Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika Import wzorców"

Transkrypt

1 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek

2 Spis treści 2 SPIS TREŚCI WSTĘP IMPORTOWANIE PLIKÓW FORMAT PLIKU PARAMETRY PODSTAWOWE SPECYFIKACJA... 6

3 1. Wstęp 3 Narzędzie Import wzorców płatności pozwala na wczytanie wzorców płatności (bazy kontrahentów) zawartych w zewnętrznych plikach. W systemie dostępne są dwa formaty wzorców płatności: CitiDirect Flat File Template oraz CDFF Payroll Template. Każdy wzorzec niezależnie od rodzaju płatności zajmuje jeden wiersz (rekord) w pliku. Importowane rekordy muszą być zgodne z obowiązującą strukturą, udostępnioną przez Citi Handlowy. Każdy rekord pliku jest w czasie importowania kwalifikowany, jako poprawny lub błędny. Poprawne rekordy przekazywane są do dalszego procesowania. Błędne przekazywane są w zależności od wagi błędu do naprawy bądź odrzucane. Podręcznik zawiera specyfikację obu formatów wzorców płatności oraz instrukcję ich importowania w systemie CitiDirect Ewolucja Bankowości.

4 1. Importowanie plików 4 Aby zaimportować wzorce płatności przygotuj plik zgodnie ze specyfikacją podaną przez Bank. Wymogi znajdziesz w rozdziale 2 (rozdział Format pliku). Aby wczytać plik wykonaj poniższe czynności: 1. Z menu Płatności wybierz Import wzorców płatności. 2. Wybierz format. 3. Kliknij tutaj, aby wybrać plik do importu. 4. Po wybraniu formatu i pliku kliknij tutaj, aby rozpocząć wczytywanie pliku z wzorcami płatności do systemu. 5. W kolumnie Status możesz zobaczyć statusy poszczególnych importów. Po wczytaniu pliku, na dole strony pojawi się informacja z wynikami przetwarzania pliku: Przetwarzanie import trwa. Ukończono import zakończył się bez błędów. Zakończono z błędami import nie powiódł się, ponieważ wystąpiły błędy. W przypadku, gdy import zakończył się błędami niezwłocznie skontaktuj się z Pomocą Techniczną CitiDirect. CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek

5 2. Format pliku Parametry podstawowe Importowane pliki z wzorcami płaności muszą spełniać określone wymagania. Podstawowe parametry - wspólne dla obu formatów pliku z wzorcami: Każdy wzorzec niezależnie od rodzaju płatności zajmuje jeden wiersz (rekord) w pliku. Separatorem między polami jest znak #. Pola nieużywane (tj. opcjonalne lub te, których się nie wypełnia) mogą pozostać puste, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji. Po ostatnim polu następuje koniec rekordu. Nie stawia się już separatora. Rekord może być zakończony po dowolnym ostatnim polu, w którym są dane. Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw i szczegółów płatności. Jeden rekord w pliku może się składać z maksymalnie 150 pól. Pole nr 1 jest puste. W związku z tym pierwszym znakiem w każdym rekordzie jest #. Dopiero po ostatnim polu danego rekordu, można rozpocząć, od kolejnej linii, nowy rekord. Spacja nie może być ani pierwszym ani ostatnim znakiem w polu. Nazwa wzorca podana w pliku nie może być nazwą już wcześniej importowanego wzorca. Nazwa i rozszerzenie pliku nie mają znaczenia. Parametry - CitiDirect Flat File Template : Format służy do typów płatności: przelewy zagraniczne (w tym SEPA), przelewy krajowe (zwykłe, do US, do ZUS). Jeden plik może zawierać wzorce dla różnych wskazanych powyżej typów płatności. w przypadku nie uzupełnienia pola Typ Wzorca (pole opcjonalne), domyślnie zostanie przypisany Edytowalny typ wzorca. Dla każdego rekordu konieczne jest podanie innej Nazwy Wzorca. Nazwa ta nie może być również nazwą wzorca istniejącego już w systemie. Parametry - CDFF Payroll Template : Format wykorzystywany tylko do płatności Przelew Zbiorczy. Zaimportowanie innych płatności niniejszym formatem spowoduje odrzucenie pliku. Jeden plik może zawierać tylko jeden przelew zbiorczy rekordy w pliku to pojedyncze przelewy przelewu zbiorczego. Poszczególne rekordy reprezentujące pojedyncze przelewy muszą zawierać taką samą nazwę wzorca oraz numer rachunku debetowanego. Wszystkie rekordy w ramach jednego pliku (wzorca) mogą dotyczyć jedynie tego samego Typu Wzorca płatności (np. Edytowalny/O Zablokowanym Beneficjencie/W Pełni Zablokowany) W przypadku nie uzupełnienia pola Typ Wzorca (pole opcjonalne), domyślnie zostanie przypisany Edytowalny typ wzorca. Jeśli tylko część rekordów będzie posiadała uzupełnione pole Typ Wzorca, w pozostałych rekordach zostanie przypisany ten sam Typ Wzorca (dot. tylko edytowalnego typu wzorca). Błędy na poziomie pliku, w polach poszczególnych rekordów, spowodują odrzucenie pliku.

6 Dopuszczalne Znaki Następujące znaki są nieograniczone i mogą być używane w każdym polu A B C D E F G H I J K L M Alfabetyczne N O P Q R S T U V W X Y Z Numeryczne Kontrolne Powrót Karetki CR Koniec Linii LF Znak Zapytania? Przecinek, Kropka. Spacja Specjalne Lewy Nawias Prawy Nawias ( ) Apostrof Okrągły Okrągły 6 Następujące znaki są ograniczone i mogą być używane tylko z zastrzeżeniem poniższych reguł Ukośnik / Podwójny Nie może być użyty jako pierwszy lub ostatni znak w linii. // Ukośnik Łącznik - Plus + Nie może być użyty jako pierwszy znak w linii. Dwukropek : 2.2 Specyfikacja Spis pól: Rodzaj płatności NR NAZWA POLA Przelew Krajowy ZUS US Zagraniczny zbiorczy 2 Kod Kraju PL PL PL PL PL 3 Metoda DFT DFT DFT EFT DFTB płatności 7 Nazwa wzorca 8 Typ płatności M, FV[11] M, FV[12] M, FV[13] M, FV[PRL] 9 Waluta O, 3T ISO 10 Kwota M, (13.2) N M, (13.2) N M, (13.2) N M, (13.2) N M, (13.2) N 11 Typ Wzorca O, FV[TEMP, O, FV[TEMP, O, FV[TEMP, O, FV[TEMP, O, FV[TEMP, BENE, FULL] BENE, FULL] BENE, FULL] BENE, FULL] BENE, FULL] 12 Numer rachunku M, 35 T M, 35 T M, 35 T M, 35 T M, 35 T obciążanego 22 Wskaźnik opłat O, 3 T 44 Numer rachunku C, 34 T C, 34 T C, 34 T C, 34 T C, 34 T 45 Nazwa C, 35 T C, 35 T C, 35 T C, 35 T C, 35 T Adres 47 linia 1 Adres 48 linia 2 Adres 49 linia 3 System przekazu C, 2 T 50 banku

7 Kod banku Nazwa banku linia 1 linia 2 linia 3 System drogi przekazu banku Pośredniego Kod banku pośredniego 61 Nazwa banku pośredniego 62 pośredniego linia 1 63 pośredniego linia 2 64 pośredniego linia 3 72 Szczegóły płatności linia 1 73 Szczegóły płatności linia 2 74 Szczegóły płatności linia 3 75 Szczegóły płatności linia 4 76 Numer rachunku opłat 84 linia 1 85 linia 2 86 linia 3 87 linia 4 88 linia 5 89 linia 6 Koniec rekordu NIP płatnika, M, 10 T Typ dodatkowego identyfikatora M, 1 T Numer dodatk. Identyfikatora M, 35 T Typ deklaracji M, 1 T Data deklaracji M, 6 T Numer deklaracji M, 2 T Numer decyzji O, 15 T Typ identyfikatora M, 1 T Numer identyfikatora M, 35 T Rok C, 2 T Typ okresu C, 1 T Okres C, 4 T Symbol formularza M, 7 T Wolny tekst O, 42 T C, 11 X C, 35 T C, 35 T O, 2 T (IS SWIFT) O, 11 T M, 35 T C, 35 T 7 M WYMAGANE, C WARUNKOWE, O OPCJONALNE; N NUMERYCZNE, T TEKSTOWE, FV WARTOŚĆ STAŁA Liczby oznaczają maksymalną ilość znaków w danym polu.

8 Pola, których nie ujęto ich w tabeli są puste, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji. 8 Informacje dodatkowe: NR NAZWA POLA OPIS 7 Nazwa wzorca Każdy wzorzec musi mieć unikalną nazwę. 9 Waluta Trzyliterowe oznaczenie waluty, np. PLN dla polskiego złotego. Wielkie litery są wymagane. 10 Kwota Maksymalnie 16 znaków. Separator części setnych. 11 Typ wzorca Wpisz jedną z wartości: TEMP dla wzorca edytowalnego BENE dla wzorca o zablokowanym beneficjencie FULL dla wzorca w pełni zablokowanego Pozostawienie pola pustego spowoduje, że wzorzec zostanie zaimportowany, jako edytowalny. 12 Numer rachunku obciążanego Wpisz końcową część numeru rachunku (nr bazowy plus subkonto) bez poprzedzających zer (10 ostatnich cyfr numeru rachunku). 22 Wskaźnik opłat Wpisz jedną z trzech opcji: BEN beneficjent pokrywa wszystkie koszty OUR zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty SHAR każda ze stron pokrywa koszty swojego banku Pozostawienie pola pustego spowoduje przyjęcie domyślnej wartości OUR. 42 Beneficjent jest Wpisz jedną z opcji: Not a Bank - beneficjent nie jest bankiem A Bank - beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane. 44 Numer rachunku Dla przelewów krajowych, ZUS i US należy wpisać numer rachunku w formacie NRB (26 cyfr). Dla przelewu zagranicznego wpisz numer w formacie międzynarodowym obowiązującym dla kraju. Pole jest obowiązkowe dla wzorców typy BENE i FULL. 45 Nazwa Pole obowiązkowe dla wzorca typu FULL oraz BENE. Możesz wpisać jedną z poniższych opcji: IS SWIFT (międzynarodowy kod) SC Chaps Branch Sort Code(Wielka Brytania) 50 System przekazu banku FW FedWire Routing Number (Stany Zjednoczone) AT Austrian Bankenstammdaten (Austria) IE Irish Sort Code (Irlandia) W razie wątpliwości, jaki jest system banku skontaktuj się z Pomocą Techniczną CitiDirect. 51 Kod banku Należy podać kod banku w wybranym w polu 50 systemie przekazu. We wzorcu przelewu zagranicznego, gdy uzupełnione są pola 50 i 51, pola 58 nie trzeba uzupełniać. 1. W przelewie do ZUS wpisz NIP osoby/instytucji, której płatność dotyczy NIP płatnika/typ identyfikatora: Typ dodatkowego identyfikatora/numer identyfikatora: Pole może zawierać jedną cyfrę, a możliwe wartości to 1, 2, 3, N, P, R : 1 numer dowodu osobistego 2 numer paszportu 3 inny dokument N NIP P PESEL R REGON Pole to powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to: 1, 2, P, R

9 1 dowód osobisty (seria i numer) 2 paszport (seria i numer) P numer identyfikacyjny PESEL R numer identyfikacyjny REGON 9 57 Numer dodatkowego identyfikatora/rok: Pole może zawierać do 14 znaków, dla odpowiednich typów identyfikatora zawiera: 1 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr 2 długość numeru paszportu nie jest normowana 3 14 znaków alfanumerycznych N - 10 cyfr (bez separatorów typu minus -, spacja, itp.) P - 11 cyfr (bez separatorów typu minus -, spacja, itp.) R 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus -, spacja, itp.) Pole powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to: 1, 2, P, R 1 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr 2 długość numeru paszportu nie jest normowana P 11 cyfr (bez separatorów typu minus -, spacja, itp.) R 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus -, spacja, itp.) 58 Typ deklaracji/typ okresu: Wpisz dwie ostatnie cyfry numeru roku, którego płatność dotyczy. Pole powinno zawierać jeden znak, możliwe wartości to A, B, D, E, M, S, T, U A opłata dodatkowa, osoba B opłata dodatkowa, instytucja D opłata dodatkowa E koszty egzekucyjne M okres dłuższy niż jeden miesiąc S składka za jeden miesiąc T odroczony termin płatności U układ ratalny Pole może zawierać jeden znak, a możliwe wartości to J, D, M, K, P, R J dzień D dekada miesiąca M miesiąc K kwartał P pół roku R rok Dla wszystkich Typów deklaracji pole to musi zawierać maksymalnie 6 znaków numerycznych w formacie RRRRMM. Przykład: Data deklaracji/okres: 60 Numer deklaracji/symbol formularza: To pole może zawierać do 4 cyfr, dla odpowiednich typów okresu zawiera: J dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np D dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np M dwucyfrowo numer miesiąca, np. 03 K dwucyfrowo kwartał, np. 01,02,03,04 P dwucyfrowo numer półrocza, np. 01,02 R pole pozostawiamy puste Należy wpisać 2 cyfry, odpowiednio: - dla typu wpłaty = "S" lub "M" pole przyjmuje wartość z zakresu dla typu wpłaty = "A", "B", "D", "E", "T" lub "U" pole przyjmuje wartości 01,

10 61 Numer decyzji/wolny tekst 76 Numer rachunku opłat 40, 51, 70 lub 80. To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np. PIT4, CIT8. W polu należy wpisać informację dodatkową otrzymaną od ZUS-u. - dla typu deklaracji = "S" lub "M" linia powinna pozostać niewypełniona - dla typu deklaracji = "A", "B", "D", "E", "T", "U" zawartość różna od spacji. To pole może zawierać do 40 znaków. To pole jest brane pod uwagę tylko wówczas, gdy w polu 22 wpisano OUR lub SHAR. Gdy pole pozostanie niewypełnione, za rachunek opłat zostanie przyjęte konto obciążane. 10 Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego: #PL#DFT####TC35ED#11#PLN#100#TEMP# ################################ #Nazwa Beneficenta##Adres Beneficjenta 1#Adres Beneficjenta 2### #####################Szczegóły Płatności 1# Szczegóły Płatności 2# Szczegóły Płatności 3# Szczegóły Płatności 4 Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu ZUS: #PL#DFT####TC39ED#12#PLN#100#TEMP# ################################ #ZUS########## #P# #S#201201#01 Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu US: #PL#DFT####TC38ED#13#PLN#100#TEMP# ################################ #Trzeci US Warszawa Śródmieście###### ####N# #12#M#10#PIT5 Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu zagranicznego: #PL#EFT####TC36ED##USD#100#TEMP# ##########OUR######################PL #Nazwa Beneficenta##Adres Beneficjenta 1#Adres Beneficjenta 1#Adres Beneficjenta 3#IS#ABNAPLPW#####################Payment Details 1#Payment Details 2#Payment Details 3#Payment Details 4 Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

CitiDirect Online Banking Import

CitiDirect Online Banking Import CitiDirect Online Banking Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24 Spis treści Plik w formacie VideoTel...4 Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową Spis treści: Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową 1. Wstęp...3 2. Struktura i organizacja dokumentu...3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych...3 3.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne

Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiDirect Online Banking Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System bankowości elektronicznej Alior Banku umożliwia importowanie zleceń zgodnych z formatem komunikatów opracowanym w systemie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 3. Opis funkcji importu i

Bardziej szczegółowo

Home Banking Terminal

Home Banking Terminal Novum Bank Enterprise NOE Home Banking Terminal Podręcznik użytkownika Wersja 003 Instrukcja Home Banking Terminal informuje klienta jak należy korzystać z terminala bezpośrednio z jego siedziby. Instruuje

Bardziej szczegółowo

Klient terminal programu Home Banking

Klient terminal programu Home Banking I - WSTĘP Program Home Banking jest elementem systemu NOVUM-BANK umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. II 12 luty 2010 Spis treści 1 Menu...5 1.1 MENU PIONOWE (OPERACYJNE)...5 1.2 MENU POZIOME (NAWIGACYJNOINFORMACYJNE)...5 1.3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Depozyty / Wnioski Depozyty, Wnioski, Potwierdzenia, Zaświadczenia CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo