REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK BANKÓW PLSKIH REKENDAJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim Warszawa, wrzesień 2009 r.

2 Spis treści 1. pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta dwołania do zewnętrznej dokumentacji Bloki komunikatów Stosowana notacja Dopuszczalne znaki Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Zasady wypełniania pola Tax Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (redit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Wypłata gotówki Płatność w walucie Płatności SEPA pis pliku zawierającego wyciąg bankowy dwołania do zewnętrznej dokumentacji lista uzupełniająca Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information) pis formatu pliku XL przenoszącego informację o statusie zlecenia dwołania do zewnętrznej dokumentacji lista uzupełnijąca Zasady tworzenia i struktura komunikatów zawierających informacje o statusie płatności w systemie bankowym Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o oryginalnym bloku (riginal Group Information and Status) Informacja o pojedynczej płatności (Transaction Information and Status) Dopuszczalne statusy płatności (Transaction Status) Lista kodów operacji dla bankowości elektronicznej Przykłady komunikatów XL Zlecenie w PLN Zlecenie ZUS i US Wypłata gotówki Przelew w walucie Przelew SEPA Wyciąg bankowy Status zlecenia

3 1. pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta 1.1. dwołania do zewnętrznej dokumentacji. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 EP SEPA redit Transfer Scheme Rulebook Version 3.2 EP 2 EP SEPA redit Transfer Scheme. ustomer-to-bank Implementation Guidelines Version 3.2 UNIFI redit Transfers and Related essages, ctober 2006: - Initiation - learing and Settlement 4 IS 3166 ountry odes IS 5 IS 4217 urrency odes IS 6 IS 9362 Bank Identifier odes (BI) IS 7 IS IBAN: International Bank Account Number IS 8 - Specyfikacja techniczna nr 12 KIR EP IS Bloki komunikatów Informacje o pojedynczych operacjach na rachunku są grupowane w bloki, które powinny spełniać następujące warunki: - każdy blok zbudowany jest z nagłówka i co najmniej jednego rekordu, - każdy blok ma przyporządkowany unikalny identyfikator. Identyfikator pojawia się w nagłówku każdego bloku w polu Identyfikator bloku (essage Identification) Stosowana notacja Nazwa elementu w tabeli Element XL Status Format pola pis kreśla nazwę elementu XL. Używane są nazwy etykiet ze standardu IS Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +. - pole obowiązkowe - pole opcjonalne - pole warunkowe n dozwolone tylko cyfry (0-9) a dozwolone tylko wielkie litery (A-Z) x dowolny znak c dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9) d liczba dziesiętna! stała długość [ ] wartość opcjonalna - 3 -

4 IS Date IS DateAndTime YYYY--DD YYYY--DDThh:mm:ss 1.4. Dopuszczalne znaki W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: - małe i wielkie litery, - cyfry, - znaki specjalne: / -? : ( )., + Spacja Dla komunikatów typu SEPA T dopuszcza się jedynie małe i wielkie litery z zakresy alfabetu łacińskiego 1.5. Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta W przypadku XL pole Identyfikator składa się maksymalnie z 9 subelementów, które mogą występować opcjonalnie; kolejność ich wystąpienia i format musi być zgodny z opisem poniżej: Nazwa elementu XL <BI> <IBEI> <BEI> <EANGLN> <USHU> <DUNS> <BkPtyId> Nazwa pola BI Bank Identifier ode - kod identyfikacyjny banku. Kod nadawany instytucjom finansowym przez SWIFT (IS 9362 Registration Authority) zgodnie z międzynarodowymi zasadami, opisanymi w aktualnej normie IS IBEI - International Business Entity Identifier - międzynarodowy identyfikator podmiotu gospodarczego unikalny identyfikator jednostki biznesowej związanej z, lub uczestniczącej w schemacie wymiany instrumentu finansowego. BEI - Business Entity Identifier - identyfikator podmiotu gospodarczego unikalny identyfikator niefinansowego podmiotu gospodarczego związanego z, lub uczestniczącego w schemacie wymiany instrumentu finansowego (odpowiednik BI dla instytucji niefinansowych). EANGLN - Globalny Numer Lokalizacyjny (Global Location Number). Numer referencyjny wykorzystywany do identyfikacji jednostek: prawnych, funkcyjnych lub fizycznych zgodnie z regulacjami European Association for Numbering (EAN). USHU - Uniwersalny identyfikator uczestników Amerykańskiej Izby Rozliczeniowej, przypisany do New York learing House (HIPS) DUNS - Unikalny identyfikator, nadawany przez Dun & Bradstreet, identyfikujący organizację. Format pola 4!a2!a2!c[3!c] 2!a7!c1!n 4!a2!a2!c[3!c] 13!n BkPtyId - Unikalny, jednoznaczny identyfikator nadawany przez dany 6!n 9!n - 4 -

5 <TaxIdNb> <PrtryId> bank, określający relację wiążącą bank z jego klientem. TaxIdNb - Numer nadany jednostce w celach identyfikacji podatkowej PrtryId - Unikalny, jednoznaczny identyfikator nadany instytucji finansowej wg właściwego schematu (standardu). Identyfikator <Issr> Wystawca Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta W pliku XL pole składa się dokładnie z jednego elementu A J, przy czym elementy I (<DtAndPlcfBirth>) i J (<thrid>) są elementami złożonymi oraz opcjonalnie z elementu K (<Issr>). Zasady dotyczące wypełniania poszczególnych linii pola zawierającego identyfikator prywatny są takie same jak w przypadku pola zawierającego identyfikator. Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola Format pola A <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy B <stmrnb> Identyfikator klienta <SclSctyNb> Numer ubezpieczenia społecznego <AlnRegnNb> Identyfikator zagranicznego D obywatela E <PsptNb> Numer paszportu F <TaxIdNb> Numer identyfikacji podatkowej G <IdntyardNb> Numer dowodu osobistego H <plyridnb> Numer Pracodawcy I <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby IA <BirthDt> Data urodzenia ISDate IB <PrvcfBirth> Prowincja I <ityfbirth> iasto ID Uwagi <tryfbirth> Kraj 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 J <thrid> Inna identyfikacja osoby JA Identyfikator JB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora K <Issr> Wystawca - 5 -

6 Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola A <RfrdDocInf> Identyfikacja dokumentu AA <RfrdDocTp> Typ dokumentu AB AAA AAB AA <d> <Prtry> <Issr> <RfrdDocNb> Typ dokumentu w zakodowanej formie Identyfikacja typu dokumentu wpłaty Identyfikacja wystawcy dokumentu Numer powiązanego dokumentu Format pola B <RfrdDocRltdDt> Data dokumentu ISDate D A B D E DA DB DAA DAB DA <RfrdDocAmt> <DuePyblAmt> <DscntApldAmt> <RmtdAmt> <dtnoteamt> <TaxAmt> <dtrrefinf> <dtrreftp> <d> <Prtry> <Issr> <dtrref> Kwota i waluta dokumentu 4!a Waluta i kwota 3!a 18d Waluta i kwota ustalonego upustu Waluta i kwota wynikająca z przekazanego dokumentu Waluta i kwota noty kredytowej Waluta i kwota wyliczonego podatku Informacja o referencjach dokumentu u Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta Kod typu referencji Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta spoza wymienionych kodów Identyfikacja wystawcy referencji Referencje do transakcji Beneficjenta E <Invcr> Wystawca faktury EA <Nm> Nazwa EB <PstlAdr> Adres pocztowy EBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a EBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres 3!a 18d 3!a 18d 3!a 18d 3!a 18d Uwagi Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: d i Prtry Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: d i Prtry Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola - 6 -

7 EB <StrtNm> Nazwa ulicy EBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x EBE <Pstd> Kod pocztowy 16x EBF <TwnNm> Nazwa miasta EBG <trysubdvsn> Prowincja EBH <try> Kod kraju 2!a E Identyfikator EA EAA <rgid> <BI> Identyfikator BI 4!a2!a2!c [3!c] EAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n EA <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] EAD <EANGLN> Numer EANGLN 13!n EAE <USHU> Identyfikator HIPSU 6!n EAF EAG EAH <DUNS> <BkPtyId> <TaxIdNb> Numer identyfikujący organizację Identyfikator klienta w banku Numer Identyfikacji Podatkowej EAI <PrtryId> Identyfikator organizacji EAIA Nazwa lub numer jednostki EAIB <Issr> Jednostka nadająca EB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 1 EBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy EBB <stmrnb> Identyfikator klienta EB EBD <SclSctyNb> <AlnRegnNb> Numer ubezpieczenia społecznego Identyfikator zagranicznych obywateli EBE <PsptNb> Numer paszportu EBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej EBG <IdntyardNb> Numer karty EBH <plyridnb> Numer pracodawcy EBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby EBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate EBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia EBI <ityfbirth> iasto urodzenia EBID <tryfbirth> Kraj urodzenia 2!a EBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby 9!n Kod kraju zgodny z IS 3166 Kod kraju zgodny z IS Identyfikatory elementów EB, określające Prywatny Identyfikator dla Wystawcy, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu EB jeden z id. elementów EBA EBJ oraz opcjonalnie id. elementu EBK

8 F EBJA Identyfikator EBJB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora EBK <Issr> Identyfikacja wystawcy ED <tryfres> Kraj rezydowania osoby <Invcee> FA <Nm> Nazwa Identyfikacja jednostki, dla której została wystawiona faktura FB < PstlAdr > Adres pocztowy FBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a FBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres FB <StrtNm> Nazwa ulicy FBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x FBE <Pstd> Kod pocztowy 16x FBF <TwnNm> Nazwa miasta FBG <trysubdvsn> Jednostka terytorialna FBH <try> Kraj 2!a F < Id > Identyfikator FA <rgid> Identyfikator organizacji FAA <BI> Identyfikator BI 4!a2!a2!c [3!c] FAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n FA <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] FAD <EANGLN> Numer EANGL 13!n FAE <USHU> Identyfikator HIPSU 6!n FAF FAG FAH <DUNS> <BkPtyId> <TaxIdNb> Liczba identyfikująca organizację Identyfikator klienta w banku Numer Identyfikacji podatkowej FAI <PrtryId> Identyfikator organizacji FAIA Nazwa lub numer jednostki FAIB <Issr> Jednostka nadająca identyfikację FB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 2 FBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy FBB <stmrnb> Identyfikator klienta FB <SclSctyNb> Numer ubezpieczenia społecznego FBD <AlnRegnNb> Identyfikator Zagranicznego 9!n Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola Kod kraju zgodny z IS Identyfikatory elementów FB, określające Prywatny Identyfikator dla dbiorcy Faktury, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu FB jeden z id. elementów FBA FBJ oraz opcjonalnie id. elementu FBK

9 obywatela FBE <PsptNb> Numer paszportu FBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej FBG <IdntyardNb> Numer karty FBH <plyridnb> Numer pracodawcy FBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby FBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate FBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia FBI <ityfbirth> iasto urodzenia FBID <tryfbirth> Kraj urodzenia 2!a FBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby FBJA Identyfikator FBJB FBK <Issr> <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora Identyfikacja wystawcy danego typu dokumentu Kod kraju zgodny z IS 3166 FD <tryfres> Kraj rezydowania osoby G <AddtlRmtInf> Informacje dodatkowe 140x Zasady wypełniania pola Tax Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola Format pola Uwagi A AA AB ABA ABAA <Tax> <TaxRefNb> <TaxTpInf> <TaxTp> <tgydesc> Informacje odnoszące się do rodzaju dokonywanej płatności pis rodzaju dokonywanej płatności 140x Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) Tu wpisujemy symbol formularza - 9 -

10 1.6. Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (redit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header). Nazwa pola Identyfikator bloku (essage Identification) Data i czas utworzenia bloku (reation Data and Time) Wskaźnik zleceń masowych (Batch Booking) Liczba zleceń w bloku (Number of Transaction) Grupowanie (Grouping) Nazwa inicjującego zlecenie (Initiating Party Name) Identyfikator inicjującego zlecenie - organizacja (Identification rganisation Identification) Identyfikator inicjującego zlecenie - prywatny (Identification Private Identification) Format pola IS DateAnd Time 15d Status 4!a Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++redttm +GrpHdr ++BtchBookg +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++Grpg +GrpHdr ++InitgPty +++Nm +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++rgid +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId Uwagi usi być unikalna dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji. Jeśli pole nie występuje, mają zastosowanie uzgodnienia pomiędzy bankiem a klientem Rodzaj danych: True (1)- zlecenie masowe (łączne obciążenie) False (0) - indywidualne obciążenia per transakcja usi być mniejsza od maksymalnej liczby zleceń w bloku. usi być równa liczbie zleceń w bloku bez rekordu nagłówkowego Stała wartość - IXD Nazwa inicjującego zlecenie, powinna być identyczna z nazwą w polu Debtor Name Pole opcjonalne - jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Pole opcjonalne - jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganization Identification

11 Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Nazwa pola etoda płatności (Payment ethod) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Identyfikator organizacji zleceniodawcy dla ZUS (Debtor rganisation Identification) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) Format pola Status 3!a IS Date 2!a 26!n Nazwa elementu XL ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try ++Dbtr +++Id ++++rgid ++DbtrAcct +++Id Uwagi TRF dla transakcji uznaniowych Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 bowiązkowe dla zleceń na rzecz ZUS i US. Dla zleceń na rzecz ZUS: W polu TaxIdNb zawsze wpisujemy NIP Pole PrtryId wypełniamy w nast. sposób: - pole Id drugi identyfikator - pole Issr jego wyróżnik: R- REGN, P- PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport. Dla zleceń na rzecz US: Pole TaxIdNb zabronione. Pole PrtryId wypełniamy w nst. sposób: - pole Id identyfikator - pole Issr jego wyróżnik: N-NIP, R-REGN, P- PESEL, 1-Dowod osobisty, 2-Paszport, 3- inny typ identyfikatora. Dopuszcza się tylko BBAN (NRB)

12 ++++BBAN Krajowy Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) Kategoria zlecenia (Payment Identification ategory Purpose Identyfikator kanału rozliczeniowego (learing hannel) Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Krajowy Identyfikator Banku kontrahenta (reditor Agent) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Rachunek kontrahenta (reditor Account) Podatek (Tax) 8!n 4!a 4!a 3!a 18d 8!n 2!a 26!n ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++lrsysmbid +++++Id +++PmtId ++++EndToEndId +++PmtTpInf ++++tgypurp +++lrhanl +++Amt ++++InstdAmt +++dtragt ++++FinInstnId lrsysmbid Id +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtracct KNR banku w systemie rozliczeniowym Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Dopuszcza się kod: INT dla zleceń wewnątrzbankowych TAXS dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE dla zleceń na rzecz ZUS ASH dla wpłaty gotówkowej Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione. Pole obowiązkowe dla transakcji kierowanych do systemu SRBNET kod RTGS Dla transakcji kierowanych do systemu ELIXIR pole zabronione Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do KNR banku w systemie rozliczeniowy Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków Pole obowiązkowe, jeśli użyto reditor Address Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Dopuszcza się tylko BBAN (NRB) bowiązkowe dla zleceń na rzecz US. Dla transakcji US pole tytułem wypełniane

13 Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) Tytuł zlecenia (Remittance Information Structured) 140x 140x +++Tax ++++TaxRefNb ++++TaxTpInf +++++TaxTp tgydesc +++InstrForDbtrAgt +++RmtInf ++++Ustrd +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf RfrdDocNb AddtlRmtInf jest wg. nast. konwencji: - w polu TaxRefNb wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) - w polu tgydesc wpisujemy symbol formularza Pozostałe dane wpisujemy w polu Tytułem (Remittance Information Unstructured). Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawca a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Pole może wystąpić tylko raz. Pole zabronione dla zleceń na rzecz ZUS Pole może wystąpić tylko raz. Dla transakcji ZUS pole tytułem wypełniane jest wg. nast. konwencji: - pole RfrdDocNb - Typ wpłaty, Deklaracja i Numer deklaracji - pole AddtlRmtInf - Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Wypłata gotówki Nazwa pola etoda płatności (Payment ethod) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Krajowy Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Format pola Status 3!a IS Date 2!a 8!n Nazwa elementu XL ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++lrsysmbid +++++Id Uwagi TRF dla transakcji uznaniowych Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola. Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Kod kraju zgodny z IS 3166 KNR banku w systemie rozliczeniowym

14 Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) +++PmtId ++++EndToEndId Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Kategoria zlecenia (Payment Identification ategory Purpoise Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Identyfikator Kontrahenta organizacji (reditor rganisation Identification) Informacje dodatkowe dla banku Kontrahenta (Instruction for reditor Agent) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 4!a 3d! 18d 2!a 140x 140x +++PmtTpInf ++++tgypurp +++Amt ++++InstdAmt +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtr ++++Id +++++rgid +++InstrFordtrAgt +++RmtInf ++++Ustrd Dopuszczalny kod: ASH. Pozostałe kody zabronione. Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do bowiązkowy dla TRANS Przekaz. Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola. Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków bowiązkowe, gdy użyto pole Address Line. Kod kraju zgodny z IS 3166 Pole obowiązkowe dla TRANS Pay Pole PrtryId wypełniamy w nast. sposób: pole Id identyfikator pole Issr jego wyróżnik: P - PESEL, 1 - Dowód osobisty, 2 - Paszport. Pole wypełnia się w następujący sposób: Data od: ISdate data do: ISDate Pole może wystąpić tylko raz. Pole zabronione dla zleceń na rzecz ZUS Płatność w walucie Nazwa pola etoda płatności (Payment ethod) Format pola Status 3!a Nazwa elementu XL ++Pmttd Uwagi TRF dla transakcji uznaniowych

15 Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) BI Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Rozliczenie opłat (harge Bearer) Rachunek dla opłat (harges Account) Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) IS Date 2!a 2!a26!n 4!a2!a2!c [3!c] 4!a 2!a26!n ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków. Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Kod kraju zgodny z IS DbtrAcct Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BI ++hrgbr ++hrgsacct +++PmtId ++++EndToEndId W tym polu podstawiamy BI Banku Zleceniodawcy Dopuszczalne kody: RED opłatę ponosi reditor DEBT opłatę ponosi Debtor SHAR opłatą dzielą się po równo reditor i Debtor Zabroniony kod SLEV Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Priorytet zlecenia (Instruction Priority) Kod typu płatności (Service Level ode) Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Identyfikator Banku kontrahenta 4!a 4!a 3!a 18d +++PmtTpInf ++++InstrPrty +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++d +++Amt ++++InstdAmt Zgodnie z IS dopuszczalne są kody: HIGH NR Dopuszczalne kody: PRPT EBA Priority Service SDVA Same Day Value Kod SEPA zabroniony dla tego typu płatności Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Dopuszcza się wszystkie rodzaje identyfikatorów podane w IS

16 (reditor Agent) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Kraj pobytu (ountry of Residence) Rachunek kontrahenta (reditor Account) Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) Kod statystyczny (Regulatory Reporting) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 2!a 2!a 34x 140x 3x 140x +++dtragt ++++FinInstnId +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtr dtracct +++InstrForDbtrAgt +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++d +++RmtInf ++++Ustrd Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków. Pole obowiązkowe, jeśli użyto reditor Address Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Kod kraju zgodny z IS 3166 Format rachunku zgodny normą IS Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Pole może wystąpić tylko raz Płatności SEPA Nazwa pola Identyfikator płatności (Payment Information Identification) etoda płatności (Payment ethod) Kod typu płatności (Payment Type Format pola Status 3!a 4!a Nazwa elementu XL +Id ++Pmttd ++SvcLvl Uwagi Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. Stała wartość - TRF Dopuszcza się tylko wartość SEPA

17 Information Service Level ode) +++d Kategoria celu zlecenia (ategory Purpose) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Identyfikator Zleceniodawcy organizacja (Debtor rganisation Identification) Identyfikator Zleceniodawcy prywatny (Debtor Private Identification) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) BI Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Nazwa pierwotnego Zleceniodawcy (Ultimate Debtor Name) Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy organizacji (Ultimate Debtor rganisation Identification) Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy prywatny 4!a IS Date 2!a 2!a26!n 4!a2!a2!c [3!c] ++tgypurp ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try ++Dbtr +++Id ++++rgid ++Dbtr +++Id ++++PrvtId ++DbtrAcct ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BI ++UltmtDbtr +++Nm ++UltmtDbtr +++Id ++++rgid ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId W zależności od umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Bankiem Zleceniodawcy, Kategoria celu zlecenia może zostać przekazana do Banku Beneficjenta. Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Dopuszcza się tylko IBAN W tym polu podstawiamy BI banku zleceniodawcy Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification

18 (Ultimate Debtor Private Identification) Rozliczenie opłat (harge Bearer) Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) 4!a ++hrgbr +++PmtId ++++EndToEndId Stała wartość SLEV, pozostałe kody zabronione. Jeśli klient nie wypełni tego pola to należy wstawić wartość not provided Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) BI Banku kontrahenta (reditor Agent) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Identyfikator Kontrahenta organizacji (reditor rganisation Identification) Identyfikator Kontrahenta prywatny (reditor Private Identification) Rachunek kontrahenta (reditor Account) Nazwa finalnego dbiorcy (Ultimate reditor Name) 3!a 18d 4!a2!a2!c [3!c] 2!a 2!a2!n 30c +++Amt ++++InstdAmt +++dtragt ++++FinInstnId +++++BI +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtr ++++Id +++++rgid +++dtr ++++Id +++++PrvtId +++dtracct +++Ultmtdtr ++++Nm Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Dopuszcza się tylko BI Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Pole obowiązkowe, jeśli użyto reditor Address Line Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z subelementów pola. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z elementów Private Identification Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) Identyfikator Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS

19 finalnego dbiorcy organizacji (Ultimate reditor rganisation Identification) +++Ultmtdtr ++++Id +++++rgid Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Identyfikator finalnego dbiorcy prywatny (Ultimate reditor Private Identification) Kod celu zlecenia (Purpose ode) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) Tytuł zlecenia (Remittance Information Structured) 140x +++Ultmtdtr ++++Id +++++PrvtId +++Purp ++++d +++RmtInf ++++Ustrd +++RmtInf ++++Strd Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Dozwolone tylko kody znajdujące się na liście ExternalPurposeode IS ode_lists.page Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured

20 2. pis pliku zawierającego wyciąg bankowy 2.1. dwołania do zewnętrznej dokumentacji lista uzupełniająca. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 - UNIFI redit Transfers and Related essages, ctober 2006: - ash anagement (camt ) IS pis formatu pliku XL inicjującego zlecenie klient RBE 2.2. Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL. Nazwa pola Identyfikator wyciągu (essage Identification) Data i czas utworzenia wyciągu (reation Date and Time) Rekord nagłówkowy (Group Header). Format Nazwa elementu Status pola XL IS DateAnd Times +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++redttm Uwagi Numer wyciągu, unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. Nazwa pola Numer wyciągu (Identification) Data i czas utworzenia wyciągu (reation Data and Time) Data wyciągu od (From Data and Time) Data wyciągu do (To Data and Time) Numer rachunku (Account) Nazwa rachunku (Account Name) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information). Format Nazwa elementu Status Uwagi pola XL IS DateAnd Time IS DateAnd Time IS DateAnd Time 2!a26!n Nazwa właściciela ++Id ++redttm ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct ++Acct +++Nm ++Acct Identyczny z essage Identification Identyczny z reation Data and Time występujacym w Group Header Dopuszcza się tylko IBAN pis rodzaju/typu rachunku

Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na

Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na Rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim wersja 2.0 Warszawa, marzec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022)

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Spis treści 1. Słownik... 6 2. Opis ogólny usługi R-Connect... 6 3. Opis ogólny Demo... 7 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect... 8 5.

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20170622 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ POTWIERDZENIE DOKONANIA OPERACJI BRE Bank SA - mbank zaświadcza: posiada w mbanku rachunek karty kredytowej o numerze 1011402004000012345678901, NAZWA WIERZYCIELA: MARIA BANKOWA TYTUŁ OPERACJI: PRZEKAZ

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.05, 20-11-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.02, 01-01-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU WALUTOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU WALUTOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU WALUTOWEGO Przelew walutowy jest zleceniem, w którym walutą operacji może być dowolna waluta wybrana z listy. Może to być zlecenie na rachunek zarówno w banku krajowym,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03)

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WERSJA 2.00, 11.07.2016 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów krajowych

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 1. Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.03, 22-09-2016 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA PROFFICE Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLA ver. 5p8.100225.1 Opis struktury pliku ulticash PLA 1.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU Start Mini Komfort Premium Załącznik Nr 15 do ZPZ nr A/18 /2016 Załącznik do Regulaminu Rachunki, operacje i usługi bankowe dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki S.A. PekaoBiznes24 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK

mbank CompanyNet, BRESOK mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie elixir Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.04, 01-06-2017 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet Tabela funkcji dostępnych w db powernet Funkcja Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków Historia operacji - pełny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

PKO Webconnect Kontekst CZ - Formaty importu danych.

PKO Webconnect Kontekst CZ - Formaty importu danych. PK Webconnect Kontekst CZ - Formaty importu danych. arzec 2017 SPIS TREŚCI TYPY FRATÓW D IPRTU ZLECEŃ W KNTEKŚCIE CZ... 3 AB PIS I STRUKTURA FRATU... 3 Przykład 1 (Przelew Krajowy CCT):... 5 Przykład 2

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORMATÓW ORAZ FUNKCJI KANAŁU PBS-SMS

WYKAZ FORMATÓW ORAZ FUNKCJI KANAŁU PBS-SMS WYKAZ FORMATÓW ORAZ FUNKCJI KANAŁU PBS-SMS Wykonywanie operacji na rachunku przy udostepnionym kanale PBS-SMS możliwe jest w następujących trybach: 1. aktywnym, 2. pasywnym. WYKAZ FORMATÓW WIADOMOŚCI SMS

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku dowiesz się jak zlecać płatności na twój rachunek, jak wykonywać płatności wewnętrzne i jak wypłacać pieniądze.

W tym poradniku dowiesz się jak zlecać płatności na twój rachunek, jak wykonywać płatności wewnętrzne i jak wypłacać pieniądze. Z serii: Dla użytkowników systemu For.Direct Poradnik 2: Wpłaty i wypłaty W tym poradniku dowiesz się jak zlecać płatności na twój rachunek, jak wykonywać płatności wewnętrzne i jak wypłacać pieniądze.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny bswschowa24 i net-bank 1. Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego - bswschowa24 W celu złożenia przelewu zagranicznego należy: Menu

Bardziej szczegółowo