Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

2 Spis treści 1. Słownik Opis ogólny usługi R-Connect Opis ogólny Demo Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect Połączenie z Demo do usługi R-Connect Opis konfiguracji Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI Instalacja narzędzia SoapUI Opis konfiguracji programu SoapUI Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL em ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie Korzystanie z docelowej usługi Lista komunikatów Formaty komunikatów Historia operacji GetAccountReport BankToCustomerAccountReport Przyrostowa historia operacji GetIncrementalAccountReport BankToCustomerAccountReport Wyciąg z rachunku GetStatement BankToCustomerStatement BankToCustomerDocument Wyciąg z operacji kartowych GetCardStatement BankToCustomerCardStatement Bieżące saldo GetAccount... 38

3 ReturnAccount Płatność w PLN CreditTransferInitiation płatność w PLN PaymentStatusReport Przelew wewnętrzny CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew zagraniczny CreditTransferInitiation przelew zagraniczny Payment StatusReport Przelew euroregulowany CreditTransferInitiation przelew euroregulowany Payment StatusReport Polecenie zapłaty DirectDebitInitiation Payment StatusReport Zapytanie o status płatności GetPaymentStatusReport Payment StatusReport Wygenerowanie raportu na żądanie PrepareReport DocumentList Pobranie listy dostępnych raportów GetDocumentList DocumentList Pobranie określonego raportu GetDocument BankToCustomerDocument Błąd wykonania operacji ServiceError Opis kodów błędów Niedostępność środowiska Przykładowe wiadomości... 75

4 Wysłanie każdego z poniższych zapytań skutkuje otrzymaniem powiązanej z nim zdefiniowanej poniżej odpowiedzi. Zmiana danych w zapytaniu np. podanie niepoprawnego numeru rachunku będzie skutkować otrzymaniem komunikatu błędu Historia operacji GetAccountReport BankToCustomerAccountReport Przyrostowa historia operacji GetIncrementalAccountReport BankToCustomerAccountReport Wyciąg z rachunku GetStatement BankToCustomerStatement Wyciąg z operacji kartowych GetCardStatement BankToCustomerCardStatement Bieżące saldo GetAccount ReturnAccount Przelew krajowy CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew ZUS CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew US CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew wewnętrzny CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew zagraniczny CreditTransferInitiation przelew zagraniczny Payment StatusReport Przelew euroregulowany

5 CreditTransferInitiation przelew euroregulowany Payment StatusReport Polecenie zapłaty DirectDebitInitiation Payment StatusReport Zapytanie o status płatności GetPaymentStatusReport Payment StatusReport Wygenerowanie raportu na żądanie PrepareReport DocumentList Pobranie listy dostępnych raportów GetDocumentList DocumentList Pobranie określonego raportu GetDocument BankToCustomerDocument

6 1. Słownik Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. R-Online Biznes serwis internetowy dla klientów Banku. Usługa R-Connect - Usługa R-Connect to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku, a Bankiem za pomocą usług sieciowych (Webservices) Demo usługi R-Connect Rozwiązanie demonstracyjne umożliwiająca zapoznanie się z funkcjonalnościami usługi R-Connect, przetestowanie działania z wykorzystaniem zdefiniowanych zapytań oraz odpowiedzi. Certyfikat komunikacyjny certyfikat służący do zestawienia bezpiecznego połączenia pomiędzy systemami finansowo-księgowymi działającymi u klientów Banku a systemami bankowości elektronicznej 2. Opis ogólny usługi R-Connect Usługa R-Connect oferuje klientom biznesowym Banku możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami finansowo księgowymi pracującymi wewnątrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki R-Connect możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów finansowo-księgowych już z poziomu tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy Bankiem i klientem jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez klienta bezpośrednio z poziomu systemów finansowo księgowych.

7 Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze R-Connect odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XL przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku. Do zabezpieczenia wymiany informacji zostaną zastosowane dwie pary kluczy kryptograficznych (klucze publiczne będą używane w formie certyfikatów x.509). Jedna z tych par będzie wykorzystywana na poziomie transportowym do zestawiania obustronnego SSL (certyfikat komunikacyjny). Druga para będzie wykorzystywana do wykonania podpisu samego dokumentu zlecenia przesyłanego za pomocą systemu (certyfikat autoryzacyjny). Funkcjonalność podpisu zleceń jest dostępna jedynie w pełnej wersji usługi R-Connect 3. Opis ogólny Demo Wersja demonstracyjna usługi R-Connect umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnościami jakie oferuje pełna wersja usługi. Dodatkowo użytkownicy, którzy skorzystają z Demo mają możliwość zobaczenia pełnej listy komunikatów jakie mogą być wymieniane pomiędzy systemami finansowo-księgowymi, a Bankiem oraz zapoznania się ze strukturą każdego z tych komunikatów. Dzięki skorzystaniu z Demo użytkownicy poznają również korzyści jakie płyną z aktywowania systemu R-Connect. Wersja demonstracyjna usługi R-Connect umożliwia: pobranie przykładowej historii operacji dla rachunku pobranie przykładowego wyciągu z rachunku pobranie przykładowego wyciągu z operacji kartowych pobranie salda z rachunku zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu krajowego poprzez usługę R-Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu ZUS poprzez usługę R-Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu US poprzez usługę R-Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu euroregulowanego poprzez usługę R- Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu zagranicznego poprzez usługę R- Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania polecenia zapłaty poprzez usługę R-Connect pobranie przykładowego statusu płatności zapoznanie się z funkcjonalnością generacji raportów na żądania pobranie przykładowej listy raportów pobranie szczegółowych informacji o przykładowym raporcie Wersja Demo pozwala również użytkownikom na uzyskanie informacji o błędach walidacyjnych, jakie pojawiły się podczas wykonania operacji.

8 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect Wersja demonstracyjna usługi R-Connect oferuje szereg funkcjonalności, jednak w stosunku do pełnej wersji R-Connect występują pewne różnice: Pobranie pliku repozytorium kluczy W wersji Demo plik z rozszerzeniem.pfx (gotowe repozytorium kluczy umożliwiające nawiązanie połączenia z usługami Demo) pobierany jest ze strony natomiast w pełnej wersji systemu R-connect będzie on wygenerowany przez użytkownika. Opis tworzenia repozytorium kluczy znajduje się w dokumentacji użytkownika do pełnej wersji systemu R-Connect. Wywoływanie usług Podczas korzystania z pełnej wersji systemu R-Online prezentowane dane odwzorowują rzeczywisty stan rachunku/konta użytkownika. Natomiast podczas korzystania z wersji Demo pobierane są przykładowe dane. 5. Połączenie z Demo do usługi R-Connect Aby rozpocząć pracę z demo należy: Pobrać narzędzie umożliwiające testowanie usług sieciowych np. SoapUi Pobrać plik repozytorium certyfikatów ze strony Opis konfiguracji Konfiguracja połączenia z demo zostanie przedstawiona z wykorzystaniem oprogramowania SoapUI Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI Oprogramowanie SoapUI jest wiodącym narzędziem do testowania usług sieciowych. Program ten oferuje szeroki zestaw funkcji oraz zapewnia łatwość obsługi. Dodatkowo producent udostępnia w pełni funkcjonalną wersję bezpłatną tego programu Instalacja narzędzia SoapUI Najprostszą metodą na skorzystanie z narzędzia SoapUI jest zainstalowanie/uruchomienie wersji udostępnionej w technologii Java WebStart. Wersje tę można pobrać bezpośrednio z głównej strony projektu: Do dyspozycji dostępne są dwie wersje: podstawowa oraz Enterprise. Do wywoływania usług darmowa wersja podstawowa wystarcza w zupełności. Aby ją zainstalować należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego wersję instalatora i podążać za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie jest gotowe do pracy Opis konfiguracji programu SoapUI.

9 Ustawienia programu SoapUI są dostępne w menu głównym (File -> Preferences) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+P. Ponieważ dostęp do usług sieciowych aplikacji R-Connect jest chroniony dwustronnym SSL em konieczne jest dodanie w konfiguracji programu repozytorium certyfikatów (JKS) zawierającego właściwy certyfikat. W polu KeyStore wskazujemy plik pobrany ze strony Niezbędne jest również podanie w polu KeyStorePassword hasła do repozytorium: as3a2

10 Należy także ustawić wersję protokołu http na 1.1 Taka konfiguracja pozwala na pomyślne utworzenie projektu. ożna tego dokonać poprzez menu główne (File -> New soapui Project) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+N. W polu Project Name należy podać nazwę tworzonego projektu, a w Initial WSDL/WADL adres url opisu wsdl usługi (https://demo-wscib.r-bank.pl/cdc00101?wsdl). Zaznaczenie opcji Create Requests spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę R-Connect wraz z przykładowymi zapytaniami w formie XL. Po utworzeniu projektu, należy przeprowadzić jego indywidualną konfigurację. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w nowo utworzony projekt. Pierwszym krokiem powinno wybranie karty Keystores/Certificates w zakładce Security Configurations. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia.

11 Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy. W przypadku gdy proces dodawania pliku nie przebiegł prawidłowo, kolumna Status będzie zawierać krótki opis problemu. W przypadku, gdy hasło było prawidłowe, a plik właściwy, nowo dodany klucz będzie miał status OK Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL em Przed wysłaniem wiadomości należy wskazać certyfikat, którym transakcja ma być zabezpieczona. ożna tego dokonać w konfiguracji poszczególnego zapytania. Jest ona dostępna po otworzeniu wiadomości. Przycisk Properties znajduje się w lewym dolnym roku narzędzia SoapUI.

12 Za certyfikat odpowiada opcja SSL Keystore. W opcji można ustawić jedno z repozytoriów kluczy wskazanych dla poszczególnego projektu. W przypadku braku opcji do wyboru, zalecane jest powtórzenie konfiguracji z rozdziału Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie. W przypadku, gdy nasz certyfikat komunikacyjny jest nieprawidłowy lub wystąpił błąd podczas konfiguracji klienta, usługa zwróci odpowiedź o treści issing SSL certificate (kod błędu E105) lub WS-Security error (kod błędu E107) przy próbie wysłania zapytania. Należy wtedy upewnić się czy wszystkie opisane wcześniej czynności niezbędne do połączenia zostały wykonane prawidłowo Korzystanie z docelowej usługi Aby przełączyć się na docelową usługę należy: wygenerować i zaimportować do aplikacji docelowy certyfikat komunikacyjny łączyć się z docelowym endpointem Szczegółowy opis niezbędnych kroków znajduje się w pełnej wersji dokumentacji dostępnej pod adresem 6. Lista komunikatów

13 Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje o obsługiwanych wiadomościach. Rozdział Kierunek 1 Nazwa ISO Definicja uzupełniająca In GetAccountReport In GetIncrementalAccountReport Out BankToCustomerAccountReport camt In GetStatement Out BankToCustomerStatement camt RBE: wyciąg bankowy In GetCardStatement Out BankToCustomerCardStatement camt In GetAccount camt RBE: zapytanie o saldo Out ReturnAccount camt RBE: informacja o saldzie Błąd! Nie In CreditTransferInitiation płatność w pain RBE: Płatność w PLN można PLN odnaleźć źródła odwołan ia In CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny pain RBE: Płatność w PLN In CreditTransferInitiation przelew zagraniczny pain RBE: Płatność w walucie In CreditTransferInitiation przelew euroregulowany pain RBE: SEPA CT In GetPaymentStatusReport Out PaymentStatusReport pain RBE: Status zlecenia 7.11 In DirectDebitInitiation pain In GetDocumentList 1 In wiadomość przyjmowana przez usługę R-Connect; Out wiadomość wysyłana przez usługę R- Connect

14 Out DocumentList In PrepareReport In GetDocument Out BankToCustomerDocument Out ServiceError tsmt Formaty komunikatów 7.1. Historia operacji GetAccountReport Wiadomość GetAccountReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania historii operacji za dany okres ze wskazanego rachunku klienta. Wiadomość GetAccountReport składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o historię operacji. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Identyfikator wiadomości GetAcctRpt +sgid O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. W Demo unikalność nie jest walidowana ++Id Numer rachunku GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId 2!a26!n Numer rachunku w formacie IBAN W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format EQ IBAN

15 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Data początkowa dla historii Data końcowa dla historii GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt DtSch FrDt GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt DtSch ToDt ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje BankToCustomerAccountReport Wiadomość BankToCustomerAccountReport jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania historii operacji. Zawiera historię operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta. Wiadomość BankToCustomerAccountReport składa się z dwóch głównych części: nagłówka wiadomości, historii operacji. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++sgid BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. ISO DateAndTi me

16 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia Początkowa data i czas dla historii Końcowa data i czas dla historii Numer rachunku Nazwa rachunku BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm 35x Ten sam identyfikator co w nagłówku ISO DateAndTi me ISO DateAndTi me ISO DateAndTi me Ta sama data co w nagłówku Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00 Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 2!a26!n Numer rachunku w formacie IBAN O 70x Nazwa (alias) rachunku

17 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Nazwa właściciela rachunku BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm 70x Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana zwracana jest nazwa firmy. Kod kraju właściciela rachunku Adres właściciela rachunku Kod salda Kwota i waluta salda BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt O 2!a Kod kraju dla firmy właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku. O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany zwracany jest adres firmy, O 4!a Kod salda: O 3!a 18d OPBD saldo początkowe CLBD saldo końcowe

18 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Wskaźnik salda Data dla salda Informacje dodatkowe Pozycja w historii BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>): O 4!a Dopuszczalne wartości O O ISO Date 500x Kwota pozycji +Amt 3!a Wskaźnik pozycji CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0 O - oże wystąpić 0 lub wiele razy 18d Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). +CdtDbtInd 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla kwoty 0 DBIT dla kwoty < 0 Status pozycji +Sts 4!a Dopuszczalna wartość BOOK. Data księgowania +BookgDt ++DtTm ISO DateAndTi me Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00

19 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Data operacji Bankowy kod operacji Rozszerzony kod operacji Rozszerzony pod kod operacji Kwota i waluta zlecenia przesłanego Numer transakcji w ciągu dnia Identyfikator Instrukcji Referencja/ Sygnatura operacji Identyfikator zlecenia +ValDt ++DtTm +BkTxCd ++Domn +++Cd +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd +AmtDtls ++InstdAmt +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++sgid +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++InstrId +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEndld +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++TxId ISO DateAndTi me Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 4x Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy O O 4x 4x O 3!a 15d O 35x Numer dla pobierania inkrementalnego historii. O 35x Numer referencyjny operacji (referencje Banku) O 35x Referencje klienta O 35x Identyfikator operacji

20 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Kwota i waluta zlecenia +NtryDtls ++TxDtls +++AmtDtls ++++InstdAmt O 3!a15d Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem T Amt Dane zleceniodawcy +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr O - Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) Rachunek zleceniodawcy +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id Othr Id O 34x Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym Kontrahent +NtryDtls ++TxDtls O - Dla operacji obciążeniowych +++RltdPties ++++Cdtr (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) Rachunek kontrahenta +NtryDtls ++TxDtls O 34x Dla operacji obciążeniowych +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id Othr Id Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie Nazwa pierwotnego zleceniodawcy +NtryDtls> ++TxDtls +++RltdPties O 70x Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Pole nieobsługiwane ++++UltmtDbtr +++++Nm

21 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Finalny odbiorca Tytuł przelewu - strukturalny Tytuł przelewu niestrukturaln y +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Nm> +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd O 70x Dla operacji obciążeniowych O - Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>) Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta Adres zleceniodawcy /kontrahenta Kraj zleceniodawcy /kontrahenta +Nm 70x +PstlAdr ++AdrLine +PstlAdr ++Ctry O 140x Tytuł operacji (niestrukturalny) O 35x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola C 2!a Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzącyc h. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

22 7.2. Przyrostowa historia operacji GetIncrementalAccountReport Wiadomość GetIncrementalAccountReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie przyrostowego pobrania historii operacji (od ostatniego pobrania, w ramach bieżącego dnia) ze wskazanego rachunku klienta. Przyrostowe pobieranie operacji jest realizowane poprzez zawarcie w wywołaniu wiadomości identyfikatora operacji, który jest zwracany dla każdej operacji w wiadomości BankToCustomerAccountReport. Zwrócone zostaną operacje zrealizowane po operacji będącej parametrem wywołania w ramach bieżącego dnia. Wiadomość GetIncrementalAccountReport składa się z dwóch głównych części: Struktura wiadomości: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o historię operacji. Nazwa pola Identyfikator wiadomości Numer rachunku Nazwa elementu XL GetAcctRpt +sgid ++Id GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId EQ IBAN Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 2!a26!n Numer rachunku w formacie IBAN W Demo unikalność nie jest walidowana W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format

23 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Numer ostatniej transakcji GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptTxNb GT O 18d Zapytanie zwraca operacje o identyfikatorze większym niż przekazany w tym polu. Sytuacja, gdy nie istnieje operacja o przekazanym identyfikatorze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne operacje. W Demo zwracane są zawsze te same operacje, bez względu na wpisany identyfikator Dla każdej operacji jej identyfikator jest zawracany w polu +<NtryDtls> ++<TxDtls> +++<Refs> ++++<TxId> BankToCustomerAccountReport Opis komunikatu zgodny z rozdziałem Wyciąg z rachunku GetStatement Wiadomość GetStatement jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta. Wiadomość GetStatement składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o wyciąg. Odpowiedź banku zależy od formatu wyciągu (pole Format): XL bank wysyła wyciąg w postaci XL, tzn. wiadomość BankToCustomerStatement,

24 PDF bank wysyła wyciąg w postaci PDF (jest to plik, który tworzy system R-Online Biznes po wybraniu przez użytkownika przycisku <Zapisz PDF> na ekranie szczegółów wyciągu. Dodatkowy opcjonalny parametr wskazuje, czy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wyciągu Numer rachunku Data sporządzeni a wyciągu Data początkowa dla historii Nazwa elementu XL GetStmt +sgid ++Id GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId EQ IBAN GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch Dt GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch FrDt Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN /O ISO Date Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok W Demo zwracane są zawsze te same operacje bez względu na podany nr W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format W Demo zwracane są zawsze te same operacje /O ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje

25 Nazwa pola Data końcowa dla historii Rok sporządzeni a wyciągu Numer wyciągu Format Nazwa elementu XL GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch ToDt GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch Year GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId EQ GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji /O ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje /C 4d Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok C 4d Numer wyciągu zgodny z R- Online Biznes. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione. O 3a! Określa format wyciągu: PDF wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocume nt, XL wyciąg w formacie XL ISO = odpowiedź BankToCustomerStateme nt. Jeśli pole nie występuje, to przyjmuje się wartość domyślną XL. W Demo zwracane są zawsze te same operacje W Demo zwracane są zawsze te same operacje Walidacja nie pozwala na rozpoznanie czy pole to jest wypłenione czy zostało wypełnione błednie. W Demo zawsze jest zwracana odpowiedź jak dla opcji PDF BankToCustomerStatement

26 Wiadomość BankToCustomerStatement jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu, tzn. wiadomość GetStatement. Zawiera wyciąg operacji za dany okres ze wskazanego rachunku klienta. Wiadomość BankToCustomerStatement składa się z dwóch głównych części: nagłówka wiadomości, wyciągu bankowego. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia Numer strony Wskaźnik ostatniej strony Wyciąg Pola w wyciągu Nazwa elementu XL BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgid BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++PgNb BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++LastPgInd BkToCstmrStmt +Stmt BkToCstmrStmt+Stmt Numer wyciągu Data i czas utworzenia Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. ISO DateAndT ime O 5d Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie O 3x Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie Dozwolone wartości: Yes gdy ostatnia strona No gdy są jeszcze dalsze strony O - Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego) ++Id 35x Identyfikator wyciągu ++CreDtTm ISO DateAndT ime Data i czas utworzenia wyciągu

27 Nazwa pola Data wyciągu od Data wyciągu do Numer rachunku Waluta rachunku Nazwa rachunku Nazwa właściciela rachunku Adres właściciela rachunku Kod kraju właściciela rachunku Kod salda Kwota i waluta salda Wskaźnik salda Nazwa elementu XL ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct +++Id ++++IBAN ++Acct +++Ccy ++Acct +++Nm ++Acct +++Ownr ++++Nm ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry ++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd ++Bal +++Amt ++Bal +++CdtDbtInd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji ISO DateAndT ime ISO DateAndT ime 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN O 3!a Kod ISO waluty rachunku O 70x 70x O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. C 2!a Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine> 4!a Kod salda: 3!a18d OPBD saldo początkowe CLBD saldo końcowe 4!a Dopuszczalne wartości: CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0

28 Nazwa pola Data dla salda Informacje dodatkowe Pozycja w wyciągu Nazwa elementu XL ++Bal +++Dt ++++Dt ++AddtlStmtInf O 500x Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji ISO Date Data początkowa wyciągu dla saldo początkowego Data końca wyciągu dla salda końcowego ++Ntry O - oże wystąpić 0 lub wiele razy Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry): Kwota pozycji +++Amt 3!a18d Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty Wskaźnik pozycji +++CdtDbtInd 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla kwoty 0 DBIT dla kwoty < 0 Status pozycji +++Sts 4!a Stała wartość: BOOK Data księgowania Data operacji Bankowy kod operacji Rozszerzony kod operacji Rozszerzony pod kod operacji Kwota I waluta zlecenia przesłanego Identyfikator Instrukcji +++BookgDt ++++Dt +++ValDt ++++Dt +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly SubFmlyC d +++AmtDtls ++++InstdAmt +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs InstrId ISO Date ISO Date 4x Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji. O O 4x 4x O 3!a 15d O 35x

29 Nazwa pola Referencja/Sy gnatura operacji Identyfikator zlecenia Dane Zleceniodawcy Rachunek zleceniodawcy Nazwa pierwotnego zleceniodawcy Kontrahent Nazwa elementu XL +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs EndToEndl d +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs TxId +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Dbtr +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties DbtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr Nm +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Cdtr Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 35x Referencje klienta 35x O - Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) O 34x Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) O 70x Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> O - Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

30 Nazwa pola Rachunek kontrahenta Finalny odbiorca Tytuł przelewu - strukturalny Tytuł przelewu niestrukturaln y Nazwa elementu XL +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties CdtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr Nm +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf Ustrd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 34x Dla operacji obciążeniowych O O - 70x Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr): Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta Adres zleceniodawcy /kontrahenta Kraj zleceniodawcy /kontrahenta +Nm 70x +PstlAdr ++AdrLine +PstlAdr ++Ctry BankToCustomerDocument Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> C 140x Tytuł operacji (niestrukturalny) O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola C 2!a Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL Wiadomość BankToCustomerDocument jest wysyłana przez bank do klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu / dokumentu (wiadomość GetDocument PDF) albo żądanie

31 przekazania wyciągu w postaci PDF (wiadomość GetStatement w podanym formatem PDF), przekazująca żądany raport. Wiadomość BankToCustomerDocument składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, treść raportu. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Status raportu Nazwa pliku Czas utworzenia Typ raportu Rozmiar pliku Plik raportu Suma kontrolna pliku Nazwa elementu XL Rpt +sgid ++Id Rpt +RptDtls ++RptSts Rpt +RptDtls ++RptNm Rpt +RptDtls ++RptCreDt Rpt +RptDtls ++RptType Rpt +RptDtls ++RptSize Rpt +RptDtls ++RptFile Rpt +RptDtls ++FileChecksu m Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 1!a Status raportu: R - Gotowy P - W trakcie generacji O 70x Jeśli raport jest gotowy O ISO DATE Jeśli raport jest gotowy O 4a Jeśli raport jest gotowy O 18d Jeśli raport jest gotowy O - Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii TO-XOP O 32x Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna D5 pliku 7.4. Wyciąg z operacji kartowych

32 GetCardStatement Wiadomość GetCardStatement jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji kartowych za dany okres dla wskazanej karty. Wiadomość GetCardStatement składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o wyciąg. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji XL Identyfikator wyciągu GetStmt +sgid ++Id O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. W Demo zwracane są zawsze te same operacje Numer rachunku GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format EQ IBAN Data sporządzenia wyciągu GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit O ISO Date Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok W Demo zwracane są zawsze te same operacje ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch Data początkowa dla historii Data końcowa Dt GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch FrDt GetStmt O ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje O ISO Date W Demo zwracane są

33 Nazwa pola dla historii Nazwa elementu XL +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch ToDt Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji zawsze te same operacje Rok sporządzenia wyciągu GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit C 4d Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok W Demo zwracane są zawsze te same operacje +++++StmtValDt DtSch Year Numer wyciągu GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId C 3d Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym zabronione. razie W Demo zwracane są zawsze te same operacje EQ Format GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt O 3a! Określa format wyciągu: XL wyciąg w formacie XL ISO = odpowiedź BankToCustomerState ment. Walidacja nie pozwala na rozpoznanie czy pole to jest wypłenione czy zostało wypełnione błednie. Jeśli pole nie występuje, to przyjmuje się wartość BankToCustomerCardStatement domyślną XL. Wiadomość BankToCustomerCardStatement jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu. Zawiera wyciąg operacji kartowych za dany okres dla wskazanej karty. Wiadomość BankToCustomerCardStatement składa się z dwóch głównych części: nagłówka wiadomości, wyciągu bankowego.

34 Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia Numer strony Wskaźnik ostatniej strony Nazwa elementu XL BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgid BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++PgNb BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++LastPgInd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. ISO DateAndTime O 5d Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie O 3x Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie Dozwolone wartości: Yes gdy ostatnia strona No gdy są jeszcze dalsze strony Wyciąg Pola w wyciągu BkToCstmrStmt +Stmt BkToCstmrStmt+Stmt O - Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego) Numer wyciągu ++Id 35x Identyfikator wyciągu Data i czas utworzenia Data wyciągu od Data wyciągu do Numer rachunku Waluta rachunku ++CreDtTm ISO DateAndTime ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct +++Id ++++IBAN ++Acct +++Ccy ISO DateAndTime ISO DateAndTime Data i czas utworzenia wyciągu 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN O 3!a Kod ISO waluty rachunku

35 Nazwa pola Nazwa rachunku Nazwa właściciela rachunku Adres właściciela rachunku Kod kraju właściciela rachunku Kod salda Kwota i waluta salda Wskaźnik salda Data dla salda Informacje dodatkowe Pozycja w wyciągu Nazwa elementu XL ++Acct +++Nm ++Acct +++Ownr ++++Nm ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry ++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd ++Bal +++Amt ++Bal +++CdtDbtInd ++Bal +++Dt ++++Dt Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 70x 70x O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. C 2!a Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine> 4!a Kod salda: 3!a18d ++AddtlStmtInf O 500x OPBD saldo początkowe CLBD saldo końcowe 4!a Dopuszczalne wartości: CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0 ISO Date Data początkowa wyciągu dla saldo początkowego Data końca wyciągu dla salda końcowego ++Ntry O - oże wystąpić 0 lub wiele razy Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry): Kwota pozycji +++Amt 3!a18d Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty Wskaźnik pozycji +++CdtDbtInd 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla kwoty 0 DBIT dla kwoty < 0

36 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji Status pozycji +++Sts 4!a Stała wartość: BOOK Data księgowania Data operacji Bankowy kod operacji Rozszerzony kod operacji Rozszerzony pod kod operacji Kwota I waluta zlecenia przesłanego Identyfikator Instrukcji Referencja/Sygn atura operacji Identyfikator zlecenia Dane Zleceniodawcy +++BookgDt ++++Dt +++ValDt ++++Dt +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly SubFmlyCd +++AmtDtls ++++InstdAmt +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs InstrId +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs EndToEndld +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs TxId +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Dbtr ISO Date ISO Date 4x Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji. O O 4x 4x O 3!a 15d O 35x 35x Referencje klienta 35x O - Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

37 Nazwa pola Rachunek zleceniodawcy Nazwa pierwotnego zleceniodawcy Kontrahent Rachunek kontrahenta Finalny odbiorca Tytuł przelewu - strukturalny Tytuł przelewu niestrukturalny Nazwa elementu XL +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties DbtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr Nm +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Cdtr +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties CdtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr Nm +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf Ustrd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 30n Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) O 70x Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> O - Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) O 30n Dla operacji obciążeniowych O O - Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr): 70x Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> C 140x Tytuł operacji (niestrukturalny)

38 Nazwa pola Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta Adres zleceniodawcy /kontrahenta Kraj zleceniodawcy /kontrahenta Nazwa elementu XL +Nm 70x +PstlAdr ++AdrLine +PstlAdr ++Ctry Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola C 2!a Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL 7.5. Bieżące saldo GetAccount Wiadomość GetAccount jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania bieżącego salda na wskazanym rachunku klienta. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Numer rachunku Typ salda Nazwa elementu XL GetAcct +sgid ++Id GetAcct +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId EQ IBAN BBAN GetAcct +AcctQryDef Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 30n Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. aksymalna wielkość pola to 30n. 4!a Poprawne jedynie wartości: AVLB dostępne środki W Demo unikalność nie jest walidowana W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format Walidacja nie pozwala na rozpoznanie czy

39 Saldo wielostronne ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal BalTp Cd GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal CtrPtyTp BOOK saldo zaksięgowane Element może wystąpić dwukrotnie jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie. 4!a Jedyna poprawna wartość to ULT pole to jest wypłenione czy zostało wypełnione błednie ReturnAccount Wiadomość ReturnAccount jest wysyłana przez bank do klient w odpowiedzi na żądanie pobrania bieżącego salda. Struktura wiadomości: Nazwa pola Numer porządkowy pliku Numer rachunku Waluta rachunku Saldo wielostronne Nazwa elementu XL RtrAcct +sgid ++Id RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. - Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN 3!a - Element może wystąpić dwukrotnie

40 Nazwa pola Kwota salda Wskaźnik salda Typ salda Nazwa elementu XL RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal +++++Amt RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal +++++CdtDbtInd RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal +++++Tp Cd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 18d 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0 4!a Poprawne jedynie wartości: AVLB dostępne środki BOOK saldo zaksięgowane 7.6. Płatność w PLN CreditTransferInitiation płatność w PLN Wiadomość CreditTransferInitiation jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę płatności w PLN ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji

41 Nazwa pola Identyfikat or wiadomoś ci Data i czas utworzenia wiadomoś ci Liczba zleceń w wiadomoś ci Inicjator zlecenia Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbOfTxs +GrpHdr ++InitgPty +++Nm Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 35x Unikalna dla danego nadawcy. ISO DateAnd Time 15d Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. 70x Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. W Demo unikalność nie jest walidowana Identyfikat or zlecenioda wcy etoda płatności +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr Id ++Pmttd O 35x Identyfikator klienta. 3!a Wartość stała TRF

42 Nazwa pola Nazwa paczki przelewów Data wykonania Nazwa zlecenioda wcy Adres zlecenioda wcy Kod kraju zlecenioda wcy Rachunek zlecenioda wcy Krajowy identyfikat or Banku zlecenioda wcy Referencja sygnatura Identyfikat or kanału rozliczenio wego Nazwa elementu XL +Id ++ReqdExctnDt ++Dbtr +++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd ++++mbid ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Nazwa paczki przelewów ISO Date 70x O 66x aksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków C 2!a Kod kraju zgodny z ISO Pole obowiązkowe jeśli podano pole AdrLine 26!n Rachunek w postaci NRB 8!n Numer rozliczeniowy banku 35x Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided' C 4!a Dla transakcji SORBNET wartość stała RTGS Dla transakcji ELIXIR pole zabronione

43 Nazwa pola Kategoria zlecenia Kwota przelewu Identyfikat or banku kontrahent a Nazwa kontrahent a Adres kontrahent a Kraj kontrahent a Kraj rezydowan ia osoby (pobytu) Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysmbId ClrSysId Cd mbid ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji C 4!a Dopuszczalne kody to: 3!a 15d TAXS dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE dla zleceń na rzecz ZUS Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione 8!n Numer rozliczeniowy banku kontrahenta 70x O 66x aksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków C 2!a Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine O 2!a Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent.

44 Nazwa pola Rachunek kontrahent a Podatek (pole obowiązko we dla zleceń na rzecz US i ZUS) Tytuł zlecenia - niestruktur alny ZUS Informacje odnoszące się do dłużnika wykonując ego płatność Identyfikat or podatkowy Dłużnika Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr Id ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd ++CdtTrfTxInf +++Tax ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++TaxId Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 26!n C - Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US i ZUS Układ pola opisany jest w kolejnych tabelach C 140x Pole zabronione dla zleceń ZUS - 35x Pole może wystąpić tylko raz W tym polu zawsze podajemy NIP Dłużnika

45 Nazwa pola Drugi identyfikat or Dłużnika Opis rodzaju dokonywa nej płatności Informacje dodatkowe Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf Wypełnianie pola Podatek dla płatności US Informacje odnoszące się do dłużnika wykonując ego płatność ++CdtTrfTxInf +++Tax ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 1!x34x 35x 140x - Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: R- REGON, P- PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora Pole zawiera następujące dane: Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji Pole zawiera następujące dane: Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

46 Nazwa pola identyfikat or Dłużnika Opis rodzaju dokonywa nej Płatności Typ formularza Informacje dodatkowe Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 1!x34x Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N- NIP, R- REGON, P- PESEL, 1- Dowód osobisty, 2- Paszport, 3- inny typ identyfikatora Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora. 35x Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) 35x Tu wpisujemy typ formularza 40x Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) PaymentStatusReport Wiadomość PaymentStatusReport jest wysyłana przez bank do klienta jako odpowiedź na złożenie przelewów (CreditTransferInitiation), poleceń zapłaty (DirectDebitInitiation) lub zapytanie o status płatności (GetPaymentStatusReport). Wiadomość PaymentStatusReport składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, listy statusów płatności (przelewów).

47 Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji Identyfikator komunikatu +GrpHdr ++sgid 35x Data i czas utworzenia +GrpHdr ++CreDtTm ISO DateAndTime Identyfikator oryginalnego komunikatu Nazwa typu oryginalnego komunikatu Liczba transakcji zawartych w komunikacie Identyfikator oryginalnej płatności +OrgnlGrpInfAndSt s ++OrgnlsgId +OrgnlGrpInfAndSt s ++OrgnlsgNmId +OrgnlGrpInfAndSt s ++OrgnlNbOfTxs +OrgnlPmtInfAnsSt s ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId 35x Identyfikator +GrpHdr ++sgid z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy 35x Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej transakcje o których status pytamy: - pain dla przelewów - pain dla poleceń zapłaty 15d Ilość transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości o których status pytamy 35x Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na

Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim wersja 2.0 Warszawa, marzec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena, karty chip oraz czytnika kart chip 1. Wstęp... 5 2. Bezpieczeństwo... 6 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 6 2.2. Bezpieczeństwo usługi...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo