CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CitiDirect System bankowości internetowej dla firm"

Transkrypt

1 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

2 Spis Treści 2 1. WSTĘP 3 2. TWORZENIE PROFILU EKSPORTOWEGO 3 3. URUCHOMIENIE EKSPORTU 5 4. TWORZENIE WŁASNEGO FORMATU EKSPORTOWEGO 7

3 1. Wstęp 3 Eksport to narzędzie pozwalające na wygenerowanie z CitiDirect wyciągu w formie elektronicznego zbioru danych w wybranym bądź zdefiniowanym formacie. Wyciąg taki może być potem zaimportowany do systemy finansowoksięgowego. Przygotowanie do eksportu danych składa się z dwóch kroków: Tworzenie profilu. W tym kroku określane są kryteria takie jak przedział czasowy, rachunki i format danych. Uruchomienie. Generowanie i pobieranie gotowego pliku z wyciągiem. 2. Tworzenie profilu eksportowego Z menu Ustawienia wybierz Profil eksportu. Następnie kliknij na przycisk Nowy: Rysunek 1. Szczegóły profilu eksportowego.

4 Profil ma wiele parametrów lecz wymagana jest modyfikacja tylko kilku z nich: 4 Nazwa profilu. Nazwa jest dowolna i niepowtarzalna to znaczy jeśli tworzysz kilka profili, każdy musi mieć inną nazwę. Typ zasięgu daty. Absolutny Wybór rzeczywistej daty z kalendarza. Ten rodzaj daty wybierz, gdy chcesz jednorazowo pobrać wyciąg za jakiś konkretny okres, na przykład poprzedni miesiąc. Pola Od daty i Do daty zmienią swój format na kalendarzowy i w nich ustaw wymagany zakres. Względny Wybór względnego okresu liczonego od daty uruchamiania exportu. Ten rodzaj daty wybierz gdy chcesz używać profilu stale do generowania wyciągu za okres umowny nieustalony kalendarzowo, na przykład poprzedni dzień, poprzedni tydzień. W polach Od daty i Do daty podaj ilość dni za jakie ma być generowany wyciąg. Przykładowo gdy chcesz co dziennie generować wyciąg za wczoraj, ustaw w obu polach -1. Gdy dodatkowo zaznaczysz opcję Dni Robocze widoczną nad polem Od daty, przy wybieraniu okresu program pominie wszelkie dni świąteczne. Przykładowo w poniedziałek za dzień poprzedni zostanie uznany piątek. Maksymalny okres, za jaki można wyeksportować dane, to 3 poprzednie miesiące plus aktualny. Kategorie i Wartości. Służą do wyboru rachunków lub grup rachunków. Należy wybrać jedną z trzech dostępnych Kategorii: Numer Rachunku, Oddział, Waluta a następnie w Tabeli Wartości kliknąć dodaj aby ukazała się lista pozycji do wyboru. Skorzystaj z Kategorii Numer Rachunku, gdy chcesz z listy wszystkich dostępnych dla Ciebie kont wybrać jedno lub więcej. Waluta jest przydatna gdy na przykład chcesz uzyskać wyciąg z wszystkich rachunków EUR a nie chcesz ich wybierać. Kategoria Oddział jest przydatna tylko dla Klientów, którzy mają otwarte wiele kont w dwóch oddziałach Banku: 815 i 889. Znakomita większość użytkowników będzie miała do wyboru tylko jeden z nich, a więc dla nich ta opcja nie przyniesie żadnego efektu. Kategorie i Wartości nie są wymagane. Gdy nie zostaną wybrane, po uruchomieniu profilu zostanie wyeksportowany plik zawierający wyciągi ze wszystkich rachunków dostępnych dla użytkownika, który uruchomił eksport. Miejsce docelowe pobierania. Wprowadź lokalizację oraz nazwę pliku, pod którą zostanie zapisany wyeksportowany wyciąg. Możesz posłużyć się funkcją Przeglądaj. Podczas pobierania wygenerowanego wyciągu system automatycznie otworzy wpisany tutaj folder i zaproponuje zapisanie wyciągu pod podaną nazwą. Gdy to pole pozostanie puste, podczas każdego pobierania wyciągu trzeba będzie wybierać katalog i wpisywać nazwę pliku. Nazwa formatu wyjściowego. Tutaj wybierz format danych. Po kliknięciu na strzałkę otworzy się lista z której wybierz format SWIFT MT940 lub SAP MT940. Podświetl wybrany profil i wciśnij przycisk OK: Rysunek 2. Wybór formatu wyjściowego. CitiDirect jest systemem globalnym więc lista formatów zawiera wiele formatów, które nie są jednak popularne w Polsce.

5 Gdy wszystkie pola zostały wypełnione i chcesz zakończyć tworzenie profilu kliknij Zapisz: 5 Rysunek 3. Utworzony profilu eksportu. Po zapisaniu profilu system wyjdzie ze szczegółów tworzonego profilu do Listy wszystkich profili. Profil przed chwilą zapisany zostanie podświetlony. Zwróć uwagę na jego stan. Jeśli jest Aktywny, możesz od razu z niego skorzystać. Jeśli jednak Wymagana Autoryzacja, to znaczy że inny użytkownik będzie musiał zautoryzować profil. Autoryzacji może dokonać każdy użytkownik, który ma dostęp do tworzenia profili eksportu. Konkretny profil nie może być zapisany przez osobę, która go zapisała. Na prośbę telefoniczną Bank może wyłączyć konieczność Autoryzacji profili eksportu. Aby dokonać autoryzacji z Ustawienia wybierz Profil eksportu, przejdź do zakładki Autoryzacja, podświetl profil i kliknij na dole na przycisk Autoryzacja: Rysunek 4. Autoryzacja profilu eksportowego. Autoryzacja kończy etap tworzenia profilu. Po jej wykonaniu profil jest Aktywny i można przy jego pomocy generować wyciągi. 3. Uruchomienie eksportu

6 Z menu wybierz opcję Eksport. Wejdź w zakładkę Uruchom. Zaznacz swój profil i kliknij klawisz Uruchom: 6 Rysunek 5. Uruchamianie eksportu. Pojawi się komunikat o uruchomieniu profilu, na którym kliknij OK. Przejdź do zakładki Historia przebiegu. Znajdziesz w niej w postaci jednego wiersza raport o generowanym wyciągu. Stan przebiegu powinien być Uzupełniony. Jeśli nie jest, kliknij kilka razy na przycisk Odśwież. Powinno się to stać w ciągu kilkunastu sekund. Rysunek 6. Pobieranie wygenerowanego wyciągu. Aby pobrać wyciąg kliknij Pobierz. Otworzy się standardowe systemowe okienko zapisywania plików. Lokalizacja i nazwa pliku zostaną zaproponowane zgodnie z ustawieniami w profilu eksportu. Użytkownik może wybrać inną lokalizację i zmienić nazwę pliku przed zapisaniem Stan przebiegu może zmienić się na Błędy. Najczęstszymi przyczynami tego stanu mogą być: - Brak dostępu do zdefiniowanych w kryteriach profilu eksportowego rachunków. - We wskazanym w profilu importu okresie nie było żadnych operacji na wskazanych rachunkach.

7 4. Tworzenie własnego formatu eksportowego Jeżeli wbudowane formaty SWIFT MT940 lub SAP MT940 nie są odpowiednie dla twojego systemu finansowoksięgowego, możesz opracować własny format wyciągu. 7 Z menu Ustawienia wybierz Format eksportowy. Kliknij na Nowy i wybierz jedną z opcji: Ze znacznikiem zdefiniowany znacznik przed każdym polem. Długość stała wszystkie pola o stałej długości. Długość zróżnicowana pola o długości zróżnicowanej, w zależności od długości danych. Rysunek 7. Tworzenie formatu eksportowego. Pojawi się nowy ekran ze szczegółami formatu eksportowego: Rysunek 8. Szczegóły formatu eksportowego. Podaj własną Nazwę formatu i ewentualnie jego Opis. Okno Elementy Danych CitiDirect zawiera listę wszystkich pól jakie można wybrać do własnego formatu.

8 Aby dołączyć dane pole zaznacz je i kliknij Dodaj. Wybrane pola ukażą się po prawej stronie w kolejności, w jakiej zostaną ułożone w wyciągu. Możesz zmienić tę kolejność za pomocą przycisków Do góry i Na dół. 8 Poniższa tabela zawiera opis najczęściej używanych pól: LP NAZWA POLA TYP I ILOŚĆ ZNAKÓW OPIS POLA 1 NULL 5 POLE PUSTE 2 BRANCH NAME AN 105 NAZWA ODDZIAŁU (WARSAW CITIBANK) 3 BRANCH CODE AN 5 KOD ODDZIAŁU (ZAWSZE 815) 4 ACCOUNT NAME AN 35 NAZWA KONTA 5 ACCOUNT NUMBER AN 35 NUMER KONTA 6 STATEMENT DATE DATA 12 DATA WYCIĄGU 7 OPENING LEDGER BALANCE N 22 KSIĘGOWE SALDO OTWARCIA 8 CLOSING AVAILABLE BALANCE N 22 SALDO ZAMKNIĘCIA DO DYSPOZYCJI 9 CLOSING LEDGER BALANCE N 22 KSIĘGOWE SALDO ZAMKNIĘCIA 10 TRANSACTION POST DATE DATA 12 DATA WYSŁANIA TRANSAKCJI 11 VALUE DATE DATA 12 DATA WALUTY 12 CUSTOMER REFERENCE (TRANSACTION REF) AN 35 IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI 13 BANK REFERENCE AN 16 REFERENCJE BANKU 13 CURRENCY AN 3 WALUTA (TRANSAKCJI) 14 CREDIT/DEBIT INDICATOR A 2 16 TRANSACTION AMOUNT N 22 KWOTA TRANSAKCJI 17 TOTAL CREDIT AMOUNT N 22 WSKAŹNIK UZNANIA/OBCIĄŻENIA (NP. D debet, C kredyt) CAŁKOWITA WPŁYWÓW 18 TOTAL DEBIT AMMOUNT N 22 CAŁKOWITA KWOTA OBCIĄŻEŃ 29 BY ORDER OF NAME AN 35 NAZWA ZLECENIODAWCY KWOTA 34 PAYMENT DETAILS AN 140 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI (TYTUŁ PŁATNOŚCI) 35 TRANSACTION DESCRIPTION AN 140 OPIS TRANSAKCJI N pole numeryczne, AN pole alfa numeryczne, DATA pole daty

9 Po dodaniu wszystkich pól przejdź na zakładkę Ustawienia: 9 Rysunek. Ustawienia własnego formatu eksportowego. Określ: Ogranicznik pola znak końca pola. Ogranicznik rekordu znak końca rekordu. Jeżeli w tym polu wybierzesz CRLF, spowoduje to, iż poszczególne rekordy wyświetlą się w osobnych liniach. Format waluty kredytu oznaczenie kwoty wpływu (+, -, spacja ). Format waluty debetu oznaczenie kwoty obciążenia (+, -, spacja ). Znak dziesiętny znak pomiędzy wartością całkowitą a dziesiętną. Symbol grupy cyfr znak podziału wartości tysięcznych. Format daty i Format czasu Po zdefiniowaniu ustawień kliknij klawisz Zapisz. Twój własny format eksportu będzie widoczny na liście do wybrania podczas tworzenia profilu eksportu. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Citi Handlowy oraz CitiDirect EB są zastrzeŝonymi znakami towarowym naleŝącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import

CitiDirect Online Banking Import CitiDirect Online Banking Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne

Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiDirect Online Banking Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink)

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) CitiDirect EB - Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika CitiDirect EB - Citi Trade Portal Handlu Instrukcja Użytkownika InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek-piątek 8.00

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo