnych liniach pliku informacyjnego prezentowane są wiersze operacji sekcji korekt. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza korekt pliku informacyjnego. Lp. Nazwa pola Rozmiar pola Wielkość pola Typ pola Linia 4 znaki Zmienna N Numer linii zlecenia korekty. 2 ID pliku 16 znaków Zmienna AN Identyfikator pliku (nadawany przez wejściowego Klienta), korygowanego (w pliku wejściowym, pole w nagłówku ID 3 Linia pierwotna pliku). 4 znaków Zmienna N Numer linii zlecenia korygowanej, (w pliku wejściowym, pole w sekcji transakcji Linia). Pole wymagane Pole na formatce / Osoba 1 znak Stała AN 1 rezydent, 2 nierezydent. Rezydent / rezydent 5 PESEL 11 znaków Stała AN PESEL wypłacającego. Dla nierezydenta pole niewymagalne, powinno być wprowadzone jako pole puste lub wypełnione zerami. PESEL 6 Dowód 20 znaków Zmienna AN Numer dowodu osobistego / paszportu wypłacającego. Seria i numer dowodu osobistego 7 Rachunek 26 znaków Stała N Numer rachunku, z którego zostanie zrealizowana wypłata, w formacie NRB. Wypłata środków z rachunku 8 Kwota 11 znaków Zmienna N Kwota transakcji. Kwota 9 Waluta 3 znaków Stała AN Zawiera kod ISO waluty rachunku Waluta (literowy np. PLN). 10 Tytuł 35 znaków Zmienna AN Szczegóły płatności. Tytuł zlecenia 11 Sygnatura 35 znaków Zmienna AN Sygnatura jednoznaczny identyfikator transakcji, pierwsze sześć znaków to ID klienta, zgodna z sygnaturą podaną w pliku wejściowym. Sygnatura 12 Data od 10 znaków Stała D Określa datę od kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. 13 Data do 10 znaków Stała D Określa datę do kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. 14 Dane personalne 35 znaków Zmienna AN Imię i nazwisko osoby odbierającej wypłatę. 15 Adres 35 znaków Zmienna AN Adres wypłacającego ulica i miasto. gotówki (od) gotówki (do) Imię i nazwisko Adres

6 16 Awizacja 3 znaków Zmienna AN Określa Centrum Kosztów oddziału detalicznego, w którym nastąpi wypłata gotówkowa. 17 Specyfikacja 3 znaków Zmienna AN specyfikacja nominałowa wymagana; specyfikacja nominałowa niewymagana. Pola niewymagalne 10, 16, 17 powinny być w pliku puste (spacja) lub wypełnione zerami. Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF). Oddział Specyfikacja Korekty mogą zostać przesłane tylko dla transakcji, których status odrzucenia był różny od statusu 'X'. Dla transakcji ze statusem 'X' lub transakcji zawartych w pliku odrzuconym ze względu na błędną formę pliku należy przesłać 'korekty' jako nowe plikiem. Przykład pliku: "K";"123456";" ";6; ;" ";0001;"1";" ";"DD "; ;400.00;"PLN";"ODSZK ODOWANIE";"123456/XX/002/06";" ";" ";"JAN KOWALSKI";"WARSZAWA UL. BELWEDERSKA 2/4 ";"";"" 0002;" ";0002;"1";" ";"AB "; ;500.00;"PLN";"RENTA ";"123456/XX/003/06";" ";" ";"ALEKSANDRA NOWAK";"KATOWICE UL. MONIUSZKI 34";"";"" 0003;" ";0003;"1";" ";"ABC234567"; ;400.00;"PLN";" WYPŁATA ZALICZKI NA DELEGACJĘ";"123456/XX/004/06";" ";" ";"TOMASZ JASIŃSKI";"WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 12/66";"";"" 0004;" ";0004;"1";" ";"DD "; ;500.00;"PLN";"ODSZK ODOWANIE";"123456/XX/005/06";" ";" ";"PAWEŁ JANAS";"KATOWICE UL. POSTĘPU 2/5";"";"" 0005;" ";0005;"1";" ";"DD "; ;400.00;"PLN";"WYPŁA TA";"123456/XX/006/06";" ";" ";"ANNA KOWALSKA";"WARSZAWA AL. KEN 94/95";"";"" 0006;" ";0006;"1";" ";"DD "; ;300.00;"PLN";"ODSZK ODOWANIE";"123456/XX/0007/06";" ";" ";"EWA NOWAK";"WARSZAWA UL. AKACJOWA 5/15 ";"";"" Znak oznacza znak końca linii CRLF

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Format Multicash PLI (Elixir 0)... 4 2.1. Format importu przelewów krajowych... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania. Zlecenia wypłaty gotówki w oddziale (SWE)

Instrukcja wypełniania. Zlecenia wypłaty gotówki w oddziale (SWE) Instrukcja wypełniania Zlecenia wypłaty gotówki w oddziale (SWE) Niniejsza instrukcja przedstawia szczegółowo, w jaki sposób naleŝy prawidłowo wypełnić zlecenie wypłaty gotówki w oddziale (SWE). Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLA ver. 5p8.100225.1 Opis struktury pliku ulticash PLA 1.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 1. Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ;

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ; POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.pl Grudziądz, 20 października 2014 roku NOK.331.30.14 Dotyczy: Zadanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA PROFFICE Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU PLA / T103... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku PLA / T103... 4 Przykłady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.2 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2011-11-22

Bardziej szczegółowo

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ Aby złożyć dyspozycję wypłaty otwartej z menu górnego wybierz zakładkę Produkty, następnie z menu bocznego Obsługa gotówkowa. Po kliknięciu na zakładkę w menu bocznym,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.3 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-01-24

Bardziej szczegółowo

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03)

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WERSJA 2.00, 11.07.2016 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów krajowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Format Multicash PLI (Elixir 0)... 4 2.1. Format importu przelewów krajowych... 6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Mistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta pliku płatności i kontrahentów importowany za pomocą szablonów VideoTEL ver. 5p5.100225.1 1. Opis struktury pliku VideoTEL

Bardziej szczegółowo

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ W celu złożenia dyspozycji wypłaty otwartej wybierz zakładkę Produkty z menu górnego, następnie z menu bocznego Obsługa gotówkowa. Po wybraniu zakładki w menu bocznym,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE

ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO WEWNĄTRZ

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.03, 22-09-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DANYCH PLIKÓW WEJŚCIOWYCH DO OBSŁUGI KART PERSONALIZOWANYCH

STRUKTURA DANYCH PLIKÓW WEJŚCIOWYCH DO OBSŁUGI KART PERSONALIZOWANYCH STRUKTURA DAYCH PLIKÓ EJŚCIOYCH DO OBSŁUGI KART PERSOALIZOAYCH 1. Zbiór wejściowy do otwarcia, aktualizacji i zamknięcia rachunków kart to zbiór tekstowy o następujących cechach: 1) plik tekstowy w formacie

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.02, 01-01-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLI ver. 5p4.110210.1 Opis struktury pliku ulticash PLI 1.

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wejściowych Kontrahenci krajowi i zagraniczni ipko biznes

Struktura plików wejściowych Kontrahenci krajowi i zagraniczni ipko biznes Struktura plików wejściowych Kontrahenci krajowi i zagraniczni ipko biznes 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument opisuje strukturę, jaką powinien mieć plik z listą kontrahentów krajowych lub zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24 Spis treści Plik w formacie VideoTel...4 Import przelewów

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.05, 20-11-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.04, 01-06-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20170622 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015 Instrukcja eksportu i importu danych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1.

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 2 2.1.2. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH 4 2.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

8510309410 PL 97124020929916210000092872 URZĄD MIASTA SZCZECIN N123456 NOF WPiOL/1111/W/123456/2013 KOWALSKI JAN, FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN PLN

8510309410 PL 97124020929916210000092872 URZĄD MIASTA SZCZECIN N123456 NOF WPiOL/1111/W/123456/2013 KOWALSKI JAN, FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN PLN OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH. OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH 1. Kod 1D stosowany na przelewach podczas akcji Płatności Masowe: Rodzaj kodu 1D: EAN128 Struktura: Przykład: - Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

MultiCash opis pliku płatności walutowych

MultiCash opis pliku płatności walutowych MultiCash opis pliku płatności walutowych Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w arszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 arszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv:

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv: Zbiór danych ilościowych: 1 Na każdą "bazę danych" składa się zanonimizowany zbiór danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opis jego struktury (codebook). 2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych,

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA RAPORTU PRZEKAZU POCZTOWEGO

STRUKTURA RAPORTU PRZEKAZU POCZTOWEGO STRUKTURA RAPORTU PRZEKAZU POCZTOWEGO Wersja 1.0, 2013-11-25 Spis treści 1. Przeznaczenie...2 2. Cykl generowania...2 (na żądanie/eod/miesięczne/inne)...2 3. Sposób przechowywania danych...2 (trwałe/tymczasowe-enquiry)...2

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Spis treści Spis treści Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. OPIS Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeniesienie danych (konwersja) dotyczących sum depozytowych sądów powszechnych, będących klientami Zamawiającego, do systemu SAP ZSRK

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1 Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych Wersja 2.1 Lipiec 2014 1. Struktura pliku z przekazami pocztowymi/ekspresami Pieniężnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System bankowości elektronicznej Alior Banku umożliwia importowanie zleceń zgodnych z formatem komunikatów opracowanym w systemie

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. MultiCash PRO Opis pliku formatów wyciągów STA

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. MultiCash PRO Opis pliku formatów wyciągów STA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis pliku formatów wyciągów STA SPIS TREŚCI 1 Opis formatu pliku STA w systemie MultiCash 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik STA? 3 1.1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2017-11-14_DR 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Przed zaimportowaniem danych należy odpowiednio skonfigurować sposób interpretacji danych z zakładki [Ustawienie pliku importu]

Przed zaimportowaniem danych należy odpowiednio skonfigurować sposób interpretacji danych z zakładki [Ustawienie pliku importu] Program Generator JPK_VAT (i podobne) Przeznaczenie programu: generowanie Jednorodnego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) w formacie określonym specyfikacją http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/schemat_jpk_vat(2)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych

Import i eksport danych - Import i eksport danych SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH... 3 2 STRUKTURY PLIKÓW... 4 2.1 Struktury plików importu przelewów... 4 2.1.1 Plik w formacie liniowym... 4 2.1.2 Plik w formacie XML... 7 2.1.3

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu

Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu Backoffice instrukcja użytkowania Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany 1.0 2017-03-27 Wersja inicjalna dokumentu 1 Wstęp Backoffice jest aplikacją zarządzającą Platformą Walutową, aplikacją internetową

Bardziej szczegółowo

Wykaz typów rekordów

Wykaz typów rekordów Struktura rekordów meldunku EWD Nazwa typu rekordu Wykaz typów rekordów Oznaczenie (kodowanie) Liczba pól w rekordzie Rekord Dane o Fakturze Rekord Dane o Kwotach Faktury 1 1 7 Rekord Dane Listu Przewozowego

Bardziej szczegółowo

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine

Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Opis formatu plików importu/eksportu wykorzystywanych w systemie ING BusinessOnLine Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Format Multicash PLI (Elixir 0)... 4 2.1. Format importu przelewów krajowych... 6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROFFICE\ MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

PROFFICE\ MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA PROFFICE\ ulticash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SA 2) Zawiera opis zmian związanych z migracją do systemu Banku Pekao SA Wersja 20080325 SPIS TREŚCI 1. OPIS FORATU

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową Spis treści: Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową 1. Wstęp...3 2. Struktura i organizacja dokumentu...3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych...3 3.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU RODZINA 500+ W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU RODZINA 500+ W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU RODZINA 500+ W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. WAŻNE: Możliwość złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus z wykorzystaniem bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów.

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów. Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT- oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi masowego przetwarzania transakcji. W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo