SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A."

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby pełnoletnie PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby małoletnie RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWA związana z obsługą książeczek/bonów ZLECENIA RÓŻNE KARTA PRZEDPŁACONA SK BANKU KARTA SZKOLNA SK BANKU KARTA KREDYTOWA SK BANKU DZIAŁALNOŚĆ KREDYTWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (od dnia r.) OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM... 22

2 Standardowy Aktywny Internetowy* Senior** Student*** 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto osobiste LP TYTUŁ * warunkiem korzystania z planu jest posiadanie dostępu aktywnego do systemu bankowości internetowej ekonto24 PLAN TARYFOWY I II III IV V ** warunkiem korzystania z planu jest udokumentowanie otrzymywania świadczenia z ZUS lub KRUS *** warunkiem korzystania z planu jest zaświadczenie szkoły/uczelni wyższej lub aktualna legitymacja oraz wiek od 18 do 26 lat Otwarcie i prowadzenie rachunku 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 1 2,00 zł 10,00 zł 3. Sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda: 0,00 zł/ 4,00 zł 2 2,00 zł 0,00 zł a) w formie papierowej 3 4,00 zł 4,00 zł X 4,00 zł 4,00 zł b) w formie elektronicznej 3,4 1,00 zł 1,00 zł X 1,00 zł 1,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku za rok bieżący 5 15,00 zł 15,00 zł 15,00zł 15,00 zł 15,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku za każdy rok poprzedni 5 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 6. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Miesięczna opłata za posiadanie dostępu do ekonta24 6 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł otrzymywanych przez SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł jednorazowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek 2 Opłata 0,00 zł w przypadku gdy do konta wydana i aktywowana jest karta, w przypadku braku aktywowanej karty opłata 4,00 zł 3 Opłata pobierana za każdy wyciąg łącznie do 10 dnia cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny 4 Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 5 Opłata pobierana za każdą stronę wydruku wykonaną przez placówkę SK banku 6 Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym usługa jest udostępniona mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zrezygnowano z usługi 2

3 LP TYTUŁ I II III IV V 10. Wydanie listy haseł jednorazowych 1 5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 11. Liczba darmowych komunikatów informacyjnych z SMSbank w cyklu prowizyjnym 3 szt. 10 szt. 5 szt. 3 szt. 5 szt. 12. Wysłanie komunikaty informacyjnego z SMSbank 2 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce SK banku 13. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 14. Wypłata gotówkowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Przelewy 15. Przelew na rachunek w SK banku realizowany przez: a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez ekonto24 za pośrednictwem: a) systemu Elixir 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł b) systemu BlueCash 3 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) systemu Sorbnet 3 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 17. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez placówkę SK banku za pośrednictwem: a) systemu Elixir 2,50 zł 1,00 zł 7,00 zł 2,50 zł 1,00 zł b) systemu Sorbnet 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 18. Wydanie przez placówkę SK banku potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Zlecenia stałe 19. Złożenie zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 0,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Pierwsza lista haseł jednorazowych wydawana jest bez opłat. Opłata pobierana jest za każdą następną zamówioną listę haseł jednorazowych 2 Opłata pobierana jednorazowo (za łączną liczbę komunikatów informacyjnych z SMSBanku do 10 dnia danego cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny) 3 Obowiązuje od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 3

4 LP TYTUŁ I II III IV V 20. Odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 3,00 zł 2,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 21. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w SK banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 22. Realizacja zlecenia stałego do innego banku krajowego złożonego przez: Polecenie zapłaty a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 1,00 zł 0,00 zł 7,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 23. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz SK banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz innego banku krajowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Pozostałe czynności związane z obsługą rachunku 25. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 26. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 27. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 28. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Wydanie i obsługa kart 29. Wydanie nowej karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30. Wznowienie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 31. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 32. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 33. Wznowienie karty lub wydanie duplikatu karty w trybie ekspresowym 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 34. Miesięczne użytkowanie każdej karty 1 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 1 Opłata 0,00 zł jeżeli łączna kwota obrotów bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym jest większa niż 300,00 zł, w przypadku braku obrotów opłata 3,00 zł 4

5 LP TYTUŁ I II III IV V 35. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 36. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta w trybie ekspresowym 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 37. Zmiana numeru PIN w bankomacie 1 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 38. Sprawdzenie w bankomacie wysokości wolnych środków 1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 39. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 40. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 41. Awaryjna wypłata gotówki za granicą/wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard 42. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 43. Opłata za pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Obsługa transakcji kartą 44. Wypłata gotówki: a) w bankomatach zrzeszenia SGB-Banku S.A. i BPS S.A., Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz sieci Euronet b) w innych bankomatach w kraju: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł kartą wydaną dla klienta VIP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł pozostałymi kartami 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł c) w bankomatach i kasach za granicą 2 2,00% wartości transakcji, nie mniej niż 10,00 zł d) w kasach banku w kraju 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł e) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 45. Wpłata gotówki we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 46. Transakcja bezgotówkowa 2 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Usługa dostępna we wszystkich bankomatach na świecie 2 W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niż EUR, kwota transakcji nie jest powiększana z tytułu różnic kursowych wynikających z przewalutowania 5

6 Rozdział 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Za sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda (za wyjątkiem wyciągu po zakończeniu okresu umownego): a) w formie papierowej 4,00 zł b) w formie elektronicznej 1 1,00 zł 4. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 5. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 6. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 7. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 8. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 9. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Rozdział 3 Rachunki płatne na każde żądanie LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 1 Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 6

7 LP TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Przelewy 9. Przelew na rachunek w SK banku 0,00 zł 10. Przelew do innego banku krajowego 5,00 zł Rozdział 4 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie Elokacja LP TYTUŁ OPŁATA W PLN Otwarcie i obsługa 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 3. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 4. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 5. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 6. Wypłata z rachunku (gotówkowa/przelew): a) pierwsza w cyklu prowizyjnym 0,00 zł b) każda kolejna 10,00 zł 7

8 2. PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior LP TYTUŁ PLAN TARYFOWY * warunkiem korzystania z planu jest wiek od 13 do 18 lat JUNIOR* Otwarcie i prowadzenie rachunku 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 1 1,00 zł 3. Za sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda: a) w formie papierowej 4,00 zł b) w formie elektronicznej 2 1,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku za rok bieżący 3 15,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku za każdy rok poprzedni 3 22,00 zł Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 6. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 7. Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 8. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł otrzymywanych SMS 9. Liczba darmowych komunikatów SMS w cyklu prowizyjnym 5 szt. 10. Wydanie listy haseł jednorazowych 4 2,00 zł 11. Przesłanie listy haseł jednorazowych na adres do korespondencji 5,00 zł 12. Za wysłanie komunikatu SMS przez SK bank 5 0,20 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce SK banku 13. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 14. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Przelewy 15. Przelew na rachunek w SK banku realizowany przez: a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 16. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez ekonto24: a) za pośrednictwem systemu Elixir 0,00 zł b) za pośrednictwem systemu BlueCash 2 5,00 zł c) za pośrednictwem systemu Sorbnet 2 25,00 zł 17. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez placówkę SK banku a) za pośrednictwem systemu Elixir 1,00 zł b) za pośrednictwem systemu Sorbnet 50,00 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek 2 Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 3 Opłatę pobiera się za każdą stronę wydruku 4 Pierwsza lista haseł jednorazowych bez opłat. Opłata pobierana za każdą następną zamówioną listę haseł jednorazowych 5 Opłata pobierana jednorazowo (za łączną liczbę komunikatów SMS do 10 dnia cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny) 8

9 LP TYTUŁ STAWKA 18. Za potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku 5,00 zł Zlecenia stałe 19. Złożenie zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 20. Odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 3,00 zł 21. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w SK banku 0,00 zł 22. Realizacja zlecenia stałego do innego banku krajowego przez: Polecenie zapłaty a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 23. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz SK banku 0,00 zł 24. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz innego banku krajowego Pozostałe czynności związane z obsługą rachunku 25. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 1,00 zł 20,00 zł 26. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 27. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 28. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 0,00 zł Wydanie i obsługa karty 29. Wydanie nowej karty 0,00 zł 30. Wznowienie karty 0,00 zł 31. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 32. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 50,00 zł 33. Wznowienie karty lub wydanie duplikatu karty w trybie ekspresowym 40,00 zł 34. Miesięczne używanie karty 0,00 zł/1,50 zł Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 8,00 zł 36. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta w trybie ekspresowym 30,00 zł 37. Zmiana numeru PIN w bankomacie 2 4,00 zł 38. Sprawdzenie w bankomacie wysokości wolnych środków 2 0,00 zł 39. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 40. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 1 Opłata 0,00 zł jeżeli łączna kwota obrotów bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym jest większa niż 35,00 zł, w przypadku braku obrotów opłata 1,50 zł 2 Usługa dostępna we wszystkich bankomatach na świecie 9

10 LP TYTUŁ STAWKA 41. Awaryjna wypłata gotówki za granicą/wydanie katy zastępczej za granicą wg stawki MasterCard 42. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany 5,00 zł 43. Opłata za pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł Obsługa transakcji kartą 44. Wypłata gotówki: a) we wszystkich bankomatach w kraju 0,00 zł b) w bankomatach i kasach za granicą 1 2,00% min. 10,00 zł c) w kasach banku w kraju 5,00 zł d) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł 45. Wpłata gotówki we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł 46. Transakcja bezgotówkowa 1 0,00 zł Rozdział 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe 50,00 zł 10,00 zł 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Rozdział 3 Rachunki płatne na każde żądanie LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 1 W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niż EUR, kwota transakcji nie jest pomniejszana z tytułu różnic kursowych wynikających z przewalutowania 10

11 LP TYTUŁ OPŁATA 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Przelewy 9. Przelew na rachunek w SK banku 0,00 zł 10. Przelew na rachunek do innego banku krajowego 5,00 zł Rozdział 4 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie Elokacja LP TYTUŁ OPŁATA Otwarcie i obsługa 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 3. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 4. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 5. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 6. Wypłata z rachunku (gotówkowa/przelew): a) pierwsza w cyklu prowizyjnym 0,00 zł b) każda kolejna 10,00 zł 11

12 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego IKE 0,00 zł jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IKE 2,00 zł miesięcznie 1 pobierane ze zgromadzonych środków 3. Dokonanie wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 100,00 zł pobierane ze zgromadzonych środków 4. Zmiana osoby uprawnionej 20,00 zł gotówkowo, za każdą zmianę osoby 1 opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek 12

13 4. DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWA związana z obsługą książeczek/bonów LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie książeczki: od każdej książeczki a) a vista 5,00 zł b) terminowej wielowkładowej 5,00 zł c) terminowej jednowkładowej 1,00 zł 4. Wymiana zapisanej książeczki a vista lub terminowej 0,00 zł 5. Wystawienie bonu oszczędnościowego o nominale: od każdego bonu a) 1.000,00 zł 1,50 zł b) 3.000,00 zł 3,00 zł c) 5.000,00 zł 7,00 zł 6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku a vista technicznego po każdej zmianie salda 7. Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe prowadzone przez nasz Bank 8. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych prowadzonych przez nasz Bank 9. Przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek w innym banku 5,00 zł każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł od każdej dyspozycji 10. Za wykonanie zlecenia stałego na rzecz innego banku 3,00 zł od każdej dyspozycji na podstawie złożonej dyspozycji Za wykonanie zlecenia stałego na rzecz naszego Banku na podstawie złożonej dyspozycji Za zmianę kwoty lub terminu realizacji zlecenia stałego 13. Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone przez nasz Bank 14. Za potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku oszczędnościowego 15. wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oszczędnościowym oraz pism o charakterze zaświadczeń 16. skreślony 17. Wystawienie nowej książeczki/bonu w miejsce utraconej lub zniszczonej 0,00 zł 5,00 zł od każdej zmienionej dyspozycji 0,00 zł 4,50 zł od każdego potwierdzenia 20,00 zł każdorazowo 10,00 zł od każdej książeczki/ bonu 18. Umorzenie utraconej książeczki/bonu 25,00 zł od każdej książeczki/ bonu 19. Zmiana właściciela książeczki/bonu w związku z przelewem praw (cesja) 30,00 zł każdorazowo 1 Nie pobiera się prowizji za przelew 13

14 LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 20. Za uzgodnienie salda i dokonanie wpisu w książeczce a vista na podstawie otrzymanego polecenia przelewu za wyjątkiem wpływów dotyczących wynagrodzeń za pracę i wpływów z ZUS oraz KRUS 0,10% min. 4,00 zł max. 15,00 zł 21. skreślony 22. skreślony 23. skreślony 24. skreślony 25. Blokada środków na rachunku oszczędnościowym 10,00 zł każdorazowo 26. Przyjęcie do depozytu: a) książeczki 1 20,00 zł b) bonu oszczędnościowego 1 5,00 zł 27. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w Taryfie Bank może pobierać opłatę, której wysokość każdorazowo ustala Dyrektor Oddziału, Zarząd, Dyrektor BSRR lub kierownik placówki w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału lub Dyrektorem BSRR min. 10,00 zł 1 Opłata nie dotyczy książeczek/bonów składanych na zabezpieczenie kredytu w naszym Banku 14

15 5. ZLECENIA RÓŻNE LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: od kwoty wpłaty a) na cele charytatywne 1 0,00 zł b) prowadzone w ramach pakietu Wspólnota 2,50 zł c) pozostałe: dla Klientów posiadających w SK banku aktywny rachunek ROR, a vista, terminowy lub bieżący, za wyjątkiem a vista technicznego 0,50% min. 2,50 zł dla pozostałych klientów 0,50% min. 5,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe dokonywane bilonem powyżej 100,00 zł dziennie 3. Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych 1,00% dodatkowo od kwoty wpłaty bilonem 0,50% min. 4,00 zł 4. Wymiana banknotów na inne nominały powyżej 5 szt. 0,50% min. 4,00 zł 5. Wymiana monet na inne wartości znaków pieniężnych 2,00% min. 5,00 zł 6. Opinia bankowa 60,00 zł od kwoty wymiany od kwoty wymiany od kwoty wymiany 7. Sporządzenie kopii dokumentów na zlecenie Klienta 2,00 zł od strony 8. Przefaksowanie dokumentu na zlecenie Klienta: za każdy dokument a) za pierwszą stronę 5,00 zł b) za każdą następną 2,50 zł 9. Przyjęcie depozytu innego niż książeczka oszczędnościowa lub bon oszczędnościowy 50,00 zł dodatkowo opłata za przechowywanie 10. Przechowywanie depozytów wymienionych w pkt 9: 2 miesięcznie, za każdy a) papierów wartościowych (akcji, obligacji) od 1,00% rozpoczęty miesiąc, każdego deponowanego dokumentu wartości nominalnej opłata nie dotyczy min. 50,00 zł rocznie depozytów składanych na zabezpieczenie spłaty kredytu b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bieżących od każdego posiadacza 100,00 zł rocznie lub 10,00 zł miesięcznie c) kaset (za każdą kasetę) 3,00 zł dziennie lub 60,00 zł miesięcznie lub 500,00 zł rocznie 11. Portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych do skarbca nocnego, za worek do monet wg aktualnej ceny nabycia podwyższonej o 30% z tytułu kosztów manipulacyjnych 1 Dotyczy również fundacji, których działalność charytatywną określa statut 2 Członkowie organów samorządowych Banku płacą 25% stawek prowizji wymienionych w tym punkcie 15

16 LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 12. Za poszukiwanie rachunków na podstawie zapytań zadawanych w formie papierowej prowadzonych na rzecz: a) osób fizycznych 10,00 zł b) osób prawnych 50,00 zł 13. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w Taryfie Bank może pobierać opłatę, której wysokość każdorazowo ustala Dyrektor Oddziału, Zarząd, Dyrektor BSRR lub kierownik placówki w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału lub Dyrektorem BSRR min. 10,00 zł od każdego zapytania od każdej operacji 16

17 6. KARTA PRZEDPŁACONA SK BANKU LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wydanie karty 0,00 zł jednorazowo 2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 zł jednorazowo 3. Wydanie nowego numeru PIN 0,00 zł jednorazowo 4. Użytkowanie karty 0,00 zł miesięcznie 5. Transakcja bezgotówkowa 0,00 zł za każdą transakcję 6. Wypłata gotówki za każdą transakcję a) we wszystkich bankomatach w kraju 5,00 zł b) w kasach banku w kraju 5,00 zł c) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł d) w bankomatach i kasach za granicą 2,00% min. 7,00 zł 7. Wykup środków z rachunku karty 12,00 zł jednorazowo 8. Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł za każdą transakcję 9. Zmiana numeru PIN w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 10. Sprawdzenie wolnych środków w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 11. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł miesięcznie 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawki MasterCard 13. Wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard za każdą transakcję jednorazowo 17

18 7. KARTA SZKOLNA SK BANKU LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wydanie karty 0,00 zł jednorazowo 2. Wznowienie karty 0,00 zł jednorazowo 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 zł jednorazowo 4. Wydanie nowego numeru PIN 0,00 zł jednorazowo 5. Użytkowanie karty 0,00 zł miesięcznie 6. Transakcja bezgotówkowa 0,00 zł za każdą transakcję 7. Wypłata gotówki: za każdą transakcję a) w bankomatach sieci Euronet w kraju 0,00 zł b) w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł c) w kasach banku w kraju 5,00 zł d) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł e) w bankomatach i kasach za granicą 2,00% min. 7,00 zł 8. Wypłata środków z rachunku karty zastrzeżonej 12,00 zł jednorazowo 9. Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł jednorazowo 10. Zmiana numeru PIN w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 11. Sprawdzenie wolnych środków w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 12. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł miesięcznie 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawki MasterCard 14. Wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard za każdą transakcję jednorazowo 18

19 8. KARTA KREDYTOWA SK BANKU LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wydanie karty jednorazowo a) głównej 0,00 zł b) dodatkowej 0,00 zł 2. Wznowienie karty 0,00 zł jednorazowo 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł jednorazowo 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 zł jednorazowo 5. Wydanie nowej, duplikatu lub wznowienie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł jednorazowo 6. Wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł jednorazowo 7. Wydanie numeru PIN w trybie ekspresowym 50,00 zł jednorazowo 8. Używanie karty miesięcznie a) głównej jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest mniejsza niż 500,00 zł jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest nie mniejsza niż 500,00 zł b) dodatkowej jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest mniejsza niż 300,00 zł jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest nie mniejsza niż 300,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe 0,00 zł za każdą transakcję 10. Transakcje gotówkowe 3,00% min. 7,00 zł 11. Wpłata gotówki we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet za każdą transakcję od kwoty transakcji 0,00 zł za każdą transakcję 12. Zmiana numeru PIN w bankomacie 5,00 zł jednorazowo 13. Sprawdzenie wolnych środków 0,00 zł jednorazowo 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawki MasterCard 15. Wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard za każdą transakcję jednorazowo 16. Ubezpieczenie Bezpieczna karta 0,00 zł miesięcznie 17. Ubezpieczenie podróżne 6,45 zł miesięcznie 19

20 9. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 (od dnia r.) Rozdział 1 Kredyty gotówkowe i kredyt w koncie osobistym LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł niezależnie od kwoty 2. Prowizja za udzielenie/podwyższenie kwoty kredytu do 15,00% od kwoty udzielanego kredytu/od kwoty podwyższenia kredytu 3. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50,00 zł za aneks 4. Wydanie opinii, zaświadczeń na wniosek klienta 50,00 zł za każde zaświadczenie 5. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł za każdy odpis 6. Za zmianę formy spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub przeliczenie wysokości rat kapitałowych 50,00 zł za każdą zmianę 7. Za automatyczną prolongatę, na okres do 12 m-cy do 2,00% płatne w dniu prolongaty limitu 8. Wysłanie upomnień/wezwań/zawiadomień dotyczących nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów na koncie osobistym, braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, nie dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń: wysyłane listem zwykłym wysyłane listem poleconym wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 11,10 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 13,60 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 16,00 zł od każdego upomnienia/wezwania/za wiadomienia do dłużnika lub poręczyciela 9. Badanie zakresu polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł za każdą polisę 1 Dotyczy kredytów udzielanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej 20

21 1. Rozdział 2 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 zł Jednorazowo 2. Prowizja za udzielenie/podwyższenie kwoty kredytu do 7,00% Od kwoty udzielanego kredytu/od kwoty podwyższenia kredytu 3. Za administrowanie w zależności od kwoty, a) kredytem do ,00 zł 0,00 zł płatne miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca b) kredytem powyżej ,00 zł 0,00 zł 4. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50,00 zł za aneks 5. Za zmianę formy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub przeliczenie wysokości rat kapitałowych 50,00 zł za każdą zmianę 6. Wydanie opinii, zaświadczeń na wniosek klienta 50,00 zł za każde zaświadczenie 7. Za przyznanie promesy kredytowej 0,50% min. 30,00 zł od kwoty kredytu (zadłużenia) 8. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł za każdy odpis 9. Za wcześniejszą spłatę części/całości kredytu 0,50% min. 100,00 zł 10. Przeprowadzenie drugiej i kolejnych inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty 11. Wysłanie upomnień/wezwań/zawiadomień dotyczących nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów na koncie osobistym, braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, nie dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń: wysyłane listem zwykłym wysyłane listem poleconym wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 11,10 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 13,60 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 16,00 zł nie dotyczy kredytów w wysokości niższej niż ,00 zł 100,00 zł za każdą inspekcję od każdego upomnienia/wezwania/za wiadomienia do dłużnika lub poręczyciela 12. Badanie zakresu polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł za każdą polisę 21