Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej"

Transkrypt

1 8 sierpnia 2014 akumuluj przemysł elektromaszynowy Cena: Cena docelowa: Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej Według a nie ma zagrożenia dla realizacji prognozy wynikçw w 2014 r., ktçre spçłka opublikowała w lutym br. W przypadku przychodçw prawdopodobnie będzie to wynik zbliżony do dolnych widełek, natomiast zysk netto ma być w okolicach gçrnych widełek lub nawet powyżej. Nie będzie to jednak przekroczenie wymagające zmiany prognozy (nie większe niż 10%). Prognozujemy wypracowanie przez 719 mln PLN przychodçw w 2014 r. (prognoza mln PLN) oraz 79.3 mln PLN zysku netto (prognoza mln PLN). Kurs akcji vs. indeks W IG Wyższy backlog może obecnie pochwalić się znacznie wyższym backlogiem niż na początku roku. W dużej mierze jest to spowodowane pozyskanymi kontraktami na komunalne liczniki energii elektrycznej. Wspomniany rynek wyraźnie odżywa po słabym 2013 r. oraz początku 2014 r. Zakłady energetyczne wyczekiwały w tym okresie na uregulowania prawne dotyczące smart meteringu, wstrzymując się z zakupami tradycyjnych licznikçw energii. Wobec braku obowiązku wprowadzenia rozwiązań smart u odbiorçw końcowych, zakłady zaczęły uzupełniać braki tradycyjnych licznikçw. Cały czas dynamicznie rośnie sprzedaż w segmencie ciepła i wody, jednak nie będą to już tak imponujące wzrosty, jak w ostatnim czasie (wciąż jednak dwucyfrowa dynamika przychodçw). Negatywnie na wyniki w 2014 r. będzie oddziaływać przesunięcie kontraktçw w czasie przez Rector, dekoniunktura na rynku inwestycji w gçrnictwie oraz konsolidacja wynikçw spçłki Newind w pierwszym pçłroczu ubiegłego roku (wyższa baza). Zmiana strategii w smart meteringu Obecnie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż w ustawie o energetyce będzie zapis o obowiązku wprowadzenia smart meteringu u odbiorcçw końcowych przez zakłady energetyczne. Taktyka dystrybutorçw energii zmienia się więc na rzecz inteligentnego opomiarowania rynku hurtowego. dzięki przejęcie Elkomtechu, dysponuje niezbędną wiedzą oraz zapleczem, by dostarczać całe zintegrowane systemy zarządzania sieciami niskich napięć sie 13 lis 13 lut 14 maj 14 sie 14 Max/min 52 tygodnie (PLN) 29.74/42.38 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) 686 Średni obrçt (tys. PLN, 3m) GłÇwny akcjonariusz Mining % akcji, % głosçw 10.87%, 6.39% 1 m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) -6.1% -3.1% 10.8% Zmiana rel. WIG (%) -2.4% -1.2% 3.6% Wojciech Woźniak Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) % % p % p % p % p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN, Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Prognoza wynikçw II kwartału 2014 r. W wynikach drugiego kwartału będzie widoczna tendencja poprawy rentowności, jednak przy spadku dynamiki przychodçw, co jest konsekwencją kilku czynnikçw. Pierwszy to obecność w bazie wynikowej w 2013 r. przychodçw generowanych przez spçłkę Newind, ktçra we wspomnianym okresie wygenerowała stratę netto. Drugim jest przesunięcie realizacji części kontraktçw na pçźniejszy okres w spçłce Rector, ktçrej pewnie nie uda się wypracować zakładanych w budżecie na 2014 r. wynikçw. Jak wynika z kontraktçw, rok 2015 powinien być lepszy, ponieważ dopiero zaczynają się duże zlecenia od Tauronu oraz RWE. Kolejny czynnik to dekoniunktura na rynku inwestycji gçrniczych, na ktçrej cierpi Mining. Na drugim biegunie znajdują się segmenty wody, ciepła, gazu oraz energii elektrycznej, ktçre radzą sobie zdecydowanie lepiej. Od dłuższego czasu segment wody i ciepła generuje najwyższe wzrosty w grupie i nie inaczej będzie w najbliższym czasie, jednak nie należy spodziewać się już dynamik rzędu 30 %. Prognoza skonsolidowanych wynikäw päłrocznych a II kw Prognoza II kw zmiana I-II kw Prognoza I-II kw zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 18.0% 16.2% 17.8% 14.8% Marża EBIT 15.2% 13.3% 14.8% 11.8% Marża netto 11.5% 9.8% 11.1% 8.7% Wg MSR/MSSF; mln PLN Przychody i sprzedaż brutto segmentu pomiarowego % % % % 17.8% 16.9% 17.0% %13.5% 13.7% 14.3% 15.0% 11.6% 12.1% 12.5% 13.3% 13.0% 11.5% % 10.9% 11.0% % 8.1% 9.0% 8.0% 7.0% 5.0% IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 Przychody EBIT Marża EBIT ŹrÅdło: Notoria 2

3 Dynamika przychodäw oraz marżowość 45% 25% 5% -15% IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 Dynamika przychodçw r/r Marża EBITDA Marża zysku brutto na sprzedaży Marża zysku netto ŹrÅdło: Notoria, Millennium DM Poprawa backlogu dzięki licznikom energii elektrycznej może pochwalić się wyższym niż na początku roku backlogiem. Jest to spowodowane w dużej mierze sytuacją na rynku licznikçw energii. Przez ostatni rok zakłady energetyczne zwlekały z wymianą standardowych licznikçw energii elektrycznej w oczekiwaniu na dyrektywę, ktçra nakaże wprowadzanie rozwiązań smart meteringowych u klientçw. Obecnie nie zanosi się na obowiązek zainstalowania licznikçw typu "smart" u odbiorcçw końcowych, a jedynie inteligentnych podstacji, z ktçrych prąd wędruje do klientçw. Zakłady energetyczne zaczęły więc ponownie kupować standardowe liczniki w celu uzupełnienia brakçw, wobec określonej długości życia starszych licznikçw. Rynek restytucyjny będzie więc większy, a należy rçwnież pamiętać o nowych przyłączeniach. Zastopowana rçwnież została erozja cen na rynku. Zakłady energetyczne, wobec planowanego wprowadzania licznikçw smart, interesowały się głçwnie tradycyjnym sprzętem niskiej jakości. Obecnie wymagania się podwyższyły, dzięki czemu rynek odżył. owi udaje się wygrywać większą liczbę przetargçw niż jeszcze pçł roku temu, głçwnie w licznikach komunalnych. Przykładem jest wygrany w lipcu przetarg zorganizowany przez Tauron Dystrybucja Pomiary na dostawy statycznych bezpośrednich licznikçw energii elektrycznej. Wartość przetargu wynosi 33.9 mln PLN netto, a realizacja dostaw przewidziana jest do 15 czerwca 2015 roku. Wyniki segmentu pomiarowego % % % 27.7% 27.1% 25.7% 25.7% % 27.0% 26.4% 26.5% 26.0% 23.7% 23.9% IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012P IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 Przychody Wynik z działalności operacyjnej segmentu Marża wyniku z działalności operacyjnej segmentu I Q % 28.0% 24.0% 22.0% 20.0% ŹrÅdło: 3

4 Koniuntura w segmencie pomiarowym oraz łącznikowym Rok 2013 oraz pierwszy kwartał 2014 r. upłynął pod znakiem spadkçw produkcji i sprzedaży licznikçw energii elektrycznej, co było związane z brakiem standaryzacji na rynku polskim dla nowej generacji licznikçw smart, co przekładało się na wyczekiwanie z zamçwieniami zakładçw energetycznych. Informacje o początku ożywienia na rynku, potwierdzają dane GUS-u za drugi kwartał. W drugim kwartale bieżącego roku wzrosła rçwnież produkcja wodomierzy i gazomierzy po trzech kwartałach słabnącej dynamiki. Dynamika produkcji w Polsce r/r 70% 50% 30% 10% -10% -30% II'Q 2012 III'Q 2012 IV'Q 2012 I'Q 2013 II'Q 2013 III'Q 2013 IV'Q 2013 I'Q 2014 II'Q % Gazomierze Wodomierze Liczniki energii elektrycznej ŹrÅdło: GUS Liczba wydanych pozwoleń na budowę jest dobrze skorelowana z przyszłym popytem na aparaturę łącznikową, ponieważ sprzedaż w krajowym segmencie łącznikowym jest generowana przez inwestycje budowlane. Ilość pozwoleń na budowę związana jest z przyszłym popytem na rozłączniki i łączniki stosowane w przyłączach elektrycznych, podstacjach i rozdzielniach. Rynek wyraźnie odżył w dwçch ostatnich kwartałach po słabym 2012 oraz 2013 r. Liczba pozwoleń na budowę domäw w Polsce % % 6% 5% 6% % 9% 0% 3% % -8% -8% -10% -9% -13% -25% -23%-23% FQ1 FQ2 FQ3 FQ4IQ'2011II'Q III'Q IV'QIQ'2012II'Q III'Q IV'Q I'Q II'Q III'Q IV'Q I'Q II'Q % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Liczba pozwoleń na budowę domçw w tys. Dynamika r/r ŹrÅdło: GUS 4

5 Smart coraz mniej atrakcyjny Spodziewany rozwçj rynku smart meteringowego w Polsce, a także w Europie, w licznikach energii elektrycznej nie przebiega tak, jak miało to mieć miejsce. Zleceń na rynku polskim jest niewiele. Konsorcjum z udziałem a udało się wygrać przetarg Tauronu na Smart City Wrocław. Szacowana wartość umowy wynosi 24.3 mln PLN netto, a ma dostarczyć 45% asortymentu. Dostawy licznikçw przez będą realizowane do końca 2016 r., jednak największe obłożenie ma wystąpić w 2015 r. Przetargi na smart metering ciszyły się do tej pory ogromnym zainteresowaniem. Wiele firm, niemających odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia w tej dziedzinie, porywało się na przetargi, ktçre w niektçrych przypadkach okazały się ponad ich siły, dlatego konkurencja w przyszłości powinna być mniejsza. Dystrybutorzy energii powinni też wybierać firmy z lepszą reputacją, referencjami oraz doświadczeniem, ponieważ regulator będzie oceniał zakłady na podstawie faktycznych usprawnień dla klienta (szybkość usuwania awarii, rozpatrywania skarg), a nie samego faktu wprowadzenia inteligentnego opomiarowania. Zmiana strategii dotyczącej smart meteringu Według prezesa Szostaka istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w ustawie o OZE znajdzie się zapis dotyczący obowiązku wprowadzenia przez dystrybutorçw energii inteligentnych licznikçw u końcowych odbiorcçw. Jest niemal pewne, że żadnemu członkowi Unii Europejskiej nie uda się zrealizować dyrektywy, ktçra zakładała do 2020 r. objęcie inteligentnym opomiarowaniem 80% klientçw. W dyrektywie istnieje furtka, mçwiąca o braku konieczności wymiany, w przypadku udowodnienia braku opłacalności inwestycji. Skorzystały z niej między innymi Niemcy. Według zakładçw energetycznych, lepszym pomysłem od instalacji inteligentnych licznikçw dla końcowych odbiorcçw jest wprowadzenie systemçw, umożliwiających zarządzanie i sprawdzanie sieci (szybkie znajdowanie usterek w dokładnym miejscu wystąpienia awarii itp.). Taktyka dystrybutorçw energii zmienia się więc na rzecz inteligentnego opomiarowania rynku hurtowego. W dalszej kolejności ma zostać poddany pod analizę sens objęcia smart meteringiem wszystkich klientçw. Rynek podstacji, przez ktçre przekazywany jest prąd do końcowych odbiorcçw, liczy tysięcy sztuk i jest wart ok. 1 mld PLN. Do końca 2015 r. 51% odbiorcçw końcowych energii ma pracować pod inteligentnymi podstacjami. Są to urządzenia znacznie bardziej zaawansowane technicznie niż liczniki energii, a spełnienie warunkçw technicznych nie jest łatwe, dlatego konkurencja o zlecenia powinna być mniejsza., by przygotować się do ekspansji na rynku, nabył Elkomtech, by otrzymać wsparcie informatyczne, niezbędne do prowadzenia tego typu projektçw. W ten sposçb będzie w stanie dostarczyć klientom kompleksowy zestaw usług, począwszy od urządzeń pomiarowych do systemçw zarządzania siecią. Integracja spçłek w segmencie energetycznym Integracja podmiotçw związanych z energetyką zawodową (Rector, Toruń, Pafal oraz Control) w celu uwolnienia synergii oraz zwiększenia udziału segmentu energii w strukturze sprzedaży z obecnych ok. 35% do 50%. Pewne synergie w grupie już są widoczne, np. komponenty do urządzeń (płytki, plastiki) są produkowane w jednym miejscu (w Toruniu). Dzięki przejęciu Elkomtechu stało się możliwe dostarczanie zakładom energetycznych kompleksowej oferty od strony systemowej w obszarze energetyki niskich napięć. Taka oferta będzie charakteryzować się wyższą marżowością od sprzedaży pojedynczych grup produktowych. W ostatnich latach ponad 50% przychodçw Elkomtech wypracowywał w IV'Q, dlatego w pierwszych trzech kwartałach br. jego wpływ na wyniki grupy nie będzie duży. 5

6 Rosja jeszcze nie straszy Rynek rosyjski miał w 2013 r. ok. 10% udziału w całości sprzedaży grupy. Plan sprzedażowy na pçłrocze został wykonany. Przedstawiciele spçłki przyznają, że obecnie na rynku naszych wschodnich sąsiadçw spada dynamika przychodçw, jednak nie jest to głęboka zapaść (przeważają krçtkoterminowe umowy, więc obecna sytuacja jest dobrze widoczna). W przetargach nie widać wpływçw politycznych. Osłabienie rubla wpłynęło na wzrost cen produktçw, jednak dotyczy to wszystkich producentçw eksportujących do Rosji. Dzięki zabezpieczeniu kontraktami terminowymi rentowność biznesu w Rosji jest podobna do ubiegłorocznej. Na rynku rosyjskim, podobnie jak w Afryce widzi niszę rynkową, w ktçrą planuje wejść. Są to systemy przedpłatowe dla licznikçw energii, zapobiegające kradzieży prądu oraz nieregulowaniu zobowiązań przez klientçw. Wycena späłki Podsumowanie wyceny Wycenę spçłki przeprowadziliśmy w oparciu o metodę DCF (zdyskontowanych przepływçw pienięż.) i metodę porçwnawczą. Obu metodom przypisaliśmy rçne wagi. Na podstawie metody DCF uzyskaliśmy wartość spçłki na poziomie mln PLN. Używając metody porçwnawczej wyceniliśmy spçłkę na mln PLN. Przypisując obu metodom rçwne wagi wyceniamy spçłkę na mln PLN, co daje 39.6 PLN na akcję. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena (mln PLN) Wycena na 1 akcję (PLN) Wycena DCF Wycena porçwnawcza do spçłek zagranicznych Wycena spçłki ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wycena DCF Do wyceny metodą DCF przyjęliśmy m.in. następujące założenia: Wolne przepływy gotçwkowe obliczyliśmy na podstawie prognoz wynikçw dla spçłki za okres , Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy użyliśmy rentowności obligacjiskarbowych, Długoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2023 roku na poziomie 4%, Premia rynkowa za ryzyko rçwna 5%, WspÇłczynnik beta na poziomie 1.0, Ustaliliśmy stopę wzrostu wolnych przepływçw pieniężnych po roku 2023 na 2%, Przyjęliśmy założenie o wypłacaniu przez spçłkę dywidendy w kolejnych latach na poziomie 50% zysku netto, 6

7 Wycena späłki metodą DCF (mln PLN) >2023 sprzedaż EBIT (1-T) amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF 7% 1.3% 3.7% 4.6% 3.6% 3.5% 3.4% 3.2% 3.1% 2.0% dług/kapitał -4.2% -4% -3.4% -3.1% -2.8% -2.6% -2.4% -2.2% -2.0% -1.9% -1.9% stopa wolna od ryzyka 2.4% 2.5% 2.6% 2.8% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5% 4.0% premia kredytowa 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt długu 4.4% 4.5% 4.6% 4.8% 5.0% 5.1% 5.2% 5.3% 5.4% 5.5% 6.0% koszt kapitału 7.4% 7.5% 7.6% 7.8% 8.0% 8.1% 8.2% 8.3% 8.4% 8.5% 9.0% WACC 7.5% 7.6% 7.8% 7.9% 8.1% 8.2% 8.3% 8.4% 8.5% 8.6% 9.1% PV (FCF) wartość DCF (mln PLN) w tym wartość rezydualna 678 dług netto -34 wycena DCF (mln PLN) Liczba akcji (mln) 33.1 wycena 1 akcji (PLN) 37.5 ŹrÅdło: Millennium DM Ze względu na duży wpływ zarçwno rezydualnej stopy wzrostu, jak rçwnież rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy także jej wrażliwość na w/w parametry. Wrażliwość wyceny 1 akcji späłki na przyjęte założenia PLN stopa R f rezudualna ŹrÅdło: Millennium DM rezydualna stopa wzrostu 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% % % % %

8 Wycena metodą porçwnawczą Do wyceny porçwnawczej użyliśmy zagranicznych spçłek, ktçre działają w segmencie działalności a. Do określenia wartości analizowanej spçłki użyliśmy trzech najczęściej stosowanych wskaźnikçw: EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E, ktçrym przypisalismy rçwne wagi. Wycena poräwnawcza do späłek zagranicznych i polskich SpÇłka 2014p 2015p 2016p 2014p 2015p 2016p 2014p 2015p 2016p ITRON INC UNITED STATES LARSEN & TOUBRO LTD INDIA HONEYWELL INTERNATIONAL INC UNITED STATES ZHEJIANG GOLDCARD HIGH- TEC-A CHINA DANAHER CORP UNITED STATES BADGER METER INC UNITED STATES WASION GROUP HOLDINGS LTD Kraj HONG KONG EV/EBITDA EV/EBIT P/E AVX CORP UNITED STATES OSAKI ELECTRIC CO LTD JAPAN Mediana Wyniki spçłki (mln PLN) Wycena na podstawie wskaźnikçw (mln PLN) Wycena (mln PLN) Wycena 1 akcji (PLN) ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. 8

9 Wyniki finansowe Rachunek zyskäw i strat (mln PLN) p 2015p 2016p 2017p przychody netto koszty wytworzenia zysk brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogçlnego zarządu zysk (strata) na sprzedaży pozostała działalność operacyjna EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 2015p 2016p 2017p aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe inwestycje długoterminowe aktywa obrotowe zapasy należności inwestycje krçtkoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa razem kapitał własny zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krçtkoterminowe rozl. międzyokresowe i inne zobowiązania pasywa razem BVPS ŹrÅdło: Prognozy Millennium DM 9

10 Cash flow (mln PLN) p 2015p 2016p 2017p wynik netto amortyzacja zmiana kapitału obrotowego gotçwka z działalności operacyjnej inwestycje (capex) gotçwka z działalności inwestycyjnej wypłata dywidendy emisja akcji zmiana zadłużenia gotçwka z działalności finansowej FCF DPS CEPS FCFPS Wskaźniki (%) p 2015p 2016p 2017p zmiana sprzedaży zmiana EBITDA zmiana EBIT zmiana zysku netto marża EBITDA marża EBIT marża netto sprzedaż/aktywa (x) dług / kapitał własny odsetki / EBIT stopa podatkowa ROE ROA (dług) gotçwka netto (mln PLN) ŹrÅdło: prognozy Millennium DM 10

11 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Marcin Palenik Maciej Krefta Wojciech Woźniak Sebastian Siemiątkowski Artur Topczewski Dyrektor banki, ubezpieczenia Analityk branża spożywcza, handel Analityk budownictwo i deweloperzy Analityk przemysł elektromaszynowy, przemysł metalowy Analityk fundusze inwestycyjne Analityk fundusze inwestycyjne Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak Marek Przytuła Jarosław Ołdakowski Leszek Iwaniec Grażyna Mendrych Dyrektor Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie EV - wycena rynkowa spçłki + wartość długu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na działalności bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałçw własnych ROA - stopa zwrotu z aktywçw EPS - zysk netto na 1 akcję CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję BVPS - wartość księgowa na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję NPL - kredyty zagrożone Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uważamy, że akcje spçłki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spçłki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji spçłki pozostanie stabilna (+/- 10%) REDUKUJ - uważamy, że akcje spçłki są przewartościowane o 10-20% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spçłki są przewartościowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Stosowane metody wyceny Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten sposçb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarçwno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Rekomendacje Millennium DM S.A. Metoda porçwnawcza (porçwnanie odpowiednich wskaźnikçw rynkowych, przy ktçrych jest notowana spçłka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży, w ktçrej działa spçłka, przez inwestorçw. Wadą metody porçwnawczej jest wrażliwość na dobçr przyjętej grupy porçwnawczej oraz porçwnywanych wskaźnikçw, a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności spçłki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny bankçw. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten sposçb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarçwno samej firmy (zyskowność, efektywność), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spçłką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity oraz KGHM, PZU, Kompap. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłki: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mçgł zawierać umowy ze spçłkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 2005roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Pozostałe informacje NadzÇr nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły rekomendacje, informacja o stanowiskach osçb sporządzających jest zawarta w gçrnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym gçrnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentçw finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści rekomendacji. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientçw Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spçłki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spçłką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, ktçre w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spçłki (spçłek) wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stçp procentowych, ktçrych wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść rekomendacji nie była udostępniona spçłce będącej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, ktçrych dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. SpÇłka Rekomendacja Data wydania rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Wycena neutralnie 21 sty Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w II kwartale 2014 roku Liczba rekomendacji % udział Kupuj 4 29% Akumuluj 8 57% Neutralnie 2 14% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% 14 Struktura rekomendacji dla spçłek, dla ktçrych Millennium DM S.A. świadczył usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej* Kupuj 0 0% Akumuluj 1 100% Neutralnie 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% *ostatnie 12 miesięcy, łącznie ze spåłkami, dla ktårych MDM S.A. pełni funkcję animatora

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza

OtmuchÇw. kupuj. Nowy prezes, wyższe zyski. branża spożywcza OtmuchÄw branża spożywcza 23 maja 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 8.80 12.73 Nowy prezes, wyższe zyski Po bardzo słabym IV kwartale 2013 spçłka miała świetne wyniki w

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

Potencjalne synergie motorem wzrostu

Potencjalne synergie motorem wzrostu Azoty TarnÄw, Puławy przemysł chemiczny SpÇłka Rekomendacja 10 września 2012 Cema obecna Cena docelowa Azoty TarnÇw akumuluj 48.40 54.30 Puławy akumuluj 114.90 135.75 Potencjalne synergie motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

deweloperzy mieszkaniowi

deweloperzy mieszkaniowi deweloperzy mieszkaniowi 7 marca 214 akumuluj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 5.6 56.5 Bez widocznych zagrożeń Ostatni kwartał minionego roku był udany dla deweloperåw mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3

branża energetyczna 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 2.9 3.4 14.2 7.4 1.5 6.1 5.3 20.3 PEP 13 marca 2012 kupuj branża energetyczna poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: 21.4 Cena docelowa: 27.4 Przegrany spär z W połowie lutego Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ktéry jednoznacznie przyznał rację

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20.

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20. 2 czerwca 211 kupuj branża energetyczna Cena: Cena docelowa: 29.4 34.6 Zyski napędzane wiatrem Pierwsza połowa bieżącego roku była niekorzystna dla notowań. Przy rosnących indeksach giełdowych, kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 16 listopada 2 ropa naftowa, miedź, aluminium W minionym miesiącu obserwowaliśmy poprawę odczytñw danych makroekonomicznych z Państwa Środka. Na kilkumiesięcznych szczytach znalazły się produkcja przemysłowa

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0 Banki maj 2007 Noble Bank oferta publiczna Nowa jakość na rynku bankowym Wycena dochodowa Wycena porównawcza 11.2 9.5 to nowa instytucja na polskim rynku finansowym. Składa się ona z Noble Banku, oferującego

Bardziej szczegółowo

SpÄłki odporne na spowolnienie gospodarcze

SpÄłki odporne na spowolnienie gospodarcze przemysł elektromaszynowy SpÑłka Rekomendacja Cema obecna 14 marca 2013 Cena docelowa Apator akumuluj 30.20 33.5 Aplisens akumuluj 17.26 19.6 SpÄłki odporne na spowolnienie gospodarcze Apator i Aplisens

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa, ZPUE, Apator

Elektrobudowa, ZPUE, Apator RAPORT APATOR Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 33,00 Cena bieżąca (PLN) 31,72 Stopa dywidendy (%) 4,4% Potencjał wzrostu (%) 4,0% Kapitalizacja (mln PLN) 1050,0 Free float 77% Kod Bloomberga APT

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa) RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 113, Cena docelowa (PLN) 148, Min 52 tyg (PLN) 74,8 Max 52 tyg (PLN) 129,2 Kapitalizacja (mln PLN) 3843,5 EV (mln PLN) 3939,6 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo