REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJA ZARZĄDU ZBP"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK BANKÓW PLSKIH REKENDAJA ZARZĄDU ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim Warszawa, wrzesień 2009 r.

2 Spis treści 1. pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta dwołania do zewnętrznej dokumentacji Bloki komunikatów Stosowana notacja Dopuszczalne znaki Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Zasady wypełniania pola Tax Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (redit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Wypłata gotówki Płatność w walucie Płatności SEPA pis pliku zawierającego wyciąg bankowy dwołania do zewnętrznej dokumentacji lista uzupełniająca Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information) pis formatu pliku XL przenoszącego informację o statusie zlecenia dwołania do zewnętrznej dokumentacji lista uzupełnijąca Zasady tworzenia i struktura komunikatów zawierających informacje o statusie płatności w systemie bankowym Rekord nagłówkowy (Group Header) Informacja o oryginalnym bloku (riginal Group Information and Status) Informacja o pojedynczej płatności (Transaction Information and Status) Dopuszczalne statusy płatności (Transaction Status) Lista kodów operacji dla bankowości elektronicznej Przykłady komunikatów XL Zlecenie w PLN Zlecenie ZUS i US Wypłata gotówki Przelew w walucie Przelew SEPA Wyciąg bankowy Status zlecenia

3 1. pis formatu pliku XL inicjującego - zlecenie klienta 1.1. dwołania do zewnętrznej dokumentacji. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 EP SEPA redit Transfer Scheme Rulebook Version 3.2 EP 2 EP SEPA redit Transfer Scheme. ustomer-to-bank Implementation Guidelines Version 3.2 UNIFI redit Transfers and Related essages, ctober 2006: - Initiation - learing and Settlement 4 IS 3166 ountry odes IS 5 IS 4217 urrency odes IS 6 IS 9362 Bank Identifier odes (BI) IS 7 IS IBAN: International Bank Account Number IS 8 - Specyfikacja techniczna nr 12 KIR EP IS Bloki komunikatów Informacje o pojedynczych operacjach na rachunku są grupowane w bloki, które powinny spełniać następujące warunki: - każdy blok zbudowany jest z nagłówka i co najmniej jednego rekordu, - każdy blok ma przyporządkowany unikalny identyfikator. Identyfikator pojawia się w nagłówku każdego bloku w polu Identyfikator bloku (essage Identification) Stosowana notacja Nazwa elementu w tabeli Element XL Status Format pola pis kreśla nazwę elementu XL. Używane są nazwy etykiet ze standardu IS Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +. - pole obowiązkowe - pole opcjonalne - pole warunkowe n dozwolone tylko cyfry (0-9) a dozwolone tylko wielkie litery (A-Z) x dowolny znak c dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9) d liczba dziesiętna! stała długość [ ] wartość opcjonalna - 3 -

4 IS Date IS DateAndTime YYYY--DD YYYY--DDThh:mm:ss 1.4. Dopuszczalne znaki W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki: - małe i wielkie litery, - cyfry, - znaki specjalne: / -? : ( )., + Spacja Dla komunikatów typu SEPA T dopuszcza się jedynie małe i wielkie litery z zakresy alfabetu łacińskiego 1.5. Zasady wypełniania pól Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta oraz Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta Pole Identyfikator Zleceniodawcy / Identyfikator Kontrahenta W przypadku XL pole Identyfikator składa się maksymalnie z 9 subelementów, które mogą występować opcjonalnie; kolejność ich wystąpienia i format musi być zgodny z opisem poniżej: Nazwa elementu XL <BI> <IBEI> <BEI> <EANGLN> <USHU> <DUNS> <BkPtyId> Nazwa pola BI Bank Identifier ode - kod identyfikacyjny banku. Kod nadawany instytucjom finansowym przez SWIFT (IS 9362 Registration Authority) zgodnie z międzynarodowymi zasadami, opisanymi w aktualnej normie IS IBEI - International Business Entity Identifier - międzynarodowy identyfikator podmiotu gospodarczego unikalny identyfikator jednostki biznesowej związanej z, lub uczestniczącej w schemacie wymiany instrumentu finansowego. BEI - Business Entity Identifier - identyfikator podmiotu gospodarczego unikalny identyfikator niefinansowego podmiotu gospodarczego związanego z, lub uczestniczącego w schemacie wymiany instrumentu finansowego (odpowiednik BI dla instytucji niefinansowych). EANGLN - Globalny Numer Lokalizacyjny (Global Location Number). Numer referencyjny wykorzystywany do identyfikacji jednostek: prawnych, funkcyjnych lub fizycznych zgodnie z regulacjami European Association for Numbering (EAN). USHU - Uniwersalny identyfikator uczestników Amerykańskiej Izby Rozliczeniowej, przypisany do New York learing House (HIPS) DUNS - Unikalny identyfikator, nadawany przez Dun & Bradstreet, identyfikujący organizację. Format pola 4!a2!a2!c[3!c] 2!a7!c1!n 4!a2!a2!c[3!c] 13!n BkPtyId - Unikalny, jednoznaczny identyfikator nadawany przez dany 6!n 9!n - 4 -

5 <TaxIdNb> <PrtryId> bank, określający relację wiążącą bank z jego klientem. TaxIdNb - Numer nadany jednostce w celach identyfikacji podatkowej PrtryId - Unikalny, jednoznaczny identyfikator nadany instytucji finansowej wg właściwego schematu (standardu). Identyfikator <Issr> Wystawca Pole Identyfikator Prywatny Zleceniodawcy / Identyfikator Prywatny Kontrahenta W pliku XL pole składa się dokładnie z jednego elementu A J, przy czym elementy I (<DtAndPlcfBirth>) i J (<thrid>) są elementami złożonymi oraz opcjonalnie z elementu K (<Issr>). Zasady dotyczące wypełniania poszczególnych linii pola zawierającego identyfikator prywatny są takie same jak w przypadku pola zawierającego identyfikator. Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola Format pola A <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy B <stmrnb> Identyfikator klienta <SclSctyNb> Numer ubezpieczenia społecznego <AlnRegnNb> Identyfikator zagranicznego D obywatela E <PsptNb> Numer paszportu F <TaxIdNb> Numer identyfikacji podatkowej G <IdntyardNb> Numer dowodu osobistego H <plyridnb> Numer Pracodawcy I <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby IA <BirthDt> Data urodzenia ISDate IB <PrvcfBirth> Prowincja I <ityfbirth> iasto ID Uwagi <tryfbirth> Kraj 2!a Kod kraju zgodny z IS 3166 J <thrid> Inna identyfikacja osoby JA Identyfikator JB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora K <Issr> Wystawca - 5 -

6 Zasady wypełniania pola Remittance Information Structured Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola A <RfrdDocInf> Identyfikacja dokumentu AA <RfrdDocTp> Typ dokumentu AB AAA AAB AA <d> <Prtry> <Issr> <RfrdDocNb> Typ dokumentu w zakodowanej formie Identyfikacja typu dokumentu wpłaty Identyfikacja wystawcy dokumentu Numer powiązanego dokumentu Format pola B <RfrdDocRltdDt> Data dokumentu ISDate D A B D E DA DB DAA DAB DA <RfrdDocAmt> <DuePyblAmt> <DscntApldAmt> <RmtdAmt> <dtnoteamt> <TaxAmt> <dtrrefinf> <dtrreftp> <d> <Prtry> <Issr> <dtrref> Kwota i waluta dokumentu 4!a Waluta i kwota 3!a 18d Waluta i kwota ustalonego upustu Waluta i kwota wynikająca z przekazanego dokumentu Waluta i kwota noty kredytowej Waluta i kwota wyliczonego podatku Informacja o referencjach dokumentu u Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta Kod typu referencji Beneficjenta Typ referencji Beneficjenta spoza wymienionych kodów Identyfikacja wystawcy referencji Referencje do transakcji Beneficjenta E <Invcr> Wystawca faktury EA <Nm> Nazwa EB <PstlAdr> Adres pocztowy EBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a EBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres 3!a 18d 3!a 18d 3!a 18d 3!a 18d Uwagi Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: d i Prtry Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Kod waluty zgodny z IS 4217 Zabronione jednoczesne wystąpienie pól: d i Prtry Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola - 6 -

7 EB <StrtNm> Nazwa ulicy EBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x EBE <Pstd> Kod pocztowy 16x EBF <TwnNm> Nazwa miasta EBG <trysubdvsn> Prowincja EBH <try> Kod kraju 2!a E Identyfikator EA EAA <rgid> <BI> Identyfikator BI 4!a2!a2!c [3!c] EAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n EA <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] EAD <EANGLN> Numer EANGLN 13!n EAE <USHU> Identyfikator HIPSU 6!n EAF EAG EAH <DUNS> <BkPtyId> <TaxIdNb> Numer identyfikujący organizację Identyfikator klienta w banku Numer Identyfikacji Podatkowej EAI <PrtryId> Identyfikator organizacji EAIA Nazwa lub numer jednostki EAIB <Issr> Jednostka nadająca EB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 1 EBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy EBB <stmrnb> Identyfikator klienta EB EBD <SclSctyNb> <AlnRegnNb> Numer ubezpieczenia społecznego Identyfikator zagranicznych obywateli EBE <PsptNb> Numer paszportu EBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej EBG <IdntyardNb> Numer karty EBH <plyridnb> Numer pracodawcy EBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby EBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate EBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia EBI <ityfbirth> iasto urodzenia EBID <tryfbirth> Kraj urodzenia 2!a EBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby 9!n Kod kraju zgodny z IS 3166 Kod kraju zgodny z IS Identyfikatory elementów EB, określające Prywatny Identyfikator dla Wystawcy, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu EB jeden z id. elementów EBA EBJ oraz opcjonalnie id. elementu EBK

8 F EBJA Identyfikator EBJB <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora EBK <Issr> Identyfikacja wystawcy ED <tryfres> Kraj rezydowania osoby <Invcee> FA <Nm> Nazwa Identyfikacja jednostki, dla której została wystawiona faktura FB < PstlAdr > Adres pocztowy FBA <AdrTp> Rodzaj adresu 4!a FBB <AdrLine> Wyspecyfikowany adres FB <StrtNm> Nazwa ulicy FBD <BldgNb> Numer posesji lub budynku 16x FBE <Pstd> Kod pocztowy 16x FBF <TwnNm> Nazwa miasta FBG <trysubdvsn> Jednostka terytorialna FBH <try> Kraj 2!a F < Id > Identyfikator FA <rgid> Identyfikator organizacji FAA <BI> Identyfikator BI 4!a2!a2!c [3!c] FAB <IBEI> Identyfikator IBEI 2!a7!c1!n FA <BEI> Identyfikator BEI 4!a2!a2!c [3!c] FAD <EANGLN> Numer EANGL 13!n FAE <USHU> Identyfikator HIPSU 6!n FAF FAG FAH <DUNS> <BkPtyId> <TaxIdNb> Liczba identyfikująca organizację Identyfikator klienta w banku Numer Identyfikacji podatkowej FAI <PrtryId> Identyfikator organizacji FAIA Nazwa lub numer jednostki FAIB <Issr> Jednostka nadająca identyfikację FB <PrvtId> Identyfikator Prywatny 2 FBA <DrvrsLicNb> Numer prawa jazdy FBB <stmrnb> Identyfikator klienta FB <SclSctyNb> Numer ubezpieczenia społecznego FBD <AlnRegnNb> Identyfikator Zagranicznego 9!n Dopuszczalne jest co najwyżej pięciokrotne wystąpienie tego pola Kod kraju zgodny z IS Identyfikatory elementów FB, określające Prywatny Identyfikator dla dbiorcy Faktury, mogą wystąpić czterokrotnie, zgodnie z zasadą dla identyfikatora elementu FB jeden z id. elementów FBA FBJ oraz opcjonalnie id. elementu FBK

9 obywatela FBE <PsptNb> Numer paszportu FBF <TaxIdNb> Numer Identyfikacji Podatkowej FBG <IdntyardNb> Numer karty FBH <plyridnb> Numer pracodawcy FBI <DtAndPlcfBirth> Data i miejsce urodzenia osoby FBIA <BirthDt> Data urodzenia ISDate FBIB <PrvcfBirth> Prowincja urodzenia FBI <ityfbirth> iasto urodzenia FBID <tryfbirth> Kraj urodzenia 2!a FBJ <thrid> Inna identyfikacja osoby FBJA Identyfikator FBJB FBK <Issr> <IdTp> Specyfikacja użytego identyfikatora Identyfikacja wystawcy danego typu dokumentu Kod kraju zgodny z IS 3166 FD <tryfres> Kraj rezydowania osoby G <AddtlRmtInf> Informacje dodatkowe 140x Zasady wypełniania pola Tax Identyfikator Elementu Nazwa elementu XL Nazwa pola Format pola Uwagi A AA AB ABA ABAA <Tax> <TaxRefNb> <TaxTpInf> <TaxTp> <tgydesc> Informacje odnoszące się do rodzaju dokonywanej płatności pis rodzaju dokonywanej płatności 140x Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) Tu wpisujemy symbol formularza - 9 -

10 1.6. Zasady tworzenia i struktura komunikatów Polecenia Przelewu (redit Transfer) Rekord nagłówkowy (Group Header). Nazwa pola Identyfikator bloku (essage Identification) Data i czas utworzenia bloku (reation Data and Time) Wskaźnik zleceń masowych (Batch Booking) Liczba zleceń w bloku (Number of Transaction) Grupowanie (Grouping) Nazwa inicjującego zlecenie (Initiating Party Name) Identyfikator inicjującego zlecenie - organizacja (Identification rganisation Identification) Identyfikator inicjującego zlecenie - prywatny (Identification Private Identification) Format pola IS DateAnd Time 15d Status 4!a Nazwa elementu XL +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++redttm +GrpHdr ++BtchBookg +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++Grpg +GrpHdr ++InitgPty +++Nm +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++rgid +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId Uwagi usi być unikalna dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji. Jeśli pole nie występuje, mają zastosowanie uzgodnienia pomiędzy bankiem a klientem Rodzaj danych: True (1)- zlecenie masowe (łączne obciążenie) False (0) - indywidualne obciążenia per transakcja usi być mniejsza od maksymalnej liczby zleceń w bloku. usi być równa liczbie zleceń w bloku bez rekordu nagłówkowego Stała wartość - IXD Nazwa inicjującego zlecenie, powinna być identyczna z nazwą w polu Debtor Name Pole opcjonalne - jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Pole opcjonalne - jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganization Identification

11 Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information) Płatność w PLN (ELIXIR, SRBNET, wewnątrzbankowa) Nazwa pola etoda płatności (Payment ethod) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Identyfikator organizacji zleceniodawcy dla ZUS (Debtor rganisation Identification) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) Format pola Status 3!a IS Date 2!a 26!n Nazwa elementu XL ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try ++Dbtr +++Id ++++rgid ++DbtrAcct +++Id Uwagi TRF dla transakcji uznaniowych Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Adres Line Kod kraju zgodny z IS 3166 bowiązkowe dla zleceń na rzecz ZUS i US. Dla zleceń na rzecz ZUS: W polu TaxIdNb zawsze wpisujemy NIP Pole PrtryId wypełniamy w nast. sposób: - pole Id drugi identyfikator - pole Issr jego wyróżnik: R- REGN, P- PESEL, 1-Dowód osobisty, 2-Paszport. Dla zleceń na rzecz US: Pole TaxIdNb zabronione. Pole PrtryId wypełniamy w nst. sposób: - pole Id identyfikator - pole Issr jego wyróżnik: N-NIP, R-REGN, P- PESEL, 1-Dowod osobisty, 2-Paszport, 3- inny typ identyfikatora. Dopuszcza się tylko BBAN (NRB)

12 ++++BBAN Krajowy Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) Kategoria zlecenia (Payment Identification ategory Purpose Identyfikator kanału rozliczeniowego (learing hannel) Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Krajowy Identyfikator Banku kontrahenta (reditor Agent) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Rachunek kontrahenta (reditor Account) Podatek (Tax) 8!n 4!a 4!a 3!a 18d 8!n 2!a 26!n ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++lrsysmbid +++++Id +++PmtId ++++EndToEndId +++PmtTpInf ++++tgypurp +++lrhanl +++Amt ++++InstdAmt +++dtragt ++++FinInstnId lrsysmbid Id +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtracct KNR banku w systemie rozliczeniowym Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Dopuszcza się kod: INT dla zleceń wewnątrzbankowych TAXS dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE dla zleceń na rzecz ZUS ASH dla wpłaty gotówkowej Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione. Pole obowiązkowe dla transakcji kierowanych do systemu SRBNET kod RTGS Dla transakcji kierowanych do systemu ELIXIR pole zabronione Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do KNR banku w systemie rozliczeniowy Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków Pole obowiązkowe, jeśli użyto reditor Address Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Dopuszcza się tylko BBAN (NRB) bowiązkowe dla zleceń na rzecz US. Dla transakcji US pole tytułem wypełniane

13 Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) Tytuł zlecenia (Remittance Information Structured) 140x 140x +++Tax ++++TaxRefNb ++++TaxTpInf +++++TaxTp tgydesc +++InstrForDbtrAgt +++RmtInf ++++Ustrd +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf RfrdDocNb AddtlRmtInf jest wg. nast. konwencji: - w polu TaxRefNb wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) - w polu tgydesc wpisujemy symbol formularza Pozostałe dane wpisujemy w polu Tytułem (Remittance Information Unstructured). Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawca a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Pole może wystąpić tylko raz. Pole zabronione dla zleceń na rzecz ZUS Pole może wystąpić tylko raz. Dla transakcji ZUS pole tytułem wypełniane jest wg. nast. konwencji: - pole RfrdDocNb - Typ wpłaty, Deklaracja i Numer deklaracji - pole AddtlRmtInf - Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Wypłata gotówki Nazwa pola etoda płatności (Payment ethod) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Krajowy Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Format pola Status 3!a IS Date 2!a 8!n Nazwa elementu XL ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++lrsysmbid +++++Id Uwagi TRF dla transakcji uznaniowych Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola. Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Kod kraju zgodny z IS 3166 KNR banku w systemie rozliczeniowym

14 Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) +++PmtId ++++EndToEndId Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Kategoria zlecenia (Payment Identification ategory Purpoise Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Identyfikator Kontrahenta organizacji (reditor rganisation Identification) Informacje dodatkowe dla banku Kontrahenta (Instruction for reditor Agent) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 4!a 3d! 18d 2!a 140x 140x +++PmtTpInf ++++tgypurp +++Amt ++++InstdAmt +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtr ++++Id +++++rgid +++InstrFordtrAgt +++RmtInf ++++Ustrd Dopuszczalny kod: ASH. Pozostałe kody zabronione. Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do bowiązkowy dla TRANS Przekaz. Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola. Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków bowiązkowe, gdy użyto pole Address Line. Kod kraju zgodny z IS 3166 Pole obowiązkowe dla TRANS Pay Pole PrtryId wypełniamy w nast. sposób: pole Id identyfikator pole Issr jego wyróżnik: P - PESEL, 1 - Dowód osobisty, 2 - Paszport. Pole wypełnia się w następujący sposób: Data od: ISdate data do: ISDate Pole może wystąpić tylko raz. Pole zabronione dla zleceń na rzecz ZUS Płatność w walucie Nazwa pola etoda płatności (Payment ethod) Format pola Status 3!a Nazwa elementu XL ++Pmttd Uwagi TRF dla transakcji uznaniowych

15 Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) BI Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Rozliczenie opłat (harge Bearer) Rachunek dla opłat (harges Account) Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) IS Date 2!a 2!a26!n 4!a2!a2!c [3!c] 4!a 2!a26!n ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków. Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Kod kraju zgodny z IS DbtrAcct Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BI ++hrgbr ++hrgsacct +++PmtId ++++EndToEndId W tym polu podstawiamy BI Banku Zleceniodawcy Dopuszczalne kody: RED opłatę ponosi reditor DEBT opłatę ponosi Debtor SHAR opłatą dzielą się po równo reditor i Debtor Zabroniony kod SLEV Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) Pole obowiązkowe na wejściu do systemu bankowego. Jeśli klient go nie wypełni należy wstawić wartość not provided Priorytet zlecenia (Instruction Priority) Kod typu płatności (Service Level ode) Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) Identyfikator Banku kontrahenta 4!a 4!a 3!a 18d +++PmtTpInf ++++InstrPrty +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++d +++Amt ++++InstdAmt Zgodnie z IS dopuszczalne są kody: HIGH NR Dopuszczalne kody: PRPT EBA Priority Service SDVA Same Day Value Kod SEPA zabroniony dla tego typu płatności Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Dopuszcza się wszystkie rodzaje identyfikatorów podane w IS

16 (reditor Agent) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Kraj pobytu (ountry of Residence) Rachunek kontrahenta (reditor Account) Informacje dodatkowe dla banku zleceniodawcy (Instruction for Debtor Agent) Kod statystyczny (Regulatory Reporting) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) 2!a 2!a 34x 140x 3x 140x +++dtragt ++++FinInstnId +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtr dtracct +++InstrForDbtrAgt +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++d +++RmtInf ++++Ustrd Nazwa inicjującego zlecenie Dopuszczalne jest, co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Z uwagi na ograniczenia systemowe łączna długość powtórzonych pól Address Line nie może przekroczyć 35 znaków. Pole obowiązkowe, jeśli użyto reditor Address Line Kod kraju zgodny z IS 3166 Kod kraju zgodny z IS 3166 Format rachunku zgodny normą IS Pole przeznaczone do komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a bankiem zleceniodawcy, odnośnie sposobu realizacji zlecenia Pole może wystąpić tylko raz Płatności SEPA Nazwa pola Identyfikator płatności (Payment Information Identification) etoda płatności (Payment ethod) Kod typu płatności (Payment Type Format pola Status 3!a 4!a Nazwa elementu XL +Id ++Pmttd ++SvcLvl Uwagi Referencje nadane przez stronę wysyłającą jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. Stała wartość - TRF Dopuszcza się tylko wartość SEPA

17 Information Service Level ode) +++d Kategoria celu zlecenia (ategory Purpose) Data wykonania/data waluty (Requested Execution Date) Nazwa zleceniodawcy (Debtor Name) Adres zleceniodawcy (Debtor Address Line) Kod kraju Zleceniodawcy (Debtor ountry) Identyfikator Zleceniodawcy organizacja (Debtor rganisation Identification) Identyfikator Zleceniodawcy prywatny (Debtor Private Identification) Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) BI Banku zleceniodawcy (Debtor Agent) Nazwa pierwotnego Zleceniodawcy (Ultimate Debtor Name) Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy organizacji (Ultimate Debtor rganisation Identification) Identyfikator pierwotnego Zleceniodawcy prywatny 4!a IS Date 2!a 2!a26!n 4!a2!a2!c [3!c] ++tgypurp ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++Nm ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++Dbtr +++PstlAdr ++++try ++Dbtr +++Id ++++rgid ++Dbtr +++Id ++++PrvtId ++DbtrAcct ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BI ++UltmtDbtr +++Nm ++UltmtDbtr +++Id ++++rgid ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId W zależności od umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Bankiem Zleceniodawcy, Kategoria celu zlecenia może zostać przekazana do Banku Beneficjenta. Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Pole obowiązkowe, jeśli użyto Debtor Address Line Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Dopuszcza się tylko IBAN W tym polu podstawiamy BI banku zleceniodawcy Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification

18 (Ultimate Debtor Private Identification) Rozliczenie opłat (harge Bearer) Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification) 4!a ++hrgbr +++PmtId ++++EndToEndId Stała wartość SLEV, pozostałe kody zabronione. Jeśli klient nie wypełni tego pola to należy wstawić wartość not provided Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount) BI Banku kontrahenta (reditor Agent) Nazwa Kontrahenta (reditor Name) Adres kontrahenta (reditor Address Line) Kraj Kontrahenta (reditor ountry) Identyfikator Kontrahenta organizacji (reditor rganisation Identification) Identyfikator Kontrahenta prywatny (reditor Private Identification) Rachunek kontrahenta (reditor Account) Nazwa finalnego dbiorcy (Ultimate reditor Name) 3!a 18d 4!a2!a2!c [3!c] 2!a 2!a2!n 30c +++Amt ++++InstdAmt +++dtragt ++++FinInstnId +++++BI +++dtr ++++Nm +++dtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++dtr +++PstlAdr ++++try +++dtr ++++Id +++++rgid +++dtr ++++Id +++++PrvtId +++dtracct +++Ultmtdtr ++++Nm Kod waluty zgodny z IS Kwota musi być w przedziale od 0.01 do Dopuszcza się tylko BI Dopuszczalne jest co najwyżej dwukrotne wystąpienie tego pola Pole obowiązkowe, jeśli użyto reditor Address Line Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z subelementów pola. Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. W polu może wystąpić tylko jeden z elementów Private Identification Dopuszcza się tylko IBAN (IS 13616) Identyfikator Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS

19 finalnego dbiorcy organizacji (Ultimate reditor rganisation Identification) +++Ultmtdtr ++++Id +++++rgid Jeśli użyto rganisation Identification to zabroniona opcja Private Identification. Identyfikator finalnego dbiorcy prywatny (Ultimate reditor Private Identification) Kod celu zlecenia (Purpose ode) Tytuł zlecenia (Remittance Information Unstructured) Tytuł zlecenia (Remittance Information Structured) 140x +++Ultmtdtr ++++Id +++++PrvtId +++Purp ++++d +++RmtInf ++++Ustrd +++RmtInf ++++Strd Wypełnienie pola zgodnie ze schematem IS Jeśli użyto Private Identification to zabroniona opcja rganisation Identification. Dozwolone tylko kody znajdujące się na liście ExternalPurposeode IS ode_lists.page Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured Pole może wystąpić tylko raz. Jeśli użyto Remittance Information Unstructured to zabroniona opcja Remittance Information Structured

20 2. pis pliku zawierającego wyciąg bankowy 2.1. dwołania do zewnętrznej dokumentacji lista uzupełniająca. Numer dokumentu Tytuł Wydawca 1 - UNIFI redit Transfers and Related essages, ctober 2006: - ash anagement (camt ) IS pis formatu pliku XL inicjującego zlecenie klient RBE 2.2. Zasady tworzenia i struktura wyciągu w formacie XL. Nazwa pola Identyfikator wyciągu (essage Identification) Data i czas utworzenia wyciągu (reation Date and Time) Rekord nagłówkowy (Group Header). Format Nazwa elementu Status pola XL IS DateAnd Times +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++redttm Uwagi Numer wyciągu, unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. Nazwa pola Numer wyciągu (Identification) Data i czas utworzenia wyciągu (reation Data and Time) Data wyciągu od (From Data and Time) Data wyciągu do (To Data and Time) Numer rachunku (Account) Nazwa rachunku (Account Name) Informacja o saldzie i płatnościach (Payment Information). Format Nazwa elementu Status Uwagi pola XL IS DateAnd Time IS DateAnd Time IS DateAnd Time 2!a26!n Nazwa właściciela ++Id ++redttm ++FrToDt +++FrDtTm ++FrToDt +++ToDtTm ++Acct ++Acct +++Nm ++Acct Identyczny z essage Identification Identyczny z reation Data and Time występujacym w Group Header Dopuszcza się tylko IBAN pis rodzaju/typu rachunku

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2)

MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku wyciągów STA (pochodnym SAM 2) Wersja 20080130 SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Czym jest plik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940

mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 mbank CompanyNet, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Ogólne informacje o pliku MT940 Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008

ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 ibre, BRESOK Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych MT940 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Wersja 1.071, 06-10-2008 OPIS FORMATU PLIKU MT940 1.1 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKU EKSPORTU MT940 Dokument ten jest

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA. Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA. Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności walutowych PLA

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo