mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022)"

Transkrypt

1 mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.2, r.

2 Spis treści 1. Uwagi ogólne 3 2. Wymagalność pól w opisie struktury pliku 3 3. Typy zleceń Przelew wewnętrzny Przelew krajowy w walucie PLN Przelew Express Elixir Przelew BlueCash Przelew krajowy w walucie innej niż PLN Przelew wewnętrzny walutowy Przelew zagraniczny Przelew ZUS Przelew podatkowy Przelew HalCash Przekaz pocztowy Przelew EuroEkspres Przelew SEPA Przelew SEPA identyfikatory osoby prawnej i fizycznej Przykłady plików z płatnościami Przykład przelewu krajowego i zagranicznego w jednym pliku Przykład płatnosci krajowej Przykład zlecenia zagranicznego Przykład dwóch zleceń SEPA z pierowtnym beneficjentem i zleceniodawcą Przykład zlecenia SEPA bez pierwotnego zlecającego i beneficjenta Przykład płatności ZUS 33 2

3 1. Uwagi ogólne W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych różnych typów. W jednym pliku można zapisać zlecenia obciążające więcej niż jeden rachunek Klienta poprzez wykorzystanie więcej niż jeden blok <PmtInf>. Dana wartość użyta w polach Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId lub Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/MsgId nie może występować więcej niż jeden raz w systemie CompanyNet. Format obsługiwany przez rozwiązania mbank CompanyNet (import plików), mbank CompanyNet ConnectClassic (od wersji ), mbank CompanyConnect Developer Przykłady wybranych typów płatności są zamieszczone na dole dokumentu. W przypadku gdy Klient nie posiada systemu ERP z narzędziami do tworzenia plików w formacie pain , Bank mimo wszystko rekomenduje użycie zewnętrznych narząedzi do walidacji poprawności przygotowywanych danych, zgodnie z plikiem kontrolnym pain xsd. Pozwoli to w miarę gładko przejść przez proces integracji. 2. Wymagalność pól w opisie struktury pliku W dokumencie opisane są tylko pola które są wykorzystywane przez system mbank CompanyNet. Wszystkie inne elementy wymagane przez schemę XML muszą być wypełnione poprawnymi danymi zgodnie z ich definicją w pliku pain xsd. FORMAT = Długość i rodzaj pola: n = numeryczne a = alfanumeryczne Dla wszystkich typów zleceń z wyjątkiem przekazu pocztowego pola nie mogą zawierać następujących znaków: : * ;! +? # W przypadku przekazu pocztowego pola nie mogą zawierać znaku: ;. Lista dozwolonych znaków umieszczanych w polach zleceń zagranicznych, SEPA i EuroEkspres: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / - ( )., + Spacja 3

4 3. Typy zleceń 3.1. Przelew wewnętrzny Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji. CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia zgodna z ISO 4217 PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta mbank S.A. Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość PLKR PLKR RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 4

5 3.2. Przelew krajowy w walucie PLN Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany o ile jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/SvcLvl/Cd NIE 4a Kanał realizacji: RTGS SORBNET RTGS Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta mbank S.A. Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość PLKR PLKR RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 5

6 3.3. Przelew Express Elixir Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany o ile jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta mbank S.A. Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość SRPN SRPN RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 6

7 3.4. Przelew BlueCash Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta mbank S.A. Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość BLUE BLUE RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 7

8 3.5. Przelew krajowy w walucie innej niż PLN Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/InstrPrty TAK 4a Tryb realizacji: HIGH - NORM Standard - HIGH Pilny - HIGH Ekspres (patrz pole niżej) PmtTpInf/SvcLvl/Cd NIE 4a Dla trybu realizacji Ekspres wartość SDVA SDVA PmtTpInf/CtgyPurp/Cd NIE 4a Dodatkowe instrukcje: INTC - INTC Płatność wew. Grupy Kapitałowej Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia inna niż PLN EUR ChrgBr TAK 4a Rozliczenie opłat: CRED - CRED prowizje i opłaty pokrywa beneficjent - DEBT prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca - SHAR prowizje i opłaty mbanku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent CdtrAgt/FinInstnId/BIC NIE 11a Kod SWIFT banku beneficjenta BREXPLPWKIE CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta mbank S.A. Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość PLKR PLKR RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 8

9 3.6. Przelew wewnętrzny walutowy Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia zgodna z ISO 4217 PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta mbank S.A. Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość PLWW PLWW RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 9

10 3.7. Przelew zagraniczny Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine NIE 2x35a Adres zlecającego element AddLine może się pojawić tylko 2 razy ul. Senatorska Warszawa DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/InstrPrty TAK 4a Tryb realizacji: HIGH - NORM Standard - HIGH Pilny - HIGH Ekspres (patrz pole niżej) PmtTpInf/SvcLvl/Cd NIE 4a Dla trybu realizacji Ekspres wartość SDVA SDVA PmtTpInf/CtgyPurp/Cd NIE 4a Dodatkowe instrukcje: INTC - INTC Płatność wew. Grupy Kapitałowej Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia zgodna z ISO 4217 EUR ChrgBr TAK 4a Rozliczenie opłat: CRED - CRED prowizje i opłaty pokrywa beneficjent - DEBT prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca - SHAR prowizje i opłaty mbanku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent CdtrAgt/FinInstnId/BIC NIE 11a Kod SWIFT banku beneficjenta COBADEFF Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta CompanyNet Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres i kraj beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy Berlin St Berlin, Germany CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku beneficjenta DE Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość FRGN FRGN RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 10

11 3.8. Przelew ZUS Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 70a Nazwa płatnika Firma Sp. z o.o. DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/CtgyPurp/Cd TAK 4a Typ zlecenia stała wartość SSBE SSBE Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota przelewu TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku beneficjenta Cdtr/Nm TAK 35a Nazwa ZUS ZAKŁUBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku ZUS w formacie NRB Tax/Dbtr/TaxId TAK 11n NIP płatnika Tax/Dbtr/RegnId NIE 15a Identyfikator uzupełniający P Pierwszy znak określa Typ identyfikatora uzupełniającego : - P PESEL - R Regon, - 1 Dowód osobisty - 2 Paszport. Następne to wybrany identyfikator Tax/Rcrd/Tp TAK 35 Pierwszy znak określa Typ płatności : U S Składka za 1 miesiąc, - D Opłata dodatkowa, - E Egzekucja, - M Składka dłuższa, - T Odroczenie terminu, - U Układ ratalny, - A Opłata dodatkowa wpłacana przez płatnika. Następne 6 cyfr określa Okres którego dotyczy płatność RRRRMM (RRRR rok, MM miesiąc) Ostatnie 2 cyfry oznaczają Numer deklaracji w ramach okresu. Tax/Rcrd/AddtlInf NIE 15a Nr decyzji /umowy /tytułu wykonawczego 11

12 3.9. Przelew podatkowy Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 35a Nazwa płatnika Firma Sp. z o.o. Dbtr/PstlAdr/Ctry TAK/NIE 2 Kraj (wg. ISO 3166) wymagany jak jest adres PL Dbtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres płatnika DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/CtgyPurp/Cd TAK 4a Typ zlecenia stała wartość TAXS TAXS Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota przelewu TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku US Cdtr/Nm TAK 35a Nazwa US Łomża US CdtrAcct/Id/Othr/Id TAK Numer rachunku US w formacie NRB Tax/Dbtr/RegnId TAK 15a Identyfikator N Pierwszy znak określa Typ identyfikatora : - N - NIP - P PESEL - R Regon, - 1 Dowód osobisty - 2 Paszport. - 3 Inny dokument tożsamości. Następne to wybrany identyfikator Tax/Rcrd/Tp TAK 35 Okres: Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na Rok w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak Typ okresu : 04J M oznacza miesiąc, - P oznacza półrocze, - R oznacza rok, - K oznacza kwartał, 12

13 - D oznacza dekada, - J - oznacza dzień. Trzecia część zawiera Numer okresu. Gdy w Typ okresu przyjmuje wartość: - R, pole to nie zawiera numeru okresu, - P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02, - K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04, - M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12, - D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12, - J, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu oznaczających miesiąc. Tax/Rcrd/FrmsCd TAK 35 Symbol formularza VAT-7 Tax/Rcrd/AddtlInf NIE 40a Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) 13

14 3.10. Przelew HalCash Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM-DDTHH:MM:SS T11:00:00 NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 30a Nazwa nadawcy Jan Kowalski DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Doladowanie Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia (wielokrotność 50) TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN Cdtr/Nm NIE 35a Nazwa odbiorcy mbank S.A. InstrForDbtrAgt TAK 140a Pole dzielone znakiem na 4 wiersze W pierwszym wierszu Kod kraju (minimalnie 2, maksymalnie 5 cyfrowy). Kod kraju opcjonalnie uzupełniany na początku cyframi 0 np. 48, 048, 0048, W drugim wierszu Numer telefonu komórkowego (minimalnie 9, maksymalnie 12 cyfr). Numer telefonu opcjonalnie uzupełniany zerami np , , , W trzecim wierszu 4 cyfrowy kod PIN (wymagany 4 cyfrowy kod PIN). W czwartym wierszu czas ważności w dniach (dozwolone wartości od 1 do 30 dni). W przypadku braku uzupełnienia czasu ważności domyślnie podstawiana jest ważność 30 dni. Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość HCSH HCSH RmtInf/Ustrd NIE 140a Tytuł zlecenia Należność 14

15 3.11. Przekaz pocztowy Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM T11:00:00 DDTHH:MM:SS NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 30a Nazwa nadawcy Jan Kowalski DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie PL IBAN DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId TAK 8n Identyfikator banku zleceniodawcy Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość PLN PLN Cdtr/Nm TAK 35a Nazwa beneficjenta mbank S.A. InstrForDbtrAgt TAK 140a W elemencie znajduje się 6 podpól (oddzielonych znakiem ): 510 Senatorska Warszawa 1. Pole określające rodzaj przekazu. Dopuszczalne wartości: a. 510 PP za potwierdzeniem odbioru b PP typu "Poste Restante" 2. Ulica lub miejscowość (dopuszczalne 35 znaków) 3. Nr domu (dopuszczalne 7 znaków) 4. Nr mieszkania (dopuszczalne 7 znaków) 5. Pole zawierające kod pocztowy (dopuszczalne 6 znaków) 6. Pole zawierające nazwę poczty (dopuszczalne 26 znaków) Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość MAIL MAIL RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 15

16 3.12. Przelew EuroEkspres Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM T11:00:00 DDTHH:MM:SS NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 30a Nazwa nadawcy Jan Kowalski DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN PL DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/CtgyPurp/Cd NIE 4a Dodatkowe instrukcje: INTC - INTC Płatność wew. Grupy Kapitałowej Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość EUR EUR CdtrAgt/FinInstnId/BIC NIE 11a Kod SWIFT banku beneficjenta COBADEFF Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta CompanyNet Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2a Kod kraju beneficjenta DE Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy Berlin St Berlin CdtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN DE Purp/Prtry TAK 4a Typ zlecenia stała wartość EURO EURO RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 16

17 3.13. Przelew SEPA Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis Przykładowa wartość Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/ MsgId TAK 35a Identyfikator pliku płatności (weryfikacja duplikatów). Nie może zawierać spacji CreDtTm TAK -> Data & Czas utworzenia; RRRR-MM T11:00:00 DDTHH:MM:SS NbOfTxs TAK n Ilość zleceń w całym pliku 3 InitgPty/Nm TAK 70a Nazwa Instytucji zlecającej Zleceniodawca Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ PmtInfId TAK 35a Identyfikator Bloku Płatności PmtMtd TAK 3a Typ operacji stała wartość TRF TRF ReqdExctnDt TAK Data realizacji RRRR-MM-DD Dbtr/Nm TAK 30a Nazwa nadawcy Jan Kowalski Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ Dbtr/Id/OrgId lub NIE Identyfikator zleceniodawcy (osoba prawna) Wypełniać wg tabeli poniżej. Dbtr/Id/PrvId NIE Identyfikator zleceniodawcy (osoba fizyczna) Wypełniać wg tabeli poniżej. Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ DbtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku zleceniodawcy w PL formacie IBAN DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd TAK Clearing Code stała wartość PLKNR PLKNR Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ UltmtDbtr/Id/OrgId NIE Identyfikator pierwotnego zleceniodawcy (osoba prawna) Wypełniać wg tabeli poniżej. lub UltmtDbtr/Id/PrvId NIE Identyfikator pierwotnego zleceniodawcy (osoba fizyczna) Wypełniać wg tabeli poniżej. Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ PmtId/InstrId TAK 35a Identyfikator pojedynczej transakcji (weryfikacja duplikatów) PmtId/EndToEndId NIE 16a Referencje Faktura nr 101 PmtTpInf/SvcLvl/Cd TAK 4a Typ zlecenia stała wartość SEPA SEPA PmtTpInf/CtgyPurp/Cd NIE 4a Dodatkowe instrukcje: INTC - CCRD - Credit Card Payment - DCRD - Debit Card Payment - ICCP - Irrevocable Credit Card Payment - IDCP - Irrevocable Debit Card Payment - CASH - Przelew Cash Management

18 - CORT - Rozliczenie Transakcji Handlowej - DIVI - Dywidenda - GOVT - Przelew Urzedowy - HEDG - Hedging - INTC - Płatność wew. Grupy Kapitałowej - INTE - Odsetki - LOAN - Pożyczka - PENS - Renta / Emerytura - SALA - Pensja - SECU - Papiery Wartościowe - SSBE - Zasiłek Społeczny / Zapomoga - SUPP - Płatność od kontrahenta - TAXS - Podatek - TRAD - Handel - TREA - Transakcja rynku pieniężnego - VATX - Podatek VAT - WHLD - W ramach holdingu Amt/InstdAmt TAK 16.2 Kwota zlecenia TAK 3 Waluta zlecenia stała wartość EUR EUR ChrgBr TAK 4a Stała wartość SLEV SLEV CdtrAgt/FinInstnId/BIC NIE 11a Kod SWIFT banku beneficjenta COBADEFF Cdtr/Nm TAK 70a Nazwa beneficjenta CompanyNet Cdtr/PstlAdr/Ctry TAK 2a Kod kraju beneficjenta DE Cdtr/PstlAdr/AdrLine TAK 2x35a Adres beneficjenta element AddLine może się pojawić tylko 2 razy Berlin St Berlin Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ Cdtr/Id/OrgId NIE Identyfikator beneficjenta (osoba prawna) Wypełniać wg tabeli poniżej. lub Cdtr/Id/PrvId NIE Identyfikator beneficjenta (osoba fizyczna) Wypełniać wg tabeli poniżej. Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ CdtrAcct/Id/IBAN TAK Numer rachunku beneficjenta IBAN DE Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ UltmtCdtr/Id/OrgId NIE Identyfikator ostatecznego beneficjenta (osoba prawna) Wypełniać wg tabeli poniżej. lub UltmtCdtr/Id/PrvId NIE Identyfikator ostatecznego beneficjenta (osoba fizyczna) Wypełniać wg tabeli poniżej. Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ RmtInf/Ustrd TAK 140a Tytuł zlecenia Należność za F-VAT/101 18

19 Przelew SEPA identyfikatory osoby prawnej i fizycznej Identyfikator osoby prawnej Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis BICOrBEI NIE 11a Identyfikator Banku BIC LUB Othr/Id NIE 35a Identyfikator Othr/SchmeNm/Prtry NIE 35a Typ identyfikatora Pole przyjmuje następujące wartości: DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej CUST - Numer klienta EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy GS1G - GS1G Nazwa własna identyfikatora Othr/Issr NIE 35a Wystawca identyfikatora Identyfikator osoby fizycznej Nazwa elementu XML Wymagalność Format Opis DtAndPlcOfBirth/BirthDt NIE ISO Data urodzenia DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth NIE 35a Województwo urodzenia DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth NIE 35a Miasto urodzenia DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth NIE 2a Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166 LUB Othr/Id NIE 35a Identyfikator Othr/SchmeNm/Prtry NIE 35a Typ identyfikatora Pole przyjmuje następujące wartości: DRLC - Numer Prawa Jazdy CUST - Numer klienta SOSE - Numer Ubezpieczenia Społecznego ARNU - Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca CCPT - Numer paszportu TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej NIDN - Numer Dowodu Osobistego EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy Nazwa własna identyfikatora Othr/Issr NIE 35a Wystawca identyfikatora lub lub 19

20 4. Przykłady plików z płatnościami Szczegóły w pewnych miejscach mogą się różnić, w zależności od systemu Klienta generującego plik ISO20022 pain W przypadku gdy Klient nie posiada systemu ERP z zintegorwanymi narzędziami weryfikującymmi poprawność pliku o formacie pain , Bank zaleca stosowanie narzędzi lub mechanizmów weryfikujących poprawność plilku względem pliku kontrolnego pain xsd. To pozwoli uniknąć podstawowwych problemów w integracji z bankkiem Przykład przelewu krajowego i zagranicznego w jednym pliku <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain pain xsd"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>NUMERUNIKALNYPLIKU</MsgId> <CreDtTm> T11:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm>Nazwa zlecającego</nm> <PrvtId> <Othr> </Othr> </PrvtId> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>20016</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <!--Czesc dla zlecajacego--> <Dbtr> <Nm>Nazwa Firmy</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Ulica15</AdrLine> <AdrLine> Miasto</AdrLine> </PstlAdr> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> 20

21 </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>PLKNR</Cd> </ClrSysId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!--krajowe zlecenie--> <PmtId> <!--wymagany unikalny numer Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI1</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN"> </InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAZWISKOIMIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1NAZWISKOIMIE2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1</AdrLine> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Othr> </Othr> </CdtrAcct> <Purp> <Prtry>PLKR</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> 21

22 <!--przelew zagraniczny--> <PmtId> <!--numer unikalny Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI2</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> <SvcLvl> <Cd>SDVA</Cd> </SvcLvl> <CtgyPurp> <Cd>INTC</Cd> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">11.55</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>CRED</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DRESDEFFXXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAZWISKOIMIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1NAZWISKOIMIE2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Nm> <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1</AdrLine> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Othr> DE </Othr> </CdtrAcct> <Purp> <Prtry>FRGN</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> 22

23 4.2. Przykład płatnosci krajowej <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain pain xsd"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>UNIKALNYNUMERPLIKU</MsgId> <CreDtTm> T11:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm>Nazwa zlecajcego</nm> <PrvtId> <Othr> </Othr> </PrvtId> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>20016</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <!--Część zlecającego--> <Dbtr> <Nm>Nazwa Firmy</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Ulica15</AdrLine> <AdrLine> Miasto</AdrLine> </PstlAdr> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>PLKNR</Cd> </ClrSysId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> 23

24 </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!--zlecenie krajowe--> <PmtId> <!--unikalny numer Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI1</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN"> </InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAZWISKOIMIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1NAZWISKOIMIE2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1</AdrLine> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Othr> </Othr> </CdtrAcct> <Purp> <Prtry>PLKR</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> 24

25 4.3. Przykład zlecenia zagranicznego <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain pain xsd"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDUNIQUENUMBER</MsgId> <CreDtTm> T11:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm>Nazwa zlecajacego</nm> <PrvtId> <Othr> </Othr> </PrvtId> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>20016</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <!--Debtor part--> <Dbtr> <Nm>Nazwa Firmy</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Street 15</AdrLine> <AdrLine> City</AdrLine> </PstlAdr> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>PLKNR</Cd> </ClrSysId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> 25

26 </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <! zlecenie zagraniczne--> <PmtId> <!--unikalny numer Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI2</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> <SvcLvl> <Cd>SDVA</Cd> </SvcLvl> <CtgyPurp> <Cd>INTC</Cd> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">11.55</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>CRED</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DRESDEFFXXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAZWISKOIMIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1NAZWISKOIMIE2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Nm> <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1</AdrLine> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Othr> DE </Othr> </CdtrAcct> <Purp> <Prtry>FRGN</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1TYTULEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> 26

27 4.4. Przykład dwóch zleceń SEPA z pierowtnym beneficjentem i zleceniodawcą <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain pain xsd"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>UNIKALNYNUMER</MsgId> <CreDtTm> T11:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm>Name of Ordering Party</Nm> <PrvtId> <Othr> </Othr> </PrvtId> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>2014</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <! Czesc zlecajacego--> <Dbtr> <Nm>Nazwa platnika </Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>ADRESS 1</AdrLine> <AdrLine>ADRESS 2</AdrLine> </PstlAdr> <OrgId> <BICOrBEI>BREXPLPW</BICOrBEI> </OrgId> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> 27

28 <BIC>BREXPLPW</BIC> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>PLKNR</Cd> </ClrSysId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </DbtrAgt> <UltmtDbtr> <Nm>Pierowtny zleceniodawca </Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Ulica15a</AdrLine> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> <PrvtId> <Othr> ABC <SchmeNm> <Prtry>SOSE</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </PrvtId> </UltmtDbtr> <CdtTrfTxInf> <!--SEPA zlecenie--> <PmtId> <! wymagany unikalny Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI1</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">11.55</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DRESDEFF</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAME1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1NAME2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</Nm> 28

29 <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1</AdrLine> <AdrLine>ADRESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2</AdrLine> </PstlAdr> <OrgId> <BICOrBEI>DRESDEFF</BICOrBEI> </OrgId> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>DE </IBAN> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <Nm>Final beneficiary </Nm> <OrgId> <Othr> <SchmeNm> <Prtry>EMPL</Prtry> </SchmeNm> <Issr>Issuer</Issr> </Othr> </OrgId> </UltmtCdtr> <RmtInf> <Ustrd>szczegoly platnosci</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <! unikalny Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI2</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">11.55</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtrAgt> 29

30 <FinInstnId> <BIC>DRESDEFF</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAME </Nm> <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> <AdrLine>ADRESS 1</AdrLine> <AdrLine>ADRESS 2</AdrLine> </PstlAdr> <OrgId> <BICOrBEI>DRESDEFF</BICOrBEI> </OrgId> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>DE </IBAN> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <OrgId> <BICOrBEI>DRESDEFF</BICOrBEI> </OrgId> </UltmtCdtr> <RmtInf> <Ustrd> szczegoly platnosci. </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> 30

31 4.5. Przykład zlecenia SEPA bez pierwotnego zlecającego i beneficjenta?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDUNIQUENUMBER</MsgId> <CreDtTm> T11:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm>Nazwa zlecajacego </Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>2014</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <!--Debtor part--> <Dbtr> <Nm>Nazwa zlecajacego</nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>BREXPLPW</BIC> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>PLKNR</Cd> </ClrSysId> <MmbId> </MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!--SEPA zlecenie--> <PmtId> <! wymaglany unikalny Instrid per transakcja--> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI</InstrId> <EndToEndId>REFERENCES </EndToEndId> 31

32 </PmtId> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> <CtgyPurp> <Cd>INTC</Cd> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR"> </InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>COBADEFF733</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>NAME GMBH CO</Nm> <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> <AdrLine>Stras </AdrLine> <AdrLine>12012 BERLIN</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>DE </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>/INV/ </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> 32

33 4.6. Przykład płatności ZUS <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain pain xsd"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>NUMERIDENTYFIKACYJNY</MsgId> <CreDtTm> T11:00:00</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm> Zleceniodawca</Nm> <PrvtId> <Othr> </Othr> </PrvtId> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>2014</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Zleceniodawca</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Ulica</AdrLine> <AdrLine>Miasto</AdrLine> </PstlAdr> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>PLKNR</Cd> </ClrSysId> <MmbId> </MmbId> 33

34 </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!--SI order--> <PmtId> <InstrId>NUMERIDENTYFIKTRANSAKCJI</InstrId> <EndToEndId> REFERENCES </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>SSBE</Cd> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN">11.55</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>GOPZPLPW</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>ZUS nazwa </Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Ulica</AdrLine> <AdrLine>Miasto</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Othr> </Othr> </CdtrAcct> <Tax> <Dbtr> <TaxId> </TaxId> <RegnId>P </RegnId> </Dbtr> <Rcrd> <Tp>U </Tp> <AddtlInf>Numer deklaracji </AddtlInf> </Rcrd> </Tax> <RmtInf> 34

35 <Ustrd>szczegoly platnosci nie czytane przez bank</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document> mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote. 35

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na

Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim wersja 2.0 Warszawa, marzec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Spis treści 1. Słownik... 6 2. Opis ogólny usługi R-Connect... 6 3. Opis ogólny Demo... 7 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect... 8 5.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP

REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP ZWIĄZEK BANKÓW PLSKIH ---------------------------------------------------- REKENDAJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24 Spis treści Plik w formacie VideoTel...4 Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System bankowości elektronicznej Alior Banku umożliwia importowanie zleceń zgodnych z formatem komunikatów opracowanym w systemie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import

CitiDirect Online Banking Import CitiDirect Online Banking Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową Spis treści: Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową 1. Wstęp...3 2. Struktura i organizacja dokumentu...3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych...3 3.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. II 12 luty 2010 Spis treści 1 Menu...5 1.1 MENU PIONOWE (OPERACYJNE)...5 1.2 MENU POZIOME (NAWIGACYJNOINFORMACYJNE)...5 1.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 3. Opis funkcji importu i

Bardziej szczegółowo

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia 1 97 97 1 SPIS TREŚCI 7. WSTĘP... 5 1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w systemie CIB

Import i eksport danych w systemie CIB - Import i eksport danych w systemie wrzesień 2008 SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH... 3 2 STRUKTURY PLIKÓW... 4 2.1 Struktury plików importu przelewów... 4 2.1.1 Plik w formacie liniowym... 4 2.1.2 Plik w

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

Home Banking Terminal

Home Banking Terminal Novum Bank Enterprise NOE Home Banking Terminal Podręcznik użytkownika Wersja 003 Instrukcja Home Banking Terminal informuje klienta jak należy korzystać z terminala bezpośrednio z jego siedziby. Instruuje

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Klient terminal programu Home Banking

Klient terminal programu Home Banking I - WSTĘP Program Home Banking jest elementem systemu NOVUM-BANK umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych

Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.00, 25-11-2013 Spis treści: Kod transakcji: 2 Wypłata gotówki PLN

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo