MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA"

Transkrypt

1 MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

2 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH Ogólne informacje o formacie pliku płatności krajowych Rodzaje zleceń płatności krajowych w systemie MultiCash Wymagania dotyczące pliku Oznaczenia użyte w opisie formatu Formaty plików Opis formatu pliku standardowego zlecenia krajowego Przykład pliku z 3 standardowymi poleceniami przelewu: Płatności na rzecz organu podatkowego Format płatności dla wpłat na rzecz organu podatkowego (OPCJA 1 plik generowany przez MultiCash) Przykład pliku ze zleceniem na rzecz organu podatkowego (OPCJA1) Alternatywny format płatności dla wpłat na rzecz organu podatkowego (OPCJA 2 zalecana dla systemów FK) Przykład pliku ze zleceniem na rzecz organu podatkowego (OPCJA2) Płatności ZUS Format płatności dla zleceń ZUS Przykład pliku ze zleceniem ZUS Polecenie zapłaty Format płatności dla polecenia zapłaty Przykład pliku przesyłki z Poleceniem zapłaty Informacje dodatkowe

3 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O FORMACIE PLIKU PŁATNOŚCI KRAJOWYCH Dokument ten przeznaczony jest dla Klientów tworzących interfejs zleceń krajowych z systemu ERP do systemu MultiCash. System MultiCash PRO oferowany przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA wykorzystuje w module płatności krajowych PLI pliki zgodne z formatem komunikatów w systemie ELIXIR opracowanym przez KIR S.A RODZAJE ZLECEŃ PŁATNOŚCI KRAJOWYCH W SYSTEMIE MULTICASH Poszczególne rodzaje zleceń (polecenie przelewu, ZUS, na rzecz organu podatkowego, polecenie zapłaty) identyfikowane są za pomocą kombinacji trzech wyróżników: Kodu zlecenia, Klasyfikacji polecenia oraz Rozszerzenia pliku. Szczegóły w tabeli poniżej: Typ zlecenia Kod zlecenia Klasyfikacja Rozszerzenie polecenia pliku przesyłki Uwagi Polecenie PLI Standardowe polecenie przelewu przelewu Płatność ZUS PLI Wymóg odpowiednio Płatność na rzecz organu podatkowego Polecenie zapłaty sformatowanych płatności ZUS PLI Wymóg odpowiednio PLD sformatowanych płatności na rzecz organu podatkowego WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU Przesyłka nie zawiera nagłówka pliku. W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych, jedno polecenie w każdym wierszu. Poszczególne wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>. Należy używać strony kodowej CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane dotyczące zleceń powinny być pisane wielkimi literami

4 Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "), poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy (np. szczegóły, to poszczególne wiersze są oddzielone pionową kreską " " (Hex 7C) OZNACZENIA UŻYTE W OPISIE FORMATU Status M- obowiązkowy, O - opcjonalny Format n a c x Przykład 2n - do dwóch cyfr; 3!a - zawsze 3 litery; 4*35x - do 4 linii po 35 znaków tylko cyfry tylko litery alfanumeryczne dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp. 1.2 FORMATY PLIKÓW OPIS FORMATU PLIKU STANDARDOWEGO ZLECENIA KRAJOWEGO Nr / Nazwa pola Statu Format Opis s Kod zlecenia M 3!n Typ polecenia: 110 = Polecenie przelewu oraz Płatność do Urzędu Skarbowego 120 = Płatność ZUS 210 = Polecenie zapłaty Np. 110 Data płatności M 8!n Data płatności w formacie RRRRMMDD Np Kwota M 15n Kwota bez kropek tysięcznych i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych. Np Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy M 8!n Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (zawsze 8 cyfr) Np Pole zerowe M 1!n Pole zerowe. Zawsze 0 Numer rachunku zleceniodawcy M 26!n Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB Np

5 (w standardzie NRB) Numer rachunku kontrahenta Dane zleceniodawcy Dane kontrahenta M 34x 26!n Pełny numer rachunku kontrahenta (wraz z numerem rozliczeniowym. W dotychczasowym standardzie (numer rozliczeniowy banku numer rachunku Np lub w formacie NRB (26 cyfr) M 4*35x Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem (Hex 7C). Np. ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKÓPOW UL. STOKROTKI 15/ WARSZAWA M 4*35x Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem (Hex 7C). Np. OPAKOWANIA SP. Z O.O. UL. ROMAŃSKA GDAŃSK Pole zerowe M 1!n Pole zerowe. Zawsze 0 Numer rozliczeniowy banku kontrahenta Szczegóły płatności M 8!n Numer rozliczeniowy banku kontrahenta (zawsze 8 cyfr) Np M 4*35x Cztery linie płatności po 35 znaków. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem (Hex 7C). Np. ZAPLATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPOW 17 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY FVT 2368/ / Uwaga: W przypadku polecenia zapłaty, płatności ZUS oraz płatności skarbowej pole to ma ustaloną strukturę, opisaną poniżej. Pole puste M 0 "" Pole puste M 0 "" Klasyfikacja polecenia Informacje Klient-Bank M 2!n "51" dla pola Typ polecenia = 110 i 120 "01" dla pola Typ polecenia = dla płatności na urzędy skarbowe Np.: 51 O Informacje Klient-Bank. Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem. O 35x Subpole 1: Referencje Klienta. Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :61: podpolu 7 (z uwagi na ograniczenie formatu MT940 zwracane jest pierwsze 16 znaków) O 35x Subpole 2: Kod do rekonsyliacji (ID transakcji, ledger) w systemie ERP. Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <61 O 35x Subpole 3: Kod do rekonsyliacji (ID transakcji, ledger) w systemie ERP. Zwracane na wyciągu - 5 -

6 MT940/942 w linii :86: subpolu <62 O 3*35x Subpola 4, 5, 6 nie są przetwarzane przez bank i nie zwracane na wyciągu) PRZYKŁAD PLIKU Z 3 STANDARDOWYMI POLECENIAMI PRZELEWU: 110, ,531200, ,0," "," ","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW KWIATOWA WARSZAWA","OPAKOWANIA SP. Z O.O. UL. ROMAŃSKA GDAŃSK",0, ,"ZAPLATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPÓW 17 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY FVT 2368/ /2002 ","","","51","REFERENCJE TRANS OPAKOWANIA" 110, ,88563, ,0," "," ","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW KWIATOWA WARSZAWA","TUIR RELIANCE DŁUGA 70/ GDAŃSK",0, ,"SKŁADKA UBEZP.TYT.UMOWA NR. F318001/2003 ","","","51","REFERENCJE TRANS TUIRREILAN" 110, ,150000, ,0," "," ","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW KWIATOWA WARSZAWA","SPEDYTOR SP. Z O.O. WYNALAZEK WARSZAWA",0, ,"ZAPLATA ZA WYSYLKE TOWARU DO NL DIGITAL, EINDHOVEN, HOLLAND LIPIEC 2003 FVT 2323/0393/2002","","","51","REFERENCJE TRANS SPEDYTOR" PŁATNOŚCI NA RZECZ ORGANU PODATKOWEGO 1 Płatności skarbowe cechują następujące różnice w stosunku do standardowego polecenia przelewu: Wyróżnik płatności na rzecz organu podatkowego: Kod zlecenia: 110 klasyfikacja polecenia: 71 rozszerzenie pliku: PLI Wymóg odpowiedniego sformatowania płatności FORMAT SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI DLA WPŁAT NA RZECZ ORGANU PODATKOWEGO (OPCJA 1 PLIK GENEROWANY PRZEZ MULTICASH) Nr / Nazwa podpola Status Format Opis podpola 1 Format płatności dla wpłat na rzecz organu podatkowego został opracowany na podstawie Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z dnia 27 września 2001 r.)

7 /TI/ Typ i zawartość identyfikatora /OKR/ Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku /SFP/ Symbol formularza lub płatności /TXT/ Identyfikacja zobowiązania M /TI/1!c14c Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N-NIP, R-Regon P-Pesel 1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych Np. dla identyfikatora NIP /TI/N M /OKR/2!n1!a4n Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku R rok (w formacie dwóch cyfr, np. 02 dla 2002) P półrocze K kwartał, M miesiąc D dekada Uwaga: Jeżeli płatność okresu obejmuje cały rok, to nr okresu pozostaje pusty Np. podatek za miesiąc październik 2002: /OKR/02M10 Np. podatek za cały rok 2002: /OKR/02R M /SFP/6c Symbol formularza lub płatności: PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE Np. /SFP/PIT37 O /TXT/21x Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie).dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 21 znaków alfanumerycznych Np. /TXT/DEC. RYCZAŁT Kompletny przykład dla płatności skarbowej: Np. /TI/N /OKR/02M10/SFP/PIT37 /TXT/Z APŁ.POD.KOWALSKI UWAGA: Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu płatności, to jego pozostała część znajdzie się w wierszu następnym, który zostanie na początku oznaczony "//" (dwa znaki Hex 2F) /TI/P /OKR/02M10/SFP/PIT3 //7/TXT/ DEC. RYCZAŁT PRZYKŁAD PLIKU ZE ZLECENIEM NA RZECZ ORGANU PODATKOWEGO (OPCJA1) - 7 -

8 110, ,34500, ,0," "," ","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW UL. STOKROTKI 15/ WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KRAKÓW STARE MIASTO GRODZKA KRAKÓW",0, ,"/TI/N /OKR/02M10/SFP/PIT37 /TXT/DEC. RYCZAŁT ","","","71" ALTERNATYWNY FORMAT SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI DLA WPŁAT NA RZECZ ORGANU PODATKOWEGO (OPCJA 2 ZALECANA DLA SYSTEMÓW FK) W alternatywnym sposobie formatowania poszczególne pola są w osobnych liniach płatności. Nr / Nazwa podpola Typ i zawartość identyfikatora (Pierwsza linia ) Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku (Druga linia ) Symbol formularza lub płatności (Trzecia linia ) Identyfikacja zobowiązania (Czwarta linia ) Status Format Opis podpola M 1!c14c Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N-NIP, R-REGON P-PESEL 1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych Np. dla identyfikatora NIP N M Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu za który 2!n1!a2!n dokonywana jest płatność podatku R rok (w formacie dwóch cyfr, np. 02 dla 2002) P półrocze K kwartał, M miesiąc D dekada Np. podatek za miesiąc kwiecień 2003: 03M04 M 6c Symbol formularza lub płatności: PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE Np. PIT37 O 21x Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie).dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 21 znaków alfanumerycznych Np. DEC. RYCZAŁT PRZYKŁAD PLIKU ZE ZLECENIEM NA RZECZ ORGANU PODATKOWEGO (OPCJA2) - 8 -

9 110, ,34500, ,0," "," ","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW UL. STOKROTKI 15/ WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KRAKÓW STARE MIASTO GRODZKA KRAKÓW",0, ,"N M04 PIT37 DEC. RYCZAŁT","","","71" PŁATNOŚCI ZUS 2 Płatności ZUS cechują następujące różnice w stosunku do standardowego polecenia przelewu: Wyróżnik płatności dla ZUS: Kod zlecenia: 120 klasyfikacja polecenia: 51 rozszerzenie pliku: PLI Wymóg odpowiedniego sformatowania płatności Składki opłaca się na wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na: 1. ubezpieczenia społeczne ( ), 2. ubezpieczenie zdrowotne ( ), 3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ( ) FORMAT SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI DLA ZLECEŃ ZUS Nr / Nazwa podpola NIP płatnika (Pierwszy wiersz Typ i wartośc Identyfikatora Uzupełniająceg o (Drugi wiersz Status Format Opis podpola O* 10!n NIP płatnika *Pole NIP płatnika może pozostać niewypełnione, ale w takim przypadku konieczne jest podanie typu drugiego identyfikatora i drugiego identyfikatora. W przypadku wypełnienia pola należy podać w nim poprawny formalnie numer NIP. bez znaków rozdzielających (bez kresek, spacji, itp.). Np.: O* 1!c14!c Typ i wartość identyfikatora uzupełniającego: *Jeżeli został podany numer NIP pole Typ drugiego identyfikatora oraz Drugi identyfikator płatnika może pozostać puste. W przypadku wypełnienia pole Typ drugiego identyfikatora musi zawierać jeden z następujących typów identyfikatorów: P, R, 1 lub 2. W przypadku wypełnienia pole Typ drugiego identyfikatora musi zawierać jeden z następujących 2 Format płatności dla ZUS został opracowany na podstawie Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. (Dz.U ) - 9 -

10 Typ wpłaty, Deklaracja i Numer deklaracji (Trzeci wiersz Numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego (Trzeci wiersz M 1!c4!n2! n2!n typów identyfikatorów: P, R, 1 lub 2. Wpisywane wartości powinny być bez kresek, spacji, itp. - Jeżeli typ wskazuje P - identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer PESEL. - Jeżeli typ wskazuje R - identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer REGON. - Jeżeli typ wskazuje 1 lub 2 identyfikator nie może być pusty (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może być dłuższy niż 14 znaków. Np.: R Pole Typ wpłaty, Deklaracja oraz Numer deklaracji należy wypełnić według poniższego opisu: - Typ wpłaty musi zawierać jedno z następujących oznaczeń: A, B,D, E, M, S, T lub U. - Jeżeli Typ wpłaty wskazuje D lub E, pole Deklaracja musi być wypełnione sześcioma zerami ; dla pozostałych oznaczeń Typu wpłaty pole Deklaracja musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem RRRRMM, gdzie rok> Jeżeli Typ wpłaty wskazuje S lub M, pole Numer deklaracji musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, dla pozostałych oznaczeń Typu wpłaty pole Numer deklaracji zawsze przyjmuje zera 00. Np.: S O* 15x *Pole Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego należy umieścić w czwartej linii płatności. Jeżeli Typ wpłaty wskazuje S lub M pole to nie może być wypełnione. Dla pozostałych oznaczeń Typu wpłaty pole musi być wypełnione (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może jednak zawierać więcej niż 15 znaków. Kompletny przykład płatności dla płatności ZUS R S PRZYKŁAD PLIKU ZE ZLECENIEM ZUS 120, ,12200, ,0," "," ","ZAKLADY WYTWŕRCZE KINESKOPŕW UL. STOKROTKI 15/ WARSZAWA","ZAKťAD UBEZPIECZEă SPOťECZNYCH SKťADKA NA UBEZPIECZENIE SPOťECZNE ",0, ," R S ","","","51"

11 1.3 POLECENIE ZAPŁATY Polecenie zapłaty cechują następujące różnice w stosunku do standardowego polecenia przelewu: Wyróżnik polecenia zapłaty: Kod zlecenia: 210 klasyfikacja polecenia: 01 rozszerzenie pliku: PLD Wymóg odpowiedniego sformatowania płatności: FORMAT SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI DLA POLECENIA ZAPŁATY Nr / Nazwa podpola /NIP/ (Pierwszy wiersz /IDP/ (Pierwszy wiersz /TYT/ (Drugi wiersz Stat us Format Opis podpola M /NIP/10!n NIP Np. /NIP/ M /IDP/20x Identyfikator płatności Np. TELKOM WEST O /TYT/2!n Tytuł płatności: brak 01=Rachunek za telefon 02=Abonament RTV 03=Czynsz 04=Energia elektryczna 05=Gaz 06=Woda 07=Rata ubezpieczeń Jeżeli /TYT/ = od 01 do 07 /OD/ O /OD/8!c Data od kiedy w formacie RRRRMMDD (Drugi wiersz /DO/ O /DO/8!c Data do kiedy w formacie RRRRMMDD (Drugi wiersz Jeżeli po /TYT/ nie występuje kod 01 do 07 (brak standardowego tytułu polecenia zapłaty) Drugi wiersz O 23x Dowolny tekst płatności płatności Trzeci wiersz O 35x Dowolny tekst płatności

12 płatności Czwarty wiersz płatności O 35x Dowolny tekst płatności Uwaga! Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu płatności, to jego pozostała część znajdzie się w wierszu następnym, który zostanie na początku oznaczony "//" (dwa znaki Hex 2F) PRZYKŁAD PLIKU PRZESYŁKI Z POLECENIEM ZAPŁATY 210, ,57600, ,0," "," ","TELEK OM WEST LILIOWA WARSZAWA","JAN KOWALSKI KWIATOWA 23/ WARSZAWA",0, ,"/NIP/ /IDP/TELKOM/TYT/FS/01/ ","",""," 01"

13 2. Informacje dodatkowe W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem plików zleceń w systemie MultiCash PRO prosimy o kontakt z HotLine MultiCash: HotLine MultiCash Banku BPH Tel ( mcash) Tel. +48 (12)

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA. Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA. Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności walutowych PLA

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Home Banking Terminal

Home Banking Terminal Novum Bank Enterprise NOE Home Banking Terminal Podręcznik użytkownika Wersja 002 Instrukcja Home Banking Terminal informuje klienta jak należy korzystad z terminala bezpośrednio z jego siedziby. Instruuje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import

CitiDirect Online Banking Import CitiDirect Online Banking Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Kasa/Bank 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx BOSCOM Zdalna obsługa zleceń klienta wersja 6.8.xx.xx INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Styczeń, 2010 BOSCOM opis modułu klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BOSCOM IADOMOŚCI STĘPNE...5 YMAGANIA SPRZĘTOE DLA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo