Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13."

Transkrypt

1 budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną docelową 6.9 PLN, co implikuje 36% potencjał wzrostu ceny akcji. Uważamy, że jest jedną z najlepiej przygotowanych späłek budowlanych na najbliższe dwa ciężkie lata dla budownictwa. Aktywność späłki na rynkach zagranicznych, stabilna sytuacja finansowa i budowana przez lata reputacja wiarygodnego wykonawcy na rynku polskim spowodują, iż będzie wyräżniającym sie podmiotem na polskim rynku i uniknie walki o kontrakty za każdą cenę. Akcje wyceniane są z dyskontem zaräwno do polskich, jak i zagranicznych konkurentäw, pomimo konsekwentnego bicia średniego dla sektora ROE. Stąd nasza rekomendacja dla akcji brzmi kupuj WIG sty 12 kwi 12 lip 12 paź 12 Satysfakcjonujący backlog: eksport receptą na problemy rynku polskiego posiada już imponujący portfel zleceń w wysokości 1.56 mld PLN, ktçry pozwoli spçłce nie tylko utrzymać, ale nawet zwiększyć skalę dzialalności w najbliższych 2 latach. Wzrost przychodçw w 213 roku pomimo mniejszej kontrybucji ze strony działalności deweloperskiej będzie możliwy głçwnie dzięki rynkowi rosyjskiemu i norweskiemu, z ktçrych będzie pochodziło 4% przychodçw. Stabilna sytuacja finansowa Budowana przez lata reputacja wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego przekłada się na stabilny poziom zamçwień od inwestorçw prywatnych, niezwiązanych prawem zamçwień publicznych i to pomimo ograniczenia skali nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Rok 213 pod znakiem wpływu gotäwki W I kwartale 213 roku dojdzie do sprzedaży projektu biurowego, dzięki ktçrej do spçłki wpłynie ok. 1 mln PLN, co doprowadzi do odwrçcenia pozycji gotçwkowej spçłki. Prognozujemy, iż w 213 roku wygeneruje 89 mln PLN dodatnich przepływçw operacyjnych. Pozytywnie oceniamy też pomysł wydzielenia działalności deweloperskiej w formie oddzielnej spçłki giełdowej, co ułatwi inwestorom analizę przepływçw pieniężnych i wycenę aktywçw Grupy. min/max 52 tygodnie (PLN) Liczba akcji (mln) 34 Kapitalizacja (mln PLN) 167 EV (mln PLN) 272 Free float (mln PLN) 52 Średni obrçt (mln PLN).1 GłÇwny akcjonariusz Zofia Mikołuszko % akcji, % głosçw 27% 27% 1 m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) 4.7% 1.4% -15.8% Zmiana rel. WIG (%) 1.6% -5.5% -42.5% Piotr Nawrocki (22) Atrakcyjna wycena Akcje u wyceniane są z dwucyfrowym dyskontem zarçwno do polskiej, jak i zagranicznej grupy porçwnawczej na wszystkich analizowanych mnożnikach za wyjątkiem EV/EBITDA za 212 rok ze względu na zawyżoną przez projekt biurowy w Warszawie wartość długu netto na koniec poprzedniego roku. Tak wysokie dyskotno jest naszym zdaniem nieuzasadnione. Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) p p p p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Opis spåłki Wstęp UNIBEP to grupa o ugruntowanej pozycji na polskim rynku budowlanym, ktçrej początki sięgają lat 5-tych XX wieku. GłÇwną specjalizacją jest budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza w obrębie aglomeracji warszawskiej. Poza budownictwem mieszkaniowym obszarami działalności spçłki są budownictwo komercyjne i obiektçw użyteczności publicznej, działalność deweloperska oraz produkcja domçw modułowych. Elementem wyrçżniającym na tle innych spçłek budowlanych w Polsce jest obecność jej na rynku rosyjskim i białoruskim, a także produkcja domçw modułowych na rynek norweski. Akcje są notowane od 28 roku na Giełdzie PapierÇw Wartościowych w Warszawie. Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu Pozostali 31.1% Zofia Mikołuszko 27.1% Aviva OFE 5.8% B.M.Skowrońska 18.1% Z.I.Stajkowska 18.1% ŹrÅdło: Historia W wyniku zmian własnościowych na początku lat dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwo stało się własnością komunalną miasta Bielsk Podlaski. W połowie 1998 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spçłkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Bielsku Podlaskim, zaś we wrześniu 1999 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałçw przedsiębiorstwa na rzecz UNIBUD S.A. 195-utworzenie Powiatowego Przedsiębiorstwa Budowlanego przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spçłkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Bielsku Podlsakim 1999-sprzedaż udziałçw przedsiębiorstwa na rzecz Unibud S.A. 2-włączenie firmy do struktur Grupy Budimex 22-sprzedaż udziałçw osobom fizycznym 24-założenie spçłki Unihouse 26-zmiana nazwy na S.A. 28-debiut SpÇłki na GPW 28 - powstanie spçłki Unidevelopment 29 - wejście do segmentu drogowego, zakup Makbud Sp. z o.o. 2

3 29 - fuzja Grupy, powstanie Oddziału Drogowego Makbud w Łomży oraz Oddziału Produkcyjnego Unihouse w Bielsku Podlaskim 21 - zakup Przedsiębiorstwa RobÇt Drogowych i Mostowych Profil działalności W zakresie działalności budowlanej oferta obejmuje realizację projektçw w następujących segmentach budownictwa: Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo ogçlne: - Budownictwo biurowe - Budownictwo handlowo-usługowe - Budownictwo użyteczności publicznej - Budownictwo sportowe Budownictwo drogowe Działalność budowlana w kraju koncentruje się na wojewçdztwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i łçdzkim. Poza rynkiem polskim spçłka specjalizuje się w realizacji obiektçw komercyjnych w Rosji, a także na Białorusi. Poza działalnością budowlana dynamicznie rozwija działalność deweloperską poprzez swoją spçłkę zależną Unidevelopment. Unidevelopment jest aktywny przede wszystkim w W arszawie, gdzie oprçcz projektçw mieszkaniowych realizuje projekty biurowe. specjalizuje się także w produkcji domçw modułowych, ktçre następnie sprzedaje na rynek norweski (segment lekkie konstrukcje). Struktura sprzedaży w latach Bud. kubaturowe Bud. drogowe Deweloper Lekkie konstrukcje Q 212 ŹrÅdło: Millennium DM, 3

4 Wycena spåłki Podsumowanie wyceny Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla od zalecenia akumuluj z ceną docelową 6.9 PLN za akcje. Wyceny spçłki dokonaliśmy metodą zdyskontowanych przepływçw pieniężnych (DCF) oraz metodą porçwnawczą w oparciu o mnożniki P/E (cena/zysk) i EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa/ebitda). Obydwu metodom przyporządkowaliśmy rçwne wagi. Nasze wyceny wskazują wartość godziwą kapitałçw własnych na poziomie 234 mln PLN, stąd nasza cena docelowa dla akcji na poziomie 6.9 PLN, co implikuje 36% potencjał wzrostu. Nasza rekomendacja brzmi: KUPUJ. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena (mln PLN) Wycena na 1 akcję (PLN) Wycena DCF Wycena porçwnawcza Cena docelowa Cena rynkowa Potencjał wzrostu 36% ŹrÅdło: Millennium Dom Maklerski S.A. Wycena DCF Do wyceny metodą DCF przyjęliśmy m.in. następujące założenia: Wolne przepływy gotçwkowe obliczyliśmy na podstawie prognoz wynikçw dla spçłki za okres 4Q , Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy użyliśmy rentowności obligacji skarbowych, Długoterminowa stopa wolna od ryzyka po 221 roku na poziomie 5.%, Premia rynkowa za ryzyko rçwna 5% przy premii kredytowej rçwnej 1.5% WspÇłczynnik beta na poziomie 1., Ustaliliśmy stopę wzrostu wolnych przepływçw pieniężnych po roku 221 na.5%, Do obliczenia wartości kapitałçw własnych użyliśmy ostatnią raportowaną wartość długu netto tj. na dzień roku. 4

5 Wycena spåłki metodą DCF (mln PLN) 4Q >221 Sprzedaż Stopa podatkowa (T) 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% NOPLAT Amortyzacja Inwestycje Zmiana kap.obrotowego FCF (12.4) 73.2 (8.4) Zmiana FCF -56% 12% -1% 2% -11% 4% % Dług/Kapitał 49.7% 27.3% 42.2% 23.6% 23.6% 23.6% 23.6% 23.6% 23.6% 23.6% 23.6% Stopa wolna od ryzyka 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.2% 4.2% 4.3% 4.4% 4.6% 4.7% 5.% Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Premia rynkowa 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Koszt długu 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 5.9% 6.1% 6.2% 6.5% Koszt kapitału 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.2% 9.2% 9.3% 9.4% 9.6% 9.7% 1.% WACC 7.9% 8.3% 8.% 8.4% 8.5% 8.6% 8.7% 8.8% 8.9% 9.% 9.3% PV (FCF) (11.9) 65.2 (6.9) Wartość przedsiębiorstwa 373 FCF Wartość rezydualna 165 (Dług) GotÇwka netto -15 Wycena kapitałçw własnych 268 Liczba akcji (mln) 34. Wycena 1 akcji (PLN) 7.9 ŹrÅdło: Millennium Dom Maklerski S.A. Metodą DCF wyceniamy wartość kapitałçw własnych na 268 mln PLN, co implikuje wartość akcji na poziomie 7.9 PLN, czyli 56% powyżej wyceny rynkowej. Ze względu na duży wpływ zarçwno rezydualnej stopy wzrostu, jak rçwnież stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy także jej wrażliwość na w/w parametry. Wrażliwość wyceny DCF na przyjęte założenia PLN rezydualna stopa wolna od ryzyka % % % % % ŹrÅdło: Millennium Dom Maklerski S.A. rezudualna stopa wzrostu 5

6 Wycena metodą poräwnawczą Na bazie metody porçwnawczej opartej o dwie grupy spçłek porçwywalnych oszacowaliśmy wartość na 5.8 PLN za akcje, co implikuje mnożniki P/E 11.6x na rok 212, 1.9x na rok 213 i 7.6x na rok 214 oraz EV/EBITDA na poziomach 9.5x, 6.7x i 5.7x odpowiednio na lata 212, 213 i 214. Pierwsza grupa poräwnawcza. Do pierwszej grupy porçwnawczej zaliczyliśmy największe krajowe firmy budowlane, jak Budimex, Erbud, ZUE oraz Mostostal W arszawa. W yłączyliśmy z grupy porçwnawczej Polimex-Mostostal oraz Trakcję Polskę, ze względu na planowane bądź możliwe rozwodnienie kapitału akcyjnego. Wycena poråwnawcza -spåłki polskie SpÇłka Kraj Kapitalizacja P/E EV/EBITDA mln EUR Budimex Polska Zue Polska Erbud Polska Mostostal-Warszawa Polska 68 n.a n.a Mediana GotÇwka (Dług) netto: Wyniki spçłki (mln PLN) Wycena na podstawie poszczegçlnych wskaźnikçw (PLN/akcja) Wycena na 1 akcję Średnia 5.6 ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. W oparciu o mnożniki dla polskich spçłek budowlanych wycena porçwnawcza zwraca wartości akcji w przedziale PLN za akcję ze średnią na poziomie 5.6 PLN czyli 1% powyżej obecnej wyceny rynkowej. Druga grupa poräwnawcza. Do drugiej grupy porçwnawczej włączyliśmy europejskie firmy budowlane w przeważającej części zaangażowane na rynku polskim bezpośrednio (Skanska,Strabag, Hochtief, Mota Engil, Bilfinger Berger) lub pośrednio przez spçłki zależne (Ferrovial,Acciona, FCC). Wycena poråwnawcza -spåłki zagraniczne SpÇłka Kraj Kapitalizacja P/E EV/EBITDA mln EUR Bauer Niemcy FCC Hiszpania Heijmans Holandia Hochtief Niemcy Sacyr Vallehermoso Hiszpania 74 n..a Skanska Szwecja Strabag Austria Bilfinger Berger Niemcy Ferrovial Hiszpania Acciona Hiszpania Mota Engil Portugalia Mediana GotÇwka (Dług) netto: Wyniki spçłki (mln PLN) Wycena na 1 akcję Średnia 6.1 ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. 6

7 W oparciu o mnożniki dla drugiej grupy porçwnawczej wycena porçwnawcza zwraca wartości akcji w przedziale PLN za akcję ze średnią na poziomie 6.1 PLN czyli 21% powyżej obecnej wyceny rynkowej. Podsumowanie wyceny poräwnawczej Wyceny metodą porçwnawczą dokonaliśmy w oparciu o prognozowane mnożniki P/E i EV/EBITDA na lata 212, 213 i 214. Wszystkim sześciu mnożnikom przypisujemy rçwnorzędne wagi. Podobnie rçwnorzędne wagi przypisujemy obydwu grupom porçwnawczym. Podsumowanie wyceny poråwnawczej Waga P/E EV/EBITDA Pierwsza grupa (x) 5% Implikowana wycena akcji (PLN) Druga grupa (x) 5% Implikowana wycena akcji (PLN) Ważona implikowana cena akcji PLN/akcja Wycena PLN/akcja 5.8 ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wartość metodą porçwnawczą obliczamy przy pomocy mnożnikçw P/E i EV/EBITDA na lata 212,213 i 214. Każdemu z sześciu mnożnikçw przypisujemy rçwną wagę. Przy zastosowaniu powyżej opisanej metodologii oszacowaliścmy wartość akcji na 5.8 PLN, o 16% wyżej od obecnej wyceny rynkowej. Najniższe wyniki zwraca wycena porçwnawcza w oparciu o mnożnik EV/EBITDA za 212 rok, gdzie implikowana wycena akcji wynosi 2.8 PLN. Jest to efekt wysokiego długu netto, ktçry z kolei wynika z projektu biurowego Grzybowska 81 w Warszawie, ktçry będzie sprzedany w I kwartale 213 roku, co obniży dług spçłki o 7 mln PLN, a dług netto o 9-95 mln PLN. Jeśliby uwzględnić tą transakcję w wycenie porçwnawczej w oparciu o mnożnik EV/EBITDA za rok 212 to implikowana cena akcji wzrosłaby o 92% do 5.4 PLN za akcje. Zmodyfikowana wycena - mnożnik EV/EBITDA 212 Wersja bazowa Wersja zmodyfikowana RÇżnica Dług netto % Wycena akcji spçłki polskie % spçłki zagraniczne % Średnia % ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.,*dług netto zmodyfikowana o transakcje sprzedaży biurowca Grzybowska 7

8 Obecna wycena Podobnie jak przeważająca większość spçłek budowlanych w Polsce, akcje u zakończyły rok 212 z negatywną stopą zwrotu. Kurs akcji zachowuje się ostatnich miesiącach lepiej od indeksu branżowego WIG-Budownictwo, jednak gorzej od szerokiego indeksu WIG. Przy obecnym poziomie kursu akcji spçłka handluje się w oparciu o nasze prognozy na mnożnikach P/E 1.x na rok 212, 9.4 x na rok 213 oraz 6.6 na rok 214. Mnożniki EV/EBITDA wynoszą 8.6x, 5.9x i 5.1x odpowiednio dla lat 212,213 i 214. Mnożnik EV/ EBITDA na 212 rok jest zawyżony z uwagi na kapitał zamrożony w projekcie biurowym Grzybowska, ktçry zostanie sprzedany w I kwartale 213 roku. Akcje wyceniane są obecnie z dwucyfrowymi dyskontami zarçwno do polskich, jak i zagranicznych spçłek budowlanych na wszystkich analizowanych mnożnikach za wyjątkiem mnożnika EV/EBITDA na 212 rok. Na bazie mnożnika EV/EBITDA na 212 rok zmodyfikowanego o planowaną transakcję akcje wyceniane są z 2% premią do polskich firm budowlanych i 12% dyskontem do zagranicznych firm budowlanych. Kurs akcji vs WIG i WIG -Budownictwo 1.4 WIG WIG Budownictwo styczeń 12 luty 12 marzec 12 kwiecień 12 maj 12 czerwiec 12 lipiec 12 sierpień 12 wrzesień 12 październik 12 listopad 12 ŹrÅdło: Millennium DM Obecna wycena rynkowa P/E EV/EBITDA EV/EBITDA* vs polskie firmy budowlane -2% -23% -34% 51% 2% -9% 2% vs zagraniczne firmu budowlane -39% -25% -38% 3% % -5% -12% ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.,*dług netto zmodyfikowana o transakcje sprzedaży biurowca Grzybowska 8

9 Strategia na ciężkie czasy Po ciężkim 212 roku (głçwnie dla części budowlanej ) spçłka w 213 r. wchodzi w uprzywilejowanej pozycji do większości swojej konkurencji na rynku polskim. Firma co prawda poniosła straty na kontraktach drogowych, jednak jej ekspozycja na ten segment rynku była bardzo ograniczona. Dzięki bezpiecznemu portfelowi zleceń i niskiemu zadłużeniu i jego akcjonariusze nie muszą obawiać się o losy spçłki i nie musi ona walczyć o kontrakty za każdą cenę. Strategia Zarządu, ktçra ma umożliwić poprawę wynikçw finansowych w 213 roku pomimo ogçlnie słabego otoczenia makro i planowanej o wiele nizszej sprzedaży segmentu deweloperskiego, opiera się na 2 filarach: budownictwie kubaturowym w Polsce oraz działalności eksportowej. Budownictwo kubaturowe w Polsce W 213 roku skorzysta z wypracowanej przez lata reputacji wiarygodnego partnera zarçwno dla inwestorçw, jak i podwykonawcçw. Portfel zamçwień w budownictwie kubaturowym pokazuje, iż pomimo ograniczonej skali nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce, w dobie wielu upadłości spçłek budowlanych inwestorzy prywatni niezwiązani prawem zamçwień publicznych poszukują wiarygodnych i sprawdzonych partnerçw do realizacji swoich inwestycji. znajduje się w nielicznej grupie spçłek budowlanych w Polsce, ktçre nie powinny mieć problemçw w relacjach z instytucjami finansowymi, co dodatkowo powinno uwiarygadniać spçłkę w oczach potencjalnych zleceniodawcçw. Eksport Tym co wyrçżnia na polskiej mapie firm budowlanych jest wysoki udział sprzedaży eksportowej. SpÇłka realizuje kontrakty na rynku rosyjskim, a także produkuje domy modułowe sprzedawane następnie na rynek norweski. Rosja i rynki wschodnie - we wspçłpracy z KUKE bardzo aktywnie działa na rynku rosyjskim, gdzie wyspecjalizował się w realizacji projektçw hotelowych. SpÇłka tylko w III i IV kwartale 212 roku podpisała kontrakty w Rosji na budowę zakładu paneli ściennych (92 mln PLN), nadbudowę budynku biurowego w Moskwie (8.4 mln PLN) czy budowę centrum konferencyjno-sanatoryjnego (13 mln PLN). W perspektywie olimpiady zimowej w 214 r,, a także mistrzostw świata w piłce nożnej w 218 r, ktçre odbędą się w Rosji, rynek budowlany tamtego kraju powinien się rozwijać i tym samy zapewniać stabilne źrçdło przychodçw. Norwegia - dysponuje zakładem produkcyjnym domçw modułowych w Bielsku Podlaskim. W ostatnich 3 latach zbierał doświadczenie i budował swoją reputację na rynku norweskim i obecnie rozpoczął wspçłpracę z największymi deweloperami tego kraju, o powinno korzystnie przekładać się na wzrost skali tego biznesu i jego rentowność. Sprzedaż eksportowa Rosja Norwegia Eksport łącznie Udział eksportu w sprzedaży(rhs) % % 25% Q 212 Backlog % 45% 35% 25% 15% 5% ŹrÅdło: Millennium DM 9

10 Wydzielenie Unidevelopment podjął działania mające na celu wydzielenie ze struktur Grupy spçłki zależnej prowadzącej działalność deweloperską, Unidevelopment. Uważamy, iż wydzielenie Unidevelopment jest dobrym pomysłem i ułatwi analizę wartości obecnej działalności i zważywszy na rçżnice w preferowanych metodach wyceny spçłek budowlanych i deweloperskich uważamy, iż rozdzielenie tych działalności w dwie niezależne spçłki przełoży się na wyższą wycenę łączną tych aktywçw niż obecny poziom wyceny. Unidevelopment posiada obecnie w portfelu dobiegające końca projekty Grzybowska 81 (projekt biurowy w Warszawie) oraz Point House (projekt mieszkaniowy w Warszawie), a także będące w początkowej fazie realizacji projekty mieszkaniowe Lykke (Warszawa) i Hevelia (Poznań) oraz projekt biurowy Wola House w Warszawie. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wprowadzenie Unidevelopment na GPW jako osobnego podmiotu z bliżniaczą do strukturą akcjonariatu. Omawiana transakcja powinna dojść do skutku na przełomie lat 213 i 214, a akcje Unidevelopment zostaną przydzielone inwestorom proporcjonalnie do ich udziału w akcjonariacie spçłki matki. Istnieje możliwość, iż wydzieleniu Unidevelopment będzie towarzyszyło podwyższenie kapitału tej spçłki, jeśli spçłka będzie potrzebowała kapitału na realizację projektu Wola House, chociaż na obecną chwile nie ma takich plançw. Uważamy, iż wydzielenie Unidevelopment jest dobrym pomysłem i ułatwi analizę wartości obecnej działalności. RÇżnice w specyfice działalności budowlanej i deweloperskiej, w tym projekty biurowe, zaburzają przede wszystkim w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym obraz zarządzania kapitałem obrotowym, a także poziom zadłużenia. Zważywszy na rçżnice w preferowanych metodach wyceny spçłek budowlanych i deweloperskich uważamy, iż rozdzielenie tych działalności w dwie niezależne spçłki przełoży się na wyższą wycenę łączną tych aktywçw niż obecny poziom wyceny u. Zapasy w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym Zapasy skons. Zapasy jedn. Zapasy Unidevelopment* Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q12 2Q12 3Q12 ŹrÅdło: Millennium DM, Zadłużenie w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym Zadłużenie skons. Zadłużenie jedn. Zadłużenie Unidevelopment* Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q12 2Q12 3Q12 ŹrÅdło: Millennium DM, 1

11 Projekt Grzybowska 81 Projekt biurowy Grzybowska 81 realizowany przez na przestrzeni lat w Warszawie stanowi najlepszy przykład jak działalność deweloperska zniekształca obraz bilansu i przepływçw pieniężnych wypracowanych w toku działalności budowlanej. Projekt biurowy Grzybowska jest dodatkowo o tyle korzystnym dla spçłki, że firma ma od początku ma zapewnioną sprzedaż nieruchomości, do ktçrej ma dojść w I kwartale 213 roku. Do momentu dokonania płatności projekt obciąża bilans w pozycjach zapasçw (ok.15 mln PLN na według naszych szacunkçw), należności (55 mln) czy zadłużenie (58 mln PLN), co powoduje mylny obraz poziomu zadłużenia przekładającego się na określenie bieżącej wartości przedsiębiorstwa (kapitalizacja rynkowa+dług netto). Dług netto w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym 12 1 Dług netto skons. Dług netto jedn. Dług netto Unidevelopment Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q12 2Q12 3Q12 ŹrÅdło: Millennium DM, 11

12 Prognozy finansowe Backlog Na koniec 212 roku dysponował portfelem zamçwień o wartości 1.56 mld PLN, co stanowi 176% sprzedaży spçłki za 212 rok. SpÇłka jest w trakcie pozyskiwania kolejnych kontraktçw zarçwno na rynku krajowym, jak i zagranicznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie we wzroście backlogu w 212 roku. Zgodnie z realizowaną strategią dużą część zleceń pozyskuje na rynkach zagranicznych. Oczekujemy podtrzymania tych tendencji w 213 roku i oceniamy portfel zamçwień jako jeden z najbezpieczniejszych na rynku. Portfel zamåwień na koniec 212 roku Budownictwo kubaturowe-kraj Budownictwo drogowe Budownictwo kubaturowe-eksport Lekkie konstrukcje Deweloper Razem ŹrÅdło: Millennium DM, Przychody Pomimo przewidywanego przez nas spadku wartości rynku budowlanego w Polsce w latach oczekujemy wzrostu przychodçw w tych latach, głçwnie dzięki wzrostowi sprzedaży eksportowej na rynek rosyjski (segment budownictwa kubaturowego) i norweski (segment lekkich konstrukcji), jak i zwiększaniu sprzedaży w segmencie deweloperskim począwszy od 214 roku po słabym 213 roku. Prognozowane przez nas przychody w 216 roku wyniosą 1.2 mld PLN i będą o 38% wyższe od przychodçw osiągniętych w 212 roku. Prognoza przychodåw według segmentåw(mln PLN) 14 Bud. kubaturowe Bud. drogowe Lekkie konstrukcje Deweloper p 213p 214p 215p 216p ŹrÅdło: Millennium DM 12

13 Rentowność Rentowność segmentowa W 213 roku oczekujemy w niewielkiej poprawy marży brutto w budownictwie kubaturowym dzięki większej kontrybucji sprzedaży na rynku rosyjskim bez poprawy rentowności na rodzimym rynku budowlanym. Uważamy, iż marże na polskim rynku budownictwa kubaturowego będą ulegały stabilnej poprawie od 215 roku. W budownictwie drogowym oczekujemy, że nowe kontrakty będą realizowane na dodatniej marży brutto w przedziale 3-4%. Spadek rentowności działalności deweloperskiej w 213 roku będzie podyktowany faktem, iż marża na projekcie biurowym Grzybowska w W arszawie została już rozpoznana w 212 roku oraz sprzedażą pozostałych w zrealizowanym projekcie mieszkań po niższych cenach. W 214 roku Unidevelopment powinien nieznacznie poprawić poziom marż brutto, kiedy do sprzedaży wejdą nowe projekty jak Hevelia i Lykke. W rentowności segmentu deweloperskiego ujeliśmy wyłączenia konsolidacyjne,stąd prognozowane marże znacząco odbiegają od wartości historycznych. Oczekujemy stabilnej poprawy marży brutto w segmencie lekkich konstrukcji, czyli domçw modułowych sprzedawanych na rynek norweski. SpÇłka zdobyła już niezbędne doświadczenie i wypracowała stabilny model biznesowy, ktçry powinien przełożyć się na brak niespodziewanych strat. Prognozowana marża brutto według segmentåw 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% Bud. kubaturowe Bud. drogowe Deweloper Lekkie konstrukcje 21.% 15.8% 12.% 12.% 12.% 1.% 9.% 9.2% 9.2% 7.6% 7.7% 9.2% 5.4% 5.1% 4.9% 5.3% 5.5% 5.5% 3.% 3.% 4.% 4.%.5% -3.9% p 213p 214p 215p 216p ŹrÅdło: Millennium DM Wzrost rentowności w sprawozdaniu skonsolidowanym w 213 Po bardzo trudnym dla działalności budowlanej 212 roku, kiedy spçłka musiała rozpoznać straty na części kontraktçw, oczekujemy nieznacznej poprawy wynikçw zarçwno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto w 213 roku. Spadek marży brutto w 213 roku będzie wynikał z mniejszej kontrybucji do sprzedaży segmentu deweloperskiego, ktçry uzyskuje najwyższe marże w ramach grupy. Zostanie on skompensowany na poziomie EBITDA przez zamrożenie wartości kosztçw ogçlnych w spçłce, co w połączeniu ze wzrostem sprzedaży przełoży się na nominalny wzrost EBITDA w 213 roku o 9% rdr. Jednorazowe obniżenie efektywnej stopy podatkowej dzięki wykorzystaniu w działalności deweloperskiej formuły zamkniętego funduszu inwestycyjnego (FIZ), ktçre wsparło wynik netto w 212 roku zostanie w 213 roku zastąpione lepszym saldem działalności finansowej w wyniku obniżenia zadłużenia Grupy, co przełoży się na utrzymanie marży netto na niezmienionym poziomie. Powolna poprawa wynikçw branży budowlanej w 214 roku zostanie wsparta przez powrçt Unidevelopment do poziomu wynikçw z 212 roku. Od 215 roku zakładamy dalszą poprawę wynikçw finansowych zdeterminowaną przez poprawę rentowności w działalności budowlanej połączonej z dalszym rozwojem działalności deweloperskiej oraz sprzedaży eksportowej. 13

14 Prognozy finansowe EBITDA i zysku netto 6 9% 5 8% 7% 4 6% % 4% 3% 2% 1% p 213p 214p 215p 216p % ŹrÅdło: Millennium DM Prognozowana rentowność 12.% 1.% 11.% marża brutto wskaźnik kosztow ogçlnych marża EBITDA marża netto 8.% 7.9% 8.1% 6.% 4.% 2.% 4.9% 4.5% 5.3% 3.6% 3.5% 6.6% 6.1% 5.8% 6.3% 4.1% 3.5% 3.5% 4.% 2.8% 3.2% 2.9% 2.8% 2.2% 1.9% 1.9% 2.5% 6.5% 6.5% 4.3% 4.3% 2.8% 2.8% 2.7% 2.8%.% p 213p 214p 215p 216p ŹrÅdło: Millennium DM Przepływy pieniężne i dług netto W 213 roku oczekujemy, że wygeneruje 89 mln PLN środkçw pieniężnych z działalności operacyjnej i znacząco zredukuje poziom długu netto. Poza środkami generowanymi z działalności budowlanej będzie to możliwe dzięki sprzedaży biurowca przy ul. Grzybowskiej za kwotę zbliżoną do 1 mln PLN, z czego ok. 7 mln zostanie przeznaczone na spłatę kredytu celowego na ten projekt. Z drugiej strony w trakcie 213 roku rozpocznie się budowa kolejnego projektu biurowego w Warszawie, ktçry będzie wymagał finansowania ze strony spçłki do momentu sprzedaży, ktçra powinna nastąpić w 215 roku. Zakładamy, iż kredyt na tem projekt zostanie uruchomiony w 214 roku, a do tego czasu Unidevelopment będzie zmuszony do finansowania kapitału obrotowego tej inwestycji samodzielnie. Prognoza finansowa dla na lata (mln PLN) Operacyjne przepływy pieniężne Wydatki inwestycyjne Dług netto p 213p 214p 215p 216p ŹrÅdło: Millennium DM 14

15 Wyniki finansowe Rachunek zyskåw i strat (mln PLN) p 213p 214p 215p 216p przychody netto koszty wytworzenia zysk brutto na sprzedaży koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu saldo pozostałej działalności operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy korekty udziałçw mniejszościowych zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 213p 214p 215p 216p aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe inne aktywa dług aktywa obrotowe zapasy należności inwestycje krçtkoterminowe aktywa razem kapitał własny zobowiązania dług zobowiązania handlowe pasywa razem BVPS ŹrÅdło: Prognozy Millennium DM 15

16 Cash flow (mln PLN) p 213p 214p 215p 216p wynik netto amortyzacja zmiana kapitału obrotowego gotäwka z działalności operacyjnej inwestycje (capex) gotäwka z działalności inwestycyjnej wypłata dywidendy zmiana zadłużenia odsetki gotäwka z działalności finansowej zmiana gotçwki netto DPS FCFPS Wskaźniki (%) p 213p 214p 215p 216p zmiana sprzedaży -22.2% 67.5% -15.% -5.9% 1.7% 9.1% 9.7% 2.3% zmiana EBITDA -5.9% 12.9% 9.2% -18.7% 8.7% 25.4% 19.4% 1.7% zmiana EBIT -16.% 1.7% 13.4% -21.4% 8.3% 3.8% 2.9%.8% zmiana zysku netto -37.1% 27.5% -6.9% -19.1% 6.4% 43.8% 24.7% 4.% marża EBITDA 7.9% 5.3% 4.1% 3.5% 3.5% 4.% 4.3% 4.3% marża EBIT 6.7% 4.4% 3.5% 2.9% 2.9% 3.5% 3.8% 3.8% marża netto 4.5% 3.5% 2.2% 1.9% 1.9% 2.5% 2.8% 2.8% sprzedaż/aktywa (x) dług / kapitał (x) odsetki / EBIT stopa podatkowa -28% -23% -3% -12% -19% -19% -19% -19% ROE 16.1% 16.2% 13.4% 1.% 9.8% 12.8% 14.4% 13.7% ROA 6.5% 6.% 4.1% 2.9% 3.3% 4.1% 5.1% 5.1% (dług) gotçwka netto (mln PLN) ŹrÅdło: prognozy Millennium DM 16

17 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Adam Kaptur Maciej Krefta Wojciech Woźniak Łukasz Siwek Piotr Nawrocki Dyrektor banki i finanse Analityk branża spożywcza, handel Analityk budownictwo, deweloperzy Analityk przemysł elektromaszynowy Analityk przemysł chemiczny Analityk gçrnictwo,budownictwo, przemysł Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak Marek Przytuła Jarosław Ołdakowski Aleksandra Jastrzębska Grażyna Mendrych Dyrektor Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie EV - wycena rynkowa spçłki + wartość długu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na działalności bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałçw własnych ROA - stopa zwrotu z aktywçw EPS - zysk netto na 1 akcję CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję BVPS - wartość księgowa na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję NPL - kredyty zagrożone Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uważamy, że akcje spçłki posiadają ponad 2% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spçłki posiadają ponad 1% potencjał wzrostu NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji spçłki pozostanie stabilna (+/- 1%) REDUKUJ - uważamy, że akcje spçłki są przewartościowane o 1-2% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spçłki są przewartościowane o ponad 2% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Stosowane metody wyceny Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten sposçb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarçwno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda porçwnawcza (porçwnanie odpowiednich wskaźnikçw rynkowych, przy ktçrych jest notowana spçłka Rekomendacje Millennium DM S.A. z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży, w ktçrej działa spçłka, przez inwestorçw. Wadą metody porçwnawczej jest wrażliwość na dobçr przyjętej grupy porçwnawczej oraz porçwnywanych wskaźnikçw, a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/ BV od rentowności spçłki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny bankçw. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten sposçb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarçwno samej firmy (zyskowność, efektywność), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze späłką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Aplisens, Ciech, Sygnity, Wielton, Skyline, Hawe, Mieszko, PGE, Selena. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Ciech, Gastel-Żurawie, Enel-Med od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium TFI S.A., spçłka zależna Millennium Dom Maklerski S.A., posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Pozostałe informacje NadzÇr nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły rekomendacje, informacja o stanowiskach osçb sporządzających jest zawarta w gçrnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym gçrnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentçw finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści rekomendacji. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientçw Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spçłki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spçłką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, ktçre w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spçłki (spçłek) wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stçp procentowych, ktçrych wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść rekomendacji nie była udostępniona spçłce będącej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, ktçrych dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. SpÄłka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w IV kwartale 212 roku Liczba rekomendacji % udział Kupuj 5 21% Akumuluj 9 38% Neutralnie 9 38% Redukuj 1 4% Sprzedaj % Struktura rekomendacji dla späłek, dla ktärych Millennium DM S.A. świadczył usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej* Kupuj 1 2% Akumuluj 3 6% Neutralnie 1 2% Redukuj % Sprzedaj % *ostatnie 12 miesięcy, łącznie ze spåłkami, dla ktårych MDM S.A. pełni funkcję animatora 24 Wycena

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego 30 września 20 wrzeń 20 Kontynuacja stagnacji wolumenäw Statyki z rpnia nie przyniosły znaczącej poprawy dynamik wzrostu wolumenéw depozytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw. Dynamika

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej

Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej 8 sierpnia 2014 akumuluj przemysł elektromaszynowy Cena: Cena docelowa: 33.17 39.6 Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej Według a nie ma zagrożenia dla realizacji prognozy wynikçw w 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Potencjalne synergie motorem wzrostu

Potencjalne synergie motorem wzrostu Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj 48.40 54.30 Puławy akumuluj 114.90 135.75 Potencjalne synergie motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 31 stycznia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 31 stycznia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 31 stycznia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 336.97% -2.7% -6.3% 776/248 WIG3 2 467.69% -2.8% -2.2% 83/265 mwig4 3 351 -.43%.2% 29.% 135/43

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

ZM Ropczyce. kupuj. Poprawa marż dzięki dywersyfikacji źrédeł przychodéw

ZM Ropczyce. kupuj. Poprawa marż dzięki dywersyfikacji źrédeł przychodéw ZM 23 maja 2014 kupuj przemysł materiałåw budowlanych Cena: Cena docelowa: 23.1 34.3 Poprawa marż dzięki dywersyfikacji źrédeł przychodéw ZM to producent ceramicznych materiałåw ogniotrwałych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

Ambra. kupuj. Poprawa wynikäw mimo inwestycji w cydr

Ambra. kupuj. Poprawa wynikäw mimo inwestycji w cydr branża spożywcza 3 czerwca 214 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 8. 12.3 Poprawa wynikäw mimo inwestycji w cydr Po 3 kwartałach roku 213/214 spçłka zanotowała 1.4% spadku sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 maja 2015 roku

Warszawa, 14 maja 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2015 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

2010 1 225.0 118.0 185.3 112.3 89.7 9.7 17.0 94.0 11.6 1.2 3.5 11.1 8.7 10.3

2010 1 225.0 118.0 185.3 112.3 89.7 9.7 17.0 94.0 11.6 1.2 3.5 11.1 8.7 10.3 przemysł 29 listopada 212 akumuluj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 135.3 147.5 Jakość w cenie Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Grupy Kęty z zaleceniem Akumuluj i ceną docelową 147.5

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka)

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka) MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Podwyższenie ceny docelowej Kredyt Inkaso Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/-2015/16) Obrót wierzytelnościami Polska Kupuj PLN 23,4 (z PLN 18,2) Atrakcyjna wycena (8,8x 20E P/E,

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 16 listopada 2 ropa naftowa, miedź, aluminium W minionym miesiącu obserwowaliśmy poprawę odczytñw danych makroekonomicznych z Państwa Środka. Na kilkumiesięcznych szczytach znalazły się produkcja przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Prognozy wynikäw kwartalnych

Prognozy wynikäw kwartalnych 24 lipca 2015 II kwartał 2015 Sektor finansowy i bankçw w II kwartale będą słabe. W tym okresie spçłki zanotują dołek na wskaźniku marży odsetkowej, czego nie zrekompensuje w pełni w większości przypadkçw

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 KREDYT INKASO Rynek wierzytelności w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu osiąganymi

Bardziej szczegółowo

LPP, CCC. Wzrosty späłek zależne od räżnych ryzyk. handel detaliczny

LPP, CCC. Wzrosty späłek zależne od räżnych ryzyk. handel detaliczny handel detaliczny 23 kwietnia 2014 rekomendacja cena cena docelowa LPP neutralnie 7980 8077 CCC akumuluj 128.4 144.3 Wzrosty späłek zależne od räżnych ryzyk Poprawa nastrojäw konsumenckich zaräwno w Polsce

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 17 grudnia 2 ropa naftowa, miedź, aluminium Przełom listopada i grudnia to okres dobrych danych z Państwa Środka, gdzie po ponad roku odczytñw przemysłowego PMI poniżej 5 pkt. ostatnie dwa świadczą o poprawie

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

Prognozy wynikäw kwartalnych

Prognozy wynikäw kwartalnych 27 kwietnia 2015 I kwartał 2015 Sektor finansowy Na wyniki bankçw w I kwartale będą silnie oddziaływały czynniki zewnętrzne: kolejna obniżka stçp procentowych, ktçra po raz kolejny negatywnie wpłynie na

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Budimex Zrównoważony wzrost

Budimex Zrównoważony wzrost RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 111,15 Cena docelowa (PLN) 125,00 Min 52 tyg (PLN) 80,14 Max 52 tyg (PLN) 135,73 Kapitalizacja (mln PLN) 2 837,67 EV (mln PLN) 1 613,62 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 1 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 438 -.14% -3.1%.3% 127/338 WIG3 2 666 -.9% -2.5% 2.6% 136/362 mwig4 3 849.14% -.4% 1.4% 24/64

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 228.8 14.3 21.4 11.1 8.7 0.68 1.24 9.36 18.6 1.3 0.0 15.5 10.3 7.3

branża spożywcza 2011 228.8 14.3 21.4 11.1 8.7 0.68 1.24 9.36 18.6 1.3 0.0 15.5 10.3 7.3 OtmuchÄw 28 stycznia 213 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 12.5 15.7 Poprawa wynikäw dzięki Odrze Ubiegły rok upłynął zarządowi Otmuchowa na restrukturyzacji przejętej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

branża budowlana 2009 316.6 33.4 35.6 29.9 23.4 3.21 3.5 16.8 4.4 0.84 3.1 2.9 19.0

branża budowlana 2009 316.6 33.4 35.6 29.9 23.4 3.21 3.5 16.8 4.4 0.84 3.1 2.9 19.0 Instal KrakÄw branża budowlana 16 sierpnia 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 14.2 20.6 (Za) wysokie dyskonto za branżę Instal KrakÅw S.A. jest spåłka budowlaną, ktårej historia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego. Prognozujemy CAGR zysku netto skoryg. o

Aktualizacja raportu analitycznego. Prognozujemy CAGR zysku netto skoryg. o EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu liczby przekazań z 249 w Vantage Development 2014r. do 335 w 2015p oraz 589 w 2016p. Prognozujemy CAGR zysku netto skoryg.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Echo Investment NIERUCHOMOŚCI

Echo Investment NIERUCHOMOŚCI RAPORT BIEŻĄCY Echo Investment NIERUCHOMOŚCI REKOMENDACJA Kupuj Kurs Wycena 80,9 zł 125,1 zł Co cię nie zabije, to wzmocni. 31 stycznia 2002 r. 5 stycznia 2001 r. R a c h u n e k z y s k ó w i s t r a

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. Warszawa 25 lutego 2014 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

PBG: Oferta publiczna

PBG: Oferta publiczna PBG: Oferta publiczna Reuters: PBGG.WA Bloomberg: PBG PW 9 stycznia 2006 Atrakcyjna spółka na rosnącym rynku PBG jest jedną z największych polskich spółek budowlanych. Specjalizuje się głównie w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo