Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

2 Spis treści 1. Słownik Opis ogólny usługi R-Connect Opis ogólny Demo Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect Połączenie z Demo do usługi R-Connect Opis konfiguracji Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI Instalacja narzędzia SoapUI Opis konfiguracji programu SoapUI Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL em ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie Korzystanie z docelowej usługi Lista komunikatów Formaty komunikatów Historia operacji GetAccountReport BankToCustomerAccountReport Przyrostowa historia operacji GetIncrementalAccountReport BankToCustomerAccountReport Wyciąg z rachunku GetStatement BankToCustomerStatement BankToCustomerDocument Wyciąg z operacji kartowych GetCardStatement BankToCustomerCardStatement Bieżące saldo GetAccount... 38

3 ReturnAccount Płatność w PLN CreditTransferInitiation płatność w PLN PaymentStatusReport Przelew wewnętrzny CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew zagraniczny CreditTransferInitiation przelew zagraniczny Payment StatusReport Przelew euroregulowany CreditTransferInitiation przelew euroregulowany Payment StatusReport Polecenie zapłaty DirectDebitInitiation Payment StatusReport Zapytanie o status płatności GetPaymentStatusReport Payment StatusReport Wygenerowanie raportu na żądanie PrepareReport DocumentList Pobranie listy dostępnych raportów GetDocumentList DocumentList Pobranie określonego raportu GetDocument BankToCustomerDocument Błąd wykonania operacji ServiceError Opis kodów błędów Niedostępność środowiska Przykładowe wiadomości... 75

4 Wysłanie każdego z poniższych zapytań skutkuje otrzymaniem powiązanej z nim zdefiniowanej poniżej odpowiedzi. Zmiana danych w zapytaniu np. podanie niepoprawnego numeru rachunku będzie skutkować otrzymaniem komunikatu błędu Historia operacji GetAccountReport BankToCustomerAccountReport Przyrostowa historia operacji GetIncrementalAccountReport BankToCustomerAccountReport Wyciąg z rachunku GetStatement BankToCustomerStatement Wyciąg z operacji kartowych GetCardStatement BankToCustomerCardStatement Bieżące saldo GetAccount ReturnAccount Przelew krajowy CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew ZUS CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew US CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew wewnętrzny CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Payment StatusReport Przelew zagraniczny CreditTransferInitiation przelew zagraniczny Payment StatusReport Przelew euroregulowany

5 CreditTransferInitiation przelew euroregulowany Payment StatusReport Polecenie zapłaty DirectDebitInitiation Payment StatusReport Zapytanie o status płatności GetPaymentStatusReport Payment StatusReport Wygenerowanie raportu na żądanie PrepareReport DocumentList Pobranie listy dostępnych raportów GetDocumentList DocumentList Pobranie określonego raportu GetDocument BankToCustomerDocument

6 1. Słownik Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. R-Online Biznes serwis internetowy dla klientów Banku. Usługa R-Connect - Usługa R-Connect to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku, a Bankiem za pomocą usług sieciowych (Webservices) Demo usługi R-Connect Rozwiązanie demonstracyjne umożliwiająca zapoznanie się z funkcjonalnościami usługi R-Connect, przetestowanie działania z wykorzystaniem zdefiniowanych zapytań oraz odpowiedzi. Certyfikat komunikacyjny certyfikat służący do zestawienia bezpiecznego połączenia pomiędzy systemami finansowo-księgowymi działającymi u klientów Banku a systemami bankowości elektronicznej 2. Opis ogólny usługi R-Connect Usługa R-Connect oferuje klientom biznesowym Banku możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami finansowo księgowymi pracującymi wewnątrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki R-Connect możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów finansowo-księgowych już z poziomu tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy Bankiem i klientem jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez klienta bezpośrednio z poziomu systemów finansowo księgowych.

7 Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze R-Connect odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XL przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku. Do zabezpieczenia wymiany informacji zostaną zastosowane dwie pary kluczy kryptograficznych (klucze publiczne będą używane w formie certyfikatów x.509). Jedna z tych par będzie wykorzystywana na poziomie transportowym do zestawiania obustronnego SSL (certyfikat komunikacyjny). Druga para będzie wykorzystywana do wykonania podpisu samego dokumentu zlecenia przesyłanego za pomocą systemu (certyfikat autoryzacyjny). Funkcjonalność podpisu zleceń jest dostępna jedynie w pełnej wersji usługi R-Connect 3. Opis ogólny Demo Wersja demonstracyjna usługi R-Connect umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnościami jakie oferuje pełna wersja usługi. Dodatkowo użytkownicy, którzy skorzystają z Demo mają możliwość zobaczenia pełnej listy komunikatów jakie mogą być wymieniane pomiędzy systemami finansowo-księgowymi, a Bankiem oraz zapoznania się ze strukturą każdego z tych komunikatów. Dzięki skorzystaniu z Demo użytkownicy poznają również korzyści jakie płyną z aktywowania systemu R-Connect. Wersja demonstracyjna usługi R-Connect umożliwia: pobranie przykładowej historii operacji dla rachunku pobranie przykładowego wyciągu z rachunku pobranie przykładowego wyciągu z operacji kartowych pobranie salda z rachunku zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu krajowego poprzez usługę R-Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu ZUS poprzez usługę R-Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu US poprzez usługę R-Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu euroregulowanego poprzez usługę R- Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu zagranicznego poprzez usługę R- Connect zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania polecenia zapłaty poprzez usługę R-Connect pobranie przykładowego statusu płatności zapoznanie się z funkcjonalnością generacji raportów na żądania pobranie przykładowej listy raportów pobranie szczegółowych informacji o przykładowym raporcie Wersja Demo pozwala również użytkownikom na uzyskanie informacji o błędach walidacyjnych, jakie pojawiły się podczas wykonania operacji.

8 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect Wersja demonstracyjna usługi R-Connect oferuje szereg funkcjonalności, jednak w stosunku do pełnej wersji R-Connect występują pewne różnice: Pobranie pliku repozytorium kluczy W wersji Demo plik z rozszerzeniem.pfx (gotowe repozytorium kluczy umożliwiające nawiązanie połączenia z usługami Demo) pobierany jest ze strony natomiast w pełnej wersji systemu R-connect będzie on wygenerowany przez użytkownika. Opis tworzenia repozytorium kluczy znajduje się w dokumentacji użytkownika do pełnej wersji systemu R-Connect. Wywoływanie usług Podczas korzystania z pełnej wersji systemu R-Online prezentowane dane odwzorowują rzeczywisty stan rachunku/konta użytkownika. Natomiast podczas korzystania z wersji Demo pobierane są przykładowe dane. 5. Połączenie z Demo do usługi R-Connect Aby rozpocząć pracę z demo należy: Pobrać narzędzie umożliwiające testowanie usług sieciowych np. SoapUi Pobrać plik repozytorium certyfikatów ze strony Opis konfiguracji Konfiguracja połączenia z demo zostanie przedstawiona z wykorzystaniem oprogramowania SoapUI Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI Oprogramowanie SoapUI jest wiodącym narzędziem do testowania usług sieciowych. Program ten oferuje szeroki zestaw funkcji oraz zapewnia łatwość obsługi. Dodatkowo producent udostępnia w pełni funkcjonalną wersję bezpłatną tego programu Instalacja narzędzia SoapUI Najprostszą metodą na skorzystanie z narzędzia SoapUI jest zainstalowanie/uruchomienie wersji udostępnionej w technologii Java WebStart. Wersje tę można pobrać bezpośrednio z głównej strony projektu: Do dyspozycji dostępne są dwie wersje: podstawowa oraz Enterprise. Do wywoływania usług darmowa wersja podstawowa wystarcza w zupełności. Aby ją zainstalować należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego wersję instalatora i podążać za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie jest gotowe do pracy Opis konfiguracji programu SoapUI.

9 Ustawienia programu SoapUI są dostępne w menu głównym (File -> Preferences) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+P. Ponieważ dostęp do usług sieciowych aplikacji R-Connect jest chroniony dwustronnym SSL em konieczne jest dodanie w konfiguracji programu repozytorium certyfikatów (JKS) zawierającego właściwy certyfikat. W polu KeyStore wskazujemy plik pobrany ze strony Niezbędne jest również podanie w polu KeyStorePassword hasła do repozytorium: as3a2

10 Należy także ustawić wersję protokołu http na 1.1 Taka konfiguracja pozwala na pomyślne utworzenie projektu. ożna tego dokonać poprzez menu główne (File -> New soapui Project) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+N. W polu Project Name należy podać nazwę tworzonego projektu, a w Initial WSDL/WADL adres url opisu wsdl usługi (https://demo-wscib.r-bank.pl/cdc00101?wsdl). Zaznaczenie opcji Create Requests spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę R-Connect wraz z przykładowymi zapytaniami w formie XL. Po utworzeniu projektu, należy przeprowadzić jego indywidualną konfigurację. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w nowo utworzony projekt. Pierwszym krokiem powinno wybranie karty Keystores/Certificates w zakładce Security Configurations. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia.

11 Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy. W przypadku gdy proces dodawania pliku nie przebiegł prawidłowo, kolumna Status będzie zawierać krótki opis problemu. W przypadku, gdy hasło było prawidłowe, a plik właściwy, nowo dodany klucz będzie miał status OK Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL em Przed wysłaniem wiadomości należy wskazać certyfikat, którym transakcja ma być zabezpieczona. ożna tego dokonać w konfiguracji poszczególnego zapytania. Jest ona dostępna po otworzeniu wiadomości. Przycisk Properties znajduje się w lewym dolnym roku narzędzia SoapUI.

12 Za certyfikat odpowiada opcja SSL Keystore. W opcji można ustawić jedno z repozytoriów kluczy wskazanych dla poszczególnego projektu. W przypadku braku opcji do wyboru, zalecane jest powtórzenie konfiguracji z rozdziału Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie. W przypadku, gdy nasz certyfikat komunikacyjny jest nieprawidłowy lub wystąpił błąd podczas konfiguracji klienta, usługa zwróci odpowiedź o treści issing SSL certificate (kod błędu E105) lub WS-Security error (kod błędu E107) przy próbie wysłania zapytania. Należy wtedy upewnić się czy wszystkie opisane wcześniej czynności niezbędne do połączenia zostały wykonane prawidłowo Korzystanie z docelowej usługi Aby przełączyć się na docelową usługę należy: wygenerować i zaimportować do aplikacji docelowy certyfikat komunikacyjny łączyć się z docelowym endpointem Szczegółowy opis niezbędnych kroków znajduje się w pełnej wersji dokumentacji dostępnej pod adresem 6. Lista komunikatów

13 Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje o obsługiwanych wiadomościach. Rozdział Kierunek 1 Nazwa ISO Definicja uzupełniająca In GetAccountReport In GetIncrementalAccountReport Out BankToCustomerAccountReport camt In GetStatement Out BankToCustomerStatement camt RBE: wyciąg bankowy In GetCardStatement Out BankToCustomerCardStatement camt In GetAccount camt RBE: zapytanie o saldo Out ReturnAccount camt RBE: informacja o saldzie Błąd! Nie In CreditTransferInitiation płatność w pain RBE: Płatność w PLN można PLN odnaleźć źródła odwołan ia In CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny pain RBE: Płatność w PLN In CreditTransferInitiation przelew zagraniczny pain RBE: Płatność w walucie In CreditTransferInitiation przelew euroregulowany pain RBE: SEPA CT In GetPaymentStatusReport Out PaymentStatusReport pain RBE: Status zlecenia 7.11 In DirectDebitInitiation pain In GetDocumentList 1 In wiadomość przyjmowana przez usługę R-Connect; Out wiadomość wysyłana przez usługę R- Connect

14 Out DocumentList In PrepareReport In GetDocument Out BankToCustomerDocument Out ServiceError tsmt Formaty komunikatów 7.1. Historia operacji GetAccountReport Wiadomość GetAccountReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania historii operacji za dany okres ze wskazanego rachunku klienta. Wiadomość GetAccountReport składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o historię operacji. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Identyfikator wiadomości GetAcctRpt +sgid O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. W Demo unikalność nie jest walidowana ++Id Numer rachunku GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId 2!a26!n Numer rachunku w formacie IBAN W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format EQ IBAN

15 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Data początkowa dla historii Data końcowa dla historii GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt DtSch FrDt GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt DtSch ToDt ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje BankToCustomerAccountReport Wiadomość BankToCustomerAccountReport jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania historii operacji. Zawiera historię operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta. Wiadomość BankToCustomerAccountReport składa się z dwóch głównych części: nagłówka wiadomości, historii operacji. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++sgid BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. ISO DateAndTi me

16 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia Początkowa data i czas dla historii Końcowa data i czas dla historii Numer rachunku Nazwa rachunku BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm 35x Ten sam identyfikator co w nagłówku ISO DateAndTi me ISO DateAndTi me ISO DateAndTi me Ta sama data co w nagłówku Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00 Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 2!a26!n Numer rachunku w formacie IBAN O 70x Nazwa (alias) rachunku

17 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Nazwa właściciela rachunku BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm 70x Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana zwracana jest nazwa firmy. Kod kraju właściciela rachunku Adres właściciela rachunku Kod salda Kwota i waluta salda BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt O 2!a Kod kraju dla firmy właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku. O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany zwracany jest adres firmy, O 4!a Kod salda: O 3!a 18d OPBD saldo początkowe CLBD saldo końcowe

18 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Wskaźnik salda Data dla salda Informacje dodatkowe Pozycja w historii BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>): O 4!a Dopuszczalne wartości O O ISO Date 500x Kwota pozycji +Amt 3!a Wskaźnik pozycji CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0 O - oże wystąpić 0 lub wiele razy 18d Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). +CdtDbtInd 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla kwoty 0 DBIT dla kwoty < 0 Status pozycji +Sts 4!a Dopuszczalna wartość BOOK. Data księgowania +BookgDt ++DtTm ISO DateAndTi me Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00

19 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Data operacji Bankowy kod operacji Rozszerzony kod operacji Rozszerzony pod kod operacji Kwota i waluta zlecenia przesłanego Numer transakcji w ciągu dnia Identyfikator Instrukcji Referencja/ Sygnatura operacji Identyfikator zlecenia +ValDt ++DtTm +BkTxCd ++Domn +++Cd +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd +AmtDtls ++InstdAmt +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++sgid +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++InstrId +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEndld +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++TxId ISO DateAndTi me Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 4x Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy O O 4x 4x O 3!a 15d O 35x Numer dla pobierania inkrementalnego historii. O 35x Numer referencyjny operacji (referencje Banku) O 35x Referencje klienta O 35x Identyfikator operacji

20 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Kwota i waluta zlecenia +NtryDtls ++TxDtls +++AmtDtls ++++InstdAmt O 3!a15d Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem T Amt Dane zleceniodawcy +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr O - Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) Rachunek zleceniodawcy +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id Othr Id O 34x Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym Kontrahent +NtryDtls ++TxDtls O - Dla operacji obciążeniowych +++RltdPties ++++Cdtr (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) Rachunek kontrahenta +NtryDtls ++TxDtls O 34x Dla operacji obciążeniowych +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id Othr Id Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie Nazwa pierwotnego zleceniodawcy +NtryDtls> ++TxDtls +++RltdPties O 70x Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Pole nieobsługiwane ++++UltmtDbtr +++++Nm

21 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Finalny odbiorca Tytuł przelewu - strukturalny Tytuł przelewu niestrukturaln y +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Nm> +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd O 70x Dla operacji obciążeniowych O - Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>) Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta Adres zleceniodawcy /kontrahenta Kraj zleceniodawcy /kontrahenta +Nm 70x +PstlAdr ++AdrLine +PstlAdr ++Ctry O 140x Tytuł operacji (niestrukturalny) O 35x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola C 2!a Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzącyc h. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

22 7.2. Przyrostowa historia operacji GetIncrementalAccountReport Wiadomość GetIncrementalAccountReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie przyrostowego pobrania historii operacji (od ostatniego pobrania, w ramach bieżącego dnia) ze wskazanego rachunku klienta. Przyrostowe pobieranie operacji jest realizowane poprzez zawarcie w wywołaniu wiadomości identyfikatora operacji, który jest zwracany dla każdej operacji w wiadomości BankToCustomerAccountReport. Zwrócone zostaną operacje zrealizowane po operacji będącej parametrem wywołania w ramach bieżącego dnia. Wiadomość GetIncrementalAccountReport składa się z dwóch głównych części: Struktura wiadomości: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o historię operacji. Nazwa pola Identyfikator wiadomości Numer rachunku Nazwa elementu XL GetAcctRpt +sgid ++Id GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId EQ IBAN Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 2!a26!n Numer rachunku w formacie IBAN W Demo unikalność nie jest walidowana W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format

23 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji Numer ostatniej transakcji GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptTxNb GT O 18d Zapytanie zwraca operacje o identyfikatorze większym niż przekazany w tym polu. Sytuacja, gdy nie istnieje operacja o przekazanym identyfikatorze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne operacje. W Demo zwracane są zawsze te same operacje, bez względu na wpisany identyfikator Dla każdej operacji jej identyfikator jest zawracany w polu +<NtryDtls> ++<TxDtls> +++<Refs> ++++<TxId> BankToCustomerAccountReport Opis komunikatu zgodny z rozdziałem Wyciąg z rachunku GetStatement Wiadomość GetStatement jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta. Wiadomość GetStatement składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o wyciąg. Odpowiedź banku zależy od formatu wyciągu (pole Format): XL bank wysyła wyciąg w postaci XL, tzn. wiadomość BankToCustomerStatement,

24 PDF bank wysyła wyciąg w postaci PDF (jest to plik, który tworzy system R-Online Biznes po wybraniu przez użytkownika przycisku <Zapisz PDF> na ekranie szczegółów wyciągu. Dodatkowy opcjonalny parametr wskazuje, czy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wyciągu Numer rachunku Data sporządzeni a wyciągu Data początkowa dla historii Nazwa elementu XL GetStmt +sgid ++Id GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId EQ IBAN GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch Dt GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch FrDt Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN /O ISO Date Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok W Demo zwracane są zawsze te same operacje bez względu na podany nr W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format W Demo zwracane są zawsze te same operacje /O ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje

25 Nazwa pola Data końcowa dla historii Rok sporządzeni a wyciągu Numer wyciągu Format Nazwa elementu XL GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch ToDt GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch Year GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId EQ GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt Status Format Uwagi Ograniczenie walidacji /O ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje /C 4d Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok C 4d Numer wyciągu zgodny z R- Online Biznes. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione. O 3a! Określa format wyciągu: PDF wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocume nt, XL wyciąg w formacie XL ISO = odpowiedź BankToCustomerStateme nt. Jeśli pole nie występuje, to przyjmuje się wartość domyślną XL. W Demo zwracane są zawsze te same operacje W Demo zwracane są zawsze te same operacje Walidacja nie pozwala na rozpoznanie czy pole to jest wypłenione czy zostało wypełnione błednie. W Demo zawsze jest zwracana odpowiedź jak dla opcji PDF BankToCustomerStatement

26 Wiadomość BankToCustomerStatement jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu, tzn. wiadomość GetStatement. Zawiera wyciąg operacji za dany okres ze wskazanego rachunku klienta. Wiadomość BankToCustomerStatement składa się z dwóch głównych części: nagłówka wiadomości, wyciągu bankowego. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia Numer strony Wskaźnik ostatniej strony Wyciąg Pola w wyciągu Nazwa elementu XL BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgid BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++PgNb BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++LastPgInd BkToCstmrStmt +Stmt BkToCstmrStmt+Stmt Numer wyciągu Data i czas utworzenia Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. ISO DateAndT ime O 5d Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie O 3x Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie Dozwolone wartości: Yes gdy ostatnia strona No gdy są jeszcze dalsze strony O - Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego) ++Id 35x Identyfikator wyciągu ++CreDtTm ISO DateAndT ime Data i czas utworzenia wyciągu

27 Nazwa pola Data wyciągu od Data wyciągu do Numer rachunku Waluta rachunku Nazwa rachunku Nazwa właściciela rachunku Adres właściciela rachunku Kod kraju właściciela rachunku Kod salda Kwota i waluta salda Wskaźnik salda Nazwa elementu XL ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct +++Id ++++IBAN ++Acct +++Ccy ++Acct +++Nm ++Acct +++Ownr ++++Nm ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry ++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd ++Bal +++Amt ++Bal +++CdtDbtInd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji ISO DateAndT ime ISO DateAndT ime 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN O 3!a Kod ISO waluty rachunku O 70x 70x O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. C 2!a Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine> 4!a Kod salda: 3!a18d OPBD saldo początkowe CLBD saldo końcowe 4!a Dopuszczalne wartości: CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0

28 Nazwa pola Data dla salda Informacje dodatkowe Pozycja w wyciągu Nazwa elementu XL ++Bal +++Dt ++++Dt ++AddtlStmtInf O 500x Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji ISO Date Data początkowa wyciągu dla saldo początkowego Data końca wyciągu dla salda końcowego ++Ntry O - oże wystąpić 0 lub wiele razy Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry): Kwota pozycji +++Amt 3!a18d Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty Wskaźnik pozycji +++CdtDbtInd 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla kwoty 0 DBIT dla kwoty < 0 Status pozycji +++Sts 4!a Stała wartość: BOOK Data księgowania Data operacji Bankowy kod operacji Rozszerzony kod operacji Rozszerzony pod kod operacji Kwota I waluta zlecenia przesłanego Identyfikator Instrukcji +++BookgDt ++++Dt +++ValDt ++++Dt +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly SubFmlyC d +++AmtDtls ++++InstdAmt +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs InstrId ISO Date ISO Date 4x Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji. O O 4x 4x O 3!a 15d O 35x

29 Nazwa pola Referencja/Sy gnatura operacji Identyfikator zlecenia Dane Zleceniodawcy Rachunek zleceniodawcy Nazwa pierwotnego zleceniodawcy Kontrahent Nazwa elementu XL +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs EndToEndl d +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs TxId +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Dbtr +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties DbtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr Nm +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Cdtr Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 35x Referencje klienta 35x O - Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) O 34x Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) O 70x Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> O - Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

30 Nazwa pola Rachunek kontrahenta Finalny odbiorca Tytuł przelewu - strukturalny Tytuł przelewu niestrukturaln y Nazwa elementu XL +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties CdtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr Nm +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf Ustrd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 34x Dla operacji obciążeniowych O O - 70x Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr): Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta Adres zleceniodawcy /kontrahenta Kraj zleceniodawcy /kontrahenta +Nm 70x +PstlAdr ++AdrLine +PstlAdr ++Ctry BankToCustomerDocument Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> C 140x Tytuł operacji (niestrukturalny) O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola C 2!a Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL Wiadomość BankToCustomerDocument jest wysyłana przez bank do klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu / dokumentu (wiadomość GetDocument PDF) albo żądanie

31 przekazania wyciągu w postaci PDF (wiadomość GetStatement w podanym formatem PDF), przekazująca żądany raport. Wiadomość BankToCustomerDocument składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, treść raportu. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Status raportu Nazwa pliku Czas utworzenia Typ raportu Rozmiar pliku Plik raportu Suma kontrolna pliku Nazwa elementu XL Rpt +sgid ++Id Rpt +RptDtls ++RptSts Rpt +RptDtls ++RptNm Rpt +RptDtls ++RptCreDt Rpt +RptDtls ++RptType Rpt +RptDtls ++RptSize Rpt +RptDtls ++RptFile Rpt +RptDtls ++FileChecksu m Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 1!a Status raportu: R - Gotowy P - W trakcie generacji O 70x Jeśli raport jest gotowy O ISO DATE Jeśli raport jest gotowy O 4a Jeśli raport jest gotowy O 18d Jeśli raport jest gotowy O - Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii TO-XOP O 32x Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna D5 pliku 7.4. Wyciąg z operacji kartowych

32 GetCardStatement Wiadomość GetCardStatement jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji kartowych za dany okres dla wskazanej karty. Wiadomość GetCardStatement składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, definicja zapytania o wyciąg. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji XL Identyfikator wyciągu GetStmt +sgid ++Id O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. W Demo zwracane są zawsze te same operacje Numer rachunku GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format EQ IBAN Data sporządzenia wyciągu GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit O ISO Date Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok W Demo zwracane są zawsze te same operacje ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch Data początkowa dla historii Data końcowa Dt GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch FrDt GetStmt O ISO Date W Demo zwracane są zawsze te same operacje O ISO Date W Demo zwracane są

33 Nazwa pola dla historii Nazwa elementu XL +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt DtSch ToDt Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji zawsze te same operacje Rok sporządzenia wyciągu GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit C 4d Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok W Demo zwracane są zawsze te same operacje +++++StmtValDt DtSch Year Numer wyciągu GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId C 3d Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym zabronione. razie W Demo zwracane są zawsze te same operacje EQ Format GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt O 3a! Określa format wyciągu: XL wyciąg w formacie XL ISO = odpowiedź BankToCustomerState ment. Walidacja nie pozwala na rozpoznanie czy pole to jest wypłenione czy zostało wypełnione błednie. Jeśli pole nie występuje, to przyjmuje się wartość BankToCustomerCardStatement domyślną XL. Wiadomość BankToCustomerCardStatement jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu. Zawiera wyciąg operacji kartowych za dany okres dla wskazanej karty. Wiadomość BankToCustomerCardStatement składa się z dwóch głównych części: nagłówka wiadomości, wyciągu bankowego.

34 Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Data i czas utworzenia Numer strony Wskaźnik ostatniej strony Nazwa elementu XL BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgid BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++PgNb BkToCstmrStmt +GrpHdr ++sgpgntn +++LastPgInd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. ISO DateAndTime O 5d Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie O 3x Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie Dozwolone wartości: Yes gdy ostatnia strona No gdy są jeszcze dalsze strony Wyciąg Pola w wyciągu BkToCstmrStmt +Stmt BkToCstmrStmt+Stmt O - Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego) Numer wyciągu ++Id 35x Identyfikator wyciągu Data i czas utworzenia Data wyciągu od Data wyciągu do Numer rachunku Waluta rachunku ++CreDtTm ISO DateAndTime ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct +++Id ++++IBAN ++Acct +++Ccy ISO DateAndTime ISO DateAndTime Data i czas utworzenia wyciągu 2!a26!d Numer rachunku w formacie IBAN O 3!a Kod ISO waluty rachunku

35 Nazwa pola Nazwa rachunku Nazwa właściciela rachunku Adres właściciela rachunku Kod kraju właściciela rachunku Kod salda Kwota i waluta salda Wskaźnik salda Data dla salda Informacje dodatkowe Pozycja w wyciągu Nazwa elementu XL ++Acct +++Nm ++Acct +++Ownr ++++Nm ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry ++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd ++Bal +++Amt ++Bal +++CdtDbtInd ++Bal +++Dt ++++Dt Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 70x 70x O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. C 2!a Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine> 4!a Kod salda: 3!a18d ++AddtlStmtInf O 500x OPBD saldo początkowe CLBD saldo końcowe 4!a Dopuszczalne wartości: CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0 ISO Date Data początkowa wyciągu dla saldo początkowego Data końca wyciągu dla salda końcowego ++Ntry O - oże wystąpić 0 lub wiele razy Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry): Kwota pozycji +++Amt 3!a18d Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty Wskaźnik pozycji +++CdtDbtInd 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla kwoty 0 DBIT dla kwoty < 0

36 Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji Status pozycji +++Sts 4!a Stała wartość: BOOK Data księgowania Data operacji Bankowy kod operacji Rozszerzony kod operacji Rozszerzony pod kod operacji Kwota I waluta zlecenia przesłanego Identyfikator Instrukcji Referencja/Sygn atura operacji Identyfikator zlecenia Dane Zleceniodawcy +++BookgDt ++++Dt +++ValDt ++++Dt +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly Cd +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly SubFmlyCd +++AmtDtls ++++InstdAmt +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs InstrId +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs EndToEndld +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs TxId +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Dbtr ISO Date ISO Date 4x Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji. O O 4x 4x O 3!a 15d O 35x 35x Referencje klienta 35x O - Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

37 Nazwa pola Rachunek zleceniodawcy Nazwa pierwotnego zleceniodawcy Kontrahent Rachunek kontrahenta Finalny odbiorca Tytuł przelewu - strukturalny Tytuł przelewu niestrukturalny Nazwa elementu XL +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties DbtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr Nm +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties Cdtr +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties CdtrAcct +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr Nm +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf Ustrd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 30n Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) O 70x Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> O - Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) O 30n Dla operacji obciążeniowych O O - Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr): 70x Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> C 140x Tytuł operacji (niestrukturalny)

38 Nazwa pola Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta Adres zleceniodawcy /kontrahenta Kraj zleceniodawcy /kontrahenta Nazwa elementu XL +Nm 70x +PstlAdr ++AdrLine +PstlAdr ++Ctry Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 70x Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola C 2!a Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL 7.5. Bieżące saldo GetAccount Wiadomość GetAccount jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania bieżącego salda na wskazanym rachunku klienta. Struktura wiadomości: Nazwa pola Identyfikator wiadomości Numer rachunku Typ salda Nazwa elementu XL GetAcct +sgid ++Id GetAcct +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId EQ IBAN BBAN GetAcct +AcctQryDef Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. 30n Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. aksymalna wielkość pola to 30n. 4!a Poprawne jedynie wartości: AVLB dostępne środki W Demo unikalność nie jest walidowana W Demo przyjmowane jest założenie że rachunek jest poprawny jeśli ma poprawny format Walidacja nie pozwala na rozpoznanie czy

39 Saldo wielostronne ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal BalTp Cd GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal CtrPtyTp BOOK saldo zaksięgowane Element może wystąpić dwukrotnie jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie. 4!a Jedyna poprawna wartość to ULT pole to jest wypłenione czy zostało wypełnione błednie ReturnAccount Wiadomość ReturnAccount jest wysyłana przez bank do klient w odpowiedzi na żądanie pobrania bieżącego salda. Struktura wiadomości: Nazwa pola Numer porządkowy pliku Numer rachunku Waluta rachunku Saldo wielostronne Nazwa elementu XL RtrAcct +sgid ++Id RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. - Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN 3!a - Element może wystąpić dwukrotnie

40 Nazwa pola Kwota salda Wskaźnik salda Typ salda Nazwa elementu XL RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal +++++Amt RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal +++++CdtDbtInd RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++ulbal +++++Tp Cd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 18d 4!a Dopuszczalne wartości CRDT dla salda 0 DBIT dla salda < 0 4!a Poprawne jedynie wartości: AVLB dostępne środki BOOK saldo zaksięgowane 7.6. Płatność w PLN CreditTransferInitiation płatność w PLN Wiadomość CreditTransferInitiation jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę płatności w PLN ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji

41 Nazwa pola Identyfikat or wiadomoś ci Data i czas utworzenia wiadomoś ci Liczba zleceń w wiadomoś ci Inicjator zlecenia Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbOfTxs +GrpHdr ++InitgPty +++Nm Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 35x Unikalna dla danego nadawcy. ISO DateAnd Time 15d Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. 70x Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. W Demo unikalność nie jest walidowana Identyfikat or zlecenioda wcy etoda płatności +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr Id ++Pmttd O 35x Identyfikator klienta. 3!a Wartość stała TRF

42 Nazwa pola Nazwa paczki przelewów Data wykonania Nazwa zlecenioda wcy Adres zlecenioda wcy Kod kraju zlecenioda wcy Rachunek zlecenioda wcy Krajowy identyfikat or Banku zlecenioda wcy Referencja sygnatura Identyfikat or kanału rozliczenio wego Nazwa elementu XL +Id ++ReqdExctnDt ++Dbtr +++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd ++++mbid ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji O 35x Nazwa paczki przelewów ISO Date 70x O 66x aksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków C 2!a Kod kraju zgodny z ISO Pole obowiązkowe jeśli podano pole AdrLine 26!n Rachunek w postaci NRB 8!n Numer rozliczeniowy banku 35x Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided' C 4!a Dla transakcji SORBNET wartość stała RTGS Dla transakcji ELIXIR pole zabronione

43 Nazwa pola Kategoria zlecenia Kwota przelewu Identyfikat or banku kontrahent a Nazwa kontrahent a Adres kontrahent a Kraj kontrahent a Kraj rezydowan ia osoby (pobytu) Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysmbId ClrSysId Cd mbid ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji C 4!a Dopuszczalne kody to: 3!a 15d TAXS dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE dla zleceń na rzecz ZUS Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione 8!n Numer rozliczeniowy banku kontrahenta 70x O 66x aksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków C 2!a Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine O 2!a Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent.

44 Nazwa pola Rachunek kontrahent a Podatek (pole obowiązko we dla zleceń na rzecz US i ZUS) Tytuł zlecenia - niestruktur alny ZUS Informacje odnoszące się do dłużnika wykonując ego płatność Identyfikat or podatkowy Dłużnika Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr Id ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd ++CdtTrfTxInf +++Tax ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++TaxId Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 26!n C - Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US i ZUS Układ pola opisany jest w kolejnych tabelach C 140x Pole zabronione dla zleceń ZUS - 35x Pole może wystąpić tylko raz W tym polu zawsze podajemy NIP Dłużnika

45 Nazwa pola Drugi identyfikat or Dłużnika Opis rodzaju dokonywa nej płatności Informacje dodatkowe Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf Wypełnianie pola Podatek dla płatności US Informacje odnoszące się do dłużnika wykonując ego płatność ++CdtTrfTxInf +++Tax ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 1!x34x 35x 140x - Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: R- REGON, P- PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora Pole zawiera następujące dane: Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji Pole zawiera następujące dane: Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

46 Nazwa pola identyfikat or Dłużnika Opis rodzaju dokonywa nej Płatności Typ formularza Informacje dodatkowe Nazwa elementu XL ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji 1!x34x Np. 1ABV , gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N- NIP, R- REGON, P- PESEL, 1- Dowód osobisty, 2- Paszport, 3- inny typ identyfikatora Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora. 35x Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) 35x Tu wpisujemy typ formularza 40x Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) PaymentStatusReport Wiadomość PaymentStatusReport jest wysyłana przez bank do klienta jako odpowiedź na złożenie przelewów (CreditTransferInitiation), poleceń zapłaty (DirectDebitInitiation) lub zapytanie o status płatności (GetPaymentStatusReport). Wiadomość PaymentStatusReport składa się z dwóch głównych części: identyfikator wiadomości, listy statusów płatności (przelewów).

47 Struktura wiadomości: Nazwa pola Nazwa elementu XL Status Format Uwagi Ograniczenia walidacji Identyfikator komunikatu +GrpHdr ++sgid 35x Data i czas utworzenia +GrpHdr ++CreDtTm ISO DateAndTime Identyfikator oryginalnego komunikatu Nazwa typu oryginalnego komunikatu Liczba transakcji zawartych w komunikacie Identyfikator oryginalnej płatności +OrgnlGrpInfAndSt s ++OrgnlsgId +OrgnlGrpInfAndSt s ++OrgnlsgNmId +OrgnlGrpInfAndSt s ++OrgnlNbOfTxs +OrgnlPmtInfAnsSt s ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId 35x Identyfikator +GrpHdr ++sgid z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy 35x Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej transakcje o których status pytamy: - pain dla przelewów - pain dla poleceń zapłaty 15d Ilość transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości o których status pytamy 35x Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022)

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Proces uruchomienia oraz konfiguracji usługi bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw składa się z wypełnienia trzech formularzy:

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Instrukcja instalacji modułu płatności VirtueMart 3 Wersja 1.0 marzec 2015 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych)

Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Wstęp System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Banku umożliwia utworzenie paczki (paczki płacowej) ze

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015 Instrukcja eksportu i importu danych

Bardziej szczegółowo

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. API przekazy masowe - Dokumentacja v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość wykonania przekazów masowych za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności...

Pierwsze kroki Statusy transakcji Zwrot płatności przelewem lub kartą Odbiór wpłat Czas realizacji płatności... Pierwsze kroki... 2 Statusy transakcji... 3 Zwrot płatności przelewem lub kartą... 4 Odbiór wpłat... 4 Czas realizacji płatności... 5 Stawki prowizyjne... 6 Wypłaty środków... 6 Wypłaty automatyczne...

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo