SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A."

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby pełnoletnie PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby małoletnie RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWA związana z obsługą książeczek/bonów ZLECENIA RÓŻNE KARTA PRZEDPŁACONA SK BANKU KARTA SZKOLNA SK BANKU KARTA KREDYTOWA SK BANKU DZIAŁALNOŚĆ KREDYTWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (od dnia r.) OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM... 22

2 Standardowy Aktywny Internetowy* Senior** Student*** 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto osobiste LP TYTUŁ * warunkiem korzystania z planu jest posiadanie dostępu aktywnego do systemu bankowości internetowej ekonto24 PLAN TARYFOWY I II III IV V ** warunkiem korzystania z planu jest udokumentowanie otrzymywania świadczenia z ZUS lub KRUS *** warunkiem korzystania z planu jest zaświadczenie szkoły/uczelni wyższej lub aktualna legitymacja oraz wiek od 18 do 26 lat Otwarcie i prowadzenie rachunku 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 1 2,00 zł 10,00 zł 3. Sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda: 0,00 zł/ 4,00 zł 2 2,00 zł 0,00 zł a) w formie papierowej 3 4,00 zł 4,00 zł X 4,00 zł 4,00 zł b) w formie elektronicznej 3,4 1,00 zł 1,00 zł X 1,00 zł 1,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku za rok bieżący 5 15,00 zł 15,00 zł 15,00zł 15,00 zł 15,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku za każdy rok poprzedni 5 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 6. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Miesięczna opłata za posiadanie dostępu do ekonta24 6 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł otrzymywanych przez SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł jednorazowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek 2 Opłata 0,00 zł w przypadku gdy do konta wydana i aktywowana jest karta, w przypadku braku aktywowanej karty opłata 4,00 zł 3 Opłata pobierana za każdy wyciąg łącznie do 10 dnia cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny 4 Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 5 Opłata pobierana za każdą stronę wydruku wykonaną przez placówkę SK banku 6 Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym usługa jest udostępniona mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zrezygnowano z usługi 2

3 LP TYTUŁ I II III IV V 10. Wydanie listy haseł jednorazowych 1 5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 11. Liczba darmowych komunikatów informacyjnych z SMSbank w cyklu prowizyjnym 3 szt. 10 szt. 5 szt. 3 szt. 5 szt. 12. Wysłanie komunikaty informacyjnego z SMSbank 2 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce SK banku 13. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 14. Wypłata gotówkowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Przelewy 15. Przelew na rachunek w SK banku realizowany przez: a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez ekonto24 za pośrednictwem: a) systemu Elixir 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł b) systemu BlueCash 3 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) systemu Sorbnet 3 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 17. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez placówkę SK banku za pośrednictwem: a) systemu Elixir 2,50 zł 1,00 zł 7,00 zł 2,50 zł 1,00 zł b) systemu Sorbnet 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 18. Wydanie przez placówkę SK banku potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Zlecenia stałe 19. Złożenie zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 0,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Pierwsza lista haseł jednorazowych wydawana jest bez opłat. Opłata pobierana jest za każdą następną zamówioną listę haseł jednorazowych 2 Opłata pobierana jednorazowo (za łączną liczbę komunikatów informacyjnych z SMSBanku do 10 dnia danego cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny) 3 Obowiązuje od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 3

4 LP TYTUŁ I II III IV V 20. Odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 3,00 zł 2,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 21. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w SK banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 22. Realizacja zlecenia stałego do innego banku krajowego złożonego przez: Polecenie zapłaty a) ekonto24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) placówkę SK banku 1,00 zł 0,00 zł 7,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 23. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz SK banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz innego banku krajowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Pozostałe czynności związane z obsługą rachunku 25. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 26. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 27. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 28. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Wydanie i obsługa kart 29. Wydanie nowej karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30. Wznowienie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 31. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 32. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 33. Wznowienie karty lub wydanie duplikatu karty w trybie ekspresowym 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 34. Miesięczne użytkowanie każdej karty 1 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 0,00 zł/ 3,00 zł 1 Opłata 0,00 zł jeżeli łączna kwota obrotów bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym jest większa niż 300,00 zł, w przypadku braku obrotów opłata 3,00 zł 4

5 LP TYTUŁ I II III IV V 35. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 36. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta w trybie ekspresowym 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 37. Zmiana numeru PIN w bankomacie 1 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 38. Sprawdzenie w bankomacie wysokości wolnych środków 1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 39. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 40. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 41. Awaryjna wypłata gotówki za granicą/wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard 42. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 43. Opłata za pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Obsługa transakcji kartą 44. Wypłata gotówki: a) w bankomatach zrzeszenia SGB-Banku S.A. i BPS S.A., Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz sieci Euronet b) w innych bankomatach w kraju: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł kartą wydaną dla klienta VIP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł pozostałymi kartami 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł c) w bankomatach i kasach za granicą 2 2,00% wartości transakcji, nie mniej niż 10,00 zł d) w kasach banku w kraju 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł e) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 45. Wpłata gotówki we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 46. Transakcja bezgotówkowa 2 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Usługa dostępna we wszystkich bankomatach na świecie 2 W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niż EUR, kwota transakcji nie jest powiększana z tytułu różnic kursowych wynikających z przewalutowania 5

6 Rozdział 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Za sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda (za wyjątkiem wyciągu po zakończeniu okresu umownego): a) w formie papierowej 4,00 zł b) w formie elektronicznej 1 1,00 zł 4. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 5. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 6. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 7. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 8. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 9. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Rozdział 3 Rachunki płatne na każde żądanie LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 1 Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 6

7 LP TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Przelewy 9. Przelew na rachunek w SK banku 0,00 zł 10. Przelew do innego banku krajowego 5,00 zł Rozdział 4 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie Elokacja LP TYTUŁ OPŁATA W PLN Otwarcie i obsługa 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 3. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 4. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 5. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 6. Wypłata z rachunku (gotówkowa/przelew): a) pierwsza w cyklu prowizyjnym 0,00 zł b) każda kolejna 10,00 zł 7

8 2. PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, OBSŁUGA KART ORAZ KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior LP TYTUŁ PLAN TARYFOWY * warunkiem korzystania z planu jest wiek od 13 do 18 lat JUNIOR* Otwarcie i prowadzenie rachunku 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 1 1,00 zł 3. Za sporządzenie i przekazanie wyciągu po każdej zmianie salda: a) w formie papierowej 4,00 zł b) w formie elektronicznej 2 1,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku za rok bieżący 3 15,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku za każdy rok poprzedni 3 22,00 zł Korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 6. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 7. Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 8. Udostępnienie autoryzacji za pośrednictwem haseł otrzymywanych SMS 9. Liczba darmowych komunikatów SMS w cyklu prowizyjnym 5 szt. 10. Wydanie listy haseł jednorazowych 4 2,00 zł 11. Przesłanie listy haseł jednorazowych na adres do korespondencji 5,00 zł 12. Za wysłanie komunikatu SMS przez SK bank 5 0,20 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce SK banku 13. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 14. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Przelewy 15. Przelew na rachunek w SK banku realizowany przez: a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 16. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez ekonto24: a) za pośrednictwem systemu Elixir 0,00 zł b) za pośrednictwem systemu BlueCash 2 5,00 zł c) za pośrednictwem systemu Sorbnet 2 25,00 zł 17. Przelew do innego banku krajowego realizowany przez placówkę SK banku a) za pośrednictwem systemu Elixir 1,00 zł b) za pośrednictwem systemu Sorbnet 50,00 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek 2 Od momentu udostępnienia usługi przez SK bank 3 Opłatę pobiera się za każdą stronę wydruku 4 Pierwsza lista haseł jednorazowych bez opłat. Opłata pobierana za każdą następną zamówioną listę haseł jednorazowych 5 Opłata pobierana jednorazowo (za łączną liczbę komunikatów SMS do 10 dnia cyklu prowizyjnego za poprzedni cykl prowizyjny) 8

9 LP TYTUŁ STAWKA 18. Za potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku 5,00 zł Zlecenia stałe 19. Złożenie zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 20. Odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego realizowanego przez: a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 3,00 zł 21. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w SK banku 0,00 zł 22. Realizacja zlecenia stałego do innego banku krajowego przez: Polecenie zapłaty a) ekonto24 0,00 zł b) placówkę SK banku 0,00 zł 23. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz SK banku 0,00 zł 24. Od operacji obciążeniowych w trybie polecenia zapłaty na rzecz innego banku krajowego Pozostałe czynności związane z obsługą rachunku 25. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 1,00 zł 20,00 zł 26. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 27. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 28. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 0,00 zł Wydanie i obsługa karty 29. Wydanie nowej karty 0,00 zł 30. Wznowienie karty 0,00 zł 31. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 32. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 50,00 zł 33. Wznowienie karty lub wydanie duplikatu karty w trybie ekspresowym 40,00 zł 34. Miesięczne używanie karty 0,00 zł/1,50 zł Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 8,00 zł 36. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta w trybie ekspresowym 30,00 zł 37. Zmiana numeru PIN w bankomacie 2 4,00 zł 38. Sprawdzenie w bankomacie wysokości wolnych środków 2 0,00 zł 39. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 40. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 1 Opłata 0,00 zł jeżeli łączna kwota obrotów bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym jest większa niż 35,00 zł, w przypadku braku obrotów opłata 1,50 zł 2 Usługa dostępna we wszystkich bankomatach na świecie 9

10 LP TYTUŁ STAWKA 41. Awaryjna wypłata gotówki za granicą/wydanie katy zastępczej za granicą wg stawki MasterCard 42. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego wskazany 5,00 zł 43. Opłata za pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł Obsługa transakcji kartą 44. Wypłata gotówki: a) we wszystkich bankomatach w kraju 0,00 zł b) w bankomatach i kasach za granicą 1 2,00% min. 10,00 zł c) w kasach banku w kraju 5,00 zł d) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł 45. Wpłata gotówki we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł 46. Transakcja bezgotówkowa 1 0,00 zł Rozdział 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe 50,00 zł 10,00 zł 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Rozdział 3 Rachunki płatne na każde żądanie LP Otwarcie i obsługa TYTUŁ OPŁATA W PLN lub równowartość w walucie 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 1 W przypadku operacji zagranicznych w walucie innej niż EUR, kwota transakcji nie jest pomniejszana z tytułu różnic kursowych wynikających z przewalutowania 10

11 LP TYTUŁ OPŁATA 4. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 5. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 6. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe 7. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Przelewy 9. Przelew na rachunek w SK banku 0,00 zł 10. Przelew na rachunek do innego banku krajowego 5,00 zł Rozdział 4 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie Elokacja LP TYTUŁ OPŁATA Otwarcie i obsługa 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oraz pism o charakterze zaświadczeń 20,00 zł 3. Blokada środków na rachunku 10,00 zł 4. Udzielenie informacji o obrotach i saldzie na rachunku w sprawach i na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 105 Ustawy prawo bankowe 50,00 zł 5. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat 10,00 zł 6. Wypłata z rachunku (gotówkowa/przelew): a) pierwsza w cyklu prowizyjnym 0,00 zł b) każda kolejna 10,00 zł 11

12 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego IKE 0,00 zł jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IKE 2,00 zł miesięcznie 1 pobierane ze zgromadzonych środków 3. Dokonanie wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 100,00 zł pobierane ze zgromadzonych środków 4. Zmiana osoby uprawnionej 20,00 zł gotówkowo, za każdą zmianę osoby 1 opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto rachunek 12

13 4. DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWA związana z obsługą książeczek/bonów LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wystawienie książeczki: od każdej książeczki a) a vista 5,00 zł b) terminowej wielowkładowej 5,00 zł c) terminowej jednowkładowej 1,00 zł 4. Wymiana zapisanej książeczki a vista lub terminowej 0,00 zł 5. Wystawienie bonu oszczędnościowego o nominale: od każdego bonu a) 1.000,00 zł 1,50 zł b) 3.000,00 zł 3,00 zł c) 5.000,00 zł 7,00 zł 6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku a vista technicznego po każdej zmianie salda 7. Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe prowadzone przez nasz Bank 8. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych prowadzonych przez nasz Bank 9. Przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek w innym banku 5,00 zł każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł od każdej dyspozycji 10. Za wykonanie zlecenia stałego na rzecz innego banku 3,00 zł od każdej dyspozycji na podstawie złożonej dyspozycji Za wykonanie zlecenia stałego na rzecz naszego Banku na podstawie złożonej dyspozycji Za zmianę kwoty lub terminu realizacji zlecenia stałego 13. Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone przez nasz Bank 14. Za potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku oszczędnościowego 15. wystawienie zaświadczenia o stanie salda na rachunku oszczędnościowym oraz pism o charakterze zaświadczeń 16. skreślony 17. Wystawienie nowej książeczki/bonu w miejsce utraconej lub zniszczonej 0,00 zł 5,00 zł od każdej zmienionej dyspozycji 0,00 zł 4,50 zł od każdego potwierdzenia 20,00 zł każdorazowo 10,00 zł od każdej książeczki/ bonu 18. Umorzenie utraconej książeczki/bonu 25,00 zł od każdej książeczki/ bonu 19. Zmiana właściciela książeczki/bonu w związku z przelewem praw (cesja) 30,00 zł każdorazowo 1 Nie pobiera się prowizji za przelew 13

14 LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 20. Za uzgodnienie salda i dokonanie wpisu w książeczce a vista na podstawie otrzymanego polecenia przelewu za wyjątkiem wpływów dotyczących wynagrodzeń za pracę i wpływów z ZUS oraz KRUS 0,10% min. 4,00 zł max. 15,00 zł 21. skreślony 22. skreślony 23. skreślony 24. skreślony 25. Blokada środków na rachunku oszczędnościowym 10,00 zł każdorazowo 26. Przyjęcie do depozytu: a) książeczki 1 20,00 zł b) bonu oszczędnościowego 1 5,00 zł 27. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w Taryfie Bank może pobierać opłatę, której wysokość każdorazowo ustala Dyrektor Oddziału, Zarząd, Dyrektor BSRR lub kierownik placówki w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału lub Dyrektorem BSRR min. 10,00 zł 1 Opłata nie dotyczy książeczek/bonów składanych na zabezpieczenie kredytu w naszym Banku 14

15 5. ZLECENIA RÓŻNE LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: od kwoty wpłaty a) na cele charytatywne 1 0,00 zł b) prowadzone w ramach pakietu Wspólnota 2,50 zł c) pozostałe: dla Klientów posiadających w SK banku aktywny rachunek ROR, a vista, terminowy lub bieżący, za wyjątkiem a vista technicznego 0,50% min. 2,50 zł dla pozostałych klientów 0,50% min. 5,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe dokonywane bilonem powyżej 100,00 zł dziennie 3. Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych 1,00% dodatkowo od kwoty wpłaty bilonem 0,50% min. 4,00 zł 4. Wymiana banknotów na inne nominały powyżej 5 szt. 0,50% min. 4,00 zł 5. Wymiana monet na inne wartości znaków pieniężnych 2,00% min. 5,00 zł 6. Opinia bankowa 60,00 zł od kwoty wymiany od kwoty wymiany od kwoty wymiany 7. Sporządzenie kopii dokumentów na zlecenie Klienta 2,00 zł od strony 8. Przefaksowanie dokumentu na zlecenie Klienta: za każdy dokument a) za pierwszą stronę 5,00 zł b) za każdą następną 2,50 zł 9. Przyjęcie depozytu innego niż książeczka oszczędnościowa lub bon oszczędnościowy 50,00 zł dodatkowo opłata za przechowywanie 10. Przechowywanie depozytów wymienionych w pkt 9: 2 miesięcznie, za każdy a) papierów wartościowych (akcji, obligacji) od 1,00% rozpoczęty miesiąc, każdego deponowanego dokumentu wartości nominalnej opłata nie dotyczy min. 50,00 zł rocznie depozytów składanych na zabezpieczenie spłaty kredytu b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bieżących od każdego posiadacza 100,00 zł rocznie lub 10,00 zł miesięcznie c) kaset (za każdą kasetę) 3,00 zł dziennie lub 60,00 zł miesięcznie lub 500,00 zł rocznie 11. Portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych do skarbca nocnego, za worek do monet wg aktualnej ceny nabycia podwyższonej o 30% z tytułu kosztów manipulacyjnych 1 Dotyczy również fundacji, których działalność charytatywną określa statut 2 Członkowie organów samorządowych Banku płacą 25% stawek prowizji wymienionych w tym punkcie 15

16 LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 12. Za poszukiwanie rachunków na podstawie zapytań zadawanych w formie papierowej prowadzonych na rzecz: a) osób fizycznych 10,00 zł b) osób prawnych 50,00 zł 13. Za inne czynności i usługi jednorazowe nie przewidziane w Taryfie Bank może pobierać opłatę, której wysokość każdorazowo ustala Dyrektor Oddziału, Zarząd, Dyrektor BSRR lub kierownik placówki w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału lub Dyrektorem BSRR min. 10,00 zł od każdego zapytania od każdej operacji 16

17 6. KARTA PRZEDPŁACONA SK BANKU LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wydanie karty 0,00 zł jednorazowo 2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 zł jednorazowo 3. Wydanie nowego numeru PIN 0,00 zł jednorazowo 4. Użytkowanie karty 0,00 zł miesięcznie 5. Transakcja bezgotówkowa 0,00 zł za każdą transakcję 6. Wypłata gotówki za każdą transakcję a) we wszystkich bankomatach w kraju 5,00 zł b) w kasach banku w kraju 5,00 zł c) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł d) w bankomatach i kasach za granicą 2,00% min. 7,00 zł 7. Wykup środków z rachunku karty 12,00 zł jednorazowo 8. Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł za każdą transakcję 9. Zmiana numeru PIN w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 10. Sprawdzenie wolnych środków w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 11. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł miesięcznie 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawki MasterCard 13. Wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard za każdą transakcję jednorazowo 17

18 7. KARTA SZKOLNA SK BANKU LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wydanie karty 0,00 zł jednorazowo 2. Wznowienie karty 0,00 zł jednorazowo 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 zł jednorazowo 4. Wydanie nowego numeru PIN 0,00 zł jednorazowo 5. Użytkowanie karty 0,00 zł miesięcznie 6. Transakcja bezgotówkowa 0,00 zł za każdą transakcję 7. Wypłata gotówki: za każdą transakcję a) w bankomatach sieci Euronet w kraju 0,00 zł b) w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł c) w kasach banku w kraju 5,00 zł d) w kasie sklepu w kraju (usługa Płać kartą i wypłacaj) 0,00 zł e) w bankomatach i kasach za granicą 2,00% min. 7,00 zł 8. Wypłata środków z rachunku karty zastrzeżonej 12,00 zł jednorazowo 9. Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet 0,00 zł jednorazowo 10. Zmiana numeru PIN w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 11. Sprawdzenie wolnych środków w bankomacie 0,00 zł jednorazowo 12. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta 0,00 zł miesięcznie 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawki MasterCard 14. Wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard za każdą transakcję jednorazowo 18

19 8. KARTA KREDYTOWA SK BANKU LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Wydanie karty jednorazowo a) głównej 0,00 zł b) dodatkowej 0,00 zł 2. Wznowienie karty 0,00 zł jednorazowo 3. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł jednorazowo 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 zł jednorazowo 5. Wydanie nowej, duplikatu lub wznowienie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł jednorazowo 6. Wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł jednorazowo 7. Wydanie numeru PIN w trybie ekspresowym 50,00 zł jednorazowo 8. Używanie karty miesięcznie a) głównej jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest mniejsza niż 500,00 zł jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest nie mniejsza niż 500,00 zł b) dodatkowej jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest mniejsza niż 300,00 zł jeżeli w poprzednim cyklu rozliczeniowym łączna kwota rozliczonych transakcji bezgotówkowych jest nie mniejsza niż 300,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe 0,00 zł za każdą transakcję 10. Transakcje gotówkowe 3,00% min. 7,00 zł 11. Wpłata gotówki we wszystkich wpłatomatach sieci Euronet za każdą transakcję od kwoty transakcji 0,00 zł za każdą transakcję 12. Zmiana numeru PIN w bankomacie 5,00 zł jednorazowo 13. Sprawdzenie wolnych środków 0,00 zł jednorazowo 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą wg stawki MasterCard 15. Wydanie karty zastępczej za granicą wg stawki MasterCard za każdą transakcję jednorazowo 16. Ubezpieczenie Bezpieczna karta 0,00 zł miesięcznie 17. Ubezpieczenie podróżne 6,45 zł miesięcznie 19

20 9. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 (od dnia r.) Rozdział 1 Kredyty gotówkowe i kredyt w koncie osobistym LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 zł niezależnie od kwoty 2. Prowizja za udzielenie/podwyższenie kwoty kredytu do 15,00% od kwoty udzielanego kredytu/od kwoty podwyższenia kredytu 3. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50,00 zł za aneks 4. Wydanie opinii, zaświadczeń na wniosek klienta 50,00 zł za każde zaświadczenie 5. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł za każdy odpis 6. Za zmianę formy spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub przeliczenie wysokości rat kapitałowych 50,00 zł za każdą zmianę 7. Za automatyczną prolongatę, na okres do 12 m-cy do 2,00% płatne w dniu prolongaty limitu 8. Wysłanie upomnień/wezwań/zawiadomień dotyczących nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów na koncie osobistym, braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, nie dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń: wysyłane listem zwykłym wysyłane listem poleconym wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 11,10 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 13,60 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 16,00 zł od każdego upomnienia/wezwania/za wiadomienia do dłużnika lub poręczyciela 9. Badanie zakresu polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł za każdą polisę 1 Dotyczy kredytów udzielanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej 20

21 1. Rozdział 2 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne LP RODZAJ USŁUGI (CZYNNOŚCI) STAWKA SPOSÓB NALICZANIA 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 zł Jednorazowo 2. Prowizja za udzielenie/podwyższenie kwoty kredytu do 7,00% Od kwoty udzielanego kredytu/od kwoty podwyższenia kredytu 3. Za administrowanie w zależności od kwoty, a) kredytem do ,00 zł 0,00 zł płatne miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca b) kredytem powyżej ,00 zł 0,00 zł 4. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej 50,00 zł za aneks 5. Za zmianę formy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub przeliczenie wysokości rat kapitałowych 50,00 zł za każdą zmianę 6. Wydanie opinii, zaświadczeń na wniosek klienta 50,00 zł za każde zaświadczenie 7. Za przyznanie promesy kredytowej 0,50% min. 30,00 zł od kwoty kredytu (zadłużenia) 8. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł za każdy odpis 9. Za wcześniejszą spłatę części/całości kredytu 0,50% min. 100,00 zł 10. Przeprowadzenie drugiej i kolejnych inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty 11. Wysłanie upomnień/wezwań/zawiadomień dotyczących nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów, braku deklarowanych wpływów na koncie osobistym, braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, nie dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń: wysyłane listem zwykłym wysyłane listem poleconym wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 11,10 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 13,60 zł według rzeczywiście poniesionych przez SK bank kosztów, nie więcej niż 16,00 zł nie dotyczy kredytów w wysokości niższej niż ,00 zł 100,00 zł za każdą inspekcję od każdego upomnienia/wezwania/za wiadomienia do dłużnika lub poręczyciela 12. Badanie zakresu polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł za każdą polisę 21

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo